__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Inhoudsopgave Hoe werk je met Pienter? Hoofdstuk 1 Grafieken en tabellen Hoofdstuk 2 Verbanden tussen grootheden Hoofdstuk 3 Tweedegraadsvergelijkingen Hoofdstuk 4 Tweedegraadsfuncties Hoofdstuk 5 Exponentiële functies Hoofdstuk 6 De sinusfunctie Hoofdstuk 7 Functies met meervoudig voorschrift Hoofdstuk 8 Hellingen en veranderingen

₄ ₅ ₂₇ ₈₅ ₁₀₉ ₁₆₉ ₁₈₃ ₁₈₅ ₁₈₇


Hoe werk je met Pienter? Elk hoofdstuk start met een leuke cartoon en een realistische inleiding of kort onderzoek.

Stap voor stap kom je meer te weten over wiskunde in het dagelijks leven. Je leert formuleren in definities, eigenschappen, rekenregels of besluiten. Je leert ook eigenschappen bewijzen.

Na elk stukje theorie kun je meteen oefenen. Er zijn drie reeksen oefeningen:

REEKS A

eenvoudige toepassingen

REEKS B

basisniveau

REEKS C

verdiepingsniveau

Oefeningen zijn genummerd per hoofdstuk en aangeduid met een verticale streep. Interessante weetjes of achtergrond herken je aan een kader met vraagteken. Dit icoon en de groene achtergrond geven aan waar uitbreidingsleerstof of -oefeningen aangeboden worden.

Op het einde van elk hoofdstuk vind je alles wat je moet kennen en kunnen bijeengebracht in een handige studiewijzer. Dat is een ideale leidraad om je samenvatting te maken. Ook het contractwerk helpt je bij het studeren.

Wil je nog meer? Verken dan ons onlineleerplatform

.

Je kunt er digitaal oefenen op jouw maat zodat je de leerstof helemaal onder de knie krijgt. Bij het lesmateriaal ontdek je onder meer: • extra uitbreidingsleerstof en -oefeningen, • instructiefilmpjes als je iets uitgelegd wilt zien.


HOOFDSTUK 1 I GRAFIEKEN EN TABELLEN

1.1

Grafieken en tabellen aflezen en interpreteren

1.2

Stijgen en dalen in een interval

1.3

Periodieke verschijnselen

Studiewijzer

₆ ₉ ₂₁ ₂₇

HOOFDSTUK 1 I GRAFIEKEN EN TABELLEN

5


HOOFDSTUK 2 I VERBANDEN TUSSEN GROOTHEDEN

2.1

Verbanden tussen grootheden beschrijven met formules

2.2

Verbanden tussen grootheden beschrijven met functies

2.3

Het recht evenredig verband

2.4

Het lineair verband

2.5

Het omgekeerd evenredig verband

2.6 Het kwadratisch evenredig verband 2.7

Het kwadratisch verband

2.8 Verbanden uitdrukken met machtsfuncties 2.9 Het exponentieel verband Studiewijzer

₂₈ ₃₆ ₄₅ ₄₆ ₅₀ ₅₁ ₅₂ ₅₅ ₇₀ ₈₁

HOOFDSTUK 2 I VERBANDEN TUSSEN GROOTHEDEN

27


HOOFDSTUK 3 I TWEEDEGRAADSVERGELIJKINGEN

3.1

Vergelijkingen van de tweede graad

₈₆

in één onbekende 3.2

Oplossen van onvolledige

₈₉

tweedegraadsvergelijkingen 3.3

Oplossen van tweedegraadsvergelijkingen: algemeen

3.4

Vraagstukken

Studiewijzer

₉₄ ₉₉ ₁₀₇

HOOFDSTUK 3 I TWEEDEGRAADSVERGELIJKINGEN

85


HOOFDSTUK 4 I TWEEDEGRAADSFUNCTIES

4.1

Situaties voorstellen met tweedegraadsfuncties

4.2

Functies met vergelijking y = a ⴢ (x – ␣) 2 + ␤

4.3

Functies met vergelijking y = ax 2 + bx + c

4.4 Verloop van tweedegraadsfuncties 4.5

Ongelijkheden oplossen met ICT

Studiewijzer

₁₁₀ ₁₁₂ ₁₃₉ ₁₄₈ ₁₅₉ ₁₆₆

HOOFDSTUK 4 I TWEEDEGRAADSFUNCTIES

109


HOOFDSTUK 5 I EXPONENTIËLE FUNCTIES

5.1

Definitie

₁₇₀

5.2

Grafiek van de functie met vergelijking y = a x

₁₇₁

5.3

Grafiek van de functie met vergelijking y = b ⴢ a x

Studiewijzer

₁₇₃ ₁₈₂

HOOFDSTUK 5 I EXPONENTIËLE FUNCTIES

169


HOOFDSTUK 6 I DE SINUSFUNCTIE Dit hoofdstuk en de bijbehorende oefeningen vind je op diddit.

HOOFDSTUK 6 I DE SINUSFUNCTIE

183


HOOFDSTUK 7 I FUNCTIES MET MEERVOUDIG VOORSCHRIFT Dit hoofdstuk en de bijbehorende oefeningen vind je op diddit.

HOOFDSTUK 7 I FUNCTIES MET MEERVOUDIG VOORSCHRIFT

185


HOOFDSTUK 8 I HELLINGEN EN VERANDERINGEN

8.1

Toenamediagrammen

8.2 Gemiddelde verandering 8.3 Ogenblikkelijke verandering 8.4 Afgeleide van een functie in een getal 8.5 Afgeleide functie 8.6 Rekenregels voor afgeleiden 8.7

Vergelijking van een raaklijn aan de grafiek van een functie

Studiewijzer

₁₈₈ ₁₉₁ ₂₀₂ ₂₀₆ ₂₁₃ ₂₁₅ ₂₁₉ ₂₂₆

HOOFDSTUK 8 I HELLINGEN EN VERANDERINGEN

187

Profile for VAN IN

Pienter - 5 tso - Reële functies en algebra - Inhoudsopgave  

Pienter - 5 tso - Reële functies en algebra - Inhoudsopgave  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded