Pienter 5/6 - Financiële algebra - Inhoudsopgave

Page 1

Inhoudsopgave Hoe werk je met Pienter? Hoofdstuk 1 Enkelvoudige intrest Hoofdstuk 2 Samengestelde intrest Hoofdstuk 3 Beleggingen Hoofdstuk 4 Annuïteiten Hoofdstuk 5 Leningen op lange termijn Hoofdstuk 6 Consumentenkrediet

₄ ₅ ₂₅ ₄₃ ₆₃ ₈₉ ₁₂₉


Hoe werk je met Pienter? Elk hoofdstuk start met een leuke cartoon en een realistische inleiding of kort onderzoek.

Stap voor stap kom je meer te weten over wiskunde in het dagelijks leven. Je leert formuleren in definities, eigenschappen, rekenregels of besluiten. Je leert ook eigenschappen bewijzen.

Na elk stukje theorie kun je meteen oefenen. Er zijn drie reeksen oefeningen:

REEKS A

eenvoudige toepassingen

REEKS B

basisniveau

REEKS C

verdiepingsniveau

Oefeningen zijn genummerd per hoofdstuk en aangeduid met een verticale streep.

A

Leerstof en oefeningen die bedoeld zijn voor studierichtingen die het leerplan Financiële Algebra A volgen, zijn aangeduid met dit icoon en een gekleurde achtergrond.

Interessante weetjes of achtergrond herken je aan een kader met vraagteken. Dit icoon en de groene achtergrond geven aan waar uitbreidingsleerstof of -oefeningen aangeboden worden. Op het einde van elk hoofdstuk vind je alles wat je moet kennen en kunnen bijeengebracht in een handige studiewijzer. Dat is een ideale leidraad om je samenvatting te maken. Ook het contractwerk helpt je bij het studeren.

Wil je nog meer? Verken dan ons onlineleerplatform

.

Je kunt er digitaal oefenen op jouw maat zodat je de leerstof helemaal onder de knie krijgt. Bij het lesmateriaal ontdek je onder meer: • extra uitbreidingsleerstof en -oefeningen, • instructiefilmpjes als je iets uitgelegd wilt zien.


HOOFDSTUK 1 I ENKELVOUDIGE INTREST

1.1

Definitie

1.2

Hoofdformule

1.3

Voorbeelden

1.4

Toepassingen op de hoofdformule

1.5

Formules voor het eindkapitaal

1.6

Toepassingen op de formules voor het eindkapitaal

1.7

Toepassingen op enkelvoudige intrest

1.8

Enkelvoudige intrest en ICT

Studiewijzer

₆ ₆ ₇ ₈ ₁₅ ₁₆ ₁₇ ₁₉ ₂₄

HOOFDSTUK 1 I ENKELVOUDIGE INTREST

5


HOOFDSTUK 2 I SAMENGESTELDE INTREST

2.1

Definitie

2.2

Hoofdformule

2.3

Voorbeelden

2.4

Toepassingen op de hoofdformule

2.5

Samengestelde intrest en ICT

2.6 Gelijkwaardige rentevoeten Studiewijzer

₂₆ ₂₇ ₂₇ ₂₈ ₂₉ ₃₈ ₄₂

HOOFDSTUK 2 I SAMENGESTELDE INTREST

25


HOOFDSTUK 3 I BELEGGINGEN

3.1

Effecten

3.2

Obligaties

3.3

Intrestberekening

3.4

Berekening van het nettorendement

Studiewijzer

₄₄ ₄₆ ₄₇ ₅₃ ₆₁

HOOFDSTUK 3 I BELEGGINGEN

43


HOOFDSTUK 4 I ANNUÏTEITEN

4.1

Definitie

4.2

Hoofdformule voor

₆₄

een postnumerando annuïteit 4.3

Voorbeelden

4.4 Toepassingen op de hoofdformule 4.5

Hoofdformule voor een prenumerando annuïteit

4.6 Toepassingen op de hoofdformule 4.7

Annuïteiten en ICT

Studiewijzer

₆₅ ₆₆ ₆₇ ₈₀ ₈₁ ₈₂ ₈₈

HOOFDSTUK 4 I ANNUÏTEITEN

63


HOOFDSTUK 5 I LENINGEN OP LANGE TERMIJN

5.1 5.2

Hypothecaire kredieten Hoofdformule voor de lening met constante afbetalingen 5.3 Toepassingen op de hoofdformule 5.4 Aflossingsplan voor een lening met constante afbetalingen 5.5 Leningen met constante kapitaalsaflossing 5.6 Aflossingstabellen met ICT opstellen 5.7 Vervroegde aflossing 5.8 Uitgestelde annuïteit 5.9 Variabele rentevoet 5.10 Berekening van de looptijd 5.11 Berekening van de rentevoet 5.12 De rentevoet berekenen met ICT 5.13 Opdracht Studiewijzer

₉₀ ₉₂ ₉₃ ₉₄ ₉₆ ₁₀₄ ₁₀₈ ₁₁₄ ₁₁₄ ₁₁₅ ₁₁₇ ₁₁₈ ₁₂₀ ₁₂₇

HOOFDSTUK 5 I LENINGEN OP LANGE TERMIJN

89


HOOFDSTUK 6 I CONSUMENTENKREDIET

6.1

Soorten consumentenkrediet

6.2 Begrippen 6.3 Looptijd en jaarlijks kostenpercentage 6.4 Berekening van het maandelijkse termijnbedrag 6.5 Voorbeelden Studiewijzer

₁₃₀ ₁₃₁ ₁₃₂ ₁₃₃ ₁₃₃ ₁₄₀

HOOFDSTUK 6 I CONSUMENTENKREDIET

129