__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Inhoudsopgave Hoe werk je met Pienter? Hoofdstuk 1 Grafisch onderzoek van functies Hoofdstuk 2 Transformaties van functies Hoofdstuk 3 Verbanden opstellen met ICT Hoofdstuk 4 Veeltermfuncties Hoofdstuk 5 Afgeleiden van veeltermfuncties Hoofdstuk 6 Verloop van veeltermfuncties

₄ ₅ ₅₇ ₅₉ ₇₅ ₁₀₉ ₁₆₇


Hoe werk je met Pienter? Elk hoofdstuk start met een leuke cartoon en een realistische inleiding of kort onderzoek.

Stap voor stap kom je meer te weten over wiskunde in het dagelijks leven. Je leert formuleren in definities, eigenschappen, rekenregels of besluiten. Je leert ook eigenschappen bewijzen.

Na elk stukje theorie kun je meteen oefenen. Er zijn drie reeksen oefeningen:

REEKS A

eenvoudige toepassingen

REEKS B

basisniveau

REEKS C

verdiepingsniveau

Oefeningen zijn genummerd per hoofdstuk en aangeduid met een verticale streep.

Interessante weetjes of achtergrond herken je aan een kader met vraagteken.

Dit icoon en de groene achtergrond geven aan waar uitbreidingsleerstof of -oefeningen aangeboden worden. Op het einde van elk hoofdstuk vind je alles wat je moet kennen en kunnen bijeengebracht in een handige studiewijzer. Dat is een ideale leidraad om je samenvatting te maken. Ook het contractwerk helpt je bij het studeren.

Wil je nog meer? Verken dan ons onlineleerplatform

.

Je kunt er digitaal oefenen op jouw maat zodat je de leerstof helemaal onder de knie krijgt. Bij het lesmateriaal ontdek je onder meer: • extra uitbreidingsleerstof en -oefeningen, • instructiefilmpjes als je iets uitgelegd wilt zien.


HOOFDSTUK 1 I GRAFISCH ONDERZOEK VAN FUNCTIES

1.1

Grafieken en tabellen

1.2

Verbanden tussen grootheden

1.3

Functies

1.4

Verbanden beschrijven met machtsfuncties

1.5

Periodieke verschijnselen

Studiewijzer

₆ ₁₅ ₂₃ ₃₃ ₄₉ ₅₅

HOOFDSTUK 1 I GRAFISCH ONDERZOEK VAN FUNCTIES

5


HOOFDSTUK 2 I TRANSFORMATIES VAN FUNCTIES Dit hoofdstuk en de bijbehorende oefeningen vind je op diddit.

HOOFDSTUK 2 I TRANSFORMATIES VAN FUNCTIES

57


HOOFDSTUK 3 I VERBANDEN OPSTELLEN MET ICT

3.1

Lineaire modellen

3.2

Regressie met machtsfuncties

3.3

Kwadratische modellen

Studiewijzer

₆₀ ₆₂ ₆₇ ₇₃

HOOFDSTUK 3 I VERBANDEN OPSTELLEN MET ICT

59


HOOFDSTUK 4 I VEELTERMFUNCTIES

4.1

Inleidende voorbeelden

4.2

Veeltermen in 1 veranderlijke

4.3

De euclidische deling van veeltermen

4.4 De deling van een veelterm door x – a 4.5

Veeltermfuncties

4.6 Nulwaarden van veeltermfuncties 4.7

Tekenschema van veeltermfuncties

4.8 Toepassing met ICT Studiewijzer

₇₆ ₇₉ ₈₀ ₈₁ ₈₇ ₈₈ ₉₂ ₉₅ ₁₀₆

HOOFDSTUK 4 I VEELTERMFUNCTIES

75


HOOFDSTUK 5 I AFGELEIDEN VAN VEELTERMFUNCTIES

5.1

Limieten

5.2

Toenamediagrammen

5.3

Gemiddelde verandering

5.4

Ogenblikkelijke verandering

5.5

Afgeleide van een functie in een getal

5.6 Afgeleide functie 5.7

Rekenregels voor afgeleiden

5.8 Raaklijn aan een grafiek in een punt Studiewijzer

₁₁₀ ₁₂₁ ₁₂₄ ₁₃₅ ₁₃₉ ₁₄₆ ₁₄₈ ₁₅₃ ₁₆₄

HOOFDSTUK 5 I AFGELEIDEN VAN VEELTERMFUNCTIES

109


HOOFDSTUK 6 I VERLOOP VAN VEELTERMFUNCTIES

6.1

Voorbeelden

6.2 Stijgen, dalen en extrema 6.3 Extremumvraagstukken 6.4 Vorm van een kromme en buigpunten Studiewijzer

₁₆₈ ₁₆₉ ₁₇₀ ₁₇₁ ₁₈₇

HOOFDSTUK 6 I VERLOOP VAN VEELTERMFUNCTIES

167

Profile for VAN IN

Pienter - 5 tso - Reële functies (3-4u) - Inhoudsopgave  

Pienter - 5 tso - Reële functies (3-4u) - Inhoudsopgave