Nieuw Traject Nederlands 2 Leerwerkboek

Page 1

©VANIN

Vicky Aerts

Stijn Buysschaert

Leen Lammertijn

Tom Rambaut

Ria Van der Mueren

©VANIN

2

Via www.diddit.be heb je toegang tot het onlineleerplatform bij Nieuw Traject Nederlands 2

Activeer je account aan de hand van de onderstaande code en accepteer de gebruiksvoorwaarden.

Kies je ervoor om je aan te melden met je Smartschool-account, zorg er dan zeker voor dat je e-mailadres aan dat account gekoppeld is. Zo kunnen we je optimaal ondersteunen.

LET OP: DEZE LICENTIE IS UNIEK, EENMALIG TE ACTIVEREN EN GELDIG VOOR EEN PERIODE

VAN 1 SCHOOLJAAR. INDIEN JE DE LICENTIE

NIET KUNT ACTIVEREN, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE KLANTENDIENST.

Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken.

In België beschermt de auteurswet de rechten van deze mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toestemming te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www.reprobel.be.

Ook voor het digitale lesmateriaal gelden deze voorwaarden. De licentie die toegang verleent tot dat materiaal is persoonlijk. Bij vermoeden van misbruik kan die gedeactiveerd worden. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden leest u op www.diddit.be.

© Uitgeverij VAN IN, Wommelgem, 2023

De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden.

©VANIN

Eerste druk 2023

ISBN 978-94-647-0102-9

D/2023/0078/48

Art. 603781/01

NUR 110

Ontwerp: Effenaf

Opmaak: www.dhondt-ravijts.be

Tekeningen: Lise Vanlerberghe

!
3 INHOUD NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 INhoud DEEL 1 SNOEPEN 11 SNOEPEN – Karen Dierickx 12 1 Om van te snoepen ... 14 Reporter ter plaatse 18 2 Hoe gezond snoep jij? 20 Op zoek naar info over gezonde voeding 28 3 Werkwoorden spellen 29 Word kampioen werkwoordspelling 36 4 Woordbetekenissen en woordrelaties 37 Strooi met synoniemen en antoniemen 47 5 Snoeppoëzie 48 Maak een gatengedicht! 52 UITDAGING In de snoepkrant 53 D E LAATSTE RONDE 55 DEEL 2 BELOVEN 57 EEN, TWEE, DRIE PIANO – Kristien Dieltiens 58 1 Beloofd is beloofd 60 Overtuig de ander! 65 2 Feit of fabel – over zinnen, woorden en woordgroepen 66 Het stellingenspel 76 3 Beloven en doen is twee 77 Giet een studietekst in een schema 83 4 Zit er waarheid in? 84 Wissel een fragment uit! 90 5 In welke tijd? De onvoltooide en voltooide tijd 91 Jouw creatieve versie van het verhaal 99 UITDAGING Wall of fame 10 0 DE LAATSTE RONDE 10 4 DEEL 3 ONTWERPEN 107 FRITZ HABER ... ONTWERPER VAN DE STILLE DOOD – Geert Spillebeen 108 1 Boodschap in beeld 110 Jonge milieuvriendelijke ontwerpers of uitvinders 119 2 Ontwerp een schrijfkader 120 Gedachten logisch geordend 125 3 Het grote striponderzoek 127 Verken een strip 135 4 Van strip naar taal en tekst 136 Een verhaal bij een strip 143 UITDAGING Ontwerp een eigen beeldverhaal 14 4 DE LAATSTE RONDE 14 6 ©VANIN
4 INHOUD NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 DURVEN 151 DURVEN – Kathleen Vereecken 152 1 Aan jou het woord 154 Bellers zijn durvers! 158 2 Over woorden met tekens 160 Dobbeldictee 172 3 Bloggen en vloggen 173 Ben je er nog? Lees dan onze blog! 178 4 Jeugdboeken op het witte doek 180 Deel een spannende ervaring 190 5 Samengestelde zinnen 191 Nieuws spinnen 20 0 UITDAGING Presenteren, vloggen of bloggen? 202 DE LAATSTE RONDE 20 4 DEEL 5 PIMPEN 207 BIJ DE NEUS – Jonas Boets 208 ROUTEPLANNER 210 1 Kom voor je mening uit! 211 De degens kruisen ... 216 2 Vindingrijk 218 Word journalist voor de upcyclingkrant! 223 3 Kleur je taal 224 Begrijp jij het taalverschil (-gebruik)? 233 4 Lees je warm 235 Gaat beeldspraak aan je neus voorbij? 243 5 Het voorzetselvoorwerp 245 Bedenk een virtuele wereld 251 UITDAGING Pimp je school 252 DE LAATSTE RONDE 254 DEEL 6 VERS CHILLEN 257 VERSCHILLENDE MEISJES – Sharmila Madhvani 258 1 Bizar luistertalent 260 De (f)luisteraar 26 4 2 Liefste iedereen … 265 Een kaartjesconversatie 272 3 Bepaling of voorwerp? 273 De wedstrijd 280 4 De dialoog en het bijwoord 281 Schrijf een dialoogje 289 5 Ontdek het verschil – nog meer voornaamwoorden 291 Wie is wie? Ken je het verschil? 298 UITDAGING Kom op voor verschillen 299 DE LAATSTE RONDE 301 ©VANIN
5 INHOUD NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 KIEZEN 303 KIEZEN EN VERLIEZEN – Noëlla Elpers 30 4 ROUTEPLANNER 306 1 Aan jou om te lezen 307 Schrijf een stukje schoolreglement 313 2 Het verslag in diverse vormen 314 Verslag van een beeldfragment 318 3 Boeken en genres 319 Breng je boek aan de man! 330 4 Over vragen, voornaamwoorden en de kern 332 Rechtstreeks verslag van de reporter ter plaatse 343 5 Ac tief of passief? 345 Word reporter: schrijven, interviewen en presenteren 351 UITDAGING Maak een nieuwsverslag of een boekentrailer 352 DE LAATSTE RONDE 354 DEEL 8 SPELEN 357 DURF JE? – Karla Stoefs 358 1 Spelen met teksten 360 Word meester-verteller 362 2 Teksten binnenstebuiten 36 4 Journalist zoekt structuur 370 3 Informatie presenteren 372 Presenteer en noteer 376 4 Toerist in woordenland 377 Help de woordenboekschrijver 38 4 5 Op de planken … 385 Spelen met toneelteksten 388 UITDAGING Presenteren over acteren 389 DE LAATSTE RONDE 390 DEEL 9 DROMEN 393 LIMBO – Johan Vandevelde 394 ROUTEPLANNER 396 1 Dromen van … 397 Info opslaan en delen 40 0 2 Dromen is geen prietpraat 402 Beschrijf je droom met info en enkele tips 413 3 Met een goed boek de vakantie in! 415 Giet je leeservaring in een video-slideshow 419 UITDAGING Op het dromenbureau 420 DE LAATSTE RONDE 422 ©VANIN

starteN met NIeuw traject NederlaNds 2

Welkom bij Nieuw Traject Nederlands 2

Hoe ga je met dit boek aan de slag? We navigeren je even door enkele belangrijke aspecten.

op weg met NIeuw traject

In het leerwerkboek vind je negen delen. Elk deel heeft als titel een werkwoord en is op dezelfde manier opgebouwd.

Op de titelpagina van elk deel staat een beeld dat verband houdt met het werkwoord in de titel van dat deel. Daaronder vind je vragen over dat beeld.

10 20 30

Na de titelpagina verrast een jeugdauteur je met een kort verhaal dat te maken heeft met het werkwoord.

routeplanner van deel 9 Dromen Klas Nr. Bekijk de uitdaging over het voorstellen van je droom eerst aandachtig. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, kun je op verschillende manieren inoefenen. Verken daarom alle lessen van dit deel. Maak een keuze om enkele of alle lessen van dit deel zelfstandig of klassikaal af te werken. De volgorde van de lessen en het tempo bepaal je zelf. Je start met deel A. In de tabel vind je een voorstel van het aantal lesuren per les. Baseer je daarop. De leraar begeleidt je. De volgorde van de lessen binnen deel en B kies je zelf. De leraar zorgt voor correctiesleutels waar nodig. Duid in de tabel de volgorde aan van de lessen die je zult afwerken. Kruis aan wat van je leraar mag en wat moet. Duid ook aan welke les zelfstandig en welke les klassikaal wordt gemaakt. Werk voor groepswerk samen met iemand die (ongeveer) dezelfde volgorde kiest.

Zet een teken in de laatste kolom als de les afgerond.

Succes!

JOUW ROUTEPlANNER volgorde lesuren mag zelfstandig afgerond Verken de uitdaging en de andere lessen + planning 1,5 2 BLes Dromen is geen prietpraat 2 Les Met een goed boek de vakantie in! 1,5 Uitdaging: Op het De laatste ronde 0,5 1 7,5 9

In delen 5, 7 en 9 kun je zelf je route uitstippelen: de routeplanner begeleidt je in de keuzes die je maakt om dat deel te doorlopen. Je kunt er invullen welke lessen je klassikaal of zelfstandig doet en in welke volgorde je door de lessen gaat.

396 NIEUW TRAJECT N dEE 9 d

les

woord

‘Schilder iets vrolijks op de muur van het asielcentrum.’ Vanuit de klas aan de overkant van de speelplaats kijken ze op die muur: rode baksteen, drie verdiepingen hoog met slechts een enkel getralied raam helemaal bovenaan. Soms staat er een man met een roze achter het raam. Maar als Gwen naar hem zwaait, zwaait hij nooit terug. De muur is een triestig geval. De directie had enkele graffitikunstenaars aangesproken om de muur in te kleuren. Maar geen van hen wil voor niets in opdracht werken. Alleen als ze er fors voor betaald worden. En daarvoor er geen budget Gwen kijkt opnieuw in de diepte. Kan ze nog terug? Ja, maar dan verbreekt ze haar woord. Voor klimmers is een gegeven woord heilig; hang je aan hetzelfde touw, dan moet je elkaar tot in het uiterste kunnen vertrouwen. Ze haalt diep adem. Hoe langer ze wacht, hoe onzekerder ze wordt. Ze trekt haar klimschoenen aan en haar klimgordel met een zogenaamde grigri om zichzelf te zekeren. Haar rode geluksmusketon mag ze niet vergeten. Ja, ze is bijgelovig, want als je ergens hoog tegen een steile wand hangt, dan heb je bijzondere de musketon klimhaak met een schuivend deel dat de opening volledig afsluit tricky verraderlijk, hachelijk, sluw, listig, lastig, moeilijk hoofddeksel, om het hoofd gewonden doek het budget begroting, raming; som geld die voor bepaalde (groepen van) uitgaven ter beschikking gesteld wordt de grigri apparaat waar het (klim)touw door geleid wordt

Beloven en doen is twee 3

studerend lezen studietekst in schema gieten en verzorgen

OPDRACHT 1 Onderzoek je eigen werkwijze. Wat belooft het meeste succes?

Hoe spring jij om met een studietekst? Markeer in de uitspraken wat voor jou past. Wees eerlijk! Hoe pak jij het aan? altijd 1Je bekijkt de buitenkant (lay-out en illustraties) van de tekst.

2Je bepaalt de tekstsoort.

3Je leest de tekst globaal en bepaalt het onderwerp en de hoofdgedachte(n).

4Je zoekt in de alinea’s de sleutelwoorden. 5Je leest de tekst onmiddellijk intensief. 6Je vertelt meteen opnieuw wat je las. 7Je past de woordleerstrategie toe of zoekt woorden op om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen.

8Je maakt een schema dat bij de structuur van de tekst past. 9Je let op signaalwoorden die het verband tussen de zinnen en alinea’s aangeven. Je onthoudt het centrale thema of de hoofdgedachte(n). 11 Je probeert met behulp van het schema de inhoud van de tekst weer op te bouwen. Omcirkel het nummer van de uitspraken die jou al het meest geholpen hebben. Vergelijk met je klasgenoot en vertel waarom het voor jou zo’n hulp is.

OPDRACHT 2 Tekst en schema: volg de stappen en bouw een schema op. 1 Je leest de tekst oriënterend Je bekijkt de lay-out, illustraties, de titel, woorden in vetjes. Je bepaalt de tekstsoort. Je voorspelt en geeft aan wat je van het onderwerp weet. 2 Je leest de tekst globaal Je leest de titel en tussentitels of de eerste en laatste zin van de alinea. Je bepaalt het hoofdonderwerp. Je schrijft de hoofdgedachte(n) op. Je past de woordleerstrategie toe om de betekenis van de woorden te achterhalen. Je zoekt verbanden in de tekst. Voor elke alinea duid je de sleutelwoorden aan. 4 Je leest de tekst studerend Je markeert de signaalwoorden. De w-vragen kunnen je dikwijls helpen bij het opstellen van een schema, eventueel een mindmap. De antwoorden op die vragen zijn ook sleutelwoorden van de tekst.

Elk deel bevat drie tot vijf lessen. Aan het begin van elke les tonen vliegertjes je wat in de les aan bod zal komen.

tip

+ C Stappenplan: een vervolgverhaal Benodigdheden: tekenpapier, potloden, een boek of kortverhaal, bv. een van de verhalen bij de start Stap Het boek of het verhaal wordt in stukken verdeeld. Elke leerling/leerlingengroep neemt een deel van het verhaal voor zijn rekening en ontwerpt één bladzijde. Stap Bespreek vooraf samen hoe je het verhaal indeelt. Zijn er regels voor Stap Alle beelden bundel je en zo vorm je een verstripping van het verhaal.

Een scenario en een schetsmatige indeling in beelden en dialogen kunnen ook.

D Stappenplan: een stripfiguur Stap Observeer en analyseer. Verzamel uit kranten of van het internet enkele bekende strookjesstrips. Zoek de

een strip in drie of vier vakjes.

Verken een strip Zoek een strip uit een stripreeks die je nog niet (goed) kent. Geef je mening over de strip. Ga naar de bib, zoek een minder bekend stripverhaal en lees het in één

©VANIN

Elke les eindigt met een pitstop. Dat is een creatieve opdracht waarbij je kunt laten zien wat je geleerd hebt. Aan de hand van OVUR word je door de opdracht geloodst. Daarbij hoort ook een evaluatiemoment

welke teksten je in de tekeningen zult plaatsen.

Bij een literatuurles is er een leesstop in plaats van een pitstop.

tip aandachtig bekijken, waarnemen woord

waarheen

6 StarteN met NIEUW TRAJECT NederlaNds 2
1 207 Wat zie je op de foto? Wat wordt getoond? 2 Hoe zijn de jongeren in deze situatie terechtgekomen, denk je? 3 Op welke manier zullen ze moeten samenwerken? Wat valt je op als je op de kleuren let? 5 Bespreek het perspectief. deel 5 Pimpen © Christian van der Meij 358 NIEUW TRAJECT N dEE 8 Durf je? Karla StoefS Gwen buigt zich over de dakrand heen en kijkt in de diepte. De speelplaats ligt er verlaten bij. Midden in de nacht is dat niet zo verwonderlijk. Jammer dat er aan deze zijde van het gebouw geen brandladder is. Ze zal zonder beveiliging tot bij het getraliede raam moeten klimmen. Daar kan ze haar musketon vasthaken waar haar touw doorheen kan, zodat ze de rest van het parcours beveiligd is. Gwen klimt goed, maar vrij klimmen is nooit zonder risico. ‘Dit is ellendig. Waarom heb ik de opdracht niet geweigerd?’ Na de Franse les kreeg ze een snapchat bericht van Ilias: zijn gestrekte hand met daarin een witte steen. En dan de vraag ‘Durf je?’ ‘Om vier uur bij de fietsstalling.’ Waarom heeft ze ja gezegd zonder te weten waar het om ging? Wil ze zichzelf bewijzen? Nee, het ging haar om Ilias. Ilias nieuw op school. Gitzwart haar en groene panterogen. Niet overdreven sociaal; hij zegt nauwelijks wat. En doet hij dat toch, dan komen de woorden er in schokjes uit; hij stottert. Maar hij intrigeert; ondanks zijn spraakgebrek is hij zelfzeker. Ze moesten in de Franse les per twee een gesprek voeren over hun hobby’s. Gwen volgt al sinds de kleuterklas tekenacademie en is al vier jaar lid van een klimclub. In de club noemen ze haar ‘Gekko’, want ze kleeft als zo’n diertje tegen de klimmuur. Ilias verzamelt stenen. Saai? Niet als je hem erover hoort vertellen. Hij maakt verre fietsreizen, in zijn eentje. Vorige vakantie fietste hij tot in Oostenrijk om daar in een bergrivier een maansteen op te rapen. Een witte steen die magisch fluoresceert. Het viel Gwen op dat hoe aandachtiger ze luisterde, hoe minder hij stotterde. ‘Ken je het spel van de witte steen?’ vroeg hij haar bij de fietsstalling. Het oude spel gaat als volgt: diegene die de steen bezit, bedenkt een opdracht voor de andere. Voert de andere de opdracht goed uit, dan krijgt die de steen en is het zijn beurt om een opdracht te bedenken. Eenvoudig, maar tricky De uitdaging zit hem in het verzinnen van een goede opdracht, die moet voor de andere moeilijk zijn, maar niet onmogelijk. Haar eerste opdracht kon al tellen:
119 Jonge milieuvriendelijke ontwerpers of uitvinders Presenteer een kort milieujournaal waarin jonge uitvinders aan het woord komen. Ze hebben een milieuvriendelijk voorwerp of apparaat ontworpen. Wat komt aan bod in de journaalitems? Hoeveel onderwerpen wil je presenteren? Waar weet je al iets over? Welk taalregister gebruik je? Neem je een interview af? Welke beelden kun je gebruiken om je presentatie te ondersteunen? Werk in kleine groepjes van twee of drie. Kies twee onderwerpen die te maken hebben met een milieuvriendelijk ontwerp of uitvinding. Je mag je fantasie gebruiken. Gebruik bij de presentatie één of twee dia’s waarin ook een passend pictogram verwerkt is. Neem één kort interview af dat je ook uitbeeldt en gebruik daarbij het passende taalregister. Spreek duidelijk af wie precies wat uitvoert. Kijk het publiek aan en zorg voor een passende houding. Let tijdens het interview op je lichaamstaal. Is de geïnterviewde trots op de uitvinding, dan moet het publiek dat kunnen zien en horen. Probeer je tekst niet volledig uit te schrijven. Gebruik bij voorkeur een mindmap als hulpmiddel bij de presentatie. Hoe lukte dat? In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je onderwerpen zijn gepast voor een milieujournaal. 1 3 41 3 Je presenteert de items duidelijk en gestructureerd. 1 3 41 3 Je gebruikt een passend taalregister. 1 3 41 3 Je hebt een beeld of een pictogram op een correcte manier verwerkt in het milieujournaal. Je maakt gebruik van een voorgestructureerd schema of een mindmap als hulpmiddel bij het presenteren. 1 3 41 3 Werkpuntje voor jezelf: Werkpuntje voor je klasgenoot: oriënteren vur V UitVoeren reflecteren 135 LES H Je kunt: de taal in strips lezen en begrijpen; tussenwerpsels herkennen en gebruiken; strips vergelijken; je voorkeur uitdrukken en duiden; je mening formuleren over strips een strip; creatief met een strip aan de slag gaan: een verhaal samenvatten en de belangrijkste elementen uitkiezen om in de strip op te grafische verteltechnieken gebruiken (close-up, beweging weergeven …); beslissen
belangrijkste eigenschappen van de hoofdpersonages van die dagelijkse strips: man, vrouw, dier of kind, leeftijd, tijd, decor, realisme of fantastische verhalen? Stap Maak je eigen stripfiguur: kies een voorspellende naam. Bedenk een personage wiens naam al iets zegt over het uiterlijk of over het gedrag van het Stap Bedenk voor dat personage
adem uit! Neem tijdens het lezen enkele notities over: de inhoud van het verhaal (denk aan de w-vragen); de tekeningen; het weergeven van geluid, beweging … (grafische tekens); de originele striptaal. Geef je mening weer over het stripverhaal. Gebruik eventueel een schrijfkader. Denk eraan dat je een samenhangend geheel maakt. Gebruik signaalwoorden om structuur aan te brengen. Breng variatie in je zinnen, zoals mededelende en vragende zinnen, ontkennende en bevestigende zinnen. Onderzoek of je tekst voldoet aan de criteria. Pas indien nodig je tekst aan. Laat de tekst daarna nog eens lezen aan een klasgenoot. Vraag om je tekst te reviseren. Pas indien nodig je tekst een laatste keer aan. Je traject naar succes jij je klasgenoot Je geeft je mening over een strip. 1 3 41 3 Je kunt je notities logisch ordenen tot een vlot leesbare tekst. Je tekst is samenhangend en bevat de gepaste signaalwoorden. 1 3 41 3 Je gebruikt verschillende soorten zinnen: je brengt variatie. Werkpuntje voor jezelf: oriënteren V UitVoeren ovu reflecteren

Uitdaging: maak een nieuwsverslag of een boekentrailer

Schrijven of filmen over een jeugdboek? Lees beide opdrachten en geef je keuze door aan de leraar.

OriëNtereN vur VOOrbereideN ov UitVOereN

Schrijf een nieuwsverslag op basis van een jeugdboek. Je verslag kan als item in een journaal OF Ontwerp een boekentrailer. Dat is een korte filmversie van de achterflap. Met beeld en geluid creëer je een bepaalde sfeer. Zo kun je de nieuwsgierigheid van een lezer opwekken.

2 Kies een jeugdboek waarvan je denkt vlot een verslag of trailer te kunnen ontwerpen.

Dat doe je: door de cover en de flaptekst te lezen; door te zoeken naar informatie over je boek op websites; door het boek (bij voorkeur) zelf te lezen.

tip Inspiratie vind je op verschillende websites. Daar kun je ook enkele eerste pagina’s van boeken of recensies tip Leef je zo goed mogelijk in het verhaal in. 3 Werk verder volgens de keuze die je maakte. Keuze 1 Een nieuwsverslag over een jeugdboek Maak je verslag zelfstandig. Beschrijf kort wat er in het boek gebeurt of nog kan gebeuren. Kies zelf of je de ontknoping prijsgeeft of niet. Gebruik de informatie die je vond om de inhoud vorm te geven. Je verslag zou zo in een journaal kunnen komen. Doe ook het volgende: Omcirkel twee betrekkelijke voornaamwoorden. Schrijf en onderstreep twee passieve zinnen. Markeer twee actieve zinnen met geel. Omcirkel één aanwijzend voornaamwoord. Lees en beoordeel het werk van een klasgenoot.

Na de laatste pitstop volgt het grotere, belangrijke werk: de uitdaging. Dat is een grotere opdracht waarbij je combineert wat je in de lessen van dat deel geleerd hebt.

De uitdaging is ook opgebouwd rond OVUR en bevat eveneens een evaluatiemoment

De laatste ronde Welk woord of welke uitdrukking verbind je met de woordgroep? Noteer dat in de middelste kolom. Gebruik het woord of de uitdrukking in een nieuwe, passende woordgroep of context in de rechterkolom. uitzoeken hoe iets precies in elkaar zit op een korte of beknopte manier beschrijven met woorden berispt worden, een vermaning krijgen omdat je iets fout deed ogen die lijken op die van een hert iemand die ergens opvallend veel moeite voor doet wat er gebeurt als een groep zich mengt met een andere groep en één geheel wordt OPDRACHT 5 Schrijf bij de foto’s een korte, passende context. De opgegeven woorden moet je erin verwerken. afloop trainen met de vingers in de neus enthousiast aan je lot overgelaten – helpen 1 2 3 4

Handig voor onderweg

In de loop van elk deel word je ondersteund door enkele hulpmiddelen.

Dit logo geeft aan dat je een fragment zult bekijken of beluisteren.

Dit logo geeft aan dat je op diddit extra materiaal kunt vinden.

Dit logo geeft aan dat je meer info over de leerstof kunt vinden in je Trajectwijzer.

Je werkte naar de theorie toe en nu is het tijd om die in te oefenen.

Wissel gedurende drie minuten met je klasgenoot van gedachten over de foto’s. Zorg ervoor dat je beiden evenveel tijd hebt om je gedachten te verwoorden.

Noteer daarna enkele opvallende, spontane reacties van de ontvanger (je klasgenoot) op jouw boodschap.

Hoe reageert de luisteraar op jouw boodschap? reacties van de ontvanger

+ Soms wil je wat verder gaan? Dan is een plusopdracht iets voor jou. Dat is een extra opdracht of extra theorie, gewoon wat meer of wat moeilijker. De opdracht verbreedt of verdiept de leerstof.

Welke spontane reactie vind je leuk of helemaal niet aangenaam?

Welke lichamelijke reactie vond je wel of niet tof?

Hoe toont je klasgenoot dat hij inderdaad luistert en je boodschap begrijpt?

2 Heb je actief geluisterd, dan kun je de boodschap van de zender kort samenvatten. Verwoord in twee duidelijke zinnen hoe de zender denkt over ‘pimpen’ en ‘upcyclen’.

mijn best doen, Meg’, zei Stevie. ‘Ik ga de hele tijd al alles na in mijn hoofd. Maar we hebben nu geen tijd praten’, zei Stevie, zijn wenkbrauwen fronsend terwijl hij om zich heen keek. Hij klonk zo veel ouder en dan een kind van zijn leeftijd normaal gesproken klinkt. ‘Laten we straks afspreken op de pier. Dan zie Laten we zeggen rond middernacht, oké?’ ‘Hoe wil je daar op dat uur van de nacht in je eentje zien Stevie?’ probleem’, zei hij op een onmiskenbaar niet-rouwende toon, wat me nog meer hoop gaf. ‘Er is een gebeurd sinds je vertrokken bent. Ik ben zo goed als onafhankelijk!’ De appeltaart van hoop Van Goor een lievelingsmaand? Hoe stel jij je die voor? maanden voor als mensen, planten, dieren of vergelijk ze met andere zaken op een creatieve manier. Fragment 3 op uit zijn gedachten door het opgewonden geduw in zijn rug van de jongeren achter hem. Hij de bus wat beter. Hij had gehoopt op een staaltje van superieure technologie, maar het was niet dan een degelijke, wat afgeleefde bus. De groene plastic stoelen waren versleten, verhard door het jarenlange vervoer van jongeren naar de stad. Tientallen, zo niet honderden symbolen waren in het plastic Bijna altijd hetzelfde symbool: de gebalde vuist met een armband. De armband die Gus ook had. de voormannen gebaarde naar een stoel vooraan, tussen twee jongens die bewonderend naar de voormannen staarden. De voormannen hadden een vreemd e ect op de jongeren. Ze waren de gidsen naar beloofde land. De voormannen wisten wat leven in de stad betekende, ze droegen het stof dat er rond met zich mee. Jongeren droomden ervan zelf voorman te worden. Ze wisten niet beter. schudde het hoofd en wilde verder lopen. Hij had geen zin om tussen twee slungels te zitten die de hele te fantaseren over hun luxeleven in de stad. Hij wist wél beter. herhaalde de voorman. andere plaats?’ rond en zag nog tal van vrije plaatsen. Achteraan leken de jongeren rustiger. hier.’ voorman sloeg met zijn hand op de zitplaats. De twee jongens keken hem geërgerd aan, alsof ze zich al in hun rol als toekomstig voorman. het niet’, zei Ish. seconde later had de voorman hem bij zijn kraag vast. Hij werd hardhandig op de stoel geduwd, zijn ellebogen raakten zijn buurjongens en onmiddellijk voelde hij hun reactie in zijn zij. Hij keek niet opzij en beet tanden. De smalende glimlach van de voormannen probeerde hij te negeren. duurde nog een tijd voor de bus vertrok. De voorman die hem op de stoel had geduwd was verdwenen. zijn kans. Hij liet zich van zijn stoel glijden en sloop door het gangpad. Halfweg de bus liet hij zich naast een jongen die ongeïnteresseerd naar buiten staarde. Rust, eindelijk. van Gus veroorzaakte een lawine in het hoofd van Ish. Alles wat Gus jaren had moeten verzwijgen, stroomde en stapelde zich op in Ish’ hersenen. De wereld die hij kende, zou nooit meer dezelfde zijn. ‘Natuurrampen, klimaatverschuivingen, industriële rampen … ze volgen elkaar steeds sneller op. Eind 2021 zat meer helft van de wereld zonder eten en drinkbaar water. Ziektes, moordpartijen, burgeropstanden en een oorlog en nucleaire wapens. Er zijn zoveel mensen gestorven, er blijft nu minder dan een tiende van de totale wereldbevolking over. Al jarenlang was de levensverwachting aan het kelderen en Shinu bracht dat aan het licht.’ het even te snel voor Ish.

Inleiding Heb je al eens gehoord van ? Het is

Swan Market: een markt voor creatieve koppen!

OVUR loodst je geregeld door de opdrachten.

3 Beluister de korte boodschap. Beoordeel of jouw mening duidelijk verwoord werd. Noteer een werkpuntje. Je hebt je mening duidelijk verwoord. 1 2 3 4 Werkpuntje voor jezelf:

4 Wat kun je daaruit besluiten?

Op zondag 22 mei kun je op de Grote Markt in Antwerpen naar de Swan Market gaan. Een markt voor startende creatieve ondernemers. Geen markt waar je van de ene foute kledinghandelaar naar de andere gaat, maar een echte lifestylemarkt met betaalbare kunst, leuke interieurspulletjes, live muziek en volledig hipsterconforme foodtrucks. Als je tussen de muziek en het eten nog tijd hebt om verder te shoppen, kun je ook nog unieke accessoires en sieraden vinden, kinderspulletjes, mooie jurkjes en ga zo maar door!

Nieuw: een online markt Nu zul je die once-in-a-lifetime vondsten nog meteen moeten nemen, maar Swan Market is ook volop bezig met een online markt. Zo kun je die ene jas waar je nog over twijfelde gewoon online bestellen eenmaal je weet dat je hem echt nodig hebt in je leven.

Een vlog is een weblog in videovorm. Zo’n dagboek op het internet bestaat uit videobeelden of lmpjes die door een vlogger of vlogster gemaakt worden.

Je kunt:

Lees enkele reacties op een eigen oordeel. Welke wil je zeker horen, welke liever niet? Bespreek. a Jouw idee is belachelijk. b Tof voor jou, maar ik houd er niet van. c Hoe kun je zoiets nu mooi vinden? d Smaken verschillen, ik vind het niet zo geslaagd. e Ik zal er eens over nadenken. Heb je geen betere keuze? g Jouw idee slaat nergens op. h Kun je het verduidelijken? Bekijk het eens vanuit mijn standpunt.

Gespreksregels Je luistert actief naar de boodschap van de ander en reageert respectvol op zijn boodschap. Begrijp je de zender niet, dan vraag je om de boodschap te verduidelijken. Je herhaalt kort de boodschap van de zender of knikt om te tonen dat je de boodschap begrepen hebt. In een gesprek wacht je je beurt af. Je blijft bij het onderwerp. Tijdens een groepsgesprek volg je de aanwijzingen van de gespreksleider.

waarheen 222 TRAJECT NEDERLANDS 2 DEEL 5 PIMPEN

Slot Dus, als jij Dan moet je zeker een bezoek brengen aan

Bij het leren en studeren krijg je ook hulp van verschillende kaderteksten. Gebruik ze zeker om je voor te bereiden.

Je kunt:

waarheen

• op een correcte manier een sms’je of WhatsAppbericht opstellen; een passende aanspreking en slotgroet gebruiken in een bericht; een bericht opstellen en rekening houden met de netetiquette;

• vragen over een lees- en luisterfragment correct beantwoorden; een blogbericht opstellen en daarop passend reageren;

• woordtekens in een eigen tekst correct gebruiken.

©VANIN

Een wat-kader brengt je kennis of theorie. Een hoe -kader vertelt je hoe je aan de slag kunt gaan bij spreken, schrijven, luisteren, lezen, spellen, taal onderzoeken …

• de strategieën van het oriënterend, globaal en intensief lezen vlot inzetten; de drie grote delen van een zakelijke tekst onderscheiden: inleiding, midden en slot; • bij een tekst een gepaste inleiding en een gepast slot schrijven; een goede alineaverdeling voorzien in een zakelijke tekst; gepaste tussentitels voorzien in een zakelijke tekst; waar nodig loperwerkwoorden vervangen door tekenende werkwoorden. conform overeenkomstig met, gelijk aan, passend woord

Wat je moet kennen en kunnen staat in een waarheen -kader. Dat kader vind je telkens op het einde van een les. Het geeft aan waaraan je gewerkt hebt.

5 PIMPEN

woord lastig om die woorden te lezen?

ervoor zorgen dat je de woorden vlotter leest?  apostrof  trema  accent tabel de woorden met dat teken. waarom we bacteriën schrijven en toch theorieën?

onmiskenbaar overduidelijk superieur uitmuntend, beter, overtre end smalend vanuit de hoogte, hooghartig

Onderaan sommige pagina’s tref je de verklaring aan van een woord dat of een uitdrukking die op die pagina staat. Op diddit vind je een overzicht van al die woorden en schooltaalwoorden.

Je schrijft het teken bij het begin van een nieuwe lettergreep.

tip klemtoon tip

woorden correct in de gegeven zinnen. Gebruik elk woord één keer. al een aantal jaren actief met mindervaliden. Er zijn enkele judoka’s met een handicap die hebben geen e ect op virussen, enkel op grootvader is erg in prehistorische Buitenlandse investeerders vorig jaar wereldwijd 1,2 miljoen nieuwe jobs.

Bij sommige opdrachten staat een tip om je op weg te helpen.

7 Starten met NIEUW TRAJECT nederlands 2
oriënteren o vur o v ur voorbereiden ov u r Uitvoeren ovu r reflecteren
198 TRAJECT N 2 DEEL 4 DURVEN 6 Als het om het aanprijzen van producten gaat, is een vlogger bezig met pure reclame. Waar of niet? Verklaar. Een blog of weblog is een plaats op het internet waar iemand geregeld teksten en nieuwtjes plaatst of post. De schrijver of schrijfster van een weblog noem je een blogger of blogster De bezoekers of lezers van een weblog kunnen onder een blogpost een reactie schrijven.
wat
hoe 234
N 2 DEEL
TRAJECT
2
253 WARM
Ook boekentrailers over een jeugdboek kun je online bekijken. Je vindt er veel op YouTube, maar ook op websites van uitgeverijen. lezen.
Na de uitdaging volgt De laatste ronde: daarin ga je op een leuke en uitdagende manier aan de slag met de woordenschat van het deel.

Het onlineleerplatform bij Nieuw Traject Nederlands

Materiaal

Hier vind je het lesmateriaal en de online-oefeningen. Gebruik de filters bovenaan, de indeling aan de linkerkant of de zoekfunctie om snel je materiaal te vinden.

Lesmateriaal

Hier vind je het extra lesmateriaal bij Nieuw Traject Nederlands, zoals video’s, audio’s, pdf’s …

Oefeningen

• De leerstof kun je inoefenen op jouw niveau.

• Je kunt hier vrij oefenen.

Opdrachten

Hier vind je de opdrachten terug die de leerkracht voor jou heeft klaargezet.

Evalueren

Hier kan de leerkracht toetsen voor jou klaarzetten.

Resultaten

Wil je weten hoever je al staat met oefenen, opdrachten en evaluaties? Hier vind je een helder overzicht van je resultaten.

E-book

Het e-book is de digitale versie van het leerwerkboek. Je kunt erin noteren, aantekeningen maken, zelf materiaal toevoegen ...

Meer info over diddit vind je op www.vanin.diddit.be/nl/leerling.

8 StarteN met NIEUW TRAJECT NederlaNds 2
©VANIN

Geniet bij de start al even mee van deze raptekst. Misschien kun je die zelf eens rappen.

Elke dag wat snoepen lijkt voor mij zo fijn!

Beloof  je dat j’ er voor mij altijd zult zijn?

Met jou wil ‘k dit jaar ontwerpen als festijn.

Ik durf ervan te dromen,  jij op mijn terrein.

Elke dag nog dromen lijkt me supertof, taal snoepen en plechtig beloven: ik bof!

Durf maar verschillen met mij, take-off!

Ja, kies nu maar dit traject, komaan: jump-off!

Door niemand laat ik me pimpen dit jaar!

Ik weet het jij en ik verschillen van elkaar.

Kun je me zoeken,  gretig kiezen, ’t is waar!

Speel maar met taal en raak gevoelige snaar!

Elke dag nog dromen lijkt me supertof, taal snoepen en plechtig beloven: ik bof!

Durf maar verschillen met mij, take-off!

Ja, kies nu maar dit traject, komaan: jump-off!

9 StarteN met NIEUW TRAJECT NederlaNds 2
©VANIN

©VANIN

NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 10

1 Wat zie je? Beschrijf de situatie.

2 Waar heb jij al eens stiekem van gesnoept?

3 Je hoor t weleens: ‘Dat is om van te snoepen!’ Waar kun jij echt van genieten?

4 Vanuit welk perspectief is dit beeld genomen? Waarom zou de fotograaf daarvoor gekozen hebben?

5 Is het volgens jou belangrijk dat je het gezicht van de persoon ziet of dat je de persoon helemaal ziet? Waarom wel/niet?

©VANIN

11
deel
1 Snoepen

Snoepen

Om de bitterheid van het leven wat zoeter te maken. Daarvoor doen ze het, Manou en haar grootmoe, rondtrekken met het leger om de soldaten van koek en andere zoetigheid te voorzien.

‘Die arme kerels hebben dat nodig’, zegt grootmoe steeds.

En ze heeft gelijk. Kijk maar in hun ogen als ze haar lekkernijen in hun mond stoppen. Dat kleine geluk. Alleen al het vooruitzicht daarop doet hen alle ongemakken onderweg verdragen. Dat ze heen en weer schudden en op en neer springen bij elk kuiltje of steentje in de weg. Dat grootmoe al hotsend en botsend deeg en beslag moet maken achterin de kar, terwijl Manou ment. Zodra ze bivak houden, glijdt dat allemaal van hen af en beginnen ze eraan. Tijd verspillen? Niks voor hen! Manou legt het vuur aan; grootmoe installeert zich met haar gietijzeren kookstel en bakplaten. Terwijl zij bakt, loopt Manou langs de mannen, die hun tent aan het opzetten zijn.

‘Stop vanavond de hemel in je mond! Gekonfijte appels en kandijkoek!’

‘Gemberbiscuits, amandelgebak en anijsbollen zoals alleen grootmoe die maakt!’

‘Deze avond ligt het paradijs op je tong met onze karamellen, babelutten en nougat!’

Geen dag slaan ze over.

‘Liever regen, wind en kou dan één avond zonder Zoete Jeanne en haar al even zoete kleindochter Manou!’

Maar vandaag moeten ze het misschien toch eens zonder hen stellen.

Het is grootmoe. Normaal springt ze de kar uit zodra ze halt houden, maar nu niet.

‘Grootmoe’, roept Manou terwijl ze de ezel uitspant. ‘We zijn er.’

Geen reactie.

‘Grootmoe’, roept ze weer. ‘We zijn er.’

Weer niks.

Er zit een hand rond haar hart als Manou zich naar de kar omdraait.

‘Grootmoe?’

Ook rond haar keel zit nu zo’n hand.

Er komt haar alleen stilte tegemoet. Ze hoort geen potten rammelen, geen zakken verschuiven, geen ik kom

Haar hand trilt als ze de huif openslaat.

Dan ziet ze haar. Grootmoe zit onderuitgezakt – nee, ze hangt op de zakken meel, tussen de bokalen met honing en stroop, kruiden en specerijen. Ook haar mond hangt; haar ogen kijken wezenloos voor zich uit in haar plots grijsgrauwe gezicht.

‘Grootmoe?’

Ze reageert niet. Ze probeert het wel, denkt Manou, maar het zijn enkel spuugbelletjes die over haar lippen komen. En haar ogen lijken haar niet te herkennen. Manou kan er niets aan doen, ze deinst achteruit. Dit beeld van grootmoe is zowat het gruwelijkste wat ze al heeft gezien. Een etterende wonde, een been waar het koudvuur in woekert, de verse stomp van een afgerukte arm, zelfs een oogbol die uit zijn kas hangt, doen haar lang niet zoveel als dit.

Ze springt uit de kar en zet het op een lopen.

De mannen roepen haar van alles toe als ze tussen de tenten loopt, maar ze negeert hen. Het is Aimée die ze moet hebben. Aimée met haar kruik jenever op haar heup en haar schoonste glimlach op haar lippen. Aimée

het beslag: mengsel van meel, melk … mennen: trek- en rijdieren met de teugels besturen het bivak: plaats waar militairen, bergbeklimmers … onder de blote hemel of in tenten overnachten gekonfijt: ingelegd in suiker of een andere stof die voedingsmiddelen goed bewaart uitspannen: losmaken de huif: linnen doek die als overdekking over hoepels is gespannen de specerij: deel van een plant dat smaak en geur geeft aan eten wezenloos: zonder gevoel, verstand of uitdrukking achteruitdeinzen: van schrik een ontwijkende beweging naar achteren maken het koudvuur: gangreen: het afsterven van weefsel

12 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
woord 1 5 10 15 20 25 30 35
©VANIN

die op elke vraag een antwoord weet en voor elk probleem een oplossing. Ze zijn met veel, zoetelaarsters die de troep volgen, maar niemand is zo bijdehand als Aimée. En ze is haar vriendin. Zij zal haar helpen.

Aimée aarzelt niet. Ze rennen door het kamp, letten niet op de mannen, denken maar aan één ding.

‘Dat ziet er niet best uit’, zegt Aimée als ze grootmoe ziet.

Aan haar toestand is niks veranderd. Maar Aimée maakt het haar wat gerieflijker, zodat ze daar niet meer zo hangt als een uitgewrongen theedoek. Manou staat erop te kijken. Ze weet niet wat te doen, wat te zeggen.

‘Meer kunnen we voorlopig niet doen’, zegt Aimée als ze uit de kar klimmen.

Manou ziet dat er al mannen naar hen toekomen.

‘Waar is Zoete Jeanne?’ roepen ze van ver. ‘Waarom is ze nog niet aan het bakken?’

Het is Aimée die het uitlegt; Manou kan dat niet. Ze kan hen ook amper aankijken als doordringt wat er is gebeurd. Een van hen snelt weg om de chirurgijn te halen, de lieverd, maar de anderen staan daar met hun armen langs hun zij en hun ogen op de grond. Deze avond zal het leven net zo bitter smaken als het is.

‘Tenzij gij bakt.’

Manou verslikt zich bijna in haar eigen speeksel. ‘Ik?’

‘Gij weet hoe het moet.’

‘Dat weet ik niet! Het is grootmoe die …’

Er stijgt gemor op. Manou voelt hoe ze boos wordt, maar ze voelt ook een arm rond haar schouder. Aimée.

‘We vinden er wel iets op.’

En ze vinden inderdaad wat. Het rode boekje van grootmoe. Haar Zoete Bijbel. Al haar recepten in een kriebelig handschrift. Manou is niet zo sterk in lezen, maar met Aimée win je elke veldslag. Zij is het ook die beslist om madeliefkoekjes te maken. ‘Simpel beginnen.’ Manou zoekt de bloemen – daar hoeft ze niet veel moeite voor te doen, de wei rond hen staat er vol mee. Aimée verzamelt de overige ingrediënten.

Al die tijd zit grootmoe daar, met vijverogen en een komma als mond.

Manou kan moeilijk verlangen dat Aimée de hele avond bij haar blijft.

‘De mannen krijgen al geen zoets, wie ben ik om hen ook nog eens hun slok jenever te ontzeggen?’

Ze doet het dus alleen. Het is een opgewonden spanning waarmee ze de plakjes deeg met de madelieven erop op de hete bakplaat legt en er een handvol as over strooit, zoals ze het grootmoe weleens heeft zien doen.

Dan is het wachten.

Ze wacht net lang genoeg. Dan wrijft ze de as weg. Tussen het grijs en het zwart liggen goudbruine schijfjes die eruitzien zoals het moet. Zouden ze ook smaken zoals het hoort?

Bij de eerste beet weet ze het al. Ook haar koekjes zijn lekker. Anders, maar even goed. Licht, knapperig, stevig en toch zacht. Heerlijk zoet. Dit is de hemel in haar mond. Het paradijs op haar tong. Troost in deze wereld. Ze denkt aan de soldaten. En aan grootmoe. Ze verkruimelt een koek en steekt de kruimels tussen de lippen van grootmoe. Haar lippen sluiten zich, ook haar ogen gaan toe. Maar op haar gezicht spreidt zich een uitdrukking van verrukking uit.

‘Om de bitterheid van het leven wat zoeter te maken’, zegt Manou en ze legt de hand van grootmoe tegen haar wang.

Dan gebeurt het. Manou voelt hoe grootmoe in haar hand knijpt. Als om te zeggen: ik ben er. En op dat moment weet ze dat alles goed komt.

Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Karen Dierickx.

©VANIN

bijdehand: slim gerieflijk: comfortabel de chirurgijn: chirurg of dokter in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd het gemor: gemompel van ontevredenheid de verrukking: opgetogenheid, enthousiasme

13
woord
40 45 50 55 60 65 70 75

interview beluisteren

communicatiemodel toepassen

reportage ter plaatse brengen

OVUR-strategie inzetten

jezelf voorstellen

sNoeper of NIet?

OPDRACHT 1 Luister naar het interview met auteur Karen Dierickx.

1 Welke gekke vragen moest de auteur beantwoorden? Kruis aan.

{ Ben je eerder een zoetekauw of een gezondheidsfreak? (vraag 1)

{ Wat is je favoriete snoepgoed? (vraag 2)

{ Lust je ook drop? (vraag 3)

{ Snoep je ook weleens gezond? (vraag 4)

{ Waar heb je al eens stiekem van gesnoept? (vraag 5)

{ Waar ga je dit schooljaar echt van snoepen? (vraag 6)

{ Welk snoepgoed lust je niet? (vraag 7)

{ Welk snoepmoment wens je ons toe? (vraag 8)

2 Onderstreep bij 1 alle vraagwoordvragen.

3 Welke andere vraagsoort herken je bij 1? Waaraan herken je die?

4 Welke spreekdoelen had de auteur voor ogen bij dit interview? Leg uit.

Kies uit: informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren – een mening geven – een instructie geven

Ja-neevraag = een vraag waarop je enkel met ja of nee kunt antwoorden. Die vraag begint altijd met de persoonsvorm.

Bv. Lees jij graag strips van Suske en Wiske?

W-vraag of vraagwoordvraag = een vraag die begint met wie, wat, waar, wanneer, waarom (= w-vraag), hoe … Het antwoord op die vraag is uitgebreider.

Bv. Waar lees jij het liefst?

14 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN les 1
Om van te snoepen …
1 wat
©VANIN

OPDRACHT 2 Laat je klasgenoten smullen van enkele weetjes over jezelf.

Stel jezelf op een creatieve manier voor in één minuut. Maak de (deel)opdrachten in groep of individueel

orIëNtereN o vur

1 Wat wordt er van jou verwacht? Vul voor deze situatie de vragen van het communicatiemodel in. Denk na over spreekdoel/doelgroep/…

zender boodschap ontvanger

bedoeling je klasgenoten

zodat ze je beter leren kennen.

voorbereIdeN

2 Aan de slag!

monoloog: stem – taal effect Je klasgenoten kennen je een beetje beter.

kanaal

a Welke antwoorden zou jij geven op de vragen die aan de auteur gesteld werden?

Kruip om de beurt in de huid van auteur Karen Dierickx en beantwoord enkele van die vragen.

b Maak van jouw antwoorden op de vragen uit het interview een vlotte tekst. Volg de stappen.

Stap 1 Bepaal wat je eerst wilt vertellen en wat daarna. Nummer de antwoorden.

Stap 2 Werk in het schrijfkader aan het midden van je tekst. Bouw de antwoorden aan elkaar. Voeg zinnen toe waar nodig. Zorg voor logische overgangen. Maak gebruik van voegwoorden (en, omdat, daarom …).

Stap 3 Schrijf een inleiding. Daarin vertel je waarover je het zult hebben. Probeer creatief uit de hoek te komen.

Stap 4 Schrijf een slot. Daarmee rond je de tekst mooi af.

©VANIN

individueel: afzonderlijk, persoonlijk in de huid kruipen van: zich inleven in, zich verplaatsen in

15 LES 1 om vaN te sNoepeN
Iets om vaN te sNoepeN …
o v ur
2
woord

Inleiding

Mijn naam is

Ik wil jullie iets meer vertellen over

Midden: Noteer hier je persoonlijk antwoord op de drie vragen. De vraag zelf hoef je niet te noteren.

Slot

uItvoereN

Ziezo, ik hoop dat ov u r

Maak een spiekbriefje of een kleine, eenvoudige mindmap. Noteer enkele sleutelwoorden waarop je kunt terugvallen als je de draad kwijt bent.

3 Stel jezelf voor aan de klas. Je mag je spiekbriefje of mindmapje als geheugensteun gebruiken.

reflectereN

ovu r

4 Vul het reflectiekader in voor jezelf en voor een klasgenoot. Kruis aan wat in orde is.

De score gaat van 1 tot 4.

• 1 staat voor onvoldoende of helemaal niet.

• 2 betekent voldoende: je houdt voldoende rekening met het criterium.

• Als je 3 aanduidt, betekent dat goed

• Een 4 staat voor zeer goed tot uitstekend

16 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
tip
©VANIN

Werkpuntje voor jezelf:

Een spreekopdracht voorbereiden met de OVUR-strategie

Om een opdracht tot een goed einde te brengen, volg je de OVUR-strategie.

Oriënteren g Wat moet je doen?

Voorbereiden g Hoe pak je dat aan?

Uitvoeren g Je voert de opdracht uit.

Reflecteren g Je denkt na over je resultaat.

Bij het voorbereiden van een spreekopdracht houd je rekening met de vragen van het communicatieschema.

• Wie is de zender?

• Welke boodschap zul je brengen? Hoe pas jij je boodschap aan je publiek aan? (Wat is de boodschap? Waarover gaat de boodschap?)

• Wie is de ontvanger? Voor welk publiek zul je iets brengen?

• Wat is je bedoeling? Wat wil je bereiken?

• Hoe wordt er gecommuniceerd?

• In welke context (of situatie) wordt er gecommuniceerd?

• Welk k anaal zul je gebruiken?

• Welk effect wil je bereiken?

Je kunt:

• een persoonlijk antwoord formuleren op een vraag;

• de OVUR-strategie toepassen bij een spreekopdracht;

• bij een spreekopdracht rekening houden met het communicatiemodel;

• jezelf kort voorstellen.

17 LES 1 om vaN te sNoepeN In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je tekst bevat een inleiding, midden en slot. 1 2 3 41 2 3 4 Je vertelt weetjes over jezelf in een logische volgorde. 1 2 3 41 2 3 4 Je hebt een goed spreektempo: niet te snel of te traag. 1 2 3 41 2 3 4 Je spreekt voldoende luid (goed volume). 1 2 3 41 2 3 4 Je spreekt Standaardnederlands. 1 2 3 41 2 3 4
hoe waarheen ©VANIN

Kruip in de huid van een reporter ter plaatse en breng verslag uit over een nieuwtje. Vul waar nodig ook de stappen van de strategie in.

1 Wat is de taak van een reporter?

2 Welke omstandigheden kunnen de taak van een reporter ter plaatse moeilijker maken?

3 Als repor ter ter plaatse zul jij verslag uitbrengen over een gebeurtenis. Je krijgt van de leraar een kaartje met meer informatie over de gebeurtenis. Gebruik als voorbereiding vragen van het communicatiemodel: denk na over de zender, de ontvanger, de bedoeling en het effect, de boodschap en het kanaal. Noteer op een apart blad.

4 Zet de informatie over jouw gebeurtenis om in een vlotte, korte tekst.

Stap 1 Herlees de informatie op het kaartje dat je van je leraar kreeg.

Stap 2 Werk in het schrijfkader. Beschrijf de gebeurtenis in ongeveer vijf zinnen. Denk daarbij aan de w-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom) en aan hoe.

Stap 3 Schrijf een inleiding. Vertel daarin kort waar je bent en waarom je daar bent.

Stap 4 Schrijf een slot. Daarmee rondt de reporter zijn tekst af. Dikwijls vertelt hij dan ook zijn naam en daarna geeft hij het woord weer door aan iemand in de studio.

Inleiding

Dag beste . Ik ben , jullie

Ik bevind mij

Midden

Beschrijf de gebeurtenis in ongeveer vijf zinnen: wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe? Misschien heb je een van de vragen in de inleiding al vermeld. Dan hoef je dat hier niet meer te doen.

18 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
Reporter ter plaatse
o o vur o v ur v
©VANIN

Slot

Beste kijkers, dit was

Ik wens jullie

5 Er loopt wat mis in de studio. Bij het uitzenden van je reportage verschijnt de verkeerde achtergrond. Je zoekt uit welke achtergrond er getoond wordt. Je mag drie ja-neevragen op je klasgenoten afvuren. Welke vragen zijn geschikt om snel een plaats te achterhalen? Je krijgt er een. Formuleer zelf nog twee goede ja-neevragen. Ben ik binnen of buiten?

Uiteraard mag je op het moment zelf beslissen welke vragen je zult stellen.

6 Tijd voor actie! Breng je klasgenoten op de hoogte van je nieuwtje en probeer daarna te raden welke foute achtergrond er bij jouw reportage getoond wordt.

7 Vul het reflectiekader in voor jezelf en voor één klasgenoot.

Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je reportage bevat een inleiding, midden en slot.

Werkpuntje voor jezelf:

19 LES 1 om vaN te sNoepeN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
spreekt Standaardnederlands. 1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
Je geeft in je reportage een antwoord op de w-vragen.
Je spreekt voldoende luid (volume).
Je
Je hebt een goed spreektempo.
ov u r u ovu r r ©VANIN

hoofddoel en nevendoel bepalen

frIsdraNk of water?

OPDRACHT 1 Lees het artikel ‘Geen frisdrank meer op school’.

Geen frisdrank meer op school

Scholen zullen geen snoep of frisdrank meer verkopen. Dat spraken de Vlaamse overheid en de scholen af met bedrijven van voeding. Die afspraak moet van scholen gezonde plaatsen maken. Nu staan in 65 % van de scholen automaten met frisdrank en snoep. Frisdrank en snoep bevatten te veel suiker en dat zet jongeren aan tot ongezond leven. Geleidelijk zullen de automaten in de scholen verdwijnen. In de plaats komen er automaten met fruit en rijstwafels.

Naar: Wablieft

1 Vul het communicatiemodel in. Werk per twee.

zender

boodschap: wat boodschap: waarover ontvanger bedoeling hoe

context/situatie

2 Ben jij voor of tegen frisdrank op school? Waarom?

Noteer je eigen mening. Geef minstens twee argumenten. Gebruik volledige zinnen.

©VANIN

Ik ben voorstander/tegenstander van frisdrank op school omdat

20 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN les
gezond
2
Hoe
snoep jij?
kanaal effect
Bovendien 1
communicatiemodel gebruiken
steekkaart invullen
leesstrategieën inzetten

Wie is de zender van al die beeldplaatjes?

Wat is de boodschap?

Wat is de hoofdbedoeling van de zender (tekstdoel)? informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren – mening geven – instructie geven

Wie is de ontvanger?

Welk kanaal herken je?

Wat is het effect?

BWie is de zender?

Wat is de boodschap?

Wat is de hoofdbedoeling (tekstdoel)?

• hoofddoel: informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren – mening geven –instructie geven

• nevendoel: informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren – mening geven –instructie geven

Wie is de ontvanger?

Welk kanaal herken je?

Wat is het effect?

A©VANIN

21 LES 2 hoe gezoNd sNoep jIj?
OPDRACHT 2 Bekijk de teksten samen met een klasgenoot. Vul telkens het communicatiemodel aan. © Margreet de Heer

hoe pak je het aaN?

OPDRACHT 3 Lees de tekst ‘Eet meer noten en minder salami’.

1 Werk samen met een klasgenoot om de vragen op te lossen.

Kruis na het oplossen van de vragen de gebruikte leesstrategie aan.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen

• Som enkele kenmerken van de teksten op.

• Wat is de bron?

• Wat is het hoofdtekstdoel?

• Lees de titel van de tekst. Waarover denk je dat de tekst gaat?

Kruis na het oplossen van de vragen de gebruikte leesstrategie aan.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen

• Lees de tussentitels, de inleiding en het slot. Klopte jouw voorspelling?

• Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

• Waar in de tekst heb je die hoofdgedachte gevonden?

• Welk neventekstdoel heeft de tekst?

2 Lees de tekst ‘Eet meer noten en minder salami’ nu volledig. Welke leesstrategie gebruik je?

Vul daarna de tabel aan.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen

Je vindt in de linkerkolom de tussentitels. Noteer in de rechterkolom de hoofdvraag (de vraag waarop het hele tekstblok een antwoord geeft) en de hoofdgedachte van dat tekstblok (een samengevat antwoord op de hoofdvraag).

tussentitel hoofdgedachte

Oude voedingsdriehoek hoofdvraag hoofdgedachte

hoofdvraag

hoofdgedachte

22 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
Tijd voor iets nieuws
2 ©VANIN

tussentitel

Boze reacties

hoofdvraag

hoofdgedachte

hoofdgedachte

3 Begrijp je de tekst? Beantwoord de vragen.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen

• Welke kritiek kwam er op de oude voedingsdriehoek?

• Wie heeft er NIET meegewerkt aan de nieuwe voedingsdriehoek?

• Waarom kan de voedingsindustrie de nieuwe voedingsdriehoek niet appreciëren?

Communicatie

Wanneer je communiceert, breng je informatie over van een zender naar een ontvanger. Soms doe je dat met woorden, soms met gebaren, gezichtsuitdrukkingen enz.

In een communicatieve context of situatie kun je deze delen onderscheiden:

• de zender: wie de boodschap zendt: de spreker, de schrijver, de tekenaar …

• de bedoeling: het doel dat de zender of ontvanger voor ogen heeft (informeren, ontroeren …) Dikwijls zijn er meer bedoelingen. Het belangrijkste doel is het hoofddoel. De andere doelen zijn nevendoelen

• de boodschap: wat: de informatie die van de ene naar de andere partij wordt gestuurd; wat je zegt.

waarover: de boodschap achter de boodschap; wat je bedoelt.

©VANIN

• het kanaal: hoe/waarmee de informatie wordt doorgegeven. Daarbij spelen de omstandigheden waarin en de manier waarop de boodschap wordt doorgegeven een belangrijke rol.

• de ontvanger: wie de informatie ontvangt.

• het effect: de uitwerking die de boodschap heeft op de ontvanger.

23 LES 2 hoe gezoNd sNoep jIj?
wat

Leesstrategieën

Als je een zakelijke tekst behandelt, zet je verschillende leesstrategieën in.

Oriënterend lezen: je bekijkt de tekst vlug omdat je wilt nagaan welke tekst je in handen hebt en wat je ermee kunt doen. Je leest de titel en tussentitels of kopjes en je bekijkt de illustraties. Je wilt het lees- en tekstdoel van de tekst kennen.

Globaal lezen: je leest het begin en einde van de tekst. Wat is het hoofdonderwerp (thema)?

Intensief lezen: je wilt de tekst helemaal begrijpen. Daarom lees je die grondig, alinea na alinea.

Afhankelijk van wat je verder met de tekst wilt doen, kunnen ook deze leesstrategieën handig zijn.

Zoekend lezen: je wilt gerichte informatie vinden, bv. een antwoord voor een bepaald probleem, de vertaling van een woord …

Genietend lezen: je wilt je enkel ontspannen, je wilt genieten van de tekst.

Studerend lezen: je wilt de inhoud van de tekst in je geheugen opslaan om er later mee te werken.

Kritisch lezen: je vraagt je af of alles wat in de tekst staat wel klopt; daarom ga je kijken of het correct is wat de auteur schrijft. Je vergelijkt met een andere bron of met wat je zelf al weet. Je vormt je een oordeel over de tekst.

OPDRACHT 4 Bekijk de teksten en vul het communicatiemodel aan.

AWie is de zender?

Wat is de boodschap?

Wat is de hoofdbedoeling (tekstdoel)?

• hoofddoel: informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren –mening geven – instructie geven

• nevendoel: informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren –mening geven – instructie geven

Wie is de ontvanger?

Welk kanaal herken je?

Wat is het effect?

Wie is de zender?

Wat is de boodschap?

Wat is de bedoeling (tekstdoel)?

• hoofddoel: informeren – overtuigen – ontspannen –ontroeren – mening geven – instructie geven

• nevendoel: informeren – overtuigen – ontspannen –ontroeren – mening geven – instructie geven

Wie is de ontvanger?

Welk kanaal wordt gebruikt?

BEWEGINGSDRIEHOEK

Wat is het effect?

24 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
BELKE WEEK ELKE DAG ELKE 30 MIN. EVEN RECHTSTAAN ELKESTAP TE L T
hoe ©VANIN

Welke boodschap wordt hier gegeven?

Wat is de bedoeling (tekstdoel)?

• hoofddoel: informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren –mening geven – instructie geven

• nevendoel: informeren – overtuigen – ontspannen – ontroeren –mening geven – instructie geven

Welk kanaal wordt gebruikt?

Wat is het effect?

OPDRACHT 5 Lees de tekst ‘Wat zit er in de brooddoos?’.

1 Werk samen met een klasgenoot om de vragen op te lossen.

Kruis na het oplossen van de vragen de gebruikte leesstrategie aan.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen

• Som enkele kenmerken van de teksten op.

• Wat is de bron?

• Wat is het hoofdtekstdoel?

• Lees de titel van de tekst. Waarover denk je dat de tekst gaat?

Kruis na het oplossen van de vragen de gebruikte leesstrategie aan.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen

• Lees de tussentitels, de inleiding en het slot. Klopte jouw voorspelling?

• Wat is de hoofdgedachte van de tekst?

• Waar in de tekst heb je die hoofdgedachte gevonden?

• Welk neventekstdoel heeft de tekst?

2 Lees de tekst ‘Wat zit er in de brooddoos?’ nu volledig. Welke leesstrategie gebruik je? Vul daarna de tabel aan.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen Je vindt in de linkerkolom de tussentitels. Noteer in de rechterkolom de hoofdvraag (de vraag waarop het hele tekstblok een antwoord geeft) en de hoofdgedachte van dat tekstblok (een samengevat antwoord op de hoofdvraag).

tussentitel

Choco of kaas hoofdvraag

hoofdgedachte

hoofdgedachte

C©VANIN

25 LES 2 hoe gezoNd sNoep jIj?

tussentitel

Gezondheid en kleur hoofdvraag hoofdgedachte

hoofdgedachte

Over de grenzen hoofdvraag

hoofdgedachte

Bacteriën hoofdvraag

hoofdgedachte

3 Begrijp je de tekst? Beantwoord de vragen.

• Welke oplossing bedachten twee Vlaamse bedrijven voor de ‘saaie’ brooddozen?

• Waarom kies je beter voor bruin brood dan voor wit brood?

• Wat vind je in een Turkse brooddoos?

26 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
©VANIN

OPDRACHT 6 Vergelijk beide figuren over drinkwater. Noteer twee verschillen. Kies ook de gepaste strategie.

{ oriënterend { globaal { zoekend { intensief { genietend { kritisch lezen

Kost gemiddeld €0,005/liter

Dagelijks op meer dan 60 parameters getest

Overal beschikbaar

Geen verpakking = milieuvriendelijk

Komt uit de kraan = geen transport

Kost gemiddeld €1,00/liter

Getest op 40 tot 60 parameters

Je moet ervoor naar de winkel

Vergroot de afvalberg

Vrachtwagen met flessenwater

127 LITER

Zoveel flessenwater verbruikt de gemiddelde Belg per jaar

761 MILJOEN EURO

Dit bedrag kunnen we besparen als alle Belgen hun flessenwater vervangen door kraantjeswater.

Caloriearm, zonder toevoegingen

verschil 1: in figuur A

884 MILJOEN MENSEN

Wereldwijd hebben zoveel mensen geen toegang tot zuiver water.

60 KWALITEITSEISEN

Product van topkwaliteit.

500 KEER MEER CO

CO²

Kraantjeswater is milieuvriendelijker want geen transport of verpakking nodig.

Bron: drinkraantjeswater.be

verschil 2: in figuur B

Je kunt:

• voor een bepaalde context/situatie de vragen van het communicatiemodel beantwoorden en die info gebruiken bij het voorbereiden van een spreek-, schrijf-, lees- of luisteropdracht;

• het onderscheid maken tussen het hoofddoel en een nevendoel;

• de leesstrategieën op een efficiënte manier inzetten bij een zakelijke tekst.

27 LES 2 hoe gezoNd sNoep jIj?
v +
A
KRAANTJESWATER FLESSENWATER 24/7
B
O CALORIEËN
waarheen ©VANIN

Op zoek naar info over gezonde voeding

1 Zoek per twee een tekst over gezonde voeding en vul voor die tekst een steekkaart in. Helpt die tekst je bij je zoektocht naar informatie over gezonde voeding? Of net niet?

2 Ben je al eerder op zoek gegaan naar informatie over gezonde voeding? Vertel.

3 Waar zou je een dergelijke tekst kunnen vinden?

4 Hoe weet je of een bepaalde tekst in aanmerking komt?

5 Vul voor jouw tekst de steekkaart op diddit in.

6 Vul het reflectiekader in.

28 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
Je traject naar succes jij Je hebt een tekst over gezonde voeding gevonden. 1 2 3 4 De steekkaart is volledig ingevuld. 1 2 3 4 Je kunt alle leesstrategieën vlot toepassen. 1 2 3 4 Je begrijpt de tekst beter door hem eerst oriënterend en globaal te lezen. 1 2 3 4 Werkpuntje voor
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN
©VANIN
jezelf:

gepaste tijd gebruiken: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid of onvoltooid

imperatief vormen en gebruiken

voltooid deelwoord vormen en gebruiken

dIagNostIsche test werkwoordspellINg

OPDRACHT 1 Bekijk de reportage van Over eten.

Maar voor je kijkt: wat denk jij? Is dit mythe of waarheid?

Een ingeslikte kauwgom blijft zeven jaar in je lichaam. { my the { waarheid

In de tabel zie je uitspraken over en uit de reportage.

• Noteer het vervoegde werkwoord in de tweede kolom.

• Kruis aan of de uitspraak waar is of niet.

• Als de uitspraak niet waar is, noteer dan in de eerste kolom waarom.

1 Danira (blazen, ovt) een enorme bel van haar blauwe kauwgom.

2 De kauwgom die je per ongeluk (inslikken, ovt), neem je nog dagelijks overal mee naartoe.

3 Gom (worden, ott) door je maagzuur verteerd.

4 In het filmpje (praten, ovt) professor Grauwet met kennis van zaken. Zo wist ze dat de natuur wel drie keer zeven jaar nodig heeft om kauwgom af te breken!

5 De kauwgom in je maag zal verder (stuwen) worden door de beweging van maag en darmen. Na 24 uur zul je een onveranderde substantie terugvinden in je ontlasting.

6 Een kauwgom inslikken is niet erg, maar zorg dat dat niet systematisch (gebeuren).

werkwoordkampioen worden

de mythe: hier: een onzinverhaal dat als waar aangenomen wordt de substantie: grondstof, stof waaruit iets bestaat systematisch: hier: stelselmatig; ook: geordend, volgens een vast of logisch patroon

29 LES 3 werkwoordeN spelleN les 3 Werkwoorden spellen
uitspraken werkwoord(en) WNW
1
woord
©VANIN

OPDRACHT 2 Bekijk ook deze reportage van Over eten.

Voor je kijkt: choco, appelstroop, honing of speculoospasta, van al die producten heb je al weleens gesnoept. Waarin zit volgens jou de meeste suiker?

{ choco { appelstroop { honing { speculoospasta

Hieronder vind je weer uitspraken over en uit de reportage.

• Noteer het vervoegde werkwoord in de tweede kolom.

• Kruis aan of de uitspraak waar is of niet.

• Als de uitspraak niet waar is, noteer dan in de eerste kolom waarom. uitspraken werkwoord(en) WNW

1 Danira vraagt aan een geschminkte papa wat er met hem (gebeuren) is.

2 Twee jongens hebben een spelletje (spelen) om tot het antwoord van Kobe en Danira te komen.

3 Het (verbazen, ott) de deelnemers dat honing bijna 80 gram suiker per 100 gram bevat.

4 Hoewel de voedselindustrie aan choco en speculoospasta suiker (toevoegen), bevat appelsiroop toch de meeste suiker.

5 Wie als kind veel natuurlijke suikers (eten, ovt), is daarom niet gezonder. Suiker is suiker.

6 Het ‘mooiste jongetje van de aflevering’ heeft (leren) dat je meer choco moet eten.

OPDRACHT 3 Onderzoek waar je fouten maakte. Oefen wat je nog niet zo goed kunt.

Fouten? leerstofoefeningen

ja/nee ROOD ott pakket 1

ja/nee PAARS ovt pakket 2

ja/nee GROEN vd pakket 3

©VANIN

30 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN

Het werkwoord in de tegenwoordige tijd

De onvervoegde vorm van het werkwoord heet de infinitief. De infinitief eindigt meestal op -en. De ik-vorm (of de infinitief – en) van het werkwoord wordt de stam genoemd.

De vervoegde vorm van het werkwoord heet de persoonsvorm (pv). Hij komt in persoon en getal overeen met het onderwerp:

• als één persoon een handeling uitvoert of een toestand meemaakt, dan schrijf je het onderwerp en de persoonsvorm in het enkelvoud;

• als meer dan één persoon een handeling uitvoert of een toestand meemaakt, dan schrijf je het onderwerp en de persoonsvorm in het meervoud

Enkelvoud en meervoud worden het getal genoemd.

Je vervoegt het werkwoord door te vertrekken van wat je hoort. Daarvoor kun je dit schema gebruiken.

Is het een pv?

Zoek het onderwerp en de pv.

onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) onvoltooid verleden tijd (ovt)

1e persoon enkelvoud 2e persoon enkelvoud 3e persoon enkelvoud 1e/2e/3e persoon meervoud

ik jij/je/u hij/zij/ het … wij/jullie/ zij …

geen klankverandering klankverandering

STAMSTAM + t STAM + t STAM + en STAM + de(n) Schrijf wat je hoort.

MAAR … jij/je na pv: STAM

STAM + te(n) Let op! Hoor je d/t achteraan? Luister naar de wij-vorm.

Twijfel je? Denk aan het werkwoord spelen of werken. Daar hoor je wat je moet schrijven.

ik speel jij speelt speel jij hij speelt wij spelen ik speelde

ik werk jij werk t werk jij zij werk t jullie werken zij werk ten

Of je redeneert op deze manier:

ENKELVOUD

ik = stam

je/jij = stam + t

Als het onderwerp achter de persoonsvorm staat, dan schrijf je de stam.

hij, zij (enk), het = stam + t

MEERVOUD

wij = stam + en (infinitief)

jullie = stam + en (infinitief)

zij (mv) = stam + en (infinitief)

ik fluister

Schrijf wat je hoort.

Bv. de vergrote foto, de verbrande vinger, gelopen, de uitgeputte jongen …

Hoor je d/t achteraan? Verleng. OF Luister naar de laatste klank voor de -en van de infinitief (kijkletter).

kijkletter = letter van 't kofschip g t andere letter g d Bv. gewerkt, gespeeld

je/jij fluister t MAAR fluister jij

hij fluister t / zij fluister t / het kind fluister t

©VANIN

wij fluisteren

jullie fluisteren

zij fluisteren

31 LES 3 werkwoordeN spelleN
nee
ja
wat

oefeNINgeNpakket 1: ott

OPDRACHT 4 Schrijf de persoonsvorm in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Markeer eerst het onderwerp.

1 Oma (ver wennen) haar kleinkinderen graag met snoep.

2 Het (gebeuren) weleens dat mijn zusje haar tanden niet wil poetsen.

3 Suiker (beschadigen) het tandglazuur

4 Mijn broer (geloven) de tandarts niet, maar flossen helpt echt!

5 (Worden) je tandarts niet boos als je niet halfjaarlijks op controle gaat?

OPDRACHT 5 Ontdek waarover dit boek gaat. Lees de korte inhoud en schrijf de werkwoorden tussen haakjes in de ott.

K-pop Crush – Stefan Lee

K-pop (zijn) de nieuwe rage in de muziekwereld. Candace (zijn) door het dolle heen als een jury haar (uitkiezen) voor een K-poptraining in Zuid-Korea. Haar hele leven (doen) ze al alles om haar ouders tevreden te houden. Ze (halen) hoge cijfers en (spelen) tegen haar zin viool in het schoolorkest. Maar wat niemand (weten) : Candace (houden) van K-pop en (zingen) en (dansen) het liefst op haar favoriete liedjes. Ze (gaan) stiekem naar de auditie voor de nieuwe meidenband. Niet veel later (krijgen) ze de uitslag: ze (mogen) meedoen! Maar Candace (komen) er al snel achter hoe zwaar het zal worden om haar droom in vervulling te laten gaan. Loodzware trainingen, de concurrentie is killing en het ergste: NIET

DATEN! En dat (worden) wel heel lastig als ze de superleuke One.J en YoungBae (ontmoeten)

OPDRACHT 6 Lees de zinnen en schrijf de werkwoorden tussen haakjes in de ott.

1 De geraffineerde suiker die in snoepgoed gebruikt (worden) , is heel zoet.

©VANIN

Dat (zorgen)

er voor dat je hersenen steeds meer suiker nodig hebben om te kunnen werken. Daarom (krijgen)

2 Na heel veel snoepen (worden)

3 Misselijk heid (zijn)

je steeds meer trek in snoep.

je misselijk . Hoe komt dat?

een teken van je lichaam dat er iets niet goed is.

Meer oefeningen vind je op diddit of krijg je van je leraar.

32 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
2
K-Pop Confidential text © Stephan Lee, Covers © Chicken House 2020, Cover art by Erick Davila, cover and interior design by Yaffa Jaskoll and Helen Crawford-White, Reproduced with permission of Chicken House Ltd. All rights reserved.

oefeNINgeNpakket 2: ovt

OPDRACHT 7 Schrijf de persoonsvorm in de onvoltooid verleden tijd. Markeer de werkwoorden met klankverandering.

1 Oma (ver wennen) haar kleinkinderen graag met snoep.

2 Toen opa te gulzig was, (bijten) hij zijn gevulde kies stuk.

3 (Vergeten) jij vroeger weleens je tanden te poetsen?

4 Omdat ze niet beseften hoe belangrijk tandhygiëne was, (besteden) ze er geen aandacht aan.

5 Hoeveel mijn tandartsbezoeken toen (kosten), weet ik niet meer.

OPDRACHT 8 Herschrijf nu de werkwoorden K-pop Crush in de ovt Noteer enkel de werkwoorden.

Meer oefeningen vind je op diddit of krijg je van je leraar.

oefeNINgeNpakket 3: vd

OPDRACHT 9 Schrijf het voltooid deelwoord. Markeer de persoonsvorm die bij het vd hoort.

1 Wie k inderen te veel met snoep (verwennen) heeft, zal zijn tandarts niet blij maken.

2 Heb jij als kind veel (snoepen)?

3 Ben je weleens (vergeten) je tanden te poetsen?

4 Omdat ze niet beseften hoe belangrijk tandhygiëne was, hebben ze er geen aandacht aan (besteden).

5 Hoeveel mijn tandartsbezoeken ons toen (kosten) hebben, weet ik niet meer.

OPDRACHT 10 Vul deze krantenkoppen aan met het voltooid deelwoord.

Vliegtuig veilig (landen)

Oude graftombe in Egypte (ontdekken)

Grootste schade (herstellen)

Na vijf jaar uit coma (ontwaken)

Slachtoffers na 24 uur al (begraven)

Duizenden inwoners hebben alles (verliezen)

Meer oefeningen vind je op diddit of krijg je van je leraar.

33 LES 3 werkwoordeN spelleN
3 4
©VANIN

geeN persooNsvorm?

OPDRACHT 11 Bekijk het recept ‘Scones met aardbeienconfituur’.

DE SCONES

1 100 g boter Zorg dat de boter op kamertemperatuur is.

2 Verwarm de oven voor tot 150 °C.

3 500 g bloem, 25 g bakpoeder, 100 g kristalsuiker, een snuifje zout Meng de bloem met het bakpoeder, de kristalsuiker en een snuifje zout. Vorm een bergje op je werkblad.

4 250 ml melk Maak een putje in het midden. Giet er de melk in en voeg er de zachte boter aan toe. Kneed alles goed door elkaar. Blijf lang kneden en voeg eventueel wat extra bloem toe als het deeg te vochtig is. Het deeg moet mooi elastisch zijn.

5 Bestuif een werkblad met bloem. Rol het deeg uit tot een dikte van 1 cm.

6 Bekleed een ovenplaat met een siliconen bakmat of bakpapier.

7 (steken) rondjes uit het deeg en leg ze op de bakplaat.

8 (splitsen) 1 ei het ei. Klop de eierdooier los met een scheutje melk. Bestrijk de scones met het mengsel. Dat mag je twee keer doen.

9 (zetten) de scones in de voorverwarmde oven. Verhoog de temperatuur meteen naar 200 °C en laat de scones ongeveer 20 minuten bakken.

AFWERKEN EN SERVEREN

10 (opkloppen) 2 dl room, 1 eetlepel bloemsuiker de room half met de bloemsuiker.

11 (opensnijden) aardbeienconfituur de scones overlangs en schep er room en confituur op.

12 (serveren) warm met a cup of tea

1 Lees de eerste stap. Welk soort zin is dat? Welke vorm van het werkwoord herken je?

2 Staat er een onderwerp in de zin?

3 Markeer de imperatieven in de eerste zes instructies.

4 Onderzoek de spelling. Hoe wordt de imperatief gespeld?

5 Schrijf nu zelf de imperatieven bij stappen zeven tot en met twaalf. Vergeet de hoofdletters niet.

De imperatief

In een bevelende zin staat meestal geen onderwerp. Het werkwoord is dan geen persoonsvorm, maar een imperatief. De imperatief schrijf je zoals de stam.

Bv. Spreek met twee woorden! Antwoord als ik iets vraag!

De imperatief van het werkwoord ‘zijn’ is ‘wees’.

Bv. Wees maar niet bang.

©VANIN

Soms staat er wel een onderwerp in een bevelende zin. Het werkwoord is dan een persoonsvorm.

Je schrijft die zoals in de tegenwoordige tijd.

Bv. Komt u maar binnen, mevrouw. Rijdt u maar naar binnen, meneer.

Opgepast bij wederkerende werkwoorden!

Bv. Brand u niet, mevrouw. (u is geen onderwerp) Brandt u zich niet, mevrouw. (u is wel onderwerp)

34 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
5 wat

OPDRACHT 12 Noteer de imperatief van de werkwoorden tussen haakjes.

1 (Vermijden) de autosnelweg!

2 (Staan) stil!

3 (Zijn) toch niet zo gierig en koop een steunkaart.

4 (Zich wenden) tot het secretariaat, Mette.

5 (Worden) nu toch eens volwassen!

OPDRACHT 13 De beleefde imperatief met de u-vorm

1 Onderzoek en vergelijk de twee mogelijkheden.

a (houden) u uw schoenen maar aan.

b (zich uitkleden) u rustig uit, mevrouw Peeters.

Welke functie heeft ‘u’ in de zin? Markeer: onderwerp / geen onderwerp.

c (houden) uw schoenen maar aan!

d (zich uitkleden) u rustig uit, mevrouw Peeters.

Welke functie heeft ‘u’ in de zin? Markeer: onderwerp / geen onderwerp.

2 Formuleer op een apart blad een zin met deze werkwoorden en gebruik de beleefde imperatief: zich wenden – zich aanmelden – aanduiden.

OPDRACHT 14 Herschrijf of formuleer een passende zin. Gebruik een imperatief.

1 Je moet nu onmiddellijk vertrekken!

2 Het is verboden om tijdens de les te sms’en.

3 Het is niet beleefd om anderen zo te onderbreken.

Je kunt:

• een werkwoordsvorm in de tegenwoordige en verleden tijd herkennen;

• een imperatief herkennen en schrijven;

• een werkwoord vervoegen in de tegenwoordige en verleden tijd;

• een voltooid deelwoord herkennen en schrijven.

35 LES 3 werkwoordeN spelleN
+
+
waarheen
©VANIN

Word kampioen werkwoordspelling

Bewijs je inzicht in de werkwoordspelling en word kampioen van de klas!

1 Lees de wat-kaders opnieuw.

2 De leraar geeft je een opgaveblad. Maak de opgave rustig in de klas.

3 Luister aandachtig naar de voorgelezen zinnen.

4 Denk na en redeneer. Bepaal de tijd, zoek het onderwerp, de stam en de uitgang.

5 Schrijf je antwoord op.

6 Wat is je score?

7 Wie is spellingk ampioen van de klas?

8 Vul het reflectiekader in.

36 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
Je traject naar succes jij Je hebt vooraf de wat-kaders doorgenomen. 1 2 3 4 Je hebt niet gegokt, maar geredeneerd. 1 2 3 4 Je kunt werkwoorden correct spellen. 1 2 3 4 Je weet welke vormen en/of tijden van het werkwoord voor jou moeilijk (kunnen) zijn. 1 2 3 4 Werkpuntje voor jezelf: orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN
©VANIN

woordfamilie onderzoeken

synoniemen en antoniemen geven en homoniemen begrijpen

woordleerstrategieën inzetten

tekst herwerken: synoniemen en antoniemen

mee met de les

OPDRACHT 1 Verken de moeilijke woorden.

1 Bek ijk de folder.

a Wie is de zender?

b Wat is de boodschap?

c Markeer tijdens het lezen woorden die jij moeilijk vindt of niet begrijpt.

Hoe aanvragen ?

Nadat een aanvraag bij Bednet is binnengekomen, wordt nagegaan of aan alle voorwaarden is voldaan om Bednet-ondersteuning te kunnen genieten.

Beantwoordt jouw kind aan onze ontvankelijkheidscriteria

• Het  kind zit in het Nederlandstalig lager of secundair onderwijs

• Het kind is langdurig of chronisch ziek

• De school van het kind is erkend door de Vlaamse Gemeenschap

• Het kind is administratief in orde ( inschrijving, attest van wettelijke afwezigheid … )

• Er wordt meer dan zes weken effectief gebruik voorzien

Dan komt jouw kind in aanmerking voor een aanvraag.

De aanvraag kan:

• door eender wie (de ouders, de school, het CLB, het ziekenhuis of de arts)

• op eender welk moment

• via het aanvraagformulier op onze website www.bednet.be

Na 5 werkdagen neemt een consulent in jouw regio telefonisch contact met je op.

Wat zijn na de aanvraag de volgende stappen ?

1. Een introductie bij je thuis en op school door een consulent

2. Speedtest en netwerkafspraken

3. Levering en installatie van het computermateriaal

4. Opstart bij je thuis en op de school

Giften zijn welkom op IBAN: BE56 0015 9950 0088

BIC: GEBABEBB met vermelding “naam+gift Bednet” (Fiscaal aftrekbaar vanaf € 40)

“Zo kan ik de les volgen samen met mijn klasgenoten”

info@bednet.be www.bednet.be

Met synchroon internetonderwijs garandeert Bednet het recht op onderwijs voor langdurig zieke kinderen in Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en Brussel*

Woordbetekenissen en woordrelaties ©VANIN

Onze diensten zijn gratis en in overleg met de school, de ouders, en met de zieke leerling.

37 LES 4 woordbetekeNIsseN eN woordrelatIes les 1 4
(*) De leerling is een regelmatige leerling in het gefinancierd of gesubsidieerd lager of secundair onderwijs.
Bednet vzw Bondgenotenlaan 134 bus 4 3000 Leuven 016/20 40 45 V.U.: Bednet vzwBondgenotenlaan 134 bus 43000 Leuven
1

Bednet biedt Synchroon Internetonderwijs Jouw kind volgt van thuis uit, live mee de lessen. Op hetzelfde moment en samen met zijn/haar eigen klasgenoten.

Lore is veertien en zal overgaan naar het vierde secundair in het Spectrum College in Beringen

In het ziekenhuis zelf kon ik naar de ziekenhuisschool en in september kon ik dan ‘naar school’ dankzij Bednet. Thuis stond een computer met een camera en een scanner/printer en op school ook.

Ik heb mijn vriendinnetjes kunnen behouden want tijdens de speeltijd kwamen ze dan naar achter in de klas met me praten. Ik hoorde er gewoon bij.

De juf kwam ook aan huis om bijles te geven voor die vakken die in de klas wat te snel gingen of om even te herhalen.

Ik stuurde ‘s morgens een sms om te laten weten of Lore die dag kon meevolgen en de juf zorgde ervoor dat van de eerste dag het opstarten van de computer en het begroeten van Lore een vast ritueel werden.

Lore maakte echt deel uit van de klas en het was als ouder geruststellend dat er een deel van het leven van Lore ‘normaal’ bleef. Toen Lore terug naar school kon in de lente ging dat heel vlot.

Is jouw kind langdurig of chronisch ziek?

Volgt het les in het Nederlandstalig lager of secundair onderwijs ? Bednet biedt een oplossing

Bednet streeft twee doelen na:

✔ Het ondersteunen van het leerproces

• lessenpakket op maat

• kan in combinatie met Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, ziekenhuisschool, vrijwilligers aan huis via School & Ziek zijn, …

✔ Het bevorderen van sociaal contact

• regelmatig contact met leeftijdsgenoten

• het ziek zijn verschuift naar de achtergrond

• klasgenoten nemen taken op zich

“ Het isolement wordt doorbroken en 4 op 5 Bednetters gaan dankzij Bednet over naar de volgende klas ”

Wat betekent Bednet voor jouw kind?

• Eenvoudig en laagdrempelig

• Gratis voor gezin en school

• Alle materiaal wordt gratis uitgeleend en geleverd

• Proximus voorziet gratis de internetlijn indien de bestaande verbinding niet volstaat of afwezig is

• De klassenraad blijft verantwoordelijk voor het leertraject van de zieke leerling

• Een consulent van Bednet ondersteunt het hele traject

• Een technische helpdesk ondersteunt je tijdens het traject

• Les volgen via Bednet kan zolang het nodig is voor jouw kind

d Er zijn verschillende manieren om betekenissen van woorden te achterhalen. Bekijk het filmpje over woordleerstrategieën. Zoek daarna de betekenis van de woorden.

e Lees de woorden in de tabel hieronder. Noteer de informatie die je in de tekst over de betekenis van die woorden vindt.

f Noteer bij elk woord wat het volgens jou betekent. woord

38 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
©VANIN
informatie betekenis synchroon isolement

Context helpt woorden verklaren

Wat doe je als je een woord in een tekst niet begrijpt?

Je kunt proberen om het woord vanuit de context te verklaren. Je bekijkt de illustraties. Of je zoekt in de zinnen voor en achter het onbekende woord een synoniem, een antoniem, een uitleg of een voorbeeld. Soms wordt het woord ook in de tekst verklaard.

Bv. In een artikel over sociale media lees je: ‘Na een dagenlange zoektocht werd het vermiste meisje gezond teruggevonden. Hoewel de politie nog druk bezig is met het onderzoek, gaan er op social media verhalen rond dat het meisje slachtoffer is geworden van een catfish …’ De context legt uit wat een catfish is. ‘Het is zeker dat een jongen die in haar vriendenlijst op Facebook stond, niet dezelfde persoon was als de jongen op zijn profielfoto. Sterker nog: de jongen op de foto woonde helemaal niet in Nederland, zoals dat op zijn profiel te lezen was, maar in Amerika.’ g Een catfish is dus iemand die zich online voordoet als iemand anders.

g De context geeft weinig informatie over de betekenis van ‘garandeert’, ‘introductie’ en ‘chronisch’. Hoe kun je toch de betekenis ervan achterhalen als je geen woordenboek ter beschikking hebt?

h Pas die strategie toe. Noteer je antwoord in de tabel. Schrijf op wat het woord volgens jou betekent.

woord informatie betekenis garandeert

Woordfamilies en taalverwantschap helpen woorden verklaren

Soms geeft de context weinig of geen informatie over de betekenis van woorden. Geen nood, je kunt de betekenis ook achterhalen door te zoeken naar bekende delen in het woord of naar woorden die erop lijken. Je gebruikt dan de woordfamilie

Bv. In een artikel over succes op school lees je: ‘Rekenen, taalbeschouwing en begrijpend lezen doen een beroep op het analytisch vermogen van de leerlingen.’

g analyse, analist, analyseren (woordfamilie)

g ‘analytisch’ betekent: onderzoekend, ontledend

Soms begrijp je een woord omdat het lijkt op een woord in een andere taal. Je spreekt dan over taalverwantschap

Bv. Je kent het Engels of het Frans introduction en weet dat het ‘inleiding’ betekent.

g ‘introductie’ betekent: inleiding

39 LES 4 woordbetekeNIsseN eN woordrelatIes
introductie chronisch
hoe
©VANIN
isolement isoleren isolatie isolator tip
hoe

i Op welke manier kun je de betekenis van woorden als ‘laagdrempelig’ en ‘helpdesk ’ te weten komen?

j Pas die strategie toe. Noteer je antwoord in de tabel.

woord informatie betekenis laagdrempelig helpdesk

Woordbouw helpt woorden verklaren

Om de betekenis van een samenstelling of een afleiding te achterhalen, kijk je naar de woordbouw Je zoekt dan eerst de betekenis van de afzonderlijke delen.

Bv. In Vermoord het verleden, een jeugdboek van Jonas Boets, lees je: ‘Een halfjaar eerder was ik naar een filmmarathon geweest bij iemand van mijn klas.’

g film en marathon

g verscheidene films direct na elkaar bekijken

k Wat als geen enkele woordleerstrategie helpt?

l Pas die strategie toe. Noteer je antwoord in de tabel.

woord informatie betekenis consulent

Met bestaande woorden kun je nieuwe woorden maken. Een grondwoord is het allerkleinste puzzelstukje. Je kunt het niet in afzonderlijke woorden opsplitsen, zonder dat de betekenis zou veranderen. Bv. rust, plaats, bloem, bak, put, water

Als je grondwoorden samenvoegt, krijg je een samenstelling. Het laatste woord bepaalt de betekenis van de samenstelling! Bv. rustplaats, bloembak, bakbloem, waterput, putwater

Je kunt een woord een nieuwe betekenis geven door aan het grondwoord een voorvoegsel of een achtervoegsel toe te voegen. Dan ontstaat een afleiding

Bv. voorvoegsel: onrust (on-), gebak (ge-)

Bv. achtervoegsel: rustig (-ig), plaatselijk (-lijk), bloempje (-pje), putje (-je), waterachtig (-achtig)

40 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
tip hoe wat ©VANIN
laag + drempel

Woordleerstrategieën

Wat doe je als je een woord in een tekst niet begrijpt? Dan pas je woordleerstrategieën toe. Dit zijn belangrijke woordleerstrategieën.

1 Je bestudeer t de woordbouw. Daarvoor ga je bij samenstellingen en afleidingen op zoek naar de betekenis van de afzonderlijke woorddelen.

2 Je probeert het woord vanuit de context te verklaren. Je bekijkt de illustraties. Of je zoekt een synoniem, antoniem, uitleg of voorbeeld in de zinnen voor of na het onbekende woord.

3 Je k ijkt naar de woordfamilie. Je vergelijkt met woorden die je al kent. Je gaat op zoek naar bekende delen in het woord of woorden die erop lijken, zowel in je eigen als in een vreemde taal.

4 Lijkt het onbekende woord op een woord in een andere taal? Je zoekt naar taalverwantschap

5 Als je de betekenis niet kunt afleiden, dan gebruik je een informatiebron. Je zoekt het woord op in een woordenboek of op het internet.

6 Als je de betekenis zelf niet kunt vinden, dan vraag je de betekenis aan iemand die het woord wel begrijpt.

OPDRACHT 2 Lees de teksten en voer de opdrachten uit.

AHeel wat Griekse kunstenaars leven en werken in Italië. Ze kopiëren massaal Griekse beelden. De Romeinen baseren zich op de Etruskische beeldhouwkunst. In Etruskische graven hebben archeologen mooie beelden teruggevonden. Ondanks al die invloeden ontwikkelen de Romeinen een eigen Romeinse kunst. De borstbeelden van politici vertonen een enorme zin voor realiteit. Terwijl de Grieken hun helden en goden geïdealiseerd voorstelden, wordt de geportretteerde nu uitgebeeld zoals hij is, met zijn gebreken en minder mooie kanten. Toch slaat het realisme soms over naar idealisme in de Romeinse beeldhouwkunst. Keizer Augustus bijvoorbeeld wordt mooier afgebeeld dan in werkelijkheid, om zijn grootheid en macht te beklemtonen.

BZo ontstaat runner’s high

©VANIN

Niet endorfine, maar een stofje genaamd anandamide is de hoofdrolspeler bij het fenomeen runner’s high Uit onderzoek blijkt dat endorfines niet de oorzaak zijn van runner’s high. Dat is het verschijnsel waarbij sporters een aangenaam gevoel ervaren na een zware fysieke inspanning. Proeven tonen aan dat de stof anandamide een grotere impact heeft op de roes die we ervaren na een zware inspanning.

Naar: Eos

1 De woorden in de tabel staan in dezelfde volgorde als in de teksten. Onderstreep ze.

2 Noteer in je eigen woorden wat elk woord betekent.

fysiek: wat met het lichaam te maken heeft

41 LES 4 woordbetekeNIsseN eN woordrelatIes
Realistische portretkunst in Rome Publius Cornelius Scipio Cicero Naar: Storia 2
hoe
woord

3 Waar heb je de betekenis in de context gevonden: in de tekst of in de afbeelding? Zet een kruisje.

woord betekenis tekst afbeelding geïdealiseerd realisme fenomeen impact

OPDRACHT 3 Vul de ontbrekende woorden in. Maak gebruik van de woordfamilies.

1 emotie

Na de theatervoorstelling was ik erg . Ik zag dat ook de andere toeschouwers hun de vrije loop lieten. Ja, de acteurs wisten hun publiek te !

2 evolutie

Een bioloog houdt zich bezig met de leer van de evolutiebiologie. Dat vakgebied binnen de biologie onderzoekt de van soorten. Ze stelt zich de vraag: wat zorgt ervoor dat soorten tot de soorten die ze zijn?

3 drama

De spelers vinden de uitschakeling , maar de trainer roept op om naar de toekomst te kijken en de nederlaag niet te

woordrelatIes

OPDRACHT 4 Zoek het woord met dezelfde betekenis.

Vul daarna de zinnen aan met de woorden die je hebt genoteerd.

Kies uit: gynaecoloog – cryptisch – educatief – exporteren – astronaut

leerrijk

ruimtevaarder

vrouwenarts

uitvoeren

©VANIN

raadselachtig

1 Frank De Winne is na Dirk Frimout de tweede Belgische die aan boord van het internationaal ruimtestation ISS verbleef.

2 Een vraag: ‘Welk zeedier helpt tegen jeuk?’ (krab)

42 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
2

3 België elk jaar voor meer dan 1 miljard euro chocolade en is daarmee de grootste exporteur ter wereld.

4 Wenst u een consultatie bij een van onze ? Maak dan een afspraak via het centraal afsprakennummer.

5 Mijn leraar heeft me een superinteressante app aangeprezen.

Hoe noem je woorden met ongeveer dezelfde betekenis?

OPDRACHT 5 Zoek het woord met de tegengestelde betekenis.

Vul daarna de zinnen aan met de woorden die je hebt genoteerd. Kies uit: vergeten – giftig – chronisch – amateuristisch – praktijk eetbaar professioneel memoriseren

theorie acuut

1 De filmproducent is een professional, maar zijn laatste productie kwam over.

2 Acute pijn is de pijn die direct na een ongeval zoals een verzwikte enkel ontstaat. We spreken van pijn als de patiënt maanden nadien nog altijd pijn heeft.

3 De Franse champignon is eetbaar, maar de vliegenzwam is

4 Ik hoop dat ik de definities die ik moet memoriseren voor de test niet zal !

5 Ik houd van techniek. Wat verkies jij: theorie of ?

Hoe noem je woorden met een tegengestelde betekenis?

Woordrelaties

Synoniemen zijn woorden met ongeveer dezelfde betekenis.

Bv. Mag ik jou mijn felicitaties overbrengen? Zeker, je gelukwensen doen me veel plezier! uitzicht = panorama / meteorologie = weerkunde / grafsteen = tombe

Antoniemen zijn woorden met een tegengestelde betekenis.

Bv. Mijn ouders houden van een klassiek interieur, maar ik verkies een modern interieur spontaan n berekend / meedogenloos n hartelijk / symmetrisch n asymmetrisch

OPDRACHT 6 Van welk woord lees je het synoniem? Laat je leiden door het anagram.

angstig, bevreesd, schuw, timide GNAB

door trapt, geslepen, gewiekst, slinks WULS

mistroostig, treurig, triest, verdrietig GIERVOD

intelligent, pienter, schrander, snugger MILS

fris, guur, kil, koel DOKU

43 LES 4 woordbetekeNIsseN eN woordrelatIes
wat ©VANIN

OPDRACHT 7 Gebruik een woordleerstrategie om de betekenis van de gemarkeerde woorden in de tekst te achterhalen. Schrijf het cijfer in de tabel.

De nieuwe voedingsdriehoek

Hij is er: de vernieuwde voedingsdriehoek. Op zijn kop gezet, door elkaar geschud en verduurzaamd. Het jongste model gewikt en gewogen.

Hoera, de voedingsdriehoek is jarig! Weg met de voedingsdriehoek! Al sinds 1997 biedt de figuur een visuele samenvatting van hoe een gezond voedingspatroon eruitziet. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft de driehoek nu volledig omgegooid.

Wat is er nieuw?

Duurzaam

Voor het eerst houdt de driehoek niet alleen rekening met wat gezond is, maar ook met de impact van ons voedingspatroon op het milieu. Hij kijkt vooral naar de uitstoot van broeikasgassen en in mindere mate naar de watervoetafdruk. Gezonde voedingsmiddelen die het milieu het minst belasten, krijgen de voorkeur.

Onafhankelijk

Bij de opstelling werd een expertenpanel geraadpleegd, met naast voedingsdeskundigen ook bewegingswetenschappers, psychologen, vertegenwoordigers van de overheid en organisaties als Kind en Gezin. Voor het eerst zaten er geen belangengroepen mee aan tafel.

Bruikbaar

De oude driehoek diende als educatief hulpmiddel voor diëtisten, leraren en artsen. Het nieuwe model moet bruikbaar zijn voor al wie in een oogopslag wil weten hoe gezond te eten.

©VANIN

Wat is er veranderd?

De belangrijkste aanpassingen op een rijtje.

Omgekeerd

De nieuwe driehoek staat op zijn kop. Om te vermijden dat wat in de top staat positief lijkt, terwijl het in werkelijkheid te mijden is.

44 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN +

Weg met beweging

De bewegingslaag vormt niet langer de basis van de driehoek. Niet omdat de experts vinden dat je gerust in de zetel mag blijven hangen, maar omdat ze een afzonderlijke bewegingsdriehoek hebben ontwikkeld.

Kleurencode

De kleur van de verschillende etages in de driehoek weerspiegelt de gezondheidseffecten van wat erin staat. Donkergroen staat voor een bewezen positief effect op de gezondheid. Lichtgroen voor een positief, neutraal of onvoldoende bewezen effect. Producten in de oranje top zijn nefast als we er te veel van eten. Ze bevatten wel nog nuttige voedingstoffen, in tegenstelling tot de rode, overbodige voedingsmiddelen.

Meer of minder, maar geen porties

De nieuwe voedingsdriehoek vermeldt geen porties. Hoeveelheden zijn sterk individueel bepaald. Wie geen topsporter of dokwerker is, hoeft geen half brood te eten. Daarom zegt de nieuwe voedingsdriehoek enkel wat we beter meer en minder eten.

Bonen zijn geen biefstuk

In de oude voedingsdriehoek stonden alle bronnen van eiwitten in één groep. Nochtans hebben ze verschillende effecten op onze gezondheid én op het milieu. Peulvruchten en vegetarische producten als tofu krijgen de voorkeur. Vis en wit vlees zijn te verkiezen boven rood vlees.

Olijfolie is geen boter

Niet alle vetten zijn gelijk. Verzadigde vetzuren, zoals in boter en kokosvet, vervang je het best zo veel mogelijk door onverzadigde vetzuren. Plantaardige oliën staan daarom niet langer samen met boter in één groep.

Nadruk op noten

Noten, bronnen van onder meer eiwitten en gezonde vetten, krijgen een prominente plek in de basis. Rode rommel

Veruit de ingrijpendste verandering: de nieuwe driehoek is duidelijker. Ultrabewerkte producten als frisdrank, snoep, gebak, snacks, fastfood en alcohol zijn uit de figuur geknikkerd. In het oude model hoorden ze thuis bij de blanco ‘restgroep’ bovenaan de piramide. Dan zijn de rode cirkel, de expliciete afbeeldingen en de boodschap ‘zo weinig mogelijk’ een pak duidelijker.

©VANIN

Naar: Eos

expliciet: heel duidelijk, uitdrukkelijk

45 LES 4 woordbetekeNIsseN eN woordrelatIes +
woord

+

1 = woordbouw | 2 = context | 3 = woordfamilie | 4 = taalverwantschap | 5 = informatiebron woord strategie betekenis

1 visueel

2 watervoetafdruk

3 expertenpanel

4 belangengroepen

5 educatief

6etage

7 nefast

8 individueel

9 tofu

10 prominent

11 ultrabewerkt

12 expliciet

Je kunt:

• woordfamilies onderzoeken om de betekenis van woorden te achterhalen;

• de juiste woordleerstrategieën inzetten bij het zoeken naar de betekenis van moeilijke woorden;

• synoniemen en antoniemen zoeken;

• in een tekst woorden door antoniemen of synoniemen vervangen;

• voor- en achtervoegsel in woorden herkennen;

• van grondwoorden nieuwe woorden maken door voor- en achtervoegsels toe te voegen.

46 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
waarheen
©VANIN

Herwerk een tekst. Zoek vijf synoniemen en vijf antoniemen.

1 Kies een tekst of werk met de tekst die je van je leraar krijgt.

2 Zorg dat je weet wat synoniemen en antoniemen zijn.

3 Onderstreep in de tekst vijf woorden waarvan je een synoniem kunt bedenken.

4 Ver vang de onderstreepte woorden door goedgekozen synoniemen.

5 Onderstreep in de tekst vijf woorden waarvan je een antoniem kunt bedenken.

6 Ver vang de onderstreepte woorden door correcte antoniemen.

7 Beluister of lees het werkje van je buur.

8 Hoe lukte dat?

Strooi met synoniemen en antoniemen ©VANIN

origineel: oorspronkelijk, onvervalst, niet van iemand afgekeken

47 LES 4 woordbetekeNIsseN eN woordrelatIes
Je traject naar succes jij Je hebt vijf synoniemen gevonden. 1 2 3 4 Je hebt vijf antoniemen gevonden. 1 2 3 4 Je synoniemen zijn origineel 1 2 3 4 Je antoniemen zijn correct/gepast. 1 2 3 4 Werkpuntje voor jezelf: orIëNtereN – voorbereIdeN ov ur ov u r uItvoereN ovu r
reflectereN
woord

van poëzie genieten

smulleN maar …

gedichten beoordelen

eigen mening verwoorden

gatengedicht maken

OPDRACHT 1 Beluister de gedichten en vul het ontbrekende woord in.

1 Vul voor elk gedicht het schema in. Zet een kruisje bij de criteria waaraan het gedicht volgens jou voldoet. Vind je dat er nog andere criteria in het lijstje moeten? Schrijf ze er maar bij. De laatste twee kolommen kun je gebruiken om een gedicht te beoordelen dat je zelf meebracht en het gedicht dat een klasgenoot meebracht.

Ik vind dit gedicht …

humoristisch

ontroerend

mysterieus spannend vreemd brutaal vrolijk warm ernstig

pittig

mysterieus: geheimzinnig, raadselachtig woord

48 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN les 5 Snoeppoëzie
ABCDEFGH……
1
©VANIN

2 In elk gedicht ontbreekt minstens één woord. Noteer dat woord tijdens het luisteren. A

16 jaar

Wij fietsen op een zinkend schip naar feesten voor piraten waar drinken een vermomming is als je niet goed kan praten

BAssepoester aan het strand Haar geheven hand een bedelend kommetje boordvol honger.

Ik leerde moppen uit mijn hoofd: twee gekken yoghurt kuikentjes en nonnen in de stad als ik ze durf vertellen dan zeg ik ook eens wat

Wij fietsen tot onder ons bed begraven ons in anders worden Verkleden ons als elkaar achter een mistgordijn Tot we ontdekken dat we later nog zullen zijn S. Lambert. Waar de monsters nu naartoe zijn.

Het huis uitgeslagen. Haar schoenen moesten thuisblijven. De man die uit haar mama’s hand eet, draagt ze naar het pandjeshuis.

Dulcia is haar bed zo moe. Een matras van karton, dekens van papier, lakens van wind.

Bij maanlicht aan het strand schept ze glanzende muiltjes van

D. Billiet. Moenie Worry Nie.

CIn een woestijn kun je heel eenzaam zijn.

Dat was wat ik dacht toen ik in de verte keek.

Tenzij je, zo dacht ik ook nog, een bent.

G. De Kockere. Vreemdgaan

DBekentenis

Ik mag je. Nee. Ik mag je niet. Ik moet je. Dat bedoel ik.

Ik heb je lief. Nee. Heb ik niet. Ik word je lief. Dat voel ik.

Ik ga met jou. Nee. Ga ik niet. Ik sta je bij. Beloof ik.

Ben stapel op je. Hou je vast.

Ik. Hou. Van. Jou.

©VANIN

49 LES 5 sNoeppoëzIe
ik
B. Moeyaert. Verzamel de liefde.

Bedtijd

Onder mij mijn bed daaronder de vloer daaronder plafond daaronder bezoek daaronder de vloer daaronder de grond met wortels en wormen met botten en potten die nooit zijn gevonden met stenen en ijzer met ijzer en vuur daaronder daarboven de grond en de rotsen daarboven de bomen de mensen de zon

F sms

Kreeg in de trein jouw sms om eventjes te melden dat je zulk fijn kippenvel gekregen had van te koud zwemmen. Bye! schreef je eronder en terwijl ik opkeek was je alweer plonzend weggespat. Ik reisde door per smile.

Zo lezen we al tijden onze gsm’s: met honderdzestig tekens maar en één verzendgebaar

blijft wat mobiel is stilstaan, knielen wij en tikken we voorover in elkaar.

hun is net mooi de bocht om gekomen.

J. van Leeuwen. Ozo heppie en andere versjes.

GOmdat ik niet kan groeien een huis is me te klein Vlucht mijn grote verbeelding naar daar waar zijn

In buizen gangen kieren ik krimp zoveel ik kan beleef mijn grootste angsten en word daar sterker van

Ze kunnen me niets doen geen onrecht en geen pijn

Ik hou zoveel van omdat ze er niet zijn

S. Lambert. Waar de monsters nu naartoe zijn.

OPDRACHT 2 Deel je mening met je klasgenoten.

Waar gaat je voorkeur naar uit?

Wat zeggen en kiezen je klasgenoten?

Ik sms’te terug: hier is het droog en warm toch al wel. Wou nog even melden: heb hier ook

jouw

E. van de Vendel. Aanhalingstekens

H

Shy effects

Ben ik verlegen wordt elke gedachte een bang konijntje op mijn hoofd.

Ik kan daar verder niets aan doen: de een gaat zweten, de ander wordt rood

En ik zit al gauw met een konijntjes op schoot.

I. Heytze. Sta op en wankel.

©VANIN

Welk gedicht vind je het grappigst, pittigst, meest ontroerend …?

50 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
E

OPDRACHT 3 Bekijk opnieuw het schema dat je invulde bij de gedichten.

1 Markeer twee criteria die voor jou erg belangrijk zijn bij het kiezen van een gedicht.

2 Welk gedicht roep je uit tot jouw favoriete gedicht? Beantwoord voor dat gedicht de vragen.

Mijn favoriete gedicht:

a Waarover gaat het gedicht? Noteer sleutelwoorden.

b Schuilt er een boodschap achter de woorden van het gedicht? Wat wil de schrijver ons duidelijk maken?

c Welke gevoelens heb je bij het lezen van dit gedicht?

d Wie is de auteur van je gedicht? Heb je eerder al iets van hem gelezen?

3 Zoek op het internet informatie over de auteur van je favoriete gedicht. Wie is hij? Schrijft hij enkel gedichten of ook verhalen? Welke andere werken heeft hij gepubliceerd?

Genieten van gedichten

Iedereen beleeft poëzie op een persoonlijke manier. Wat voor de één een mooi gedicht is, is dat daarom niet voor de ander. Iedereen hanteert eigen criteria om te bepalen of een gedicht in de smaak valt, hem aanspreekt of raakt.

In een gedicht schept de auteur een bepaalde wereld en sfeer waarmee hij de lezers iets wil vertellen. Die boodschap kan heel duidelijk zijn of net niet. Soms is ze verpakt in symbolisch taalgebruik, in allerlei beelden, in figuurlijke taal.

Je kunt:

• gericht luisteren naar gedichten;

• je mening of gevoel verwoorden bij een bepaald gedicht;

• ver woorden welke criteria voor jou belangrijk zijn bij de keuze van een gedicht;

• genieten van gedichten die beantwoorden aan je vooropgestelde criteria.

51 LES 5 sNoeppoëzIe
Ik smul het meest vaN …
+
2 wat waarheen ©VANIN

Zoek een gedicht dat bij jou in de smaak valt. Maak er een gatengedicht van voor een klasgenoot en vervolledig zelf het gatengedicht van een klasgenoot. Hang het dichtwerk op in de klas en maak zo je eigen poëziebeurs!

Bewaar je eigen werk in je leesportfolio.

1 Bekijk opnieuw het schema bij het begin van deze les. Welke criteria zijn voor jou belangrijk bij het k iezen van een gedicht?

2 Waar kun je op zoek gaan naar een goed gedicht? Waar zeker niet?

3 Waarover gaat het gedicht? Noteer enkele sleutelwoorden.

4 Schrap op een kopie van je gedicht de sleutelwoorden (minstens vijf) met een stift, zodat je ze niet meer kunt lezen.

5 Geef je gatengedicht aan een klasgenoot. Zelf krijg je er uiteraard ook een.

6 Zoek nieuwe woorden die passen in de gaten en maak zo je eigen gedicht. Zorg voor een liefdevol, droevig, grappig of knotsgek geheel!

7 Lees elk aars werk en beoordeel het resultaat. Houd rekening met de criteria in het reflectiekader.

8 Vul het reflectiekader in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Alle gaten zijn gevuld met een woord of woorden.1 2 3 41 2 3 4

De ingevulde woorden passen grammaticaal in de verzen.1 2 3 41 2 3 4

De ingevulde woorden zijn goedgekozen. De woordkeuze is creatief of origineel.

De ingevulde woorden zorgen voor een geheel. Er ontstaat een nieuw gedicht.

Werkpuntje voor jezelf:

1 2 3 41 2 3 4

Maak een gatengedicht! ©VANIN

1 2 3 41 2 3 4

52 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
o vur o v ur
ov u r uItvoereN ovu r reflectereN
orIëNtereN
voorbereIdeN

Uitdaging: in de snoepkrant

Wat wordt er op jouw school allemaal gesnoept? Wie is een stiekeme snoeper? Interview iemand van het schoolteam en schrijf een artikel voor de snoepkrant. Je werkt in groepjes.

1 Beantwoord voor jezelf de vragen van het communicatiemodel. Doe dat voor het interview én voor het artikel.

Het interview

2 Zoek leuke vragen voor het interview.

• Kies twee vragen die een tegenwoordige tijd bevatten, twee vragen die een verleden tijd bevatten en twee vragen die een toekomende tijd bevatten.

• Bedenk ook ex tra vragen die je kunt stellen om een uitgebreider antwoord te krijgen op een ja-neevraag.

3 Het inter view begint met een gepaste inleiding en eindigt met een gepast slot. Bereid dit voor op een apart blad.

a Verdeel het werk! Wie doet de inleiding, wie stelt welke vraag, wie neemt het slot voor zijn rekening?

b Tijd voor actie! Neem het interview af.

c Vul het reflectiekader in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je zelfbedachte vragen bevatten elk een andere tijd van het

Werkpuntje voor jezelf:

53 uItdagINg: IN de sNoepkraNt
1
Je interview bevat een inleiding en een slot.
2 3 41 2 3 4
1 2
1 2 3
1 2 3
2
werkwoord.
3 41 2 3 4 Je spreekt Standaardnederlands.
41 2 3 4 Je hebt een goed spreektempo.
41
3 4
orIëNtereN o vur o v ur
ov u r uItvoereN ovu r reflectereN
voorbereIdeN
©VANIN

Het artikel voor de snoepkrant

2 Herlees de informatie die je kreeg bij het interview en orden ze in een woordspin.

3 Schrijf een eerste versie van je tekst. Houd rekening met de criteria.

4 Wissel dan je tekst met die van een ander groepje.

5 Herschrijf je tekst en houd rekening met de tips die je kreeg.

6 Vul het reflectiekader in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot je leraar Je houdt rekening met de vragen van het communicatiemodel.

Je tekst is gestructureerd: hij bevat een inleiding, een midden en een slot.

Het midden van je tekst bevat minstens drie alinea’s en elke alinea bevat een andere tijd van het werkwoord.

Je tekst is volledig en bevat duidelijke informatie.

Je houdt rekening met de spelling: je tekst bevat hoofdletters en leestekens waar nodig en de werkwoorden zijn juist gespeld.

Werkpuntje voor jezelf:

Dit deel is nu afgerond. Bekijk ook de werkpuntjes en de criteria bij elke pitstop of leesstop van dit deel. Vul aan voor jezelf:

• dit gaat vlot:

• dit vraagt training:

54 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 41 2 3 4
o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN ©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 1 Wat is jouw favoriete snoepgoed?

Bedenk voor elke letter van jouw snoepwoord een eigenschap van jezelf of iets dat met jou te maken heeft. Vertel erover aan je buur of voor de hele klas.

Bv. DONUT g dierenvriend – onzeker – nieuwsgierig – uil (lievelingsdier) – Thuis (favoriete serie)

OPDRACHT 2 Zoek andere woorden die ook in de zin passen.

1 Het kind neemt een snoepje uit de snoeppot. Zoek minstens drie andere werkwoorden die passen in de zin. Kies uit: stelen – likkebaarden – graaien – hutselen – grissen – sjokken – pakken – morrelen

2 Het kind neemt ongevraagd een snoepje uit de snoeppot. Bedenk minstens drie andere woorden die zeggen hoe het kind een snoepje neemt.

OPDRACHT 3 Vul aan.

1 Horen staat tot luisteren als zien staat tot k

2 Proeven staat tot smaken als tasten staat tot v

OPDRACHT 4 Welk woord gebruikt Karen Dierickx in het verhaal?

het enthousiasme de v het kampement het b kruidnagel, peper … de s comfortabel g de geneesheer de c

slim, listig b van schrik achteruitgaan a ingelegd, ingemaakt g het gefoeter, het gemok het g apathisch, gedachteloos w

1 Markeer de woorden die jij waarschijnlijk nooit zult gebruiken.

2 Kies nu twee woorden die jij wel kunt gebruiken. Maak er een duidelijke zin mee.

©VANIN

55 DE LAATSTE RONDE

De laatste ronde

OPDRACHT 5 De schrijfster gebruikt beeldende taal. Wat bedoelt ze hiermee? Vul aan.

1 Stop vanavond de hemel in je mond!

g Stop iets in je mond.

2 Er zit een hand rond haar hart als Manou zich naar de kar omdraait. Ook rond haar keel zit nu zo’n hand.

g Manou voelt . Dat voel je dikwijls ter hoogte van je hart of je keel. Het lijkt alsof er een hand rond zit.

3 Manou is niet zo sterk in lezen, maar met Aimée win je elke veldslag.

g Aimée weet

Zoek nu zelf in het verhaal nog een voorbeeld van figuurlijk taalgebruik.

OPDRACHT 6 Geef een woord uit de woordfamilie.

K ies voor een werkwoord (ww), een zelfstandig naamwoord (zn) of een bijvoeglijk naamwoord (bn). Gebruik het woord daarna in een zin.

• de mythe (bn)

zin:

• gekonfijt (ww)

zin:

• systematisch het (zn)

zin:

• de huif de (zn)

zin:

• de verrukking (bn)

zin:

OPDRACHT 7 Zoek in de woordenlijst drie woorden die je in verband kunt brengen met deze tekening.

Schrijf de woorden bij de juiste pijl en geef een woordje uitleg.

©VANIN

56 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 1 sNoepeN

1 Wat gebeurt er op de foto? Wat zie je waardoor je dat zegt?

2 Wat zouden de personen beloven? Waarover zouden ze het nog kunnen hebben?

3 Vind jij beloven iets gemakkelijks? Doe je dat dikwijls? Wat beloof je dan zoal? Vertel kort wanneer je een belofte niet kon nakomen. Welk gevoel kreeg je daarbij?

4 Wat zie je (niet) in het beeld? Beschrijf. Welk gevoel spreekt uit het beeld?

5 Waar zouden de jongeren zich kunnen bevinden?

6 Wanneer zou de foto gemaakt kunnen zijn? Door wie? Voor wie?

©VANIN

57
deel 2 Beloven

Een, twee, drie piano

Max keek door het kleine raampje naar buiten. De septemberzon gaf nog warmte. Maar waar hij zat, was het donker en kil. Zeker meer dan honderd mensen zaten hier bij elkaar in de kazerne van Mechelen. Hij had het bord gelezen toen ze met de vrachtwagen waren binnengereden.

Wat was hij dom geweest om Helena alleen achter te laten!

Hoe had dit kunnen gebeuren? Max overliep in gedachten de voorbije dag.

Alles was begonnen deze ochtend. Ze hadden in drie dagen geen brood meer gegeten. Helena had geknabbeld op de laatste wortel en hij had zich tevredengesteld met een kommetje havervlokken, geweekt in water.

‘Ik ga naar Lena’, zei Max. ‘Zij heeft mama beloofd om ons iedere dag eten te brengen. Als zij niet naar hier komt, ga ik naar haar.’

‘Blijf je niet te lang weg?’ Helena keek hem met haar donkere ogen smekend aan.

‘Ik ben zo bang als ik alleen ben.’

‘Ik beloof het’, had hij geantwoord. De angst in het gezicht van zijn zesjarig zusje was duidelijk te zien.

‘Ik ben zo terug. Je bent trouwens niet alleen’, grapte hij, ‘het huis krioelt hier van de muizen.’

Het grapje kwam niet aan, ze bleef angstig kijken. Haar huid was even wit als de lakens waaronder ze lag. En de koortsblossen op haar wangen waren onrustwekkend. Kon hij haar maar iets geven! Een medicijn tegen de koorts of wat vers fruit voor extra vitamientjes. Ze zou zo weer beter zijn, daar was hij van overtuigd. Hij moest iets doen! Anders zou ze nog zieker worden.

Voor haar zorgen, dat moest hij. Hij had het mama en papa enkele weken geleden beloofd. Toen ze nog samen waren. Toen ze nog een gezin vormden dat alles had geprobeerd om de oorlog uit hun leven te houden. Papa was niet meer gaan werken. Mama liet de boodschappen brengen door Lena. De overbuurvrouw hoefde geen vrees te hebben om zich op straat te vertonen. Ze droeg geen ster op haar jas. Zo goed als ze kon probeerde ze aan extra levensmiddelen te geraken. Iedere dag minder brood, aardappelen, boter of melk. Niemand klaagde. ‘We zijn nog samen’, had mama gezegd.

Dit was nog voor de grote razzia twee weken geleden.

Toen was er die warme nacht een vrachtwagen met gierende remmen in hun straat gestopt. Een tiental mannen van der Sicherheitspolizei kwam hun appartementsblok binnengerend. Ze bonkten op de deuren of trapten ze in. Alle inwoners, jong en oud, werden naar buiten gecommandeerd.

Papa had hen net op tijd in de lege ruimte van de piano laten klimmen. Hij had een maand eerder de piano omgebouwd tot verstopplaats. ‘Je weet maar nooit’, had hij gezegd. ‘In de buik van de piano passen precies twee kinderen.’

Mama weende toen papa het binnenwerk van de piano eruit haalde. En hij, Max, net dertien jaar geworden, besefte toen ten volle dat de oorlog levensgevaarlijk was geworden voor iedereen die een ster droeg. Hij zou nooit meer piano spelen.

Helena was toen nog niet ziek. En nog niet bang. De oorlog was nog niet in haar hoofdje binnengedrongen. Ze had tegen haar pop gefluisterd.

‘Jij mag je samen met mij verstoppen. Dan spelen we van één, twee, drie piano.’ Papa had met hen geoefend. ‘Hoe snel kunnen jullie in de piano geraken?’ vroeg hij lachend. Het was geen echte lach. Het was iets dat daarop moest gelijken om Helena niet bang te maken. De laatste keer was het hen gelukt om in zestig seconden erin te kruipen.

‘Eén, twee, drie piano’, giechelde Helena in een bolletje naast hem.

‘Je moet stil zijn als we hierin zitten’, had Max gezegd.

©VANIN

de kazerne: gebouw bestemd voor soldaten, brandweer … krioelen: zich in alle richtingen door elkaar bewegen, wemelen de (koorts)blos: rode kleur van de wangen onrustwekkend: onrustbarend, zorgwekkend de razzia: actie waarbij op grote schaal mensen worden opgepakt gieren: zich snel, fluitend of huilend voortbewegen

58 NIEUW TRAJECT
2
2
NederlaNds
DEEL
beloveN
woord 1 5 10 15 20 25 30 35 40

Die warme augustusnacht was het gebeurd. De razzia, het geklop en gestamp op de deuren bij de onderburen.

‘Kinderen, vlug de piano in!’ riep papa.

De bevelende stemmen kwamen dichterbij. Mensen weenden en krijsten door elkaar. Als vee werden ze naar de open vrachtwagen geduwd.

‘Max, ze zullen ons meenemen’, sprak papa haastig voor hij het deksel van de piano sloot. ‘Beloof me dat jij voor Helena zorgt!’

‘Ik beloof het’, fluisterde Max in de enge ruimte waar nauwelijks plaats was voor twee.

‘Het is hier zo donker’, jammerde Helena.

‘Helena, nu moet je stil zijn! Als het je lukt, krijg je als we terugkomen een cadeautje’, beloofde mama met snikken in haar stem. Het hielp.

Max hoorde stampende laarzen in de traphal.

‘Mama, hoe moeten we aan eten geraken?’ Zijn stem klonk raar in de buik van de piano.

‘Lena zal voor jullie zorgen heeft ze beloofd. We komen jullie vlug halen’, fluisterde mama tegen de achterwand van de piano. ‘Nu mogen jullie geen kik geven! ’

Toen werd de deur open gestampt. Het geluid van laarzen, Duitse bevelen, harde stemmen, het angstige roepen van mama, stoelen die omvielen, kasten die open werden gemaakt. Alles werd gecontroleerd.

‘Waar zijn de kinderen?’ riep een man met een Duitse tongval

‘Die zijn er niet’, zei papa.

Max trok Helena dicht tegen zich aan en hield zijn hand voor haar mond. Hij voelde het trillen van haar lijfje. De kamers werden onderzocht, meubels opzij getrokken, de linnenkist geopend. Aan de piano werd niet geraakt.

Roffelende voetstappen op de trap. Mama’s jammerende stem in de verte. Een vrachtwagen die vertrok. Daarna werd het stil. Hoelang ze er hadden gezeten, wist Max niet.

‘Ik moet pipi doen’, fluisterde Helena met een bibberstemmetje.

Toen ze uit de piano klommen was er geen levende ziel meer te bespeuren. Ze bleven binnen en durfden zich niet aan het raam te vertonen of een licht aan te steken.

Precies twee weken hadden ze hun honger kunnen stillen met wat er in de kast was achtergebleven. Lena was niet gekomen. Misschien had ze niet durven komen, dacht hij. Ja, dat moest het zijn geweest. Lena zou nooit haar belofte breken. Dus was hij, op klaarlichte dag, de straat overgestoken. Naar het huis van Lena. Net toen er weer een vrachtwagen stopte in de straat.

Voor hij het besefte, had iemand hem bij zijn kraag gegrepen. De kraag van zijn vestje met een ster op.

©VANIN

woord

Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Kristien Dieltiens.

de kik: flauw keelgeluid geen kik geven: geen geluid maken de tongval: dialect

59
45 50 55 60 65 70 75 80 85

1

gepast register inzetten bij spreken

feit en mening onderscheiden

1

‘belofte maakt schuld’

OPDRACHT 1 Beantwoord deze vragen mondeling. Werk per twee.

overtuigen met filmpje

1 Aan wie heb jij recent iets beloofd? Waarover ging het? Herinner je je nog hoe je dat verwoord hebt? Probeer het voor je klasgenoot opnieuw.

2 Kies een van deze contexten. Wat zul je beloven? Aan wie? Hoe breng je de boodschap? Denk daarbij ook na over het taalregister. Noteer achter de situaties een F voor formeel en een I voor informeel taalgebruik.

a Je komt met een slecht rapport thuis.

b Na de film ben je in de stad blijven hangen. Je kwam meer dan een uur later thuis dan afgesproken.

c Je vergat de verjaardag van je beste vriend(in).

d Voor de les lichamelijke opvoeding ben je je sportschoenen vergeten. Je wilt liever geen sanctie … Enkele duo’s brengen hun suggestie voor de klas.

3 Voor welke van de vorige contexten bestaat er een officieel reglement waar je je aan moet houden?

a Over welk reglement gaat het?

b Hoe heb je daar je ‘belofte’ getoond? Ging jij daarbij alleen beloftes aan? Wie nog, en hoe gebeurde dat?

c Zoek in dat reglement een regel waar je moeite mee hebt, maar waarbij je toch beloofd hebt om je eraan te houden. Noteer met sleutelwoorden waarover de regel gaat.

Formeel en informeel: het gepaste register

Wanneer zender en ontvanger elkaar goed kennen en elkaars gelijken zijn, spreek je van een informele situatie. De zender kan ervoor kiezen om Standaardnederlands of dialect te gebruiken.

Wanneer zender en ontvanger elkaar niet of niet goed kennen of wanneer een van beiden hoger geplaatst is, spreek je van een formele situatie of context. De zender gebruikt in een formele situatie of context altijd Standaardnederlands

woord hoe ©VANIN

60 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
kiezen tussen formeel en informeel les
Beloofd is beloofd
Denk na over de context en gebruik zeker in formele situaties het gepaste taalregister: de standaardtaal!
recent: nog niet lang geleden, onlangs

OPDRACHT 2 Onderzoek het reglement.

1 Bek ijk het kampreglement.

Kampreglement

Het Kamp Rock Solid Friends belooft superleuk en gezellig te worden, maar natuurlijk is het van belang dat we een aantal regels met elkaar afspreken om het kamp gezellig te houden.

1 Alcohol is verboden! Dat kan tot vrijdagavond, zonder consequenties, worden ingeleverd bij de leiding. Wanneer later toch blijkt dat je alcohol bij je hebt of gebruikt hebt, word je naar huis gestuurd.

2 Wanneer de leiding praat, is het stil

3 ‘s Nachts zijn de slaapk amers om te slapen: houd rekening met je kamergenoten! Je bent ’s nachts alleen op je eigen kamer, niet op de kamer van anderen. Wanneer de leiding merkt dat je die regels overtreedt en er sprake is van overlast, zul je daarop aangesproken worden. Wanneer dat niet afdoende blijkt, kan dat verdere gevolgen hebben. Zie ook punt 8.

4 De cor veegroep doet zijn werk uitmuntend!

5 De keuken is voor de leiders, alleen na toestemming mag je naar binnen.

6 Alleen wanneer de leiding het aangeeft, mag je van het terrein af.

7 We gebruiken geen (smart)phones tijdens activiteiten (diensten en spellen e.d.), tenzij leiding dat van je vraagt of je toestemming geeft.

8 We maken er met elkaar een superleuk en gezellig kamp van! Pesterijen of op een negatieve manier het kamp beïnvloeden horen daar niet bij. Wanneer we dit toch vaststellen, zullen we je hierop aanspreken. Wanneer dat niet genoeg blijkt, kun je ook naar huis gestuurd worden.

‘Kampreglement’, jeugdkampngkapeldoorn.wordpress.com

a Hoe is het kampreglement opgebouwd? Bespreek samen.

b Regels moet je goed begrijpen om ze te kunnen volgen. Welke woorden in het kampreglement begrijp je niet? Markeer. Waar en hoe vind je de verklaring?

c Waarop zou het verschillend gebruik van het onderwerp kunnen wijzen (soms ‘we’ en dikwijls ‘je’)?

d Wat zou het effect zijn als de ‘wij-vorm’ overal door de ‘je-vorm’ ver vangen werd of omgekeerd? Verduidelijk met een voorbeeld.

©VANIN

61 LES 1 beloofd Is beloofd
+

2 Stel in de klas een eigen reglement op. Werk per drie.

a Maak een keuze:

• Pesten kan niet

• Antirook reglement

• De ‘groene’ klas

• Gebruik van (smar t)phones in de klas

• Ander thema: …

b Stel samen drie regels voor. Noteer die op een apart blad.

c Wissel die uit met een andere groep. De tweede groep vult aan met minstens één extra regel en geeft feedback op de regels.

• Zijn de regels duidelijk? Zijn ze haalbaar?

• Zou je aan de formulering iets aanpassen?

Is het gebruik van het onderwerp goed gekozen (Je? Wij?)

Onderzoek de zinnen: werk je met bevelende zinnen? Breng je variatie in de zinnen? Zijn de zinnen te lang?

d Bek ijk de aanvulling en de feedback. Bespreek samen.

e Enkele groepen presenteren hun reglement aan de klas. Organiseer daarna een stemming en kies welk reglement de klas wil opnemen.

f Noteer het gekozen reglement op een poster, onderteken het met z’n allen en hang het op.

gebruIk feIteN eN meNINgeN

OPDRACHT 3 Onderzoek de meningen en regels op het internaat.

1 Ook op het internaat bestaan er regels. Bespreek deze vragen klassikaal.

a Ben je zelf op internaat? Geef een van de regels die je goed vindt en een die je vervelend vindt.

b Ben je niet vertrouwd met het internaat, bedenk dan zelf een regel waar je achter kunt staan en een regel die je niet zo fijn vindt.

2 Bek ijk de filmpjes van enkele bekende Vlamingen die getuigen over hun leven op het internaat. Bespreek samen.

Wat hebben ze gemeen?

Die personen vertellen over hun ervaringen.

• Wat verwacht je te zien?

• In welk filmpje vind je een verwijzing naar een reglement?

• Welke regel zou dat kunnen zijn? Verwoord die eens.

©VANIN

• Waarom zouden regels belangrijk zijn op het internaat?

• Wat zou het doel van de filmpjes zijn?

• Brengen de getuigen vooral feiten of meningen?

62 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
2

• Geef een voorbeeld van een feit en een voorbeeld van een mening.

• Welke term zou je dan bij de filmpjes plaatsen: objectief of subjectief?

3 Werk verder in groepjes van twee of drie.

Zoek online twee filmpjes van een internaat van een school. Vergelijk beide filmpjes.

• Over welke scholen gaat het?

• Hebben beide filmpjes dezelfde bedoeling? Welk doel?

• Hoe brengen ze het internaat in beeld? Wordt er gefilmd? Gebruiken ze foto’s? Wordt er gespeeld met kleur? Krijg je veel tekst: gesproken of geschreven?

• Krijg je feiten en meningen? Waarover gaan de feiten vooral? Geef ook een mening uit beide filmpjes.

• Zijn de filmpjes objectief of subjectief? Of krijg je een mengvorm? Verduidelijk.

Maak een vergelijkend schema.

Feit en mening – objectief en subjectief

Een feit is iets wat vaststaat of echt gebeurd is.

Een mening geeft aan wat iemand over iets denkt.

Feiten zijn objectief, meningen zijn subjectief

OPDRACHT 4 Bekijk de foto’s. Kies een persoon en beschrijf die in minstens vier zinnen.

Duid de persoon aan op de foto. Werk daarna op een apart blad.

• Ver werk in je beschrijving minstens vier bijvoeglijke naamwoorden.

• In een eerste deel van je beschrijving geef je alleen feiten. In een tweede deel geef je ook je mening over de persoon.

• Jouw beschrijving gaat verder dan wat de foto je vertelt. Fantaseer maar!

©VANIN

objectief: op basis van feiten, los van eigen mening of interpretatie subjectief: niet gebaseerd op feiten, met eigen meningen

63 LES 1 beloofd Is beloofd
woord wat

OPDRACHT 5 Feit of mening?

Vul het feit of de mening aan. Lees eerst het voorbeeld. Vraag je medeleerling of het een feit (F) of mening (M) is.

Brussel is de hoofdstad van België. Brussel is de mooiste stad van België.

1 is het spannendste boek dat ik las. werd geschreven door

2 Ik hou niet van Onze k las telt

3 Gemiddeld bevat een banaan 125 calorieën (86 calorieën per 100 gram), terwijl worteltjes 29 calorieën per 100 gram bevatten. Mijn zus/leraar eet graag

4 Als je iets belooft, moet je dat Een belofte is een plechtige verklaring van een getuige dat

Je kunt:

• het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik herkennen en weten wanneer je wat gebruikt;

• regels op een heldere manier formuleren;

• feiten en meningen onderscheiden;

• uit boodschappen feiten en meningen halen;

• objectief en subjectief aan een uitspraak koppelen.

64 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
waarheen ©VANIN

Overtuig de ander!

Sta je sterk en kun jij de anderen overtuigen? Toon je overtuigingskracht in een filmpje van één minuut. Verwerk daarin minstens een feit en een mening.

1 Kies een thema: waarom zit je op internaat; waarom ben je lid van een sportclub of jeugdbeweging; waarom zit je op deze school; waarom koos je voor deze richting; waarom … ?

Of kies zelf in overleg met de leraar een ander thema.

2 Maak praktische afspraken. Je komt alle twee in beeld en filmt de getuigenis. Of je spreekt af met een ander duo dat je elk aar filmt. Waar kunnen de filmpjes geüpload worden? Tegen wanneer?

3 Maak een scenario: wie zal wat zeggen? Gebruik een spreekplannetje met de kern van de boodschap. Stel het op met enkele sleutelwoorden.

4 Breng je boodschap op een overtuigende manier in beeld. Zorg ervoor dat iedereen je goed begrijpt: spreek rustig en duidelijk, gebruik Standaardnederlands.

reflectereN

5 Vul de uitspraken aan met een score, voor jezelf en voor een klasgenoot. De score gaat van 1 tot 4.

• 1 staat voor onvoldoende of helemaal niet.

• 2 betekent voldoende, je houdt voldoende rekening met het criterium.

• Als je 3 aanduidt, betekent dat goed

• Een 4 staat voor zeer goed tot uitstekend

Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je brengt de boodschap overtuigend.

De boodschap bevat minstens een feit en een mening.

Je brengt de boodschap op een vlotte manier en leest niet van je spreekplan af.

Je gebruikt Standaardnederlands.

Je spreekt duidelijk (articulatie).

Je spreekt rustig en zonder haperingen (tempo).

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

©VANIN

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

65 LES 1 beloofd Is beloofd
orIëNtereN o vur o v ur
ov u r uItvoereN ovu r
voorbereIdeN

les Feit of fabel – over zinnen, woorden en woordgroepen 2

wederkerend voornaamwoord herkennen en gebruiken

zinnen onderzoeken stellingenspel spelen

woordgroepen tellen

OPDRACHT 1 Lees deze uitspraken en denk erover na. Onderzoek de zinnen.

1 Een mens slikt per jaar acht spinnen in.

2 Je lichaamslengte is gelijk aan je spanwijdte

3 Van een tekenbeet word je altijd ziek.

4 Charlie Chaplin werd na zijn dood ontvoerd.

Is de uitspraak een feit of een fabel, een verzinsel? Geef je mening!

DIGITALE TEKST CONTROLEREN MET SPELLINGCHECKER

Kies een van de uitspraken. Lees de tekst die bij het feit of fabeltje hoort. Voer de opdracht uit en controleer met een klasgenoot die dezelfde uitspraak koos.

Onderzoek de zinnen en de zinsdelen.

• Stel de juiste sleutelvraag.

• Gebruik daar voor de taalpuzzel.

• Duid de bepaling nog niet aan.

Bekijk het instructiefilmpje met de verschillende sleutelvragen. De vragen zullen je helpen om de taalpuzzel op een goede manier te gebruiken.

1 Een mens slikt per jaar acht spinnen in.

Niet waar.

Lisa Holst, een Amerikaanse columniste voor een computerblad, ergerde zich dood aan alle nep‘feiten’. Je vindt die op internet. Bijna iedereen neemt ze klakkeloos over.

Ze schreef er een pinnige column over. Die sloot ze af met een waslijst aan verzonnen feiten. Volgens Lisa Holst zouden mensen die onmiddellijk geloven. Op die lijst stond ook de stelling dat mensen per jaar gemiddeld acht spinnen inslikken.

Lisa Holst schreef haar column in de jaren negentig. Ruim vijftien jaar later is de lijst met bizarre ‘feiten’ die Holst bedacht nog altijd een van de populairste e-mail- hoaxes

Naar: ‘Spinnen’, www.feit-of-fabel.nl

©VANIN

de spanwijdte: afstand tussen twee (steun)punten, afstand tussen de vleugeluiteinden van een vogel of vliegtuig de fabel: verzinsel, korte vertelling waarin dieren of dingen als handelende personen optreden en met een boodschap waaruit je iets kunt leren pinnig: scherp, fel, bits de column: regelmatige (min of meer kritische en op een vaste plaats verschijnende) bijdrage in een krant of een weekblad de hoax: Engels woord voor poets, nep, bedrog, truc, oplichterij, broodjeaapverhaal

66 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
woord

rest van de zin / andere zinsdelen

©VANIN

67 LES 2 feIt of fabel – over zINNeN,woordeN eN woordgroepeN
zin
onderwerp
werkwoordelijk gezegde naamwoordelijk gezegde bepaling voorwerp

NAAMWOORDELIJK GEZEGDE

BEPALING

waar, waarmee, waardoor

waardoor iemand iets doet of wanneer,

wanneer, waar, hoe, waarmee,

of wordt?

ANDERE

VOORWERPEN)

VOORWERP (LV / MV /

is of doet?

aan wie of voor wie iemand iets

5 Welk e woorden zeggen wat,

ONDERWERP

ZINSDELEN

REST VAN DE ZIN / ANDERE

gez egd?

2 Wat wordt over het onderwerp

Wie is of wordt er iets?

Wie doet er iets?

in de zin iets gezegd?

1 Ov er wie of waarover wordt er

of wat het onderwerp is

4 Welk e woorden zeggen hoe, wie

WERKWOORDELIJK GEZEGDE

gebeurt?

onderwerp doet, wat ermee

3 Welk e woorden zeggen wat het

ANDERE ZINSDELEN. DE ZIN

en kan bestaan uit ONDERWERP +

Een zin is een betekenisvolle boodschap

68 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
©VANIN

2 Je lichaamslengte is gelijk aan je spanwijdte.

Niet waar.

De man van Vitruvius is een van de beroemdste prenten van Leonardo da Vinci. Het toont een man in een vierkant en een cirkel. Zijn lichaamslengte blijkt precies gelijk aan de afstand van middelvingertop tot middelvingertop bij gestrekte armen.

Da Vinci baseerde zich op de Romeinse architect Vitruvius. Hij had die overeenkomst als eerste ontdekt, op eigen metingen. Het middelpunt van de uitgestrekte armen is de navel. De lengte van iemands uitgestrekte armen is gelijk aan zijn hoogte. Dat schreef hij bij zijn illustratie.

Pas aan het eind van de negentiende eeuw gingen ze nog eens nameten. Bij ongeveer 60 procent van de volwassen mannen is de spanwijdte groter dan de lengte. Bij de vrouwen is dat ongeveer 20 procent. Van enige overeenkomst is dus eigenlijk geen sprake.

Naar: ‘Vitruvius’, www.feit-of-fabel.nl

3 Van een tekenbeet word je altijd ziek.

Gelukkig niet. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. Dat doen alleen teken die zelf besmet zijn met de Borrelia-bacterie. Ongeveer één op de vijf teken draagt die bacterie bij zich. De andere maken je dus niet ziek. Naar schatting loopt 1-3 procent van de mensen na een tekenbeet de ziekte van Lyme op. Meestal houd je dus niets over aan een ontmoeting met een teek.

Teken vallen uit bomen bovenop je Veel mensen denken dat teken zich uit een boom op je hoofd laten vallen. Dat is een fabeltje. Teken leven liever wat lager bij de grond dan in bomen. Ze kunnen ook niet naar een slachtoffer springen of vliegen. Meestal klimmen teken als ze honger krijgen via een grasspriet of stengel een eindje omhoog. Daar wachten ze tot er een mens of een dier langskomt. Ze verheugen zich op een lekkere maaltijd. Vervolgens stappen ze van de stengel over op de voorbijganger. De teek stort zich op het been van zijn gast. Naar: ‘7 feiten en fabels over teken’, www.gezondheidsnet.nl

4 Charlie Chaplin werd na zijn dood ontvoerd.

Dat verhaal is helaas waar.

Sir Charles Chaplin overleed in zijn slaap op Kerstmis 1977. Hij was 88 jaar. Begin maart 1978 werd het lichaam van Chaplin opgegraven. Het werd ontvoerd van de begraafplaats in Corsier-sur-Vevey.

De familie van Chaplin kreeg brieven. Daarin vroegen ze 600 000 dollar losgeld.

De familie onderhandelde bijna twee maanden met de ontvoerders.

Tegen die tijd had de Zwitserse politie uitgezocht wie de daders waren.

©VANIN

Twee Oost-Europese vluchtelingen werden in mei 1978 gearresteerd. Zij bekenden de ontvoering. De ontvoerders wezen de politie de weg naar een korenveld in Villeneive. Ze hadden daar de kist met het lichaam van Chaplin verstopt. Onderzoekers haastten zich naar die plaats. Daar vonden ze het lichaam van Charlie Chaplin.

Chaplin werd herbegraven in een zwaar betonnen grafmonument.

Naar: ‘Chaplin’, www.feit-of-fabel.nl

69 LES 2 feIt of fabel – over zINNeN,woordeN eN woordgroepeN

De zin

Een zin is een betekenisvolle boodschap en bestaat uit zinsdelen

Bv. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.

Als je die zin nader bekijkt, vind je over wie of waarover iets gezegd wordt (het onderwerp) en wat er over dat onderwerp gezegd wordt: de rest van de zin

Bv. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.

Stel je deze vragen.

• Welke woorden zeggen wat het onderwerp doet, wat ermee gebeurt?

Dan spoor je het werkwoordelijk gezegde (wwg) op. (doen-relatie)

Bv. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.

• Welke woorden zeggen hoe, wie of wat het onderwerp is of wordt?

Dan vind je het naamwoordelijk gezegde (nwg). (zijn-relatie)

Bv. Het verhaal is niet waar.

• Welke woorden zeggen wat, aan wie of voor wie iets is of doet?

Met die vraag leer je de voorwerpen (lv en mv en andere voorwerpen) benoemen.

Bv. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken.

• Welke woorden zeggen wanneer, waar, hoe, waarmee, waardoor iemand iets doet OF wanneer, waar, waarmee, waardoor iemand iets is of wordt?

Met die vraag zoek je in de zin naar meer informatie, naar de bepalingen Bv. Sir Charles Chaplin overleed in zijn slaap op Kerstmis 1977

OPDRACHT 2 Lees het lijstje van uitspraken; feiten en fabeltjes staan door elkaar.

1 Markeer FEIT of FABEL en vergelijk daarna met je buur.

a Reigers liften soms mee met nijlpaarden. Zo kunnen ze goed over het water kijken.

b Psoriasis is besmettelijk, dus contact met de patiënt is gevaarlijk.

c Een spellingchecker in Word verbetert alle spelfouten in je tekst.

d Een fabel is een korte, verzonnen vertelling met een wijze levensles voor de lezer of luisteraar. In een fabel komen meestal pratende dieren als handelende personen voor.

e Muizen zijn gek op kaas.

f Japanners staan bekend om hun gekke producten.

2 Onderstreep de onder werpen, zodat je precies weet waarover of over wie iets wordt gezegd.

FEIT / FABEL

FEIT / FABEL

FEIT / FABEL

FEIT / FABEL

FEIT / FABEL

FEIT / FABEL

3 Zoek daarna het gezegde. Markeer de woorden die zeggen wat het onderwerp is of wordt, of wat het onderwerp doet of wat ermee gebeurt. Controleer je antwoorden met de correctiesleutel en vraag indien nodig uitleg aan je buur.

4 Ver vang in drie zinnen het onderwerp door andere woorden (een woord of een woordgroep). Zorg ervoor dat de boodschap duidelijk blijft. Een beetje fantasie zorgt voor grappige situaties. Gebruik een apart blad.

de psoriasis:: huidziekte gekenmerkt door rode vlekken bedekt met witte schilfers

70 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
wat
woord ©VANIN

a Welke woorden zul je aanpassen als je een onderwerp in het enkelvoud vervangt door een onderwerp in het meer voud?

b Verplaats het onderwerp in de zinnen. Denk na over de betekenis van de talige boodschap. Werk op een apart blad.

Vertel wat er met de boodschap gebeurt als je het onderwerp verplaatst.

c Ver vang mondeling in dezelfde zinnen het wwg of nwg.

d Welke mogelijkheden bestaan er om het wwg en nwg te vervangen?

Woordgroep en zinsdeel

Een woordgroep is een eenheid die meer omvat dan een woord en minder dan een zin.

Een rij woorden die zomaar zonder verband achter elkaar staan, vormt geen woordgroep.

Bv. Sierlijke reigers surfen af en toe mee met logge nijlpaarden

Een zinsdeel bestaat uit één woord of een woordgroep; de woorden hebben een nauwe band met elkaar in de zin.

Bv. De fabrikant geeft rolstoelen weg aan bejaarde mensen of gehandicapte kinderen.

Deze voorbeeldzin bestaat uit vier zinsdelen (het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde, het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp) en uit vijf woordgroepen.

Soms vallen het aantal woordgroepen en het aantal zinsdelen samen.

OPDRACHT 3 Onderzoek in duo’s het werkwoordelijk gezegde in de zinnen.

• Lisa Holst, een Amerik aanse columniste voor een computerblad, ergerde zich dood aan alle nep’feiten’.

• Da Vinci baseerde zich op de Romeinse architect Vitruvius.

• Ze vragen zich af waar het vandaan komt.

• Ze verheugen zich op een lekkere maaltijd.

• De teek stort zich op het been van zijn gast.

• Onderzoekers haastten zich naar die plaats.

©VANIN

1 Noteer de infinitieven van de werkwoorden onder A.

A werkwoorden met …

B werkwoorden met … zich wassen

zich scheren

zich aankleden

71 LES 2 feIt of fabel – over zINNeN,woordeN eN woordgroepeN
wat
tip

zich verwonden

zich inschenken

zich verschaffen

2 Bouw met de ingevulde werkwoorden korte zinnen.

• Gebruik een enkelvoudig en meervoudig onderwerp.

• Ver vang het onderwerp door persoonlijke voornaamwoorden: ik, jij, u, zij, hij, wij, jullie en ze Schrijf de zinnen op een apart blad.

3 Onderzoek de zinnen. Kun je zich, me, ons, je … weglaten of vervangen door andere woorden? JA/NEE

4 Naar wie of waarnaar verwijzen die woordjes?

5 Wat merk je op als je het onderwerp verandert van persoon of getal?

6 Met welk woord zijn de verwijswoorden nauw verbonden?

7 Waar toe behoren de verwijswoorden (me, je, zich …)?

8 Bouw zinnen met drie werkwoorden in kolom B.

9 Onderstreep de verwijswoorden: zich, me … Vervang ze door een woord of woordgroep. Kun je de verwijswoorden weglaten? JA/NEE

10 Welk verschil merk je op tussen de werkwoorden in kolom A en die in kolom B? Vul de tabel in.

A werkwoorden met …

B werkwoorden met …

©VANIN

11 Markeer de werkwoorden met een verplicht wederkerend voornaamwoord in de reeks. Onderzoek de werkwoorden en de verwijswoorden door zinnen te bouwen.

zich vergissen, zich inschenken, zich gedragen, zich aanmelden, zich inbeelden

72 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN

Het wederkerend voornaamwoord

Sommige werkwoorden hebben een (verplicht) wederkerend voornaamwoord bij zich. Het komt alleen voor in combinatie met een wederkerend werkwoord.

Bv. zich aanpassen, zich verzetten, zich vergissen, zich afvragen, zich bekommeren om, zich bemoeien met, zich haasten, zich inbeelden, zich verheugen op …

Bv. Hij herinnert zich de mooie momenten samen g zich herinneren Ook de vorm ‘wederkerend voornaamwoord + zelf’ wordt tot de wederkerende voornaamwoorden gerekend.

OPDRACHT 4 Lees de zinnen en vul de ontbrekende wederkerende voornaamwoorden in.

1 Ik was altijd na het joggen.

Kijk goed naar het onderwerp van de zin.

2 Hij vergist wel vaker, alhoewel hij de tweeling al heel lang kent.

3 De journalist schaamt daar niet voor.

4 Wij amuseren tijdens de pauze.

5 Dat Por tugese meisje verveelt tijdens de training

6 Misschien zullen we nog wel bedenken voor het overleg afgelopen is.

7 Die advocaat bemoeit overal mee.

8 Heeft u al voorgesteld aan de voorzitter van de vergadering?

9 Mijn broer Jason scheert al sinds zijn vijftiende.

10 John heeft nog bedacht en zal toch iets anders kiezen.

OPDRACHT 5 Markeer het wederkerend voornaamwoord in deze zinnen. Onderstreep ook het woord waarnaar het verwijst.

1 De barbier scheert zichzelf elke ochtend.

2 Bij het schillen van de aardappels heeft ze zich gesneden.

3 Jana vroeg Kevin of die zichzelf herkende op de camerabeelden.

4 Wij vragen ons al jaren af wanneer de Olympische Spelen eens in Vlaanderen gehouden worden.

5 Tijdens de vak antie heb ik me twee weken echt verveeld.

6 Hebben jullie je geamuseerd tijdens het kamp in de Ardennen?

7 Ik schaam me soms voor mijn jonge broertje.

8 De nieuwe inwoners in onze straat voelen zich echt goed.

9 De spelers moeten zich in de kleedkamer aanmelden voor de wedstrijd.

10 Wij verbazen ons over de maatregelen die de politici nemen.

11 Die koks bemoeien zich te veel met andermans zaken.

12 Ik snijd me dik wijls tijdens het koken.

73 LES 2 feIt of fabel – over zINNeN,woordeN eN woordgroepeN
wat
tip ©VANIN

OPDRACHT 6 Verzin zinnen bij de foto’s. Gebruik het gepaste werkwoord.

1 Bouw bij elke foto een zin met het werkwoord dat erbij past. zich haasten, zich verplaatsen, zich bedenken, zich vergissen A B C D

2 Onderzoek je eigen zinnen bij de foto’s. Werk met z’n tweeën.

a Markeer het onderwerp in het geel en het werkwoordelijk gezegde in het groen.

b Bij welk werkwoordelijk gezegde duidde je ook het wederkerend voornaamwoord aan?

c Waarom deed je dat?

d Ver vang in een van de zinnen het wederkerend voornaamwoord door een woord of woordgroep.

OPDRACHT 7 Werk met de spellingchecker.

1 Lees deze tekst op het scherm en kijk of de spellingchecker alle fouten aanduidt. Werk in duo’s.

©VANIN

Kimono

De vrouw en op Japanse kleuren hout sneden dragen vaak zogenaamde kimono’s. Een kimono is een traditioneel Japans kleding stuk: een losse man tel of jap on met wij de mouw en die met een ceintuur word dicht ge bond en. Een traditionele kimono is van zij de gemaakt en kost nieuw zo’n 60 000 euro! De mees te kimono’s word en van moeder op dochter door ge geven. Mees tal gaat een kimono drie generaties mee.

Naar: DADA Japan. Plint

74 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN

• Zitten er spelfouten en andere fouten in de tekst? Welke fouten worden niet aangeduid?

• Herschrijf de tekst in Word. Knip en plak even de tekst over de kimono.

• Wat kun je daaruit besluiten voor het gebruik van de spellingchecker?

• Ken je andere online tools om je te helpen voor spelling? Welke?

2 Als je de definitie van het Japanse woord ‘Yokai’ in Word plakt, rekent de ‘spellingcontrole’ alles goed. De fouten in de tekst ziet de spellingcontrole dus over het hoofd.

Yokai

Yokai is een vers zamel naam voor al lemon sterk en demo neen die in oude volks ver halen werd en op gevoerd als ver klaar ring voor ge beurt en is sen die niemand kon uit leg gen.

Naar: ‘ABC’, DADA Japan. Plint

Herschrijf met z’n tweeën de definitie.

Bespreek samen: wat kan een spellingcontrole wel/niet?

De digitale spellingchecker

Als je een digitale spellingchecker gebruikt, bekijk je de woorden die de checker met een rode gebogen lijn onderstreept. Maar let goed op!

• Sommige namen kent de computer niet, maar zijn wel juist geschreven.

• Dit programma haalt niet alle fouten uit je tekst: tik je een bestaand woord correct in, dan vindt de spellingchecker het juist, hoewel het woord misschien helemaal niet in de zin past. Wie aan de juiste spelling van een woord twijfelt, past het best de juiste spelregels toe of zoekt het woord op in de onlineversie van het woordenboek: www.vandale.nl/opzoeken.

Of raadpleeg:

• de woordenlijst: woordenlijst.org

• Onze Taal: onzetaal.nl/taaladvies

• de Taaltelefoon: www.taaltelefoon.be

Google raadplegen is niet verstandig, want je vindt er dikwijls fouten!

Je kunt:

• een eigen mening in correcte zinnen verwoorden;

• een digitale tekst schrijven en daarbij de spellingchecker gebruiken;

• zinsdelen en woordgroepen van elkaar onderscheiden;

• zinsdelen (onder werp, wwg, nwg en voorwerpen) herkennen en benoemen;

• wederkerende werkwoorden herkennen en correct gebruiken.

75 LES 2 feIt of fabel – over zINNeN,woordeN eN woordgroepeN
hoe waarheen
©VANIN

Probeer de andere groepen om de tuin te leiden en win het spel.

1 Met een groep van vier leerlingen zoek je bestaande en onbestaande feiten en fabeltjes. Je verpakt het feit of fabeltje in enkele duidelijke zinnen. Leg de uitspraken voor aan de andere groepen voor een stellingenspel. De groep die de andere groepen het meest om de tuin kan leiden, wint het spel!

2 Start met een woordspin: noteer zo veel mogelijk onderwerpen waarrond je wilt werken met de groep.

3 Kies er vier uit. Spreek af wie wat over het onderwerp wil vertellen.

4 Werk dat verder individueel uit met de computer. Zoek info op en verwoord het in minimaal drie, maximaal vijf zinnen. Gebruik de spellingchecker of een andere website om spelfouten te vermijden.

5 Elke leerling leest de eigen uitspraak voor bij het stellingenspel. Duid per groep een leerling aan die de score bijhoudt.

6 Zoek voor elke zin de zinsdelen: o, nwg, wwg, de voorwerpen (lv, mv). Maak gebruik van de vragen in de taalpuzzel. Laat de groepsleden en - bij twijfel - de leraar de zinnen controleren. Breng de uitspraken in een volgende les voor de klas in de vorm van een stellingenspel.

7 Leg in deze les de uitspraak voor aan de groep. Gebruik de checklist: je traject naar succes.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

De uitspraak bevat minimaal drie, maximaal vijf zinnen.

Je duidt het onderwerp, het wwg, het nwg, de voorwerpen (lv, mv) correct aan.

Je gebruikt de spellingchecker zoals geleerd in de les.

Je raadpleegt een andere website als hulpmiddel.

Zend de digitale versie van de groep ter controle naar je leraar.

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

76 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r
Het stellingenspel
reflectereN
©VANIN

vaardig en studerend lezen studietekst in schema gieten

lay-out herkennen en verzorgen

OPDRACHT 1 Onderzoek je eigen werkwijze. Wat belooft het meeste succes?

Hoe spring jij om met een studietekst? Markeer in de uitspraken wat voor jou past. Wees eerlijk!

Hoe pak jij het aan? soms altijd nooit

1Je bekijkt de buitenkant (lay-out en illustraties) van de tekst.

2Je bepaalt de tekstsoort.

3Je leest de tekst globaal en bepaalt het onderwerp en de hoofdgedachte(n).

4Je zoekt in de alinea’s de sleutelwoorden.

5Je leest de tekst onmiddellijk intensief.

6Je vertelt meteen opnieuw wat je las.

7Je past de woordleerstrategie toe of zoekt woorden op om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen.

8Je maakt een schema dat bij de structuur van de tekst past.

9Je let op signaalwoorden die het verband tussen de zinnen en alinea’s aangeven.

10 Je onthoudt het centrale thema of de hoofdgedachte(n).

11 Je probeert met behulp van het schema de inhoud van de tekst weer op te bouwen.

Omcirkel het nummer van de uitspraken die jou al het meest geholpen hebben. Vergelijk met je klasgenoot en vertel waarom het voor jou zo’n hulp is.

OPDRACHT 2 Tekst en schema: volg de stappen en bouw een schema op.

1 Je leest de tekst oriënterend.

• Je bek ijkt de lay-out, illustraties, de titel, woorden in vetjes.

• Je bepaalt de tekstsoort.

• Je voorspelt en geeft aan wat je van het onderwerp weet.

2 Je leest de tekst globaal

• Je leest de titel en tussentitels of de eerste en laatste zin van de alinea.

• Je bepaalt het hoofdonderwerp.

• Je schrijft de hoofdgedachte(n) op.

3 Je leest de tekst intensief.

©VANIN

• Je past de woordleerstrategie toe om de betekenis van de woorden te achterhalen.

• Je zoekt verbanden in de tekst.

• Voor elke alinea duid je de sleutelwoorden aan.

4 Je leest de tekst studerend

• Je markeert de signaalwoorden.

• Je zoekt naar de structuur van de tekst.

tip

De w-vragen kunnen je dikwijls helpen bij het opstellen van een schema, eventueel een mindmap. De antwoorden op die vragen zijn ook sleutelwoorden van de tekst.

77 LES 3 beloveN eN doeN Is twee les
3
Beloven en doen is twee

5 Je maakt met de sleutelwoorden een gepast schema.

Cheops

Cheops gaf alle Egyptenaren het bevel om voor hem te werken: zo verplichtte hij de enen rotsblokken uit de groeven in de Arabische bergen te halen en die naar de Nijl te slepen; hij gaf anderen de opdracht om die stenen op schepen naar de andere oever van de stroom te brengen om ze naar het Libische gebergte te sleuren. Er werd met 100 000 man tegelijk gewerkt. Elke groep werkte drie maanden. Men werkte tien jaar aan het aanleggen van een weg. Daardoor raakte het volk totaal uitgeput.

Naar: Herodotos. Historiën (dl II, 124)

1 Lees de tekst oriënterend. Wat ontdek je over de tekst? 

2 Lees de tekst globaal. Wat kom je te weten over het onderwerp? 

3 Lees de tekst intensief 

• Pas de woordleerstrategie toe om de betekenis van de woorden te achterhalen.

• Zoek verbanden in de tekst.

• Onderstreep in elke alinea de sleutelwoorden.

4 Lees de tekst studerend 

• Markeer de signaalwoorden.

• Zoek de structuur van de tekst.

5 Maak met de sleutelwoorden een schema. Welk schema kies je? 

Bedenk ook een passende titel voor de tekst.

de groef: inkerving, rimpel

78 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
woord ©VANIN
oorzaak ZWAAR WERK g gevolg

OPDRACHT 3 Lees de tekst en maak een schema.

Dienaren en slaven

Jeanne Devos vecht met de schuldslaven tegen de slavernij

Door haar werk en verschillende ontmoetingen kwam zuster Jeanne tot het besef dat armoede vooral vrouwen en kinderen treft, in het bijzonder zij die in slavernij leefden. Ze werd woest door de wandaden waarbij jonge meisjes uit hun geboortedorp werden gehaald om als bedienden in de stad te werken.

‘De meest uitgebuite mensen in India zijn seksslaven, meiden en verwaarloosde kinderen.’ Vanaf de jaren tachtig van vorige eeuw besliste zuster Jeanne voor hun rechten te gaan vechten in Mumbai. Met de hulp van drie andere zusters uit de congregatie organiseerde ze verschillende ontmoetingen tussen ‘kleine meiden’, zodat zij in groep konden opkomen voor hun rechten. Iedereen zei dat dit onmogelijk was en dat er nooit solidariteit zou ontstaan tussen huishoudhelpers. Maar zuster Jeanne ging door met haar plan. ‘We informeerden 200 vrouwen door een afspraak voor hen te maken op een gekozen dag. Ik hoopte dat 20 tot 30 van hen zouden opdagen, dat waren er uiteindelijk slechts zeven.’

Haar taak werd nog moeilijker aangezien iedereen, met uitzondering van haar congregatie, haar actie boycotte Dienaren werd verboden naar de vergaderingen te komen met als bedreiging ontslagen of geslagen te worden. Sommige bazen betaalden hun bedienden zelfs om niet te komen. ‘Tijdens die momenten begonnen we onvermijdelijk te twijfelen. We dachten dat we het niet konden doen, maar het kostte maar een telefoontje dat ons informeerde dat een meisje ergens verkracht werd, en we waren weer vertrokken!’

Naar: ‘Zuster Jeanne Devos’, www.readmylips.be

1 Lees de tekst oriënterend. Wat ontdek je over de tekst?

2 Lees de tekst globaal. Wat kom je te weten over het onderwerp?

3 Lees de tekst intensief

• Pas de woordleerstrategie toe om de betekenis van de woorden te achterhalen.

• Zoek verbanden in de tekst.

• Onderstreep in elke alinea de sleutelwoorden.

4 Lees de tekst studerend 

• Markeer de signaalwoorden.

• Zoek de structuur van de tekst.

©VANIN

5 Maak met de sleutelwoorden een schema. Welk schema kies je?  de schuldslaaf: slaaf die zijn lening betaalt met absurd lang en zeer veel werken de wandaad: slechte, barbaarse daad uitbuiten (negatief): zo veel mogelijk voordeel halen uit de congregatie: vereniging van kloosterlingen die bepaalde geloften hebben afgelegd de solidariteit: gevoel van een-zijn met anderen, van samen horen aangezien: met het oog op; wegens boycotten: buitensluiten; niet meer kopen

79 LES 3 beloveN eN doeN Is twee
woord

Beantwoord de vragen eerst mondeling. Vul daarna het schema in.

• Welk probleem ervaart zuster Jeannne Devos in India?

• Wie zijn de meest uitgebuite mensen?

• Wanneer wil zuster Jeanne Devos dat probleem oplossen?

• Hoe wil zij het probleem oplossen?

• Wat zorgde ervoor dat de zusters begonnen te twijfelen?

• Waar haalde ze de kracht vandaan om verder te doen?

PROBLEEM?

WIE?

WANNEER?

WAAR?

OPLOSSING?

MOEILIJKHEDEN?

GEVOLG?

SLOT?

©VANIN

80 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN

OPDRACHT 4 Lees de tekst en giet die in een schema.

Bouwen in aardbevingsrijke gebieden

In veel rijke landen wordt bij de bouw van huizen, gebouwen en constructies rekening gehouden met aardbevingen. Japan, dat op verschillende plaatgrenzen ligt en daarom een zeer hoog risico loopt, heeft de strengste bouwvoorschriften, maar ook de VS en Europa hebben regels opgesteld.

Daarbij wordt er een variëteit aan structuren gebruikt om de energie van de aardbevingsgolven te verspreiden of te absorberen. Dat kan door de basis van het gebouw, de architectuur of het bouwmateriaal aan te passen.

Voorbeelden van verstevigende structuren zijn dwarsbalken onder een gebouw, flexibele isolatielagen (meestal gemaakt van rubber), S-vormige of spiraalvormige stootkussens en hydraulische cilinders. In wolkenkrabbers wordt vaak een slinger met een zwaar gewicht bovenin het gebouw gehangen. Bij een windstoot of aardschok verplaatst de slinger zich (vertraagd) in dezelfde richting als het gebouw. Als een gebouw terugveert, vertraagt de slinger het heen-enweerbewegen van het gebouw. Maar ondanks die bouwaanpassingen zullen in de toekomst nog altijd gebouwen instorten. Een vernietigende aardbeving, al dan niet gepaard met een tsunami, zoals in Fukushima in 2011, is daar het bewijs van.

Naar: Terranova 4. Wommelgem, Van In.

1 Lees de tekst oriënterend. Wat ontdek je over de tekst?

2 Lees de tekst globaal. Wat kom je te weten over het onderwerp?

3 Lees de tekst intensief

• Pas de woordleerstrategie toe om de betekenis van de woorden te achterhalen.

• Zoek verbanden in de tekst.

• Onderstreep in elke alinea de sleutelwoorden.

4 Lees de tekst studerend

• Markeer de signaalwoorden.

• Zoek de structuur van de tekst.

©VANIN

de variëteit: verscheidenheid, afwisseling absorberen: opslorpen, opzuigen hydraulisch: werkend door vloeistofdruk de cilinder (meetkunde): lichaam, begrensd door een gebogen vlak en twee gelijke cirkelvlakken OF hol rond voorwerp

81 LES 3 beloveN eN doeN Is twee +
woord

+ 5 Maak met de sleutelwoorden een schema. Welk schema kies je? Markeer.  tabellenschema – T-schema – feitenketting – cyclisch schema

WAT? hoofdonderwerp

WIE?

WAAR?

HOE?

VOORBEELDEN verstevigende structuur:

BESLUIT/SLOT

wolkenkrabbers:

Je kunt:

• de juiste leesstrategie inzetten;

• de tekst oriënterend, globaal, intensief en studerend lezen;

• een schema maken van een studietekst.

82 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
waarheen ©VANIN

orIëNtereN

1 Je kiest een studietekst voor een bepaald vak. Breng de tekst mee naar de klas om er de volgende les aan te werken. Maak eventueel een kopie van de tekst.

2 Zoek een k lasgenoot die je tekst en schema naleest en positieve feedback geeft.

voorbereIdeN

3 Voer de opdracht uit. Werk met het kader en de vragen van opdracht 2.

4 Beantwoord de vragen en maak het schema.

5 Vul het reflectiekader aan.

orde Je traject naar succes

zet de juiste strategie in om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen.

tip

Giet een studietekst in een schema ©VANIN

83 LES 3 beloveN eN doeN Is twee
jij je klasgenoot Je
1 2 3 41 2 3 4 Je schrijft de hoofgedachte(n) op. 1 2 3 41 2 3 4 Je gaat op zoek naar de sleutelwoorden. 1 2 3 41 2 3 4 Je duidt signaalwoorden aan. 1 2 3 41 2 3 4 Je maakt een duidelijk schema
de tekststructuur past. 1 2 3 41 2 3 4
In
dat bij
o vur o v ur
Werkpuntje voor jezelf: ov u r uItvoereN ovu r reflectereN
Hoe stuur jij jezelf bij?
Je reflecteert over je leer- en denkprocessen: jij plant je activiteiten, bewaakt wat je doet, controleert en stuurt. Wie leert, moet op elk moment van het leerproces reflecteren: dat belooft het meeste succes! Val niet terug op een ‘vertel jij het maar’-houding, maar wees zelf verantwoordelijk voor je leerproces. Succes verzekerd!

Zit er waarheid in? 4

feit/mening over boek in media interpreteren

realiteit en poëzie verbinden

verhalen uitwisselen

fictie lezen en begrijpen

verbINd met de realIteIt eN met poëzIe

OPDRACHT 1 Lees deze woorden/woordcombinaties.

1 Een tere huid 2 Een teken van leven 3 Ver woest 4 Vermist

1 Bespreek in duo’s de vragen en opdrachten.

a Veronderstel dat dit koppen zijn die je in een krant of tijdschrift vindt. Waarover zou het dan in de tekst kunnen gaan? Welk beeld zou je ermee combineren? Wees creatief.

b Bek ijk de beelden. Waar passen ze volgens jou bij: 1, 2, 3 of 4? A B C D E F

c Bespreek dit klassikaal. Veronderstel dat het titels van jeugdboeken zijn. Waarover zou het boek kunnen gaan?

d Ken je een boek met die titel? Vertellen maar.

©VANIN

De titel van een boek vertelt niet onmiddellijk waarover het verhaal gaat. Het doel van een titel is de lezer nieuwsgierig te maken, zodat hij het boek wil lezen. De auteur zoekt een sprekende titel en het beeld op de cover biedt meer informatie over de inhoud, bv. over een gebeurtenis, een personage …

Een krantenkop bijvoorbeeld zal duidelijk aangeven waarover de tekst gaat. Bij zakelijke teksten wil de titel informeren en is die titel dikwijls de kortst mogelijke samenvatting van de tekst.

84 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN les
1 wat

e Lees deze teksten. Welke kun je aan een woordcombinatie koppelen? Verduidelijk je keuze.

B

AHuid en hart

Huid, peau, skin, Haut je huid ademt in alle talen. Wat doe je me aan?

Op winternamiddagen streel ik met voorzichtige vingers je huid, glanzend in de schemering.

Onder je huid bonst je hart, brengt mijn hart, fladderend als een vlinder, tot rust.

In gulzige liefde verslind ik je met huid en hart.

R. Camper t. Licht van mijn leven. Amsterdam, De Bezige Bij.

CMama’s jasje

Geef mij een teken van leven

Laat me horen hoe het met je gaat

Laat me weten waar je staat, En waarover je praat

Vertel me hoe je sterren staan

‘Teken van leven’, muzikum.eu

EStilte

Als de zee stopt met ruisen

De sterren stoppen met stralen

Als klokken niet meer tikken

De regen bevriest in de lucht

Een pen hangt stil boven papier

Geweren stoppen met schieten

De tijd staat stil

De stilte is oorverdovend

Plots, een schreeuw

En nog een, en nog een en nog een

De wereld schreeuwt om hulp

Maar niemand geeft er nog gehoor aan

Want alles staat stil

Een stilte die nooit luider is geweest.

L. Beckers. Soet. www.jeugdenpoezie.be

Wacht nog wat (maar geef wel een teken)

Ik zag je wel staan met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt, maar het is nog te kort, sinds ik weer werd bedrogen, dus wacht nog wat voor je me belt. (…)

Maar geef wel een teken, een teken van leven, je hoeft niet te spreken, een blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden, en niets uit te leggen, het is nog te vroeg (…)

P. D e Leeuw. ‘Wacht nog wat maar geef wel een teken’, Tekst & muziek: Edwin P. Schimcheimer, Coot van Doesburgh Publishing: Unisong Music Publr. B.V., Universal/MCA Music Holland B.V.

Dals niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden

J. Beranová. Amnesty International, 1976

FVaarwel

En al die tijd lag daar Dat heel gewone stukje papier;

Niemand wist

Dat er zo’n vreselijke afscheidsbrief Op zou worden geschreven.

R. Kousbroek. Dierentalen en andere gedichten. Amsterdam, Augustus

85 LES 4 zIt er waarheId IN?
©VANIN

+ f Zoek zelf een stukje poëzie, een gedicht of een fragment van een lied bij ‘Vermist’ of ‘Verwoest’. Breng het mee naar de klas. Lees voor in groepjes van vier. Bespreek wat volgens de groep het best aansluit bij de woordcombinatie.

OPDRACHT 2 Lees over deze titels enkele commentaren uit de media.

1 Zorgt wat je leest over het boek ervoor of je het wel of niet wilt lezen? Waarom wel/niet?

1 Een tere huid

Met Een tere huid brengt Gerda Van Erkel een boek dat je meteen vastgrijpt. (…) Ze schetst een realistisch beeld van de leefwereld van een jongere voor wie zekerheden wegvallen, waardoor ze echter ook kansen krijgt om haar mening over relaties bij te stellen. users.skynet.be/gerda.van.erkel/jeugdboeken/een_tere_huid

Het is een verhaal dat vrij langzaam vooruit gaat, omdat er veel vergelijkingen en beschrijvingen gebruikt worden. Voor tieners die veel lezen, is het een mooi boek dat dieper durft in te gaan op gevoelens, voor anderen gaat het misschien wat traag, omdat er niet veel spanning in zit. (…) Op het einde komt alles goed, maar dit stoort niet omdat het niet op een melige, voorspelbare manier gebeurt. Mette blijft een koppige tiener die gesteld is op haar privacy, maar tegelijkertijd zoveel nood heeft aan aandacht en liefde en altijd op zoek is naar bevestiging. users.skynet.be/gerda.van.erkel/jeugdboeken/een_tere_huid

Het ritme is soms traag en de gesprekken zijn wat breed uitgesponnen. Misschien had het boek ook aan kracht gewonnen door te knippen in minder belangrijke verhaallijnen, bijvoorbeeld rond de dementerende buurvrouw. Veel jonge lezers zullen evenwel het verhaal van Mette herkennen en dat kan beslist helpen om ook hun emotionele intelligentie aan te scherpen. users.skynet.be/gerda.van.erkel/jeugdboeken/een_tere_huid

2 Een teken van leven

Omdat Juca nu aan de kunstacademie studeert, probeert hij dit te vangen in een eigen stripverhaal. Dat deel is veel zoekender van taal. De ontwikkeling van de door zijn verleden getekende Juca tot iemand die weet wat hij wil, komt goed uit de verf. Op het moment dat er hulpverleners in beeld komen, stokt het ritme. Spannend, gevoelig, met veel empathie geschreven, al overtuigt niet alles. Bloedrood omslag, kleine druk en ruime interlinie. Vanaf ca. 13 jaar.

D.J. Hoenink, www.bol.com

3 Verwoest

Wat een vaart! Een echte highschool read!

Naar: Storyhunters

Bij de allereerste zin word je al op de boot gezet en meegenomen op de hoge spanningsgolven.

Naar: Hebban.nl

4 Vermist

©VANIN

Het is een bloedspannend verhaal, je gaat vanzelf mee speuren met Tobias en uiteindelijk weet je zelf ook niet meer wie er nog wel of niet te vertrouwen is. (…) Heerlijk verhaal! Lezen!

Naar: leestafel.info

de empathie: het vermogen om zich in de gevoelens van iemand anders in te leven

86 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
woord

2 Onderzoek de commentaren. Vind je vooral feiten of meningen? Waarom zou dat zo zijn? Bespreek.

3 Hoe kies jij een boek? Lees je soms een commentaar voor je aan een boek begint? Krijg je weleens tips van een vriend(in)?

4 Noteer de titel van een boek dat je zelf aan een ander wilt aanraden.

Titel:

Ik raad dit boek aan voor

5 Wat zou je zelf over het boek in een of twee zinnen kunnen schrijven? Noteer een voorstel. Wees creatief!

In een recensie of review van een boek geeft de schrijver naast feiten ook zijn mening Als de auteur van de review tot de uitgeverij van het boek behoort, zal het zijn doel zijn om de lezers te overtuigen om het boek te kopen en te lezen.

Deeltjes van een recensie of review vind je dikwijls ook op de cover van het boek zelf. Een koper of lezer krijgt zo nog eens een bevestiging en een stimulans om het boek te kopen en te lezen.

Als lezer moet je kritisch omgaan met die commentaren. Wat is het doel van de commentaar? Wie heeft die geschreven, wie is de zender?

OPDRACHT 3 Lees dit fragment en beantwoord de vragen per twee.

1

Wat is er mis met haar dat geen enkele man haar aardig genoeg vindt? Zelfs haar vader zou nog liever doodgaan van eenzaamheid dan bij hen terug te keren. Als hij het niet voor mama wou, had hij het voor haar kunnen doen. Maar niet dus. Nu breken de tranen toch door de muur. Ze rollen over haar wangen, zonder enig geluid, en laten het regenen boven de velden. Ze veegt ze niet weg, hoopt dat haar vader het dan niet merkt, dat gunt ze hem niet, maar bij de eerste parking rijdt hij de snelweg af.

‘Kijk naar me, Mette’, zegt hij.

©VANIN

‘Ik weet niet wat jij allemaal in dat hoofdje van jou steekt,’ zegt hij, ‘maar ik kan het wel ongeveer raden. Ik heb je moeder nog altijd graag, maar zoals je een vriendin of zus graag hebt, en dat is niet genoeg om de rest van mijn leven met haar te willen delen. Tussen een man en een vrouw gebeuren die dingen. Maar jij bent mijn dochter. Ik ben je vader. Die liefde is voor het leven, ook al ga ik op een andere plek wonen en heb je het met het voorbije jaar ongetwijfeld moeilijk om dat te geloven. Ik zou niet liever willen dan dat je bij me kwam wonen, omdat ik weet dat ik nu een betere vader voor je zou kunnen zijn dan degene die ik was. Als jij dat ook wilt, spring ik huizenhoog. Maar je hebt je leven daar, bij je vrienden, bij je moeder … Als ik egoïstisch was, Mette, ontvoerde ik je. Blijf deze maand …’ ‘Als het wij tweeën was …’ ‘Natuurlijk.’ Haar vader neemt haar handen in de zijne. ‘Maar dat kan nu eenmaal niet.’ Mette schokschoudert. Als hij het zegt. In elk geval schieten ze zo geen millimeter op. Zij kan niet als het niet met hun tweeën is.

87 LES 4 zIt er waarheId IN?
5 10 15 20
wat

‘Mette, alsjeblieft. Ik heb de voorbije maand alles uit de brand gesleept. Normaal had ik geen recht op vakantie, maar ik heb een goede baas en juli is toch stil seizoen … Ik kreeg dan wel geen loon, maar ik kreeg jou terug en dat is onbetaalbaar.’ Het beverige lachje dat zijn laatste woorden vergezelde, verbreedt tot een grijns. ‘Je raadt in geen honderd jaar wat ik nu doe.’

Nu lacht zij, ondanks zichzelf. Ze gaat echt geen honderd jaar blijven, als dat zijn truc zou zijn.

‘Zeg jij het dan maar’, zegt ze.

‘Ik werk voor een groothandel in kerstartikelen. Dat kan toch geen toeval zijn? Alle wegen moesten samenkomen op dit punt. Ik doe de offertes, bestellingen, de eerstelijnsboekhouding … maar ik sta vooral in voor de contacten met het buitenland. De grootste internationale beurs is in Italië, dus wil mijn baas dat ik tegen volgend jaar Italiaans leer. Het is een leuke job, Mette, ik wil hem niet kwijt. Ik kan me dat ook niet veroorloven. Veronica heeft me al genoeg geholpen, ze stond er ook tweehonderd procent achter dat ik naar jou kwam en mijn tijd nam, maar ik kan en wil niet op haar kosten blijven leven. Dat begrijp je toch?’

‘Het klinkt logisch. Ik ben niet dom.’

‘Maar?’

Ze haalt opnieuw de schouders op, boos op zichzelf dat er opnieuw tranen in haar ogen springen. Ze is opgelucht dat op dat moment de gsm van haar vader belt. Hij lijkt in tweestrijd of hij zal opnemen of niet. ‘Doe maar’, zegt ze.

‘Het is Veronica. Misschien is er iets met Noël.’

Hij praat in rad Frans, dat ze maar met moeite kan volgen. Hij lacht, ontspannen. Er lijkt niets met Noël aan de hand. Na een paar minuten krijgt hij hem aan de lijn.

‘Maar ja, ik heb het je beloofd’, hoort ze haar vader tegen hem zeggen. En even later: ‘Nee, dat heb ik haar nog niet kunnen vragen. Maar wacht even …’ Hij kijkt naar haar. ‘Noël vraagt of je zaterdag op zijn verjaardagsfeest komt. Hij zou het super vinden. Hij is al overal over zijn grote zus gaan opscheppen.’

De gedachte aan het krekeljong jaagt een rilling over haar rug. Toch hoort ze zichzelf ja zeggen. Haar vader kijkt of hij meteen zal gaan huilen en aan de andere kant lost het krekeljong een vreugdekreet alsof zij een toegangskaartje voor Eurodisney is. Tegen de tijd dat haar vader heeft ingehaakt, heeft zij de huid van Roberta. Zijn armen, die haar wilden omhelzen, verliezen de moed en vallen slap weer neer.

‘Daarom moet je thuis zijn. Mais oui, Noël, je te l’ai promis …’

Ze bootst zijn stem na, overdrijft. De vriendelijkheid druipt eraf als mierzoete honing. Haar vader doet alsof hij het niet hoort.

‘Daarom ook. Ik wou het je net vertellen, maar hij was me voor. Herinner jij je jouw verjaardagsfeestjes nog?’ Als ze geen antwoord geeft, gaat hij zelf verder. ‘Het moest altijd op een zondag, want op woensdagmiddag en zaterdag werkte je moeder. Je mocht kiezen wat er gebeurde en de hele klas mocht mee, want je wilde niet kiezen en iemand overslaan. Het Dolfinarium, een toneelvoorstelling en daar taart eten, een knutselatelier … het leukst vond je dat bezoek aan een kinderschoonheidsspecialiste en daarna de modeshow, ik weet niet of daar ook jongens bij waren … En toen je groter werd … ‘

‘Het mocht nooit thuis. Het bracht rommel mee en daar kon je niet tegen.’

Hij heeft moeite met slikken.

‘Vond je dat echt zo erg?’

Dat vond ze niet, tot nu.

‘Ja’, zegt ze hard.

‘Dat spijt me.’

‘Spijt komt te laat, zei je vroeger.’

‘Dat was dom. Ik heb zoveel

moeten leren. Zeg dat ik het nog kan goedmaken.’

©VANIN

Dat had hij gekund door voor haar te kiezen, maar hij moet zo nodig bij dat

krekeljong zijn. En nu zit ze er zelf ook nog aan vast. Zaterdag, dat zijn nog vier volle dagen.

‘Ik had je hier niet mee mogen overvallen’, zegt hij. ‘Ik zou het heel jammer vinden, en Veronica en Noël ook, ze willen je graag leren kennen, maar als je liever niet blijft … of een andere keer … Ik wil geen fouten meer maken, Mette. Ik wil een goede vader voor je zijn.’

88 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

75 80

Hij huilt, ingehouden. Dat heeft ze nooit van hem gezien. ‘Ik wil het wel proberen’, zegt ze, nadat ze haar keel geschraapt heeft. ‘Ik beloof niets. We zullen wel zien. Wat voor feest wordt het?’ Haar woorden moeten even tot hem doordringen, dan breekt er een lach door op zijn gezicht, een hele opklaring, en verzekert hij haar dat ze een ongelooflijke dochter is. De rest van het verhaal is, als ze dat goedvindt, voor onderweg, dan kunnen ze straks nog eerst op hun gemak onder hun tweetjes iets eten. G. Van Erkel. Een tere huid. Leuven, Davidsfonds/Infodok.

1 Waarom zou je na het lezen van het fragment het boek wel/niet willen lezen?

2 Herlees wat in de media over het boek verscheen. Welke commentaar kun je met het fragment verbinden? Verklaar je keuze.

3 Breng het fragment in verband met de titel van het boek. Zoek een mogelijke verklaring.

4 Zijn de personages in het verhaal sympathiek, herkenbaar, geloofwaardig, clichématig? Toon aan met een voorbeeld uit het fragment.

5 Zou jij in de plaats van Mette of van Noël willen zijn? Maak een keuze en verduidelijk ze. Zou jij een vriend van Mette kunnen zijn? Waarom wel/niet?

6 Tijdens het lezen vorm je je een beeld van de personages. Hoe zouden de hoofdpersonen eruitzien? Zoek passende foto’s en vermeld waarom je die kiest.

7 Stel je voor dat jij de nieuwe broer/zus wordt van Mette. Aan een van je vrienden stuur je een tweet waarin je je nieuwe zus beschrijft. Gebruik daarvoor enkel sleutelwoorden. Denk aan de beperking van het aantal tekens.

Je kunt:

• een verhaal verzinnen bij een titel;

• je mening geven over een verhaal(fragment);

• kritisch omgaan met de commentaar over een boek.

89 LES 4 zIt er waarheId IN?
waarheen ©VANIN

Wissel een fragment uit!

1 Nodig een klasgenoot uit om een fragment te lezen dat jij hebt gekozen. Vergelijk daarna jullie mening over het verhaal.

2 Breng een boek mee naar de klas op __ /__ /____. Duid daarin voor een klasgenoot een fragment aan van maximaal twee bladzijden. Schrijf op een apart blad drie zinnen over het fragment: wat is jouw mening erover? Eén feit mag ook.

3 Geef het boek aan een medeleerling. Lees het fragment uit het aangeboden boek. Schrijf ook drie zinnen.

4 Bespreek per twee en vergelijk jullie mening.

5 Iedereen noteert een gemeenschappelijke mening van maximaal vier zinnen. Die worden samen met de titel van het boek in de klas opgehangen.

6 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je kiest tegen een afgesproken moment een fragment van maximaal twee bladzijden in een jeugdboek.

Je geeft je mening in drie zinnen over het fragment dat jij koos. Daarin staat maximaal één feit.

Je geeft je mening in drie zinnen over het fragment dat je klasgenoot koos. Daarin staat maximaal één feit.

Je formuleert een gemeenschappelijke mening over beide fragmenten.

Werkpuntje voor jezelf:

90 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN ©VANIN

les In welke tijd?

de onvoltooide en voltooide tijd 5

toen, nu of straks in boodschappen ontdekken

onvoltooide of voltooide tijden herkennen en gebruiken

verhaal creatief aanpassen

oude verhaleN IN eeN aNdere tIjd

OPDRACHT 1 Bekijk het beeld. Wat roept het bij je op?

1 Wat gebeur t er volgens jou? Vertel maar.

2 Werk met z’n tweeën. Rangschik de zinnen die je krijgt en die bij dit beeld horen, in drie blokken.

a Noteer in elk blok één voorbeeldzin.

b Bedenk een titel voor elk blok en leg uit waarom je die titel koos. Vind je geen gepaste titel, plaats dan een vraagteken.

c Markeer in de voorbeeldzin de werkwoorden die de tijd aangeven.

d Vergelijk de vorming van de tijd. Wat is het verschil tussen de eerste twee blokken en het derde blok?

©VANIN

91 LES 5 IN welke tIjd? de oNvoltooIde eN voltooIde tIjd
1

e Onderzoek de persoonsvorm. Welk werkwoord vind je in de zinnen?

f Welke tijd duidt het werkwoord ‘zullen’ als persoonsvorm in de zinnen aan?

g Hoe noem je de verschillende tijden? Noteer de naam in de linkerkolom van elk blok.

OPDRACHT 2 Beluister het Japanse volksverhaal over een visser die een verenkleed vindt.

1 Wat belooft het maanmeisje aan de visser als hij haar het gevonden verenkleed teruggeeft? Vind je het een mooi verhaal? Waarom wel/niet? Wat verwondert je?

2 Bek ijk de tijdlijn. Welke woorden kun je noteren in de linkerkolom van de tabel bij opdracht 1? Noteer ook de zinnen van het verhaal in het juiste blok in de tabel.

3 Denk na over de tijd. Wanneer speelt het gebeuren zich af?

a In welke tijd staan de zinnen? Zet een kruisje in de juiste kolom. zin toen nustraks tt vt tkt

1 Ruzies brengen je altijd een beetje uit je evenwicht.

2 We maakten de opdracht gisteren.

3Zal mama je droom begrijpen?

©VANIN

4 We zullen samen stil en blij deze weg afleggen.

5Gaan we morgen naar de nieuwe film kijken?

6Volgende week is dat in orde.

b Herlees de zinnen waarbij je ‘straks’ aanduidde. Wordt ‘straks’ – de toekomende tijd – in alle zinnen op dezelfde manier gevormd? JA/NEE

92 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN

c Hoe kun je een toekomende tijd weergeven?

d Markeer in de zinnen de persoonsvorm en de infinitief.

e Onderstreep de bepaling die de tijd aanduidt.

Hoe weet je dat de zinnen zich in die bepaalde tijd afspelen?

De persoonsvorm geeft de tijd weer voor ‘nu’ en ‘toen’.

Het ww (pv) van zullen en de infinitief geven ‘straks’ weer.

Hoe noem je die tijden?

verleden tijd – tegenwoordige tijd – toekomende tijd

Hoe kun je de tijd op een andere manier in een zin/boodschap weergeven?

Je voegt nu, toen, straks (een bepaling) in de zin toe.

Bv. gisteren, vandaag, morgen, volgende week …

Je kunt ook de tegenwoordige tijd gebruiken om een handeling in de toekomst uit te drukken.

Bv. Morgen kom ik wel even langs.

Om de toekomende tijd uit te drukken kun je ook het werkwoord gaan gebruiken.

Bv. Ik ga een stukje fietsen.

Het gaat regenen.

OPDRACHT 3 Lees de twee versies van het verhaal over de Indische maangod Soma.

Soma, de god van de maan, rijdt door de lucht in een wagen. Witte paarden trekken het voertuig.

Indiërs maken Soma, de drank der Goden, uit het sap van de somaplant: een soort paddenstoel of hasj.

Soma, de god van de maan is door de lucht in een wagen gereden. Witte paarden hebben het voertuig getrokken.

Indiërs hebben Soma, de drank der Goden, gemaakt uit het sap van de somaplant: een soort paddenstoel of hasj.

De godendrank schenkt onsterfelijkheid. De godendrank heeft onsterfelijkheid geschonken.

93 LES 5 IN welke tIjd? de oNvoltooIde eN voltooIde tIjd
2
1
hoe
tip ©VANIN

De Indiërs zien de maan als een beker. Daaruit drinken de goden de drank Soma.

Het afnemen van de maan komt omdat de goden de maan leegdrinken.

Bij het wassen van de maan herstelt de maangod zichzelf weer.

De Indiërs hebben de maan als een beker gezien. Daaruit hebben de goden de drank Soma gedronken.

Het afnemen van de maan is gekomen omdat de goden de maan leeggedronken hebben.

Bij het wassen van de maan heeft de maangod zichzelf weer hersteld.

Soma vormt een brug tussen de wereld van de goden en de mensen. Soma heeft een brug tussen de wereld van de goden en de mensen gevormd.

Wie van de soma drinkt, krijgt moed of inspiratie. Wie van de soma gedronken heeft, heeft moed of inspiratie gekregen.

Naar: ‘Onder invloed van de maan’, www.abedeverteller.nl

1 Vergelijk beide versies met elkaar. Wat is het verschil tussen de tijd in versie 1 en versie 2?

2 Welke versie klinkt het vlotst?

3 In welke tijd staan de zinnen in de eerste versie?

a Markeer de persoonsvormen groen.

b Is het gebeuren of de handeling, uitgedrukt door het wwg, afgewerkt? Of duurt het nog voort?

c Gaat het over een onvoltooid tegenwoordige tijd of voltooid tegenwoordige tijd? Markeer het juiste antwoord.

4 In welke tijd staan de zinnen in de tweede versie?

a Markeer de persoonsvormen groen.

b Welke werkwoorden werden er in de zinnen gebruikt voor de persoonsvorm? Noteer de infinitief van die werkwoorden.

c Markeer de werkwoorden die bij de persoonsvorm horen en samen het wwg vormen roze.

d Hoe noem je die vorm van het hoofdwerkwoord?

e Is het gebeuren of de handeling, uitgedrukt door het wwg of nwg, afgewerkt? Of duurt het nog voort?

f Gaat het over een onvoltooid tegenwoordige tijd of een voltooid tegenwoordige tijd? Markeer het juiste antwoord.

De onvoltooide tijd geeft aan dat wat door het nwg of wwg uitgedrukt wordt nog aan de gang is, dus nog niet voltooid is. Het is van onbeperkte duur, een gewoonte. Bv. Onze buur bouwt een nieuw kippenhok. (= hij is het nu nog aan het bouwen) Hij vertrouwt niemand.

94 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN 1 2
wat ©VANIN

De voltooide tijd duidt aan dat wat door het nwg of wwg uitgedrukt wordt al af of gedaan is, dus voltooid.

Bv. Onze buur heeft een nieuw kippenhok gebouwd.

In het Nederlands spreek je over:

• de onvoltooid tegenwoordige tijd ot t Ik drink.

• de onvoltooid verleden tijd ov t Ik dronk.

• de onvoltooid toekomende tijd otkt Ik zal drinken.

• de voltooid tegenwoordige tijd vt t Ik heb gedronken.

• de voltooid verleden tijd vv t Ik had gedronken.

• de voltooid toekomende tijd vtkt Ik zal gedronken hebben.

In een verhaal gebruikt de schrijver of verteller vooral een onvoltooide tijd.

Over de vtkt leer je meer in de volgende leerjaren.

5 Herschrijf deze zin uit het verhaal. De godendrank schenkt onsterfelijkheid.

a Zet de zin in de onvoltooid verleden tijd.

b Zet de zin in de voltooid verleden tijd.

OPDRACHT 4 Lees het gedicht en bepaal de tijd.

Ik schreef eens een gedicht en het gedicht stond op, deed een stap achteruit en bekeek mij –argwanend en hooghartig zoals alleen een gedicht kan kijken bekeek het gedicht zijn dichter. Vliegen zoemden, stofjes dansten, precies zoals ik geschreven had, en de deur ging open en op de drempel stond –maar dát had ik niet geschreven, dat wist ik zeker! En het gedicht verscheurde mij, gooide mij haastig weg.

T. Tellegen. Als we vlammen waren

1 Markeer de juiste tijd en alle werkwoorden die de tijd aangeven. Het gedicht staat in de ott, ovt, otkt, vtt, vvt.

95 LES 5 IN welke tIjd? de oNvoltooIde eN voltooIde tIjd
wat ©VANIN

2 Schrijf het gedicht nu in een andere tijd: ott of otkt.

zoals ik geschreven heb, en de deur gaat open en op de drempel staat –maar dát heb ik niet geschreven, dat weet ik zeker! En het gedicht verscheurt mij, gooit mij haastig weg. Wat of wie staat er op de drempel?

OPDRACHT 5 Lees de koppen en bepaal de tijd. Herschrijf de titel in de aangeven tijd tussen haakjes.

1 Dronken vogels teisteren Amerikaanse stad: ‘Ze zijn een gevaar op de weg’ (ov t)

2 Muis valt van plafond bij McDonald’s naast groep Chiromeisjes (vt t)

3 Hoe zal de natuur om ons heen veranderen als de aarde met 1,5 graad Celsius opwarmt? (ov t)

4 Elke spijbeldag verlaagt slaagkans (otkt)

5 Arbeiders zitten op kraan uit protest (vv t)

6 Gearresteerde man had mensen op metrosporen geduwd (ov t)

7 Ook in jou schuilt een Boeddha (otkt)

©VANIN

8 Meisje vindt vik ingzwaard van 1000 jaar oud (vt t)

teisteren: ernstig schaden

96 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
woord

9 Honderden bezorgde ouders fietsten langs A12 naar Brussel (otkt)

10 Belgische bus brandt uit in Spanje (ov t)

OPDRACHT 6 Lees de tekst. Werk met vier leerlingen. Bepaal eerst individueel de tijd van de onderstreepte zinnen. Zet de zinnen daarna in een andere tijd: ovt, ott, otkt, vtt of vvt. Controleer mondeling of de tijd correct gevormd werd.

Een cavia op een stokje

Jij vindt een biefstuk of een stukje kip wel lekker. Maar zou je er ooit aan denken om je allerliefste huisdier op te eten? In veel landen doen ze dat wel. Daar staan Fikkie en Minoes gewoon op het menu. In heel wat Aziatische landen eten ze graag kat en hond. Het vlees wordt gedroogd en smaakt een beetje naar konijn. In China is het intussen verboden om hond of kat te eten, maar je vindt het vlees soms nog in restaurants. Koreanen doen hondenvlees in hun traditionele soep. En zie je in Vietnam thjt chó op de kaart staan? Dan weet je dat je hond met een pittig dipsausje krijgt.

De inwoners van Peru houden meer van cavia. De dieren lopen naar het schijnt door het huis tot ze dik genoeg zijn om geslacht te worden. Ze worden in hun geheel geroosterd en je krijgt ze ook zo geserveerd. Met de kop er nog aan. Walgelijk, niet?

Naar: M. Masters. Jakkes! 101 walgelijke weetjes

1 Jij vindt een biefstuk of een stukje k ip wel lekker.

2 In veel landen doen ze dat wel.

3 Daar staan Fik kie en Minoes gewoon op het menu.

4 In heel wat A ziatische landen eten ze graag kat en hond.

5 De inwoners van Peru houden meer van cavia.

OPDRACHT 7 Noteer de vorm van het werkwoord.

Anna Woltz (zijn – ott) een Nederlandse k inderboekenschrijfster en journalist.

De tijd vind je tussen haakjes, als de context niet duidelijk is.

Ze (beginnen – ovt) met schrijven toen ze twaalf jaar oud (zijn) . Haar verhalen (verdwijnen) toen nog diep in een k ast en waren niet (bedoelen – vvt) voor publicatie. Toen ze vijftien jaar oud was, (besluiten)

ze te schrijven over een onderwerp waar ze wat over (weten) : het leven op school.

97 LES 5 IN welke tIjd? de oNvoltooIde eN voltooIde tIjd
tip ©VANIN

In de Volkskrant (publiceren – ovt)

zij een jaar lang onder de naam Rebecca Maart wekelijks een column.

Haar eerste kinderboek, Alles kookt over, (schrijven) Woltz toen ze zeventien jaar oud (zijn) . De verhalen voor dat boek (verzinnen – ovt) ze in de keuken, als ze haar handen niet (kunnen – ovt) gebruiken om een boek vast te houden en daarom in haar hoofd haar eigen verhalen (verzinnen) . Na haar middelbareschooltijd (studeren) Woltz geschiedenis. In die periode (schrijven) ze een column in de Volkskrant en (interviewen) ze verscheidene mensen over denken en dromen.

In 2016 (winnen) zij de Gouden Griffel voor haar boek Gips

Naar: www.standaardboekhandel.be

OPDRACHT 8 Beantwoord elke vraag met minstens twee zinnen. Denk aan de tijd.

1 Wat doe je straks na de lessen?

2 Wat vond je vorig weekend heel leuk of net vervelend?

3 Wat heb je uit de vorige les onthouden?

Je kunt:

• de tijd van de boodschap herkennen;

• zinnen in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd zetten;

• het verschil tussen onvoltooide en voltooide tijd weergeven;

• zinnen in een voltooide tijd omzetten;

• de juiste tijd in een verhaal gebruiken.

98 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
waarheen
©VANIN

Jouw creatieve versie van het verhaal

1 Je vertelt het verhaal van de Japanse maangodin opnieuw. Wat gebeurt er met de visser en het meisje? Wat belooft het maanmeisje aan de visser?

2 Werk in duo’s. Verzamel ideeën om het verhaal een andere wending te geven. Maak samen een woordspin. Kies wat je verder creatief wilt uitwerken.

3 Stel de w-vragen en formuleer een origineel antwoord.

4 Bouw vijf zinnen om het verhaal in dezelfde tijd aan te passen: kies een tegenwoordige of een verleden tijd.

5 Markeer in de vijf zinnen de tijd. Stop er ook twee voltooide tijden in.

6 Schrijf het aangepaste gedeelte van het verhaal: minimaal vijf zinnen.

7 Zet drie zinnen om in een voltooide tijd. Herschrijf twee zinnen in een onvoltooid toekomende tijd.

8 Wissel na het aanpassen van het verhaal met een ander duo. Lees hun verhaal en geef jullie feedback. Pas daarna de zinnen aan.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je schrijft vijf zinnen in dezelfde onvoltooide tijd om het verhaal creatief aan te passen.

Je zet drie zinnen om in een onvoltooid toekomende tijd.

Je verandert drie zinnen van het aangepaste verhaal in een voltooide tijd: vtt of vvt.

Je begint zinnen met een hoofdletter en eindigt met een leesteken.

Werkpuntje voor jezelf:

de wending: (verandering van) richting, idee, ommekeer

99 LES 5 IN welke tIjd? de oNvoltooIde eN voltooIde tIjd
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN
woord ov u r uItvoereN ovu r reflectereN ©VANIN

Uitdaging: wall of fame

Stel een abc’tje samen over een belangrijke persoon, over jouw land … Wiens naam mag er volgens jou op een wall of fame prijken? Wie verdient een straatnaambord? Licht je antwoord mondeling toe.

1 Noteer vijf zaken die je interesseren: een land, een bepaalde cultuur, een persoon of een mysterie. Waarover wil je nog meer weten? Welk weetje, verschijnsel of mysterie wil je delen met anderen? Noteer bij enkele letters van het alfabet enkele weetjes over een belangrijk persoon, een kunstwerk … Aan jou de keuze: werk je met twee of drie klasgenoten of wil je de taak alleen maken?

2 Vul de tabel in en star t daarna met de voorbereiding.

je interesse namen klasgenoten

letters alfabet verzamelde info titel en tussentitels

prijken: als iets moois zichtbaar zijn of vertoond worden woord

100 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
1 2 3
orIëNtereN o vur
©VANIN

©VANIN

101 uItdagINg: wall of fame
o v ur voorbereIdeN
3 Bekijk het voorbeeld.

Naar: ‘ABC’, DADA Japan. Plint.

4 Verzamel zo veel mogelijk info en weetjes over het onderwerp. Breng de informatie onder een titel bij een letter van het alfabet. Verdeel de opdracht onder elkaar. Elke leerling van de groep neemt een letter (een belangrijk kenmerk bijvoorbeeld) voor zijn rekening.

5 Markeer de tekststructuur die je kiest: opsommend, vergelijkend of chronologisch. Noteer signaalwoorden voor de gekozen structuur.

©VANIN

102 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN

ov u r

6 Schrijf een alinea met een bepaalde tekststructuur. Gebruik passende sleutelwoorden en signaalwoorden.

7 Een klasgenoot leest je tekst en formuleert positieve feedback. Pas de alinea aan. Maak er een digitale tekst van en laat de spellingchecker erop los. Denk erom: niet alles wordt verbeterd!

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je alinea heeft een bepaalde structuur (beschrijvend, opsommend, vergelijkend, chronologisch …).

De titel van de alinea begint met de opgegeven letter uit het alfabet en spreekt de lezer aan om verder te lezen.

Je stopt signaalwoorden in de tekst.

Je zorgt voor afwisselende zinnen met een verband.

De eerste zin geeft de hoofdgedachte weer.

41 2 3 4

Dit deel is nu afgerond. Bekijk ook de werkpuntjes en de criteria bij elke pitstop of leesstop van dit deel. Vul aan voor jezelf:

• dit gaat vlot:

• dit vraagt training:

103 uItdagINg: wall of fame
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3
41 2 3 4
2
1
3 41 2 3 4
1 2
3
2
1
3 41 2 3 4
uItvoereN ovu r reflectereN ©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 1 Bekijk deze woordfamilie. Is het een vorm van beloven – loven – geloven?

1 In de spor tclub volg je de regels.

2 De winnaar k rijgt een trofee: de voorzitter prijst zijn inzet en enthousiasme.

3 In de rechtbank zweert de getuige dat hij de waarheid zal spreken.

4 Ze twijfelt niet aan het verhaal dat haar vriend vertelt.

5 Dat gezin volgt trouw de tradities van hun godsdienst.

6 Na de film zul je rechtstreeks naar huis fietsen, zoals mama vroeg.

OPDRACHT 2 Zoek het woord. Denk na over de tips en combineer ze.

De kamer is vergeven van de muggen. Hier stikt het van de vogels.

De jonge puppy’s wemelen door elkaar. Zie je die wormen in het zand wriemelen?

Ik maakte me zorgen over de verdwijning. De angst greep me naar de keel toen ik het bericht hoorde.

Nog nooit bracht zo’n telefoon zoveel onrust bij me teweeg. De verdwijning maakte me erg onrustig en angstig.

De klopjacht werd door de politie georganiseerd. Bij een onverwachte inval werden joden uit hun huizen verdreven.

De andere stam hield een brutale strooptocht. Velen werden toen massaal gearresteerd.

streektaal accent dialect uitspraak huis van de soldaten verblijfsgebouw voor de brandweer groot blok woningen legerplaats

Het natuurlijke rood op haar wangen viel altijd op.Ben je verliefd, dan krijg je weleens rode kaken. Je zag op haar gezicht dat ze zich schaamde. Breng toch een beetje rood aan op je kaken, ter hoogte van de jukbeenderen.

Hij vertrok met fluitende banden. De remmen maakten een vreselijk hoog lawaai. Let maar niet op die bulderende jongeren. De wind floot hard.

104 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN
©VANIN

De laatste ronde

keelgeluid flauw geluid

bijna onhoorbaar geluid

zwakste geluid dat iemand kan voortbrengen

OPDRACHT 3 Rangschik de woorden in groepjes van vier.

Start telkens met een gemarkeerd woord.

De betekenis van dat woord kun je achterhalen door de juiste woorden samen te voegen.

uitbuiten – prachtig – leiden (tot) – uitmelken – afloop – wandaad – variant – resulteren – uitzuigen – pralen –uitkomst – verscheidenheid – conclusie – pronken – voortspruiten (uit) – variëteit – zonde – prijken – diversiteit –uitknijpen – misdaad – uitmonden (in) – besluit – barbaars

Vul de zinnen aan. Gebruik elk gemarkeerd woord. Schrijf een correcte zin met een zinvolle boodschap.

1 Het Nederlands heeft

2 In de etalage liggen

3 De jur y veroordeelde de beschuldigde voor

4 Houd op met de ver velende plagerijen, want dat

5 Na het slechte resultaat op school

6 Lang geleden werden

Controleer de aangevulde zin door het gemarkeerde woord te vervangen door een synoniem. Onderzoek of dat lukt.

105 DE LAATSTE RONDE
©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 4 Wees creatief!

1 Neem een foto of maak een schets of tekening waarbij je beloven, loven of geloven in beeld brengt. Schrijf er een onderschrift bij van minimaal twee zinnen. Beantwoordt het onderschrift aan de w-vragen? Controleer!

2 Sommige verenigingen hebben een lied waarin ze als lid een en ander beloven. Ken jij zo’n lied? Schrijf samen met de klas een ‘k laslied’. Op welke melodie?

Werk in groepjes van vier. Maak een strofe en maak dan samen met de klas het refrein. Wie brengt zijn muziekinstrument mee? Breng een kort ‘optreden’ voor je klassenleraar. Ken je dit lied?

Ik ben scout/gids

Ik verken de wereld, ik val, ik tuimel en ik sta weer op. Ik wil mijn best doen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen. Daarom beloof ik

me in te zetten voor mijn groep. want mijn werk is ploegwerk, en onze inzet verzet bergen.

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen, hier & nu; ginds & morgen het spel dat we spelen is niet luchtledig. Samen willen we de wereld verdraaien

Ik ben scout/gids, tussen scouts en gidsen, in de wereld zo hoop ik op iets meer dan wat ik zie. Ik hoop dat wat ik doe niet voor niets is, ik geloof dat wat we doen zin heeft, ik beloof dat het niet om het even is.

©VANIN

106 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 2 beloveN

1 Bekijk het beeld: leg uit wat het volgens jou met het werkwoord ‘ontwerpen’ te maken heeft.

2 Welke jobs zou je met dit beeld in verband kunnen brengen?

3 Wat zou jij eens willen ontwerpen? Heb je daarvoor veiligheidsmiddelen nodig?

4 Bespreek de relatie tussen wat je op de voorgrond en op de achtergrond ziet in het beeld.

5 Zou de maker van het beeld ook willen spelen met kleur en zwart-wit? Verduidelijk je mening.

©VANIN

107
deel 3 Ontwerpen

Fritz haber … ontwerper van de stille dood

Geert spillebeen

Hij moet het goedkeuren! Hij moet …, piekert Herr Haber. Nagelbijtend cirkelt hij rond zijn imposante schrijftafel, als een havik rond zijn prooi, de blik gefixeerd op de telefoon, om zich bij het minste gerinkel op het toestel te storten.

De Duitse generaals moesten niets hebben van zijn nieuwe wapen.

‘Gas?! De vijand verstikken?’ klonk het. ‘Soldaten zijn geen lafaards! Wij vechten met menswaardige wapens …!’

Met veel moeite kon hij de legerleiding overtuigen om een demonstratie in zijn lab bij te wonen.

‘Chloorgas kan mensenlevens redden’, pleitte de gereputeerde geleerde. ‘Dit ultrageheime wapen kan een verrassende doorbraak forceren en de oorlog verkorten. Minder doden, minder gruwelijke verwondingen …’

Alleen hertog von Württemberg, bevelhebber in België, wil het gas een kans geven. Chemicus Fritz Haber reist speciaal naar Vlaanderen. In het Limburgse Kamp van Beverlo zet hij een test op in de buitenlucht. Terwijl hij te paard dolenthousiast de bruine gaswolk tegemoet draaft, draait de wind. Doctor Haber kan ternauwernood ontsnappen. Bijna wordt hij zelf het beste bewijs dat zijn experiment werkt. Ook de generaals op de kleine tribune moeten zich hoestend uit de voeten maken. Vanavond wordt de knoop doorgehakt. Ze bellen hem, zo is beloofd. Fritz Haber heeft een helse week achter de rug. Zijn vrouw Clara, met wie hij al jaren overhoop ligt, mengt zich nu ook in de discussie over het chloorgas. ‘Ik maak mezelf liever van kant dan de vrouw te zijn van een massamoordenaar!’ had ze hem toegeschreeuwd. ‘Wetenschap moet de mensheid dienen, niet kapotmaken!’

Met slaande deuren is hij naar kantoor vertrokken, in het beroemde Keizer Wilhelminstituut in Berlijn. Hij wil geen energie meer verspillen aan een discussie met zijn echtgenote. Clara Immerwahr weet nochtans waarover ze spreekt. Ze heeft zelf een doctorstitel in de scheikunde, maar offerde een eigen carrière op om mevrouw Haber te worden en moeder van een jongen die nu dertien is.

Fritz Haber is intussen opgeklommen tot de top van de wetenschap. Sinds Duitsland in 1914 de wereldoorlog ontketende, stelt hij als overtuigd patriot zijn wetenschappelijk instituut ten dienste van de overwinning. De Duitse legerleiding, zelfs de keizer luistert naar hem. De aanvoer overzee van grondstoffen voor munitie is geblokkeerd, maar dr. Haber ontdekt een chemisch alternatief. Hij heeft wereldfaam verworven met nieuwe ammoniakverbindingen. Zo kan Haber zelfs het nu schaarse salpeterzuur, de basis voor explosieven, maken. Bovendien ontdekt hij kunstmest. Door salpeter en ammoniak te binden tot NH4NO3, vindt hij ammoniumnitraat uit. Dat zorgt voor een revolutie in de landbouw. Zonder Fritz Habers ontdekking zou de hongersnood in de wereld ook vandaag veel groter zijn dan nu.

Fritz Haber kijkt op zijn klok. Hij pikt de hoorn op. Hoort het gezoem. Legt de hoorn op de haak. Begint opnieuw. Drukt een knop in.

‘Fräulein Weber …’ Zijn stem is hard en dwingend.

‘Herr Doktor?’ antwoordt een verre, ijle meisjesstem.

‘Er heeft toch niemand opgebeld?’

‘Nein, Herr Doktor. Niemand’, reageert zijn secretaresse. ‘Ik …’

‘Ja ja, goed …’ onderbreekt hij. ‘U blijft op post. Hoe laat ook. Meteen doorverbinden als er telefoon is.’

Hij haakt in. Gesprek afgesloten.

imposant: indrukwekkend fixeren: vastzetten, vasthechten gereputeerd: met een (goede) reputatie de reputatie: de weerslag van een reeks van eigenschappen die spontaan met een persoon of een voorwerp geassocieerd worden de chemicus: wetenschapper die de chemie of scheikunde beoefent ternauwernood: maar net, nauwelijks, nipt, bijna niet de patriot: iemand die erg van zijn eigen land houdt de munitie: projectielen voor vuurwapens het alternatief: andere mogelijkheid of oplossing de revolutie: snelle onomkeerbare verandering

108 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
woord 1 5 10 15 20 25 30 35 ©VANIN

Fritz Haber raakt nog altijd gefascineerd als hij denkt aan die eerste proef, veilig achter glas. Hoe dat vieze, bruine goedje plots gaat kolken als je de ampul breekt. Die sissende, wervelende, donkergroene wolk. Die dikke chloordampen, die in de testruimte kniehoog boven de vloer bleven hangen. Hij herinnert zich de honden die huilend op hun rug vielen. De apen waren als gummiballen tot tegen het plafond gestuiterd. En dan het paard. Wat zielig, ja. Maar ach, zo gaat het in de wetenschap. Die oude knol was toch al blind van de vorige chloorproef. De merrie had eerst geen kik gegeven. De wolk was onder haar buik blijven hangen.

‘Er moet een lichte bries staan’, had hij tegen zijn assistent gezegd.

‘Een tikje van de ventilator?’ had de kerel geopperd.

Fritz Haber ziet in gedachten weer de dampen in spiralen omhoog warrelen. Het paard snokt zich in paniek los, briest, huilt, hoest met gestrekte hals, braakt en spuwt ten slotte bloed tot het met een dreun omvervalt. De stuiptrekkingen hadden maar drie minuten geduurd. Een succes. De telefoon rinkelt op het bureau. Haber duikt naar het toestel.

‘Hallo? … Nein, Schmidt. Jetzt nicht. Deze lijn moet vrij blijven! Nu niet. Verstanden?!’

Hij patst de hoorn neer en begint door de half verlichte kamer te ijsberen. Stap voor stap doorloopt hij de driloefeningen die hij met de geheime legereenheid Gaspionieren tot vervelens toe heeft doorgenomen.

Doctor Haber sist met het puntje van zijn tong tegen zijn opeengeklemde tanden. Als dit maar goed afloopt, denkt hij …

In de vooravond van 22 april 1915 beleeft de wereld een wrange primeur. Bij Ieper en Langemark (WestVlaanderen) draaien Duitse militairen zo’n 6000 metalen gascilinders open. Die hadden ze in het grootste geheim langs de frontlijn ingegraven. Traag drijft de wind een dodelijk gas als een groengele mistbank naar de loopgraven van Franse, Algerijnse en Belgische tegenstanders. Wie niet stikt, vlucht in paniek. Sommigen springen in het Ieperleekanaal en verdrinken. Er valt een bres van zeven kilometer in de verdediging. De Duitsers kunnen doorstoten naar zee en de oorlog winnen, maar zijn zelf verrast door het effect. Ze hebben te weinig reservetroepen. Vooral de Canadees-Britse troepen dichten het gat in de frontlijn. Ook zij verliezen duizenden jongens door kogels en gas.

Terug thuis, in zijn Berlijnse villa, klinkt Fritz Haber met vrienden en medewerkers op het succes. Na het feest galmt een schot door de tuin. Clara Haber-Immerwahr heeft zich door het hart geschoten, met het dienstwapen van ‘kapitein’ Fritz Haber. Ze sterft in de armen van haar zoontje. ’s Anderendaags reist Haber naar het oostelijke front om een gasaanval tegen de Russen te leiden.

In 1917 ontwerpt het ‘Kaiser Wilhem Institut’ van directeur Haber het nog gruwelijker mosterdgas. Dat veroorzaakt brandwonden en blaren. Het wordt eerst ingezet bij Ieper, vandaar de bijnaam Yperiet.

In 1918 krijgt Fritz Haber de Nobelprijs voor scheikunde. Weliswaar voor zijn verdiensten met ammoniak en kunstmest, maar toch … Chemische wapens zijn intussen allang verboden, maar er zijn bewijzen dat ze onder meer in Irak zijn ingezet tegen de Koerden (Halabdja, 1988), en de voorbije jaren in Syrië.

Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Geert Spillebeen.

©VANIN

gefascineerd: heel erg geboeid in iets zijn stuiteren: kaatsend opspringen de bres: opening in een muur of wal van een vesting, gemaakt met behulp van kanonvuur of een stormram

109
woord
40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

pictogrammen herkennen

WhatsAppbericht schrijven

milieujournaal presenteren

taalregisters gebruiken

ondertitels lezen contexten bouwen

beeldeN eN tekeNs

OPDRACHT 1 Herken je deze? Lees de vragen en bespreek samen.

1 Op Facebook vind je heel wat pictogrammen. Noteer de betekenis onder de beelden.

Welke van die pictogrammen gebruik je zelf weleens? Welke nooit?

Welke andere pictogrammen gebruik je nog op Facebook?

2 Welke betekenis hebben deze iconen die je op Instagram vindt? Waarom vind je ze goed of niet goed gekozen?

2 3 4

Gebruik je zelf Instagram? Waarvoor?

Welke iconen gebruik je zelf dikwijls?

3 Gebruik je WhatsApp? Waarvoor?

Omcirkel vijf pictogrammen die jij dikwijls gebruikt in jouw berichten. Verklaar wat ze betekenen.

woord

het pictogram: symbool dat de plaats van tekst inneemt het icoon: klein teken of symbool, pictogram

110 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN les Boodschap in beeld 1
1
1 2 3
5 6
2 3 4 5 6
4
1 2 3
1
4
1
©VANIN

OPDRACHT 2 Welke pictogrammen herken je?

Noteer in de rechterkolom de verklaring van het pictogram. Gebruik de betekenis van het pictogram in een passende, goedgebouwde context.

©VANIN

111 LES 1 boodschap IN beeld

OPDRACHT 3 Pictionary: zoek andere pictogrammen en symbolen.

Teken ze op het bord. De klas raadt de betekenis.

Het pictogram

Een pictogram is een eenvoudige en makkelijk te herkennen afbeelding die de plaats van tekst inneemt. Het is een vorm van beeldtaal die iedereen begrijpt, welke taal je ook spreekt (universeel taalgebruik).

Je hebt heel weinig tijd nodig om deze snel herkenbare beelden te lezen of te begrijpen. Daardoor worden ze op veel plaatsen en in veel situaties gebruikt.

goed IN je vel?

OPDRACHT 4 Bekijk een filmpje over angst.

Aan je lichaamstaal of aan de manier waarop je iets zegt, weten anderen dikwijls hoe je je voelt. Welke gevoelens worden in het filmpje opgesomd? Noteer ze bovenaan in de tabel.

gevoel

Hoe voel je je dan?

Wat ben je dan?

Ik voel me Ik ben Ik ben van iets.

Ik iets.

Ik heb van iets.

Ik heb er een aan

Bespreek samen deze vragen. Misschien kun je ook ‘tonen’ wat je bedoelt?

1 Hoe kun je zien of iemand k waad is?

2 Waaraan herken je iemand die gehaast is?

3 Met welk gebaar maak je duidelijk dat je iets lekker vindt?

4 Hoe laat je weten dat je al lang aan het wachten bent?

5 Met welke gezichtsuitdrukking toon je dat je verdrietig bent?

6 Hoe kun je laten zien dat je heel erg schrikt?

Ik ben Ik vind iets

7 Beeld op een expressieve manier een gevoel uit. Gebruik je lichaamstaal en je gezichtsuitdrukking. De klas raadt welk gevoel je uitbeeldt.

expressief: met veel gevoel, levendig

112 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
wat 2
woord
©VANIN

OPDRACHT 5 Bekijk de stripplaatjes met tekens en symbolen.

1 Welke tekens en symbolen versterken emoties in stripverhalen? Bekijk de afbeeldingen. Vul daarna de kolommen aan.

Hoe voelen de stripfiguren zich?

Waaraan merk je dat?

©VANIN

113 LES 1 boodschap IN beeld
© 2019 Standaard Uitgeverij © 2019 Standaard Uitgeverij © 2019 Standaard Uitgeverij 2 Zoek zelf nog enkele andere voorbeelden in stripverhalen.

eeN ‘gevoelIg’ whatsappberIcht of sms’je schrIjveN

OPDRACHT 6 Teken een smiley en schrijf een bericht.

1 Lees de korte berichten en teken er een passende smiley, emoji of een passend symbool bij. Als je het grondig wenst aan te pakken, kun je het tekstje herschrijven op een apart blad.

Hey

Alles goed?

Jammer, maar kan niet komen straks.

Saluukes

Hallokes

Goed nieuws!

Mag zaterdagavond naar de pyjamaparty komen!

Waar blijven jullie?

Wij staan hier al 20 minuten te wachten.

En het regent!

Een waanzinnig gelukkige verjaardag!

Massa’s cadeautjes vandaag.

Genieteueueueu!

2 Voeg nu een kort passend berichtje toe bij deze symbolen.

©VANIN

114 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
3

welk taalregIster past?

OPDRACHT 7 Stuur een passende boodschap.

Breng dezelfde boodschap over naar verschillende personen die je op de afbeeldingen ziet. Stel een passende vraag.

Draai daarna de rollen om: de persoon vraagt hetzelfde aan jou. Noteer een passend antwoord.

Situatie: je wilt van die persoon te weten komen waar het dichtstbijzijnde toilet is.

personen

een dame die je in de supermarkt tegenkomt

jouw vraag jouw antwoord

Wim Vanbrugghe, de voetbaltrainer van jouw ploeg

een jongen op school die jij niet kent

jouw tante, die werkt aan de balie in de bibliotheek

115 LES 1 boodschap IN beeld
4
1 2 3 4 ©VANIN

De communicatieve situatie bepaalt welk taalregister je het best gebruikt.

OPDRACHT 8 Bepaal de zender, de ontvanger en de communicatieve situatie.

Geef voor elke zin een mogelijke zender, ontvanger en situatie waarin de boodschap meegedeeld zou kunnen worden. Noteer telkens of het om formele (F) of informele (I) taal gaat.

Boodschap

a Hé kerel, dat flesje mag je meteen in de vuilnisemmer gooien!

b Mevrouw, kunt u mij helpen met de deur even open te houden?

c Hoi, Aaron, blijf je vanavond ook nog even voor de schoolraad?

d Beste luisteraars, we waarschuwen alle automobilisten voor gladde wegen.

F / I mogelijke zender mogelijke ontvanger mogelijke communicatieve situatie

OPDRACHT 9 Bouw een passende context.

Maak een duidelijke, goedgebouwde context met de gegevens die je krijgt. Kies zelf een aanspreking. Gebruik een passende communicatieve situatie. Noteer dat op een apart blad.

©VANIN

zender

boodschap

ontvanger

1 dame aan de kassaZe vraagt de klantenkaart. een oude man

2 atletiektrainer Je moet harder lopen. tieners

3 jij Je vraagt uitleg over een app. je beste vriend of vriendin

4 jouw huisarts Hij zegt dat je niet buitenshuis mag en dat je medicatie moet nemen. iemand uit jouw familie

5 jij Je vraagt iemand op de speelplaats beter uit de doppen te kijken, want hij loopt tegen jou aan. een medeleerling die jij niet (goed) kent

116 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
a
c
b
d
wat

welke jeugdprogramma’s op radIo eN tv keN je?

OPDRACHT 10 Zoek de informatie.

1 Bespreek eerst samen. Organiseer daarna een kort klassengesprek.

• Welke televisieprogramma’s ken je die voor jongeren bedoeld zijn? Welke bekijk je zelf dikwijls?

• Ken je ook radioprogramma’s? Welke?

• In welke onderwerpen uit het journaal ben jij geïnteresseerd? Waarom?

2 Bek ijk en beluister deze fragmenten. Beantwoord daarna de vragen.

Fragment 1 Halloween

Wanneer is het Halloween?

Wat was Halloween oorspronkelijk?

Hoe oud is Halloween?

Waar gaan de mensen in het fragment op tocht?

Hoe is het beeld van heksen ontstaan?

Wat vindt Celeste grappig?

Fragment 2 Een auto ontwerpen in 1400 dagen

Lees de ondertitels en vervolledig de mindmap.

– gericht op de bestuurder start altijd met virtueel weergegeven

handmatig gestoffeerd

een nieuwe

duur t vier jaar

een van het ontwerp wordt gemaakt

g

g veel wijzigingen

g om een nieuwe kleur te creëren

Informatie noteren in een mindmap

ontwerpen

g definitief model

©VANIN

Een mindmap is een gestructureerde voorstelling van een aantal gegevens. Op een tekening die er als een kaart (map) uitziet, worden gedachten (mind) over een onderwerp voorgesteld.

Vanuit een kernidee vertrekken verschillende pijlen. Vanuit een pijl of zijtak vertrekken nieuwe ideeën, zodat het geheel er als een boomstructuur uitziet.

117 LES 1 boodschap IN beeld
5 wat

Een mindmap maken

• Start met je mindmap in het midden en werk naar buiten toe.

• Handig is ook om je blad papier horizontaal te leggen. Dat biedt een goed overzicht.

• Gebruik k leuren. Elk onderwerp kan een andere kleur krijgen. Zo onderscheid je de hoofdtakken nog duidelijker van elkaar.

• Werk niet met volzinnen, maar gebruik pijlen die woordgroepen met elkaar verbinden of verbanden aanduiden.

• Gebruik signaalwoorden, beelden of symbolen die voor jou handig zijn om nadien informatie uit je geheugen op te roepen.

1 Vul het schrijfkader aan.

Het fragment situeert zich in Sabrina wordt behandeld in Daar gebruiken ze de nieuwste

Met behulp van een 3D-printer wordt

Zes uur is

Eerst wordt het materiaal

Daarna wordt het

Het leven van Sabrina verandert, want

2 Maak op een apar t blad ook een klein schema met info uit het fragment. Dat kan eventueel een mindmap zijn.

Je kunt:

• bij pictogrammen een passende context bouwen;

• een passend pictogram of teken kiezen bij een korte zelfgeschreven tekst of een sms’je;

• in stripverhalen tekens die gevoelens aanduiden herkennen;

• een passend taalregister gebruiken in communicatieve situaties;

• notities ordenen in een voorgestructureerd kader;

• informatie presenteren: een milieujournaal.

situeren: een plaats geven woord

118 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
OPDRACHT 11 Beluister en bekijk het fragment ‘Technologie bij de dokter’.
hoe
tip
Lees ook de ondertitels aandachtig. Noteer tijdens het kijken en luisteren enkele sleutelwoorden of kernwoorden.
waarheen ©VANIN

Jonge milieuvriendelijke ontwerpers of uitvinders

Presenteer een kort milieujournaal waarin jonge uitvinders aan het woord komen. Ze hebben een milieuvriendelijk voorwerp of apparaat ontworpen.

1 Wat komt aan bod in de journaalitems? Hoeveel onderwerpen wil je presenteren? Waar weet je al iets over? Welk taalregister gebruik je? Neem je een interview af? Welke beelden kun je gebruiken om je presentatie te ondersteunen?

2 Werk in kleine groepjes van twee of drie.

3 Kies twee onderwerpen die te maken hebben met een milieuvriendelijk ontwerp of uitvinding. Je mag je fantasie gebruiken.

4 Gebruik bij de presentatie één of twee dia’s waarin ook een passend pictogram verwerkt is.

5 Neem één kor t interview af dat je ook uitbeeldt en gebruik daarbij het passende taalregister.

6 Spreek duidelijk af wie precies wat uitvoert. K ijk het publiek aan en zorg voor een passende houding. Let tijdens het interview op je lichaamstaal. Is de geïnterviewde trots op de uitvinding, dan moet het publiek dat kunnen zien en horen. Probeer je tekst niet volledig uit te schrijven. Gebruik bij voorkeur een mindmap als hulpmiddel bij de presentatie.

7 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je onderwerpen zijn gepast voor een milieujournaal.

Je presenteert de items duidelijk en gestructureerd.

Je gebruikt een passend taalregister.

Je hebt een beeld of een pictogram op een correcte manier verwerkt in het milieujournaal.

Je maakt gebruik van een voorgestructureerd schema of een mindmap als hulpmiddel bij het presenteren.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

119 LES 1 boodschap IN beeld
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r
©VANIN
reflectereN

notities maken

schrijfkader kiezen

gedachten logisch ordenen instructietaal gebruiken

het schrIjfkader

OPDRACHT 1 Wandel, wissel uit.

Denk na over schrijfkaders. Wat weet je erover? Wat vraag je je af? Wat wil je er nog over weten?

Over schrijfkaders weet ik

Ik vraag me af

Ik wil vooral te weten komen

Loop nu door het lokaal. Als je leraar een teken geeft, sta je stil en wissel je met de dichtstbijzijnde klasgenoot jouw ideeën uit. Na de tweede uitwisseling keer je naar je plaats terug en vul je het kader aan.

Wat is een schrijfkader?

Voordelen

Nadelen

©VANIN

120 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN les 2
1
Ontwerp een schrijfkader

soorteN schrIjfkaders

OPDRACHT 2 Onderzoek de schrijfkaders.

1 Denk individueel na over wat je in de voorbije weken leerde.

• Welk schrijfkader kun je daarbij gebruiken? Markeer dat schrijfkader in je leerwerkboek.

• Kun je nog een ander k ader gebruiken? Markeer ook dat in je leerwerkboek.

2 Vergelijk je ideeën met die van een klasgenoot. Zoek samen bij elk schrijfkader een tekst uit andere lessen.

3 Lees de definitie van een schrijfkader.

4 In verschillende instructiefilmpjes ontdek je schrijfkaders. De filmpjes ondersteunen je om een gepast schrijfkader te kiezen en het op een goede manier te gebruiken.

1 Verslag

Over het onderwerp wist je al

Je hebt nu geleerd dat

Ook heb je geleerd dat

Bovendien is

Iets anders wat je te weten gekomen bent, is dat

Tot slot heb je geleerd dat

2 Uitleg: een oorzakelijke relatie beschrijven

Je wilt uitleggen hoe het komt dat

Als dan

Daardoor Dan Dat veroorzaakt

Dus

121 LES 2 oNtwerp eeN schrIjfkader
2
©VANIN

3 Vergelijken: overeenkomsten

Hoewel een en een verschillend zijn,

lijken ze ook op elkaar.

Ze hebben bijvoorbeeld allebei

Een andere overeenkomst is dat ze beide

De is net zo als

De lijkt op , want

Tot slot zijn ze allebei

4 Beschrijving van zaken en begrippen

Een is een

Een kenmerk van is

Dat betekent dat

Een ander belangrijk kenmerk is

Een is geen

5 Uitleg: een tijdsvolgorde beschrijven

Ik wil uitleggen hoe

Eerst

Daarna

©VANIN

Ver volgens

Ten slotte

122 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN

6 Je mening geven

Mijn mening over is dat

Ik heb een aantal argumenten voor mijn mening.

Ten eerste

Ten tweede

Ten derde

Sommige mensen zijn het niet met mij eens. Ze vinden bijvoorbeeld dat

Hun argument is dat

Ze hebben volgens mij ongelijk, want

Ik vind dus

Een schrijfkader biedt al een aanzet voor structuur. Het is een tekst waarvan bepaalde beginzinnen gegeven zijn. Jij vult zelf de zinnen aan, bijvoorbeeld op basis van voorkennis of van wat je geleerd hebt. Het helpt je te formuleren.

Met een schrijfkader kun je bij (korte) schrijfopdrachten je gedachten logisch ordenen tot een vlot leesbare en gestructureerde tekst.

De mate van steun bij het schrijfkader kan variëren:

• je krijgt enkel de beginzinnen;

• de te gebruiken vakwoorden zijn ingevuld;

• er wordt een mogelijk schema aangereikt.

Er bestaan schrijfkaders voor verschillende tekstsoorten en allerlei teksten, bijvoorbeeld een verslag, een vergelijkende tekst, een overtuigende tekst …

tip

tip

©VANIN

Dikwijls moet je het schrijfkader wat aanpassen aan wat je precies wilt vertellen over het onderwerp, afhankelijk van de informatie die je vond en de structuur van je tekst.

123 LES 2 oNtwerp eeN schrIjfkader
De zinnen in het schrijfkader dienen als inspiratie/hulpmiddel. Je hoeft de formuleringen niet letterlijk over te nemen, maar je mag ze aanpassen. wat

OPDRACHT 3 Kies een passend schrijfkader.

1 Je werkt in een basisgroep van vier leerlingen. Elke leerling van de groep kiest een nummer (1 tot 4) en werkt met de tekst die bij dat nummer hoort. Je vindt de genummerde teksten op diddit.

Tekst 1 Supersonisch snel

Tekst 2 Hoe vindt een mol zijn weg?

Tekst 3 De Hunnen leefden op de rug van hun paarden

Tekst 4 Wat is het verschil tussen klassieke muziek en rockmuziek?

2 Lees de tekst oriënterend en globaal.

3 Zoek bij de tekst een schrijfkader en ga aan de slag met de beginzinnen. Lees de tekst daarna intensief. Bij de woorden die je niet begrijpt, pas je de woordleerstrategie toe. Vorm een expertengroep met vier leerlingen die dezelfde tekst bespraken

Vergelijk jullie schrijfkaders en pas je eigen schrijfkader aan waar het nodig is. Ga daarna terug naar je basisgroep en vertel welke tekst je gelezen hebt door het schrijfkader aan de andere leerlingen te verduidelijken.

Je klasgenoten mogen je vragen stellen over de tekst.

Je kunt:

• in een voorgestructureerd kader notities maken;

• het gepaste schrijfkader kiezen bij een tekst;

• je gedachten ordenen tot een vlot leesbare tekst;

• het schrijfk ader bij een tekst verduidelijken voor je klasgenoten.

©VANIN

bespreken: samen spreken over, beoordelen

124 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
woord waarheen

Je ordent wat je weet en leest in een schrijfkader.

orIëNtereN

1 Wat wil je schrijven over een bepaald onderwerp? Wil je verschillen of gelijkenissen benoemen, je mening geven of een werkwijze beschrijven? Wat wil je ontwerpen, bedenken, creëren, ontwikkelen, uitdenken, uitstippelen, vormen of vormgeven?

Welke bekende figuren deden dat al? Misschien wil je hun ontwerp beschrijven, vertellen hoe het werkt of …? Kies een schrijfkader.

voorbereIdeN

2 Wat weet je al over het onderwerp? Verzamel voldoende informatie: teksten, studieteksten, video’s …

3 Selecteer de info die je wilt gebruiken in het gekozen schrijfkader.

4 Schrijf de tekst uit met de tekststructuur die je gekozen hebt. Start met het aanvullen van de gegeven zinnen.

Dikwijls moet je het schrijfkader wat aanpassen aan wat je precies wilt vertellen over het onderwerp, afhankelijk van de info die je vond en de structuur die je in de tekst stopt.

5 Controleer of je rekening hebt gehouden met de opgegeven criteria. Stip die aan in de tabel.

uItvoereN

6 Schrijf een boeiende tekst die voldoet aan de opgegeven criteria.

Gedachten logisch geordend ©VANIN

125 LES 2 oNtwerp eeN schrIjfkader
o v ur
o vur
tip ov u r

7 Onderzoek of je tekst voldoet aan de criteria. Pas indien nodig je tekst aan.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je gebruikt een voorgestructureerd schrijfkader.

Je kunt je gedachten logisch ordenen tot een vlot leesbare tekst.

Je tekst is samenhangend en bevat de juiste signaalwoorden om de tekststructuur en het juiste zinsverband aan te geven.

Je past het woordgebruik aan het onderwerp aan en zorgt voor afwisseling.

Werkpuntje voor jezelf:

Laat de tekst lezen aan een klasgenoot. Vraag om je tekst te reviseren Pas indien nodig je tekst een laatste keer aan.

©VANIN

woord

reviseren: een tekst, of delen ervan, herlezen en eventueel opnieuw aanpassen

126 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
1 2 3 41 2 3
4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
r reflectereN
ovu

strip ontwerpen

striptaal en beeldtaal begrijpen strip verkennen mening formuleren over strips

tussenwerpsel herkennen en gebruiken

Welke figuur komt niet veel voor in de strips over Asterix? Waarom denk je dat?

Hoeveel personages zeggen iets in dit kader? Waaruit leid je dat af?

©VANIN

Hoe reageert Asterix op wat er met Toon gebeurt? Hoe weet je dat?

127 les
1 ASTERIX® - OBELIX® - IDEFIX® / © 2020 LES EDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNY - UDERZO
3 Het grote striponderzoek

©VANIN

128 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN A
C
D
B
ASTERIX® - OBELIX® - IDEFIX® / © 2020 LES EDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNY - UDERZO
A
OH! Mi.1N IK WAS VER.GETEN VER.TAALC4JMPOTER., COMP4JTER. STAND B C
ASTERIX®OBELIX®IDEFIX® / © 2020 LES EDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNYUDERZO
IK SEN SEN W"r'DE.LiSTANE.R. SN IK KOM MET MiJN INTE.RSTE.LL AiRE. R.�iMTE.SCHi? VAN SEN VERRE STER, W"r'DE.LiSTAN �!:.HE.TEN.
D
©VANIN

OPDRACHT 2 Lees deze strip van Bollie en Billie. Werk per twee. Spreek met elkaar af of je A of B leest.

A©VANIN

130 NIEUW TRAJECT
© Studio Boule & Bill, 2020

©VANIN

131 LES 3 het grote strIpoNderzoek
© Studio Boule & Bill, 2020

1 Vertel aan je buur wat er gebeurt.

2 Welke non-verbale elementen zijn er gebruikt om het verhaal te ondersteunen?

3 Lees de strip die je duopartner las.

a Zou je het verhaal op dezelfde manier verteld hebben?

b Wat zou jij nog aangevuld / niet verteld hebben?

geef je voorkeur

OPDRACHT 3 Iedereen brengt een stripalbum mee. Bekijk de stripverhalen die in de klas aanwezig zijn.

1 Bek ijk enkele fragmenten uit verschillende strips.

2 Waar gaat je voorkeur naar uit?

3 Welke fragmenten spreken je niet aan?

4 Welke fragment(en) ken je al? Uit welke reeks(en) heb je al een stripverhaal gelezen?

Een schrijfkader kun je soms ook inzetten als spreekkader. Gebruik het om je mening te verwoorden.

5 Kies een gesprekspartner en verwoord je mening. Geef ook aan wat anderen waarschijnlijk over een bepaalde strip denken.

Het stripverhaal (ook beeldverhaal of strip genoemd) is een van de oudste vormen van literatuur. Een stripverhaal wordt gevormd door een aantal afbeeldingen die samen een verhaal vormen. Het wordt gemaakt door een striptekenaar en een scenarioschrijver.

Als er tekst is, wordt die mee in de tekeningen verwerkt. De tekeningen zijn minstens even belangrijk als de tekst en bevatten essentiële stukken informatie: je kunt het verhaal niet begrijpen zonder de tekeningen.

In strips komen dikwijls tussenwerpsels voor. Een tussenwerpsel is een uitroep die buiten de normale zinsvolgorde staat. Het staat voor of na een zin, zonder dat de zinsvolgorde verandert (inversie).

Imitaties van geluiden, begroetingen, vloeken en scheldwoorden, uitroepen van ontkenning, bevestiging, vreugde, twijfel, spijt, afkeuring, aansporing, om aandacht te krijgen … kunnen als tussenwerpsel gebruikt worden.

Bv. o, o ja, tja, ach, och, bah, au, aha, hé, hè, oei, oeps, oké …

non-verbaal: zonder woorden woord

132 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
2
tip wat wat
©VANIN

Hoe lees je een strip?

Een stripfiguur spreekt en denkt; dat lees je in spreek- of gedachteballons. In stripverhalen worden geluiden weergegeven aan de hand van klanknabootsingen: een bom die ontploft wordt BOEM!, een persoon die slaapt wordt zzzzz

Grafische tekens verduidelijken de beelden en het verhaal: close-up, bewegingen …

Striptaal is niet alleen kort en bondig, maar dikwijls ook origineel en vernieuwend. Ze leunt nauw aan bij de spreektaal. Tussenwerpsels krijgen daarin dikwijls een plaats.

Informatie door de verteller komt in een apart tekstkader, bv. over een andere tijd, een andere periode …

zelf eeN strIp oNtwerpeN

OPDRACHT 4 Ontwerp een strip.

K ies een van deze opdrachten.

A Maak een fotostrip op een A4 of een digitale stripbladzijde.

B Zoek een ‘mop’. Zet die om in enkele beelden met tekst. Gebruik minstens twee tussenwerpsels.

C Maak met enkele groepjes een soort vervolgverhaal. Ieder groepje neemt een deel van het verhaal voor zijn rekening.

D Ontwerp een stripfiguur. Bestudeer eerst enkele bekende en minder bekende figuren. Maak een karakterschets en link die aan een foto of beeld van een persoon. Ben je creatief? Teken dan zelf een personage. Plaats de stripfiguur in een drietal kaders.

Volg het stappenplan.

A – B Stappenplan: fotostrip of mop in strip

Stap 1

A Schrijf het verhaal in het kort uit. Maak een pagina-indeling: schrijf op wat op de pagina komt, in hoeveel strips en hoeveel vakjes.

B Zoek een mop of werk met de mop die je van de leraar krijgt.

Stap 2

Tekeningen: storyboard – schetsen personages en decors – potloodtekening (eventueel al de kaders vooraf aanbrengen) – inkten – letteren – inkleuren

inkten: met een zwarte balpen of stift over de lijntjes van de potloodtekening gaan letteren: de tekst in de tekstballonnen toevoegen inkleuren: kleur toevoegen aan de tekening

133 LES 3 het grote strIpoNderzoek
hoe 3 +
woord ©VANIN

C Stappenplan: een vervolgverhaal

Benodigdheden: tekenpapier, potloden, een boek of kortverhaal, bv. een van de verhalen bij de start van een deel

Stap 1 Het boek of het verhaal wordt in stukken verdeeld. Elke leerling/leerlingengroep neemt een deel van het verhaal voor zijn rekening en ontwerpt één bladzijde.

Stap 2 Bespreek vooraf samen hoe je het verhaal indeelt. Zijn er regels voor het te bereiken resultaat?

Stap 3 Alle beelden bundel je en zo vorm je een verstripping van het verhaal.

D Stappenplan: een stripfiguur

Stap 1 Observeer en analyseer.

Een scenario en een schetsmatige indeling in beelden en dialogen kunnen ook.

Verzamel uit kranten of van het internet enkele bekende strookjesstrips. Zoek de belangrijkste eigenschappen van de hoofdpersonages van die dagelijkse strips: man, vrouw, dier of kind, leeftijd, tijd, decor, realisme of fantastische verhalen?

Stap 2 Maak je eigen stripfiguur: kies een voorspellende naam. Bedenk een personage wiens naam al iets zegt over het uiterlijk of over het gedrag van het personage.

Stap 3 Bedenk voor dat personage een strip in drie of vier vakjes.

Je kunt:

• de taal in strips lezen en begrijpen;

• tussenwerpsels herkennen en gebruiken;

• strips vergelijken;

• je voorkeur uitdrukken en duiden;

• je mening formuleren over strips / een strip;

• creatief met een strip aan de slag gaan:

– een verhaal samenvatten en de belangrijkste elementen uitkiezen om in de strip op te nemen;

– grafische verteltechnieken gebruiken (close-up, beweging weergeven …);

– beslissen welke teksten je in de tekeningen zult plaatsen.

observeren: aandachtig bekijken, waarnemen

134 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
+
tip
woord waarheen
©VANIN

Verken een strip

Zoek een strip uit een stripreeks die je nog niet (goed) kent. Geef je mening over de strip.

1 Ga naar de bib, zoek een minder bekend stripverhaal en lees het in één adem uit!

2 Neem tijdens het lezen enkele notities over:

• de inhoud van het verhaal (denk aan de w-vragen);

• de tekeningen;

• het weergeven van geluid, beweging … (grafische tekens);

• de originele striptaal.

3 Geef je mening weer over het stripverhaal. Gebruik eventueel een schrijfkader.

4 Denk eraan dat je een samenhangend geheel maakt. Gebruik signaalwoorden om structuur aan te brengen.

5 Breng variatie in je zinnen, zoals mededelende en vragende zinnen, ontkennende en bevestigende zinnen.

6 Onderzoek of je tekst voldoet aan de criteria. Pas indien nodig je tekst aan.

7 Laat de tekst daarna nog eens lezen aan een klasgenoot. Vraag om je tekst te reviseren. Pas indien nodig je tekst een laatste keer aan.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je geeft je mening over een strip.

Je kunt je notities logisch ordenen tot een vlot leesbare tekst.

Je tekst is samenhangend en bevat de gepaste signaalwoorden.

Je gebruikt verschillende soorten zinnen: je brengt variatie.

Werkpuntje voor jezelf:

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

135 LES 3 het grote strIpoNderzoek
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov
r uItvoereN ovu r reflectereN ©VANIN
u

inleven in stripverhaal

tekstballonnen schrijven aanhalingstekens gebruiken

verhaal brengen

bij strip

online zoekend lezen

bekeNde eN mINder bekeNde strIpheldeN

OPDRACHT 1 Welke strips lees je vaak? Bespreek samen.

Waarom lees je die strips dikwijls en graag?

Wat moet een goed stripverhaal volgens jou allemaal bevatten?

Herken je deze stripfiguren? Zijn ze jou minder bekend?

Lees de beschrijving. Probeer hun naam te achterhalen en vul die in de tekst in.

De inkt op het uithangbord is nog niet droog of de bank is al overvallen door de beruchte gebroeders Dalton. Kleine driftkikker Joe gaat voorop. Averell is de grootste, hongerigste en domste en heeft een ham buitgemaakt. Onze stripheld is eens te meer sneller dan zijn schaduw.

Ze is ingenieur elektrotechniek, een verwoed ruimtereiziger en minstens zo doortastend, moedig en avontuurlijk als haar mannelijke collega's striphelden. De jonge Japanse is een meertalige boeddhiste die met haar kennis van aikido en kendo menig booswicht het nakijken geeft en zich moeiteloos tussen verschillende culturen begeeft. Afwisselend beleeft ze haar avonturen op aarde en in de ruimte.

Van strip naar taal en tekst ©VANIN

berucht: bekend zijn om slechte, negatieve dingen de driftkikker: iemand die heel snel boos wordt verwoed: heel erg, met veel inzet doortastend: met overtuiging, vastberaden, krachtig het aikido: Japanse krijgskunst waarin je lichaam en geest verenigt het kendo: Japanse zwaardvechtkunst om een groot aantal verschillende technieken te verenigen; oefening in zelfdiscipline

136 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN les 4
1
woord

OPDRACHT 2 Beschrijf de striphelden.

1 Werk nu andersom. Welke striphelden herken je in deze afbeelding? Plaats hun naam of de titel van de stripreeks onder het beeld.

Beschrijf kort twee striphelden naar keuze, zoals in opdracht 1. Verwerk daarin zowel twee innerlijke als uiterlijke kenmerken van het personage. Je kunt dit schrijfkader gebruiken.

Wie? Wie?

Deze stripheld herken je

Iedereen weet dat deze stripheld

Dik wijls gebeurt het ook dat

Meestal kan hij/zij

Daarnaast is

Het gebeurt echter nooit dat

Als het gevaarlijk wordt, dan

Ik schiet in de lach als

2 Op welke stripfiguur lijk jij?

Heb je je weleens afgevraagd of jij kenmerken van een stripfiguur hebt? Doe de test via de link op diddit. Klopt het? Waarom wel/niet?

Van welke stripfiguur heb je zelf wel wat kenmerken?

OPDRACHT 3 Onderzoek de Brusselse stripmuren.

Beantwoord de vragen met gegevens die je op de website over de Brusselse striproute vindt.

1 Komen er nog altijd stripmuren bij of houdt het op? Verklaar je antwoord.

©VANIN

2 Wat moet je doen als je zelf een strip op de muur van je gebouw wilt?

137 LES 4 vaN strIp Naar taal eN tekst
© Standaard Uitgeverij

3 Waar precies bevinden de meeste stripmuren zich? Hoe kun je dat te weten komen?

4 Welke stripmuur ligt volgens jou het verst van het sportcomplex van Evere?

Welke stripmuur ligt daar het dichtst bij?

5 Welke stripmuur spreekt je het meest aan? Waarom?

OPDRACHT 4 Hoe wordt een stripmuurtekening gemaakt?

Bekijk het fragment. Het bevat geen gesproken tekst of ondertiteling.

a Noteer enkele stappen.

b Bek ijk het fragment een tweede keer en vul of pas je notities aan.

c Vergelijk jouw stappenplan met dat van een klasgenoot.

d Werk je notities vervolgens uit tot een korte, samenhangende tekst.

Werk op een apart blad.

tekstballoNNeN

OPDRACHT 5 Lees deze krantenkoppen met uitspraken.

1 Markeer de woorden die letterlijk uitgesproken worden.

Nina Derwael over haar historische prestatie: ‘Een enorme opluchting. Alle stress viel plots van mijn schouders.’

©VANIN

Trainer Club Brugge blikt tevreden terug: ‘De ploeg ging tot het uiterste.’

Eerste minister zei dat er geen extra belastingen komen

Organisatoren van volksfeest erg gelukkig: ‘We hebben getoond dat we een grote happening veilig kunnen organiseren.’

138 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
1 2 3 4 +
2

2 Welke leestekens worden gebruikt in wat je gemarkeerd hebt?

3 Waarom staan die tekens niet in de derde krantenkop?

4 Herschrijf de derde krantenkop zo dat de woorden van de eerste minister letterlijk worden weergegeven.

5 Waar voor gebruik je die leestekens?

Als je de woorden die iemand zegt niet letterlijk wilt weergeven of citeren, gebruik je geen aanhalingstekens.

Bv. Jeroen zei dat hij zijn opdracht aardrijkskunde niet heeft afgewerkt. Zopas vertelde mijn zus mij dat ze vanavond met vriendinnen op stap gaat.

Als je de woorden die iemand zegt wel letterlijk wilt weergeven of citeren, dan plaats je dat citaat tussen aanhalingstekens. Wat tussen die aanhalingstekens staat, noem je de aanhaling. Er zijn drie soorten aanhaling.

Eindaanhaling

De letterlijk weergegeven woorden staan op het einde van de zin, na een dubbele punt. Het eindleesteken maakt dan deel uit van het citaat.

Bv. De winkelbediende zei: ‘Als u nog een tweede artikel koopt, krijgt u korting.’

De dame vroeg: ‘Kunt u mij even een handje helpen?’

Beginaanhaling

De letterlijk weergegeven woorden staan in het begin van de zin. Een punt achteraan het citaat valt weg en wordt vervangen door een komma, buiten de aanhalingstekens.

Een vraagteken of uitroepteken blijft altijd binnen de aanhaling. In dat geval mag de komma na de aanhaling weggelaten worden.

Bv. ‘Neem gerust nog een extra taartje’, zei mijn oma.

‘Ben je er nu al?’(,) vroeg mijn tante.

Onderbroken aanhaling

Als de aanhaling opgesplitst wordt, spreken we van een onderbroken aanhaling.

Leestekens die tot de letterlijk geciteerde tekst behoren, staan binnen de aanhalingstekens, anders staan ze erbuiten.

Bv. ‘Verdorie,’ riep mijn vriend plots, ‘ik ben mijn zwembroek vergeten!’

‘Jonas gaat naar huis,’ zei de studiemeester, ‘want hij voelt zich erg ziek.’

‘Zowel vandaag als morgen’, vertelde mijn opa, ‘bouwen we verder aan de boomhut.’

Bedoel je iets ironisch? Dan kun je die woorden ook tussen aanhalingstekens plaatsen.

Bv. We kregen op het einde van de les nog een ‘cadeautje’! (Je bedoelt: een vervelende taak.)

Toen hij dat grapje voor de zevende keer vertelde, vond iedereen het ‘erg leuk’. (Je bedoelt: vervelend.)

139 LES 4 vaN strIp Naar taal eN tekst
wat ©VANIN

OPDRACHT 6 Ga aan de slag met zinnen en aanhalingstekens.

1 Voer deze opdrachten uit.

a Kies een van deze werkwoorden en noteer de vervoegde vorm in de passende zin. getuigen, vertellen, verklaren, mompelen, vragen, jammeren, verklappen, roepen.

b Plaats de ontbrekende aanhalingstekens en een dubbele punt in de zin als dat nodig blijkt.

c Markeer de letters die een hoofdletter moeten worden.

Na een leesteken komt er een spatie, voor een leesteken komt er geen.

Uitzondering: een spatie voor én na …

De trainer luid jullie hebben fantastisch gespeeld, meisjes

Aan het onthaal de man: kan ik uw jas aannemen, mevrouw?

De brandweerman ‘ik heb nog nooit zo’n grote vuurzee meegemaakt. Verschrikkelijk!

De piloot aan de steward: gisteren is een ongeval op het nippertje vermeden.

‘Die toets wiskunde was niet eenvoudig’, Servaas aan zijn moeder toen hij thuiskwam.

Jolien tegen haar zus dat ze de hele nacht wakker gebleven is uit angst.

Nu krijg je geen ijsje, de jonge moeder stilletjes tegen haar zoontje, ‘want straks moet je nog een boterhammetje eten. Daarna krijg je er wel eentje.’

‘Ik vind toch’, Sarah kordaat, ‘dat het te veel regent om met de fiets te gaan.‘

2 Verbouw de zinnen: maak zinnen met een eindaanhaling.

‘Er waren zeker 250 mensen aanwezig op dat feestje’, zei de eigenaar van de feestzaal.

‘De bomen moeten dringend gesnoeid worden’, vertelde de tuinman.

3 Verbouw de zinnen: maak zinnen met een beginaanhaling.

Het jongetje jammerde: ‘Ik heb het echt niet met opzet gedaan.‘

Mijn oma vroeg: ‘Wil je van mij straks nog een beetje zakgeld?’

4 Verbouw de zinnen: maak een onderbroken aanhaling. Dit is wat moeilijker.

‘Beste leerlingen, jullie hebben een fantastische prestatie geleverd‘, zei de directeur.

‘Zonder aarzelen ben ik in het water gesprongen om mijn zoontje te redden’, verklaarde de vader.

140 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
tip ©VANIN

OPDRACHT 7 Kies een passende tekstballon.

Bekijk de strip van Boerke.

1 Herken je het allereerste stripplaatje? Aan welk bekend schilderij doet je dat denken?

2 Welke tekstballon past volgens jou bij welk plaatje?

Teken die naast de strip. Schrijf er ook een of meer passende zinnen of woordgroepen in.

1 Lees het stripfragment aandachtig.

a Wat valt er op aan de tekst? Bekijk de tekst zelf en de leestekens.

b Hoe verklaar je dat?

141 LES 4 vaN strIp Naar taal eN tekst
OPDRACHT 8 Onderzoek de tekstballonnen van stripverhalen.
© Pieter De Poortere/Boerke/Nanuq/www.dickiecomics.com ©VANIN

Kiekeboe vraagt: ...

Je kunt:

• informatie op een vlotte manier op websites zoeken en verwerken;

• op basis van een beeldfragment een stappenplan opmaken;

• striphelden op een duidelijke manier beschrijven;

• in zinnen aanhalingstekens op een correcte manier gebruiken;

• zinnen met begin- en eindaanhalingen en onderbroken aanhalingen maken.

142 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
2 Schrijf de dialoog van de stripplaatjes met de nodige aanhalingstekens. Begin als volgt:
waarheen
© Standaard Uitgeverij
©VANIN

1 Leef je in een stripverhaal in. Maak van stripplaatjes met tekstballonnen een doorlopende tekst die voldoende levendig is.

2 Kies een fragment uit een stripverhaal. Je kunt een keuze maken uit de aangeboden mogelijk heden op diddit, maar je mag ook zelf een fragment kiezen van ongeveer één bladzijde. Een wat korter of langer fragment mag ook. Gebruik werkwoorden die een bepaalde sfeer creëren.

3 Lees het stripfragment aandachtig en leef je in.

4 Ver werk de beelden en tekstballonnen tot een doorlopende tekst. Gebruik daarin aanhalingstekens correct om letterlijk weer te geven wat de stripfiguren zeggen. Houd rekening met je leespubliek.

5 Kies je een eigen fragment? Dan kun je met een klasgenoot samenwerken.

• Lees eerst elk aars stripfragment.

• Daarna lees je elk aars geschreven fragment.

• Beoordeel vervolgens elkaars geschreven tekst.

6 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes

je klasgenoot Je leeft je in een stripverhaal in.

Je tekst sluit aan bij de tekeningen. 1

Je verwerkt de tekstballonnen op een vlotte en correcte manier tot een doorlopende tekst. 1

Je gebruikt leestekens in je tekst op een correcte manier. 1

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

143 LES 4 vaN strIp Naar taal eN tekst
jij
2 3
2 3
1
41
4
2 3
41 2 3 4
2 3 41 2 3 4
2
3 41 2 3 4
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN Een verhaal bij een strip ©VANIN

Uitdaging:

Je werkte in dit deel met schrijfkaders en instructietaal. Je leerde meer over beeldtaal, stripverhalen en tekstballonnen, en over het gebruik van tussenwerpsels en aanhalingstekens. Pas dat toe in deze opdracht.

orIëNtereN

1 Maak een korte fotopagina (geen tekeningen, wel foto’s) met nieuws uit je eigen school: een geplande activiteit, een verslag van een activiteit of excursie, een evacuatieoefening, een ouderavond, enkele duidelijke schoolafspraken in beeld gebracht … Pictogrammen moeten er een plaats in krijgen.

voorbereIdeN

2 Werk in groepjes van drie. Je hebt een fototoestel (of tablet) en een pc nodig.

3 Maak een beeldverhaal met eigen tekst en foto’s. Bepaal de geschikte ruimte en tijd om de foto’s te maken. Ga vooraf na waar er duidelijke pictogrammen op je school aanwezig zijn. Overleg samen over een eenvoudig script.

uItvoereN

ov u r

4 Maak in groepjes van drie een beeldverhaal/strippagina met eigen foto’s over nieuws uit je eigen school. Je kunt daarvoor gebruikmaken van PowerPoint of een ander programma.

• Werk een eenvoudig storyboard uit dat straks gelezen zal worden door je leraar en klasgenoten.

• Gebruik een passende ruimte en een passend tijdstip voor je foto’s.

• Beslis samen welke foto’s je in kleur en welke je in grijswaarden wilt plaatsen.

• In je strippagina moeten twee passende pictogrammen te zien zijn.

• Markeer in de tekstballonnen minimaal drie tussenwerpsels. Gebruik ook drie woorden die instructietaal zijn en onderstreep ze.

• Laat je resultaat door een ander groepje lezen en beoordelen.

ontwerp een eigen beeldverhaal ©VANIN

het storyboard: een soort stripverhaal ter voorbereiding op een film- of video-opname; elk shot wordt eerst getekend

144 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
o
o
vur
v ur
woord

5 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je maakt een passende fotopagina voor je leespubliek.

Je gebruikt voldoende pictogrammen in je foto’s.

Je gebruikt voldoende tussenwerpsels in je tekstballonnen.

Je gebruikt voldoende instructietaal in je tekstballonnen.

Je maakt een passende keuze van tijd en ruimte voor de foto’s.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

Dit deel is nu afgerond. Bekijk ook de werkpuntjes en de criteria bij elke pitstop of leesstop van dit deel. Vul aan voor jezelf:

• dit gaat vlot:

• dit vraagt training:

145 uItdagINg: oNtwerp eeN eIgeN beeldverhaal
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
2 3 41 2 3 4
1
1 2 3 41 2 3 4
ovu r reflectereN ©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 1 Waaraan denk je bij het woord ‘ontwerpen’?

Noteer minstens acht woorden in een woordenwolk.

OPDRACHT 2 Verbouw woorden.

Maak van een werkwoord een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Alle werkwoorden zouden synoniemen van ontwerpen kunnen zijn.

werkwoord zn of bn (met lidwoord)

ontwerpen

creëren

schetsen

plannen

fantaseren

ontwikkelen

uitvinden

modelleren

improviseren

voorstellen

Bij welk werkwoord kun je een bijvoeglijk naamwoord bedenken? Noteer het werkwoord en het bn.

©VANIN

improviseren: onvoorbereid iets doen of maken

146 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
woord

De laatste ronde

OPDRACHT 3 Welk werkwoord past bij welk beeld?

K ies uit: boetseren – bespreken – citeren – scannen – improviseren

1 Welke werkwoorden heb je niet gebruikt? Maak er een zin mee.

2 Welk werkwoord heb je meer dan een keer gebruikt? Hoe komt dat?

Maak een zin met nog een andere betekenis.

3 Welk werkwoord is hier in de letterlijke betekenis uitgebeeld? Maak een zin met daarin de figuurlijke betekenis.

4 Bij welk beeld past meer dan één werkwoord?

147 DE LAATSTE RONDE
A B C D
©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 4 Vul in. Gebruik elk woord uit het lijstje één keer.

chemicus – pictogram – gereputeerd – ironie – driftkikker

1 een synoniem voor een scheikundige

2 een vorm van humor

3 een woord voor ‘wie heel snel boos is’

4 een synoniem voor beroemd

5 een ander woord voor ‘een symbool dat tekst vervangt’

Kies twee woorden die je in één zin kunt gebruiken. Noteer je zin.

OPDRACHT 5 Vul in met een passend woord.

K ies uit: berucht – doortastend – individueel – expressief – gefascineerd – verwoed – gefixeerd

1 Naast groepsreizen bieden ze daar ook … reizen aan.

2 Het kind gebruikt al een … taal!

3 Zo … zag ik hem nog maar zelden kijken.

4 Mijn vader treedt meestal erg krachtig op bij problemen, hij is een … man.

5 Over die … misdadiger wordt binnenkort een film gemaakt.

OPDRACHT 6 Oefen nog eens extra instructietaal.

Werk met twee en verbeter de zinnen. Gebruik de gemarkeerde woorden op de juiste plaats. In enkele zinnen pas je het woord aan.

zin 1 zin 2 zin 3

De leerlingen ordenen tijdens een groepswerk het kunstwerk van Leonardo da Vinci.

De vlijtige leerlinge adviseert eerst het verslag vooraleer het aan de leraar te geven.

In de aardrijkskundeles moeten de leerlingen de verschillende begrippen kunnen structureren

zin 4 zin 5 zin 6

Je moet argument lang wachten aan de kassa in grote warenhuizen.

De opinie van een begrip leer je het best uit het hoofd.

Wil je je ouders overtuigen, zorg dan voor een prima doorgaans

zin 7 zin 8 zin 9

Jullie maken de oefening zogenoemd

Ze had haar verslag netjes in verschillende alinea’s gereviseerd

Het slachtoffer kon de plaats vanhet ongeval goed bespreken

zin 10 zin 11 zin 12

Vandaag reviseert de muziekleraar me om vaker te oefenen.

De individuele Ghelamco Arena zat nokvol supporters. Gelukkig delen we dezelfde definitie en hoeven we niet te discussiëren.

148 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN
©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 7 Vergelijk. Geef één betekenis voor deze woorden.

1 Weet je een verschil tussen een icoontje en een icoon? Leg beide uit.

2 Verduidelijk met een eenvoudig pictogram: non-verbaal en verbaal.

3 Letterlijk en figuurlijk: wat betekent ‘voor de bijl’?

• letterlijk:

• figuurlijk: Verzin een context waarin je de figuurlijke betekenis kunt gebruiken. Geef weer met enkele kernwoorden.

OPDRACHT 8 Creatief aan de slag

Ontwerpen start vanuit een probleem of behoefte en is gericht op het ontwikkelen van een oplossing. Het is een creatief proces.

Noteer per twee een probleem op een post-it. De leraar verzamelt ze. Overleg in duo’s over een van de problemen die in de klas rondgedeeld worden. Verzamel mogelijke oplossingen en stel er een voor aan de klas. Je krijgt daarvoor maximaal een minuut. Een beeld kan je voorstel ondersteunen.

Enkele ideeën:

• Je kunt niet onthouden of je mes en vork rechts of links van een bord moeten komen.

• Het regent en stormt hevig: hoe kun je ervoor zorgen dat je paraplu niet kapotgaat?

• Je gaat op vak antie, maar je vissen kunnen niet mee: hoe slaag je erin om ze toch eten te geven?

149 DE LAATSTE RONDE
©VANIN

©VANIN

150 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 3 oNtwerpeN Notities

1 Zou jij deze ruïne durven te betreden?

2 Welke stemming hoort bij de foto?

3 Ken je boeken, series of films die in dezelfde sfeer baden? Welke?

4 Zoek eens op wat ‘urbex’ betekent. Waarom zou deze ruïne ‘urbexers’ aantrek ken?

5 Vanuit welk perspectief is dit beeld gemaakt? Welk effect wil de maker daardoor krijgen?

de ruïne: overblijfsel van een verwoest of vervallen gebouw

151
© Nancy De Ridder
woord
deel 4 Durven ©VANIN

Durven

Het is aardedonker. Alleen aan de helwitte lijn die loodrecht naar beneden loopt daar waar de deur is, zie ik dat het dag is. De lucht ruikt naar oud vocht. Naar de schimmelige geur van bezwete kleren, die te lang ingepakt zaten. Ik zit ineengedoken in een hoek van het hok, een wc-huis zonder wc. Een berghok zonder materiaal. Een houten kooi zonder zin, zonder doel. Behalve mij te verbergen dan.

Ik hoor stemmen in de verte. Ze klinken opgewonden, komen langzaam en toch veel te haastig dichterbij.

Ik begin sneller te ademen. Mijn mond is droog, mijn handen ballen zich tot vuisten.

Ga weg, denk ik. Laat me met rust, ga allemaal weg.

Ik knijp mijn ogen dicht en denk aan verhalen die mijn moeder soms vertelt over de kracht van de geest. Dat ik dingen moet visualiseren, zegt ze dan. Dat ik een film in mijn hoofd moet afspelen. Een film, waarin alles verloopt zoals ik dat wil. Een film waarin alles goed afloopt.

Ik lach altijd een beetje met haar als ze daarover begint. Maar nu wil ik haar geloven.

Ik zie de buitenkant van de hut, waar ze allemaal naartoe lopen. Ik zie hoe ze elkaar aankijken en hoe een van hen zegt: ‘Laten we weggaan, hier is niets te zien. Laten we het gewoon vergeten en iets anders gaan doen.’

Ik zie hoe ze samen weglopen, hoe ik kan buitenkomen zonder bang te zijn. Ik zie het levensecht, ik geloof het keihard.

Ineens wordt er op de deur gebonsd.

Mijn hart springt zo ongeveer uit mijn lijf, het bloed vlamt naar mijn wangen. Tot zover de kracht van visualisatie. Ik vloek op mijn moeder. In gedachten natuurlijk, want ik durf geen kik te geven.

‘Hallo! Halloooo-ho!’

Ik herken de stem van de leider van de groep. Van degene naar wie alle anderen opkijken. Niet omdat hij de grootste of de sterkste is, wel omdat ze bang zijn van hem. Dus volgen ze hem, lachen ze schaapachtig met zijn grappen, hoe flauw die ook zijn. Verstoppen ze zich half achter zijn rug en doen ze alsof alles wat hij doet of zegt geweldig is. In zijn zicht lopen is onveilig, want voor je het weet ben je zijn schietschijf. En hij schiet met scherp. Soms met vuisten, soms met woorden. Woorden die scherper zijn dan een mes, die je harder raken dan een rij knokkels

‘Ko-be, o Kooo-be’, klinkt het onheilspellend zoet. ‘Tijd om tevoorschijn te komen. Tijd om te tonen dat je geen mietje bent, mietje!’ Schaapachtig gelach.

Ik adem diep in en uit, probeer rustig te worden. Mijn haar plakt tegen mijn voorhoofd en in mijn nek. Weer gebons op de deur. En op de zijwanden van het hok. En op de achterwand. De handen die het hout slaan, verdubbelen zich. En nog, tot het er tientallen lijken. Met vlakke hand slaan ze nu, ritmisch in de maat.

‘Ko-be mie-tje! Ko-be mie-tje! Ko-be mie-tje!’

Mijn hart blijft tekeergaan als gek, maar ik voel de angst wegglijden. Bij elke bons, bij elke keer mijn naam en mietje, voel ik iets anders groeien in mijn hoofd. Mijn vuisten worden dichter, harder. Het ritmische bonzen verandert in chaotisch trommelen.

‘Je durft niet, je durft niet! Broekschijter!’

Ik ga rechtop staan en mijn been schiet vooruit. Met een knal wordt het slot uit zijn hengsels gerukt. Heel even voel ik een pijnscheut in mijn knie. Ik knipper met mijn ogen tegen de lage middagzon, die me verblindt. Het bonzen en scanderen is gestopt. Ik stap naar buiten. De bonzers en roepers hebben een paar passen achteruit gezet. Ze joelen en lachen nu. Ik kijk eerst naar de schapen, een voor een. Ze zijn met drie, veel minder dan ik gedacht had. Daarna kijk ik naar de leider, die breed grijnst.

©VANIN

visualiseren: uitbeelden, iets (bv. een gedachte) in beeld omzetten, aanschouwelijk maken de visualisatie: een gedachte vertalen naar een beeld, uitdrukkingsvorm schaapachtig: onnozel, dom, gehoorzaam met scherp schieten: (figuurlijk) rake klappen uitdelen met woorden de knokkel: gewricht van de vinger chaotisch: verward, dooreen, ongeordend scanderen: iets in lettergrepen uitroepen joelen: luid toejuichen, roepen

152 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
woord 1 5 10 15 20 25 30 35 40
© Koen Broos

‘Oeh, nu ben ik bang!’ hoont hij met wijde ogen, terwijl hij met zijn hand schudt. Nog meer gelach. Ik zet een paar passen vooruit, richting schaap nummer één. Ook hij doet alsof hij bang maar helemaal niet bang is. Wanneer hij toch een stap achteruit zet, voel ik me groeien. Wanneer schaap nummer twee weer begint te joelen, stap ik naar hem toe. Ik krijg een onzachte duw tegen mijn borst, maar ook hij staat intussen een stap achteruit. Ik doe niets terug.

De leider komt nu voor me staan. Het kost me alle moeite van de wereld, maar ik blijf staan. Er zit nu nauwelijks tien centimeter tussen onze gezichten.

‘Waarom ga je niet achteruit? Hè, mietje. Wil je me zoenen of zo?’ sist hij.

‘Jij bent dichterbij gekomen, niet ik.’

‘Ik ruik aan je adem dat je schrik hebt’, zegt hij.

‘Schrik waarvoor?’

‘Schrik waarvoor, schrik waarvoor’, bauwt hij me na

Hij trekt een idioot gezicht.

Ik weet wat hij bedoelt, natuurlijk weet ik wat hij bedoelt.

‘Je durft niet, hè. Broekschijter.’

‘Wat durf ik niet? Je zoenen? Je bent mijn type niet.’

De schapen proesten het uit, maar stoppen meteen wanneer de leider woest naar hen omkijkt. En dan kijkt hij weer naar mij en knijpt zijn ogen tot spleetjes.

‘Toon dat je het durft. Toon dat je ballen hebt, mietje. Ga mee en doe wat we afgesproken hebben.’

‘We hebben niets afgesproken.’

‘Ik dacht van wel.’

‘Je moet met twee zijn voor een afspraak.’

Hij snuift, schraapt zijn keel en bolt zijn lippen alsof hij me in het gezicht gaat spuwen. Ik sluit even mijn ogen. Hij wendt zich af en spuwt op de grond naast mijn voeten. Ik zie dat er anderen komen toelopen. Ze kijken nieuwsgierig en terughoudend. Soms ongerust.

‘Nu, meteen,’ fluistert de leider, ‘of je bent voor altijd een mietje. Voor altijd.’

Zijn neusgaten zijn wijd en er zit plak op zijn ondertanden.

Ik zet een paar stappen achteruit, dwing mezelf dat langzaam te doen, zonder hem uit het oog te verliezen.

‘Nee’, zeg ik.

‘Wat?’

‘Nee.’

Zijn ogen gloeien, maar ik zie een zweem van verbijstering. Hij wijst naar mij.

‘Je weet wat dat betekent. Je hebt het zélf gewild!’ Ik ontspan mijn vuisten, dwing mezelf mijn armen in de lucht te steken. Ik voel iets warms over mijn polsen lopen. Bloed, zo diep heb ik mijn nagels in mijn handpalmen gedrukt. Ik kijk hem aan, zeg het zo rustig ik maar kan.

‘Voor altijd mietje.’

Hier en daar schiet iemand in de lach. Gejoel en applaus. Het klinkt helemaal anders dan daarnet. De leider geeft me nog een laatste vuile ‘wacht maar’-blik en verdwijnt dan met de drie schapen in zijn zog

Een jongen die achter hen stond glimlacht. Het meisje naast hem trekt haar wenkbrauwen hoog op en grinnikt: ‘Dat was durven, maat.’

Ze houden allebei hun hand omhoog voor een high five die meer deugd dan pijn doet. Mijn bloed krijgen ze er gratis en voor niets bij.

Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Kathleen Vereecken.

woord

honen: neerbuigend de spot drijven met iemand nabauwen: spottend nadoen de zweem: schijn de verbijstering: verbazing, ontzetting in iemands zog varen: hem navolgen

153
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
©VANIN

onbekende opbellen

telefoongesprek voeren durven te bellen

OPDRACHT 1 Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen.

1 Wie vond de telefoon uit?

2 Wat zegt de uitvinder als hij de telefoon opneemt?

3 Wat zegt hij als hij de tweede keer opneemt?

4 Hoe moet het eigenlijk? Kun je – volgens het filmpje – ‘hallo’ zeggen als je opneemt?

5 Hoe komt het dat we de telefoon aan Bell toeschrijven?

6 Zou je zelf zo ook iemand opbellen of op die manier antwoorden? Wat vind je in orde? Wat zou je anders aanpakken? Wissel je mening uit in een klassengesprek.

OPDRACHT 2 Bel de personen in de tabel op. Hoe pak je het aan?

Noteer naast de foto’s met enkele zinnen een passend vervolg.

©VANIN

154 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
passend taalregister gebruiken les Aan jou het woord 1

Je vraagt naar het kamernummer van een patiënt die je kent.

De persoon op de foto neemt de telefoon op en zegt de eerste zin. Schrijf een passend vervolg. Bouw een korte dialoog.

Goedemiddag, met het onthaal van het stedelijk ziekenhuis.

Formeel of informeel taalgebruik?

Verklaar je keuze.

Vraag hem/haar wanneer hij/zij thuis is omdat je eens wilt langskomen.

(Gebruik de naam van je grootvader of grootmoeder.) Met …

Gepaste taal: formeel en informeel

Schrijven naar of spreken met een vriend(in) kan heel informeel. Je hoeft je niet aan allerlei afspraken te houden. De taal of de vorm van de boodschap kun je vrij kiezen, het kan in het dialect of in de standaardtaal. Er bestaan ook veel vormen van tussentaal

Anders is het als je bijvoorbeeld de leraar of de directeur aanspreekt. Dan houd je je beter aan de strikte omgangsvormen: dat is een formele situatie en dan gebruik je Standaardnederlands

Wanneer je spreekt of schrijft, houd je o.a. rekening met:

• de ontvanger : met wie spreek je of naar wie schrijf je?

• de bedoeling: wat wil je bereiken?

• de boodschap: wat wil je ver tellen?

• het uitzicht van de tekst

• de manier waarop je de boodschap brengt.

155 LES 1 aaN jou het woord
B wat
A
©VANIN

OPDRACHT 3 Bel de personen in de tabel op. Hoe pak je het aan?

Noteer naast de foto’s met enkele zinnen een passend vervolg. Onder de foto lees je wat jij moet vragen. Gebruik je formele of informele taal? Waarom?

Korte dialoog Gepaste taal? Verklaar.

Met Samuel, goeiemorgen.

Deze jongen van een andere klas ken je niet, maar jij hebt per ongeluk zijn boekentas meegenomen, want hij heeft net dezelfde.

Met de alarmcentrale, wat kunnen we voor u doen?

Je belt de alarmcentrale, want er is net een zwaar ongeval gebeurd voor jouw school.

OPDRACHT 4 Do’s en don’ts bij het telefoneren. Kruis in de rechterkolom aan wat het best past.

Je wordt opgebeld. Wat zeg je als …

… de persoon die je telefoneert, zijn naam niet zegt?

… je iemand niet verder kunt helpen?

{ Mag ik vragen hoe u heet, meneer/mevrouw?

{ Wie bent u?

{ Ik ken je niet, wie ben je?

{ Sorry hoor. Bel eens iemand anders.

{ Excuseer, maar ik kan u echt niet helpen. U neemt het best contact op met iemand anders.

{ Excuseer, u merkt toch dat ik u niet kan helpen. U moet iemand anders bellen.

… je niet zeker bent of jij wel de juiste persoon aan de lijn bent?

… iemand je vraagt of je in de loop van de dag een boodschap kunt doorgeven aan je ouder(s)?

… je wilt dat iemand later terugbelt?

{ Ik weet niet of u met mij de correcte persoon aan de lijn hebt, meneer/mevrouw.

{ Je belt best met mijn ouders. Daaag!

©VANIN

{ Euh, ik onderbreek even, want mij moet je niet aan de telefoon hebben.

{ Jaja, maar zeg het vlug, want ik heb niet veel tijd.

{ Natuurlijk , maar ik weet niet of ik het zal onthouden.

{ Dat kan. Wat kan ik doorgeven aan mijn vader/moeder?

{ Kunt u later op de dag nog even terugbellen?

{ Bel nog eens terug.

{ Kunt u nog eens terugbellen? Maar ik weet niet of ik ga kunnen opnemen.

156 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
A
B

als je opgebeld wordt als je zelf belt Neem op en stel je vriendelijk voor.

‘Goeiemorgen (…), met Bouchra Ammar.’

‘Hallo’ gebruik je alleen als je geen goede ontvangst hebt en wilt weten of de ander jou nog hoort.

Als degene naar wie gevraagd wordt er niet is, kun je drie dingen doen:

– Verbind door.

‘Blijf even aan de lijn, ik verbind u door.’

– Vraag of jij de boodschap kunt aannemen.

‘Nee, hij/zij is er niet. Kan ik een boodschap aannemen?

Ik noteer … Dank u. Ik herhaal even wat ik noteerde.’

– Vraag of hij/zij k an terugbellen.

‘Nee, hij/zij is er niet. Kunt u straks (…) eens terugbellen?’

Eindig met een passende slotzin.

‘Tot ziens.’

‘Graag gedaan.’

Je krijgt de persoon aan de lijn. Stel jezelf altijd voor. Vraag eventueel met wie je spreekt als je dat niet weet.

Wens je iemand anders te spreken, vraag dan naar hem/haar.

‘Met Eloise Vergauwe.’ ‘Kan ik … even spreken, alstublieft?’

‘Goeiemorgen (…), met Robbe Stoffels.’ ‘Kunt u me verbinden met …, alstublieft?’

Vertel je boodschap of stel je vraag. Als je verkeerd verbonden bent, excuseer je dan.

‘Excuseer, meneer/mevrouw, ik heb me waarschijnlijk vergist.’

‘Neemt u mij niet kwalijk, ik ben verkeerd verbonden.’

Eindig met een passende slotzin en leg als eerste de hoorn neer.

‘Dank u voor de informatie. Tot een volgende keer.’

OPDRACHT 5 Telefoneer en gebruik je fantasie.

Ga in duo’s rug aan rug zitten. Begin een spontaan telefoongesprek waarbij je je voordoet als iemand die iets nodig heeft of een vraag heeft. Stel een concrete vraag, zodat de ander snel weet waarover het gaat en meteen in het rollenspel kan meespelen. Houd rekening met wat je leerde over correct telefoneren.

OPDRACHT 6 Je bevindt je in deze situatie. Wat doe je om dit probleem op te lossen? Bespreek.

Vrijdagavond, omstreeks 17 uur. Je komt thuis en je merkt dat je boeken Frans nog op school liggen. Maandag is er een grote overhoring gepland.

Wie stuur je een berichtje? Via welk kanaal? Wat schrijf je?

Durf je de school op te bellen om te vragen of er nog iemand aanwezig is die voor jou de deur(en) kan openmaken?

Bel de school op. Een onbekende persoon neemt op.

Schrijf een korte dialoog uit. Dat mag met sleutelwoorden of delen van zinnen.

Houd rekening met de tips die je al kreeg om zelf te bellen of als je opgebeld wordt.

Je kunt:

• in een communicatieve context het passende taalregister gebruiken;

• vragen over een kijk- en luisterfragment correct beantwoorden;

• op een correcte manier een telefoongesprek voeren.

157 LES 1 aaN jou het woord
hoe waarheen
©VANIN

Bellers zijn durvers!

Kies een foto en leef je in de situatie in. Ontwikkel een gesprek en stel passende vragen.

1 Jij staat op de plaats van de foto. Iemand belt jou op om te vragen hoe de situatie daar ter plaatse is.

2 Kies een van de foto’s en leef je in de situatie in.

3 Kies een opdracht om mee te starten.

4 Ga met je keuze aan de slag.

OPDRACHT 1

a Werk in duo’s met de foto die je hebt gekozen.

Wat zie je op de foto?

Kun je je de sfeer voorstellen?

Wie zou er allemaal in de buurt kunnen staan?

Wat is er precies gebeurd of wat is er aan de hand?

De persoon die opbelt, wil te weten komen hoe de sfeer is, waar jij je bevindt.

b Schrijf een kort telefoongesprek uit.

Open het gesprek zoals het hoort en sluit het ook correct af.

Leef je op een gepaste manier in de situatie in. Geef passende antwoorden op de vragen.

OPDRACHT 2

Kies een (nieuwe) foto, maar laat die niet aan je klasgenoot zien.

Via een telefoongesprek probeer je te weten te komen waar of in welke situatie iemand zich bevindt. De antwoorden kunnen vaag blijven, zodat je niet meteen alles prijsgeeft

158 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN prijsgeven: bekendmaken woord
©VANIN

OPDRACHT 3

Voer met z’n tweeën een gesprek voor de klas over een foto naar keuze. Toon allerlei foto’s die op elkaar lijken, maar die de klas in verwarring kunnen brengen. De klas moet raden welke foto bij het gesprek hoort.

Je kunt werken met deze foto’s of met afbeeldingen die je zelf kiest.

ovu r reflectereN

6 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je leeft je op een passende manier in een situatie in. 1 2 3 41 2 3 4

Je voert op een correcte manier een telefoongesprek. 1 2 3 41 2 3 4

Je stelt gerichte vragen om te weten te komen hoe een situatie is of waar iemand zich bevindt. 1 2 3 41 2 3 4

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

159 LES 1 aaN jou het woord
5 Ga met je keuze aan de slag.
©VANIN

koppelteken, apostrof, trema, accent gebruiken dobbeldictee spelen

allemaal tekeNs

OPDRACHT 1 Lees de tekst.

Mohamad wint Kindervredesprijs

Mohamad Al Jounde (16) heeft de Internationale Kindervredesprijs gewonnen. Hij startte een school op in een vluchtelingenkamp in Libanon. 100 000 euro krijgt hij. ‘Daarmee kunnen nog veel meer kinderen naar school’, aldus Mohamad.

De wereld durven veranderen

Kunnen kinderen de wereld veranderen? Zeer zeker! De 16-jarige Mohamad uit Syrië is er het levende bewijs van. Toen de burgeroorlog daar uitbrak, vluchtte hij samen met zijn familie naar Libanon, waar hij in een vluchtelingenkamp terechtkwam. Een school was er niet en daarom richtte Mohamad er zelf één op. Nu krijgen al meer dan 200 kinderen er onderwijs en zelf geeft hij er Engels en wiskunde.

Financiële steun

Zijn missie leverde Mohamad de prestigieuze Internationale Kindervredesprijs op. Goed voor een pak media-aandacht, onvergetelijke foto’s en 100 000 euro. Met dit financieel duwtje in de rug kan hij zijn project verder uitwerken. Hij kreeg ook een bronzen beeldje en een dankbrief van de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu. Hij is de peter van de prijs en zelf winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1984. Daardoor krijgt de Kindervredesprijs extra uitstraling.

Malala

De bekendste ex-winnaar van de Kindervredesprijs is Malala. Zij kreeg de prijs in 2013 en het jaar nadien ontving ze zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. Malala ijvert al sinds haar elfde voor onderwijs voor meisjes in haar moederland, Pakistan. Mohamad ontving van haar de 13de Kindervredesprijs. Hij reageerde geëmotioneerd op Malala’s aanwezigheid: ‘Veel kinderen in vluchtelingenkampen kunnen niet naar school. Nu kan ik hen nog veel beter helpen.’

Naar: ‘Nieuwsbegrip’, december 2017

Over woorden met tekens ©VANIN

1 Lees deze woorden zoals ze geschreven zijn.

mediaandacht

Malalas aanwezigheid

Mohamad richtte er zelf een op Syrie

in de tekst

160 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
les
afkortingen lezen
1
Malala, de bekendste winnaar
2
© KidsRights Foundation en Internationale Kindervredesprijs

2 Welke moeilijkheid ondervind je?

3 Hoe worden de woorden in de tekst gespeld? Zoek ze en schrijf ze correct naast de woorden in de tabel.

4 Zoek in de tekst nog zes andere woorden met tekens. Markeer ze.

5 Noteer de gevonden woorden in de passende kolom van de tabel. koppelteken (-) apostrof (‘) trema (¨) accent (´,`, ^) media-aandachtMalala’s aanwezigheid Syrië Mohamad richtte er zelf één op

6 Vul de tabel aan met deze woorden. In elke kolom staan evenveel woorden. première – tv’tje – zo’n – enquête – patiënt – e-mailen – poëzie – Alex’ rapport – café – ampère

Tekens in woorden

Tekens in woorden (woordtekens) helpen je om woorden vlot en correct te lezen en uit te spreken. Er zijn verschillende soorten.

Hulptekens

1 Het koppelteken, bv. vanille-ijs, Brussel-Zuid

2 De apostrof, bv. villa’s, James ’ gast

3 Het trema, bv. ideeën, officiële (maar wel officieel )

Uitspraakteken

4 Het accent(teken), bv. crème, maîtresse

Afkortingsteken

5 d.w.z. (dat wil zeggen)

verder oNderzoek

©VANIN

OPDRACHT 2 Onderzoek het koppelteken.

1 Lees de woorden zoals ze geschreven zijn.

161 LES 2 over woordeN met tekeNs
autoongeval galaavond email zoeven meeeters wat 2

a Waarom is het lastig om die woorden vlot te lezen?

b Bij welke twee woorden bepaalt de betekenis de spelling? Markeer ze in de tabel bij 1. Wat is de betekenis van die woorden? Markeer in de tabel hieronder.

zoeven racen kort geleden email elektronisch bericht laag ter versiering of bescherming

c Zijn de woorden in de tabel op de vorige pagina samenstellingen of afleidingen? { samenstellingen { afleidingen

d Welk teken kan ervoor zorgen dat je de woorden vlotter leest? { koppelteken { apostrof { trema { accent

e Schrijf de woorden met dat teken naast het woord in de tabel bij 1.

f Schrijf die woorden correct in de gegeven zinnen. Gebruik elk woord één keer.

• Zie je die zwar te stipjes op zijn neus? Dat zijn . Ze ontstaan wanneer dode huidcellen, talg en bacteriën zich ophopen.

• Ik heb je nog een uitgebreide gestuurd. Vond je die niet in je mailbox?

• Door een op de E-17 richting kust staat er een file van vijf kilometer.

• Na afloop van het congres ontvangen we u en uw partner graag tijdens een in het K asteel van Gaasbeek.

2 Leesverwarring is niet de enige reden waarom woorden met een koppelteken geschreven worden.

a Bek ijk deze woorden en denk na over de schrijfwijze.

niet-roker oud-leerling gsm-mast #-teken non-fictie ex-president bijna-botsing tv-presentator T-shirt 5-voudig

b Groepeer de woorden in twee kolommen. Schrijf alle samenstellingen met cijfers, letters, symbolen of een afkorting in kolom A. De andere komen in kolom B.

©VANIN

Vul het besluit aan. We schrijven een koppelteken:

• bij met cijfers, letters, symbolen of een afkorting (kolom A);

• bij samenstellingen met de voor voegsels (kolom B).

162 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
A B

3 Lees aandachtig de woorden in de eerste kolom. Waarom worden ze met een koppelteken geschreven? Kies de juiste verklaring uit de derde kolom. Noteer het nummer in de tweede kolom.

woord nummer mogelijke verklaringen kant-en-klaarmaaltijd

1 samenstellingen met gelijk waardige delen West-Vlaanderen

back-up

2 weggelaten woorddelen

3 Engelse woorden waarvan het tweede deel een voorzetsel is dat met een klinker begint

4 samengestelde aardrijkskundige namen en hun afleidingen in- en uitvoer

vertaler-tolk

5 uitgebreide samenstellingen met gelijkwaardige delen of woordcombinatie

Het koppelteken

Je gebruikt een koppelteken om leesverwarring te voorkomen.

1 Bij leesver warring door klinkerbotsing Bv. gala-avond, ski-instructeur

2 Bij samenstellingen met de voorvoegsels niet-, ex-, non-, oud- en bijnaBv. niet-Europees, ex-minister, non-actief, oud-strijder, bijna-ongeval

3 Bij samenstellingen met cijfers, letters, symbolen of een afkorting Bv. 3-daagse, B-elftal, &-teken, sms-bericht

4 Bij samenstellingen met gelijk waardige delen Bv. studiemeester-opvoeder, Nederlands-Vlaams

5 Bij Engelse woorden waarvan het tweede deel een voorzetsel is dat met een klinker begint Bv. black-out, hold-up

6 Bij samengestelde aardrijkskundige namen en hun afleidingen Bv. Oost-Vlaanderen, Zuidwest-Vlaams

7 Bij uitgebreide samenstellingen met gelijkwaardige delen of woordcombinatie Bv. zwart-witfoto, staakt-het-vuren

8 Bij weggelaten woorddelen Bv. bus- en vliegreizen, op- en afrit

OPDRACHT 3 Aaneen of met een koppelteken? Schrijf correct. Noteer ook het nummer van de regel die je gebruikt.

oplossing nummer regel

a ex trainer

b in en uitademen

c Noordpool expeditie

d ski jas

e luxe uitvoering

f bank verzekeraar

g mond op mondbeademing

h @ teken

i drive in

j benzine auto

163 LES 2 over woordeN met tekeNs
hoe
©VANIN

OPDRACHT 4 Onderzoek de apostrof.

1 Lees de woorden in de eerste kolom.

• Noteer het grondwoord.

• Markeer de vorm. Bij één woord kun je geen vorm markeren.

opgavegrondwoord vorm

menu’s meervoud / verkleinwoord / bezitsvorm / afleiding van een letterwoord of cijfer

Jana’s gsm

tv’tje

N-VA’er

Hannes’ account

‘t regent

pony’tje

meervoud / verkleinwoord / bezitsvorm / afleiding van een letterwoord of cijfer

meervoud / verkleinwoord / bezitsvorm / afleiding van een letterwoord of cijfer

meervoud / verkleinwoord / bezitsvorm / afleiding van een letterwoord of cijfer

meervoud / verkleinwoord / bezitsvorm / afleiding van een letterwoord of cijfer

meervoud / verkleinwoord / bezitsvorm / afleiding van een letterwoord of cijfer

meervoud / verkleinwoord / bezitsvorm / afleiding van een letterwoord of cijfer

2 Bij welke opgave kon je niets markeren?

Waarom wordt dat met een apostrof geschreven?

3 Volgens welk woord in de tabel worden deze woorden geschreven?

a taxi’s

b baby ’tje

c Hafsa’s boek

d cd’tje

e A4’tje

©VANIN

164 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN

De apostrof

Je gebruikt een apostrof om het lezen makkelijker te maken.

1 Bij verkleinwoorden van zelfstandige naamwoorden die eindigen op -y Bv. lolly’tje, baby’tje

2 Bij het meervoud (of de bezitsvorm) van zelfstandige naamwoorden die eindigen op een klinker (a, e, i, o, u of y) Bv.

cavia’s maar: dames portfolio’s maar: cafés ski’s maar: bureaus

Eli’s boek (het boek van Eli) Zorro’s paard (het paard van Zorro)

3 Bij bezitsvormen die eindigen op een sisklank Bv. James’ microfoon (de microfoon van James) Aziz’ smartphone (de smartphone van Aziz)

4 Bij afleidingen van letter woorden en cijfers Bv. een sms’je (een korte sms) een 60+’er (een zestigplusser)

5 Om aan te geven dat er letters zijn weggelaten Bv. ’s Morgens eet ik graag muesli. (Des morgens) Ik gaf hem m’n sleutel. (mijn)

OPDRACHT 5 Met of zonder een apostrof? Schrijf correct. Geef het nummer van de regel (van de apostrof) die je gebruikt.

oplossing nummer regel

a twee accu s

b twee cowboy s

c Otto s wagenpark

d VTM er

e lolly tje

f mp3 tje

g twee cadeau s

h Obelix hondje

i s Morgens douch ik.

j twee tante s

©VANIN

OPDRACHT 6 Onderzoek het trema.

1 Lees deze woorden zoals ze geschreven zijn.

ruine geinteresseerd judoen

vacuum zij creeerden bacterien

165 LES 2 over woordeN met tekeNs
hoe

a Waarom is het lastig om die woorden te lezen?

b Welk teken kan ervoor zorgen dat je de woorden vlotter leest? { koppelteken { apostrof { trema { accent

c Schrijf nu in de tabel de woorden met dat teken.

d Weet je nog waarom we bacteriën schrijven en toch theorieën?

tip klemtoon tip

Je schrijft het teken bij het begin van een nieuwe lettergreep.

e Schrijf de woorden correct in de gegeven zinnen. Gebruik elk woord één keer.

• Onze club is al een aantal jaren actief met mindervaliden. Er zijn enkele judoka’s met een handicap die bij ons

• Antibiotica hebben geen effect op virussen, enkel op

• Mijn grootvader is erg in prehistorische

• Buitenlandse investeerders vorig jaar wereldwijd 1,2 miljoen nieuwe jobs.

• Al onze producten worden vers afgesneden en daarna verpakt.

2 Lees deze woorden.

museum elektricien samenvloeiing petroleum opticien begroeiing Mattheus Julien draaiing

a Bij welke woorden ging het minder vlot? Markeer ze.

b Krijgen die woorden een trema?

3 In deze woorden komen veel klinkers na elkaar voor. Toch kun je ze niet verkeerd lezen. Test het zelf! financieel – eieren – beademen – beoordelen – geautomatiseerd

4 Schrijf de woorden tussen haakjes zo dat je ze niet verkeerd kunt lezen.

a België kent tien (officieel) feestdagen.

b De studierichting (industrieel) wetenschappen is sterk theoretisch, met de klemtoon op wiskunde en wetenschappen.

c Zwemmen is een perfecte sport om veel (calorie) te verbranden.

d (knie) zijn een belangrijke, maar vaak zwakke schakel in het menselijk lichaam. Heel wat sportblessures situeren zich rond dat gewricht.

©VANIN

e Je hoor t weleens in boeken en films over de zeven (zee) . Maar welke zijn dat?

166 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN

Het trema

Het trema gebruik je om leesverwarring te voorkomen. Plaats het trema bij het begin van een nieuwe lettergreep.

Bv. smeuïg, naïef leesverwarring mogelijk zonder tremageen leesverwarring mogelijk financiële financieel beëindigen beoefenen patiënt dieet poëzie paella diëtist duet genieën geniaal

Je gebruikt geen trema in deze speciale gevallen.

1 dubbele i B v. glooiing, verfraaiing

2 Latijnse woorden op -eum en -eus Bv. atheneum, Zeus

3 Franse woorden op -ien en -ienne Bv. opticien, Parisienne

OPDRACHT 7 Schrijf een trema waar dat nodig is.

a De sk igebieden in Belgie hebben vaak maar één of twee korte liften, toch kun je er heerlijk skien.

b In het Museum voor Natuurwetenschappen vind je de Galerij van de Dinosauriers. Dat is de grootste zaal van Europa die volledig in het teken staat van de dinosaurussen.

c Sommige mensen kopieren het uiterlijk van diegenen naar wie ze opkijken. Ze worden dus beinvloed door hun idool.

d Commercieel en financieel is het ambitieuze project niet gezond, maar commerciele en financiele belangen dienen te wijken voor principiele redenen.

e De Israelische elektricien raakte bijna geelektrocuteerd toen hij bij buiig weer de paellapan wou herstellen.

OPDRACHT 8 Onderzoek het accent.

1 Lees deze krantenkoppen. Markeer de Nederlandse woorden die uit het Frans afkomstig zijn.

Prins aanwezig op première FC De Kampioenen

Vliegtuig stort neer na defilé in Spanje

Menapische varkens zijn eeuwenoude delicatesse

Crèche moet uw kind iets bijleren

Doden bij explosie in depot zeehaven

©VANIN

Chineesje zit vast in tralies op 8ste etage

de/het depot: plaats waar vervoermiddelen (bv. bussen) worden gestald en onderhouden de delicatesse: exclusieve lekkernij (bv. truffel)

167 LES 2 over woordeN met tekeNs
hoe +
woord

2 Bekijk de woorden die je accentueerde. Groepeer ze in twee kolommen. Schrijf alle woorden die een accent behouden in het Nederlands in kolom A, de andere in kolom B. Vergelijk het Nederlandse woord met het Franse woord.

Frans Nederlands

première dépôt defilé délicatesse crèche étage

A: accent behouden

première depot defilé delicatesse crèche etage

B: accent niet behouden

3 Bek ijk deze tabel. Wat kun je besluiten? Vul aan.

Frans Nederlands étage décoration délicatesse résumé

etage decoratie delicatesse resumé

Besluit: in het Nederlands krijgt de -e in de eerste lettergreep

accent.

Het accent

In veelgebruikte woorden uit het Frans schrijf je alleen een accent op de e: é, è of ê.

Bv. een comité, een frêle meisje

Bij vernederlandste woorden krijgt de -e in de eerste lettergreep geen accent.

Bv. een eclair, de tweede etage

De vrouwelijke vormen van woorden op -é schrijf je met -ee.

Bv. een logé (mannelijke gast), een logee (vrouwelijke gast)

Op woorden die echt nog Frans aanvoelen, blijven de accenttekens staan.

Bv. een déjà vu, een tête-à-tête

Een accentteken kun je ook gebruiken om een woord of een deel van een woord te beklemtonen.

Bv. Het is voor ééuwig! Hij heeft slechts één boek gelezen.

168 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
+
woord hoe
accentueren: markeren
©VANIN

OPDRACHT 9 Oefen nu zelf.

1 Geef het meer voud van deze woorden en rangschik in kolommen. Noteer bovenaan in de tabel welk hulpteken je gebruikt of herkent. zee – idee – auto – gsm – knie – alinea – A – bacterie – tv

2 Herschrijf: aaneen of met een koppelteken?

lente ui tuin tafel mini computer on af auto ongeval zo even zo iets

hotel restaurant

zwart wit anti stoffen anti Frans lange afstand lange afstand loper alinea indeling ik verteller jij vorm

3 Noteer telkens twee woorden die dezelfde regel volgen.

Midden-Amerika minister-president cadeaus

cowboys opa’s fiets

Loïs’ potlood ’s morgens fantasieën

P-trein a.u.b.

©VANIN

169 LES 2 over woordeN met tekeNs

OPDRACHT 10 Schrijf een trema waar nodig.

commercieel – poezie – naief – ruine – museum – tweeentwintig – geexperimenteerd –elektricien – patient – paella – opticien – egoist – drieenhalf – ideeen – reunie

Gezocht: mecanicien met ervaring.

Nieuw: alle porien ineens gereinigd.

Kom mee sleeen op zaterdag!

Alles vacuum verpakt.

Nu met minder cafeine.

Geinteresseerd? Contacteer ons nu!

Nieuwe opleidingen voor industrieel ingenieur.

Kies voor begroeiing van je dak.

Creeer je eigen handtas.

Zorg voor voldoende calorieen.

OPDRACHT 11 Markeer de correcte spelling: accent of niet?

comite comité decor décor scène scene déja vu déjà vu coupe coupé tête-à-têtetete-a-tete bechamelsausbéchamelsaus crème créme etage étage ampereampère

OPDRACHT 12 Over het muurtje kijken. Kies een van de twee opdrachten.

1 Zoek in je boeken van andere vakken twee woorden met een teken. vak woord met teken naam van het teken

2 Zoek twee krantenkoppen met een teken.

krant/bron kop met teken naam van het teken

©VANIN

170 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
+
+

OPDRACHT 13 Welke woorden worden hier afgekort?

Geldig t.e.m. woensdag 31 mei, zolang de voorraad strekt.

€ 199,00

€ 169,00

€ 139,67 excl. btw

Stel een vraag Betalen in termijnen Verlanglijst SnelkeuzelijstBestellen

Een afkorting is een verzamelnaam voor woorden die niet volledig geschreven worden. De juiste schrijfwijze van officiële afkortingen kun je opzoeken in het woordenboek.

‘Eigen’ afkortingen kun je gebruiken als je (snel) notities wilt nemen.

OPDRACHT 14 Ken je ook deze afkortingen?

1 Zou je niet beter je geld sparen i.p.v. online games te kopen?

2 Beste mevrouw Vermoesen, ik heb een vraag m.b.t. de herhalingstoets van volgende week. Behoren de oefeningen op diddit ook tot de leerstof voor de toets?

3 Deze brief is t.a.v. van de directeur. Wil jij hem bezorgen?

4 Gelieve al je gegevens in te vullen: d.w.z. naam, huisadres, postcode, woonplaats, land waar je woont.

5 A.s. zaterdag is het zover. Dan treedt mijn idool op in het Sportpaleis!

Je kunt:

©VANIN

• woorden met een koppelteken, apostrof, trema of accent die in de les aan bod kwamen correct spellen;

• de regels voor het gebruik van tekens in woorden toepassen bij frequente woorden;

• frequente afkortingen voluit lezen.

171 LES 2 over woordeN met tekeNs
wat waarheen

Werk per twee. Gooi om de beurt met een dobbelsteen. Gooi je een drie? Dan moet je partner drie woorden dicteren uit het woordpakket dat je krijgt van je leraar. Daarna is het jouw beurt. Wie heeft als eerste tien woorden correct?

1 Zorg voor een dobbelsteen en een apart blad. Het woordpakket krijg je van je leraar.

2 Fris eventueel de spellingregels op.

3 De jongste van jullie beiden gooit als eerste met de dobbelsteen.

4 De andere dicteert evenveel woorden uit het woordpakket als er ogen gegooid werden. Spreek af of de woorden willekeurig gekozen mogen worden.

5 Jullie verbeteren samen. Het aantal correct gespelde woorden wordt genoteerd.

6 Daarna worden de rollen omgewisseld.

7 Wie als eerste tien woorden correct spelt, is de winnaar.

8 Klaar en nog tijd over? Speel nog eens.

reflectereN

9 Hoe lukte dat?

172 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je past de regels van het koppelteken correct toe. 1 2 3 41 2 3 4 Je past de regels van de apostrof correct toe. 1 2 3 41 2 3 4 Je past de regels van het trema correct toe. 1 2 3 41 2 3 4 Je past de regels van het accentteken correct toe. 1 2 3 41 2 3 4 Je speelt het spel fair. 1 2 3 41 2 3 4
orIëNtereN – voorbereIdeN ov ur ov u r uItvoereN ovu r
Werkpuntje voor jezelf:
Dobbeldictee ©VANIN

passende aanspreking en slotgroet kiezen

feedback geven netetiquette toepassen mening uitwisselen WhatsAppbericht schrijven

blog en vlog lezen en opstellen

hallo, mvg eN … tot zIeNs! formele eN INformele taal

OPDRACHT 1 Beluister het fragment.

Maak notities tijdens het luisteren. Beantwoord de vragen.

1 Op welke manieren wordt Jan Hautekiet aangesproken door luisteraars die hem een bericht sturen? Markeer enkel wat in het fragment opgesomd werd.

Beste meneer Hallo Hoi Mijnheer

Yuplahoi Beste relatie Goede vrienden met een groot en warm hart Jooo!

Dag Jan Dag mensen Geachte heer Dag allemaal

Gedag Geachte redactieDag Jan en redactie Geachte meneer

Morning Hey Meneer, mevrouw Goedemorgen

Hoe sluiten ze af?

Hoogachtend Arrividerci! Hartelijks Ciao

Respectvolle groeten Groet(jes) Doeoei! Lieve groet

Tot ziens Moderne groetjes Slu! mvg, kind regards, meilleures salutations

2 Wat vind jij een passende aanspreking en slotgroet in een bericht of een mailtje naar de redactie van de radio (of televisie)? Onderstreep in beide tabellen drie mogelijkheden. Verklaar je keuze.

NetetIquette

OPDRACHT 2 Wat hoort bij correct gebruik van netetiquette?

Bloggen en vloggen ©VANIN

1 Markeer de hokjes die volgens jou te maken hebben met correct gebruik van netetiquette groen. Wat niet bij correct en beleefd internetgebruik past, kleur je oranje of rood.

173 LES 3 bloggeN eN vloggeN
les 3
1 2

a Gebruik HOOFDLETTERS om iets te beklemtonen.

b Af kortingen en smileys kunnen alleen in informele berichten naar familieleden, vrienden en kennissen, niet in een formele e-mail.

c Het is interessant om ellenlange berichten, die al vele keren heen en weer gestuurd werden, te blijven versturen.

d Als je een mail beantwoordt, gebruik dan ‘Reply all’, zodat alle geadresseerden jouw antwoord naar de afzender kunnen lezen.

e Zorg voor voldoende witregels om de leesbaarheid te vergroten.

i Vergeef anderen hun fouten, zeker wanneer het mensen zijn die hun eerste stappen op het internet zetten.

f Respecteer de privacy van anderen. g Geef in de onderwerpregel (subject) van je e-mail duidelijk aan waar het bericht over gaat.

j Bekijk geregeld je mailbox en antwoord snel. Het specifieke van internet is precies de snelheid.

k Lees je berichten altijd grondig na voor je ze verstuurt. Let op taal- en typfouten.

h Formuleer je boodschap kort en bondig, in begrijpelijke taal.

l Neem deel aan discussies en bemoei je ook met de ruzies van anderen.

Netetiquette omvat de gedragsregels die je gebruikt en respecteert als je communiceert via het internet.

2 Lees de tips voor het gebruik van het internet. Wat heb je zelf al eens fout gedaan? Wat deed je al eens correct? Welke vijf tips vind je zelf heel waardevol?

OPDRACHT 3 Meld nieuws aan de redactie van de nieuwsdienst. Kies een van de gebeurtenissen.

1 Je hebt net met je smar tphone een van deze gebeurtenissen kunnen filmen.

a Enkele mensen hebben iemand uit een zinkende auto kunnen redden.

b Een groot appartementsgebouw in jouw buurt wordt volledig ontruimd.

c Een vliegtuigje of een luchtballon heeft een noodlanding moeten maken in een weide; er zijn enkele lichtgewonden.

d Een wereldster die straks in het Sportpaleis optreedt, kwam zopas heel spontaan de frituur binnen waar ook jij was!

e Andere: er zijn best nog mogelijk heden om nieuws te melden aan de redactie van een zender.

Stel een passend kort bericht op en houd daarbij rekening met de netetiquette.

2 Vorm een duo met de dichtstbijzijnde leerling. Lees elkaars bericht.

• Wat vind je goed?

• Welke tips geef je om het nog beter te maken?

Doe dat een aantal keer.

174 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
wat
©VANIN

Hoe pas je netetiquette op een correcte manier toe in alle communicatie via het internet? Houd bij het opstellen van een bericht rekening met enkele belangrijke basisregels.

• Blijf respectvol en beleefd in alles wat je schrijft en meng je niet in discussies van anderen.

• Lees je berichten goed na. Vermijd spelfouten en gebruik correcte taal.

• Gebruik geen hoofdletters om iets te beklemtonen; dat komt over als agressief taalgebruik.

• Respecteer de privacy van anderen; gedraag je bij het schrijven van berichten zoals je zelf ook aangesproken of behandeld wilt worden.

• Houd een persoonlijk e-mailbericht kort en eenvoudig. Voor een lange mededeling voer je beter een telefoongesprek.

• Twijfel je of je een bericht wel zou versturen? Zet het klaar en wacht tot de volgende dag om op de knop Verzenden te drukken.

• Kregen anderen hetzelfde bericht? Als je wilt antwoorden, denk dan goed na of je jouw antwoord enkel richt aan de afzender (Beantwoorden) of aan iedereen (Allen beantwoorden).

• Een mailbericht bevat geen lichaamstaal of intonatie. Wees daarom voorzichtig met een mededeling die je humoristisch bedoelt, maar die anderen misschien niet zo begrijpen.

bloggers eN vloggers

OPDRACHT 4 Onderzoek een website over bloggen.

Dé manier om al je verhalen te delen met anderen, is een blog starten. Lees je weleens blogs van anderen? Welke?

1 Surf naar de link die je op diddit vindt.

• Klik op ‘kenmerken’. Lees het overzicht van de kenmerken en functies van de site.

• Verbind een woord(groep) uit reeks 1 met een passend(e) woord(groep) uit reeks 2. Ze staan in een willekeurige volgorde.

Reeks 1: naar een datum aftellen – meerdere auteurs – polls – blokkeren bezoekers – reageren

Reeks 2: functie uitschakelen mogelijk – vragen stellen – belangrijke gebeurtenis – anderen laten meewerken –gastenboek

Reeks 1

Reeks 2

2 Lees de tips die je k rijgt over het opstarten van een blog. Welke drie tips vind jij het interessantst? Waarom? Bespreek.

175 LES 3 bloggeN eN vloggeN
hoe 3 ©VANIN

OPDRACHT 5 Schrijf een blog.

Gebruik een zoekmachine om blogs te vinden en lees enkele blogartikels.

Schrijf een korte blog over een weekje of enkele dagen tijdens een korte of lange vakantie. Gebruik deze woordtekens in je blog en markeer die in de kleur waarin het woord hier geschreven is: koppelteken – apostrof – trema – accent

Laat een klasgenoot je blog lezen en waarderen. Gebruik het kader dat je op diddit vindt.

OPDRACHT 6 Lees deze tekst over vloggen.

Vloggen – een videodagboek op internet bijhouden – is razend populair bij de jeugd. Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant workshops ‘Hoe word ik een vlogger?’.

‘De digitalisering van de jeugd is een feit: 92 % van de jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft een eigen smartphone’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Jeugd en Informatica. ‘Het is hun toegangspoort tot de wereld en biedt mogelijkheden. Heel veel jongeren slaan ermee aan het vloggen. Maar zoals met alles op het internet, doe je zoiets het best voorbereid. Daarom bieden we een vlogcursus voor jongeren. Omdat ouders vaak met schrik zitten over wat hun kinderen op het internet doen, zijn er voor hen de lezingen Vloggers zijn de nieuwe helden van de jeugd!.’ Een tiental jongeren leerde zaterdag onder begeleiding van vlogger Anton Olbrechts (24) – YouTubenaam: Flippolife – de eerste stappen als vlogger te zetten. ‘We leren niet alleen vlogs opnemen met de smartphone, maar ook een goed verhaal te vertellen en alles samen te brengen tot een fijne, coole montage. We bekijken ook hoe je alles op YouTube plaatst en hoe je je publiek nog kunt vergroten’, zegt Olbrechts. De volgende workshop en lezing in onze regio is op 4 januari in Kortenberg. In Holsbeek is er op maandag 5 december vanaf 20 uur een lezing in het gemeentehuis. Inschrijven gebeurt voor alle sessies bij de betreffende gemeenten.

‘Provincie leert jongeren en hun ouders vloggen’, www.hln.be

Beluister nu het fragment over vloggen en beantwoord de vragen.

1 Wat is de precieze reden om jongeren een vlogcursus aan te bieden?

2 Wat wordt aan de ouders aangeboden?

3 Waarom wordt dat aan ouders aangeboden?

4 Welke drie dingen leren beginnende vloggers in de cursus?

5 Wat vindt Espe R yckaert zo kenmerkend aan vloggers?

de gedeputeerde: afgevaardigde

176 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
woord
©VANIN

6 Als het om het aanprijzen van producten gaat, is een vlogger bezig met pure reclame. Waar of niet? Verklaar.

Een blog of weblog is een plaats op het internet waar iemand geregeld teksten en nieuwtjes plaatst of post.

De schrijver of schrijfster van een weblog noem je een blogger of blogster. De bezoekers of lezers van een weblog kunnen onder een blogpost een reactie schrijven.

Een vlog is een weblog in videovorm. Zo’n dagboek op het internet bestaat uit videobeelden of filmpjes die door een vlogger of vlogster gemaakt worden.

Je kunt:

• op een correcte manier een berichtje opstellen;

• een passende aansprek ing en slotgroet gebruiken in een bericht;

• een bericht opstellen en rekening houden met de netetiquette;

• vragen over een lees- en luisterfragment correct beantwoorden;

• een blogbericht opstellen en daarop passend reageren.

177 LES 3 bloggeN eN vloggeN
wat waarheen ©VANIN

Ben je er nog? lees dan onze blog!

Je kiest een foto en je leeft je in een situatie in. Je leest en schrijft blogberichten met reacties en met verplicht gebruik van een aantal woordtekens.

1 Werk in duo’s. Bekijk de foto’s. O ver welke foto zou je het meest kunnen vertellen of schrijven?

2 Kies een van de foto’s. Leef je in de situatie in.

3 Waar ben je? Wat ging aan de situatie vooraf? Wat zou er verder kunnen gebeuren? Wie is er in de buurt? Welk weer is het? Wat is de weersvoorspelling? Vanop die plaats of vanuit die situatie breng je verslag uit in een blog.

4 Schrijf een blog waarop een klasgenoot een reactie post. De reactie komt onder of naast het bericht.

©VANIN

5 Kies daarna een tweede foto en draai de rollen om.

6 Houd rekening met deze afspraken.

• Gebruik het passende taalregister.

• Gebruik deze woordtekens minstens twee keer correct in je volledige blog: het koppelteken, de apostrof, het trema, het accent.

• Duid ze aan met een k leurtje.

178 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
A B C D
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN

ovu r reflectereN

7 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je leeft je op een passende manier in een situatie in.

schrijft een blogbericht op een passende en correcte manier.

gebruikt woordtekens correct.

schrijft een passende reactie op een blogbericht.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

In een (internet)woordenboek kun je de spelling van woorden met woordtekens opzoeken.

179 LES 3 bloggeN eN vloggeN
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4
tip
©VANIN

kijkvaardigheid oefenen

spanningstechnieken ontdekken en inzetten

spannende ervaring uitwisselen genietend lezen

opinie vormen

boek of fIlm?

OPDRACHT 1 Lees de titels van de verfilmde jeugdboeken.

1 Welke verfilmde jeugdboeken ken je? Heb je het boek gelezen? De film gezien? Zet een kruisje.

2 Ken je nog andere verfilmde jeugdboeken? Vul het lijstje aan.

De GVR (Roald Dahl)

Iep (Joke van Leeuwen)

titel boek van gehoord? boek gelezen? film gezien?

Harry Potter en de Steen der Wijzen (J.K. Rowling)

Ben X (Nic Balthazar)

Het engelenhuis (Dirk Bracke)

OPDRACHT 2 ‘Het boek is beter dan de film!’ Geef je mening.

1 Houd je meestal meer van het boek? Of verkies je toch vaker de film?

2 Welke troeven heeft een boek volgens jou? En een film?

Jeugdboeken op het witte doek ©VANIN

180 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
les
4
1

OPDRACHT 3 Bekijk aandachtig de vier covers.

1 Welke cover spreekt je het meest aan? Waarom?

2 Welke covers zijn boekcovers? En de andere?

3 Wat betekent ‘trash’?

4 Waar zou Trash zich afspelen?

5 In welke stad speelt het verhaal van Hugo zich af?

6 Wat zou Hugo Cabret uitgevonden hebben?

7 In beide verhalen gaan de personages op zoektocht. Een gestolen sleutel speelt daarbij een belangrijke rol. Op welke cover kun je dat ook zien?

8 Een van beide boeken leest als een film: het wordt namelijk evenveel in woorden als in beelden verteld. Dat maakt het heel bijzonder! Welk boek is volgens jou ook een beetje een prentenboek?

181 LES 4 jeugdboekeN op het wItte doek
vergelIjkeNd oNderzoek
A B C D
2
© Tony Cenicola / The New York Times / Redux
©VANIN

9 Kun je deze teksten van het achterplat aan het juiste verhaal koppelen? Schrijf de titel boven elke tekst.

Rafael Fernández woont samen met zijn vrienden Gardo en Rat op een vuilnisbelt ergens in ZuidAmerika. Ze voorzien in hun levensonderhoud door afval te sorteren. Dan vindt Rafael tussen de rotzooi een tasje met een sleutel in. Hij en zijn vrienden verkeren in groot gevaar als blijkt dat corrupte politieagenten op zoek zijn naar het tasje. Straatkinderen verdwijnen immers vaak zomaar, zonder dat iemand zich hun lot aantrekt. Waarom is de politie zo wanhopig op jacht naar de sleutel? Kunnen Rafael en zijn vrienden het mysterie oplossen voordat de politie hen te pakken krijgt?

Wees, klokkenmeester en dief. Hugo Cabret woont in de muren van een druk treinstation in Parijs en zorgt ervoor dat de klokken gelijk blijven lopen. Maar wanneer Hugo het pad van een excentriek , leesgraag meisje en een verbitterde oude man kruist, worden Hugo's bestaan en zijn grote geheim in gevaar gebracht.

Een tekening, een notitieboekje, een gestolen sleutel, een mechanische man en een verborgen bericht van Hugo's overleden vader vormen de spil van dit ingenieuze, ontroerende en betoverende mysterie.

10 Een auteur vertelt zijn verhaal anders dan een regisseur. Vergelijk het boek met de film. Verdeel de klas in twee groepen. Maak eerst een keuze.

Ga naar opdracht 4.

Wat wil je eerst doen? kijken

lezen Ga naar opdracht 5.

OPDRACHT 4 Je koos ervoor om eerst te lezen. Welk verhaal boeit je het meest?

Lees de twee fragmenten van het verhaal. Beantwoord de vragen. Ga daarna naar opdracht 6.

Trash – Andy Mulligan

Vragen bij Fragment 1 ‘Het tasje’

1 Wie is de ik-persoon in het fragment?

2 Waar ‘werkt’ de verteller?

3 Wat zit er in de gevonden portefeuille?

4 Hoeveel euro is 1100 Filipijnse peso? Is zijn vondst waardevol?

5 Heb je zelf al eens iets waardevols gevonden? Wat?

©VANIN

corrupt: omkoopbaar, onbetrouwbaar, oneerlijk excentriek: heel anders dan normaal en daardoor opvallend mechanisch: gerobotiseerd, werktuiglijk ingenieus: slim bedacht of gemaakt

182 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
woord

Vragen bij fragment 2 ‘De bijbel’

1 Wie is de ik-persoon in het fragment?

2 Hoe weet hij dat hij de juiste bijbel heeft gekocht?

3 Met welk wapen haalt de ik-persoon het gezicht van Marco open?

4 Ben je zelf al eens moeten vluchten voor iemand?

5 Zou jij geweld gebruiken om je te verdedigen?

Ga nu naar opdracht 6.

De uitvinding van Hugo Cabret – Brian Selznick

Vragen bij fragment 1 ‘De dief’

1 Hugo steelt speelgoed uit de k iosk. Wat wou hij stelen toen de oude man hem bij de kraag greep?

2 Heb je zelf al eens iets gestolen? Wat?

3 Om wiens hulp roept de oude man als hij Hugo op heterdaad betrapt?

4 Welk dierbaar bezit nam de oude man van Hugo af?

5 Waar van zouden er tekeningen in het boekje staan, denk je?

Vragen bij fragment 2 ‘De boodschap’

1 Hoe kwam Hugo aan de sleutel?

2 Behalve de sleutel was er nog iets nodig om de mechanische man te laten schrijven. Wat?

3 Wat zal de mechanische man schrijven, denk je?

4 Waarom wou Hugo een opwindmuis stelen, denk je?

5 Hugo is een kei in techniek. Wat heb jij al helemaal alleen gemaakt of in elkaar gestoken?

Ga nu naar opdracht 6.

OPDRACHT 5 Je koos ervoor om eerst te kijken. Welk verhaal boeit je het meest?

Bekijk de twee fragmenten van dat verhaal. Beantwoord de vragen. Ga daarna naar opdracht 7.

Trash – Andy Mulligan

Filmfragment 1 ‘Het tasje’

Vragen

1 Hoe zijn de ‘werkomstandigheden’ van Rafael en zijn vrienden?

183 LES 4 jeugdboekeN op het wItte doek
©VANIN

2 Waarom is de vondst van Rafael zo waardevol voor hem?

3 In het tasje zit ook een sleutel. Hoe ziet de sleutel eruit? Kun je raden wat je ermee kunt openen?

4 Waaruit blijkt de hechte vriendschap tussen Rafael en Gardo?

5 Zou jij gevonden geld net als Rafael voor jezelf houden? Of geef je het aan bij de politie?

Filmfragment 2 ‘De bijbel’

Vragen

1 Hoe wordt de bijbelroof voorbereid?

2 Wie is volgens jou de ‘denker’ van de drie jongeren?

3 Wie is de ‘dur ver’?

4 Wie steelt de bijbel?

5 Verloopt de roof volgens plan? Geef minstens één voorbeeld.

Ga nu naar opdracht 7.

De uitvinding van Hugo Cabret – Brian Selznick

Filmfragment 1 ‘De dief’

Vragen

1 Waarom dacht Hugo dat de kust veilig was toen hij de speelgoedmuis wou stelen?

2 Wie heeft jou eens betrapt? Wat deed je?

3 Wat stal de oude man van Hugo?

4 Waaraan zie je dat het verhaal zich niet in onze tijd afspeelt?

5 Zou je graag in 1931 geleefd hebben?

Filmfragment 2 ‘De boodschap’

Vragen

1 Waar verbergt Hugo zijn mechanische man?

2 Wat heeft Hugo nodig om de mechanische man in werking te laten treden?

184 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
©VANIN

3 Wat denk je dat de mechanische man zal schrijven?

4 Waarom is de mechanische man zo belangrijk voor hem?

5 Welke karaktertrekken of eigenschappen zou je Hugo toeschrijven?

Ga nu naar opdracht 7.

OPDRACHT 6 Hoe creëer je spanning in een boek? Vul aan.

1 Om spanning te creëren, kiest de auteur niet zomaar een omgeving. De plaats waar het verhaal zich afspeelt, moet voldoende sfeer uitstralen: griezeligheid, drukte, mysterie … Alleen een goedgekozen ruimte zal leiden tot spanning. Benoem de ruimte van het verhaal dat je las.

Trash De uitvinding van Hugo Cabret

2 Raadsels en geheimzinnige gebeur tenissen zorgen meteen voor spanning in een verhaal. Als lezer weet je meer of minder dan de personages. Dat zorgt voor spanning. Wat is het raadsel in het verhaal dat je las?

Trash De uitvinding van Hugo Cabret

3 Een auteur beschrijft plaatsen, personages of handelingen soms zeer gedetailleerd. Welk effect heeft dat op de spanning?

Waar is dat zo in het verhaal dat je las?

Trash De uitvinding van Hugo Cabret

Ga nu terug naar opdracht 5 en bekijk het verhaal.

185 LES 4 jeugdboekeN op het wItte doek
©VANIN

OPDRACHT 7 Hoe creëer je spanning in een film? Vul aan.

1 In vergelijking met een auteur heeft een regisseur een extra troef om spanning te creëren. Wat kan hij (zelfs nadien) aan een scène toevoegen?

Waar is dat zo in het fragment dat je zag? Geef minstens één voorbeeld.

Trash De uitvinding van Hugo Cabret

2 Hoe laat een regisseur de kijker weten dat een emotie of een voorwerp heel belangrijk is?

Waar in het fragment is dat zo? Geef minstens één voorbeeld.

Trash De uitvinding van Hugo Cabret

Bij een close-up wordt een deel van het onderwerp heel erg sterk naar voren gehaald. De rest van de omgeving wordt genegeerd; alleen het onderwerp wordt sterk ingezoomd in beeld gebracht. Een close-up focust bijvoorbeeld op de gelaatsuitdrukking van een personage of op een belangrijk detail.

3 Bek ijk het beeld. Welke woorden passen volgens jou bij deze persoon? Markeer ze.

zwak

slungelig

©VANIN

zelfverzekerd

machtig

passief

ondernemend

186 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
wat

Hoe komt het dat het personage zo overkomt?

Zo’n camerastandpunt of perspectief heet kikvorsperspectief

Het omgekeerde is een vogelperspectief. Hoe komt een personage dan over, denk je?

Benoem het perspectief. Verklaar de keuze voor dat camerastandpunt.

Trash

Verklaring: Verklaring:

De uitvinding van Hugo Cabret

Ga nu terug naar opdracht 4 en lees het verhaal.

OPDRACHT 8 Vergelijk boek en film.

1 Waar heb je het meest van genoten: boek- of filmfragment? Waarom?

2 Het verhaal wordt in de film een beetje anders verteld. Geef minstens twee verschillen tussen boek en film.

Trash

De uitvinding van Hugo Cabret

©VANIN

187 LES 4 jeugdboekeN op het wItte doek

3 Ben je benieuwd naar de afloop? Welke vragen zijn nog niet beantwoord? Noteer er twee.

Trash

De uitvinding van Hugo Cabret

Spanningstechnieken

Een verhaal wordt spannend als de auteur iets verborgen houdt, iets (voorlopig) verzwijgt.

Die onwetendheid roept vragen op en net op die vragen wil je een antwoord krijgen. Daarom lees of kijk je verder.

Een schrijver of regisseur kan op verschillende manieren spanning in een verhaal brengen.

Dit zijn enkele voorbeelden van spanningstechnieken.

1 Ver tellen over een geheim of raadsel dat beetje bij beetje onthuld wordt.

2 Bewust belangrijke informatie verzwijgen.

3 Het verhaal vertragen: de afloop van een situatie niet meteen vertellen, maar uitvoerig beschrijven of in beeld brengen.

4 Personages in een enge of gevaarlijke situatie plaatsen.

5 Het verhaal in een griezelige of gevaarlijke omgeving laten spelen.

6 Het verhaal op een spannend moment afbreken (cliffhanger).

7 Een onverwachte wending in het verhaal stoppen.

8 Ver wachtingen en vermoedens wekken door aanwijzingen over de afloop te geven.

9 Een informatievoorsprong geven: de lezer of kijker iets vertellen wat de personages niet weten.

188 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
wat ©VANIN

OPDRACHT 9 Lees de mening van anderen.

1 Lees stukjes uit recensies. Een recensie is een voorbeeld van een opiniërende tekst. Over welk boek of welke film wordt iets gezegd? A = Trash

B = (De uitvinding van) Hugo (Cabret)

2 Zegt de recensent iets over het boek of over de film?

3 Is de kritiek positief of negatief?

4 Wat vind jij? Ga je akkoord met de commentaren?

kritiek

‘Je wordt vooral aangetrokken door de mooie lay-out. Af en toe wordt de tekst onderbroken en gaat het verhaal verder in mooie tekeningen.’

(E. Verlinden, www.pluizer.be)

‘Net als Danny Boyle in zijn film Slumdog Millionaire slaagt regisseur Stephen Daldry erin een film te maken over arme kindjes elders in de wereld.’

(A. de Jong, De Telegraaf )

‘Het boek zit vol geheimen, maar zoals het hier verteld wordt, interesseert het je als lezer geen snars om erachter te komen. De personages zijn bloedeloze, vlakke mensen, die echt niet leven.’

(E. Verlinden, www.pluizer.be)

‘Natuurlijk worden misstanden als armoede en corruptie aangekaart. Maar het is vooral een uitermate spannend boek waarin de hoofdpersonen overtuigend tot leven komen en de lezer met hun charme moeiteloos om de vinger winden.’

(Jaap Leest)

‘Ronduit zwak zijn de pogingen om kritiek te leveren op de maatschappij. Vooral de kritiek op de belabberde leefomstandigheden van zwerfkinderen is nogal gratuit, als je weet dat die afkomstig is van filmmakers die voor veel geld een vuilnisbelt lieten namaken, omdat ze echte armoede te veel vonden stinken.’ (F. de Jong, filmkrant.nl)

‘Al in de eerste vijf minuten laat regisseur Scorsese zien dat hij, zelfs op zijn gezegende leeftijd, de modernste cameratechnologieën en digitale tovenarijen als geen ander beheerst. Maestro, u heeft de mooiste, de ontroerendste en de meest betoverende film van het jaar gemaakt.’ (Humo)

A/B? boek of film? +/–

Je kunt:

• argumenten geven waarom je een boek boven een film verkiest of omgekeerd;

• spanningstechnieken in een boek vergelijken met die in een film;

• je mening ver woorden over een boek- en filmfragment;

• een eigen ervaring spannend vertellen.

©VANIN

189 LES 4 jeugdboekeN op het wItte doek
waarheen

Wanneer maakte jij iets spannends mee? Wat heb je na lang twijfelen uiteindelijk gedurfd? Schrijf er kort over of speel je ervaring na in een kort filmpje.

orIëNtereN – voorbereIdeN

1 Bedenk wanneer jij iets spannends, angstaanjagends of avontuurlijks hebt beleefd of gedurfd.

• Waar was dat?

• Wat gebeurde er precies?

• Was er nog iemand bij of was je helemaal alleen?

• Hoe voelde je je?

2 Bepaal of je gaat schrijven of filmen. Wat zijn je talenten? Wat is haalbaar?

3 Schrijf of film je spannende ervaring. Maak gebruik van minstens twee spanningstechnieken.

4 Houd het kor t. Je leraar vertelt je hoeveel woorden je schrijft of hoeveel minuten je filmt.

5 Hoe lukte dat?

6 Lees of bek ijk elkaars ervaring. Wie heeft de spannendste ervaring gedeeld?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je hebt minstens twee spanningstechnieken gebruikt. { ja { nee { ja { nee

Je hebt je verhaal kort verteld (gevraagde lengte/duur). { ja { nee { ja { nee

Je verhaal wordt door anderen als spannend ervaren.

Werkpuntje voor jezelf:

Deel een spannende ervaring ©VANIN

190 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
1 2 3 41 2 3 4
ov ur ov u r uItvoereN ovu r reflectereN

zoekend luisteren

enkelvoudige en samengestelde zinnen onderzoeken

nieuws spinnen mediawijs worden

voegwoord gebruiken

zINNeN oNderzoekeN

OPDRACHT 1 Luister naar een tekst over mediawijsheid. Vul de fiche met tips aan.

Wil je iets leren over goed beveiligde profielen, kies dan voor A. Wil je iets leren over goede wachtwoorden, kies dan voor B.

A Internetprofielen

1 Wat weet je al over internetprofielen?

a Heb je een profiel op Facebook of Instagram?

b Hoe bepaal je wie je als vriend toevoegt?

c Welke gevaren hebben sociale media volgens jou?

d Hoe kun je internetprofielen beveiligen? Noteer minstens twee tips.

VEILIG PROFIEL

2 Vul de fiche aan terwijl je luistert.

K ies uit: locatie – privacyinstellingen – log uit – iedereen – gebruiksvoorwaarden – sterk wachtwoord –alles – geheim – privacy

FICHE Hoe bescherm je jouw profiel? 8 tips

1 Voeg niet zomaar toe.

2 Post niet zomaar op je profiel.

Samengestelde zinnen ©VANIN

3 Bek ijk zeker de

4 Gebruik een en houd het

5 als je de gebruikte computer verlaat.

6 Vermijd om informatie te geven over jouw en post ook niet dat je op vak antie bent.

7 Lees altijd de voor je een profielpagina aanmaakt.

8 Respecteer de van anderen.

191 LES 5 sameNgestelde zINNeN
les 5
1

B Wachtwoorden

1 Wat weet je al over wachtwoorden?

a Heb je voor elk account een ander wachtwoord?

b Hoe bedenk je een wachtwoord?

c Hoe zorg je ervoor dat je jouw wachtwoord(en) niet vergeet?

d Hoe maak je een sterk wachtwoord? Noteer minstens twee tips. STERK WACHTWOORD

2 Vul de fiche aan terwijl je luistert.

K ies uit: trucje – geheim – schrijf – acht – bestaand woord – verschillende – symbolen – wijzig –hoofdletters

FICHE Hoe maak je een sterk wachtwoord 8 tips

1 Een sterk wachtwoord is en je mag het aan niemand zeggen.

2 Gebruik geen of een naam, omdat dat mak kelijk te raden is.

3 Gebruik minstens tekens voor je wachtwoord.

4 Gebruik een combinatie van letters, cijfers, , k leine letters en zoals @, € of !.

5 Gebruik een opdat je je sterke wachtwoord zelf niet zou vergeten.

6 je wachtwoord niet op zodat niemand het te weten kan komen.

7 je wachtwoord regelmatig.

8 Gebruik wachtwoorden.

OPDRACHT 2 Blijf bij je keuze: A of B. Werk enkel met die zinnen.

A boodschap boodschap in fiche

1 Gebruik een sterk wachtwoord. Houd het geheim. Gebruik een sterk wachtwoord

2 Log uit. Je verlaat de gebruikte computer. Log uit

©VANIN

B boodschap boodschap in fiche

1 Een sterk wachtwoord is geheim. Een wachtwoord mag je aan niemand zeggen.

Een sterk wachtwoord is geheim

2 Gebruik geen bestaand woord of een naam. Dat is makkelijk te raden. Gebruik geen bestaand woord of een naam,

192 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN

1 Lees de boodschap in de eerste kolom. Hoe staat dezelfde boodschap in je fiche? Vervolledig de zin.

2 Zoek het woord dat de twee zinnen met elkaar verbindt. Markeer het blauw in de tabel. Zulke woorden worden voegwoorden genoemd.

3 Hoe noem je een zin die twee (of meer) enkelvoudige zinnen met een voegwoord of een leesteken verbindt?

4 Tel het aantal wwg/nwg (persoonsvormen) in elke zin.

boodschap boodschap in fiche

1 aantal wwg/nwg – pv’s: aantal wwg/nwg – pv’s:

2 aantal wwg/nwg – pv’s: aantal wwg/nwg – pv’s:

Vul aan.

In een enkelvoudige zin staat

In een zin staat er meer dan één wwg/nwg; meer dan één persoonsvorm.

5 Markeer in de fiche alle samengestelde zinnen geel.

Enkelvoudige en samengestelde zinnen

Gebruik geen bestaand woord of een naam. Dat is makkelijk te raden.

Dat zijn enkelvoudige zinnen

Gebruik geen bestaand woord of een naam omdat dat makkelijk te raden is.

Dat zijn samengestelde zinnen

Twee enkelvoudige zinnen kunnen met een verbindingswoord (voegwoord) of een leesteken (komma, dubbele punt, puntkomma) met elkaar verbonden worden.

Deze verbindingswoorden (voegwoorden) worden dikwijls gebruikt: en, maar, of Behalve want en omdat zijn er nog andere verbindingswoorden (voegwoorden) die een zin in een zin aangeven, bijvoorbeeld: wanneer, als, zoals, terwijl, zodra, voordat, voor, nu, toen, nadat, zolang als, totdat, zodat, doordat, opdat, sinds, waardoor, tenzij, hoewel, alsof, dat

Voor de verbindingswoorden (voegwoorden) maar en want schrijf je een komma.

In een vlot geschreven tekst vind je variatie: zowel enkelvoudige als samengestelde zinnen komen aan bod.

193 LES 5 sameNgestelde zINNeN
wat
©VANIN

OPDRACHT 3 Blijf bij je keuze: A of B. Lees de twee teksten. Welke tekst heb je gehoord? Kruis aan.

{ tekst 1

Wil je jouw privacy op het internet beschermen?

{ tekst 2

Wil je jouw privacy op het internet beschermen?

Scherm jouw profielpagina’s op verschillende websites en apps dan goed af. Anders kan iedereen jouw activiteiten op Facebook, Instagram of een andere socialenetwerksite zien. Zo komen anderen veel over jou te weten.

Of kunnen anderen in jouw naam dingen posten of berichten verzenden!

Met deze acht tips kun je veilig gebruikmaken van de sociale media. Houd er rekening mee.

B

{ tekst 1

Een egel beschermt zichzelf tegen gevaar met zijn stekels. Online bescherm je jezelf ook best tegen gevaren. Een sterk wachtwoord biedt bescherming. Zonder een sterk wachtwoord ben je zo kwetsbaar als een egel zonder stekels!

Anderen kunnen dan toegang krijgen tot je onlineaccounts. Ze kunnen in jouw naam ongepaste dingen posten op Facebook of je digitaal schoolplatform. We geven acht tips om sterke wachtwoorden te maken.

Zorg er dan voor dat jouw profielpagina’s op verschillende websites en apps goed afgeschermd zijn, want anders loop je het risico dat iedereen kan zien wat je op Facebook, Instagram of een andere socialenetwerksite doet. Zo kunnen anderen veel over jou te weten komen.

Of erger nog, als je je profiel niet goed beveiligt, kunnen anderen in jouw naam dingen posten of berichten verzenden!

Als je met deze acht tips rekening houdt, kun je veilig gebruikmaken van de sociale media.

{ tekst 2

Een egel beschermt zichzelf met stekels tegen gevaar en jij beschermt jezelf best ook online. Een sterk wachtwoord biedt bescherming. Als je geen sterk wachtwoord gebruikt, ben je zo kwetsbaar als een egel zonder stekels!

Mensen met slechte bedoelingen kunnen dan toegang krijgen tot je onlineaccounts en in jouw naam ongepaste dingen posten op Facebook of je digitaal schoolplatform. Daarom geven we acht tips om sterke wachtwoorden te maken.

1 Welke tekst is volgens jou het best geschreven? Waarom?

2 Tel het aantal zinnen en persoonsvormen in teksten 1 en 2. Onderstreep de persoonsvormen.

A

tekst 1

tekst 2

zinnen pv’s zinnen pv’s

B

©VANIN

tekst 2 zinnen pv’s zinnen pv’s

tekst 1

a Welke tekst heeft de meeste zinnen? { tekst 1 { tek st 2

b Waarom is de tekst met de minste zinnen toch de langste? Markeer. Omdat tekst 2 enkelvoudige/samengestelde zinnen bevat. Die zinnen zijn bijna altijd korter/langer (= meer woorden) dan enkelvoudige zinnen.

194 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
A

3 Neem de twee boodschappen onder de loep.

boodschap A

Als je met deze acht tips rekening houdt, kun je veilig gebruikmaken van de sociale media.

boodschap B

Mensen met slechte bedoelingen kunnen dan toegang krijgen tot je onlineaccounts en in jouw naam ongepaste dingen posten op Facebook of je online schoolplatform.

a Markeer de voegwoorden blauw.

b Bek ijk de zinnen. Over wie wordt iets gezegd?

boodschap A boodschap B

c Markeer de onderwerpen geel.

d Onderstreep alle persoonsvormen in de zinnen.

Onderzoek boodschap B. Hoeveel pv’s vind je in die samengestelde zin?

Is het dan wel een samengestelde zin?

e Bek ijk de twee samengestelde zinnen. Van welke zin kun je twee zinnen maken zonder de woordvolgorde te veranderen, dus door enkel het voegwoord weg te laten?

{ zin in boodschap A { zin in boodschap B

Bewijs je antwoord. De eerste zin staat er al. Noteer de tweede. Wat voeg je toe?

Mensen met slechte bedoelingen kunnen dan toegang krijgen tot je online account, zoals die op Facebook of je digitaal schoolplatform.

f Bek ijk nogmaals de twee samengestelde zinnen. Bij welke zin kun je twee ja-neevragen stellen?

{ zin in boodschap A { zin in boodschap B

Bewijs je antwoord door de twee ja-neevragen te noteren.

Nevenschikking en onderschikking

Van een samengestelde zin met nevenschikking kun je twee gelijkwaardige zinnen maken zonder dat de woordvolgorde verandert.

Bij een samengestelde zin met onderschikking kun je dat niet.

©VANIN

nevenschikking: gelijkwaardige zinnen worden aan elkaar gevoegd zin 1 voegwoord of leesteken zin 2

Mensen met slechte bedoelingen kunnen dan toegang krijgen tot je onlineaccounts.

en (ze kunnen) in jouw naam ongepaste dingen posten.

195 LES 5 sameNgestelde zINNeN
wat

Mensen met slechte bedoelingen kunnen dan toegang krijgen tot je onlineaccounts en (ze kunnen) in jouw naam ongepaste dingen posten.

onderschikking: bijzin is ondergeschikt aan de hoofdzin; er is een zin in een zin bijzin hoofdzin

Als je met deze acht tips rekening houdt, kun je veilig gebruikmaken van sociale media.

Als je met deze acht tips rekening houdt, kun je veilig gebruikmaken van sociale media.

Bij een samengestelde zin met nevenschikking kun je twee vragen stellen. Bij een samengestelde zin met onderschikking kun je dat niet.

nevenschikking onderschikking

vraag 1

Kunnen mensen met slechte bedoelingen toegang krijgen tot je onlineaccounts?

vraag 2

Kunnen ze in jouw naam ongepaste dingen posten?

slechts één vraag

Kun je veilig gebruikmaken van sociale media als je met deze acht tips rekening houdt?

Let op de plaats van de pv in de onderschikking.

sameNgestelde zINNeN oNtdekkeN eN bouweN

OPDRACHT 4 Markeer alle samengestelde zinnen. Onderstreep in die zinnen de voegwoorden.

Bij het Jongeren Advies Centrum of kortweg JAC kan elke jongere tussen 12 en 25 terecht met elke vraag of probleem. Je kunt met ons bellen, mailen of chatten, maar je kunt ook langskomen tijdens de openingsuren of op afspraak. Je kunt in alle vertrouwen contact met ons opnemen. Het JAC is altijd en overal gratis.

Wat doen we?

We laten je van bij het eerste gesprek ervaren dat je er niet alleen voor staat. Samen met jou zoeken we naar oplossingen of antwoorden.

Eerst maken we je vraag zo helder en concreet mogelijk en leren we je situatie beter begrijpen.

We bieden je dus een luisterend oor, maar we geven ook directe hulp, informatie en advies. We helpen je bij allerlei administratieve en praktische zaken. We geven antwoord op juridische vragen of bieden tijdelijke opvang als je daar nood aan hebt.

Wij helpen je bij het maken van keuzes. Je kunt ook kiezen voor een verdere begeleiding. Je hulpverlener legt alle mogelijkheden aan je uit.

Is het JAC niet open en heb je toch snel nood aan hulp? Dan kun je terecht op het telefoonnummer 106 van TeleOnthaal. Zij zijn 24u/24u bereikbaar.

Naar: ‘Hoe wij helpen’, www.caw.be/jac

196 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
tip 2 ©VANIN

OPDRACHT 5 Vul een passend voegwoord in.

K ies uit: zodat – terwijl – vooraleer – maar – en – indien

Chat met JAC-hulpverlener

Elke werkdag kun je gratis en anoniem chatten met een JAC-hulpverlener.

Hoe werkt het?

Bij een chatgesprek praat je met een hulpverlener van het JAC. Zij zijn deskundig in het begeleiden van jongeren werken in een van de jongerenonthaalpunten in Vlaanderen.

Je kunt je verhaal vertellen, advies of hulp vragen, je blijft altijd zelf bepalen wat je nodig hebt.

Zo’n chatgesprek duurt maximaal één uur, ook anderen de kans krijgen om te chatten. er te veel oproepen tegelijk zijn, bestaat de kans dat we je vragen om het later nog eens te proberen.

je begint te chatten, vragen we wat algemene informatie: een naam (mag een schuilnaam zijn), je leeftijd, je geslacht en de regio waar je verblijft. Zo kunnen we beter een antwoord geven op je vragen, je toch anoniem kunt blijven.

Naar: www.jac.be

OPDRACHT 6 Vul de zin onder de foto passend aan. Gebruik het opgegeven woord.

brandweer hoogtevrees

©VANIN

197 LES 5 sameNgestelde zINNeN
De splinternieuwe taxi brandde helemaal uit, hoewel De building runner heeft veel ervaring, maar

OPDRACHT 7 Zijn de zinnen enkelvoudig (E) of samengesteld (S)?

• Noteer E of S bij de zin.

• Maak van de samengestelde zinnen twee enkelvoudige zinnen.

1 Haar telefoon rinkelt om de haverklap.

2 De landbouwer bewerkt zijn akkers, zodat daar weer kolen kunnen groeien.

3 De jongen rent naar het sportlokaal.

4 Doordat het de hele week regende, is mountainbiken in het bos extra lastig.

5 Morgen moet ik trainen voor voetbal en zaterdag speel ik een wedstrijd.

6 Saïda bakt een taart en Noah helpt zijn vader

7 In dat restaurant eten we elke eerste zondag van de maand.

8 Aan die vak antie in Polen hebben we mooie herinneringen.

9 Hij k an mijn fiets voor één keer lenen of hij kan zelf een nieuwe kopen.

10 Straks hebben de leerlingen pauze en kunnen ze lunchen.

OPDRACHT 8 Markeer de samengestelde zinnen en onderstreep daarin het voegwoord.

Vlucht naar de hemel – Berti Persoons

©VANIN

Het is oorlog in Syrië. Dagelijks worden er bommen gedropt en vluchten er steeds meer stadsgenoten. Na de dood van zijn ouders blijft Abdel alleen achter. Hij is niet veilig en heeft geen toekomst meer in Aleppo. Hij vlucht met een groep onbekenden richting Turkije. Hij komt uiteindelijk in een vluchtelingenkamp terecht, maar is hij daar beter af? In het kamp ontmoet hij een Vlaamse leraar die hem aanmoedigt om toch door te gaan. Zal Abdel een plek kunnen vinden en zich daar thuis voelen?

© 2021. Clavis Uitgeverij Hasselt – Alkmaar – New York. Cover en korte samenvatting uit Vlucht naar de hemel van Berti Persoons. ISBN 978-90-448-4107-7.

198 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
Clavis
Met een voorwoord van Rudi Vranckx
Berti Persoons

OPDRACHT 9 Schrijf onder elke foto een passende samengestelde zin. Gebruik de opgegeven woorden.

reddingsactie – en grimas – want

Je kunt:

• enkelvoudige van samengestelde zinnen onderscheiden;

• voegwoorden herkennen;

• voegwoorden op een correcte manier in zinnen gebruiken;

• van verschillende enkelvoudige zinnen één samengestelde zin maken.

de grimas: grijnzende vertrekking van het gezicht

199 LES 5 sameNgestelde zINNeN
+
woord waarheen ©VANIN

Nieuws spinnen

Verzamel de feiten en schrijf een nieuwsbericht met samengestelde zinnen.

orIëNtereN –

1 Kies een van deze drie thema’s. Werk alleen of samen met een klasgenoot. a Lego b Google Maps c paarden

2 Beluister (of lees) één keer het nieuwsbericht. Bij partnerwerk kan de ene luisteren en de andere lezen.

3 Vul het spindiagram aan met drie woorden die je hebt onthouden.

4 Lees de titel. Lees de woorden uit het spindiagram en ook de voegwoorden.

5 Bedenk zinnen om het bericht te reconstrueren. Gebruik de woorden uit het spindiagram. Kies de juiste voegwoorden.

6 Wanneer alle woorden en voegwoorden gebruikt zijn, is je verhaal af. a Lopen op legoblokjes

b Mario palmt Google Maps in marker

200 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
45
wereldrecord blootsvoets
m pad YouTube-kanaal
maar want terwijl
Mario
loodgieter
Day en omdat daarom
10 maart Nintendo
ov ur ov u r uItvoereN
voorbereIdeN
©VANIN

c Belgisch kampioenschap manen vlechten leeftijdscategorieën

ovu r reflectereN

7 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je hebt alle woorden en voegwoorden gebruikt.

Je hebt correcte samengestelde zinnen gebouwd.

Je hebt de inhoud van het oorspronkelijke bericht gereconstrueerd.

Je bericht heeft een logische structuur.

Werkpuntje voor jezelf:

©VANIN

201 LES 5 sameNgestelde zINNeN
Flanders Horse Expo
jury totdat als en Gent cadeaubonnen
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3
4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4

Uitdaging: presenteren, vloggen of bloggen?

Durf je een radioprogramma te presenteren? Schrijf een blog of ontwerp een vlog!

1 In dit deel leerde je over formeel en informeel taalgebruik, een telefoongesprek voeren, over hulptekens en samengestelde zinnen, over bloggen en vloggen en over verfilmde jeugdboeken.

Dat oefen je verder in op een creatieve en communicatieve manier. Kies per duo minstens twee opdrachten.

voorbereIdeN

2 Maak eerst de nodige oefeningen op diddit om alles in te oefenen.

3 Bek ijk het filmpje. Het kan je een idee geven van hoe de radiopresentatoren tijdens De Warmste Week aan de slag zijn Op YouTube vind je nog meer filmpjes. Gebruik deze zoektermen: De Warmste Week , interview, radio …

uItvoereN

4 Kies een van de vier opdrachten.

OPDRACHT 1 Kruip in de huid van een radiopresentator

Werk in duo’s.

Als radiopresentator presenteer je de slotactiviteit van De Warmste Week. Voer een telefoongesprek dat rechtstreeks op de radio komt. Je krijgt een leerling aan de lijn die met de school via een fantastische actie zo’n € 14 000 verzameld heeft.

Gebruik vragen en antwoorden in het passende taalregister. Zorg ervoor dat je interview zowel enkelvoudige als samengestelde zinnen bevat.

OPDRACHT 2 Maak een tekst voor een Facebookpagina, een webpagina of een blogbericht

In je tekst beschrijf je wat die school met de actie bereikt heeft.

Houd rekening met de netetiquette.

Deze hulptekens komen in je tekst voor: apostrof, trema, accent en koppelteken.

Zorg dat je tekst ook minstens twee samengestelde zinnen bevat.

Wissel je tekst uit met een klasgenoot en beoordeel elkaars werk.

OPDRACHT 3 Vlogger gezocht!

Maak als radiopresentator van De Warmste Week een korte vlog. Je laatste fragment is een oproep om mee te doen aan de warme acties. Gebruik het passende taalregister.

Bekijk en beoordeel elkaars video’s.

aan de slag zijn: bezig zijn met iets

202 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
o vur o v ur
orIëNtereN
woord ov u r
©VANIN

OPDRACHT 4 Een blog schrijven

Jij bent dit jaar de radiopresentator van De Warmste Week. Schrijf een blog over je ervaringen van die week. Gebruik ook deze hulptekens in je blog en markeer die in de kleur waarin het woord hier geschreven is.

koppelteken – apostrof – trema – accent

Wissel je blog uit met een klasgenoot en beoordeel elkaars werk.

reflectereN

5 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je voert op een passende manier een telefoongesprek.

Je gebruikt een passend taalregister in een communicatieve context.

Je schrijft een kort tekstje waarin hulptekens en samengestelde zinnen voorkomen.

Je maakt een duidelijke en passende vlog die door klasgenoten beoordeeld kan worden.

Dit deel is nu afgerond. Bekijk ook de werkpuntjes en de criteria bij elke pitstop of leesstop van dit deel. Vul aan voor jezelf:

• dit gaat vlot:

• dit vraagt training:

©VANIN

203 uItdagINg:
vloggeN of bloggeN?
preseNtereN,
datum blogbericht waardering ****
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
ovu r

De laatste ronde

OPDRACHT 1 Gebruik elk woord uit het lijstje één keer.

K ies uit: grimas – joelen – gerobotiseerd – excentriek – gedeputeerde

1 synoniem voor ‘roepen’

2 woord voor ‘rare grijns’

3 synoniem voor ‘afgevaardigde’

4 ander woord voor ‘werktuiglijk’

5 bijvoeglijk naamwoord voor ‘raar, vreemd’

6 uitdruk king voor ‘iemand navolgen’

OPDRACHT 2 Zoek voor deze zelfstandige naamwoorden een werkwoord uit dezelfde woordfamilie.

1 de robotisering

Het van arbeid betekent nog niet dat alle banen meteen zullen verdwijnen. Er zullen altijd mensen nodig zijn.

2 de visualisatie

Een moodboard lijkt op een collage, maar is veel meer dan dat. Het kan je helpen om je ideeën over de inrichting van je huis te .

3 het accent

Het meisje wilde in haar spannend verhaal de rol van de boze stiefmoeder

OPDRACHT 3 Markeer het woord dat het best past in de context van de vetgedrukte woorden.

ingenieus discussie uitvinding universiteit

scanderen festival controle slogan

verbijstering ontdekking journalist klimaat

gedeputeerde bevoegdheid bereikbaarheid schoonheid

clientèle moestuin bedrijf film

visualisatie geluid vorm beeld

chaotisch verwarring opgeruimd situatie

iets prijsgeven wonder geheim winkel

met scherp schieten kritiek wet game

aan de slag zijn expeditie jacht activiteit

OPDRACHT 4 Welke held wordt hier afgebeeld? Leg ook uit wat ermee bedoeld wordt.

Betekenis:

204 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN
©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 5 Markeer alle synoniemen van ‘griezelig’.

akelig onverschrokken luguber eng heldhaftig huiveringwekkend dapper koen kranig stoutmoedig beangstigend spookachtig

Van welk woord zijn de overgebleven woorden een synoniem?

OPDRACHT 6 Fobie betekent ‘angst’. Waarvan zijn deze mensen bang? Hoe heet de fobie?

OPDRACHT 7 Anagrammen. Hoe noem je iemand die …

1 alles durft? Tip: LADFUR

2 niets durft? Tip: TANGHASSA

Bouw met beide woorden een zin.

OPDRACHT 8 Creatieve opdracht.

O verwin je plankenkoorts en improviseer vanop DE STOEL. Je leraar legt alles uit.

205 DE LAATSTE RONDE
Angst voor Naam fobie: Angst voor Naam fobie: Angst voor Naam fobie:
1 2 3 ©VANIN

©VANIN

206 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 4 durveN Notities

deel 5 Pimpen

1 Wat zie je op de foto? Wat wordt getoond?

2 Hoe zijn de jongeren in deze situatie terechtgekomen, denk je?

3 Op welke manier zullen ze moeten samenwerken?

4 Wat valt je op als je op de k leuren let?

5 Bespreek het perspectief.

©VANIN

207
© Christian van der Meij

Bij de neus

Jonas boets

Naast mij zat een monster. Ik zag hem voor het eerst toen ik net wakker werd. Het was in een flits, ik ging rechtop zitten en keek om me heen. Zijn gezicht en zijn hoofd stonden vol sneden, zijn neus zat er half op en er zaten brandwonden op zijn armen. Ik durfde niet te blijven kijken, dat zou onbeleefd zijn. Er waren dus meerdere kamers in het ziekenhuis, ik herinnerde me nauwelijks hoe ik was binnengekomen, mijn hoofd tolde en er kwamen zwarte vlekken voor mijn ogen. Maar ik wist nog wel waarom ik ernaartoe was gekomen.

‘Ik ben een monster’, zei ik tegen mama. Mama keek op van haar telefoon, keurde me nauwelijks een blik waardig.

‘Niet overdrijven. Je vader was een monster, jij hebt hoogstens een scheve neus. En misschien flaporen.’ Dat antwoord kreeg ik elke keer. Mijn papa was aan de drank of de drugs, afhankelijk van de gemoedstoestand van mama. Maar eigenlijk was hij gewoon aan een andere vrouw. En heel soms, wanneer ik mijn mama zo zag zitten, in haar kamerjas, haar haren te lang ongewassen, met als enige interesse sociale media, waar anderen het steevast beter dan haar deden, kon ik hem geen ongelijk geven.

‘Ik wil mijn neus laten rechtzetten’, zei ik.

‘Vraag je vader dan maar om geld. Dan kan ik ineens ook mijn borsten laten pimpen.’

Ik wilde van het bed komen, mijn lichaam voelde verstijfd aan. Ik moest bewegen, maar dat ging niet, ik zat vast. Ik keek omlaag naar de banden die rond mijn benen gegespt zaten en ontdekte daarna dezelfde banden rond mijn armen. Waarom hadden ze me vastgebonden? En vooral: waarom hadden ze me niet losgemaakt?

Op mijn zestiende kreeg ik er genoeg van. Mama zat nu hele dagen thuis met iets wat ze zelf een burn-out noemde, maar wat ik eerder vermoeid door het leven zou noemen. Alhoewel, ze had nooit enige moeite gedaan om er iets van te maken, dus hoe kon ze dan vermoeid zijn? Het leven werd eerder moe van naar haar te kijken. Ik had tijdens het weekend een baantje bij een ijssalon en zette mijn zuurverdiende centen opzij. Ik kocht geen dure telefoon, hoefde geen dure abonnementen of kleren en ging nooit iets drinken met vrienden. Dat laatste was niet moeilijk, want die vrienden had ik toch niet. Dat heb je met de neus van Pinokkio en de oren van Dumbo. Ik overdreef niet.

Maar de redding was nabij.

Het monster naast mij was in paniek. Ik vermoedde dat zijn operatie zo zou gaan beginnen, want hij wilde zich losmaken, prutste wanhopig aan zijn boeien. Ik was zelf heel rustig geweest toen ik binnenging. Omdat ik wist waarom ik het deed, om mijn leven te veranderen. Maar ik begreep zijn paniek wel. Waar waren de dokters trouwens? En misschien nog belangrijker: waar waren mijn dokters?

‘Gewoon een beetje pimpen?’

Ik verafschuwde het woord dat de dokter voor me gebruikte, maar toch knikte ik gedwee

©VANIN

de gemoedstoestand: humeur, stemming steevast: altijd, volgens vaste gewoonte de burn-out: gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk verafschuwen: een hekel hebben aan, niet kunnen uitstaan gedwee: volgzaam, gewillig

208 NIEUW TRAJECT
2 DEEL 5 pImpeN
NederlaNds
woord 1 5 10 15 20 25 30 35

Deze man was mijn laatste strohalm, ik moest hem te vriend houden. Terwijl hij op een foto van mijn gezicht met een dikke rode viltstift tekende wat hij ging doen, keek ik rond in zijn bureau. Overal lagen stapels papier en waar er geen papieren lagen, lag er stof. De diploma’s achter glas waren vergeeld en de enige metalen kast miste een deur. Was dit wel een goed idee?

Maar ik had weinig keuze. Ik was bij veel dokters geweest en allemaal hadden ze me weggelachen. Met het geld dat ik had gespaard konden ze me net een spuit Botox geven. En dan nog zouden ze korting moeten geven. Dus was ik beginnen te zoeken op het internet. En bij deze man terechtgekomen. Er ontbraken letters op zijn naamplaatje. ‘De betaling is cash en op voorhand’, zei hij nog bij wijze van afsluiten. ‘Volgende week zaterdag hebben we nog een plaatsje’.

De banden rond mijn voeten kwamen los. Oef. Ik wilde hier weg, zo snel mogelijk. En het resultaat van de operatie zien, de nieuwe toekomst die me tegemoet zou lachen. Waar waren de dokters? Op weg naar de andere patiënt? Dan moesten ze snel zijn, want die stond op het punt te ontsnappen, alsof hij tegen zijn zin in het ziekenhuis was aangekomen.

De aankomst in het ziekenhuis gaf me de kriebels. De ontvangstkamer was gelegen in een bijgebouw van het huis van de dokter. Het was er kil en donker, net als de man die mijn identiteitskaart aannam. Zonder iets te zeggen, legde hij een bundel papieren voor mijn neus.

‘Sign.’

Ik wilde lezen wat er op de papieren stond, maar zijn hand lag erover. Ik moest vertrouwen hebben. Als ik hen nog niet vertrouwde met een papier, wat dan als ze aan mijn gezicht bezig waren? Doorzetten nu, denken aan later, alles zou beter worden. Deze dokter bespaarde gewoon op marketingkosten, maar hij kon hetzelfde als elke andere chirurg. Met een bonzend hart liep ik verder naar de operatiekamer.

Mijn hart stopte met kloppen toen ik mijn arm uitstak naar het dossier dat ik op een tafel in de hoek van de operatiekamer zag liggen.

Mijn buurman deed net hetzelfde.

Het enige wat ik had gewild was dat mijn leven een beetje meer kleur kreeg. Een nieuwe neus en andere oren zouden mijn voortdurende gevoel van onbehagen doen verdwijnen. Ze zouden misschien zelfs wat geluk in mijn leven toelaten.

Gewoon een beetje pimpen.

Maar toen ik naar het raam in de kamer stapte, besefte ik dat het niet zou gebeuren. Integendeel. Het onbehagen zou groter worden, de isolatie zou toenemen.

Ik legde mijn hand op het raam. Het was een vuile spiegel.

Misschien had ik overdreven. Misschien was ik nooit een monster geweest.

Maar ik was het wel geworden.

©VANIN

de laatste strohalm: de geringste kans op uitkomst of redding aangrijpen; een laatste wanhopige poging doen de Botox: (merk) cosmetisch middel dat onderhuids wordt aangebracht om bijvoorbeeld rimpels te laten verdwijnen en lippen voller te maken de marketing: alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten te bevorderen het onbehagen: ontevreden gevoel, misnoegen de isolatie: 1 afzondering 2 bedekking met speciale laag om warmte, koude of geluid tegen te houden

209
woord
40 45 50 55 60 65
Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Jonas Boets.

Bekijk de uitdaging ‘Pimp je school’ aandachtig. Binnenkort zul je een creatief idee voorstellen aan je leraar en klasgenoten. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, kun je op verschillende manieren inoefenen. Verken daarom de lessen van dit deel.

Maak een keuze om enkele of alle lessen van dit deel zelfstandig of klassikaal af te werken.

De volgorde van de lessen binnen het deel A en B en het tempo bepaal je zelf. Je start met deel A. In de tabel vind je een voorstel van het aantal lesuren per les. Baseer je daarop. De leraar begeleidt je en zorgt voor correctiesleutels waar nodig.

Duid in de tabel de volgorde aan van de lessen die je zult afwerken. Kruis aan wat van je leraar mag en wat moet. Duid ook aan welke les zelfstandig en welke les klassikaal wordt gemaakt. Werk voor het groepswerk samen met iemand die (ongeveer) dezelfde volgorde kiest.

Zet een teken in de laatste kolom als de les afgerond is.

210 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
routeplanner van deel 5 Pimpen Klas Nr.
JOUW ROUTEPLANNER lessen volgorde aantal lesuren moet mag zelfstandig klassikaal afgerond A Beeld en verhaal: ‘Bij de neus’ Verken de uitdaging en de andere lessen + planning 1 Les 1: Kom voor je mening uit! 1,5 Les 2: Vindingrijk 1,5 Les 3: Kleur je taal 2 Les 4: Lees je warm 1,5 - 2 Les 5: Het voorzetselvoorwerp 1,5 - 2 BUitdaging: Pimp je school 1,5 De laatste ronde 0,5 - 1 TOTAAL 11 - 12,5 ©VANIN
Succes!

ideeën beluisteren

actief luisteren van gedachten wisselen

eenvoudig debatteren: de degens kruisen respectvol spreken

pImpeN: eeN must of Not doNe?

OPDRACHT 1 Bekijk de foto’s.

1 Wat zie je? Wat voel en denk je bij de foto’s? A B

©VANIN

Wissel gedurende drie minuten met je klasgenoot van gedachten over de foto’s. Zorg ervoor dat je beiden evenveel tijd hebt om je gedachten te verwoorden. Noteer daarna enkele opvallende, spontane reacties van de ontvanger (je klasgenoot) op jouw boodschap.

211 LES 1 kom voor je meNINg uIt! les 1 Kom
voor je mening uit!
C D E F
1

Hoe reageert de luisteraar op jouw boodschap? reacties van de ontvanger Welke spontane reactie vind je leuk of helemaal niet aangenaam?

Welke lichamelijke reactie vond je wel of niet tof?

Hoe toont je klasgenoot dat hij inderdaad luistert en je boodschap begrijpt?

2 Heb je actief geluisterd, dan kun je de boodschap van de zender kort samenvatten. Verwoord in twee duidelijke zinnen hoe de zender denkt over ‘pimpen’ en ‘upcyclen’.

3 Beluister de korte boodschap. Beoordeel of jouw mening duidelijk verwoord werd. Noteer een werkpuntje. Je hebt je mening duidelijk verwoord. 1

Werkpuntje voor jezelf:

4 Wat kun je daaruit besluiten?

Lees enkele reacties op een eigen oordeel. Welke wil je zeker horen, welke liever niet? Bespreek.

a Jouw idee is belachelijk

b Tof voor jou, maar ik houd er niet van.

c Hoe kun je zoiets nu mooi vinden?

d Smaken verschillen, ik vind het niet zo geslaagd.

e Ik zal er eens over nadenken.

f Heb je geen betere keuze?

g Jouw idee slaat nergens op.

h Kun je het verduidelijken?

i Bek ijk het eens vanuit mijn standpunt.

Gespreksregels

• Je luistert actief naar de boodschap van de ander en reageert respectvol op zijn boodschap.

• Begrijp je de zender niet, dan vraag je om de boodschap te verduidelijken.

• Je herhaalt kort de boodschap van de zender of knikt om te tonen dat je de boodschap begrepen hebt.

• In een gesprek wacht je je beurt af.

• Je blijft bij het onderwerp.

• Tijdens een groepsgesprek volg je de aanwijzingen van de gespreksleider.

212 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
2 3
4
hoe ©VANIN

1 Wil je een oordeel vellen over iets, dan moet je eerst goed geïnformeerd zijn en je oor goed te luisteren leggen. Deze uitdrukkingen en woorden komen in het nieuwsbericht voor. Verbind de twee kolommen met elkaar.

1 de graffiti (mv) A een kijk hebben op, kunnen overzien

2 in zicht zijn B vandaal, herrieschopper

3 de guerrillero C iets dat op een zeker ogenblik sterk in de mode is

4 de degens kruisen D straatkunst

5 de hooligan E iemand die zich door kleding en houding als een dame wil voordoen

6 de madam F (letterlijk) duelleren (figuurlijk) elkaar bestrijden, debatteren

7 zicht krijgen op G verzetsstrijder

8 de rage H te verwachten

2 Beantwoord deze vragen mondeling.

a Welke rages ken je?

b Welk synoniem bestaat er voor madam?

c Wat is er op dit moment voor jou in zicht?

d Waarop krijg/heb je zicht?

e In welke omgeving komt het woord hooligan vooral voor?

f Uit welke taal is guerrillero afkomstig?

g Welk Frans woord herken je daarin?

h Wat heeft het Spaanse woord met het Franse woord te maken?

3 Lees de vragen voor je het fragment bekijkt. Bespreek samen. Noteer de antwoorden op een apart blad.

a Hoe heet de rage waarover in het fragment sprake is? Wat is het precies?

b Met welke andere rage wordt het vergeleken?

c Wat is de officiële Engelse benaming?

d Wat is het doel van de vrouwen?

e Hoe worden de vrouwen door de reporter genoemd?

f Hoe staat de repor ter tegenover die rage? Hoe weet je dat?

g Hoe sta jij zelf tegenover dat verschijnsel?

213 LES 1 kom voor je meNINg uIt! je
oor te luIstereN leggeN
OPDRACHT 2 Bekijk en beluister het nieuwsbericht.
12345678
2 ©VANIN

OPDRACHT 3 Bekijk en beluister het fragment over Owen, een rasechte skater.

1 Heb jij een bepaalde kleding- of muziekstijl of heb je interesse in een bepaalde hobby? Vertel.

2 Bereid je voor op het luisteren door eerst de vragen te lezen.

a Hoe ziet Owens kledingstijl eruit? Beschrijf die stijl nauwkeurig.

b Wat vindt O wen jammer als het over skaters gaat? Wat vind jij van skaters?

c Heeft O wen of zijn vriend Hicham een boodschap voor jou? Zo ja, welke boodschap?

argumeNtereN kuN je lereN!

OPDRACHT 4 Bekijk en beluister het derde fragment waarin enkele jongeren aan het woord zijn.

1 Bereid je voor en lees de vragen. Luister intensief, maar ook kritisch.

a Wat is de titel van het televisiefragment?

b Wie is de leider?

c Wat is de stelling?

d Wat is de opdracht van voor- en tegenstanders?

e Hoe noem je zo’n bewijs(voering)?

2 Welke subculturen komen er in het programma aan bod? Bespreek samen. Zou jij bij een van de subculturen willen behoren? Waarom wel/niet? Behoor jij ook tot een bepaalde groep, een subcultuur? Welke? Waarom?

Het debat of de discussie

In een discussie of debat gaan voor- en tegenstanders met elkaar in gesprek over een bepaalde stelling

Ze stellen hun mening voor en onderbouwen hun standpunt om de tegenstander te overtuigen. Je noemt dat argumenteren

Een moderator of gespreksleider leidt alles in goede banen.

Op het einde van het gesprek volgt een samenvatting of conclusie

214 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
3 wat ©VANIN

3 Kon je alle jongeren goed begrijpen tijdens het gesprek? Waarom wel/niet? Welke tips zou jij hun geven?

Wil je dat de ander je begrijpt, dan zijn deze tips belangrijk.

Spreektips

• Articuleer duidelijk

• Gebruik het gepaste tempo en volume tijdens het gesprek.

• Spreek zonder haperingen of herhalingen.

• Spreek Standaardnederlands.

• Pas een goede ademtechniek toe.

• Gebruik je stem juist. Spreek bijvoorbeeld niet te hoog.

Je kunt:

• deelnemen aan een gedachtewisseling;

• gepast reageren op een uitspraak in een discussie;

• een onbevooroordeelde houding in een discussie aannemen;

• tonen dat je actief luistert;

• de ander laten uitspreken;

• de gepaste luisterstrategie toepassen;

• over je eigen luisterhouding reflecteren.

215 LES 1 kom voor je meNINg uIt!
hoe
©VANIN
waarheen

1 Je leraar verdeelt de klas in groepen. De ene groep observeert de andere groep, die van gedachten wisselt over een welbepaald onderwerp.

In elke groep leidt een moderator het gesprek en verdedigen voorstanders en tegenstanders de stelling.

• Als je zelf dingen maakt, creëert of oude dingen weer nieuw leven inblaast, voel je je gelukkiger.

• Een zelfgemaakt cadeau wordt meer gewaardeerd.

• Wie geluk kig wil worden, sluit zich het best bij een subcultuur aan.

• Gewoon jezelf zijn, is overal mogelijk.

• Muziek- en kledingstijlen bepalen wie je in feite bent.

voorbereIdeN

2 Je kiest in de groep een stelling die jullie interesseert. Ga na of je er voldoende over weet en of er evenveel leerlingen positief als negatief tegenover staan.

Duid de moderator en de tegen- en voorstanders aan. Ga na welke woorden en uitdrukkingen bij het gespreksonderwerp passen.

3 Gebruik als voor- en tegenstander een spreekbriefje om:

• je mening te formuleren met enkele sleutelwoorden;

• je standpunt te onderbouwen met minimaal twee argumenten;

• daarbij een voorbeeld te geven.

4 Gebruik als moderator een spreekbriefje om:

• het onderwerp kort in te leiden;

• de stelling duidelijk te vermelden;

• voor- en tegenstanders aan te sporen om hun mening te verwoorden of hun beurt af te wachten;

• de inhoud van het gesprek samen te vatten of een besluit te verwoorden.

uItvoereN

5 Je houdt met je groep het debat. De moderator leidt het gesprek in en vat het op het einde samen.

De andere groep observeert het gesprek. De observator volgt het debat aandachtig en geeft nadien positieve feedback.

216 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
orIëNtereN o vur o v ur
ov u r
De degens kruisen …
©VANIN

6 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je komt voldoende aan bod tijdens het gesprek.

gebruikt de woorden die bij een bepaald onderwerp

Werkpuntje voor jezelf:

217 LES 1 kom voor je meNINg uIt!
1 2 3 41 2
Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4 Je wacht je beurt af. 1 2 3 41 2 3 4 Je spreekt Standaardnederlands. 1 2 3 41 2 3 4 Je spreekt
1 2 3 41 2 3 4 Je
en
1 2 3 41 2 3 4
3 4
horen.
luistert actief naar de boodschap van de ander.
zonder haperingen of herhalingen.
articuleert duidelijk. Je gebruikt het gepaste tempo
volume tijdens het gesprek.
ovu r reflectereN
©VANIN

leesstrategieën inzetten

tekenende werkwoorden gebruiken

artikel schrijven voor upcyclingkrant tekstopbouw onderzoeken

hIpper daN hIp

OPDRACHT 1 Dompel je onder in de wereld van upcycling. Lees de tekst.

1 Lees eerst oriënterend en beantwoord de vragen.

a Welke tekstkenmerken zie je?

Welke tekst is dit?

b Wat zijn het leesdoel en het tekstdoel?

leesdoel:

tekstdoel:

c Wat verwacht je te lezen in deze tekst?

2 Lees de tekst globaal. Wat is de hoofdgedachte?

3 Lees de tekst nu intensief.

Hipper dan hip: upcycling

Hoe haal je het maximum uit iets? Het antwoord is upcycling, ofwel aan de slag gaan met wat je hebt en het mooier, beter, anders, origineler maken. Zin in meer-experte Griet nam alvast een wereldbol, een gloeilamp en een paar blikjes onder handen. Mensen kiezen opnieuw voor duurzaamheid, ambachtelijkheid en daarbij ook authenticiteit

We moeten het onder invloed van de economische crisis stellen met een slanker budget, wat onze inner diy-queen ertoe aanzet zélf de handen uit de mouwen te steken. Met een aantal afgedankte spullen en een snuifje creativiteit kun je je afgeleefde huisraad in no time opwaarderen tot de meest unieke producten. Zulk zelfgemaakt design geeft een persoonlijke toets aan je woning en oogst gegarandeerd bewonderende commentaar op feestjes. Upcycling is niet alleen hipper dan hip, maar nog verrassend leuk ook! Van een oude wereldbol kun je een mooie hanglamp maken. Leg een omgekeerd kommetje op de onderkant van de wereldbol en teken de contouren af met een potlood. Snijd nu met een cuttermes de onderkant weg. Bevestig aan de andere zijde een socket en bijvoorbeeld een rode elektriciteitsdraad. Zo heb je in geen tijd een leuke lamp.

©VANIN

woord

de duurzaamheid: het milieu weinig belastend – het langdurig meegaan zonder slijtage de ambachtelijkheid: door een vakman gemaakt de authenticiteit: echtheid

de inner diy-queen: diy = do it yourself; het deeltje van jezelf dat de zaken graag zelf aanpakt opwaarderen: een hogere waarde toekennen

218 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN les 2
1
Vindingrijk

Met een oude landkaart kun je de rechte vlakken van een stoel of tafeltje bekleden. Hoe? Simpel: vastkleven, bijsnijden en een likje vernis erover. Verwijder de wikkel van lege conservenblikjes en maak er bovenaan aan één zijde een gaatje in. Maak met een boormachine een gaatje in de muur en stop er een plug in. Zet het blikje vast met een schroef. Een aantal blikjes op een rij is decoratief en handig als opberger voor bijvoorbeeld penselen of potloden in een werkkamer. Of ze zijn leuk én handig in de keuken als opbergers voor bestek en houten spatels. Van oude gloeilampen kun je leuke vaasjes maken. Verwijder met een kleine ijzerzaag het onderste zwarte topje van de lamp. Zo kun je de gloeidraad en het binnenwerk er voorzichtig uithalen. Maak twee kleine gaatjes aan weerszijden van het metalen buisje en steek er een ijzerdraad door. Vul met water en een klein bosje bloemen, en hang het vaasje omhoog. Je merkt het: upcycling is voor iedereen! Probeer het eens. Het loont absoluut de moeite!

Naar: ‘Hipper dan hip upcycling’, www.zininmeer.be

a Waarom vraagt het lezen van de tekst veel concentratie? Zou jij de tekst willen lezen? Waarom wel/niet?

b Welke aanpassingen kun je aanbrengen om het lezen te vergemakkelijken?

• Je kunt een verdeling maken in , en

• Je kunt het nog verder opdelen in Breng een verdeling in drie delen aan door de juiste woorden in de marge te schrijven.

c Op hoeveel kernvragen geeft het midden van de tekst een antwoord?

Lees het midden van de tekst opnieuw intensief. Markeer de kernvragen waarop in de tekst een antwoord gegeven wordt.

A Waarom kiezen mensen steeds vaker voor upcycling?

B Waarom is upcycling zo erg in trek?

C Hoe maak je van een wereldbol een hanglamp?

D Wat k an ik doen met restjes jeans?

E Hoe pimp je een nachtkastje?

F Waar voor kun je een oude landkaart gebruiken?

G Hoe maak je een handige opberger voor penselen, potloden of bestek?

H Hoe maak ik mijn oude boekentas weer hip?

I Waar kun je het nodige materiaal kopen?

J Hoe maak je een origineel vaasje?

Waar het antwoord op een nieuwe kernvraag begint, vind je een nieuwe alinea. Verdeel het midden van de tekst in alinea’s door schuine strepen te plaatsen tussen twee alinea’s (//). Schrijf tussen haakjes de letter van de bijbehorende kernvraag.

d Geef drie alinea’s van het midden een passende tussentitel. Noteer hieronder de tussentitels en schrijf er de letter van de bijbehorende kernvraag bij.

Inleiding, midden, slot en alineaverdeling

Een goede zakelijke tekst bevat een inleiding, een midden en een slot.

Inleiding: het onderwerp wordt aangekondigd.

Midden: het onderwerp wordt uitgewerkt. Meestal wordt het midden van de tekst verdeeld in alinea’s. In elke alinea wordt een ander deelonderwerp belicht. Boven de alinea staat soms een tussentitel. Die geeft het deelonderwerp weer.

Slot: er wordt een besluit gevormd en/of de belangrijkste zaken worden herhaald.

219 LES 2 vINdINgrIjk
wat ©VANIN

creatIeve koppeN

OPDRACHT 2 Werk per twee. Kies een van de teksten om te ‘pimpen’.

Werkwijze

a Lees de tekst oriënterend en bespreek mondeling de tekstkenmerken, de tekstsoort, het leesdoel en het tekstdoel, de leesverwachting.

b Lees de tekst globaal en bepaal de hoofdgedachte van de tekst.

c Lees de tekst intensief en verzorg de lay-out van de tekst:

• markeer inleiding en slot;

• verdeel het midden telkens in drie alinea’s door // te plaatsen tussen twee alinea’s;

• noteer voor elke alinea van het midden een goede kernvraag en voorzie voor twee van de drie alinea’s een goede tussentitel. Schrijf het overeenkomstige cijfer op de juiste plaats in de tekst.

Tekst A Europese week van de Maker

Europa is helemaal mee met upcycling. Dat is een feit! Want tijdens de European Maker Week viert Europa al zijn makers. En hoe! Van 30 mei tot 5 juni viert Europa makers allerhande. Van creatieve doe-het-zelvers tot de meest ingenieuze technici, iedereen wordt tijdens de European Maker Week in de kijker gezet. De organisatie wil zo meer mensen betrekken bij de bruisende Europese gemeenschap van makers. De voorbije jaren kende Europa een ware explosie van Maker Spaces, Fablabs en Hackerspaces. Meer en meer mensen gingen op zoek naar nieuwe technologieën, eigen technieken en processen om dingen te produceren. Al die mensen konden hun workshops of open dagen registreren op de website van European Maker Week. Op 30 mei wordt het startschot van de Maker Week gegeven in Brussel met een openingsconferentie waar een aantal Europese politici het project toelicht met aansluitend een aantal demonstraties en tentoonstellingen. Als je eenmaal door de makermicrobe gebeten bent, kun je na de Maker Week weer bij HetVindingrijk.be terecht voor onze vindingrijke workshops!

www.hetvindingrijk.be

Tekst B Samen Maken

Zelf kapotte gebruiksvoorwerpen herstellen met deskundig advies en aangeboden gereedschap in gezelschap van andere knoeiers en met een kop koffie, dat is leuk, leerzaam, maar vooral ook duurzaam. En dat is waar de Repair Cafés om draaien. Er wordt ontzettend veel weggegooid. Gebruiksvoorwerpen waar bijna niets mis mee is, belanden op de vuilnisbelt. Wij doen ons best om daar iets nieuws van te maken, maar is het niet nog beter als we ze eerst proberen te maken? Na een eenvoudige reparatie kunnen ze weer helemaal bruikbaar zijn, maar veel mensen weten niet hoe je die spullen herstelt. Daarvoor biedt Repair Café de oplossing. Het concept is simpel. Op gratis sessies wordt gereedschap en materiaal aangeboden om reparaties uit te voeren. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen van deskundigen naar iedereen die maar interesse heeft. Je leert er hoe je zelf kleine reparaties kunt uitvoeren. Kleding, meubels, elektro, fietsen, servies, speelgoed … Alles kan! Het concept werd bedacht door de Nederlandse milieujournaliste Martine Postma in 2009.

220 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
2
concept
woord
het
: plan, ontwerp
©VANIN

Toen werd het eerste Repair Café georganiseerd in Amsterdam. Het idee van onze noorderburen kwam al snel overgewaaid naar ons land. In 2015 werden in 150 gemeentes maar liefst 320 Repair Cafés georganiseerd. Per bijeenkomst worden gemiddeld 28 spullen gemaakt. Repair Café is een internationale trend geworden. Ondertussen zijn er in 18 verschillende landen al 843 initiatieven aangesloten bij de Internationale Repair Café Organisatie. Samen voorkomen zij jaarlijks 200 000 kilo afval. Zo zie je maar wat je met een beetje vindingrijkheid allemaal kunt bereiken!

www.hetvindingrijk.be

Tekst C Aangeklede boom al uitgekleed

Een boom in het midden van het Henri Conscienceplein in Elsene kreeg de laatste dagen een veelkleurige outfit aangemeten. Niet enkel de stam, maar ook de takken werden helemaal ingepakt in breiwerk. Ondertussen hebben vandalen het jasje wel verwijderd. Breien is hip en voor sommigen gaan de traditionele sjaals, mutsen en kersttruien duidelijk niet ver genoeg. Urban knitting of wildbreien zo u wil, is een trend waarbij bomen, paaltjes, vuilnisbakken en andere voorwerpen in de openbare ruimte versierd worden met kleurrijk breiwerk. Die Elsense boom werd helemaal ingepakt in patchwork breiwerk, takken inbegrepen. Auteurs zijn de leden van de groep Yarn Bombing Bruxelles, een groep die met straatkunst ‘buurten wil opfleuren en reacties uitlokken bij voorbijgangers’. Het kleurrijke ontwerp paste netjes bij de bont geschilderde deur op de achtergrond. Ook de verkeersborden op het plein kregen een jasje. Ondertussen is de boom wel de jas kwijtgeraakt. Onbekenden trokken het breiwerk stuk. www.bruzz.be

Kernvragen en tussentitels voor tekst ...

1 kernvraag:

tussentitel:

2 kernvraag:

tussentitel:

3 kernvraag:

tussentitel:

OPDRACHT 3 Pimp de tekst met een goede inleiding en een passend slot. Werk per twee.

Werkwijze

©VANIN

a Lees eerst oriënterend en bespreek mondeling de tekstkenmerken, de tekstsoort, het leesdoel en het tekstdoel, de leesverwachting.

b Lees de tekst globaal en bepaal de hoofdgedachte van de tekst.

221 LES 2 vINdINgrIjk

c Lees de tekst intensief. Bepaal welke inhoud de inleiding en het slot van de tekst kunnen bevatten. Verdeel het werk: wie schrijft de inleiding, wie schrijft het slot?

Klaar? Wissel je stukje tekst dan met je partner. Wat is goed? Wat kan beter?

d Ver vang de gemarkeerde loperwerkwoorden door een beeldender synoniem (= tekenend werkwoord).

gaan:

gaat:

hebt:

Inleiding

vinden:

nemen:

weet:

Heb je al eens gehoord van ? Het is

Swan Market: een markt voor creatieve koppen!

Op zondag 22 mei kun je op de Grote Markt in Antwerpen naar de Swan Market gaan. Een markt voor startende creatieve ondernemers. Geen markt waar je van de ene foute kledinghandelaar naar de andere gaat, maar een echte lifestylemarkt met betaalbare kunst, leuke interieurspulletjes, live muziek en volledig hipsterconforme foodtrucks. Als je tussen de muziek en het eten nog tijd hebt om verder te shoppen, kun je ook nog unieke accessoires en sieraden vinden, kinderspulletjes, mooie jurkjes en ga zo maar door!

Nieuw: een online markt

Nu zul je die once-in-a-lifetime vondsten nog meteen moeten nemen, maar Swan Market is ook volop bezig met een online markt. Zo kun je die ene jas waar je nog over twijfelde gewoon online bestellen eenmaal je weet dat je hem echt nodig hebt in je leven.

Slot

Dus, als jij

Dan moet je zeker een bezoek brengen aan Je kunt:

• de strategieën van het oriënterend, globaal en intensief lezen vlot inzetten;

• de drie grote delen van een zakelijke tekst onderscheiden: inleiding, midden en slot;

• bij een tekst een gepaste inleiding en een gepast slot schrijven;

• een goede alineaverdeling voorzien in een zakelijke tekst;

• gepaste tussentitels voorzien in een zakelijke tekst;

• waar nodig loperwerkwoorden vervangen door tekenende werkwoorden.

het loperwerkwoord: weinigzeggend werkwoord dat in veel zinnen past conform: overeenkomstig met, gelijk aan, passend

222 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
woord waarheen ©VANIN

1 Werk in groepen van vier. Schrijf een artikel voor de upcyclingkrant, waarin je minstens twee upcyclingideeën bespreekt. Heb jij zelf al eens aan upcycling gedaan? Op welke manier? Spreekt upcycling jou aan? Waarom wel/niet?

2 Zoek op het internet enkele ideeën. Noteer ze in een spinschema op een apart blad. Plaats telkens het te maken voorwerp in het midden en schrijf er de werkwijze in kernwoorden bij. Ben je in een creatieve bui, schrijf er dan zeker al je eigen ideeën bij!

3 Als redacteur selecteer je twee ideeën die je in je artikel wilt gebruiken.

4 Verdeel het schrijfwerk. Je artikel bestaat uit een inleiding, een midden met twee alinea’s (één alinea per idee) en een slot. Wie neemt welk deel voor zijn rekening? Maak een kladversie op een apart blad. Een mogelijk schrijfkader vind je op diddit.

5 Wissel je werk met een groepsgenoot. Kijk kritisch na met het reflectieschema. Wat is al goed? Wat kan nog beter? Werden er voldoende tekenende werkwoorden gebruikt?

6 Maak nu een definitieve versie van je tekst. Houd rekening met de feedback.

7 Vul het reflectieschema in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je artikel bevat een inleiding, een midden met twee alinea’s en een slot.

In de inleiding kondig je het onderwerp aan.

In het midden werk je twee deelonderwerpen uit in afzonderlijke alinea’s. Je zorgt voor gepaste tussentitels.

In het slot sluit je het artikel op een gepaste manier af: je formuleert een besluit of je herhaalt de belangrijkste info.

Je vermijdt loperwerkwoorden en gebruikt passende, tekenende werkwoorden.

Je verzorgt je spelling. Je laat geen fouten staan in je tekst.

Werkpuntje voor jezelf:

223 LES 2 vINdINgrIjk
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN Word
voor de upcyclingkrant! ©VANIN
journalist

Kleur je taal 3

lidwoorden en voornaamwoorden gebruiken

taalplezier beleven literaire en andere teksten talig onderzoeken

letterlijke en figuurlijke taal gebruiken

breNg jIj kleur IN je taal?

OPDRACHT 1 Kleur je eigen taalgrafiek.

het taalverschil aanduiden

1 Lees de uitspraken over taal en taalgebruik. Kleur vier vakjes als je volledig akkoord gaat met de uitspraak, drie vakjes als je ermee akkoord gaat , twee vakjes als je eraan twijfelt, één vakje als de uitspraak voor jou niet echt geldt.

8 Taal zorgt ervoor dat jij jezelf kunt zijn.

1 Je denkt na over je taalgebruik

7 Het taalgebruik, de woordkeuze in teksten en gedichten boeit je.

TAAL gebruiken, pimpen

2 Je houdt van woorden, zinnen, je moedertaal.

6 Je vindt figuurlijk taalgebruik leuk , uitdagend.

3 Taal helpt je gevoelens te uiten.

5 Je past je taalgebruik aan de communicatiesituatie aan.

4 Taal is enkel nodig om iets te begrijpen, te leren, te doen.

2 Wat ben je over jouw taal en taalgebruik te weten gekomen? Vertel het aan je klasgenoten.

©VANIN

224 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN les
1

3 Bekijk en lees de beeldverhalen. A B C

4 Waarom zijn de situaties grappig? Bespreek samen. De dubbele betekenis van woorden kan je op het verkeerde been zetten.

OPDRACHT 2 Achterhaal in groep de juiste betekenis van het woord.

1 Wat zijn synoniemen? Vul het ontbrekende woord in de definitie in.

Twee woorden worden synoniemen genoemd als ze (ongeveer) dezelfde hebben. bv. versieren, tooien of opsmukken – prachtig, magnifiek – hollen, rennen

2 Lees de zinnen en verklaar de woorden die dezelfde schrijfwijze en uitspraak hebben, maar een andere betekenis.

• De graven kregen een ereplaats in de schouwburg. Vandalen hebben de graven beschadigd.

• Ik vond het maal helemaal niet lekker, mijn moeder kookt veel beter! Hoeveel maal heb ik je al gezegd om altijd de deur goed te sluiten?

Hoe noem je woorden die dezelfde schrijfwijze en uitspraak hebben, maar een andere betekenis?

225 LES 3 kleur je taal
All rights reserved © 2016 Meneer D © Mark Retera/ComicHouse.nl © Mark Retera/ComicHouse.nl wat ©VANIN

3 Elke groep krijgt van de leraar vier woorden en deze instructie.

a Zoek de verschillende betekenissen van het woord op. Noteer ze op een apart blad.

b Bouw samen een zin waarin je het woord gebruikt. Let erop dat de lezer uit de context van de zin de betekenis van het woord kan afleiden.

c Controleer de spelling en de zinsbouw. Schrijf de zinnen op het bord of tik ze in de klascomputer in, maar laat het homoniem weg.

d Klassik ale zoektocht. Welke groep kent de meeste homoniemen?

De leraar toont de zinnen van elke groep. In de groepjes wordt er overlegd en het antwoord verschijnt. De groep die de zinnen schreef, controleert de woorden en houdt de score van elke groep bij. Op het einde worden alle zinnen verzameld.

Homoniem

‘ Recht ’ en ‘ verband’ hebben minstens twee verschillende betekenissen. Andere voorbeelden: licht, kan, haar, arm, gerecht …

Homoniemen zijn woorden die er hetzelfde uitzien of op dezelfde manier worden uitgesproken, maar verschillen in betekenis.

moet je koppeN eN teksteN opleukeN?

OPDRACHT 3 Markeer de woorden in de krantenkoppen die sprekend weergeven hoe iets of iemand eruitziet of zich voelt of hoe anderen iets/iemand zien.

1 Belgische rugzaktoerist gestorven op boerderij in Australië

2 Van der Poel torenhoog favoriet op EK veldrijden

3 Kwartier tje stappen per dag en scholier zit beter in zijn vel

4 ‘Donderpreek’ bij boetes helpt niet als pak kans klein blijft

5 Met deze modeshow schreef Chanel geschiedenis

OPDRACHT 4 Is het letterlijk of figuurlijk bedoeld?

©VANIN

1 Wat betekent de gemarkeerde uitdrukking in deze zinnen? Kruis de juiste betekenis aan. Laat je leiden door de context om de betekenis te achterhalen.

a Hoi, Marie, wat ben jij vroeg op de been. De meeste jongeren slapen nog op dit uur op zaterdag! { vroeg aangekleed { vroeg opgestaan { vroeg gaan slapen

b Gisteren ontmoette ik mijn 80-jarige tante. Ze is nog goed te(r) been. Ze heeft geen wandelstok nodig. { Stappen is geen probleem. { Stappen is een probleem. { Stappen lukt maar amper.

226 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
wat 2

c Ze vertelde haar nichtje dat ze beter kon stappen toen ze jonger was en jonge benen had.

{ Je kunt niet meer lopen. { Je hebt het lastig om te lopen. { Je kunt nog goed lopen. d Vroeger liep ze de benen van onder het lijf om bij haar vriendinnen te zijn. Ze wilde geen enkele ontmoeting missen.

{ Zou ze alles gedaan hebben. { Zou ze hard gelopen hebben. { Zou ze ernaartoe gelopen zijn. e Geluk kig is er vandaag niet veel volk op de been en zit de tram niet overvol.

{ Er loopt veel volk voorbij. { Het is er niet druk. { Het is er druk.

f Wat leuk dat we eindelijk op eigen benen kunnen staan …

{ Voor zichzelf zorgen. { Hulp nodig hebben. { Voor anderen zorgen.

g Heb je Dieters excuus gehoord als antwoord op zijn spieken? Hij had geen been om op te staan! Welke leraar gelooft dat je plots tijdens een toets dezelfde ideeën hebt?

{ Ongelijk hebben. { Geen antwoord geven. { Geen enkel argument hebben.

h Soms is studeren lastig en heb ik het wat moeilijk. Maar door de lieve aandacht van mijn vrienden blijf ik op de been, gelukkig maar!

{ Voel ik me niet verslagen. { Kan ik blijven stappen. { Voel ik me gelukkig.

2 Noteer nog drie uitdrukkingen met het woord ‘been’. Gebruik ze in een zin die de betekenis weergeeft. Let op: het mag geen verklaring zijn.

OPDRACHT 5 Zit jij in een keurslijf? Beluister vraag en antwoord van David en zijn vader.

1 Let op het taalgebruik van Davids vader. Luister gericht en lees daarom eerst de vragen. Welke woorden (woordsoorten) ontbreken in het antwoord van de vader?

a Begrijp je de inhoud van het antwoord? Wat antwoordt de vader?

b Wat besluit je in verband met de weggelaten woorden? Markeer het juiste antwoord. De lidwoorden hebben inhoudelijk meer/minder belang dan de andere woordsoorten: zoals onder andere de zelfstandige naamwoorden, die veel meer/minder inhoud hebben.

2 Beluister het fragment opnieuw en beantwoord vragen a, b en c.

a Met welk woord verduidelijkt Davids vader dat de vrouwen een superslanke taille wensten?

b Wat doet de zender (vader) om duidelijk te maken hoe de vrouwen er toen wilden uitzien? Vul de ontbrekende woorden aan.

Davids vader gebruikt het beeld van de Hij vergelijkt de taille van een vrouw met dat voorwerp. Hij gebruikt dus een : geen letterlijke, maar taal.

c Denk in duo’s na over hoe je met een beeld je klas, je slaapkamer, je huisdier … wilt omschrijven. Laat andere leerlingen je beeld verduidelijken. Check of zij inderdaad vertellen wat jij met het beeld wilt uitdrukken. Gebruik daarvoor een apart blad.

227 LES 3 kleur je taal
a b c
©VANIN

3 Lees de tekst.

In een nieuw jasje

Een nieuwe jas zorgt voor een nieuw uiterlijk. Daarom staat een nieuw jasje voor ‘een nieuwe buitenkant’. Er kan van alles in een nieuw jasje gestoken worden, van een website tot een compleet museum. Soms heeft de uitdrukking net als oude wijn in nieuwe zakken de ondertoon ‘de buitenkant is dan wel nieuw, maar de binnenkant is dezelfde oude troep als altijd’, maar meestal is het nieuwe jasje iets waar je trots op bent.

H. Aalbrecht. Waarom is een blauwe maandag blauw? Meer dan 500 andere verklaringen van spreekwoorden en uitdrukkingen

Den Haag, SDU

a Markeer alle lidwoorden in de tekst.

b Welke lidwoorden komen het meeste voor? Duid aan: onbepaalde/bepaalde lidwoorden.

c Leg het verschil uit tussen de soorten lidwoorden: de, het en een.

d Wat is het verschil tussen een nieuwe jas en het nieuwe jasje?

e Onderzoek de uitdrukking ‘op de been zijn’.

• Uit welke woordsoorten bestaat de uitdrukking? Noteer ze.

• Hoe herken je een lidwoord? Waar staat het in een woordgroep?

• Welke lidwoorden kent de Nederlandse taal?

• Wanneer gebruik je een, het of de? Bespreek mondeling.

• Is er niets vreemds aan de hand in de uitdrukking? Welk lidwoord gebruik je bij ‘been’?

• Waarom staat er toch ‘de been’?

Het lidwoord staat voor een zelfstandige naamwoord of voor een woord dat zelfstandig gebruikt wordt, zoals een werkwoord of bijvoeglijk naamwoord.

Bv. Wil jij een workshop over pimpen volgen?

De leerling fleurt haar taal op met prachtige beelden.

Het zelfgemaakte cadeau vind ik heel leuk.

Het hergebruiken van oude spullen zint me wel.

De liefste ben jij.

Als je een bepaald lidwoord gebruikt, wil je een bepaald iets of begrip aanduiden.

Bv. Ze gaf hem snel de schaar. (die ene schaar)

Met een onbepaald lidwoord zeg je niet over welk voorwerp of begrip het precies gaat.

Bv. Ze gaf hem snel een schaar. (om het even welke schaar)

Het bepaald lidwoord het wordt gebruikt bij onzijdige zelfstandige naamwoorden (het-woorden).

Bij vrouwelijke en mannelijke zelfstandige naamwoorden en bij meervoudsvormen van zowel het-woorden als de-woorden gebruik je het bepaald lidwoord de

228 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
+
wat
©VANIN

4 Lees deze vragen uit het boek. Woorden die je op het verkeerde been zetten

• Maak je iemands mond dood als je hem monddood maakt?

• Wat is bitter aan een bitterbal?

• Gooit een bank roet roet in het eten van de bank?

• Wat slaat een slager?

• Bij welk gerecht krijg je een ratjetoe?

• Staan rendieren ook weleens stil?

• Is een luipaard een lui dier?

Uit: H. Aalbrecht. Waarom is een witte neushoorn grijs (en een zwarte ook)? Van Dale

a Markeer de lidwoorden.

b Noteer een bepaald lidwoord bij de zelfstandige naamwoorden met een onbepaald lidwoord.

c Aan welke woorden twijfelde je? Wat is daarvoor de reden?

d Hebben andere talen ook lidwoorden? En jouw moedertaal?

e In welke taal heb je het weleens moeilijk met het gebruik van lidwoorden?

f Ken je de betekenisverschillen?

• Lees de zin en duid het juiste bepaald lidwoord aan.

• Noteer naast het lidwoord de betekenis.

• Bouw een zin met de andere betekenis van het woord. Noteer de zinnen op een apart blad.

1 De gepimpte auto volgde een smal pad.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

2 Ze nam een propere doek om het zelfgemaakte kunstwerkje op te poetsen.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

3 Ken jij een andere patroon die zo vriendelijk en attent is voor zijn personeel?

{ de betekenis:

{ het betekenis:

4 Een boze koper wil niet langer aan de kassa wachten.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

5 Tijdens het gezellige feestje vloog een kurk tot tegen het plafond.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

g Onderzoek bij zinnen 4 en 5 het verschil in betekenis als je het bepaald lidwoord verandert. Wanneer gebruik je ‘het’?

229 LES 3 kleur je taal
©VANIN

OPDRACHT 6 Ik begrijp er geen jota van. Lees het gedicht en voer de opdrachten uit.

De drie wonderlijkste woorden

Wanneer ik het woord Toekomst uitspreek, vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden.

Wanneer ik het woord Stilte uitspreek, vernietig ik haar.

Wanneer ik het woord Niets uitspreek, schep ik iets wat in geen enkel niet-bestaan past.

Wislawa Szymborska (vertaald door Gerard Rasch)

1 Welke zijn jouw drie meest wonderlijke (wonderbare) woorden? Waarom kies je voor die bepaalde woorden?

2 Herschrijf met twee het gedicht en gebruik jullie ‘wonderbaarlijke’ woorden. Vind je geen woorden, laat je dan inspireren door de woorden in het kader.

vijandschap, ongeluk, geluk, verdriet, ongeloof, geloof, vertrouwen, liefde, vriendschap, hoop, moed, durf, vrede, ziekte, gezondheid, gemis, tijd, lach, plezier …

3 Wissel je gedicht uit met een ander duo en geef elk aar positieve feedback.

4 Denk na over de tweede strofe van het gedicht. Waarom staat er niet ‘hem’, maar ‘haar’?

5 Bek ijk de tweede strofe van de herschreven gedichten. Welke leerlingen gebruikten ‘hem’? Naar welk woord wilde je verwijzen?

vrouwelijke zelfstandige naamwoorden

mannelijke zelfstandige naamwoorden

onzijdige zelfstandige naamwoorden

6 Markeer in de gedichten de woorden met dezelfde klank. Hoe noem je die woorden? Werk in duo’s.

ACeci c’est un poème

Het is niet alles goud wat blinkt

Het is niet alles stront wat stinkt

Het is niet alles kool wat slinkt

Het is niet alles lood wat zinkt

Het is niet alles mank wat hinkt

Het is niet alles zat wat drinkt

Het is niet alles hol wat klinkt

Het is niet alles fat wat schminkt

Het is niet alles traan wat pinkt

Het is niet alles schoft wat linkt

Het is niet alles stoer wat flinkt

Het is, dit alles, niets dan inkt

Hendrik Jan Bosman

BTwee zusjes zitten voor het raam. Eén leest. De ander luistert. Haar handje schuifelt door het haar. Er is nog even samenhang maar dan ontgaat haar het verhaal. De duim blijft steken tussen mond en kin. De oudste leidt met zachte dwang haar zusje weer het sprookje in.

Neeltje Maria Min

©VANIN

er geen jota van begrijpen: er helemaal niets van begrijpen

230 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
woord

CRuzie

Ik vond gemeen dat jij …

En jij vond ook iets. Woorden vliegen als scherp zand in ons gezicht.

Daar ga je met driftige stappen, nu al bijna de hoek om. Daar sta ik en kijk je na.

Theo Olthuis

7 Beantwoord samen de vragen.

DWat weegt een vel A4-papier? Wat weegt een druppel inkt? Hoe zwaar is digi-taal?

Al leest men woorden van gewicht een klein gedicht blijft altijd vederlicht.

Hans & Monique Hagen

a Welke van de vier gedichten zou je wel/niet in je kamer willen ophangen? Waarom? Noteer drie redenen.

b Gebruik een apar t blad om de gedichten te beoordelen.

c Wat is volgens jou het mooiste vers? Waarom vind je dat?

d Noteer een vergelijking die je in een van de gedichten terugvindt.

e Herken je gevoelens van jezelf in het gedicht? Welke?

f Is het eerste gedicht werkelijk een gedicht? Wat is volgens jou een gedicht?

Je spreekt van rijm als twee woorden in de beklemtoonde lettergrepen een gelijke klank hebben. Rijm speelt een belangrijke rol in gedichten en wordt daarom als een stijlfiguur beschouwd. Als je een gedicht van meerdere regels leest, ontdek je er soms een bepaald rijmschema in.

OPDRACHT 7 Vul de versregels aan met een rijmwoord of een vergelijking.

1 Woorden worden wat ze

2 Ik noem je:

3 Mijn har t is een rood hondje

4 Ik heb je liever dan

5 Binnen ging het feest door, maar wij

OPDRACHT 8 Duid het lidwoord aan en vul de zin verder aan met een passend voornaamwoord.

Bv De raad heeft zijn besluiten gepubliceerd.

1 De school laat leerlingen deelnemen aan die actie.

2 Gisteren deelde de regering besluiten mee over het windemolenpark.

3 De jeugdbeweging heeft leden uitgenodigd voor de startdag.

231 LES 3 kleur je taal
wat
©VANIN

4 Vorig jaar liet de onderneming werknemers telewerken.

5 De organisatie van het festival betaalde aan medewerkers hun ticket terug.

6 Vorige zaterdag liet de thuisploeg suppor ters een spannende wedstrijd zien.

7 De coach was tevreden over wat spelers presteerden.

8 Het team toont trofee aan de omstaanders.

OPDRACHT 9 Ken je de betekenisverschillen?

Lees de zin en duid het juiste bepaald lidwoord aan. Noteer naast het lidwoord de betekenis.

Bouw een zin met de andere betekenis van het woord. Noteer de zinnen op een apart blad.

1 Voor het grote chique hotel stond een goedlachse portier.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

2 Het bekende koor zong een prachtig koraal van Bach.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

3 Met een veer bereiken we de overkant van de rivier.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

4 Op de speelplaats vond ik een natte want; de eigenaar zal die in deze kou zeker missen.

{ de betekenis:

{ het betekenis:

5 Haar droevige blik voorspelt weinig goeds voor het gesprek.

{ de betekenis:

{ het betekenis: Je kunt:

• in titels en teksten figuurlijk taalgebruik aanduiden;

• uitdruk kingen gepast gebruiken in je eigen taalgebruik;

• lidwoorden in teksten markeren;

• het juiste lidwoord gebruiken;

• homoniemen in zinnen gebruiken;

• nieuwe beeldtaal bedenken bij het herschrijven van een gedicht of zin;

• met een persoonlijk voornaamwoord verwijzen naar een zelfstandig naamwoord.

232 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
waarheen
©VANIN

Kies een van de vier teksten. Denk na over het gebruik van de lidwoorden en de figuurlijke taal.

1 Er bestaat geen duidelijke richtlijn die bepaalt of je ‘de’ of ‘het ’ voor een zelfstandig naamwoord plaatst. Toch kunnen enkele tips je helpen als je twijfelt.

2 Kies met je groep een tekstfragment. Ze staan op diddit.

a ‘Bij de neus’ (verhaalfragment)

b ‘Elle: van het altaar naar de kringwinkel’ (tijdschriftartikel)

c ‘Met deze tips breng je het er in de sneeuw als voetganger of fietser veilig vanaf’ (krantenbericht)

d ‘Ik heb jouw zee van tijd’, ‘Een dichter’, ‘Flamingoos’, ‘Lijmen’: vier gedichten

3 Werk in groep en markeer de zelfstandige naamwoorden. Lees eerst de verschillende categorieën in de tabel onder Uitvoeren. Zoek minimaal twee voorbeelden die bij elke categorie passen. Orden de zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud en met hun bepaald lidwoord in de tabel.

4 Werk daarna met een placemat. Voer de opdracht eerst individueel uit en overleg in de groep. Noteer het resultaat in het vak in het midden. Zoek in het tekstfragment of de gedichten drie voorbeelden van figuurlijk taalgebruik. Verklaar de figuurlijke betekenis vanuit de context. Onderzoek kort of jij die beeldspraak in je eigen taal zou gebruiken.

5 Presenteer je antwoord voor de andere groepen. Duid iemand aan die het resultaat van de groep aan de klas voorstelt.

het altaar: tafel of verhoogde plaats bestemd om erop of erbij te offeren of andere godsdienstige plechtigheden te verrichten

233 LES 3 kleur je taal
orIëNtereN o vur o v ur
voorbereIdeN
woord Begrijp jij het taalverschil (-gebruik)? ©VANIN

6 Gebruik deze tabel. groep: de-woorden de meeste zn die personen aanduiden

de-woorden als het zn eindigt op -ing, -ie, -heid, -teit, -a, -nis, -st, -schap, -de, -te

het-woorden voor verkleinwoorden

het-woorden woorden met twee lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, onttekstfragment:

reflectereN

7 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je markeert de lidwoorden en zelfstandige naamwoorden in de tekst.

Je ordent de zelfstandige naamwoorden in de juiste categorie.

Je verklaart het gebruik van de figuurlijke taal in de tekst.

Je werkt efficiënt samen met je klasgenoten.

Werkpuntje voor jezelf:

©VANIN

234 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
1 2 3 41 2 3
4
1 2 3 41 2 3
4
1 2 3
2 3
41
4
1 2 3
2
41
3 4
ov u r uItvoereN ovu r

Lees je warm 4 beeldtaal

opsporen

warmlopen voor figuurlijk taalgebruik

beeldtaal onderzoeken in diverse teksten beeldtaal verklaren en beoordelen

warmlopeN voor taal

Lees jij en herlees jij of is enkel de inhoud belangrijk?

Je mag de jeugdboekfragmenten lekker lezen en herlezen. De opdrachten helpen je om na te denken over het taalgebruik, dat van je mama, je papa, je vrienden, je lief, je zus of de auteur of politieagent. Want elk vogeltje zingt zoals het gebekt is!

OPDRACHT 1 Kies een fragment en verdeel de taken.

Lees de korte inhoud of inleiding van de jeugdboeken. Maak op basis daarvan een keuze voor een van de fragmenten of kies om te werken met poëzie.

Je werkt in kleine groepen. Iedere leerling kiest een nummer en krijgt een bijzondere opdracht. Na de opdracht brengt iedereen zijn bevindingen in de groep.

Leerling 1 Vergelijkingen opsporen

Spoor alle vergelijkingen in het fragment op. Markeer ze in de tekst en geef ze een persoonlijke score.

1 2 3 4 5 eerder flauwtjes wat gewoontjesgoed bedacht vindingrijk erg origineel/creatief

Vertel je klasgenoten waarom je die welbepaalde score gaf. Gaan zij akkoord met jouw oordeel? Praat erover.

Leerling 2 Uitdruk kingen opsporen en verklaren

Zoek naar de uitdrukkingen in het verhaalfragment en verklaar ze vanuit de context. Vind je de keuze van de figuurlijke taal geslaagd of eerder ongepast/saai …? Spreek erover met de anderen. Wat vinden zij ervan?

Leerling 3 Nadenken over de schrijfstijl

©VANIN

Elke schrijver heeft een eigen stijl. De ene gebruikt veel woorden, hij is een spraakwaterval. De andere houdt het sober, maar weet de juiste snaar van de lezer te raken. Waarvan houd jij: van een woordenstroom of van een soberder woordgebruik?

woord

elk vogeltje zingt zoals het gebekt is: ieder spreekt of uit zich overeenkomstig zijn aard, kunnen, opvoeding de juiste snaar raken: over iets spreken dat bij iemand sterk op zijn gevoel werkt

235 LES 4 lees je warm les
1

Leerling 4 Spelen met taal

Jij houdt er wel van om te spelen met taal, om na te denken over rijm, herhalingen, woorden en zinnen, het taalgebruik in het algemeen. Onderzoek de taal.

Inleiding 1

Voor haar veertiende verjaardag krijgt Emma hét cadeau van haar leven. Haar vader, die zijn gezin zeven jaar geleden verliet, neemt haar mee op een reis naar de Verenigde Staten van Amerika. Emma is door het dolle heen, maar mama is net iets minder enthousiast. Is dit geschenk wel zo mooi als het lijkt? Kent Emma haar vader wel genoeg om alleen met hem op reis te gaan? Misschien is de terughoudendheid van haar moeder niet helemaal onterecht …

Hoe vergeef je iemand die je op je zevende zomaar achterliet?

Kun je zeven lange jaren van bitter weinig contact met een reisje uitwissen? Humor en scherpe confrontaties vormen de ingrediënten voor de zoektocht naar een antwoord op deze vragen.

Inleiding 2

Oscar Dunleavy bakt de meest perfecte appeltaarten ter wereld. Nu wordt hij vermist en ze vermoeden dat hij dood is. Niemand lijkt zich erover te verbazen, behalve zijn beste vriendin Meg en zijn broertje Stevie. Meg en Stevie zijn vastbesloten om te ontdekken wat er met Oscar is gebeurd. Samen leren ze over loyaliteit en vriendschap en de kracht van hoop.

Inleiding 3

De levensverwachting van Ish en de rest van de wereld is gekelderd door industriële vervuiling, ecologische rampen en chemische voeding. De maatschappij is hertekend naar de efficiëntie van Shinu: wie lang leeft, is interessant; wie snel zal sterven, waardeloos. Ish is zestien en vertrekt zoals al zijn leeftijdsgenoten naar de stad om zijn taak in de nieuwe wereldorde te vervullen. De anderen weten van niets, hij wel. Hij weet dat hem in de stad de hel wacht.  Ish wil ontsnappen, het systeem ontregelen. Maar wat kan één jongen beginnen tegen een geoliede machine? In de stad begint zijn strijd. Een gevecht met het Beheer, een zoektocht naar vertrouwelingen en een race tegen zijn doodsvonnis. Zijn Shinu.  En zo start de SHINU-saga; hard, ruw en tegen de tijd.  Sluit je aan bij de SHINU-community op SHINULEAKS.COM.

©VANIN

door het dolle heen: heel erg blij, enthousiast de confrontatie: (vijandige) opstelling tegen elkaar, botsing, conflict de loyaliteit: getrouwheid, oprechtheid, eerlijkheid kelderen: onmogelijk maken, mislukken industrieel: van de industrie, fabrieken de efficiëntie: doeltreffendheid

ontregelen: de regelmaat of regelmatige werking doen verliezen

236 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
woord

Fragment 1 Feest en toch weer

‘Hi i i i i i i i i!’ De gil die ik slaak, klinkt hoog en schril. De schreeuw verlaat mijn lichaam alsof twee gigantische handen mijn middenrif zo hard dichtknijpen dat mijn longen alle lucht in één keer naar buiten persen. De buren vragen zich op dit moment vast af of ze de hulpdiensten moeten bellen. Maar ik gil niet van paniek of angst, en ook niet omdat ik pijn heb. Ik gil omdat ik nog nooit in mijn leven zo blij ben geweest. Ik vlieg mijn vader om de hals en knijp hem zowat fijn.

‘Ho, rustig maar’, lacht paps. ‘Straks wurg je me nog en gaat het hele feestje niet door.’

Mijn moeder staat toe te kijken alsof ze zonet Sinterklaas met paard en al door de schoorsteen heeft zien vallen. Sprakeloos hapt ze naar lucht als een goudvis die door een fatale salto naast zijn viskom is beland. Ongeloof spreekt uit haar ogen. Ik zit nog midden in een huppelknuffel – je pakt iemand vast alsof je hem nooit meer los zult laten en springt tegelijkertijd met beide voeten op en neer – wanneer ze een eerste poging waagt om mijn vreugde de grond in te boren.

‘Meen je dat nou echt, Edwin?’

Haar stem klinkt ijskoud. Ik voel meteen hoe laat het is. Als mijn moeder verontwaardigd is, lijkt het alsof de deur van een gigantische koelcel wagenwijd wordt opengezet. Omdat ik al weet wat er gaat komen, laat ik mijn vader los en wacht op de doodsteek die mijn moeder ongetwijfeld zal toebrengen. Paps is nooit opgewassen geweest tegen haar. Edward trouwens ook niet. Edward is de nieuwe partner van mijn moeder. Ze noemt hem Ed. Dat deed ze ook bij paps toen ze nog van hem hield. Gek toch: ze kiest een nieuwe partner met vrijwel dezelfde naam, noemt hem hetzelfde en slaagt erin hem net als paps te doen zwijgen als zij het hoge woord voert.

Begrijp me niet verkeerd, mijn moeder kan lief zijn, heel lief zelfs. Maar als ze het krijgt, kun je niet snel genoeg een loopgraaf induiken. ‘Je laat ons in de steek als Emma zeven is, je bezoekt haar amper één keer per jaar en nu kom je doodleuk aandraven met het idee om haar mee te nemen naar Amerika.’

‘Het is geen idee’, verdedigt paps zich, terwijl hij in zijn binnenzak grijpt. Hij haalt er een envelop uit. ‘Ik heb de tickets al gekocht.’

‘En waar haal jij ineens dat geld vandaan om zo’n dure reis te betalen?’

‘Ik heb gespaard.’

‘Zeven jaar lang, zeker?’ Mams haalt minachtend haar neus op. ‘Nou ja, met die boekjes van jou kan ik me wel voorstellen dat het zo lang geduurd heeft. Wel, dan heb je mooi je geld in het water gegooid, want dit feestje gaat niet door. Geen denken aan dat ik mijn dochter de toelating geef om met jou op reis te gaan.’ Daar is hij dan: de doodsteek. Ik laat mijn armen en mijn hoofd hangen, want ik weet dat het voorbij is. Vijf seconden intense vreugde, dat is blijkbaar alles wat mijn moeder me gunt op mijn verjaardag. Maar mijn vader geeft het nog niet op, hij ademt diep in en maakt zich op voor wat wellicht zijn laatste offensief zal zijn. ‘Luister, Miranda, ik … Ik hoef helemaal niet naar jou te luisteren!’

‘Je hebt je nooit een verantwoordelijke vader getoond. Toen Emma nog klein was, heb je me met haar laten zitten. Ik moest het zelf maar zien te klaren – niet dat het daarvoor ooit anders was geweest, trouwens – en nu wil je met haar op reis alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Dacht je nou echt dat je daarmee jaren van afwezigheid kon wegvegen?’ De koelcel is inmiddels een heuse diepvriezer geworden. ‘Aan fantasie heeft het jou nooit ontbroken, dat moet ik je nageven. Maar je bent nooit een vader geweest, Edwin, en dat zul je nooit zijn.’

‘Schat’, probeert Edward zich in het gesprek te mengen. Ik zie aan zijn gezicht dat hij vindt dat mams overdrijft, maar ik weet dat hij beter geen poging kan doen.

‘Bemoei je er niet mee, Ed’, haalt mams fel naar hem uit. ‘Dit is iets tussen mijn ex en mezelf. Daar heb jij niets mee te maken.’

gigantisch: reusachtig verontwaardigd: gekrenkt, geërgerd, boos, verbolgen aandraven: ermee komen aanzetten, dravend naderen intens: sterk, stevig het offensief: aanval

237 LES 4 lees je warm
1 5 10 15 20 25 30 35 40
OPDRACHT 2 Lees het fragment en voer de opdracht uit. niet
woord ©VANIN

Edward buigt zijn hoofd en doet een stapje achteruit. Tot zover de inbreng van mijn pluspapa. Veel plus is daar ook niet aan. Maar wat mams net heeft gezegd, brengt iets in me naar boven waarvan ik niet wist dat ik het had. Withete woede! Mijn ouders hebben hun problemen gehad en ik heb alles ondergaan, zonder ooit te klagen. Toen mijn moeder me zeven jaar geleden vertelde dat het voor iedereen beter was dat paps wegging, heb ik mijn verdriet opgekropt. Ik vond het vreselijk dat hij niet meer bij ons zou wonen, maar het leek logisch dat ik bij mams bleef. Daar heb ik me eigenlijk nooit vragen bij gesteld. Mams heeft haar moeilijke momenten en als ze in de ijskoningin- modus komt, doe ik altijd een stapje terug. Wachten tot het overwaait, is altijd de beste tactiek gebleken. Maar nu gaat ze te ver. Die vliegtuigtickets hangen daar voor mijn neus, in de slappe hand van mijn vader, die beseft dat hij het gevecht – weeral – verloren heeft.

‘Ik denk dat je iets vergeet, mams’, zeg ik. ‘Of beter, dat je iemand vergeet.’

Ik schrik zelf van de kilte in mijn stem. Blijkbaar ben ik echt de dochter van de ijskoningin, een ijsprinses, zeg maar. Mams kijkt me aan met een blik die me duidelijk maakt dat ik beter mijn mond kan houden – slik. Nee, dat ga ik deze keer nu eens niet doen. Tussen mijn vaders duim en wijsvinger bungelt de kans van mijn leven en die laat ik me niet ontglippen.

‘Of tel ik niet meer mee dan? Het gaat toevallig wel over mijn verjaardagscadeau. Paps geeft me het mooiste geschenk van heel mijn leven en dat wil jij zomaar van me afpakken. Of ben je jaloers dat jij niet op dat geweldige idee bent gekomen? Heb jij me ooit al meegenomen naar Amerika? Nee, elk jaar naar diezelfde saaie badplaats in Spanje van het strand naar een terrasje hollen en weer terug. Nu kan ik eens een reis maken die ik nooit meer zal vergeten en dan vind jij het nodig om me dat te verbieden. Wat moet ik doen? Googelen naar plaatjes van Amerika op die smartphone die ik voor mijn verjaardag van jou en Ed heb gekregen? Ik haat je, mams, hoor je me? Ik haat je!’ De woorden stromen uit mijn mond als gloeiende lava en raken mijn moeder als scherpe ijskristallen. Zonder op haar reactie te wachten draai ik me om en ren de woonkamer uit. Met twee treden tegelijk storm ik de trap op en boven laat ik me snikkend op mijn bed vallen. Mijn verjaardag is verpest nog voor hij goed en wel is begonnen.

L. Descamps. En ik dan? Antwerpen, Van Halewyck

Heb jij ook een lievelingscadeau? Hoe stel jij je dat voor? Waarmee kun je het vergelijken? Hoe ziet het eruit? Stel het gekke idee op een creatieve manier voor.

Fragment 2 Het eerste stuk

Er stond een ambulance klaar naast de kerk voor het geval er iemand flauwviel. Mannen met groene banden rond hun arm regelden het verkeer. Iemand had met rode stift VOL op een stuk karton geschreven en dat bij de ingang van de parkeerplaats opgehangen. De buren openden hun hekken voor extra parkeerruimte. Binnen waren er grote papieren stroken aan de rugleuning van de eerste vier kerkbanken bevestigd, met daarop de tekst ‘gereserveerd voor 3r’, want daar mochten alleen zijn klasgenoten en hun familie zitten. Iedereen zat er als verdoofd bij. Dit was de dag van herdenking en gebed voor Oscar Dunleavy. Hij was vermist, en men nam aan dat hij dood was. En dat is niet iets waar je ooit aan kunt wennen. Een centrale rol in dit alles was weggelegd voor pastoor Frank. Hij zei dat Oscars klasgenoten ruimte, bescherming en respect nodig hadden en dat ook verdienden vanwege al die ‘ongewone, ellendige dingen en de ontkenning’ die je voelt als alles erop wijst dat je iemand uit je klas opeens nooit meer zult terugzien.

We hadden ook dekens nodig, want de verwarming in de kerk had het prompt begeven op het moment dat het februariweer zich van een nog slechtere kant liet zien. Ik hoorde pastoor Frank tegen de ouders zeggen dat ons ‘een zeer moeilijke periode’ te wachten stond, met Oscars lege tafeltje in de klas, en zijn kluisje met het hangslot en de graffiti erop. Niemand had nog de moed gehad om het open te breken. Pastoor Frank was in zijn element. Hij kon zich nu aan belangrijker dingen wijden dan zijn gebruikelijke taken: rondlopen door de school en leerlingen bevelen hun afval op te rapen of hun kauwgum uit te spugen.

©VANIN

de modus: wijze, manier de tactiek: manier waarop je in het spel, een wedstrijd enz. te werk gaat om de overwinning te behalen prompt: vlot, snel

238 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN 45 50 55 60 65
1 5 10 15
woord

Nu troostte hij mensen die bedroefd en getraumatiseerd waren. Hij sprak de taal van verdriet en geruststelling, waarin hij vloeiend bleek. Hij legde uit dat zelfs als iedereen weer in orde leek, we nog allerlei verwarrende momenten zouden doormaken waarop het verlies van Oscar zou aanvoelen als een aanslag op onze beïnvloedbare, jonge geest … niet alleen de komende weken van stilte en verdriet, maar nog vele jaren lang.

Onze klas liep in een nette rij door het gangpad naar voren. Bleke gezichten. Vlekkerige, rode neuzen. De hele klas veranderde in één enkele, zwijgende vlek, een blauwe waas van uniformen, schemerend als een reusachtig spook.

Februari was altijd Oscars favoriete tijd van het jaar geweest. Ik had hem weleens gezegd dat hij waarschijnlijk de enige in het hele universum was met een lievelingsmaand, maar hij wist het zeker. Hij legde me uit dat als je geen klein kind meer bent, Kerstmis alleen nog maar één grote teleurstelling is. Januari was al nooit meer dan een donkere, saaie maand vol huiswerk en oersaaie avondmaaltijden. Maar net op het moment dat de wereld niet somberder lijkt te kunnen worden, besluipt februari je als een goede vriend die je al een tijd niet meer hebt gesproken, en tikt hij je op je schouder. Bovendien bracht deze februari allemaal nieuwe dingen met zich mee. We konden nu eindelijk plannen maken voor dingen die we nog nooit eerder hadden gedaan: spannende dingen, andere dingen, heuse tienerdingen. We waren geen kleine kinderen meer en deze februari had bol gestaan met wel honderd verschillende nieuwe kansen en mogelijkheden. Nu was de kans op al die mogelijkheden die ooit voor Oscar waren weggelegd, opeens drastisch geslonken tot nul.

Het duurde eeuwen voordat ik Stevie had gevonden, die in zijn rolstoel vlak bij de ingang van de kerk zat. Zijn vader was in de buurt, maar werd helemaal in beslag genomen door de ernstige, eentonige taak van het schudden van honderden handen.

‘O, Stevie’, zei ik terwijl ik naar voren boog om hem een knuffel te geven. Ik sloot mijn ogen en de tranen die ik binnen had willen houden, stroomden over mijn wangen.

‘Het is oké, Meg’, fluisterde hij, ook al was het overduidelijk niet zo. Toch voelde ik een soort van opluchting toen ik zijn gezicht eenmaal goed kon zien. ‘Wanneer ben je teruggekomen?’ vroeg hij, en ik vertelde hem dat we de vorige avond waren aangekomen. Dat we zo snel mogelijk waren vertrokken zodra we het nieuws hadden gehoord. Ik bedacht dat alles misschien zo wankel voelde omdat ik last had van jetlag. Ik kon amper uit mijn ogen kijken.

Maar midden in deze nevel van gefluisterd verdriet zag ik een sprankje opgewektheid in Stevie, een licht in zijn ogen waardoor mijn hart iets minder zwaar voelde, en waardoor ik het gevoel kreeg dat er wellicht een reden was om blij of zelfs hoopvol te zijn, of misschien zelfs een heel klein beetje optimistisch. ‘Wat is er gebeurd, Stevie? Wat is er in hemelsnaam gebeurd? En waarom doet iedereen zo? Waar slaat deze mis op? Ik bedoel: een mís? Dat doe je toch pas als het absoluut zeker is dat degene aan wie je de mis opdraagt zonder enige twijfel dood is? En dat weet je pas als daar bewijs voor is. Ik bedoel, we hebben geen enkele reden om te geloven dat hij dood is, of wel?’

Stevie keek naar me op en draaide zijn rolstoel iets dichter naar me toe.

‘Precies!’ fluisterde hij. ‘Dat probeer ik iedereen nou al de hele tijd duidelijk te maken! Gelukkig ben je weer thuis, Meg, want echt waar, je bent de eerste persoon met wie ik praat – afgezien dan van mezelf – die het niet gelooft. Ik wist dat ik op jou kon rekenen, en ik ben zo ongelooflijk blij dat je weer terug bent, want ik voelde me best wel een soort eiland hier, en ik dacht toch eventjes dat ik gek werd, als ik heel eerlijk mag zijn. Iedereen blijft maar beweren dat hij zelfmoord gepleegd heeft. Ik bedoel, even serieus, zeg. Dat is toch niet logisch? Echt, helemaal niet.’

‘Stevie, je moet me alles vertellen wat je weet. Alles wat er gebeurd is voordat hij verdween.’

©VANIN

traumatiseren: een shock veroorzaken, een trauma bezorgen, hevig schokken drastisch: krachtig, ingrijpend, doortastend amper: maar net, ternauwernood de sprank: vonk

239 LES 4 lees je warm 20 25 30 35 40 45 50 55 60
woord

‘Ik zal mijn best doen, Meg’, zei Stevie. ‘Ik ga de hele tijd al alles na in mijn hoofd. Maar we hebben nu geen tijd om te praten’, zei Stevie, zijn wenkbrauwen fronsend terwijl hij om zich heen keek. Hij klonk zo veel ouder en wijzer dan een kind van zijn leeftijd normaal gesproken klinkt. ‘Laten we straks afspreken op de pier. Dan zie ik je daar. Laten we zeggen rond middernacht, oké?’ ‘Hoe wil je daar op dat uur van de nacht in je eentje zien te komen, Stevie?’

‘Geen probleem’, zei hij op een onmiskenbaar niet-rouwende toon, wat me nog meer hoop gaf. ‘Er is een hoop gebeurd sinds je vertrokken bent. Ik ben zo goed als onafhankelijk!’

S. Fitzgerald. De appeltaart van hoop, Van Goor

Heb jij ook een lievelingsmaand? Hoe stel jij je die voor?

Stel de maanden voor als mensen, planten, dieren of vergelijk ze met andere zaken op een creatieve manier.

Fragment 3

Ish schrok op uit zijn gedachten door het opgewonden geduw in zijn rug van de jongeren achter hem. Hij bekeek de bus wat beter. Hij had gehoopt op een staaltje van superieure technologie, maar het was niet veel meer dan een degelijke, wat afgeleefde bus. De groene plastic stoelen waren versleten, verhard door het jarenlange vervoer van jongeren naar de stad. Tientallen, zo niet honderden symbolen waren in het plastic gekrast. Bijna altijd hetzelfde symbool: de gebalde vuist met een armband. De armband die Gus ook had. Shinu.

‘Zitten!’

Een van de voormannen gebaarde naar een stoel vooraan, tussen twee jongens die bewonderend naar de voormannen staarden. De voormannen hadden een vreemd effect op de jongeren. Ze waren de gidsen naar het beloofde land. De voormannen wisten wat leven in de stad betekende, ze droegen het stof dat er rond dwarrelde met zich mee. Jongeren droomden ervan zelf voorman te worden. Ze wisten niet beter.

Ish schudde het hoofd en wilde verder lopen. Hij had geen zin om tussen twee slungels te zitten die de hele tijd zaten te fantaseren over hun luxeleven in de stad. Hij wist wél beter.

‘Zitten!’ herhaalde de voorman.

‘Is er geen andere plaats?’

Ish keek rond en zag nog tal van vrije plaatsen. Achteraan leken de jongeren rustiger.

‘Je zit hier.’

De voorman sloeg met zijn hand op de zitplaats. De twee jongens keken hem geërgerd aan, alsof ze zich al inleefden in hun rol als toekomstig voorman.

‘Ik dacht het niet’, zei Ish.

Nog geen seconde later had de voorman hem bij zijn kraag vast. Hij werd hardhandig op de stoel geduwd, zijn ellebogen raakten zijn buurjongens en onmiddellijk voelde hij hun reactie in zijn zij. Hij keek niet opzij en beet op zijn tanden. De smalende glimlach van de voormannen probeerde hij te negeren.

Het duurde nog een tijd voor de bus vertrok. De voorman die hem op de stoel had geduwd was verdwenen. Dit was zijn kans. Hij liet zich van zijn stoel glijden en sloop door het gangpad. Halfweg de bus liet hij zich vallen naast een jongen die ongeïnteresseerd naar buiten staarde. Rust, eindelijk.

De uitleg van Gus veroorzaakte een lawine in het hoofd van Ish. Alles wat Gus jaren had moeten verzwijgen, stroomde er nu uit en stapelde zich op in Ish’ hersenen. De wereld die hij kende, zou nooit meer dezelfde zijn.

©VANIN

‘Natuurrampen, klimaatverschuivingen, industriële rampen … ze volgen elkaar steeds sneller op. Eind 2021 zat meer dan de helft van de wereld zonder eten en drinkbaar water. Ziektes, moordpartijen, burgeropstanden en een oorlog met bio- en nucleaire wapens. Er zijn zoveel mensen gestorven, er blijft nu minder dan een tiende van de totale wereldbevolking over. Al jarenlang was de levensverwachting aan het kelderen en Shinu bracht dat aan het licht.’ Nu ging het even te snel voor Ish.

woord

onmiskenbaar: overduidelijk

superieur: uitmuntend, beter, overtreffend smalend: vanuit de hoogte, hooghartig

240 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN 65
1 5 10 15 20 25 30

‘Wacht, wat is Shinu?’

Gus toonde zijn pols, waar een lichtgevende strook om zat. Ish had de band altijd als een symbool van volwassenheid beschouwd. De armband was hem zo vertrouwd dat hij er niets had achter gezocht.

‘Shinu is de basis van onze huidige maatschappij. Shinu is jouw sterfdatum en die ligt vast. Shinu wordt concreet door deze armband hier. Die onthult wanneer jij zal sterven. Als je twee jaar oud bent, wordt je levensverwachting berekend en die bepaalt hoe de rest van je leven er zal uitzien. Geen ruimte voor wensen, plannen, dromen of ambities. Dat is Shinu. Hard en gewetenloos. Stel je eens voor wat voor macht je als bevelhebber hebt wanneer je weet hoe oud je bevolking wordt. Welke mensen de moeite waard zijn om op te leiden en welke vervangbaar zijn. Jij hebt nog zo’n vijfentwintig jaar te leven, Ish, of minder, maar zeker niet veel meer, anders was je hier niet. En daarom moet jij in de stad gaan werken. Je hele leven staat in het teken van productiviteit Intellect of creativiteit hoef je niet te ontwikkelen. Je wordt nooit zo oud als ik. Het Beheer zuigt je leeg en geeft je er niets voor terug.’

Gus duwde met zijn duim op het lichtgevende staafje.

‘Klote technologie. Gelukkig ken ik mijn eigen Shinu niet. Ik wil het niet weten. Ik ben blij dat ik ooit voor de farm heb gekozen. Rond elke stad zijn er duizenden farms die de stad voorzien van voedsel. In de stad zelf wordt ook geproduceerd: technologie, materieel, toestellen, medicijnen … En daar wonen ook de gegoede klassen. Mensen met een hoge Shinu.’

Ish probeerde het te vatten. Het was te veel informatie ineens. Maar wat hij wel had begrepen, was dat mensen die lang leefden alles kregen en hij zou niet lang leven.

‘Ik heb al die jaren gezwegen. De regels gevolgd van een Beheer waar ik van walg, gewoon om veilig te zijn. Maar jou ga ik helpen, jongen. Ik ga je opleiden, zodat je klaar bent om naar de stad te gaan. Zo kun jij toch je eigen pad bewandelen. Niet zoals al die naïeve snotapen die in hun ongeluk worden gestort.’

Ish wist niet wat hij daarvan moest denken. Hij knikte alleen maar.

‘En wanneer begint die opleiding?’

Gus glimlachte, voor de eerste keer sinds zijn terugkeer. Het was een wrange lach.

‘Ze is al begonnen.’

Denk jij positief of negatief over de toekomst? Hoe stel jij je die voor?

Stel de nieuwe wereld op een creatieve manier voor. Hoe zal die heten, wie krijgt welke taak, worden taken eerlijk verdeeld? Heeft iedereen voldoende eten? Wat loopt er goed, wat lukt niet? …

Elke groep vult eerst de tabel in met een voorbeeld uit het gekozen fragment.

titel van het fragment

vergelijking

beeldspraak

uitdrukking

onthullen: ontsluieren, openbaren (geheim, waarheid) de ambitie: ijver, lust om te werken, betere vervulling van een taak de productiviteit: voortbrengende of scheppende kracht het intellect: verstandelijk vermogen gegoed: bemiddeld, welgesteld, rijk

241 LES 4 lees je warm 35 40 45 50 55
Jonas Boets, Peter Van De Wiele, Bert Baeck. Strijd tegen de tijd Shinu. Amsterdam, Leopold
woord ©VANIN

Na het lezen van het jeugdboekfragment beantwoordt elke groep deze vragen.

a Heeft het fragment je geboeid en wil je het jeugdboek lezen? Waarom wel/niet?

b Biedt de figuurlijke taal (de beeldspraak) in de tekst een meerwaarde of maakt het het lezen juist lastiger?

In mondelinge en schriftelijke communicatie gebruik je beeldtaal. Je gebruikt beelden om jouw boodschap krachtig weer te geven of kleur te geven. Dikwijls gaat het niet over wat je precies zegt, maar wel over wat je bedoelt: de boodschap achter de boodschap. In die beeldtaal druk je uit wat je voelt, hoe jij erover denkt, hoe iets voor jou aanvoelt …

In literaire teksten wil de schrijver gevoelens in woorden en zinnen vertalen, zodat de lezer leest hoe angstig, gelukkig … het personage is. Daarom gebruikt een schrijver beeldtaal. Hij wil het beeld dat hij voor zichzelf maakte, delen met de ontvanger, de lezer of luisteraar.

In beeldtaal lijkt het alsof er een foto gemaakt wordt, bijvoorbeeld van wat het personage voelt. Je ziet het beeld, de ‘foto’, voor je als je de tekst leest of beluistert.

Bv. Het veroorzaakte een lawine in het hoofd van Ish.

Een schrijver brengt beeldtaal met woorden; een cameraman, fotograaf, beeldend kunstenaar … verwerkt dat al in zijn beelden. Het is aan de kijker om die taal te begrijpen, erover na te denken en zich af te vragen wat de beelden vertellen, welk effect de maker ermee wilde bereiken. Beelden onderzoeken en daarbij nadenken over allerlei beeldelementen is belangrijk: beïnvloedt licht, kleur, de kadrering … wat je waarneemt, voelt, denkt …?

Je kunt:

• vergelijkingen in een fragment opsporen en verklaren;

• het gebruik van uitdruk kingen verklaren vanuit de context van het fragment;

• je mening geven over het gebruik van de beeldtaal in een fragment;

• het taalgebruik in een fragment k ritisch bekijken.

242 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
In orde je traject
jij je klasgenoot Je voert de opgegeven opdracht vlot uit. 1 2 3 41 2 3 4 Je brengt het resultaat van je opdracht duidelijk aan je klasgenoten over. 1 2 3 41 2 3 4 Je luistert actief naar de anderen van je groep. 1 2 3 41 2 3 4 Je geeft duidelijk je eigen mening weer in de groep. 1 2 3 41 2 3 4
naar succes
Beeldtaal
wat waarheen
©VANIN

Gaat beeldspraak aan je neus voorbij?

1 Kies met je groep een tijdschriftartikel, webtekst, reclametekst, krantenkop of -bericht of een kort fragment uit een jeugdboek met figuurlijke taal (beeldspraak). Stel de gekozen tekst aan de klas voor. Kies voor deze mogelijkheden:

a je leest de tekst expressief voor en beoordeelt de figuurlijke taal kritisch;

b je maakt een PowerPointpresentatie met de beeldtaal uit de tekst, de krantenkoppen en verklaart de beeldspraak;

c je geeft de leerlingen een kopie van de gekozen tekst en vertelt over de beeldspraak.

voorbereIdeN

2 Breng tekstfragmenten (reclameteksten, krantenkoppen, tijdschriftartikelen, jeugdboekfragmenten of webteksten …) mee naar de klas.

• Lees de teksten oriënterend en globaal. Kies daarna welke teksten jullie interesseren.

• Verdeel de tekst of krantenkoppen en lees intensief. Let op de beeldspraak.

• Kies de tekst of krantenkoppen waarin beeldspraak voorkomt. Achterhaal de betekenis van de beeldspraak en beoordeel het gebruik ervan.

• Maak een kopie van het fragment of zorg voor een digitale versie.

3 Bereid je keuze voor.

Bij elke keuze hoort een korte inleiding: hoofdonderwerp van de tekst, de bron, de auteur … De duur: maximaal twee minuten. Duid na de voorbereiding in de tabel van de reflectie aan of alle criteria in orde zijn.

a Oefen om de tekst of krantenkoppen duidelijk voor te lezen. Verdeel de tekst in de groep. Luister kritisch en geef positieve feedback. Pas eventueel het voorlezen aan. Het voorlezen duurt maximaal drie minuten. Na het lezen beoordeel je de figuurlijke taal kritisch (maximaal twee minuten). Verdeel de taken in de groep.

b Zoek bij de beeldspraak passende beelden voor de PowerPoint. Gebruik maximaal zeven dia’s. Toon zinnen met de figuurlijke taal en verklaar die vanuit de context. Stel je PowerPointpresentatie aan elkaar voor en let op je taalgebruik. Het voorstellen duurt maximaal drie minuten.

c Kopieer het fragment, duid de beeldspraak aan en bespreek die in de groep. Vertel er maximaal drie minuten over. Ga na of je klasgenoten de beeldspraak op dezelfde manier ervaren en interpreteren. Het nagaan duurt maximaal twee minuten. Verdeel het werk en stel het resultaat aan elkaar voor. Wees kritisch en pas de voorstelling aan.

4 Voer de gekozen opdracht uit.

243 LES 4 lees je warm
orIëNtereN o vur o v ur
ov u r uItvoereN
©VANIN

5 Denk na over de criteria.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

a Je beoordeelt de beeldspraak kritisch: je zegt wat je ervan vindt en waarom je dat vindt.

b Je verklaart in de PowerPointpresentatie de figuurlijke taal: je noteert de figuurlijke taal en je zet er de verklaring bij.

c Je interpreteert de beeldspraak uit het fragment: je vertelt in welke context/situatie uit het fragment de beeldspraak gebruikt wordt en je vertelt of je dat passend vindt of niet.

Je leidt de gekozen tekst duidelijk in (onderwerp, bron of auteur, titel, korte inhoud).

Je stelt de opdracht (a, b of c) boeiend voor.

Je houdt rekening met de ideeën van de anderen.

Werkpuntje voor jezelf:

244 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
ovu r
©VANIN
reflectereN

5

Het voorzetselvoorwerp

zinsdelen spotten

voorzetsel ontdekken en gebruiken

virtuele wereld bedenken voorzetselvoorwerp herkennen

vIrtuele wereldeN

OPDRACHT 1 Lees de uitspraken en bekijk de afbeeldingen van de virtuele werelden.

1 Welke virtuele wereld past het best bij jou? Vertel!

2 In welke virtuele wereld zou jij willen wonen? In welke helemaal niet?

Hier kunnen toeristen zwemmen tussen de haaien.

Eindelijk wordt je kleine broertje superman in deze wereld.

Niemand weet wat ik nu pimp!

In deze wereld is mijn gekke oom dol op allerlei sporten.

In het oerwoud sta je oog in oog met gevaarlijke dieren.

Ik stel me graag bloot aan allerlei gevaren.

©VANIN

In bed geniet de tiener van het American football.

Na de virtuele opleiding verheugt de nieuwe technicus zich op het echte werk.

3 Luister naar wat je buur erover vertelt.

In de les spoort virtual reality elke leerling aan tot een beter begrip van het menselijk lichaam.

245 LES 5 het voorzetselvoorwerp les
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OPDRACHT 2 Onderzoek de uitspraken over de virtuele wereld.

1 Stel de sleutelvragen om de zinsdelen op te sporen. Vul daarna de tabel aan. Vergelijk je oplossing met die van een klasgenoot.

onderwerp wwg nwg lv (iets)

woordgroep duidt plaats aan

Nog problemen met het benoemen van het onderwerp of lijdend voorwerp? Maak dan de oefeningen op diddit.

2 Denk na over de zinsdelen die met een voorzetsel beginnen. Met welke woorden zijn ze nauw verbonden? Kun je het voorzetsel weglaten? Kun je een ander voorzetsel invullen en dezelfde boodschap behouden?

©VANIN

246 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN

voorwerp met eeN voorzetsel of voorzetselvoorwerp

OPDRACHT 3 Hoe herken je een voorzetselvoorwerp?

1 Welk zinsdeel van de uitspraken is nauw verbonden met het wwg of nwg? Noteer die woorden achter het werkwoord.

a dol zijn

b oog in oog staan

c zich blootstellen

d genieten

e zich verheugen

f aansporen

2 Onderstreep in deze zinnen de zinsdelen die met een voorzetsel beginnen.

a Ik zit dik wijls slaperig in de les.

b Ik wacht op mijn stoel tot de les begint.

c Voor het bord staat een knappe leraar.

d Ik verlang naar het weekend.

e Voor jou is deze oefening gemakkelijk.

f Ik worstel met de oefening.

g Geef het k rijtje nu maar aan mij!

3 Zoek in deelopdracht 2 de zinsdelen die je al kent en benoem ze.

4 Onderzoek nu ook het voorzetsel van de overblijvende zinsdelen. Het voorzetsel:

• kun je wel/niet weglaten

• kun je wel/niet vervangen

• heeft een letterlijke/figuurlijke betekenis

5 Vul de werkwoorden aan met een zinsdeel dat met een voorzetsel begint.

• denken

• tevreden zijn

• gebukt gaan

• zich vergissen

• blij zijn

6 Vul een passend voorzetsel in het onderstreepte voorzetselvoorwerp in.

a Wij hebben haar overladen lieve berichtjes

b Geluk kig deed hij een beroep de aangeboden hulp

c Waarom wapen jij je niet de hitte?

d Raak jij wijs die moeilijke opgave?

e De leraar betrekt alle leerlingen de les

247 LES 5 het voorzetselvoorwerp
2 ©VANIN

Het voorzetselvoorwerp komt voor bij een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde. Het is een zinsdeel dat nauw verbonden is met (het) werkwoord(en) / de woorden in het werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde.

Het begint altijd met een vast voorzetsel. Dat voorzetsel ‘zit vast’ aan het werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde. Je kunt niet zomaar een ander voorzetsel kiezen zonder de betekenis van de boodschap te veranderen.

Het gaat om een vaste uitdrukking met een figuurlijke betekenis Stel je de vraag of het voorzetsel een letterlijke of figuurlijke betekenis heeft.

Bv. Hij wacht geduldig op zijn vriendin Miro is gek op chocolade met hazelnoten

OPDRACHT 4 Onderzoek de krantenkoppen.

1 Rangschik de k rantenkoppen die je van de leraar krijgt in twee groepen.

a Schrijf boven elke kolom een titel. Verantwoord je keuze. Noteer in elke kolom een krantenkop als voorbeeld.

b Lees deze krantenkoppen. Markeer de woordgroepen die beginnen met ‘aan’.

1 Nijlpaardje geeft aan mama dikke kus

2 Bouw mee aan het netwerk van morgen

3 Bekende Vlaming stelt drie vragen aan premier Michel

4 Besteed meer aandacht aan je kapsel

5 Directie verbiedt aan leerlingen toegang tot school

c Bij welke woordgroepen kun je het voorzetsel ‘aan’ weglaten? Onderstreep die.

d Hoe noem je die woordgroepen?

e Laat ‘aan’ weg bij de andere woordgroepen en lees de zin opnieuw. Wat valt je op?

2 Lees de tekst.

a Markeer de voorzetselvoorwerpen.

©VANIN

Yarnbombster Magda Sayeg fleurt al 10 jaar haar omgeving op met wol. Ze begon met het versieren van de deurknop van haar winkel. Omdat ze zulke enthousiaste reacties van klanten kreeg, ging ze verkeersborden en lantaarnpalen opvrolijken. Haar werk werd op het internet verspreid. Later werd ze gesponsord door Absolut Vodka en mocht ze een bus yarnbomben met haak- en breiwerk in Mexico City.

b Onderstreep de andere zinsdelen die ook met een voorzetsel beginnen.

248 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
wat

3 Lees en onderzoek de zinnen.

1 Ken jij de voordelen en valkuilen van een virtueel leven?

2 Bij het ontbijt lezen geïnteresseerden hun krant op hun smartphone.

3 Veel activiteiten kregen een digitale component.

4 Op restaurant scannen mijn ouders het menu

5 De verwarming programmeert mijn vader vanop afstand.

6 Vroeger verliepen die activiteiten offline.

7 Een dag zonder onze smartphone wordt veel moeilijker.

8 Heb jij dagelijks toegang tot nieuws en entertainment?

9 Onze relaties gaan op sociale media virtueel.

10 Wees toch niet boos om het gebruik van een smartphone.

11 Voor geen geld gaan je vrienden terug naar die trage computer met MSN Messenger.

12 Technologische vooruitgang is fantastisch.

a Onderstreep in de zinnen het lijdend voorwerp.

b Markeer in de zinnen het naamwoordelijk gezegde met geel.

c Onderzoek de woordgroepen die met een voorzetsel beginnen. Welke woordgroepen zijn voorzetselvoorwerpen?

d Noteer minstens drie bijwoordelijke bepalingen die met een voorzetsel beginnen.

e Welke zin heeft geen onderwerp?

4 Kies een werkwoord met vast voorzetsel en bouw vier zinnen met een voorzetselvoorwerp. Onderstreep het voorzetselvoorwerp. Gebruik in elke zin een verschillend onderwerp.

opscheppen (over), zich verheugen (op), lijden (onder), nieuwsgierig zijn (naar), zin hebben (in), belang hechten (aan), aansporen (tot), zijn neus ophalen (voor)

©VANIN

OPDRACHT 5 Vergelijk en bespreek. Voorzetselvoorwerp of niet?

A Je zoekt je sleutels. B Je zoekt naar je sleutels.

A Je k ijkt televisie. B Je k ijkt naar de televisie.

A Je waarschuwt de man. B Je waarschuwt voor de man.

249 LES 5 het voorzetselvoorwerp

OPDRACHT 6 Lees de zinnen.

• Schrijf alle voorzetselvoorwerpen in het rooster.

• Noteer ook het werkwoord / het deel waarbij ze horen.

1 Jongeren jagen op hippe dingen.

2 Veel bedrijven proberen jongeren nog te overtuigen met traditionele marketingboodschappen.

3 De meeste jongeren hebben geen oog voor oubollige reclamecampagnes.

4 Hoe kun je als marketeer dan aan de slag gaan?

5 Onderzoekers analyseren de verschijnselen.

6 Ze k rijgt een beeld van de situatie.

7 Een aantal onderzoekers is nu druk in de weer met een opdracht voor verschillende ketens.

8 Geen enkel detail mag aan hun aandacht ontsnappen.

werkwoorden / deel met (… vz) voorzetselvoorwerpen

OPDRACHT 7 Lees de tekst en onderzoek de zinnen. Markeer de voorzetselvoorwerpen.

Workshop Recycled Art

Assembleren met afval

Tijdens een Workshop Recycled Art gaan we op een creatieve manier aan de slag met afval! We werken met materialen die we dagelijks in de vuilnisbak gooien. Plastic in al zijn verschijningsvormen, karton, verpakkingsmateriaal, dopjes, afgedankte huishoudapparatuur, kapotte fietsbanden … Tijdens deze workshop komen we oog in oog te staan met de hoeveelheid afval die we dagelijks creëren. We worden ons bewust van de problemen die die overvloed aan afval met zich meebrengt.

Onder begeleiding van een docent beeldende kunst geven we die materialen een nieuw leven. Dat proces kent vele namen: upcycling, trash design, recycled art, ecokunst, junk art, assemblage … Samen kijken we vanuit een ander perspectief naar waardeloze spullen en assembleren we ze tot maatschappelijk relevante kunstwerken. We werken telkens met de wegwerpmaterialen die we ter beschikking hebben. Elke workshop kent dus een ander resultaat! Zin gekregen in een workshop recycled art? Dan komt onze beeldende kunstenaar naar jou toe!

Naar: Muzische Workshops vzw

Je kunt:

• het voorzetselvoorwerp aanduiden in de zin;

• zinnen bouwen met een voorzetselvoorwerp;

• een creatieve uitspraak bedenken;

• bij het werkwoordelijk en/of naamwoordelijk gezegde het juiste vaste voorzetsel gebruiken.

250 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
+
waarheen ©VANIN

Wil je een virtuele wereld verkennen? Wat beleef je in die wereld?

1 Duik in de virtuele wereld en bedenk drie nieuwe werelden waarin je wilt leven.

2 Verzamel mogelijkheden voor een virtuele wereld.

3 Overleg met de anderen welke drie werelden je verder wilt uitwerken. Beschrijf de drie virtuele werelden.

4 Werk de werelden uit met werkwoorden en het bijbehorende voorzetsel uit het kader. beginnen met/aan, plezier beleven aan, horen bij, stilstaan bij, geloven in, volharden in, verlangen naar, geven om, lachen om, zich verheugen op, leiden tot, groeien uit, genieten van, op je hoede zijn voor, kiezen voor …

• Stop in de beschrijving van de wereld enkele voorzetselvoorwerpen.

• Bouw eerst drie volledige, correcte zinnen en markeer minstens twee voorzetselvoor werpen.

• Laat de zinnen controleren en verbeter eventueel spelfouten.

• Bespreek hoe je de nieuwe wereld wilt voorstellen in een advertentie. Maak een ontwerp.

• Spreek af hoe je het ontwerp samen uitwerkt. Zorg ervoor dat iedereen evenveel werk levert.

5 Werk de nieuwe wereld uit op een tekenblad.

6 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

verzint een originele (creatieve) virtuele wereld. 1 2 3 41 2 3 4 Je bouwt zinnen met een voorzetselvoorwerp. 1 2 3 41 2 3 4

Bedenk een virtuele wereld ©VANIN

Werkpuntje voor jezelf:

De virtuele werelden krijgen een plaatsje in de klas.

251 LES 5 het voorzetselvoorwerp
Je
Je controleert de spelling. 1 2 3 41 2 3 4 Je werkt efficiënt samen. 1 2 3 41 2 3 4
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN

Uitdaging: pimp je school

Bedenk een creatief pimpidee voor je school en presenteer het aan je leraar en klasgenoten.

1 Werk in groepen van vier. Hoe zou je jouw school kunnen pimpen? Brainstorm op een apart blad. Markeer ideeën die samenhoren in dezelfde kleur. Maak dan een keuze. Welk pimpidee wil je voorstellen?

2 Brainstorm over dat ene, specifieke idee met behulp van post-its. Briefjes die bij elkaar horen, plak je aan elk aar vast.

3 Hoeveel deelonderwerpen ga je belichten? Kijk naar de gegroepeerde post-its. Stel voor elk deelonderwerp een kernvraag. Noteer die op een apart blad.

4 Schrijf een eerste versie van je tekst. Verdeel het werk. Houd rekening met de criteria in het reflectiekader. Wissel daarna je tekst met die van een groepsgenoot en geef feedback. Leg de verschillende tekstdelen samen om te kijken of ze goed op elkaar aansluiten. Daarna kun je een definitieve versie schrijven.

5 Zorg voor visuele ondersteuning bij je presentatie: PowerPointpresentatie, maquette …

6 Verdeel het werk voor de presentatie: inleiding – delen van het midden – slot.

7 Tijd voor de presentatie op de ideeëncatwalk! Stemmen maar!

252 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN
©VANIN

8 Hoe lukte dat?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je houdt rekening met het communicatiemodel: ontvanger, tekstdoel …

Je presentatie is goed gestructureerd en bevat een inleiding, een midden en een slot.

In de inleiding van je presentatie gebruik je beeldtaal.

Het midden van je presentatie bevat minstens twee deelonderwerpen.

Je presentatie is volledig en bevat duidelijke informatie.

Werkpuntje voor jezelf:

Dit deel is nu afgerond. Bekijk ook de werkpuntjes en de criteria bij elke pitstop of leesstop van dit deel. Vul aan voor jezelf:

• dit gaat vlot:

• dit vraagt training:

253 uItdagINg: pImp je school
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
ovu r reflectereN ©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 1 Markeer alle synoniemen van ‘pimpen’.

opleuken verwoesten verfraaien versieren

afbreken oppoetsen slopen ruïneren

Van welk woord zijn de overgebleven woorden een synoniem?

OPDRACHT 2 Gebruik elk woord uit het lijstje één keer.

K ies uit: intellect – degens – onthullen – snaar – moderator

1 een woord dat past in ‘de juiste … raken’

2 een synoniem voor ‘gespreksleider’

3 een woord dat past in ‘de … k ruisen’

4 een ander woord voor ‘openbaren’

5 een woord voor ‘verstandelijk vermogen’

Gebruik drie woorden in een passende situatie. Bespreek met een klasgenoot.

OPDRACHT 3 Zoek voor deze zelfstandige naamwoorden een werkwoord uit dezelfde woordfamilie.

Vul in elke zin het werkwoord in.

1 het isolement

De verzorger had veel moeite om het zieke kalf te van de kudde.

2 het trauma

De rebellen waren erop uit het stadje te terroriseren en de inwoners te

OPDRACHT 4 Markeer het woord dat het best past in de context van de vetgedrukte woorden.

marketing bibliotheek economie munteenheid

ambitie voorstel wapen droom

guerrillero revolutie Nobelprijs herdenking

hooligan rel huldiging belangstelling

duurzaamheid politie klimaatopwarming werkgelegenheid

authenticiteit elektriciteit wedstrijd oorsprong

intellect emotie opvoeding verstand

uitspugen tong kauwgom kookpot

©VANIN

productiviteit aardappelen weerstation parking

virtueel eetlust virus beleving

254 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN

De laatste ronde

OPDRACHT 5 Vul het passende woord in. Je krijgt de eerste letter.

1 De stad wil de buitenwijken o door de aanleg van veilige fietspaden en recreatiegebieden.

2 Een leuk idee alleen is nog geen c voor een geslaagde merkcampagne.

3 Kom nu niet met flauwe excuses a , beste vriend. Te laat is te laat!

4 Jij bent o de zoon van je vader. Wat een gelijkenis!

5 Ik v het fokken van marters voor de productie van dierenbont.

6 I van zieke dieren is gebruikelijk in de dierentuin.

OPDRACHT 6 Schrijf bij de foto’s een korte, passende context. Verwerk er de opgegeven woorden in.

ambachtelijk – gigantisch tactiek – in zicht zijn – overwinning opwaarderen – amper

OPDRACHT 7 Als je aan het pimpen gaat, doen er ook andere (werk)woorden mee.

1 Je leraar schrijft een situatie op het bord. Associëren maar!

2 Woorden pimpen: zoek voor deze woorden een mooier, fraaier, tekenender woord. leuk rood stappen zien

©VANIN

OPDRACHT 8 Pimp een boodschap.

Zoek een tekstje (krant, internet, reclame …) en ga ermee aan de slag. Pimp het tekstje zodat het nog aangenamer leest en meer enthousiasme uitstraalt. Werk met woorden en beelden! Leg nadien alle teksten samen (origineel + gepimpte versie). Welke tekst vind jij het best gepimpt? Waarom? Leg je standpunt uit. Ga in discussie met je klasgenoten.

255 DE LAATSTE RONDE

©VANIN

256 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 5 pImpeN Notities

1 Past het beeld volgens jou bij ‘verschillen’? Geef je mening en argumenteer.

2 Hoe zou het beeld ‘gemaakt ’ zijn?

3 Waaraan doet dit beeld je denken?

4 Bespreek enkele van deze vragen met je buur. Straks volgt een klassengesprek.

• Wanneer gaan mensen op dezelfde manier gekleed, wanneer dragen velen dezelfde kleuren? Houd jij daarvan?

• Zouden alle scholen een uniform moeten verplichten? Zou jij voor zo’n school kiezen als andere scholen niet met een uniform werken?

• Waarom kiezen sport- of jeugdverenigingen voor een uniform?

deel 6 Verschillen ©VANIN

• Hoe zou een modern schooluniform er volgens jou moeten uitzien?

257
© monodramatic / crowd @ Daisuke Takakura / Courtesy of TEZUKAYAMA GALLERY

Verschillende meisjes

sharmila maDhVani

Ze trekt een geblokt flanellen hemd aan over haar topje. Het felgroen waar ik al een hele ochtend naar zit te kijken, wordt nu aan twee zijden geflankeerd door grote bruine en groene ruiten.

‘Wat is er?’ vraagt ze, terwijl ze haar blonde krullen met beide handen onder haar kraagje vandaan trekt. De beweging brengt een zweem van haar geur naar mijn neus. Parfum en wasverzachter. En kokosshampoo. Ik besef ineens dat ik haar sta aan te gapen. Het aardappelmesje hangt als bevroren boven de tomaat die ik zonet op het plankje legde. ‘Euh, niks. Zomaar.’

‘Zomaar?’ Ze schiet in de lach. ‘Ik stelde geen vraag waarop je “zomaar” kunt antwoorden, stomkop.’ Ik vloek in mezelf. Sinds ik hier binnenkwam en kon zien in wat voor gigantisch huis ze leeft, kraam ik al de hele tijd onzin uit. Dit huis verschilt zeer sterk van waar ik met mijn ouders woon. Het is min of meer tegenovergesteld zelfs. Met haar hoofd schuin en een kleine frons tussen haar wenkbrauwen laat ze haar ogen naar mijn handen zakken. ‘We kunnen ook straks eten. Of heb je nu honger?’

‘Straks is goed.’ Ik leg het aardappelmesje trillend neer op het plankje en wrijf mijn handen droog aan mijn jeans. Aan mijn oude, lelijke jeans. Ik kom achter het keukeneiland vandaan en stap de living in. Mijn afgewassen kousen zien er misplaatst uit op het dure, knalrode tapijt. Achter Sarah werpt de koude zon een fel licht op de gladde, schone schuiframen. De ramen geven uit op een tuin. Welja. Deze tuin lijkt meer op een park. Met een zwembad. En met paardenstallen. Met paarden erin en alles.

Ik sta naast het schuifraam en rits mijn jas dicht tot aan mijn kin. Mijn handen steek ik diep in mijn zakken. Sarah komt van de trap gestormd met hoge rijlaarzen aan en een extra paar in haar handen. Ik denk niet dat ik me al eerder zo ongemakkelijk voelde. Normaal gezien voel ik me nergens ongemakkelijk over. Nooit.

Als ze bij me is, zet ze langzaam de laarzen op de grond en slaat haar armen om mijn schouders. Ze geeft een speels rukje aan mijn hoge paardenstaart, en een voorzichtige kus op mijn neus.

‘Je ziet er mooi uit’, zegt ze, terwijl haar blos verdiept en een grote, half verlegen grijns haar gezicht doet openbloeien.

‘Dank je.’ Voorzichtig leg ik mijn armen om haar middel en trek haar naar me toe.

Daar is dat fronsje weer. ‘Is alles goed met je? Je lijkt … anders dan anders.’ Ze haalt haar schouders op. Het is een kort, speels gebaar. ‘Stiller of zo. Anders ben je een spraakwaterval met al je weetjes en ideeën.’ Nog een kus op mijn neus. ‘En met je domme mopjes.’

Ik schud mijn hoofd. ‘Neen, alles is goed. Ik heb gewoon een stille bui.’

‘Het is goed dat je ‘n oude jeans aantrok’, zegt ze. ‘Als je op een paard zit, hang je achteraf vol haar.’

Buiten zuig ik de koude lucht tot diep in mijn longen. De grond is bezaaid met knalgele herfstblaadjes. De rijlaarzen die ze me gaf, zijn een tikje te groot. Ik kan mijn tenen heen en weer wiebelen. Ineens pakt ze mijn hand vast. Wol in wol, handschoen in handschoen. Al wandelend legt ze haar hoofd op mijn schouder. Het gaat niet makkelijk en ze maakt er een spel van door heen en weer te wippen met haar hoofd. ‘Bots bots’, zegt ze met een grappige stem. Normaal gezien zou ik nu een mopje maken. Ik zou haar een idioot noemen, we zouden onnozel beginnen te doen en al gauw allebei plat liggen van het lachen. Nu is mijn hoofd leeg. De enige zin die ik kan denken, is dat ik arm ben. En zij niet. Dat onze levens enorm verschillen. Dat ik mij nooit eerder bezighield met wat anderen van me dachten. Maar nu wel.

‘Weet je,’ zegt ze, ‘ik heb nooit eerder iemand ontmoet die zo weinig van me verschilt als jij. En dan bedoel ik niet dat we twee meisjes zijn. Ik bedoel gewoon dat je altijd zo goed snapt hoe ik me voel. Dat ik zo goed snap hoe jij je voelt.’ Ze trekt één wenkbrauw op en kijkt me gespeeld ernstig aan. ‘Snap je?’ grapt ze en schiet dan om zichzelf in de lach.

©VANIN

geblokt: geruit de/het flanel: wollen stof die wat warmer aanvoelt de spraakwaterval: iemand die veel en vlug praat

258 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
woord 1 5 10 15 20 25 30 35 40

Ik weet niet wat ik daarop terug moet zeggen. Ze kijkt me aan alsof ze hoopt op een antwoord, maar geeft het op als ze ziet dat ik niet reageer.

We stappen flink door en voor ik het weet, doemen de paardenstallen in de verte op. Het zijn er zeker tien. De knoop in mijn maag wordt groter.

‘Jeetje, hebben jullie een fokkerij of zo?’ vraag ik. Het klinkt wanhopiger dan ik had bedoeld. Ik wil verder stappen, maar moet stoppen omdat ze mijn hand vasthoudt en me terugtrekt. Langzaam draai ik me om.

Ze kijkt een beetje boos. ‘Is dat het?’ vraagt ze met een ongelovige blik. Ze laat mijn hand los en gebaart om zich heen. Haar handschoenen zweven als okerkleurige vlekken door het herfsttafereel. ‘Is het omdat we … omdat we …’

‘Mijn leven verschilt zeer erg van het jouwe’, flap ik eruit. ‘Ik woon met mijn ouders in een caravan, Sarah. Ik heb maar twee jeansbroeken. Onze volledige benedenverdieping is kleiner dan jullie halve keuken.’

Ik wil me omdraaien, maar ze heeft mijn hand alweer vast en trekt me terug. Boos kijk ik haar aan. ‘Laat los.’

‘Ik wist dat toch allemaal al’, zegt ze.

‘Wat?’

‘Stomkop. Ik wist toch al waar je woont.’ Ze rolt met haar ogen. ‘Ik fietste er eens voorbij toen je net buitenkwam. Wat kan mij dat nu schelen. Dat zorgt er toch alleen maar voor dat de buitenkanten van onze levens verschillen?

De binnenkanten zijn gelijk.’ Terwijl ze dat zegt, legt ze een handpalm op haar borstkas en een andere op de mijne. Zo is Sarah. Ze praat vooral met haar lichaam. ‘Dat voel je toch?’

Een seconde later wrijft het oker van haar handschoenen mijn gezicht droog. ‘Niet huilen’, fluistert ze in mijn oor. En dan: ‘Ik zie je graag.’

Ik kijk op. ‘Ik jou ook.’

Het is de eerste keer dat we het tegen elkaar zeggen.

Pas wanneer onze paarden naast elkaar door de herfstbladeren stappen, is de knoop in mijn maag volledig opgelost. Ik kan haar opeens met een glimlach aankijken.

Ze kijkt met fonkeloogjes

naar me terug.

‘Je hebt gelijk’, zeg ik. ‘Het verschilt niet zoveel. Je bent nog steeds even idioot als voor ik wist dat je rijk was.’

‘Ha. Daar ben je weer’, gniffelt ze. ‘Welkom terug.’

©VANIN

woord

opdoemen: langzaam tevoorschijn komen; aan de horizon zichtbaar worden de fonkeloogjes: ogen die blinken gniffelen: grinniken, heimelijk of onderdrukt lachen

259
45 50 55 60 65 70 75
Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Sharmila Madhvani.

luisterstrategieën gebruiken

actief luisteren

cultuurverschillen ontdekken

gepaste luisterhouding inzetten

over bIzarre bIlleN eN zaNgtaleNt

OPDRACHT 1 Word jij een luisteraar of een waarnemer?

1 Je leraar verdeelt de klas in twee groepen. Voer de opdrachten uit die bij jouw rol horen. Voor de luisteraars

a Je beluistert de tekst ‘Bizarre billen’. Bespreek met je buur vooraf waarover de tekst zou kunnen gaan. Wat roept de titel bij je op?

b Je ontvangt een vragenblad.

c Dek de vragen af en beluister de tekst. Je mag op een kladblad notities nemen.

d Los de vragen op

e Je k rijgt van je leraar een nieuw vragenblad.

f Dek de vragen af. Beluister de tekst een tweede keer. Je mag opnieuw op een kladblad notities nemen.

g Los weer de vragen op.

h Vergelijk je antwoorden van de twee vragenbladen met die van je buur. Bekijk ook elkaars notities. Hoe pakte je dat aan? Wat/hoe noteerde je?

Markeer wat past. Doe dat voor jezelf met blauw en voor je buur met groen.

Je nam geen notities. Je gebruikte symbolen.

Je nam weinig notities. Je lette op je geschrift.

Je nam veel notities. Je noteerde enkel sleutelwoorden.

Je noteerde de hele tekst. Je noteerde volledige zinnen. Je gebruikte afkortingen. Je noteerde details.

Voor de waarnemers

a Observeer je klasgenoten. Hoe pakken zij de luisteropdracht aan? Vul de observatielijst die je van je leraar krijgt in. Kruis die zaken aan die van toepassing zijn voor de meerderheid van de luisteraars.

©VANIN

b Welke luisterstrategie moesten de luisteraars toepassen? Markeer de juiste strategie op de observatielijst.

c Observeer je klasgenoten opnieuw tijdens hun tweede luisterbeurt. Hoe pakken ze de opdracht nu aan? Vul opnieuw de observatielijst in.

d Welke luisterstrategie moesten de luisteraars deze keer toepassen? Markeer de juiste strategie op de observatielijst.

260 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN les 1
Bizar luistertalent
1

e Welke verschillen merk je op in de observatielijst tussen de eerste en de tweede luisterbeurt? Bespreek met je buur

2 Draai de rollen om. Luisteraars worden waarnemers en waarnemers worden luisteraars. De luisteraars beluisteren de tekst ‘Zangtalent ’.

3 Wat heb je na het experiment geleerd over je eigen luisterhouding? Noteer een besluit.

Dit lukt goed:

Dit k an nog beter:

Luisterstrategie kiezen

Afhankelijk van wat je met de beluisterde informatie moet doen, gebruik je een andere luisterstrategie. Daarom is het belangrijk dat jij je vooraf oriënteert: je vraagt je af wat voor tekst je zult beluisteren en met welk doel. Wat moet je precies met de informatie doen? Pas dan kun je de gepaste luisterstrategie kiezen

Wil je enkel vertellen waarover een tekst, reportage, documentaire … gaat, dan luister je globaal Wanneer je op specifieke vragen een antwoord wilt krijgen, dan luister je gerichter. Je past dan de strategie van het zoekend luisteren toe.

Als je de informatie wilt vergelijken met informatie van een andere bron, dan zul je eerder kritisch luisteren

De keuze van de luisterstrategie vertaalt zich soms in je luisterhouding. Iemand die detailvragen moet beantwoorden en dus zoekend luistert, zal doorgaans meer notities nemen dan iemand die globaal luistert. Hij noteert sleutelwoorden en maakt met behulp van opsommingstekens en symbolen de structuur tussen de sleutelwoorden duidelijk.

Uiteraard is het voor elke luisterbeurt belangrijk dat jij je goed kunt concentreren. Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding in je omgeving. Stop daarom overbodig materiaal weg en probeer niet te veel rond te kijken. Notities nemen is een goed idee, zeker wanneer je specifieke informatie moet onthouden. Sommige mensen kunnen zich net beter concentreren wanneer ze droedelen. Dat voorkomt dat je gedachten afdwalen en je begint te dagdromen.

©VANIN

261 LES 1 bIzar luIstertaleNt
hoe

luIster jIj wel Naar mIj? of beN jIj de mol?

OPDRACHT 2 Onderzoek hoe je kunt zien of iemand actief luistert.

Werk in groepen van drie. Duid een verteller, een luisteraar en een waarnemer aan. Na enkele minuten wissel je van rol. Doe dat tot iedereen elke rol heeft gespeeld. Bespreek daarna de bevindingen in groep en formuleer een besluit.

Let op: de leraar zal in elke groep een mol aanduiden. Die leerling zal, wanneer hij de luisteraar is, helemaal niet aandachtig naar zijn klasgenoot luisteren.

Taken

• De verteller vertelt aan de luisteraar over iets wat hem de afgelopen week overkomen is.

• De luisteraar luistert naar het verhaal van zijn klasgenoot.

• De waarnemer observeert de luisterhouding van de luisteraar.

Hoe merk je dat iemand actief luistert? Neem notities op een kladblad.

Formuleer een besluit.

• Hoe merk je dat iemand actief naar je luistert?

• Welk gevoel krijg je als spreker wanneer er niet actief naar je geluisterd wordt?

Een actieve luisteraar

Je k rijgt als spreker een gevoel wanneer er niet naar jou wordt geluisterd.

Gevolgen:

Het is voor een spreker aangenaam wanneer zijn luisteraars actief luisteren Een actieve luisteraar maakt oogcontact met de spreker, buigt lichtjes naar voren en maakt op regelmatige tijdstippen duidelijk dat hij nog altijd mee is met het verhaal door te knikken, vragen te stellen, de wenkbrauwen te fronsen …

NoN-verbale verwarrINg

OPDRACHT 3 Luister naar de tekst ‘Non-verbale communicatie in verschillende culturen’.

Los de vragen op. Je mag de tekst twee keer beluisteren. Tijdens het luisteren dek je de vragen af. Je mag wel notities nemen. Denk na over een goede luisterhouding!

©VANIN

Waarover verwacht je dat de tekst gaat? Wat weet je al over dat onderwerp? Welke vragen heb je daarbij?

1 Klopte jouw voorspelling? Noteer het onderwerp van de tekst.

262 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
2 hoe 3

2 Welke luisterstrategie gebruikte je om vraag a op te lossen? K ies uit: oriënterend luisteren – globaal luisteren – zoekend luisteren – intensief luisteren – kritisch luisteren –genietend luisteren

3 Waarom is het voor een tolk zo belangrijk dat hij niet alleen de taal, maar ook de cultuur goed begrijpt?

4 In welk land kun je beter geen stevige handdruk geven?

5 Wie zal je twee zoenen en een knuffel geven tijdens de kennismaking? Markeer het juiste antwoord: Italianen – Turken – Chinezen – Japanners – Nederlanders – Irakezen – Grieken

6 Waarom raak je beter nooit het hoofd van iemand aan?

7 Waar kussen ze de vingertoppen als het eten lekker was? Markeer het juiste antwoord: Italië – Turkije – China – Japan – Nederland – Irak – Iran - Griekenland – Suriname – Thailand – Brazilië

8 In welk land steek je beter nooit de duim omhoog? Markeer het juiste antwoord: Italië – Turkije – China – Japan – Nederland – Irak – Iran – Griekenland – Suriname – Thailand – Brazilië

9 Welk gebaar betekent in Griekenland iets als ‘Ik gooi stront in jouw gezicht’?

10 Welke luisterstrategie gebruikte je om vragen d t.e.m. i op te lossen?

Kies uit: oriënterend luisteren – globaal luisteren – zoekend luisteren – intensief luisteren – kritisch luisteren –genietend luisteren

11 Zoek drie verschillen in communicatie tussen onze cultuur en de Japanse cultuur.

12 Welke luisterstrategie gebruikte je om vraag k op te lossen? Markeer.

Kies uit: oriënterend luisteren – globaal luisteren – zoekend luisteren – intensief luisteren – kritisch luisteren –genietend luisteren

Je kunt:

• de juiste luisterstrategie bepalen door vooraf te oriënteren;

• de luisterstrategieën vlot toepassen: globaal luisteren – zoekend luisteren – intensief luisteren – kritisch luisteren;

• een goede luisterhouding aannemen;

• actief luisteren.

263 LES 1 bIzar luIstertaleNt
waarheen ©VANIN

De (f)luisteraar

Zoek in groepen van vier op het internet hoe non-verbale communicatie soms tot verwarring kan leiden als je in een ander land op bezoek bent. Selecteer één duidelijk voorbeeld. Noteer waarvoor jij koos.

1 Beschrijf het voorbeeld in een tekstje van minstens acht en maximaal tien zinnen. Noteer eerst sleutelwoorden in het w-schema. Bouw daarna goede zinnen. Werk op een apart blad.

wie:

wat:

waar:

wanneer: details:

2 Stel een k leine luistertoets op met vijf vragen: twee w-vragen en drie detailvragen.

3 Lees het tekstje een aantal keer, zodat je het vlot uit het hoofd kunt vertellen.

4 De groepen worden opnieuw ingedeeld. Jij zit samen met enkele leerlingen die elk een andere basisgroep hadden.

a Elke leerling komt aan de beurt om zijn verhaal te vertellen.

b De luisteraars luisteren actief. Na het luisteren proberen ze de bijbehorende luistertoets op te lossen.

c De verteller overloopt de juiste antwoorden zodat de luisteraars hun antwoorden kunnen nakijken.

5 Vul het reflectieschema in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je zorgt voor een verhaal van acht tot tien zinnen.

Je vertelt het verhaal vlot aan je groepsgenoten.

Je luistert actief naar de verhalen van je groepsgenoten:

je maakt oogcontact, knikt …

Je neemt notities tijdens het luisteren.

Je kunt de w-vragen op de luistertoets oplossen.

Je kunt de detailvragen op de luistertoets meestal oplossen.

Werkpuntje voor jezelf:

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

264 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN
©VANIN

Liefste iedereen …

verhaal samenvatten

briefopbouw gebruiken

kaartjesconversatie voeren in de huid van personage kruipen

… dIt moet je gewooN weteN!

OPDRACHT 1 Vertel je partner een anekdote uit jouw leven.

Bereid individueel voor en werk dan per twee.

1 Wat wil jij vertellen? Neem een apart blad en noteer sleutelwoorden in een spinschema.

2 Ga per twee aan de slag. Vertel om de beurt een anekdote. Probeer na het luisteren deze vragen op te lossen.

a Wat was het onder werp van de anekdote van jouw partner?

b Wat vertelde je partner over het onderwerp? Noteer de vragen die beantwoord werden.

c Heb jij aan je partner nog bijkomende vragen gesteld over de anekdote? Welke?

d Werden in beide anekdotes dezelfde vragen beantwoord of waren er verschillen? Bespreek.

Een verhaal samenvatten

Om een verhaal samen te vatten, ga je eerst op zoek naar de sleutelwoorden. Die vind je door een antwoord te zoeken op de w-vragen.

wat Wat is er gebeurd? (verhaallijn)

wie Wie beleefde iets? (personages)

waar Waar vond de gebeurtenis plaats? (ruimte)

wanneer Wanneer gebeurde er iets? (tijd)

Afhankelijk van het verhaal kunnen er nog andere vragen beantwoord worden, bijvoorbeeld waarom, hoe …

Daarna gebruik je de sleutelwoorden om je verhaal in enkele zinnen samen te vatten. Details laat je weg.

de anekdote: kort verhaal over een opmerkelijk voorval

265 LES 2 lIefste IedereeN les 2
• • • •
1
woord wat
©VANIN

OPDRACHT 2 Lees een anekdote uit het leven van een jeugdboekpersonage.

Lees een fragment uit Gewoon anders van Luc Descamps. Beantwoord daarna de vragen en kruip in de huid van Samuel of Rani.

Samuel keek de hele tijd recht voor zich uit, alsof hij bang was om ook maar iets af te wijken van de denkbeeldige rechte lijn waarop hij liep. Hij gaf niet de indruk te luisteren naar Rani, die voortdurend tegen hem liep te praten. Het meisje maalde er niet om; ze had er plezier in de jongen even te helpen ontsnappen uit zijn dagelijkse omgeving en ze deed voortdurend haar best zijn aandacht te vestigen op wat ze ook maar tegenkwamen op hun korte wandeling. Ook al reageerde hij niet, hij zou haar wel horen, redeneerde ze en misschien had hij wel graag dat ze tegen hem praatte. Toen ze de bakkerswinkel binnengingen, voelde ze hem aarzelen. Hij greep haar hand steviger vast en leek te aarzelen om binnen te gaan.

‘Ik moet hier brood kopen, Samuel. Dat kan ik niet als we buiten blijven. Ik wil je ook niet alleen laten, dus moet je wel met me mee naar binnen. Het is er fijn, hoor. Dat zul je zien. En het ruikt er heerlijk.’

De klank van Rani’s stem stelde hem gerust en Samuel ging mee binnen. Hij schrok even van het felle geluid van de winkelbel en kneep in Rani’s hand. Die gaf hem een kort geruststellend kneepje terug en lachte hem bemoedigend toe.

‘Dat belletje rinkelt altijd als de deur opengaat’, zei ze.

‘Als ze achter zijn, weten ze dat er een klant binnenkomt.’ Meer dan wat ze zei, was het de klank van haar stem die hem geruststelde. Terwijl ze hun beurt afwachtten, merkte ze op hoe hij gebiologeerd stond te kijken naar een klein aardbeigebakje.

‘Dat ziet er lekker, uit, hè? Lust je dat graag?’ vroeg Rani. ‘Wil je er eentje?’

Samuel antwoordde uiteraard niet, maar liet alleen zijn hoofd wat zakken, alsof hij verlegen was. Ze besloot het te kopen en toen ze het bestelde, dacht ze hem even zacht in haar hand te voelen knijpen, maar daar kon ze zich net zo goed in vergist hebben. Met zijn hand in de hare was het onmogelijk om te betalen en ze wilde hem loslaten om haar portefeuille te nemen. Het kostte haar moeite om zich uit zijn greep los te maken en ze voelde hoe hij naast haar verstijfde.

‘Ik pak gewoon even mijn geld, Samuel. Ik ga niet weg. Maak je maar geen zorgen’, zei Rani.

Samuel staarde verkrampt naar de grond en ontspande pas een beetje toen ze hem weer bij de hand nam. ‘Vond je het leuk, Samuel?’ vroeg ze toen ze weer buiten waren. Ze voelde de verandering in hem. Hij leek nog meer gesloten dan hij daarvoor was geweest.

‘Zie je, ik geef je graag een hand, maar voor sommige dingen heb je nu eenmaal twee handen nodig, begrijp je? Maar ik zou je nooit achterlaten, hoor, als je dat soms dacht.’ Ze keek hem lachend aan, maar Samuel liep weer op zijn denkbeeldige lijn en sloot zich op in zijn eigen wereld.

L. Descamps, Gewoon anders. Abimo/Pelckmans, 2013.

1 Welke twee personages komen in het fragment aan bod? In welk personage kun jij je het best inleven? Ik kan me het best inleven in omdat

©VANIN

2 Waar speelt het verhaal zich af? Beschrijf de ruimte. plaats: beschrijving:

3 Wanneer speelt het verhaal zich af? Welke tijd herken je?

266 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
1 5 10 15 20 25 30

4 Wat gebeurt er in het verhaalfragment? Hoe denk je dat de verhaallijn verder gaat in het boek?

In het fragment

In het vervolg

5 Werk per twee. Iemand kruipt in de huid van Samuel en iemand in de huid van Rani. Vat je belevenissen samen in een vijftal zinnen. Vermeld ook hoe jij je voelde bij de gebeurtenissen. Werk eerst met sleutelwoorden in een spinschema. Bouw daarna met de sleutelwoorden goede zinnen.

gebeurtenissen

Samenvatting in zinnen:

6 Vergelijk de samenvattingen. Wat is anders? Hoe komt dat?

7 Het fragment komt uit het boek Gewoon anders van Luc Descamps. Kun je, nu je het fragment gelezen hebt, de twee woorden van de titel van het boek verklaren? Bespreek.

267 LES 2 lIefste IedereeN
©VANIN

OPDRACHT 3 Lees nu het tweede fragment uit Gewoon anders van Luc Descamps.

‘Hé sufkop!’

‘Ja, we hebben het tegen jou, idioot! Kom eens hier.’

Samuel keek van onder de klep van zijn pet naar de twee jongens die bij het hekje stonden, maar hij verroerde zich niet. Bij mooi weer zat hij altijd op de drempel en er was geen enkele reden om die plek te verlaten. Het hekje was ver weg en zelfs al zou hij begrijpen wat de jongens hem vroegen, dan nog zou hij niet op hun vraag ingaan. Samuel was liever alleen.

‘Laat hem, Kenny. Hij wil niet. Volgens mij snapt hij niet eens wat we hem vragen.’

‘Zo dom kan niemand zijn.’

‘Ik zei je toch dat hij compleet geschift is.’

‘Als hij niet tot hier komt, ga ik wel naar hem toe.’

‘Dat durf je niet.’

‘Waarom niet? Hij zal niet bijten, hoor.’

‘Daar ben ik nog niet zo zeker van. Hij is echt gek.’

‘Hoe zit het nou, Michiel? Je troont me mee om naar een gek te gaan kijken en alles wat hij doet, is wat voor zich uit zitten staren. Saai man. Wat zou hij doen als ik zijn pet afpak?’

‘Zijn moeder is vast thuis.’

‘Nou en? Heeft ze een jachtgeweer misschien? Zit ze achter het gordijn op de loer tot iemand haar idiote zoon komt lastigvallen? Wat ben jij een broekschijter, zeg.’

‘Hou je bek, Kenny.’

‘Moet ik bang zijn? Als ik jou zo hoor, lijk je wel elf in plaats van veertien.’

‘Ik laat me niet beledigen, Kenny. Hou je mond of ik sla op je gezicht.’

‘Wind je niet zo op, kerel. Kom, we gaan wat lol trappen.’

Kenny wachtte niet op een reactie en sprong over het hekje. Hij nam niet de moeite om het open te doen.

‘Verdomme, Kenny. Je bent gek’, siste Michiel, maar hij volgde wel. Hij had geen zin om te blijven staan en dan dagenlang te moeten horen dat hij een lafaard was.

Met stoere tred liep Kenny op Samuel af. Die liet zijn hoofd zakken en staarde naar zijn voeten. Michiel volgde zijn vriend op de hielen. Voor Samuel bleven ze staan.

‘Zeg sufkop, ik had het wel tegen jou, hè. Heb je niet geleerd te antwoorden als iemand iets tegen je zegt?’

Samuel bleef gespannen naar de grond staren. ‘Volgens mij kan hij niet eens praten’, zei Michiel.

‘Hij kan toch weleens opkijken als ik tegen hem spreek. Of niet soms? Ik zal hem zijn malle pet eens afpakken, dan moet hij wel reageren.’

Kenny griste met een snelle beweging de pet van Samuels hoofd. Die keek geschrokken op en wilde de pet terugpakken, maar Kenny deed een stap achteruit.

‘Kijk, waar is je mooie pet nu, idioot?’ lachte hij.

Hij zwaaide de pet voor Samuel heen en weer. Die kwam overeind en graaide er vruchteloos naar, zonder een voet van de drempel af te halen. De twee jongens lachten om de stuntelige bewegingen van Samuel.

Het speeksel droop uit zijn mond en hij werd snel onrustiger. Aanvankelijk produceerde hij alleen een soort gekreun, maar dat ging al snel over in een schreeuw van machteloosheid. Zijn moeder kwam op het geluid af en toen de jongens haar hoorden aankomen, maakten ze zich snel uit de voeten.

©VANIN

‘Tot ziens, sufkop!’ riep Kenny en hij gooide de pet in Samuels gezicht. In een paar passen was hij bij het hekje en sprong er vlot over. Michiel had iets minder geluk, want die bleef met zijn voet haken en viel pardoes op zijn gezicht. Lachend hielp Kenny hem overeind en de twee zetten het op een lopen. ‘Schoften!’ riep Samuels moeder. Ze raapte de pet op en zette ze terug op Samuels hoofd. Zijn gezicht was nat van speeksel en tranen, en het snot droop uit zijn neus. ‘Hier is je pet, lieverd. De stoute jongens zijn weg, hoor’, suste ze.

268 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
Ik schrIjf je deze brIef
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2

50 Zodra hij de vertrouwde pet weer op zijn hoofd voelde, kalmeerde Samuel. Terwijl hij nog nasnikte, veegde zijn moeder zijn gezicht schoon met een zakdoek.

‘Kom je niet liever mee naar binnen, lieverd?’ vroeg ze.

Samuel reageerde niet op haar vraag en ging opnieuw op de drempel zitten, met zijn gezicht in de zon. Hij staarde naar het hekje en leek zich van haar aanwezigheid niet meer bewust.

L. Descamps, Gewoon anders. Abimo/Pelckmans, 2013.

1 Wat zou Rani aan Kenny en Michiel willen vertellen, denk je? Bespreek klassikaal.

2 Werk per twee. Kruip in de huid van Rani en schrijf een brief aan een van de pestkoppen waarin je de gebeurtenis samenvat en duidelijk maakt wat je van hun gedrag vindt.

STAP 1 Denk na over de communicatiesituatie.

• Aan wie schrijf je de brief? Welke gevolgen heeft dat voor de taal?

Ik schrijf de brief aan De taal

• Wat is je schrijfdoel?

STAP 2 Schrijf de inhoud van de brief uit en kijk je werk goed na. Gebruik het schrijfkader op diddit.

• Zorg voor een inleiding waarin je de feiten kort samenvat.

• In het midden vertel je wat jij vindt van dat soort gedrag.

• In het slot verwoord je een wens voor de toekomst.

STAP 3 Schrijf de brief over in het briefsjabloon dat op diddit staat.

STAP 4 Breng de nodige vormkenmerken aan op de juiste plaats in het briefsjabloon. Kies uit:

• naam en adres van de geadresseerde (gebruik dit adres: Zilverheide 25, 3740 BILZEN)

• aansprek ing (kies zelf een gepaste aanspreking) – Denk aan formeel/informeel.

• slotgroet (kies zelf een gepaste slotgroet) – Denk aan formeel/informeel.

• datum en woonplaats van de afzender (gebruik de datum van vandaag + woonplaats: Bilzen)

• naam en adres van de afzender (gebruik dit adres: Karrenweg 6a, 3740 BILZEN)

STAP 5 Controleer je brief aan de hand van deze criteria.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je bepaalt vooraf de ontvanger, het taalgebruik en het schrijfdoel.

De adresgegevens van de afzender en de ontvanger staan linksboven: onder elkaar en gescheiden door een witregel.

Woonplaats en datum, gescheiden door een komma, staan onder de adresgegevens en worden van de adresgegevens gescheiden door een witregel.

Je brief bevat een gepaste aanspreking en slotgroet zonder komma.

Je brief bevat een inleiding, een midden en een slot.

In de inleiding vat je de gebeurtenissen kort maar duidelijk samen.

Werkpuntje voor jezelf:

©VANIN

269 LES 2 lIefste IedereeN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4

De opbouw van een brief

Een brief bevat een aantal delen en heeft een specifieke opbouw

Adresgegevens

Je vermeldt de adresgegevens van de afzender en die van de ontvanger. Die gegevens komen linksboven. Helemaal bovenaan schrijf je de gegevens van de afzender. Daaronder, gescheiden door een witregel, de gegevens van de ontvanger.

De woonplaats, de datum

Woonplaats en datum, gescheiden door een komma, komen onder de adresgegevens. Ze worden van elkaar gescheiden door een witregel.

De aanhef

Dat is de aanspreking van de ontvanger. De aanspreking wordt van woonplaats en datum gescheiden door een witregel. Je schrijft geen komma na een aanspreking.

De inhoud

De inhoud van je brief bevat een vraag of een mededeling. Werk met een inleiding, een midden en een slot.

Afsluiting

Je formuleert een gepaste slotgroet. Ook na een slotgroet schrijf je geen komma. Je ondertekent de brief met je naam en handtekening.

Houd voor het taalgebruik in je brief rekening met de communicatiesituatie.

• Aan wie schrijf je de brief?

• Wat wil je bereiken?

OPDRACHT 4 Schrijf als ooggetuige een brief aan Roos, de moeder van Samuel. Vertel daarin waarom Samuel zo overstuur was.

STAP 1 Denk na over de communicatiesituatie.

• Aan wie schrijf je de brief? Welke gevolgen heeft dat voor de taal?

Ik schrijf de brief aan

Ik gebruik dus taal.

• Wat is je schrijfdoel?

STAP 2 Schrijf de inhoud van de brief uit op een apart blad en kijk je werk goed na.

• Zorg voor een inleiding waarin je vertelt dat jij ooggetuige was bij het voorval.

• In het midden vertel je wat er precies gebeurd is.

• In het slot verwoord je wat jij van het voorval vindt.

STAP 3 Schrijf nu de brief nog een keer over en breng de nodige vormkenmerken aan.

©VANIN

270 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
hoe +

STAP 4 Controleer je brief aan de hand van deze criteria.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je bepaalt vooraf de ontvanger, het taalgebruik en het schrijfdoel.

De adresgegevens van de afzender en de ontvanger staan linksboven: onder elkaar en gescheiden door een witregel.

Woonplaats en datum, gescheiden door een komma, staan onder de adresgegevens en worden van de adresgegevens gescheiden door een witregel.

Je brief bevat een aanspreking zonder komma.

Je brief bevat een inleiding, een midden en een slot.

Je brief bevat een slotgroet zonder komma.

Werkpuntje voor jezelf:

OPDRACHT 5 Ga in interactie over het verhaal.

1 Herlees fragment 1 of 2. Noteer tijdens het lezen zo veel mogelijk vragen die bij je opkomen, bijvoorbeeld over dingen die je wilt weten, of die je vreemd, raadselachtig, onbegrijpelijk, onduidelijk, raar … vindt in het verhaal. Het gaat dus niet om ‘gewone’ vragen, zoals ‘Wat is de titel van dit verhaal?’ of ‘Hoe heet de hoofdpersoon?’. Werk op een apart blad.

2 Werk verder in een groepje van drie.

a Lees elk aars vragen.

b Praat met elk aar ongeveer acht minuten over die vragen. Wat zijn jullie vermoedens?

c Noteer na afloop de belangrijkste bevindingen van je groepje: vermoedens en ideeën voor mogelijke antwoorden.

3 Werk alleen verder. Denk terug aan jullie gesprek over het verhaal.

Je kunt denken aan de inhoud (Wat is er gezegd?) en aan het verloop (Hoe ging het gesprek?).

a Wat vond je goed / minder goed aan het gesprek? Licht je antwoord toe.

b Kijk terug naar de vragen die je had tijdens het lezen van het verhaal. In hoeverre was het gesprek nuttig voor jou? Zijn sommige van je vragen beantwoord? Licht je antwoord toe.

4 Deel je voorbereiding van deelopdracht 3 met je buur. Bespreek samen in een drietal minuten.

Je kunt:

• een anekdote samenvatten aan de hand van de w-vragen;

• de inhoud van een verhaalfragment samenvatten aan de hand van de w-vragen;

• een brief schrijven en daarbij rekening houden met de verschillende delen en de opbouw;

• het taalgebruik in je brief aanpassen aan de communicatiesituatie

271 LES 2 lIefste IedereeN
1 2 3 41 2 3
4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
waarheen ©VANIN

Een kaartjesconversatie

Begin een kaartjesconversatie met een klasgenoot over jouw favoriete boek. Vat op het eerste kaartje samen waarover het boek gaat.

1 De opbouw van een k aartje verschilt uiteraard van de opbouw van een brief. Welke typische vormkenmerken heeft een kaartje? Onderzoek en bespreek klassikaal. Denk aan de plaats van het adres van de ontvanger/afzender, de inhoud en de structuur.

2 Aan wie schrijf jij een kaartje en wat is je schrijfdoel?

3 Over welk boek wil jij iets vertellen aan een klasgenoot? Waarom valt je keuze op dat boek?

4 Vat de inhoud van het boek samen aan de hand van de w-vragen. Werk eerst met sleutelwoorden in een spinschema. Bouw daarna goede zinnen. Werk op een apart blad.

5 Zoek een geschikt k aartje of ontwerp er zelf een.

6 Schrijf het kaartje. Noteer de adresgegevens van je klasgenoot aan de rechterkant. Controleer je kaartje aan de hand van de criteria in het reflectieschema.

7 Heb je een kaar tje ontvangen? Vul dan voor je klasgenoot het reflectieschema in. Schrijf een kaartje terug waarin je enkele vragen stelt over de inhoud van het boek.

reflectereN

8 Vul het reflectieschema in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je denkt na over de communicatiesituatie (ontvanger, schrijfdoel) en past je taalgebruik daaraan aan.

Je noteert het adres van de ontvanger aan de rechterkant.

Je vat de inhoud van het boek samen aan de hand van de w-vragen: je vermeldt over wie het boek gaat, wat er gebeurt, waar en wanneer het verhaal zich afspeelt.

Je bouwt een vijftal goede zinnen met een onderwerp, een wwg/nwg en enkele andere zinsdelen.

Je verzorgt je spelling: hoofdletters, leestekens …

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

272 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r
©VANIN

Bepaling of voorwerp?

bepaling herkennen en aanduiden wedstrijd: zinnen met bepalingen vormen voorwerp en bepaling onderscheiden

welke INformatIe?

OPDRACHT 1 Zoek de gepaste vraag.

1 Op welke vragen is ‘Sterre’ het antwoord? Wat is de functie van ‘Sterre’ in de zin?

a Heb je Sterre vandaag al gezien?

b Waarom geef je Sterre geen uitbrander?

c Toen ik haar belde, was Sterre in de wolken!

d Wat heb je voor Sterre gekocht?

e En de winnaar is Sterre!

2 Op welke vragen is ‘een k wartiertje’ het antwoord?

a Een k wartiertje volstaat om tot daar te stappen.

b Na vijf uur wachten mocht ik toch een kwartiertje binnen.

c Een k wartiertje is zo voorbij.

273 LES 3 bepalINg of voorwerp? les 3
1
©VANIN

OPDRACHT 2 Vul aan met informatie.

1 Lees de zinnen. Denk na over waar, wanneer, waarom, hoe, hoelang …

• Markeer eerst of ze volgens jou waar (groen) of niet waar (rood) zijn.

• Vul aan met ex tra informatie die een antwoord geeft op de vraag tussen haakjes. Fantaseer maar.

a Mama’s moeten het huis poetsen. (wanneer)

b Papa’s kunnen taart bakken. (wanneer)

c Alleen meisjes kunnen verpleger worden. (waar)

d Alleen jongens kunnen metselaar worden. (waarom)

e Meisjes en jongens spelen voetbal. (waar)

2 Zijn de zinnen zonder jouw aanvulling voldoende duidelijk?

a Onderzoek de zinnen en duid onderwerp, wwg of nwg en de voorwerpen aan.

b Schrap wat niet past in dit besluit.

De aangevulde informatie over tijd, plaats, reden zijn zinsdelen die even nauw / minder nauw met het werkwoord verbonden zijn. Die aanvulling noem je een bepaling.

c Bek ijk opnieuw de zinnen van opdracht 1, oefening 2. Noteer telkens de functie van ‘een k wartiertje’.

De bijwoordelijke bepaling

Bepalingen zijn zinsdelen die extra informatie geven aan de ontvanger, dikwijls over wanneer, hoe, waarom, waar … iemand iets doet.

De bepaling is een zinsdeel (woord of woordgroep) dat minder nauw met het werkwoord verbonden is dan zinsdelen zoals het onderwerp en voorwerpen (bv. lijdend en meewerkend voorwerp). Ze kan makkelijker wegvallen dan die andere zinsdelen.

Een zin kan meer dan één bepaling bevatten.

De bepaling als zinsdeel is een bijwoordelijke bepaling en geeft meer uitleg over de ‘context’.

De bijwoordelijke bepaling geeft meer uitleg over de ‘context’.

Het zinsdeel bepaalt wanneer, waar, hoe, waarmee, hoe dikwijls … iets gebeurt.

Bv. Thuis keek hij altijd te lang naar televisie. (een woord)

Ouders staan elke dag vroeg op. (een woordgroep)

Als ze ziek is, blijft ze lang in bed. (een woordgroep met pv)

©VANIN

274 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
wat

OPDRACHT 3 Lees de weetjes en vul de zinnen aan.

Breid de zinnen uit met bepalingen (zinsdelen die minder nauw met het werkwoord verbonden zijn) die de boodschap met informatie over tijd, plaats, wijze … aanvullen.

1 Kangoeroe leeft in een boom

a Er zijn verschillende soor ten kangoeroes. (waar)

b Zo is er een k angoeroe die in bomen leeft. (hoelang)

c Dat dier lijkt meer op een kleine beer. (waarom)

d Die kangoeroes wonen vooral in Australië. (hoe)

e Over hun gedrag weten we nog niet veel. (wanneer)

f Het is ook niet bekend hoeveel van deze soort er leven. (waar)

g Jagers bedreigen deze kangoeroes. (wanneer/waarmee)

h Je ziet de dieren almaar minder in de wilde natuur; daarom probeert de zoo van Perth ze te kweken. (wanneer)

Naar: Wablieft

2 Fietsen met muziek maakt je een betere wielrenner

a In 1911 liet onderzoeker Leonard Ayres een testgroep fietsers eerst in stilte rijden. (waar)

b Daarna reden ze op de muzikale tonen van een liveband. (hoe of hoelang)

c Wat bleek? (wanneer)

d Dat ze sneller fietsten terwijl de band speelde. (waar/hoe)

©VANIN

e Een interessanter feit kwam boven in 2012, meer dan 100 jaar later: wie met muziek fietste, had zeven procent minder zuurstof nodig dan wie in complete stilte fietste. (waarbij)

f Het lijkt erop dat muziek er voor zorgt dat de energie die je nodig hebt om te sporten wordt beperkt.

Naar: www.proximusmusic.be

275 LES 3 bepalINg of voorwerp?

OPDRACHT 4 Voorwerp of bepaling? Is het onderstreepte zinsdeel nauw met het werkwoord verbonden?

Zet een kruisje in de juiste kolom.

zin nauw verbonden minder nauw verbonden

1 De proefwerken starten over drie weken

2 Chiara rijdt met haar scooter naar de stad.

3 Ik raad jou aan om met de fiets te gaan.

4 Een vliegtuig biedt meer veiligheid dan een auto.

5 Sommige mensen durven nooit te vliegen.

6 De straat werd wegens een ongeval afgesloten.

7 Waarschijnlijk (1) krijgt hij morgen een nieuwe fiets (2) voor zijn verjaardag.

8 Haar vriend verkoopt bloemen op de markt.

9 In Japan zijn de steden overbevolkt.

10 Mijn opa krijgt veel bezoek in het ziekenhuis

voorwerp bepaling

Bepalingen zijn zinsdelen die bijkomende informatie geven bij het wwg en nwg, maar weggelaten kunnen worden. Je vindt ze door het antwoord te zoeken op deze vragen:

Waar + wwg/nwg + o? g bijwoordelijke bepaling (bwb)

Vanwaar

Wanneer

Hoe

Hoelang

Hoe ver

Waarom

Waardoor

Waarmee

Bv. WA AR flitste de politie gisteren de bestuurder van een bromfiets?

g in de buurt van de school = bijwoordelijke bepaling

WANNEER flitste de politie de bestuurder van een bromfiets in de buurt van de school?

g gisteren = bijwoordelijke bepaling

HOE luisterde de jongen naar de berisping?

g aandachtig = bijwoordelijke bepaling

restbepaling g bijwoordelijke bepaling

Een restbepaling geeft geen antwoord op de vorige vragen, is geen ander zinsdeel … en bestaat dikwijls maar uit één woord.

Bv. ook, niet, slechts, wel, zeker, misschien

©VANIN

276 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
hoe

OPDRACHT 5 Markeer de bijwoordelijke bepaling in de zinnen.

1 Joshua k an mooi pianospelen.

2 In het weekend moet mijn moeder werken.

3 Onze familie gaat graag kamperen in Luxemburg.

4 Wim en Winnie zijn snel naar huis gereden.

5 Vorige maand heeft mijn vriendin na school een zwaar ongeval gehad.

6 De verpleger verzorgt mijn opa elke dag met veel geduld.

OPDRACHT 6 Is het onderstreepte zinsdeel een bijwoordelijke bepaling?

Op welke vraag geeft die een antwoord?

1 Zaterdag gaan we samen met onze vrienden naar de film.

2 Zijn broer tjes spelen graag in de tuin.

3 De lifters trekken in juli naar Estland.

4 Udo gaat niet naar school omdat hij ziek is

5 Mijn opa gaat vrijdag met de trein naar Brussel.

6 De veroordeelde sloeg het slachtoffer met een hamer dood.

7 Ze stapte erg traag naar buiten.

OPDRACHT 7 Markeer in de onderstreepte zinnen de bijwoordelijke bepalingen.

Leugenaar leugenaar – Herman van de Wijdeven

Op de ochtend van haar dertiende verjaardag ontdekt Charlie dat haar vader voorgoed is vertrokken. Ze voelt zich bedrogen en in de steek gelaten. Aan haar moeder heeft ze niets. Haar vriendin praat liever over iets anders. In de klas treitert Kat haar voortdurend. Tot overmaat van ramp moet Charlie naar een ‘praatdokter’, omdat ze zo moeilijk ‘uit haar schulp komt’. Charlie voelt zich steeds verder in het nauw gedreven. Op de dag dat er brand uitbreekt op school, ontstaat er kortsluiting in haar hoofd. In een paar tellen neemt ze een beslissing die vergaande gevolgen zal hebben.

Naar: Uitgeverij Querido

OPDRACHT 8 Markeer de bepalingen in de zinnen van deze tekst. De cursieve delen mag je overslaan.

Een harig vitaminebommetje, hoe vind je daar een naam voor?

1 De naam k linkt geweldig.

©VANIN

2 Hij telt twee lettergrepen. In die lettergrepen vind je een klinker.

3 Die klinker wordt herhaald en aan het begin krijg je een forse, knallende medeklinker. Niet slecht voor een vrucht met een doordeweekse buitenkant en een opvallend lekkere binnenkant: de kiwi.

4 De k iwi heette vroeger ‘Chinese kruisbes’.

5 Dan klinkt ‘k iwi’ veel beter.

6 Eigenlijk is ‘Chinese kruisbes’ juister

277 LES 3 bepalINg of voorwerp?

7 Oorspronkelijk is de kiwi een Aziatische vrucht.

8 Pas sinds de jaren vijftig kennen we de Nieuw-Zeelandse kiwi’s.

9 Enkele ondernemende Nieuw-Zeelanders waren de vrucht toen ook gaan verbouwen.

10 Ze wilden die graag exporteren. Ze vonden ‘Chinese kruisbes’ toen zeker geen ideale benaming.

11 Ze keken even rond in eigen land en in de natuur. De vrucht leek op de nationale vogel van Nieuw-Zeeland.

12 De vorm, kleur en harigheid waren ongeveer hetzelfde.

13 Daarom gaven ze in Nieuw-Zeeland de vrucht een aantrekkelijke naam: kiwi. Naar: www.onzetaal.nl

OPDRACHT 9 Is het onderstreepte zinsdeel een voorwerp (mv, vzv) of een bepaling (bwb)?

1 Voor de school staat de busbegeleider op de leerlingen te wachten.

2 Hij twijfelt aan de methode die ze daar gebruiken.

3 De scheidsrechter geeft aan die speler een tweede rode kaart.

4 Volgend jaar gaan we samen naar het zuiden van Frankrijk.

5 We verlangen met z’n allen naar de zomervakantie.

6 De politieagent waarschuwde de automobilisten voor de brokstukken.

7 Ze schreef een e-mail aan haar leraar wetenschappen.

8 Hun moeder heeft hen aan de poor t opgehaald.

9 Het geld van de sponsortocht gaven ze aan twee goede doelen.

10 Die student zal nog minstens een week aan zijn onderzoek moeten werken.

oNderzoek de bouw vaN de zIN

OPDRACHT 10 Onderzoek de zinnen in de korte tekst.

1 Lees de tekst en maak deze opdrachten.

a Over wie of waarover wordt er in elke zin iets gezegd? Onderstreep dat zinsdeel: het onderwerp.

b Markeer in elke zin het nwg of wwg.

c Noteer alle infinitieven van het belangrijkste werkwoord van het wwg in het rooster.

d Ga na of bij die werkwoorden zinsdelen nodig zijn die heel nauw met het werkwoord verbonden zijn. Benoem die zinsdelen: de voorwerpen.

278 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
+
2
©VANIN

e Welke informatie krijg je extra: waar, wanneer, waardoor, waarover, hoe, hoelang, hoe ver …: de bepalingen. Markeer ze in een andere kleur.

Proost, cheers en salut

Het proosten van een glas bier of wijn komt eerst voor bij de Romeinen.

Maar waardoor kennen we die gewoonte?

Blijkbaar wantrouwden de Romeinen elkaar.

Velen wilden de anderen vergiftigen.

Het ruw proosten brengt een hoop drank van het ene glas in het andere.

Romeinen wisselen op die manier drank uit tussen de glazen.

De kans op vergiftiging was daardoor een stuk kleiner.

Naar: ‘Weetjes over eten en drinken’, www.thuisbezorgd.nl

belangrijkste werkwoord voorwerp nodig? (ww + iets/iemand?) welk voorwerp?

2 Onderzoek de zinnen van de tekst.

a Vind je variatie in de zinsbouw? Met welk zinsdeel begint de zin?

b Vind je veel extra informatie: waar, wanneer, waarom, hoe, hoelang? Markeer.

Ogen, wortels en oranje

Vele ouders en grootouders vertellen dat je van wortels eten betere ogen krijgt.

Dat is een smoesje om kinderen meer groente te laten eten.

Te veel wortels passen soms wel de kleur van je huid aan. Daardoor wordt die oranje.

Je moet dan wel erg veel worteltjes eten!

Dat betekent: minstens zoveel als Bugs Bunny.

Naar: ‘Weetjes over eten en drinken’, www.thuisbezorgd.nl

c Noteer een besluit.

d Hoe zou jij de tekst herschrijven? Bespreek mondeling met je buur. Maak samen een voorstel. Werk op een apart blad.

Je kunt:

• de bepaling aanduiden;

• een bepaling aan een zin toevoegen;

• het verschil tussen voorwerp en bepaling aanduiden.

279 LES 3 bepalINg of voorwerp?
waarheen ©VANIN

Je schrijft een vijftal zinnen over een wedstrijd. Daarin gebruik je ook bijwoordelijke bepalingen.

1 Vertrek van de feiten en vertel hoe een wedstrijd die je zelf speelde of die je bijwoonde voor jou verliep. Denk na over welke wedstrijd je wilt schrijven en bouw een woordspin.

2 Schrijf over de wedstrijd en zoek indien mogelijk eerst een antwoord op deze vragen.

• Welke soort wedstrijd was het? / Waar speelde die zich af? / Tussen welke partijen? / Wat was het doel (kampioenschap, vriendschappelijk, (inter)nationaal …)?

• Hoelang duurde die? / Wanneer begon die? / Hoe verliep die? / Wanneer stopte die? / Hoe werd er gespeeld? / Wat voelde, zong, riep … je daarbij? Welke eigen aanvullingen wil je nog doen? Vul maar aan.

3 Bedenk vijf zinnen om de wedstrijd boeiend, spannend en kleurrijk te beschrijven.

• De zinnen bevatten informatie over minstens vier van de vragen.

• Begin de zin af en toe met een ander zinsdeel dan het onderwerp.

• Elke zin begint met een hoofdletter en eindigt met een gepast leesteken.

• Ver werk bijwoordelijke bepalingen in de zinnen. Duid die aan.

• Herlees de zinnen en schrijf ze over op een net blad.

4 Je buur leest de beschrijving van de wedstrijd. Hij markeert in de zinnen de bepalingen die ex tra informatie aan de boodschap toevoegen. Bekijk daarna samen opnieuw de zinnen.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je hebt vijf zinnen geschreven over een wedstrijd. 1 2 3 41 2 3 4

Het antwoord op minstens vier vragen is in de zinnen verwerkt. 1 2 3 41 2 3 4

Je zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. 1 2 3 41 2 3 4

Je varieert en begint niet elke zin met het onderwerp. 1 2 3 41 2 3 4

Je gebruikt bijwoordelijke bepalingen en duidt die aan. 1 2 3 41 2 3 4

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

280 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
orIëNtereN o vur o
voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN De wedstrijd
v ur
©VANIN

De dialoog en het bijwoord

4 dialoog herkennen

woorden benoemen

dialoogje schrijven

bijwoord herkennen, benoemen en gebruiken

eeN aNdere tooN aaNslaaN

OPDRACHT 1 Wat is volgens jou een dialoog?

1 Bespreek samen en formuleer een duidelijke definitie voor de dialoog.

2 In welke communicatiesituaties gebruik je die gespreksvorm? Bespreek.

dIaloog tusseN muzIekINstrumeNteN

©VANIN

OPDRACHT 2 Beluister het gesprek tussen de muziekinstrumenten.

Lees de vragen en luister gericht. Beantwoord daarna de vragen.

1 Waarom is dat volgens jou een dialoog?

Het is wel/geen dialoog, want

281 LES 4 de dIaloog eN het bIjwoord les
1 1 2 3 4 2

2 Wie worden er in het luisterfragment als personen voorgesteld?

a de trompet en cello

b de hoorn en de gitaar

c de hoorn en trompet

d de gitaar en k larinet

3 Waarover gaat het gesprek? Kies alle mogelijkheden. Ze spreken over: gezin leeftijd woonplaats afkomst

4 Wie vind jij het sympathiekst? Waarom?

5 Waarover zouden ze nog van mening kunnen verschillen?

Een gesprek tussen twee personen noem je een dialoog. In een ruimere betekenis geldt een dialoog ook voor een gesprek tussen twee of meer partijen, bv. tussen de leraar en zijn klas.

Afhankelijk van de context waarin het begrip ‘dialoog’ gebruikt wordt, is de betekenis verschillend. In de muziek spreek je van dialoog, bijvoorbeeld bij een concerto, wanneer de solist dialogeert met het orkest of de pianist met de zanger.

In stripverhalen en jeugdboeken vind je dikwijls passages in dialoogvorm.

dIaloogwoordeN, wIe zIjN ze?

Een gesprek heeft nood aan woorden, of toch niet. Kun jij een dialoog houden zonder woorden? Bespreek. Wat betekent de boodschap zonder woorden, maar met pictogrammen?

http://picto.ccl.kuleuven.be/picto.php

OPDRACHT 3 Speel het (woord)spel.

1 Zoek in de dialoog tussen de hoorn en de gitaar de woorden die nodig zijn om een boodschap over te brengen.

a Wie k an als snelste het aantal gevraagde woordsoorten noteren?

woordsoorten (aantal) woorden uit de dialoog

zelfstandig naamwoord (5)

bijvoeglijk naamwoord (5)

282 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
wat 3
©VANIN

lidwoord (2)

voorzetsel (2)

werkwoord (5) (Noteer de infinitief.)

persoonlijk voornaamwoord (3)

bezittelijk voornaamwoord (1)

b Hoe verliep de oefening?

voor jezelf:

Op diddit staan extra oefeningen voor de woordsoorten.

2 Onderzoek de functie van de woorden die je in de dialoog benoemde.

a Wat vertelt een zelfstandig naamwoord aan de lezer/luisteraar?

b Komen die zelfstandige naamwoorden dikwijls voor in de dialoog?

c Waarom gebruik je in een gesprek bijvoeglijke naamwoorden? Wat is de functie van zo’n woord?

d Kun je de werkwoorden weglaten? Waarom wel/niet?

e Lees een aantal boodschappen uit de dialoog zonder lidwoorden. Lukt dat?

f Waarom gebruik je voornaamwoorden in je gesprek?

g Bek ijk de gemarkeerde woorden in enkele zinnen van de dialoog opnieuw.

• Goedemorgen, Hoorn, je bent vroeg uit de veren!

• Ja, ja, lek ker vroeg opstaan zorgt voor mooiere klanken in mijn mond. En het maakt het hart bijzonder gezond.

©VANIN

• Ik lig liever lang in bed, dacht de oude gitaar. Mijn snaren zijn wat stram en moeten zachtjes weer op gang komen. Ik heb ‘s morgens veel meer tijd nodig. Want ik ben al wat ouder dan jij en van Spaanse afkomst.

Laat de gemarkeerde woorden weg. Verandert er iets aan de boodschap? Wat precies?

283 LES 4 de dIaloog eN het bIjwoord
Je kunt de zelfstandige naamwoorden opsporen. 1 2 3 4 Je kunt de bijvoeglijke naamwoorden opsporen. 1 2 3 4 Je kunt de infinitieven van de werkwoorden opsporen. 1 2 3 4 Je kunt de lidwoorden opsporen. 1 2 3 4 Je kunt de voorzetsels opsporen. 1 2 3 4 Je kunt de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden opsporen. 1 2 3 4 Werkpuntje

Wat is de taak van die woorden?

Over welke woorden geven de onderstreepte woorden meer info? Markeer ze.

1 Ik lig lang in bed

2 Ik lig liever lang in bed.

3 Ja, ja, lek ker vroeg opstaan zorgt voor bijzonder mooie klanken in mijn mond.

4 Misschien k link ik veel mooier dan jij.

5 Dus, zeg nu zelf, mijn voorouders zijn veel ouder dan de jouwe!

Bijwoorden zijn woorden die meer informatie geven over een werkwoord, een ander bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een hele zin.

Een bijvoeglijk naamwoord zegt alleen iets over een zelfstandig naamwoord.

Een bijwoord kan over verschillende woordsoorten iets zeggen.

Zoek woorden die een tijd of plaats aanduiden en die niet van vorm veranderen.

3 Welke extra informatie geeft het onderstreepte bijwoord? Markeer het juiste antwoord.

a Het regelmatig bespelen van de didgeridoo is niet alleen een goede training van de mond, keel en longspieren, maar zou ook een goede remedie zijn tegen snurken.

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

b Als solo-instrument kun je de saxofoon overal tegenkomen: in jazz-, klezmer- en popmuziek en de klassieke muziek.

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

c Misschien bespeel jij een instrument.

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

d Een deuntje dat altijd in je hoofd blijft hangen, vinden velen vreselijk irritant!

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming

e Zo’n oorwurm kun je makkelijk uitschakelen als je een sudoku maakt.

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

©VANIN

f Het is bekend welke nummers de kans op een oorwurm verhogen. Daarom hier een top vijf met mooie voorbeelden.

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

g Films kunnen niet zonder muziek. Met muziek kun je een film heel triest maken of juist heel spannend. graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

284 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
tip
wat

h Je bespeelt de banjo door te tokkelen met de vingers of een plectrum. Dat instrument wordt vaak gebruikt in ragtime, bluegrass en traditionele jazzmuziek.

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

i De banjo heeft vijf snaren. De balalaika heeft er echter drie. Het is een Russische volksluit met een vrij platte, driehoekige klankkast en een korte hals.

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

j Hoe bespeel je een hoorn?

graad, plaats of richting, tijd, ontkenning, wijze, reden of oorzaak, zekerheid of onzekerheid, opsomming, tegenstelling

Het bijwoord

Bijwoorden (bw) zijn woorden die meer informatie geven over een werkwoord, een ander bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord, een telwoord en een hele zin

Bv. Ze juichten vrolijk (vrolijk bepaalt het werkwoord ‘juichen’ nader)

Dat vind ik een bijzonder knap jeugdboek. (bijzonder bepaalt het bijvoeglijk naamwoord ‘knap’ nader)

Dat vind ik een heel erg interessant verschil. (heel bepaalt ‘erg’ (ook een bijwoord ) nader)

Misschien zie ik een verschil. (misschien bepaalt de hele zin nader)

Bijwoorden kunnen deze informatie aangeven:

• een graad (niveau): heel, zeer, nogal, enigszins, hartstikke

Bv. Is er heel veel verschil tussen jongens en meisjes?

• een plaats/richting: waarheen, hier, elders, ginds, opzij, daar, waar, hier

Bv. Het geheime dagboek ligt daar

Ze bewaarde haar geheime tekeningen elders.

• een tijd: wanneer, morgen, vandaag, gisteren, binnenkort, onlangs, altijd, nu

Bv. Wanneer vertrekt de trein, vandaag of morgen?

Je zult me altijd vragen blijven stellen.

OPDRACHT 4 Markeer de bijwoorden in de zinnen.

1 Dat vind ik een bijzonder mooi boek.

2 Misschien doe ik het volgende maandag.

3 Zijn vader begrijpt hem zeker.

4 Remi gaat meestal op zaterdag naar de academie.

5 Gisteren behaalde de renner een heel erg goede tijd.

©VANIN

6 Wanneer verwacht je de bezoekers?

7 Hij heeft nauwelijks tijd om zich om te kleden.

8 De winnaar fietste ontzettend hard naar de top.

9 Anita verhuist binnenkort naar Japan voor haar werk.

10 Ze hebben overal gezocht, maar vinden zijn nieuwe trui niet.

285 LES 4 de dIaloog eN het bIjwoord
wat

OPDRACHT 5 Markeer de bijvoeglijke naamwoorden (bn) groen en de bijwoorden (bw) blauw.

1 Sonny lachte daarnet uitbundig.

2 Meespelen in een musical is heerlijk.

3 Volgen jullie dik wijls de publieke opinie?

4 De I talianen waren enorm blij met het schitterende resultaat.

5 Ron was behoorlijk moe na die ontzettend lange rit.

6 Vandaag speelt Matteo de Europese finale in het warme Spanje.

7 Bij de geboorte verstuurden de trotse ouders erg originele kaartjes.

8 Die Oostendse basketspeler heeft gigantisch grote schoenen.

Een bn geeft meer info over een zn. Een bw geeft meer info over een werkwoord, een bn, een tw of een ander bw.

OPDRACHT 6 Over welke woorden geven de onderstreepte woorden meer uitleg?

1 Markeer ze.

2 Noteer achter de zin de woordsoort van het onderstreepte woord (bn of bw).

a Het gebeurde op een zonnige dag.

b De strenge bibliothecaris schold hen uit omdat ze alweer hard praatten.

c M ijn jongste broer is buitengewoon intelligent.

d Het moderne bouwbedrijf plant zijn activiteiten erg zorgvuldig.

e M ijn lieve oma slaapt de laatste dagen heel erg slecht.

f Hakim heeft een erg lekkere taart gebakken voor mijn verjaardag.

g Tijdens de les begon zij opeens erg hard te lachen.

h Vandaag heeft Cathérine zeer hard gewerkt.

i Zelden hebben we zo’n rare wedstrijd gezien.

j Zijn echtgenote lijkt veel jonger dan hij.

OPDRACHT 7 Lees de korte inhoud van het jeugdboek.

1 Markeer de bijwoorden. Onderstreep de voorzetsels en de voornaamwoorden.

De castraat

Italië, 17de eeuw: Angelo Montegne is de zoon van een leerlooier. Hij kan prachtig zingen in het plaatselijke kerkkoor en wordt erg aangemoedigd door de dirigent. Hij krijgt de kans om in Florence aan het conservatorium zangles te volgen, maar moet daarvoor ongewild een hoge prijs betalen. Zijn stem zal nooit zwaar worden, maar hij zal ook nooit kinderen kunnen krijgen. Tijdens zijn opleiding moet hij tijdens een uitvaartmis zingen. Daar wordt hij opgemerkt door prins Ferdinando De’ Medici, die Angelo een aanbod doet om aan zijn hof te komen zingen en wonen … www.pluizuit.be

286 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
tip +
3 Noteer bij elk bijwoord over welke woordsoort het meer uitleg geeft.
©VANIN

2 Bedenk leuke zinnen voor de afbeeldingen. Stop er een bijwoord in. Gebruik woorden uit het kader of zelfgekozen bijwoorden. erg, nooit, zeker, gisteren, wel, nog, zo, morgen, waarschijnlijk, niet … Zie jij de verschillen? Onderstreep het bijwoord in de zin.

©VANIN

3 Lees het gesprek dat Coco opschreef in haar dagboek op donderdag 26 september.

Zestien Rockende Indianen. En Amanda draagt een rood jurkje met een ketting van buttons. What the f*ck. Er zit een Valentino-bruid in onze klas. Jada ging uit haar dak het eerste uur. ‘Heb je gezien wat Amanda aanheeft?’ piepte ze zodra ze me zag. ‘Een jurkje.’ Ik was zelf ook nogal verbaasd, want Amanda heeft altijd een skinny aan. En dit jurkje had precies hetzelfde model als de Valentino-lookalike uit de etalage van Alicia. En ze had ook een ketting met buttons gemaakt, precies zoals die van mij. Is Amanda langs de etalage gefietst? ‘Ze ziet er belachelijk uit.’ Jada trok haar boeken uit haar tas en knalde ze op tafel. ‘Het is toch een leuk jurkje?’ vroeg ik. Jada rolde geïrriteerd met haar ogen. ‘Jij vindt Amanda toch ook stom?’ ‘Amanda is stom. Maar haar jurkje is leuk, toch?’ Het voelde alsof Jada mijn eigen kledingkast aan het afzeiken was. ‘Zul je zien dat ze straks ook nog zo’n domme modeblog begint. Ik vind het altijd zo suf als mensen een blog beginnen over hun eigen kleding. Hoe arrogant kun je zijn?’ Ik hapte naar adem. Jada trok een heel vies gezicht. ‘Ik hoop dat de Modepolitie haar een vette bekeuring geeft.’ Aarrggghhhhh. Alsof ik mezelf ga bekeuren. Ik ben de Modepolitie helemaal zat.

287 LES 4 de dIaloog eN het bIjwoord
1 2 3 4
N. Smit. 100 % Coco.

Zoek de gevraagde woordsoorten in het fragment. Noteer de woorden in de tabel.

woordsoorten (aantal)

zelfstandig naamwoord (5)

bijvoeglijk naamwoord (5)

lidwoord (2) / voorzetsel (2)

werkwoord (5) (Noteer de infinitief.)

persoonlijk voornaamwoord (3)

bezittelijk voornaamwoord (4)

telwoord (2)

bijwoord (5)

4 Lees de k rantenkoppen.

a Markeer het bijwoord.

Deze harde noten moet de regering nog kraken 1

Zin in zon? Op deze terrasjes zit je goed 2

woorden uit de dialoog

Zo bescherm je je kind tegen de zon 4 Nieuw teken van leven op Mars? 5

Kat overleeft rit van 360 kilometer in autoradiator 3

OPDRACHT 8

Bedenk krantenkoppen die iets over verschillen vertellen. Onderstreep de bijwoorden.

Wissel de krantenkoppen uit en selecteer de vijf origineelste.

Je kunt:

• het verschil tussen zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en bijwoord aanduiden;

• bijwoorden markeren in zinnen en krantenkoppen;

• bijwoorden toevoegen aan zinnen;

• een creatieve dialoog schrijven waarin bijwoorden voorkomen.

288 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
b Herschrijf de krantenkop(pen) die geen bijwoord bevat(ten). Voeg een bijwoord toe.
+
waarheen ©VANIN

1 Bekijk de afbeeldingen. Van welk muziekinstrument houd jij het meest? Verantwoord je keuze. Schrijf twee duidelijke zinnen. Noteer je antwoord op een apart blad.

Ik houd enorm veel van , omdat dat instrument me

Ik hoor graag een , want de klanken maken me

voorbereIdeN

2 Werk met een klasgenoot samen om een dialoog te schrijven tussen twee instrumenten. O f kies twee andere voorwerpen, personen, dieren of dingen. Wat denk je bijvoorbeeld van de sinaasappel en de pompoen? Aan jou de keuze.

3 Start met een mindmap. De twee voorwerpen schrijf je in het midden. Zoek een leuke naam voor die twee. Waarover kunnen ze met elkaar dialogeren? Gebruik een aantal takken met mogelijke onderwerpen. Breid de takken uit met allerlei ideeën bij het onderwerp.

4 Verzamel informatie over de voorwerpen bij de onderwerpen en start een gesprek. Je kunt je mondeling inleven in het voorwerp en samen praten. Behoud de beste ideeën.

289 LES 4 de dIaloog eN het bIjwoord
3 4 5 6
Herlees de zin en voeg er een bijwoord bij. Lees de zin van een klasgenoot en duid het bijwoord aan.
orIëNtereN o vur 1 2 o v ur
Schrijf een dialoogje ©VANIN

uItvoereN

ov u r

5 Werk de ideeën verder uit. Schrijf het gesprek op, herlees en durf te schrappen.

Varieer in woordkeuze en zinsbouw! Wissel af in de volgorde van woorden of zinsdelen en in soorten zinnen.

6 Onderstreep in minimaal vijf zinnen het bijwoord.

reflectereN

7 Hoe ging het?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot Je vult de dialoog aan met enkele nauwkeurige beschrijvingen (plaats, situatie …). Wat het personage zegt, past bij hem of haar.

Je vermijdt herhalingen zoals ‘zeggen’ en je vult aan met passende werkwoorden zoals: fluisteren, roepen, brullen …

bouwt duidelijke en afwisselende zinnen.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

De schrijftaak geef je op af aan de leraar. Je spreekt een moment af om het verbeterde gesprek expressief voor de klas te brengen.

290 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
1 2
3 41 2 3 4
1 2 3
2 3
1 2 3
2 3
Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4
41
4 Je
41
4
onderstreept in minimaal vijf zinnen het bijwoord.
gebruikt leestekens correct.
tip
ovu r
©VANIN

Ontdek het verschil –nog meer voornaamwoorden

verbanden leggen tussen beeld, lied en tekst

voornaamwoorden herkennen, benoemen en gebruiken

‘wie is wie’spel spelen

OPDRACHT 1 Zoek het verband tussen de afbeelding, het lied en de tekst.

1 Bek ijk de afbeeldingen. Vertel wat je ziet.

Zich ontpoppen als … Zich ontwikkelen tot …

Misschien ben jij iemand die graag tekent of schildert. Dan bestaat de kans dat je je later ontpopt als een schilder. Net zoals een rups zich ontpopt als een vlinder.

Uit de eitjes van een vlinder komen piepkleine larven. Die worden rupsen genoemd. Na een tijdje verpoppen de rupsen zich. Hun huid wordt hard en vormt een stevig omhulsel, de pop. Daarin verandert de rups heel geleidelijk in een vlinder. Zodra die zich helemaal ontwikkeld heeft, barst de pop open en komt de vlinder tevoorschijn. Hij heeft zich dan ontpopt.

Uit: S. Tyberg. Waar komt dit spreekwoord vandaan? Aartselaar, Deltas.

2 Hoe zou jij je graag ontpoppen? Wat wil je worden? Wat wil je veranderen?

3 Bek ijk en beluister het lied ‘Vlinder ’ van #LikeMe.

• Wie zijn de ontvangers?

• Wat is het tekstdoel?

• Wat heeft de videoclip te maken met de afbeeldingen en de tekst? Markeer het juiste antwoord. Caro ontpopt zich tot een vlinder. Yemi wil dat Caro zich gelukkig kan voelen, zoals een ontpopte rups. Caro was eerst een bang en verlegen rupsje in een cocon.

4 Lees de tekst van het lied.

Geen zon meer in haar leven

Ze liep verloren door de stad

Wou haar liefde zo graag geven

Ze heeft er nooit wat aan gehad

De maan was half verlegen

Ze zag geen prins en ze zag geen man

Maar opeens hield hij haar tegen

Zodat ze weer op adem kwam

Zo wordt de rups een vlinder

Al was ze ooit cocon

En zo fladdert haar hart van hier naar ginder

En warmt zich aan de zon

In de stilte van zijn armen

Was ze niet langer meer alleen

Want ze kon zich aan hem warmen

Totdat de zon in haar verscheen

Vlinder, #LikeMe

291 LES 5 oNtdek het verschIl – Nog meer voorNaamwoordeN les 5
©VANIN

a Markeer de verwijswoorden.

b Hoe noem je die woorden?

c Welke voornaamwoorden herken je?

5 Vul de naam van het voornaamwoord op de juiste plaats in.

Het voornaamwoord verwijst naar een persoon, een groep personen, voorwerpen of onzichtbare zaken. Het vervangt andere woorden en zorgt voor variatie of afwisseling.

Het voornaamwoord geeft aan dat iets het bezit is van iemand of aan iemand toebehoort.

Het voornaamwoord komt alleen voor in combinatie met een wederkerend werkwoord.

6 Markeer in de tekst ‘Zich ontpoppen als …’ de voornaamwoorden.

OPDRACHT 2 Spoor de voornaamwoorden op.

1 Onderzoek deze zin met het onderstreepte woord.

a Is het woord een verwijswoord? JA/NEE

b Het ver wijst naar

c Markeer de voornaamwoorden in de cartoon. Welke herken je? Welk voornaamwoord is nieuw?

Het onbepaald voornaamwoord

Een onbepaald voornaamwoord verwijst niet – zoals andere voornaamwoorden – naar een specifieke persoon of zaak, maar naar iets algemeens. De term ‘onbepaald’ geeft aan dat het aantal of de identiteit van iets of iemand niet nader aangeduid wordt.

Voorbeelden van onbepaalde voornaamwoorden:

alle(maal), alles, andere(n), elk, het (het regent), ieder(een), iemand, iets, niemand.

Bv. Alles wat je hier ziet, heeft Mette zelf geknutseld. Iedereen zal vannacht een slaapplaats hebben.

©VANIN

292 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
Misschien ben jij iemand die graag tekent of schildert.
wat
CALVIN AND HOBBES © Watterson. Reprinted with permission of ANDREWS MCMEEL SYNDICATION. All rights reserved.

2 Onderzoek de zin met het onderstreepte woord. Uit de eitjes van een vlinder komen piepkleine larven. Die worden rupsen genoemd.

a Is het woord een verwijswoord? JA/NEE Het verwijst naar

b Markeer het juiste antwoord: is het woord waarnaar het voornaamwoord verwijst een het-woord of een de-woord?

c Vervang het woord ‘lar ven’ door ‘lar fje’.

d Wat gebeurt er met het voornaamwoord? Noteer de zin met het voornaamwoord.

e Markeer de voornaamwoorden in de cartoon. Werk alleen. Welke herken je? Welk voornaamwoord is nieuw?

3 Denk met z’n tweeën na over het gebruik van de aanwijzende voornaamwoorden.

a Bek ijk de eerste tekening. Waarom gebruikt de tekenaar ‘deze’ en niet ‘die’ broek?

b Hoe werden de voornaamwoorden gebruikt in de eerste spreekballon?

zin 1: ZELFSTANDIG/NIET-ZELFSTANDIG of BIJVOEGLIJK

zin 2: ZELFSTANDIG/NIET-ZELFSTANDIG of BIJVOEGLIJK

c Bek ijk de tweede tekening. Hoe werden de voornaamwoorden gebruikt in de tweede spreekballon?

zin 1: ZELFSTANDIG/NIET-ZELFSTANDIG

zin 2: ZELFSTANDIG/NIET-ZELFSTANDIG

d Ver vang die voornaamwoorden door ‘deze’. Welk verschil merk je op?

©VANIN

e Wat betekent volgens jou ‘zulke’ bij dure broeken? Duid het juiste antwoord aan.

• Het duidt aan dat het veel broeken zijn.

• Het zegt min of meer welke broeken het zijn, namelijk hele dure en designbroeken.

• Het zegt iets over de prijs van de broeken.

293 LES 5 oNtdek het verschIl – Nog meer voorNaamwoordeN
CALVIN AND HOBBES © Watterson. Reprinted with permission of ANDREWS MCMEEL SYNDICATION. All rights reserved.

‘Zulk(e)’ staat bij voorwerpsnamen in het meervoud, bij niet-telbare woorden en bij stofnamen in het enkelvoud.

Bv. zo’n gedachte (enkelvoud), zulke gedachten (meervoud), zulke wol (stofnaam)

‘Zulke’ kan versterkend werken en zorgt ook voor afwisseling.

Het aanwijzend voornaamwoord wijst aan waar iets of iemand is. Het kan bijvoeglijk (bij een ander woord) of zelfstandig (alleen) voorkomen.

Een aanwijzend voornaamwoord kan in plaats van een lidwoord voor een zelfstandig naamwoord staan. Het verwijst dan naar het zelfstandig naamwoord.

• Bij de-woorden gebruik je altijd die of deze

• Bij het-woorden gebruik je altijd dat of dit

Ook de afstand bepaalt welk aanwijzend voornaamwoord je het best gebruikt. deze (de-woorden) die (de-woorden) dit (het-woorden) dat (het-woorden) dichtbij deze/dit verderaf die/dat

Een aanwijzend voornaamwoord kan zelfstandig in een zin voorkomen. Je kunt er dan een zelfstandig naamwoord achter zetten.

Bv. Die auto kan sneller rijden dan deze (auto).

Een aanwijzend voornaamwoord kun je dus zowel zelfstandig als niet-zelfstandig gebruiken.

Bv. Waar zit die ezel? (niet-zelfstandig of bijvoeglijk) Waar zul je die vinden? (zelfstandig)

Welk aanwijzend voornaamwoord gebruikt wordt, hangt af van of het zelfstandig of nietzelfstandig gebruikt wordt en van het woord waar het bij hoort.

niet-zelfstandig of bijvoeglijk gebruikt

enkelvoud bij het-woordendit, dat, zo’n, zulk, zulk een bij de-woordendeze, die, zo’n, zulke, zulk een meervoud deze, die, zulke

zelfstandig gebruikt

enkelvoud bij het-woordendit, dat, datgene, hetgene bij de-woordendeze, die, degene, diegene meervoud deze, die, degene(n), diegene(n), zulke(n)

294 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
tip
tip
wat
©VANIN

OPDRACHT 3 Lees de gedichten. Werk in groep.

1 Welk gedicht spreekt je het meest aan? Vertel maar aan elkaar!

2 Markeer in alle gedichten de voornaamwoorden die je kent. Bij twijfel gebruik je de wat-kaders.

3 Je kent ondertussen enkele soorten voornaamwoorden. Noteer telkens de soort boven een van de gedichten. Misschien blijft een kolom leeg. Vul die dan later aan.

1 voornaamwoord

Wens

Ik wou dat ik een mooi gedicht was en jij leerde me uit het hoofd

en toen je mij voordroeg in de klas werd ik mooier dan ik was.

Erik van Os

2 voornaamwoord

Troost

‘k Had niet veel sjans ‘k Had niet veel charme.

Maar ik lig als boek tóch in jouw armen.

Lévi Weemoedt

3 voornaamwoord

Zij

Je haastte je naar buiten je spoedde je snel duizend voetjes fel alsof je vloog je vergiste je niet want hij was het wel, hij die jij zo graag ziet!

Ria Van der Mueren

4 voornaamwoord

Woorden

Mijn woorden zitten soms zo klein ineengedoken naast elkaar dat ik niet weet wat ik met ze moet doen.

Zoeken ze troost, een stille plek, zijn ze geschrokken van zichzelf of van elkaar?

Ik strijk ze door hun haar, vertel dat er niets is, dat ze gerust naar buiten mogen komen.

Niets helpt, ze zwijgen maar.

Maar nu ik me alleen voel en verlaten, beginnen zij ineens te praten.

5 voornaamwoord

Hou je toch stil! Gebruik die mond liever voor kussen dan voor leugens! Laat die lippen zich geluidloos tuiten zich verzegelend op mijn lippen en die tong maar rollen, maar alleen de mijne rond!

Elly de Waard

6 voornaamwoord

als niemand luistert naar niemand vallen er doden in plaats van woorden

295 LES 5 oNtdek het verschIl – Nog meer voorNaamwoordeN
de
: geluk woord
sjans
©VANIN

4 Lees het vierde gedicht opnieuw. Onderzoek de verzen met de onderstreepte woorden.

a Waarnaar verwijst ‘elk aar’?

b Ver wijst het naar enkelvoud of naar meervoud? Markeer het juiste antwoord.

c Wat vertelt het over die woorden/personen?

d Welk woord kun je in de plaats van ‘elk aar’ gebruiken?

Het wederkerend voornaamwoord

Sommige werkwoorden hebben een (verplicht) wederkerend voornaamwoord bij zich.

Het wederkerend voornaamwoord komt alleen voor in combinatie met een wederkerend werkwoord.

Bv. zich aanpassen, zich verzetten, zich vergissen, zich afvragen, zich bekommeren om, zich bemoeien met, zich haasten, zich inbeelden, zich verheugen op …

Bv Hij herinnert zich de mooie momenten samen. g zich herinneren

Ook de vorm ‘wederkerend voornaamwoord + zelf’ wordt tot de wederkerende voornaamwoorden gerekend.

Bv. Hij hoort zichzelf te graag spreken.

Elkaar, mekaar, elkander zijn wederkerige voornaamwoorden. Ze kunnen zelfstandig of bijvoeglijk gebruikt worden.

Bv. Ze steunen elkaar door dik en dun. Ze genieten elkaars vertrouwen.

OPDRACHT 4 Ken je ze nog? Zoek de voornaamwoorden in de tekst.

Fruitige tips voor wittere tanden

Wittere tanden … Het is iets wat we allemaal wel willen. Zie je het niet zitten om je tanden te laten bleechen? Grijp dan geregeld eens in de fruit- en groentemand. Heel wat (knapperige) groenten en fruit werken immers als een natuurlijke tandenborstel. Wij selecteerden enkele toppers.

Aardbeien

Aardbeien, en dan vooral de rijpere, bevatten een hoge concentratie van appelzuur, waardoor ze als een natuurlijke scrub werken voor jouw tanden. Let wel: het is niet de bedoeling om gedurende een langere tijd een (opengesneden) aardbei tegen je tanden te houden, want dat is dan wel weer schadelijk voor je tandglazuur. Die tip zul je je nog lang herinneren! Wedden?

Naar: steps.be – 17/08/2021

1 Noteer twee persoonlijke voornaamwoorden.

2 Noteer twee bezittelijke voornaamwoorden.

3 Noteer twee onbepaalde voornaamwoorden.

4 Noteer het wederkerend voornaamwoord (samen met de infinitief).

296 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
wat ©VANIN

OPDRACHT 5 Ken je ze nog? Zoek de voornaamwoorden in de tekst.

Slimme tip tegen insecten in ons huis?

En plots zijn ze daar: die insecten die vanuit een kiertje, kast of zomaar brutaal in het midden van je woonkamervloer opduiken. Elke woning heeft vroeg of laat weleens zulke ongenode gasten over de vloer. Belangrijk is om meteen in te grijpen. Voor je het weet, heb je met een heuse ongedierteplaag te maken, en dat wil iedereen absoluut voorkomen. Of vergissen we ons?

Naar: dezondag.be – 16/08/2022 – Auteur: Nina

1 Noteer twee persoonlijke voornaamwoorden.

2 Noteer twee bezittelijke voornaamwoorden.

3 Noteer twee aanwijzende voornaamwoorden.

4 Noteer twee onbepaalde voornaamwoorden.

5 Noteer het wederkerend voornaamwoord (samen met de infinitief).

OPDRACHT 6 Bekijk het beeld en voer de opdrachten uit.

1 Onderstreep in de zin bij de afbeeldingen het wederkerig voornaamwoord.

a Beste vrienden steunen elkaar bij tegenslag!

b Beste vrienden maken dikwijls veel plezier met elkaar.

c Beste vrienden hebben veel geduld met elkaar.

d Beste vrienden steunen elkaar door dik en dun.

e Beste vrienden bewaren elkaars geheimen.

2 Kies een van deze opdrachten. Werk op een apart blad.

f Beste vrienden vragen elkaar om raad.

a Ontwerp zelf zo’n beeld met een zin en een wederkerig voornaamwoord.

b Herschrijf het gedicht ‘Woorden’. Gebruik in de verzen wederkerige voornaamwoorden.

Je kunt:

• het aanwijzend, wederkerig en onbepaald voornaamwoord in de zin herkennen;

• de juiste voornaamwoorden gebruiken in een zin;

• de verschillende voornaamwoorden benoemen.

297 LES 5 oNtdek het verschIl – Nog meer voorNaamwoordeN
waarheen ©VANIN

Wie is wie? ken je het verschil?

1 Je speelt een ontdekkingsspel. Wie is wie? Je gaat op zoek naar het woord dat op jouw rug werd gespeld. Het woord heeft allerlei kenmerken. Je stelt zo veel mogelijk vragen om te achterhalen welk woord je bent. Ben je een aanwijzend voornaamwoord, een wederkerig voornaamwoord of een bijvoeglijk naamwoord …? Veel woordsoorten die je tot nu toe leerde, komen aan bod.

2 Bereid je goed voor. Denk na over welke vragen je kunt stellen om te weten te komen wie/wat je bent. Herlees de wat-kaders van de les en die van de vorige lessen. Kies een voornaamwoord. Noteer hier minimaal drie mogelijke vragen.

3 Stel de drie vragen aan een klasgenoot. Kan hij zeggen voor welk voornaamwoord jij de vragen opstelde, dan markeer je de vraag. Lukt het niet, dan overleg je samen om de vraag eventueel aan te passen.

4 Je loopt rond met het woord op je rug. Je stelt vragen om snel te achterhalen wie je bent. Nadien zoek je uit bij welk ander woord je kunt horen. Let daarbij op de combinatiemogelijkheden.

5 De leerlingen die vermoeden dat ze een zin kunnen vormen, zetten zich op de juiste plaats in een rij. De leraar controleert of het een zinvolle boodschap is en of iedereen op de juiste plaats staat. Voegwoorden, lidwoorden en voorzetsels spelen het spel niet mee. Je vindt die woorden op een kaartje om je zin te vervolledigen.

6 Hoe ging het?

In orde Je traject naar succes jij

Je stelt duidelijke vragen om te achterhalen wie je bent.

Je weet wie je bent na het stellen van de vragen.

Je gaat op zoek naar de juiste combinatiemogelijkheden.

Je vormt vlot met je medeleerlingen een zin met een duidelijke boodschap.

Werkpuntje voor jezelf:

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

298 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
HET VOORNAAMWOORD a ? b ? c ?
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r reflectereN ©VANIN

1 Werk in groepen van vier. Welke initiatieven voor ‘bijzondere kinderen/jongeren’ ken je? Brainstorm op een apart blad.

2 Je k rijgt vier teksten en vier vragenbladen. Elk groepslid neemt één tekst voor zijn rekening. Lees de tekst en los de eerste reeks vragen op.

3 Ver tel nu a.d.h.v. je voorbereiding op het werkblad aan je klasgenoten wat het onderwerp van je tekst is en wat er over dat onderwerp verteld wordt.

4 Leg nu alle teksten in het midden en los samen de tweede reeks vragen op. Probeer dat zo efficiënt mogelijk te doen.

5 Zoek nu zelf een leuk initiatief voor kinderen of jongeren met een beperking en zoek daarover informatie op het internet. Orden die informatie in een spinschema.

6 Schrijf per twee een leuke brief aan de organisatie waarin je vertelt waarom je hun project/initiatief bewondert. Denk daarbij aan de criteria voor het schrijven van een brief.

7 Maak met z ’n vieren een promoposter voor dat initiatief/project. Zorg bijvoorbeeld voor een afbeelding en een duidelijke tekst waarin de w-vragen beantwoord worden (Wie leidt het initiatief? Wat voor initiatief is het? Waarom bestaat dat initiatief?). Daarvoor kun je terugkijken naar je spinschema.

8 Presenteer het initiatief/project aan je klasgenoten. Vertrek vanuit de w-vragen. Gebruik daarbij de promoposter. Neem elk één w-vraag voor je rekening.

Uitdaging: kom op voor verschillen ©VANIN

299 uItdagINg: kom op voor verschIlleN
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r
uItvoereN

9 Vul het reflectiekader in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Bij het samenwerkend lezen slaag je erin om op elke vraag een antwoord te vinden.

Je ordent alle info die je vindt over je zelfgekozen initiatief in een overzichtelijk spinschema.

Je schrijft een brief die voldoet aan de criteria.

Je promoposter bevat een tekst die een antwoord geeft op de belangrijkste w-vragen en een duidelijke afbeelding.

Je stelt het initiatief op een heldere, duidelijke manier voor aan je klasgenoten. Je doet dat met behulp van de promoposter en de w-vragen.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

Dit deel is nu afgerond. Bekijk ook de werkpuntjes en de criteria bij elke pitstop of leesstop van dit deel. Vul aan voor jezelf:

• dit gaat vlot:

• dit vraagt training:

300 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
ovu r reflectereN ©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 1 Wat is een gemeenschappelijk element in de betekenis van deze uitdrukkingen?

1 Een slok op een borrel schelen.

2 Of je van de k at of de kater gebeten wordt.

3 Het zal me worst zijn/wezen.

4 Met twee monden praten.

5 Niet met iemand door één deur kunnen.

6 Over smaak valt niet te twisten.

7 Appels met peren vergelijken.

8 Woorden zijn dwergen, daden zijn bergen.

OPDRACHT 2 Zoek verschillen in het Nederlands van een Vlaming en een Nederlander.

Combineer de kolommen: wat zegt een Nederlander als een Vlaming dat zegt?

A met zijn gat in de boter vallen

B van je neus of je oren maken

C de spons erover

D terug naar het jaar stillekens

E Hij schoot in een Franse colère.

1 Hij werd er gallisch van.

2 er met hun neus in duiken

3 je over iets sappel maken

4 poppetje gezien, kastje dicht

5 terug naar de dagen van olim

Vlaming A B C D E

Nederlander

301 DE LAATSTE RONDE
©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 3 Vervang wat onderstreept is door een ander woord dat je leerde.

K ies uit deze woorden. Opgelet: er staan twee overbodige woorden in. zweem – spraakwaterval – fonkelogen – lucht – anekdote – opdoemen – flanel – gniffelen Herschrijf de zin als dat nodig is.

1 In de wintermaanden verkiest mijn pa altijd lakens in een wollen stof die wat warmer aanvoelt. Een echte koukleum is hij!

2 Dit weekend mochten we weer getuige zijn van mijn oom die als iemand die erg veel en vlug praat de hele namiddag voor heerlijke verhalen zorgde op het feest bij mijn oma.

3 De leraar ging vlug een stapeltje kopies halen op de gang. Toen de leerlingen wat gek aan het doen waren in het lokaal als ze even alleen waren, kwam plots de directeur tevoorschijn.

4 Het kleutertje keek haar mama met haar mooie ogen die blinken aan en vroeg heel lief of ze haar popje mocht meenemen naar de school.

5 Die twee deugnieten hadden onder de stoel van hun opa een platte ballon gelegd die een vies geluidje maakt als je erop gaat zitten. Vanop een afstand zaten ze stilletjes te lachen.

6 Telkens als ik bij mijn grootouders ben, vertelt mijn grootvader over vroeger. Dat korte verhaal over een opmerkelijk voorval toen hij plots een onbekende door zijn tuin zag wandelen, is altijd razend spannend.

OPDRACHT 4 Wees creatief en origineel.

1 Beluister het lied ‘Een beetje anders’. Ver werk je gevoelens bij het lied op een creatieve manier. Dat kan met beeld, kleur, klank, woord … Je kunt ervoor kiezen om alleen te werken, of je kiest een partner om samen aan de slag te gaan. Denk ook na waarover het lied zou kunnen gaan. Krijg je dat duidelijk aangegeven in de tekst?

2 Bek ijk deze foto’s. Verzin een verhaal van een halve tot één A4 bij een van de beelden. Wissel het verhaal uit met twee klasgenoten. Zij zullen je verhaal beoordelen op originaliteit.

©VANIN

302 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 6 verschIlleN

deel 7 Kiezen

1 Wat roept dit beeld bij je op? Waaraan denk je?

2 Waarover zou de persoon in dit beeld kunnen denken?

3 Welke keuze zou jij maken? Waarheen zou je de weg zien leiden?

4 Heb je ooit zelf al voor een moeilijke keuze gestaan? Welke?

5 Hoe zou de fotograaf dit beeld gemaakt hebben? Waar zou hij dit beeld gemaakt hebben?

©VANIN

303

Kiezen en verliezen

noëlla elpers

‘Alle jongeren van jouw leeftijd hebben een brein als een plat geknepen erwt, dat is onderzocht en bewezen’, zegt Sebastiaan. ‘Jullie zijn wandelende hormonenbommen en zijn nog niet in staat om in te zien wat goed voor jullie is. Op dat punt ben jij niet anders dan de anderen, Youness.’

‘Maar ik ben Marokkaan, meneer’, zeg ik.

‘Nou en? Je bent hier geboren, dus ben je evengoed een Belg. Voor mij staat één ding zo vast als een huis: jij kan een stukje voetballen man! Hou je aan de nuchtere feiten en dan weet je wat je te doen staat.’

Voor Sebastiaan, onze trainer, is het doodsimpel: ik kan voetballen, dus moet ik volgend jaar de richting sportwetenschappen kiezen. Ik loop er al weken over te piekeren. Ik weet ook wel dat ik mij staande kan houden tegen Abdel, Rafik en Mamoun, een stel oudere jongens op het plein. Ik slalom zo tussen hen door met de bal aan mijn voeten en onverwachts op het doel schieten kan ik ook met een knaller. In de club presteer ik goed en ik hou me netjes aan de regels. Toch stelt onze trainer het naar mijn gevoel iets te simpel voor. De sportschool ligt in een ander deel van de stad, ver uit mijn buurt.

Vandaag heb ik geluk. Dalila stapt net van de bus en we komen samen aan bij de schoolpoort. Ze draagt haar hoofddoek nog. Ik hou haar in de gaten, wacht vol spanning op het moment dat zij die hoofddoek afdoet. Dat moet in onze school.

Dalila heeft gemerkt dat ik naar haar kijk. Ze bloost, glimlacht verlegen en slaat haar ogen neer. Mijn hart klopt in mijn keel. Haar haren zijn in een sierlijke knot bijeengebonden in haar nek. Rond haar gezicht vallen een paar fijne krulletjes die zich niet laten temmen. Haar huid is bleek, haar ogen amandelvormig: ze is van Berberse afkomst, net als ik. Als ik in de schoolbanken toevallig een keer achter haar zit, ruik ik haar shampoo. Die geurt naar oranjebloesem en rozenwater.

Als ik naar de sportschool ga, zal ik Dalila niet meer zien … Ik weet niet waar ze woont. De kans dat ik haar ooit toevallig tegenkom, is klein. Marokkaanse meisjes lopen niet zomaar over straat. En als het toch gebeurt terwijl ze winkelen, zijn ze met twee of in groep. Ze giechelen en kijken weleens stiekem naar je met hun reeënogen.

‘Nee, man’, zegt Jamal. ‘Moet je vooral niet doen!’

‘Waarom niet? Sebastiaan zegt dat ik de sportschool aankan met mijn vingers in de neus. Mijn resultaten op de algemene vakken zijn goed genoeg en je weet toch dat sporten mijn ding is?’

‘Ja, we weten allemaal dat je een streber bent, Youness. Jij scoort op alle fronten.’

‘Zeg!’

‘Nee, even serieus nu, wat ga je doen zonder Tarik, Omar en mezelf? We zijn een team. Daar mag niets of niemand tussenkomen, ook geen stomme sportschool. Zie je jezelf al lopen op het speelplein? Wat een lol zal je hebben zonder ons! Met ons kun je toch ook een balletje trappen? Jij bent echt een lieverdje, je hebt ons nodig om te voelen dat je leeft, man.’

‘Dat is juist het probleem. Met jullie erbij maak ik net iets té veel lol. Voor ons is het sowieso moeilijk om ons neer te leggen bij de discipline in een sportclub. Waarom denk je dat er zo weinig voetballers van Marokkaanse afkomst meespelen op topniveau? Ze krijgen ruzie met hun trainer of scoren vooral rode kaarten bij de scheidsrechter.’

‘Dus je gaat een uitslover worden en de hielen likken van je trainer? Niet doen, Younie-boy … En blijf toch gewoon op onze school!’

©VANIN

met de vingers in de neus: zonder al te veel inspanning, erg makkelijk de hielen likken: erg onderdanig of nederig tegen iemand doen

304 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
woord 1 5 10 15 20 25 30 35

‘Wat gaat dat kosten?’ zegt mijn baba als ik hem vertel dat ik volgend jaar voor de richting sportwetenschappen wil kiezen. ‘Nu ga je te voet, maar als je naar die sportschool gaat, moet je een heel eind met de bus. En wie weet wat voor duur materiaal heb je daar allemaal nodig.’

‘Och, laat die jongen toch’, zegt mijn yimma. ‘Voetballen is zijn grootste plezier, dat weet je toch, baba? En denk eens aan hoe jij zelf was toen je klein was? Jij nam je voetbal mee naar bed, zo dol was je op die sport. En je was goed … Die jongen heeft het echt van geen vreemde geërfd.’

‘Van jou mag hij altijd alles. Jij zou onze Youness zelfs naar een school in Brussel laten gaan als hij daar om vroeg. Pas maar op, hij wordt een echt moederskindje.’

‘Ben je dan niet fier op hem als hij scoort?’

‘Natuurlijk wel’, zegt baba, maar het is duidelijk tegen zijn zin.

‘Ik vind het belangrijk dat onze kinderen doen wat ze graag doen’, zegt yimma.

‘Ze hebben het al moeilijk genoeg hier.’

Ik kan niet slapen. Met open ogen lig ik in het donker te staren. Wat moet ik doen? Heb ik wel het karakter om een topvoetballer te worden? Ik heb het moeilijk met gezag. Wil altijd een weerwoord geven als de trainer een opmerking maakt, maar ik houd mij in. Ik heb al vaak op mijn tong moeten bijten, maar tot nu toe is dat gelukt. Voor Sebastiaan ben ik een model-Marokkaantje. Een jongen waarmee je kunt uitpakken: zie eens, de integratie is gelukt! Ik word kregelig bij dat idee.

En Dalila niet meer zien …

En mijn maten: Jamal, Tarik en Omar. Je kunt wel beloven om in contact te blijven, maar ik weet hoe dat gaat. Ali, mijn beste vriend van de lagere school, zie ik haast nooit meer. We liken elkaars berichten op Facebook en daar blijft het meestal bij.

Zou die sportschool echt zo veel geld kosten? Baba en yimma hebben het niet breed …

Van mijn moeder zou ik naar die sportschool mogen en zij praat mijn vader wel om als ik het echt graag wil. Wil ik dit echt?

Een gelukkig mens doet wat hij goed kan en graag doet en daar moet hij offers voor brengen. Je zou van minder wakker liggen.

©VANIN

Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Noëlla Elpers.

de integratie: opgenomen worden in een groter geheel; hier: in de samenleving kregelig: geërgerd, geïrriteerd, geprikkeld, humeurig

305
woord
40 45 50 55 60 65 70

Bekijk de uitdaging over het nieuwsverslag of de boekentrailer aandachtig. De kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, kun je op verschillende manieren inoefenen.

Verken daarom alle lessen van dit deel.

Maak een keuze om enkele of alle lessen van dit deel zelfstandig of klassikaal af te werken. De volgorde van de lessen binnen het deel A en B en het tempo bepaal je zelf. Je start met deel A. In de tabel vind je een voorstel van het aantal lesuren per les. Baseer je daarop. De leraar begeleidt je.

De volgorde van lessen binnen deel A en B kies je zelf.

De leraar zorgt voor correctiesleutels waar nodig.

Duid in de tabel de volgorde aan van de lessen die je zult afwerken. Kruis aan wat van je leraar mag en wat moet. Duid ook aan welke les zelfstandig en welke les klassikaal wordt gemaakt. Werk voor groepswerk samen met iemand die (ongeveer) dezelfde volgorde kiest.

Zet een teken in de laatste kolom als de les is afgerond.

306 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
routeplanner van deel 7 Kiezen Klas Nr.
Succes! JOUW ROUTEPLANNER lessen volgorde aantal lesuren moet mag zelfstandig klassikaal afgerond A Beeld en verhaal: ‘Kiezen en verliezen’ Verken de uitdaging en de andere lessen + planning 0,5 - 1 Les 1 Aan jou om te lezen 1,5 - 2 Les 2 Het verslag in diverse vormen 2,5 Les 3 Boeken en genres 2 BLes 4 Over vragen, voornaamwoorden en de kern 2 Les 5 Passief of actief? 1,5 Uitdaging: Maak een nieuwsverslag of een boekentrailer 1,5 - 2 De laatste ronde 0,5 - 1 TOTAAL 12 - 14
©VANIN

bijvoeglijke naamwoorden herkennen

allerlei teksten lezen

stukje schoolreglement schrijven mening formuleren

allerleI teksteN

OPDRACHT 1 Bekijk de foto’s.

Ondertitels, reclame, sms’jes, teksten op het internet … Wat las jij vandaag ondertussen al? Praat erover in de klas. Wat zouden deze mensen lezen? Waaruit leid je dat af? Hoe voelen ze zich? Waarom denk je dat?

©VANIN

307 LES 1 aaN jou om te lezeN les 1 Aan jou
om te lezen
1
D
G
A B C
E F
H I

OPDRACHT 2 Lees de teksten. Bespreek de vragen bij elke tekst klassikaal.

1 Lees tekst 1.

Tekst 1

In het belang van de leerling

De leerling staat centraal in de begeleiding door een CLB. Alle tussenkomsten hebben tot doel het welzijn en welbevinden van de leerling te bevorderen of te herstellen.

Discreet en in vertrouwen

CLB-medewerkers zijn gebonden door het beroepsgeheim. We geven geen persoonlijke informatie door zonder toestemming.

Er zijn regels die ervoor zorgen dat anderen niet zomaar het CLB-dossier van een leerling kunnen inkijken. Dat geldt bv. voor schoolpersoneel: zij hebben geen inzage in de gegevens. Ook ouders van leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar, hebben slechts onder strikte voorwaarden (toestemming van de leerling) toegang tot het CLB-dossier.

Een leerling die begeleid wordt, heeft inspraak in wat we opschrijven.

De leerling heeft zelf recht om het CLB-dossier in te kijken.

Meer informatie over je rechten als leerling in de hulpverlening vind je op onze site.

Samen met maar onafhankelijk van de school

School en CLB werken samen aan de begeleiding van leerlingen. Het CLB neemt de begeleiding over als er een grotere of meer specifieke kennis rond hulpverlening nodig is dan op school aangeboden kan worden. Hoewel school en CLB samenwerken, blijven ze onafhankelijk van elkaar. Ze kunnen een verschillend standpunt innemen. Het belang van de leerling blijft voorop staan.

Bijzondere zorg voor wie minder kansen krijgt

CLB-medewerkers besteden meer aandacht aan leerlingen die door hun leefsituatie of door een beperking minder (ontwikkelings)kansen krijgen.

Gratis

Alle CLB-tussenkomsten zijn gratis. www.clbbrugge.be

a Voor wie is de tekst bedoeld? Waaraan merk je dat?

b Waar voor zou jij het CLB raadplegen? Waarvoor niet?

c Formuleer zelf een vraag over de tekst.

2 Lees tekst 2.

Tekst 2

Middagspel

De leerlingen van het eerste jaar beginnen het middagspel na het vierde lesuur, dus om 12.05 uur. Zij begeven zich onmiddellijk naar de aangeduide terreinen/lokalen en nemen deel aan de activiteiten.

Het middagspel van de tweedejaars begint om 12.35 uur. Ook zij gaan onmiddellijk naar de speelterreinen en nemen actief deel onder leiding van een leraar.

©VANIN

Leerlingen van de eerste graad kunnen voor het ontlenen van ballen voor het middagspel terecht in het sportlokaaltje. Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen terecht in het winkeltje in gebouw D. Ontlenen van materiaal kan alleen tegen een pand (leerlingenkaart, abonnement, identiteitskaart). Na het spel wordt het ontleende materiaal teruggebracht.

het beroepsgeheim: beroepsplicht om te zwijgen over dingen die je weet uit de privésfeer van anderen specifiek: speciaal, bijzonder, met bepaalde kenmerken

308 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
woord

Respecteer spel en sport van de anderen. Loop niet over hun spelterrein. Als je om een vakgebonden reden (bv. spreekbeurt voorbereiden) gebruik wenst te maken van een lokaal, zorg je ervoor dat je vooraf toestemming hebt van de vakleraar. Als je om een andere reden (bv. voorbereiden van Don Boscofeest) van een lokaal gebruik wenst te maken, vraag je de toestemming daarvoor aan de verantwoordelijke leraar. Op vertoon van je leerlingenkaart vraag je aan de leraar die assistentie heeft in de gang om het lokaal te openen. Enkel geopende lokalen mag je gebruiken.

www.dbhaacht.be

a Waar zou je die tekst kunnen aantreffen?

b Markeer in de tekst de afspraken die je goed vindt in het groen.

c Formuleer zelf een vraag over de tekst.

3 Bestudeer de gemarkeerde woorden in tekst 2.

a Wat is hun functie?

b Van welk werkwoord zijn die woorden afgeleid?

c Noteer de infinitief. Vervolledig ook de zin met het voltooid deelwoord.

• aangeduide:

De getuige heeft de dader

• ontleende: Mijn broertje heeft vier leesboekjes in de bibliotheek.

• geopende:

Gisteren is in onze stad een nieuwe broodjeszaak

d Gebruik de infinitieven nu ook als persoonsvorm in de verleden tijd.

• De getuige de dader .

• Mijn broertje vier leesboekjes in de bibliotheek

• Gisteren in onze stad een nieuwe broodjeszaak.

Het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

Voltooide deelwoorden kunnen gebruikt worden als bijvoeglijk naamwoord bij een zelfstandig naamwoord

Als een voltooid deelwoord bijvoeglijk wordt gebruikt, wordt het verbogen zoals een gewoon bijvoeglijk naamwoord.

Bv. De arbeiders hebben de weg verbreed. vd

De verbrede weg is ondertussen al in gebruik.

bn zn

©VANIN

De vorm van zo’n bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord komt niet altijd overeen met de persoonsvorm van de verleden tijd.

Bv. Hij verbreedde de weg. Het is nu een verbrede weg.

pv (ovt) bn

309 LES 1 aaN jou om te lezeN
wat

4

Tekst 3

Scouts en totems

Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier maken, genieten, zichzelf kennen en aanvaarden. De eerste keer je eigen potje koken op kamp levert rauwe patatjes op, maar een paar jaar later ben je de chef-kok tijdens de kookwedstrijd.

En wie echt niet van koken houdt, blinkt ondertussen uit in vuur maken, nieuwe tafelliederen verzinnen of prachtige tafelversiering maken.

Scouts en gidsen worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen en problemen vindingrijk aan te pakken. Zo leren ze doorzetten en ‘hun plan te trekken’ en ontdekken ze wat ze graag en goed doen en wat juist niet. Iedereen krijgt zo de kans om zijn mogelijk heden te ontplooien op het moment dat hij er klaar voor is.

Een scoutslid krijgt twee totems: een totem (meestal als jongverkenner/jonggids) en een voortotem (als verkenner/ gids, jin of leiding). De totem is de naam van een dier dat dezelfde eigenschappen heeft als de drager van deze totem. Totemisatie is het krijgen van een totem tijdens de scoutsloopbaan. Dat wordt gezien als een belangrijk moment binnen scouting.

a Aan wie is de tekst gericht? Waarom denk je dat?

b Welke totem zou jij voor jezelf kiezen? Welke voor je vriend of vriendin?

c Is er een andere totem die je jezelf of je vriend(in) zou geven? Verklaar waarom je een andere keuze maakt.

d Formuleer zelf een vraag over de tekst.

e Markeer in de tekst twee bijvoeglijke naamwoorden groen en twee voltooide deelwoorden geel. Je vindt hier informatie over enkele totems. Kies twee teksten uit en lees die. Heb je tijd over, lees dan gerust alles.

omschrijving eigenschappen

Deze hagedis is een schrokop. Hij is grappig, ondeugend, nieuwsgierig en uitdagend. De agame past zich vlot aan. Hij is erg snel, soms merkwaardig, maar ongevaarlijk. De agame is verzot op zon en warmte. Hij imiteert zijn vijanden door grootdoenerij.

De alpaca is een koppig en trots dier. Als hij ergens zijn zinnen op zet, is hij daar niet van af te brengen en volhardt hij hardnekkig. De alpaca is kieskeurig wat zijn voedsel betreft. De alpaca leeft in een goede verstandhouding met soortgenoten.

aanpassend, genietend, grappig, gulzig, imiterend, merkwaardig, nieuwsgierig, ondeugend, snel, uitdagend

hardnekkig, kieskeurig, koppig, sociaal, trots, verdraagzaam, volhardend

©VANIN

volhardend: blijvend volhouden

310 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
Lees tekst 3.
woord

De bever is een werkzaam, vooruitziend en voorzichtig knaagdier. Deze goede zwemmer en duiker leeft in kolonies. Hij verzet zich tegen dwang. De bever is sociaal, maar eerder zwijgzaam en kent weinig vijanden. Hij is ingenieus en heeft een enorme bouwlust. De bever is trouw en blijft zijn hele leven bij zijn partner.

bouwlustig, familiaal, hardwerkend, ijverig, ingenieus, trouw, vooruitziend, voorzichtig, vrijgevochten, zelfstandig, zwijgzaam

Het jachtluipaard leeft alleen, maar jaagt soms samen. Hij is aanhankelijk en speels. Het jachtluipaard is fraai en verstandig. Hij is het snelste landdier ter wereld. Hij besluipt zijn prooi sluw en sprint er dan razendsnel achteraan. Als de prooi voldoende voorsprong heeft, geeft het jachtluipaard op, uitgeput door de plotse uitbarsting van energie.

aanhankelijk, energiek, fraai, samenwerkend, sluw, snel, solitair, speels, verstandig

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/totem

OPDRACHT 3 Vul het voltooid deelwoord in. Maak dan van het werkwoord een bijvoeglijk naamwoord.

1 De vis is (beder ven) . De vis

2 De deur is pas (verven) . De pas deur

3 Hij heeft de laptop net (dichtklappen) . De laptop.

4 Ze heeft het vlees in de magnetron (ontdooien) . Het vlees

5 De drie postkaartjes zijn dan toch (schrijven) . De postk aartjes.

6 De dronken man die vluchtmisdrijf pleegde, is dan toch (vatten) De dronken man.

7 De arme hond is (slaan) . De hond

8 De wetenschappers hebben het toestel speciaal voor hen (ontwerpen)

Het speciaal toestel.

9 Het grote bedrag voor hun boete is uiteindelijk toch (betalen)

Het grote, bedrag

10 De oefening is nu helemaal (afwerken) . De helemaal oefening.

OPDRACHT 4 Vorm een bijvoeglijk naamwoord van het werkwoord tussen de haakjes.

©VANIN

1 Het nieuwe (overdekken) z wembad wordt zaterdag officieel geopend.

2 De (verplanten) struiken deden het niet zo goed.

solitair: eenzaam, alleen, geïsoleerd

311 LES 1 aaN jou om te lezeN
woord

3 De door de storm (verwoesten) steden zijn herbouwd.

4 Het (restaureren) museum zal voor het publiek binnenkort weer open zijn.

5 Het pas (openen) spor tpark heeft vier tennisterreinen.

6 Ik heb het resultaat van de (oplossen) puzzel gemaild.

7 Het (vermissen) vliegtuig heeft in de buurt van Parijs een (slagen) noodlanding gemaakt.

8 De pocketversie is goedkoper dan het (inbinden) boek .

9 Hij dankte zijn vrienden voor het (aanbieden) verjaardagscadeau.

OPDRACHT 5 Vul de krantenkoppen aan met het passende bijvoeglijk naamwoord. Tussen haakjes staat het voltooid deelwoord. Dat verbuig je als een bijvoeglijk naamwoord.

Nieuwe parking in gebruik genomen (vergroot)

Honderden dieren geslacht (besmet)

gangsters meteen gevat (ontsnapt) Illegaal muziek op personeelsfeest (gedownload)

Mooist dame wint weekendje Ardennen (gekleed)

Hoogst aantal doelpunten per wedstrijd (gescoord)

Fel reporter reageert gevat (geplaagd)

Hoogst restaurant sluit plots de deuren (gequoteerd)

Fel topacteur onherkenbaar (vermagerd)

man dient klacht in (geopereerd)

Aan verkeerde knie

1 (vergroot)

2 (besmet)

3 (ontsnapt)

4 (gedownload)

5 (gekleed)

6 (gescoord)

7 (geplaagd)

8 (gequoteerd)

9 (vermagerd)

10 (geopereerd)

Je kunt:

• het leespubliek van verschillende teksten bepalen;

• vragen over die teksten correct en duidelijk beantwoorden;

• een voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord in een context herkennen en gebruiken;

• je mening geven in een klasgesprek.

312 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
waarheen ©VANIN

Je krijgt de kans om zelf een stukje uit het schoolreglement te helpen opstellen. Leerlingen krijgen inspraak, maar het moet uiteraard nog goedgekeurd worden door de schooldirectie.

1 Je schrijft een stukje voor het schoolreglement. K ies uit deze titels: De eetzaal, Gsm-gebruik op school, Ontspanning tussen de middag, Planning van taken en overhoringen, Afspraken i.v.m. kledij.

2 Houd er rekening mee dat de tekst wordt gelezen door zowel ouders, leraren als leerlingen. Bereid het voor in duo’s. Denk met z’n tweeën na over de inhoud.

3 Maak de tekst op per twee. In je tekst komen minstens drie voltooide deelwoorden voor die als een bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden.

4 Laat de tekst nalezen door een klasgenoot en houd rekening met eventuele opmerkingen. Pas de tekst aan waar nodig.

5 Werk vervolgens met vier samen. Twee duo’s presenteren elkaar hun tekst. Ga met elkaar in debat over de inhoud.

reflectereN

6 Hoe verliep het?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je schrijft op een creatieve manier een stukje tekst voor een schoolreglement.

Je gebruikt voltooide deelwoorden op een correcte manier als bijvoeglijk naamwoord.

Je houdt bij het schrijven rekening met het leespubliek.

Je bent luisterbereid tijdens het groepswerk. 1

Je respecteert de mening van je klasgenoten tijdens het debat.

Schrijf een stukje schoolreglement ©VANIN

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

313 LES 1 aaN jou om te lezeN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
2 3 41 2 3 4
1
2 3 41 2 3
4
2 3 41 2 3
1
4
o vur o v ur
ov u r uItvoereN ovu r
orIëNtereN
voorbereIdeN

meningen en feiten herkennen

letterlijk en woordelijk verslag weergeven

verslag schrijven soorten verslagen benoemen

de verslaggever of correspoNdeNt

OPDRACHT 1 Wie is het?

1 Wie zijn deze personen? Wat doen ze precies?

Onder de foto staat een tip. Die kun je gebruiken om informatie over de personen op te zoeken. Noteer de beknopte informatie over deze mensen naast de foto.

analiste – voetbal

Het haar van de stripfiguur staat rechtop en is een kuif.

©VANIN

Waaruit bestaat de taak van een verslaggever? Vertel.

de correspondent: iemand die met iemand anders contact onderhoudt corresponderen: met iemand vanop een (verre) afstand informatie uitwisselen via brieven, e-mail, videogesprekken … beknopt: kort

314 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN les 2
reporter – New York
1
woord
A B C Het verslag in diverse vormen

Gisteren gebeurde er een zwaar ongeval op de autosnelweg richting Brussel. Een chauffeur van een sportwagen slalomde met hoge snelheid tussen wagens en had overduidelijk haast. Hoe kan dat toch! Ze zouden zo iemand zijn rijbewijs moeten afnemen. Het duurde niet lang voor een politiepatrouille de auto in de gaten had en achtervolgde. Ze probeerden de auto tevergeefs te doen stoppen. Of de politieagenten hier hun uiterste best deden, weten we natuurlijk niet, maar we vermoeden van niet. Het onvermijdelijke gebeurde; de snelheidsduivel ramde vier personenwagens en kwam uiteindelijk op de pechstrook tot stilstand. De wagen was onherstelbaar beschadigd. Gelukkig vielen er geen gewonden en was er enkel blikschade. In feite is dat al erg genoeg. Snelheidsduivels moeten heel zwaar gestraft worden. De politiediensten zullen de zaak verder onderzoeken en de roekeloze chauffeur wacht wellicht een zware straf.

Wat vind je niet passen in het verslag? Waarom? Markeer de tekst die zou moeten verdwijnen.

Het verslag

Een verslag is een stukje tekst dat een gebeurtenis op een correcte en objectieve manier weergeeft. Bijvoorbeeld een concert, een optreden, een wedstrijd, een ongeval, het bezoek van een belangrijk persoon.

Een verslaggever of correspondent brengt dikwijls vanaf de plaats van de gebeurtenis verslag uit.

verschIlleNde types verslageN

OPDRACHT 2 Lees de verslagen en beantwoord de vragen.

1 De fatale foto (Ronald Verheyen)

©VANIN

Op de eerste dag van de zomervakantie is de dertienjarige Tim met zijn vriend naar een platenzaak geweest om daar zijn vakantiegeld te besteden aan vinylplaten. Hij zit op een bankje in Antwerpen te genieten van de zon en van zijn aankopen, terwijl hij wat met zijn smartphone speelt. Foto’s maken vindt hij leuk, zomaar wat klikken en dat doet hij nu ook. Maar het voorval dat hij vastlegt, zal zijn vakantie volledig veranderen. Het grappige van dit verhaal is dat het vol verwijzingen zit naar bekende personen. Er lijkt een akelige grote hond te zijn. En wat is die gloed die Tim – net als anderen –ziet? Maar het is toch een thriller met een prettige spanningsboog voor de beginnende thrillerlezer. Er gebeuren genoeg akelige dingen, maar de beschrijvingen hadden nog wat meer spanning kunnen opwekken: dat kan de jeugd wel aan.

315 LES 2 het verslag IN dIverse vormeN
2 Lees de tekst.
wat 2

Ronald Verheyen (1951) is leraar van opleiding. In principe weet hij dus wel wat kinderen aankunnen. Bovendien brengt hij op een speelse wijze allerlei wetenswaardigheden onder de aandacht, over Wales en over de Engelse literatuur, zoals De Hond van de Baskervilles die in een van de Sherlock Holmesverhalen voorkomt. Het zou leuk zijn als jonge lezers daar nieuwsgierig naar worden!

Naar: www.leestafel.info

a Waarover wordt hier een verslag geschreven?

b Is het verslag objectief of niet? Waarom?

c Markeer een zin uit de tweede alinea waar objectieve gegevens in staan groen. Markeer een andere zin waar subjectieve gegevens in voorkomen geel.

d Markeer wat past: dit verslag is een recensie – een nieuwsverslag – een sfeerverslag.

2 Een prima smartphone

De smartphone Samsung Galaxy A5 is voorzien van een octa core-processor die een snelle multitasking biedt. De uitzonderlijke beeldresolutie is een eigenschap van deze smartphone. Hij beschikt over een Super Amoled-scherm die beelden in Full HD weergeeft. Dat is ideaal om je video’s te bekijken! De Samsung Galaxy A5 is water- en stofbestendig. Hij is uitgerust met een uitstekend fototoestel dat je toelaat om zelfs bij weinig licht mooie foto’s te maken. Om al je foto’s, video’s en muziek op je smartphone te kunnen opslaan, beschikt de Galaxy S5 over een opslagcapaciteit van 32 GB. Naar: www.vandenborre.be

a Markeer wat past: dit verslag is een recensie – een nieuwsverslag – een sfeerverslag.

b Markeer drie zinnen die voor een koper interessant kunnen zijn. Verklaar je keuze.

3 Bieber-fever!

Voor wie het nog niet wist: de ‘Bieber-fever’ is duidelijk in het land. De Canadese superster heeft gisteren zijn eerste van twee uitverkochte shows gespeeld in het Antwerpse Sportpaleis. Het werd een echt spektakel, maar net als Rihanna op Pukkelpop zong Bieber niet altijd live en lag de nadruk vooral op het visuele aspect. Al meer dan 36 uur vooraf kwamen tientallen tienermeisjes samen aan het Sportpaleis voor het concert van Bieber. Het was dan ook geen verrassing dat de zaal vooral gevuld werd door joelende tieners. Toch waren er ook opvallend veel volwassenen aanwezig voor Biebers ‘Purpose World Tour’. Er was ook Belgisch succes op het podium gisteravond. Bieber had voorafgaand aan het optreden drie Antwerpse meisjes laten selecteren om mee te dansen op het podium. Na afloop nam de Canadese ster uitgebreid de tijd om ze te bedanken met een applaus en een knuffel. www.hln.be

Markeer wat past: dit verslag is een recensie – een nieuwsverslag – een sfeerverslag.

4 Nieuws van de dag

K ies een van de teksten op diddit en beantwoord de vragen.

A Europa op weg naar eeuwige zomertijd? Gepalaver, een pingpongspel, maar nog geen beslissing

B Buitenbeenpop in Leopoldsburg is weer een feestje

©VANIN

C Zwaar ongeval met fietsers

• Waarover gaat het?

• Waar en wanneer speelt het zich af?

• Over welke personen of groepen wordt er gesproken?

• Worden hoofdzaken, details of allebei verteld?

• Wordt er objectieve of subjectieve taal gebruikt? Verklaar.

Markeer wat past: dit verslag is een recensie – een nieuwsverslag – een sfeerverslag.

316 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN

Boekverslag

Een recensie geeft een beoordeling van een boek, film, toneelstuk, game, maar bijvoorbeeld ook van een toestel. Naast enkele objectieve elementen geeft de zender ook zijn eigen mening. Een boekverslag is een voorbeeld van een opiniërende tekst.

Sfeerverslag

Bij een optreden, een festival of een grote sportgebeurtenis heerst een bepaalde sfeer. De zender beschrijft die sfeer in zijn verslag. Naast een aantal objectieve elementen komen er ook subjectieve meningen in voor. Een sfeerverslag is een mengvorm van een informatieve en opiniërende tekst.

Nieuwsverslag

Zo’n verslag vind je onder andere in de krant. Ook op een nieuwssite komen zulke korte of uitgebreidere verslagen voor; daar wordt het nieuws heel snel geüpdatet. Een nieuwsverslag is een voorbeeld van een informatieve tekst.

OPDRACHT 3 Schrijf een WhatsAppbericht.

Maak eerst een keuze.

• Je staat helemaal vooraan bij een optreden van een van je favoriete artiesten.

• Je hebt een schitterende plaats op de tribune in het stadion of in de zaal van je favoriete ploeg.

• Je staat in de winkel en twijfelt tussen twee truien.

Stuur een WhatsAppbericht naar je beste vriend of vriendin. Werk op een apart blad.

OPDRACHT 4 Schrijf een verslag.

K laar om nu al als een juniorjournalist in je pen te kruipen? Maak dan een sfeerverslag van:

• een gebeurtenis die je zelf meemaakte of hoorde vertellen;

• een schoolopdracht of -activiteit;

• een boek dat je las, een film die je zag, een nieuwe smartphone of een nieuwe game. Houd er rekening mee dat je leraar dat verslag ook kan lezen.

Gebruik variatie in de zinnen: bevestigende, ontkennende, mededelende, vragende, bevelende … zinnen.

Je kunt:

• vlot correcte informatie opzoeken over een bepaald onderwerp;

• in een tekst objectieve van subjectieve taal en feiten van meningen onderscheiden;

• verschillende types van verslagen herkennen;

• een passend WhatsAppbericht schrijven;

• een correct en vlot verslag schrijven.

updaten: aanvullen met recente informatie (update – updatete – geüpdatet)

317 LES 2 het verslag IN dIverse vormeN
tip
wat
woord waarheen ©VANIN

Verslag van een beeldfragment

Aan de hand van een kort beeldfragment stel je een verslag op.

orIëNtereN

vur

1 Kies een van de drie beeldfragmenten. Je mag ook een ander fragment kiezen.

2 Maak een kort verslag bij het fragment. Daarbij mag je een aantal gegevens verzinnen.

3 Zorg dat je vlot notities kunt nemen tijdens het kijken en luisteren. Je mag het fragment meermaals bekijken. Als je het zelf kunt stopzetten en terugspoelen, is dat ideaal.

tip

Vlot noteren betekent ook afkortingen gebruiken, in telegramstijl de kernboodschap noteren.

4 Bekijk en beluister het fragment.

5 Lees aandachtig de tekst die verschijnt in het fragment. Die kan je op weg helpen om structuur in je verslag te stoppen.

6 Zorg voor objectief taalgebruik.

7 Maak een keuze uit deze fragmenten:

• fragment 1: Allemaal samen: tijgers, leeuwen, honden en hyena’s;

• fragment 2: Verlamde student haalt eigenhandig zijn diploma op;

• fragment 3: De prijs voor de domste inbreker van het jaar is bekend.

reflectereN

8 Hoe verliep het?

ovu r

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je kunt tijdens het kijken en luisteren vlot en correct notities nemen.

Je stelt een gestructureerd sfeerverslag op.

Je gebruikt de tekst uit het fragment als leidraad.

Je kunt verzonnen gegevens op een passende manier in je fragment verwerken

Werkpuntje voor jezelf:

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

©VANIN

318 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
Werkpuntje voor je klasgenoot: o
o v ur voorbereIdeN
ov u r uItvoereN

Boeken en genres

genres en pictogrammen herkennen

verhaallijn schetsen

fictie en non-fictie onderscheiden

interviewen

genieten van jeugdliteratuur

chronologie herkennen

eeN INtervIew met jeugdauteur marc de bel

OPDRACHT 1 Bekijk en beluister het interview. Beantwoord daarna de vragen.

1 Welke vraag zou de interviewer gesteld hebben aan de auteur? Markeer de vraag die het best past.

a Voor wie schrijft u?

b Wie bent u?

c Bent u eerder een schrijver voor jongeren of voor volwassenen?

d Wie zijn uw lezers?

e Welk genre schrijft u het liefst?

f Waarom schrijft u boeken voor kinderen, jeugd en volwassenen?

2 Welke boeken schreef Marc de Bel aan het begin van zijn carrière?

3 Welk genre boeken schrijft hij nu ook?

4 Welk antwoord geeft de auteur op de vraag die jij markeerde?

5 Las je al boeken van Marc de Bel? Welke?

6 Welke vragen zou je de auteur zelf nog willen stellen? Waarom?

OPDRACHT 2 Observeer deze tekst.

1 Welke tekst verwacht je? Wat zou het doel van de schrijver kunnen zijn? Met welk doel zou iemand de tekst lezen?

2 Lees nu de tekst en beantwoord daarna de vragen.

Cruysem 1634. Nelle woont sinds haar geboorte bij haar tante Clara in een lemen huisje aan de rand van het Hollebeekbos. Het lukt hen nog net om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook al ligt het land er verdord bij, toch duiken er om de haverklap rondzwervende roversbendes op en maakt de pest, die als een hete, moordende wind over Vlaanderen waait, almaar meer slachtoffers. Het lijkt wel of de duivel ermee gemoeid is. In het dorp nemen de roddels toe en wordt tante Clara, wier vader ook al de naam had een tovenaar te zijn, steeds meer met de vinger gewezen

©VANIN

verdord: volledig uitgedroogd (landschap) met de vinger wijzen: iemand de schuld geven van iets

319 LES 3 boekeN eN geNres les
3
1
woord
elkaar

Dit boek is een geromantiseerd verhaal dat gebaseerd is op een echt gebeurd verhaal in 1634. We volgen Nelle, die bij haar tante Clara woont aan de rand van het Hollebeekbos. Ze hebben het niet makkelijk; roversbendes en de pest domineren hun omgeving. Hoe meer slachtoffers de pest maakt in hun dorp, hoe vaker tante Clara met de vinger wordt gewezen. Ze werd als heks beschouwd. Haar vader stond immers bekend als een tovenaar. Clara werd levend verbrand …

De eerste historische roman van Marc de Bel, Epinona, speelde zich af in het bronzen tijdperk en werd bekroond door de KJV. Ook in deze roman gaat de Bel de historische toer op; het verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten uit de zeventiende eeuw. Het hoofdpersonage Nelle is het veertienjarige nichtje van Clara De Vos, een heks die in 1634 tot de brandstapel veroordeeld werd. Het boek is chronologisch opgedeeld in drie delen. In die delen staan telkens verschillende personages centraal. Die duidelijke structuur maakt dat een historisch verhaal als dit wel eenvoudig te volgen is. Ook de taal is eenvoudig en staat dit keer niet bol van de typische gekke woordspelletjes en namen die Marc de Bel zo kenmerken. Opmerkelijk is hoe de Bel erin slaagt om ware historische feiten te vermengen met een verhaal dat ook hedendaagse jongeren kan aanspreken.

Clara De Vos, de heks door wie het verhaal geïnspireerd is, was in werkelijkheid een heks uit Nokere, vlak bij het dorp van de Bel, Kruishoutem. De geschiedkundige kring van die gemeente startte een onderzoek over Clara’s leven en zo raakte de Bel geïnspireerd door haar verhaal. Vervolgens ontstond deze historische roman.

Naar: www.pluizer.be

3 De tekst is een recensie. Wat wordt daarin beschreven?

4 Is deze tekst fictie of non-fictie? Waaruit leid je dat af? Wat is fictie? Staaf je verklaring met wat je in de tekst vindt. Markeer in de tekst.

5 Bekijk het fragment. Welk genre is het boek Nelle?

Zet het fragment je aan het boek te lezen? Waarom wel/niet?

6 Markeer in de tekst de elementen waarover je iets verneemt in het fragment. Vergelijk je antwoorden met die van een klasgenoot of bespreek het in de klas.

je favorIete geNre bIj fIctIe

OPDRACHT 3 Zoek het genre.

1 Combineer pictogram en genre. Kies uit: avonturenverhaal – fantasyverhaal – humor – sprookje – detective – dierenverhaal

©VANIN

domineren: de bovenhand nemen, sterker zijn dan de andere bekroond worden: een prijs krijgen

320 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
1 2 3 4 5 6
woord 2

2 Noteer in de rechterkolom het passende boekengenre naast de beschrijving. Noteer ook het cijfer van het passende pictogram.

nr. beschrijving boekengenre

In deze verhalen hebben de gebeurtenissen een heel avontuurlijk karakter. Het zijn spannende verhalen waarin de actie centraal staat.

Verhaal dat zich afspeelt in een denkbeeldige wereld waarin meestal een zoektocht en/of een strijd tussen goed en kwaad centraal staat. Magische en mythologische figuren en elementen spelen een opvallende rol.

Verhaal met veel komische gebeurtenissen of figuren. De schrijver wil je aan het lachen krijgen.

Vertelsel met wonderbaarlijke elementen en wezens uit de verbeelding: tovenarij, kabouters, sprekende dieren of planten … Ook verhalen rond sprookjesfiguren (prinsen, prinsessen, heksen …) vallen onder dit genre.

Verhaal over het naspeuren en ontrafelen van een misdaad door de politie, een detective of amateurspeurders. Verhaal waarin een dier centraal staat. Het dier of de dieren moet(en) wel dierengedrag vertonen. Voorbeelden zijn o.a. verhalen rond katten of honden. Paarden krijgen het genre ‘Paardenverhalen’.

3 Houd je van chronologische verhalen of eerder van boeken met flashbacks en/of flashforwards? Waarom?

4 Welk boekengenre geniet je voorkeur? Waar houd je helemaal niet van?

5 Stel de vraag even aan de hele klas en maak een rangschikking op. Gebruik daarbij de cijfers van de pictogrammen. Geef elk genre punten van 1 tot 6; 6 is de hoogste score. Wat is het populairste genre?

ontrafelen: uitzoeken hoe iets precies in elkaar zit

321 LES 3 boekeN eN geNres
woord ©VANIN

Het AcHterHuis, aNNe fraNk

OPDRACHT 4 Bekijk en beluister het fragment op diddit, lees de website en klik op enkele links.

1 Beantwoord deze vragen. Werk in duo’s.

a Over wie gaat het?

b Wat wordt er verteld?

c Wat zie je?

d Welke gevoelens roept dat op?

e Wat weet je er al over?

Kruis de passende antwoorden aan nadat je het filmfragment bekeken hebt.

Waardoor werd Anne Frank bekend?

Waarom kreeg Hitler steeds meer aanhangers en macht?

Waarom werden de joden door de Nazi’s gehaat?

Waarom besluit de familie Frank plots onder te duiken?

Wat zijn die zogenoemde werkkampen in werkelijkheid?

Waarover schrijft Anne in haar dagboek?

Wat is de schuilplaats van Anne nu geworden?

Wat besloot haar vader toen hij haar notities vond?

{ Door haar dagboek dat ze schreef aan het begin van de Tweede Wereldoorlog

{ Door haar dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog.

{ Omdat alle Duitsers de joden haatten.

{ Omdat hij in een (economisch) moeilijke periode beloofde de problemen op te lossen.

{ Omdat de joden in een economisch moeilijke tijd arbeidsplaatsen van de Duitsers innamen. Zo was er minder werk voor Duitsers.

{ Omdat de Nazi’s de joden de schuld van de problemen gaven.

{ Omdat de zus van Anne Frank in de problemen kwam met de Duitsers.

{ Omdat de zus van Anne plots wordt opgeroepen om naar een zogenoemd werkkamp te gaan.

{ Eigenlijk zijn dat concentratie- en vernietigingskampen.

{ Dat zijn eigenlijk gevangenissen waar alle bezittingen van joden vernietigd werden.

{ Ze schrijft over de oorlog en over wat haar familie meemaakt.

{ Ze schrijft over het Achterhuis, de oorlog en over wat ze denkt en voelt.

{ Het is een museum geworden met jaarlijks een miljoen bezoekers.

{ Het is een museum geworden waar een miljoen mensen alles over de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank te weten kunnen komen.

{ Hij besloot dat de wens van Anne, een boek uitgeven, uitgevoerd moest worden.

{ Hij besloot dat alle teksten van Anne over de hele wereld bekend moesten worden door ze in boekvorm te publiceren.

322 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
3
©VANIN

©VANIN

OPDRACHT 5 Lees een stukje uit Het Achterhuis van Anne Frank in stripvorm.

©VANIN

©VANIN

©VANIN

©VANIN

Het Achterhuis. Graphic Diary. In de bewerking van Ari Folman en David Polonsky, © 2017 by Anne Frank Fonds, Basel Published by courtesy of Liepman AG, Zurich ©VANIN

1 Probeer kort te schetsen wat er gebeurt. Voorspel ook het vervolg: wat zou er al gebeurd zijn en nog kunnen gebeuren?

Hoe zou het verhaal evolueren? Welke afloop zou het verhaal kunnen kennen? Vertel maar.

2 Plaats de letters van de gebeurtenissen op de tijdslijn in een chronologische volgorde.

A Anne wordt gewekt om naar de schuilplaats te gaan.

B De zus van Anne k rijgt een oproep.

C De familie Frank maakt kennis met het Achterhuis.

D De spullen van het gezin Frank worden naar een onbekende schuilplek gebracht.

E De familie Frank is volop bezig met hun woning leeg te maken en schuilt in het bos uit schrik voor Duitse soldaten. verhaallijn

De verhaallijn in een boek beschrijft wat het personage in het begin, in de loop van het verhaal en op het einde meemaakt.

Als de gebeurtenissen verteld worden in de volgorde zoals ze plaatsvonden, dan spreek je van een chronologisch verhaal.

Je kunt:

• informatie uit een interview vergelijken met een recensie;

• genieten van een fragment uit een jeugdboek;

• de verhaallijn van een (strip)verhaal schetsen;

• chronologie in een verhaal herkennen;

• fictie en non-fictie onderscheiden.

kort schetsen: op een korte of beknopte manier beschrijven met woorden evolueren: zich geleidelijk ontwikkelen de afloop: het einde

329 LES 3 boekeN eN geNres
3 Stel dat je Anne zou kunnen interviewen. Welke vragen zou je haar stellen?
woord wat waarheen ©VANIN

Breng je boek aan de man!

orIëNtereN o vur

1 Zoek een boek dat je de moeite waard vindt om te lezen en dat ook geschikt is voor je k lasgenoot: het sluit aan bij zijn/haar interesses. Probeer je klasgenoot daarvan te overtuigen.

o v ur

2 Je hebt een pc, laptop of tablet nodig.

uItvoereN

voorbereIdeN ov u r

3 Werk in duo’s. Bereid enkele vragen voor en interview elkaar. Probeer van elkaar te weten te komen welk genre de voorkeur geniet, of je klasgenoot wel of niet graag leest, wat hij precies zo leuk of lastig vindt aan lezen.

4 Met die gegevens zoek je naar een geschikt boek voor je klasgenoot.

5 Surf naar de link op diddit. Je mag uiteraard ook een andere goede boekensite als bron gebruiken. Zoek bij kinderboeken van 10-12 jaar of bij jeugdboeken van 12-17 jaar.

6 Noteer enkele troeven van je boek. Je kunt van dit schrijfkader gebruikmaken. Noteer gerust nog meer elementen.

Wat meteen opvalt en leuk is aan dit boek is …

Je moet dit absoluut lezen, want …

Daarom is dit boek heel geschikt voor jou:

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar toch …

7 Overtuig je klasgenoot. Wissel daarna de rollen om.

330 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
©VANIN

ovu r reflectereN

8 Beoordeel elkaars interview en het moment waarop je elkaar probeert te overtuigen om het boek te lezen.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

stelt duidelijke vragen in het interview.

Je hebt een geschikt boek gevonden voor je klasgenoot.

kunt je klasgenoot overtuigen.

Werkpuntje voor jezelf:

331 LES 3 boekeN eN geNres
1 2 3 41 2 3
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4
Je
4
Werkpuntje voor je klasgenoot: ©VANIN

Over vragen, voornaamwoorden en de kern

vraagwoorden en vragen herkennen

congruentie toepassen

getuigen en interviewen kern en bepaling aanduiden

betrekkelijk voornaamwoord herkennen, benoemen en gebruiken

De leukste openluchtzwembaden

Niets is beter dan een frisse duik bij zomerse temperaturen. Behoor jij ook niet tot de gelukkigen met een zwembad in eigen tuin? Geen nood, wij lijsten voor jou even de plekken in Vlaanderen op waar je kunt zwemmen in openlucht: gewoon handdoekje leggen, ogen sluiten en doen alsof je aan de Costa del Sol ligt.

Hier kun je deze zomer plonzen onder de blote hemel:

West-Vlaanderen

Oké, in West-Vlaanderen hebben ze ook al de zee. Toch is er daarnaast nog een ruim aanbod aan openluchtzwembaden. In Wielsbeke kun je terecht voor openluchtzwemmen én minigolf, en bij uitzonderlijk mooi weer wordt er ook ‘s nachts gezwommen – met dj en muziek. De Krekel in Izegem blinkt dan weer uit wat betreft waterglijbanen. En wie niet kan kiezen tussen zeewater en chloorwater, moet naar Oostende of Koksijde.

Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen kun je op verschillende plekken terecht voor een duik onder de blote hemel. In Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke is het naast rustig wandelen en fietsen ook heerlijk afkoelen in het openluchtzwembad. Wie liever droog blijft, kan met een roeibootje de vijver op. Ook Recreatiepark De Ster in Sint-Niklaas heeft een grote zwemvijver, ruime ligweide en een gigantisch springkasteel dat op het water drijft.

Antwerpen

Antwerpse stadmussen nemen een verfrissende duik in een openluchtzwembad op Linkeroever. In Deurne is er een ecologische zwemvijver. Het Zilvermeer in Mol is een klassieker bij openluchtzwemmers: al generaties lang wordt hier verkoeling gezocht op warme dagen.

Brussel

In Brussel is helaas geen plaats voor een openluchtzwembad. Dat loste Bozar vorig jaar handig op door er tijdelijk zelf eentje te installeren, met groot succes. Dit jaar was daarvoor jammer genoeg geen toelating en dus kun je niet gaan zwemmen op NO POOL FOR EVERYONE. Spreid je handdoekje uit en kom gezellig zonnebaden rond het niet-zwembad; verkoeling vind je helaas enkel in je frisse drankje.

©VANIN

de stadsmus: iemand die graag in een stad woont, verblijft

332 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN les
4
heldere vrageN eN aNtwoordeN OPDRACHT 1 Lees de tekst en vul daarna in de tabel de passende vraag bij het antwoord aan.
1
woord

Vlaams-Brabant

Ook in Vlaams-Brabant kunnen waterratten en zonnekloppers hun hart ophalen. Provinciedomein Halve Maan in Diest heeft een ruim openluchtzwembad met een hagelwit strand erbij en ook in Hofstade kun je gaan strandliggen en zwemmen in de bewaakte zone.

Limburg

Limburgers worden niet aan hun lot overgelaten bij heet weer: in Hasselt is er openluchtzwembad Kapermolen, in Lommel recreatiedomein Parelstrand en in Zonhoven recreatiedomein Heidestrand. Staat je strandtas al klaar?

Naar: www.uitinvlaanderen.be

1 Vul in de linkerkolom de passende vraag in.

In de rechterkolom staat een antwoord dat in de tekst te vinden is.

vraag antwoord

plekken in Vlaanderen waar je kunt zwemmen in de openlucht

Daarvoor kun je in Wielsbeke terecht.

vorig jaar

Limburgers een hagelwit strand

Drie: een grote zwemvijver, een ruime ligweide en een gigantisch springkasteel dat op het water drijft.

2 Welke soort vragen stelde je?

Waaraan herken je die vragen? Welke soort woorden gebruikte je telkens om een vraag te formuleren?

©VANIN

je hart ophalen: dingen doen waar je veel plezier aan beleeft aan je lot overgelaten: niemand helpt je, je moet je alleen redden

333 LES 4 over vrageN, voorNaamwoordeN eN de kerN
woord

de eNe vraag Is de aNdere NIet

OPDRACHT 2 Bekijk de afbeelding. Op diddit vind je een link naar de website met meer gelijkaardige foto’s.

Hoe kan ik openhartig met mijn ouders praten over gevoelige onderwerpen?

Met mijn ouders onderhandelen over grenzen, regels en afspraken, hoe pak ik dat aan?

Gelden dezelfde afspraken in alle gezinnen?

Ik wil meer samendoen met mijn gezin. Hoe begin ik daar aan?

Hoe krijg ik iets gedaan van mijn ouders?

Hebben ouders ook rechten en plichten?

Moet ik alles aan mijn ouders vertellen?

Hoeveel zakgeld krijg jij wekelijks? (11-13)

Kan ik mijn ouders vertrouwen?

Bron: www.watwat.be

Welke soorten vragen staan in beide kolommen? Noteer dat bovenaan. Noteer in beide kolommen passende voorbeelden van vragen die je op de afbeelding of op de website vindt.

Hoe kan ik openhartig met mijn ouders praten over gevoelige onderwerpen? Gelden dezelfde afspraken in alle gezinnen?

©VANIN

334 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
2

OPDRACHT 3 Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Vergroeid met de smartphone

Je vindt een smartphone superbelangrijk? In jouw dagelijks leven kun je die wellicht niet meer missen. Het nieuws dat je vrienden en vriendinnen jou willen melden, wil je meteen te weten komen. Je bent al toe aan een nieuw toestel? De nodige euro’s die je daarvoor nodig hebt, spaarde je ondertussen bijeen? Op speciale sites die heel wat info over smartphones bieden, zoek je dan het toestel dat jou het meest aanspreekt. Je kunt niet echt kiezen? Lees dan enkele recensies en reviews van gebruikers. Je bent daardoor geholpen? Dan kun je de knoop doorhakken. Succes met je nieuwe aankoop!

1 Hoeveel vragen staan er in dit stukje?

2 Als je op het einde van die zinnen een punt zou plaatsen in plaats van een vraagteken, wat valt er dan op?

3 Lees ze nu eens hardop. Wat stel je vast?

4 Waarom lees je die zinnen als een vraag?

5 Hoe noem je zulke vragen?

Vragen met en zonder vraagwoord

Op een vraag met een vraagwoord geef je een ander antwoord dan ja of nee.

Wat kun je allemaal bestellen?

Hoe moet je een gaatje in de muur boren?

Waar is het ijs het lekkerst?

Een vraagwoord staat dikwijls vooraan in de zin. Het kan ook een deel van het eerste zinsdeel zijn.

Bv. Aan wie heb jij gisteren jouw powerbank uitgeleend?

Veelgebruikte vraagwoorden zijn: wie, waar, wat, waarom, wanneer, hoe, hoeveel

Een intonatievraag heeft de vorm van een mededelende zin en eindigt met een vraagteken. Door de stijgende intonatie die gebruikt wordt, klinkt de zin als een vraag.

Bv. De stortbui heeft voor wateroverlast gezorgd? Jij bent deze morgen naar de kapper geweest?

Een vraagwoord kan een vragend voornaamwoord zijn (zoals wie, wat, welke) of een vragend bijwoord (zoals waar, wanneer, hoe).

©VANIN

335 LES 4 over vrageN, voorNaamwoordeN eN de kerN
wat

OPDRACHT 4 Formuleer een vraag met de volgende vragende voornaamwoorden.

Wie?

Wat?

Wat voor een?

Welke?

OPDRACHT 5 Noteer de nummers van de vragen met een vragend voornaamwoord.

1 Wie hoor je op zaterdagmorgen op de radio?

2 Wanneer komt hij terug uit Zuid-Afrika?

3 Heb jij gisteren ook de trein gemist?

4 Wat heb je gisteren in het atelier gemaakt?

5 Welke trein moet ik nemen naar de kust?

6 Wie neemt welke trein naar huis?

7 Wat voor een dag is het vandaag?

8 Welke hond past bij mij?

9 Wat voor een winter verwachten de weermannen?

10 Komen ze straks op tijd naar huis?

Vragende voornaamwoorden komen in deze zinnen aan bod:

op zoek Naar het belaNgrIjkste woord

OPDRACHT 6 Welk woord geeft weer wat je op de foto ziet?

1 Noteer bij dat woord ook een passend lidwoord en één bijvoeglijk naamwoord. Noteer dat naast de foto.

aan dat snoepkraampje verkocht worden …

rondhuppelt in de tuin …

2 Hoe noem je het belangrijkste woord van een woordgroep? Schrijf naast dat woord in de tabel de letter K.

3 Vul de rechterkolom aan met jouw woordgroep en het woord die of dat

4 Wat is de functie/taak van de woorden voor of achter de kern?

336 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
3
©VANIN

OPDRACHT 7 Zorg voor de overeenkomst tussen het onderwerp en de persoonsvorm.

1 Vul aan met een vorm van ‘gaan’.

a Een speler niet ak koord met de trainer tijdens de vorige match.

b Twee spelers niet ak koord met de trainer tijdens de vorige match.

c Een ploeg spelers niet ak koord met de trainer tijdens de vorige match.

Onderzoek de derde zin. Welk woord bepaalt het getal van de persoonsvorm? Bespreek per twee.

2 Onderzoek ook deze zinnen. Onderstreep eerst de kern van het onderwerp.

Een kudde koeien liep te grazen. Een bende jongeren maakte ruzie.

Wat kun je besluiten? Markeer.

Woorden die een groep aanduiden, zijn het belangrijkste woord of de kern van het onderwerp. De persoonsvorm bij zo’n onderwerp staat daarom in het enkelvoud/meervoud.

Als het onderwerp in het enkelvoud staat, staat de persoonsvorm ook in het enkelvoud. Als het onderwerp in het meervoud staat, verandert de pv ook naar het meervoud. Dat verschijnsel heet congruentie

Soms bestaat het onderwerp uit een woordgroep. Het getal komt dan overeen met de kern van het onderwerp.

3 Ver volledig de tekst met het werkwoord in het passende getal. De zanger had zijn publiek volledig mee. De groep mensen (applaudisseren, vt) minutenlang. Dat soort artiesten (hebben, tt) altijd succes bij het brede publiek. Een reeks nummers (worden, tt) gezongen en iedereen zingt mee. Een aantal nummers (zijn, tt) zelfs over de landsgrenzen heen bekend. De honderden aanwezigen (kijken, vt) al wekenlang uit naar dit moment.

Zoek eerst de kern van het onderwerp.

Het belangrijkste woord in een zinsdeel dat bestaat uit een woordgroep, is de kern van die woordgroep.

337 LES 4 over vrageN, voorNaamwoordeN eN de kerN
hoe
tip wat ©VANIN

OPDRACHT 8 Zorg voor de overeenkomst tussen het onderwerp en de persoonsvorm.

1 Het aantal leerlingen (verdubbelen, ovt) op die school in enkele jaren tijd.

2 Een kudde schapen (grazen, ott) op de helling van de heuvel.

3 Slechts een van de jongens (lopen, ovt) tot aan de finish.

4 Volgende week (komen, ott) de ploeg spelers aan in de luchthaven.

5 Duizenden suppor ters (aanmoedigen, ott) hun team aan.

6 Wanneer (verwachten, ott) Philip en Elise hun baby?

7 Het publiek (juichen, ott) wanneer de popzanger op het podium verschijnt.

8 Een reeks maatregelen (worden) door het parlement goedgekeurd.

OPDRACHT 9 Maak zinnen met deze woordgroepen als onderwerp. Wees creatief en zoek zelf een werkwoord.

1 Een bende jongens …

2 De club basketbalspelers …

3 Molly en Des …

4 Een vijftal meisjes van onze klas …

5 Vijf k inderen …

6 Alle ouders …

7 Een massa problemen …

8 Die reacties …

het betrekkelIjk voorNaamwoord

OPDRACHT 10 Ken je de voornaamwoorden nog? Bespreek mondeling.

1 De persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden heb je vorig jaar geoefend. Je kent ze ook al in vreemde talen, maar dikwijls hangt de keuze voor een specifiek voornaamwoord af van andere factoren dan in het Nederlands.

Bekijk deze Nederlandse woorden in het Frans en het Engels.

mijn boek – mijn vriendin – mijn ouders mon livre – mon amie – mes parents my book – my friend – my parents

Bespreek per twee het verschil / de gelijkenis. Wat bepaalt de keuze/vorm van het bezittelijk voornaamwoord?

2 Bij andere voornaamwoorden ontdek je ook verschillen/gelijkenissen. Onderzoek ook deze.

©VANIN

dit meisje – dat meisje – deze meisjes – die meisjes cette fille – ces filles

deze jongen – die jongen – deze jongens – die jongens ce garçon – ces garçons

338 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
4

Om in de Franse taal te weten welk aanwijzend voornaamwoord je moet gebruiken, kijk je naar het zelfstandig naamwoord dat er direct achter staat. Er zijn namelijk verschillende vormen voor mannelijk enkelvoud, vrouwelijk enkelvoud en (mannelijk en vrouwelijk) meervoud.

In het Frans zijn er geen aparte woorden voor deze/dit en die/dat

In het Nederlands is er een betekenisverschil tussen dit – dat, deze – die …

Met die aanwijzende voornaamwoorden wijs je iets aan dat zich eerder dichtbij of verder van je af bevindt. Dichtbij of verder van je af?

• de leerling g deze leerling

• de jongen g die jongen

• het schilderij g dat schilderij

• het huis g dit huis

Je kunt een aanwijzend voornaamwoord vervangen door een ander aanwijzend voornaamwoord. Breng het ‘dichtbij’.

• het boek g dat boek boek

• het gerecht g dat gerecht gerecht

• de schoenen g die schoenen schoenen

• de broek g die broek broek

OPDRACHT 11 Lees de tekst.

1 Zoek de voornaamwoorden in deze tekst.

Ook zo’n, zulke, dergelijke, zelf, dezelfde, diezelfde, hetzelfde … zijn aanwijzende voornaamwoorden.

Er zijn beelden vrijgegeven van de Thaise jongens. Ze zijn na meer dan twee weken uiteindelijk gered uit een grot. Dat moment was erg aangrijpend. Die beelden vergeet je nooit. Ze worden verzorgd in het ziekenhuis. De jongens zitten met mondkapjes in een ziekenhuisbed en ze zwaaien naar hun ouders achter het raam. Je houdt het niet voor mogelijk, maar ze verkeren in een prima gezondheid. De arts zei: ‘Ik stond ervan versteld. Ze zijn in opperbeste gezondheid. Toen ik het jongste voetballertje vroeg hoe hij zich voelde, lachte hij uitbundig en stak zijn duim omhoog.’

a Welke persoonlijke voornaamwoorden herken je in de tekst? Markeer ze.

b Welke bezittelijke voornaamwoorden herken je in de tekst?

2 Vul de ontbrekende woorden aan.

• De dieren tot de oudste op behoren, zijn dolfijnen, samen met sommige zeeschildpadden, krokodillen en haaien. Toch dreigen verschillende dolfijnsoorten binnenkort voorgoed te verdwijnen. Het geluid ze maken, is een soort klik.

• De tennisser het meest verdiende de afgelopen dertien jaar, is Roger Federer. Het bedrag hij opstreek door met een racket tegen een balletje te slaan, is fenomenaal.

• De vrouw deed in de winkel niets verdacht leek. Daardoor viel ze niet op bij de winkelbediende.

• Kruiden, look , ajuin, olie en azijn is alles je nodig hebt om die dressing te maken.

©VANIN

• Bij warme temperaturen moet je bereid voedsel snel in de koelkast stoppen, iedereen wel weet.

• De speler, de trofee van man van de match werd gegeven, bedankte het publiek uitvoerig.

a Welk voorzetsel zou je kunnen schrijven voor het woord dat je invulde bij de laatste zin?

b Waarnaar verwijzen de woorden die je invulde?

De woorden die je invulde, zijn betrekkelijke voornaamwoorden

339 LES 4 over vrageN, voorNaamwoordeN eN de kerN
tip

Het betrekkelijk voornaamwoord

Een betrekkelijk voornaamwoord verwijst naar een woord dat er vlak voor staat of een woordgroep die er vlak voor staat. Wat ervoor staat, noem je het antecedent

Na een het-woord volgt dat

Bv. Het geschenk dat ik kreeg voor mijn verjaardag, was een echte verrassing.

Na een de-woord volgt die

Bv. De bagage die niet mee was met de vlucht, werd later naar het hotel gebracht.

Als het antecedent een meewerkend voorwerp is, wordt wie gebruikt.

Bv De jongen (aan) wie een glaasje water werd gegeven, is ondertussen weer wat beter.

Is het antecedent het onbepaalde woord alles, niets, iets, al of is het een volledige zin of een overtreffende trap? Dan volgt wat als betrekkelijk voornaamwoord.

Bv. Er was niets wat ik niet lustte.

Hij schonk alles wat hij bezat aan een goed doel.

Al wat hij kon doen, was gewoon beschikbaar zijn.

Bij een volgend bezoek aan de stad vonden we nog iets wat we nog niet hadden gezien.

Te veel suiker eten is niet gezond, wat iedereen wel beseft.

Het beste wat ons kon overkomen, was dat we opnieuw een ritje mochten maken.

OPDRACHT 12 Lees de korte inhoud van Het nieuwe spookhuis, een boek van Tjerk Noordraven.

Het nieuwe spookhuis op de kermis heeft een levensechte mummie die uit zijn sarcofaag kruipt, een faun en zelfs een doodenge vampier die dreigend op je afspringt. Nera ontdekt dat die griezels echt zijn. Ze zijn ontvoerd door Herwald, de eigenaar van het spookhuis. Nera besluit om de griezels te helpen. Maar dat is niet zonder gevolgen ...

1 Weet je het nog?

a Welke persoonlijke voornaamwoorden herken je in de tekst? Markeer ze.

b Zoek het bezittelijk voornaamwoord. Markeer het in een andere kleur.

c Deze aanwijzende voornaamwoorden staan in de tekst:

2 Onderzoek de onderstreepte voornaamwoorden. Waarnaar verwijzen ze?

©VANIN

OPDRACHT 13 Vul de ontbrekende woorden aan.

1 Het verhaal hij aan het schrijven is, wordt prachtig.

2 Het boek ik lees, is erg spannend.

Zoek waarnaar het ontbrekende woord verwijst.

3 De jeugdleider vertelde enthousiast over het spel hij de vorige avond bedacht had.

4 Het meisje piloot wil worden, heeft zich bij Defensie aangemeld.

340 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
wat
tip

5 Frieda speelt fijn met haar broertje, haar moeder erg leuk vindt.

6 Het enige ik wil, is een weekend naar zee.

7 De sollicitant zich als eerste voor de job aanbood, werd later ook aangenomen.

8 De tafel je op de foto ziet, bieden ze te koop aan.

9 Ze vertelde de agent niets hij nog niet hoorde.

10 Het spannendste we met de groep gedaan hebben, was bungeejumpen.

OPDRACHT 14 Vul het passende betrekkelijk voornaamwoord in.

a De trainer vertelde over de oefening hij meermaals uitvoerde met zijn spelers.

b Al je nodig hebt om een vogelhuisje te maken, is wat hout en spijkers.

c Het meisje aangereden werd, was nog maar tien jaar.

d Niets hij deed was in orde; er is nog werk aan de winkel!

e Ken jij het jongetje ver velende geluiden maakt terwijl hij eet?

f De k raan door de hevige wind tegen de gevel viel, werd afgebroken.

g Het mooiste ze zongen, was een heel gevoelig liedje over vroeger.

h Auto’s rijden vaak veel te snel binnen de bebouwde kom, de politie ook vaak vaststelt.

i Mijn vriendin las alle boeken de laatste twee maanden in de bibliotheek aangeraden werden.

j De persoon het beeldje overhandigd werd, was de moeder van de winnaar.

k Zonder aarzelen liep ze naar het kindje gevallen was, om het te helpen.

OPDRACHT 15 Maak van twee korte zinnen een lange zin.

Gebruik het passende betrekkelijk voornaamwoord. Vermijd storende herhaling waar dat kan.

1 De stewards lieten de supporters het stadion binnenkomen. De supporters gedroegen zich rustig.

2 De schoonmaakdienst nam de lokalen onder handen. De lokalen leken wel varkensstallen.

3 Vandaag k wam er in het journaal een verslag over de Portugese bosbranden. De bosbranden eisten slachtoffers.

©VANIN

4 Een ijsje met vanille, chocolade en slagroom zal ik bestellen. Dat ijsje vind ik het lekkerst.

341 LES 4 over vrageN, voorNaamwoordeN eN de kerN

5 We maken een huifkartochtje dat niet zo lang duurt. Het tochtje viel door de regen in het water.

6 Ik kocht het het prachtige boek Blauwtje van Lydia Rood. Het boek gaat over de zoektocht van het hoofdpersonage Liesbeth naar zichzelf.

7 De Rode Duivels scoren doelpunten aan de lopende band. Ze zijn een van de beste landenteams ter wereld.

OPDRACHT 8 Lees de tekst. Enkele voornaamwoorden zijn gemarkeerd. Welk voornaamwoord is het?

NEDERLANDSE REGERING WIL VERBOD OP MOPSHONDEN:

‘DIEREN LIJDEN ONDER HUN UITERLIJK’

De regering wil het houden van honden en katten die ernstig lijden, verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om honden met een korte snuit, zoals mopshonden, en katten met vouwoortjes.

‘Mopshonden zijn eigenlijk gehandicapte honden’

‘We zien in de praktijk veel honden en katten met gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door het fokken naar een uiterlijk dat wij aantrekkelijk vinden’, zegt Bart Van Goethem, dierenarts aan de dierenkliniek van de Universiteit Gent, op Radio 1. Mopshonden bijvoorbeeld lijden vaak aan huidproblemen door overtollige plooien en hebben ook problemen aan hun gewrichten. Het zijn eigenlijk gehandicapte honden.’

Nederland wil houden van mopshonden verbieden De minister van Landbouw en Natuur wil het houden van huisdieren die lijden door hun uiterlijk, verbieden. De dieren fokken is al verboden in Nederland, maar ze kunnen wel nog in het buitenland gekocht worden. In de toekomst zullen mensen geen nieuwe dieren meer mogen aanschaffen.

Naar: www.vrt.be/vrtnws

Je kunt:

• passende vragen met vraagwoorden stellen bij opgegeven antwoorden;

• soorten vragen herkennen in een tekst of online;

• onderwerp en persoonsvorm in het passende getal gebruiken in een zin;

• de correcte betrekkelijke voornaamwoorden gebruiken in zinnen.

342 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
hun die die wij die ze
+
waarheen ©VANIN

Rechtstreeks verslag van de reporter ter plaatse

Je stelt in een rollenspel vragen met vraagwoorden en intonatievragen. Daarna werk je een kort schriftelijk verslag uit waarin betrekkelijke voornaamwoorden komen.

orIëNtereN o vur

1 Interview een klasgenoot die getuige is van een spectaculaire gebeurtenis. Deze foto’s kunnen daarbij helpen.

©VANIN

voorbereIdeN

2 Bereid enkele vragen voor. Je klasgenoot krijgt die vragen niet te zien, maar denkt na over mogelijke vragen en antwoorden.

343 LES 4 over vrageN, voorNaamwoordeN eN de kerN
B C D o v ur
A

3 Kies een van de foto’s uit als onderwerp. Stel daarover vragen met vraagwoorden en ook intonatievragen. Je k lasgenoot geeft duidelijke antwoorden.

4 Werk daarna samen een kort verslag of nieuwsbericht van een achttal regels uit. Baseer je op de vragen die werden gesteld en de antwoorden die werden gegeven. In je verslag komen zeker vier verschillende betrekkelijke voornaamwoorden voor, die je ook markeert.

5 Hoe verliep het?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je kunt je in een fictieve situatie voldoende inleven.

Je stelt duidelijke, gerichte vraagwoordvragen en intonatievragen.

Je antwoordt gepast en op een duidelijke manier op de vragen.

Je kunt een kort en duidelijk verslagje maken waarbij je betrekkelijke voornaamwoorden correct gebruikt en markeert.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

©VANIN

344 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
ov u r uItvoereN ovu r
reflectereN

passieve en actieve zinnen schrijven

handelend voorwerp zoeken

nieuwsitem schrijven en presenteren

doeN of oNdergaaN?

OPDRACHT 1 Bekijk de foto. Beantwoord de vragen.

1 Wat deed jij vandaag al allemaal? Geef dat aan met enkele werkwoorden. Bv. opstaan, fietsen, eten, antwoorden, praten, lachen …

2 Bestudeer de foto en geef antwoorden op de vragen.

f man, reiziger

f auto

f reiskoffers

a Wie zie je?

b Wat doet hij? Welke actie voert hij uit?

c Noteer een zin die de actie weergeeft en die bij de foto past.

d Markeer in die zin het werkwoordelijk gezegde.

e De man/persoon speelt een rol. Hij voert een actie uit. Hij doet iets. Je zou kunnen stellen dat de man een ‘doener’ is. Welk zinsdeel herken je?

f Bij een werkwoord als ‘plaatsen’ hoort een ‘doener ’, maar ook iets wat de actie ondergaat. Je zou dat de ‘ondergaander’ kunnen noemen. Wat ‘ondergaat’ het plaatsen in de auto?

©VANIN

Welk zinsdeel herken je nu?

345 LES 5 actIef of passIef? les 5 Actief of passief?
1

3 Wat is het verschil tussen

a ver wennen en verwend worden?

b verrassen en verrast worden?

Maak twee zinnen met elk woordduo. Waar zit de ‘doener’ en waar de ‘ondergaander’?

OPDRACHT 2 Onderzoek deze zinnen. Weet je het nog?

Markeer het onderwerp in het geel. Het lijdend voorwerp geef je een groene kleur. Onderstreep het werkwoordelijk gezegde.

• De ar tiest zingt een liedje in de uitverkochte zaal.

• Het hondje eet de brokjes gulzig op.

• De dirigent zwaait zijn dirigeerstokje heftig heen en weer.

• In volle zee gooit de visser het net in het water.

• Zonder aarzelen arresteren de politieagenten de dame die ze al een tijdje aan het achtervolgen waren.

passIef of actIef?

OPDRACHT 3 Vul de zin naast de foto passend aan. Je krijgt enkele kernwoorden.

1 In welke zin doet iemand iets?

2 Wat ondergaat de actie in zin a? Hoe noem je dat zinsdeel?

346 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
a b
– appel
De jongen
De appel meisje – bericht/foto/WhatsApp
Het meisje
Het bericht
jongen
a
b
a
b
2
©VANIN

3 Onderstreep het werkwoordelijk gezegde in de zinnen.

4 Markeer het onderwerp in de zinnen geel. Wat stel je vast?

5 In welke zin is iets of iemand actief? In welke zin is er een actie? Die zin is een actieve zin.

6 In welke zin wordt beschreven dat er iets gebeurt of dat iets een actie ondergaat? Die zin is een passieve zin.

Actieve of passieve zinnen?

Een zin is passief als het onderwerp van de zin de handeling niet uitvoert. Het onderwerp ondergaat de handeling of de actie.

Bv. De appel wordt door de jongen gegeten. Het bericht werd verstuurd.

De persoonsvorm van een passieve zin is altijd het werkwoord worden of zijn, of een vervoegde vorm ervan.

In passieve zinnen kan een zinsdeel voorkomen dat begint met door. Dat zinsdeel noem je het handelend voorwerp of ook wel de door-bepaling.

Dat zinsdeel is het onderwerp in de actieve zin die met de passieve zin overeenkomt.

Vergelijk:

Luc Descamps heeft dit boek geschreven.

Dit boek is geschreven door Luc Descamps.

Het handelend voorwerp komt lang niet in alle passieve zinnen voor. Soms is het noodzakelijk aanwezig, maar in andere zinnen kan of moet het achterwege blijven.

Voorbeelden van passieve zinnen zonder handelend voorwerp zijn:

De brand werd snel geblust.

Er zijn dit jaar maar weinig huizen gebouwd.

Een zin is actief als het onderwerp de handeling uitvoert

Bv. De jongen eet een appel.

In een actieve zin staat geen handelend voorwerp. De persoonsvorm is een ander werkwoord dan worden

Om spanning en actie in een verhaal uit te drukken zal een auteur voor actieve zinnen kiezen. Gebruik een passieve zin als je de handeling wilt beklemtonen, niet de handelende persoon. Als je veel passieve zinnen na elkaar gebruikt, wordt de boodschap minder persoonlijk. Hoe meer passieve zinnen je gebruikt, hoe groter ook de kans dat de formulering omslachtig wordt. Het is daarom beter om in teksten niet te overdrijven met passieve zinnen.

OPDRACHT 4 Actieve en passieve zinnen. Is de zin actief (A) of passief (P)?

1 Ze hebben een appeltaar t gebakken.

2 Zijn motor fiets werd gisteren gerepareerd.

3 Mijn vader zorgt voor het avondeten.

4 De weerman heeft hevig onweer voorspeld.

347 LES 5 actIef of passIef?
wat
©VANIN

5 Er wordt een stille wake georganiseerd voor de slachtoffers.

6 De pyromaan is door de politie van Gent gevat.

7 Drone smelt boven IJslandse vulkaan.

8 Heb je de berichten in de juiste volgorde opgenomen?

9 De man die je vorige week nog zag, werd ernstig ziek.

10 Volgende week wordt haar broer 18 jaar.

OPDRACHT 5 Wanneer gebruik je een passieve zin?

1 Als het niet belangrijk is wie iets doet of gedaan heeft.

2 Als je niet weet wie iets doet of gedaan heeft.

3 Als je de handeling wilt beklemtonen.

Lees deze passieve zinnen. Waarom is de keuze van de schrijver voor passief hier oké? Noteer het nummer bij de zin. zin Waarom passief?

De factuur wordt volgende week verstuurd.

Er wordt elke middag gevoetbald op het speelplein.

Dat lied wordt telkens te hoog gezongen.

De stagiaires worden begeleid door de mentor.

De voorbije weken werd veel houten speelgoed verkocht.

Er werd aan de noodrem getrokken.

OPDRACHT 6 Passieve zinnen: niet altijd zinvol.

1 Verbouw deze zinnen: passief wordt actief. Oefenen maar!

a Het liedje wordt door het koor erg mooi gezongen.

b De verf wordt door de schilder in het bakje gegoten.

c De bus wordt door de chauffeur op de parking gereden.

d De planken worden door de trappenmaker gevernist.

e Het doosje wordt door de verkoopster in een mooi papiertje ingepakt.

2 Welke zinnen lezen het vlotst? Welke zinnen gebruik jij het meest?

3 Noteer een tip voor jezelf.

4 Hoe heb je de zinnen verbouwd? Vertel en gebruik daarbij de juiste termen!

348 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
©VANIN

5 Markeer het handelend voorwerp in deze zinnen. Herformuleer de zin mondeling. Maak hem actief. Werk in duo’s en verbeter elkaar indien nodig.

a De jongen wordt door de trainer op het matje geroepen

b Twintig rode rozen worden door de bloemist netjes in een boeket verwerkt.

c Het boek wordt door de jeugdauteur voorgelezen.

d Niettegenstaande het drukke verkeer wordt de afstand tot Brussel door de koerier snel afgelegd.

e Zonder aarzelen wordt de gewonde fietser vakkundig door de spoedarts naar de ambulance begeleid.

OPDRACHT 7 Lees de zin. Is er een handelend voorwerp nodig of mogelijk om de zin goed te begrijpen? Duid aan met een kruisje waar dat nodig is.

{ De brand werd snel geblust.

{ Dit jaar zijn maar weinig huizen gebouwd.

{ Een bekende Britse acteur werd vorige vrijdag ontvoerd.

{ De liedjes en teksten voor deze uitzendig waren gekozen door de jongste medewerker.

{ Voor morgen zijn er nog meer sneeuw- en hagelbuien voorspeld.

{ Tijdens de betogingen werden verschillende personen gewond.

{ Aan tafel mag niet gerookt worden.

{ Pas op dat je niet door een wesp gestoken wordt.

{ Aan automobilisten wordt aangeraden de E40 richting Luik zo veel mogelijk te vermijden.

{ De directeur heeft de leerling die door de leraar Frans al was gestraft, onmiddellijk geschorst.

OPDRACHT 8 Lees de tekst.

CHOCOLADE OVERSPOELT STRAAT

De brandweer in de Duitse stad Werl kreeg een ongewone oproep: door een lek in een chocoladefabriek was een straat overspoeld met chocolade. Door een ‘klein technisch defect’ met een opslagtank zou de chocolade weggelekt zijn uit de DreiMeister­ chocoladefabriek. ‘Ongeveer een ton chocolade liep naar buiten op straat’, zegt een woordvoerder van de brandweer. De straat werd door de brandweer afgezet. De gestolde chocolade werd door een speciale firma opgeschept. Daarna werd de straat schoongemaakt door de brandweer. Als het lek rond Kerstmis was gebeurd, dan zou dat volgens de directeur van het bedrijf een ramp zijn geweest. Door gespecialiseerde technici werd de opslagtank de volgende dag hersteld. De chocoladeproductie kon snel weer op gang komen.

©VANIN

www.standaard.be

op het matje geroepen worden: berispt worden, een vermaning krijgen omdat je iets fout deed de koerier: persoon die per auto of fiets pakjes aflevert aan de geadresseerde

349 LES 5 actIef of passIef?
woord +

1 Zijn de gemarkeerde zinnen actieve of passieve zinnen?

2 Wie doet de handeling? Onderstreep in die zinnen het handelend voorwerp.

3 Schrap het foute woord in de kolomkop. Zet de actieve of passieve zin om naar de andere vorm in de rechterkolom. Onderstreep het handelend voorwerp.

passieve / actieve zinnen passieve / actieve zinnen De straat werd door de brandweer afgezet.

De gestolde chocolade werd door een speciale firma opgeschept.

Daarna werd de straat schoongemaakt door de brandweer.

Door gespecialiseerde technici werd de opslagtank de volgende dag hersteld.

Als er geen handeling is (zoals bij een nwg), kun je de zin niet passief maken.

Je kunt:

• actieve en passieve zinnen herkennen;

• zinnen verbouwen: passieve zinnen actief maken;

• een handelend voor werp aanduiden in een zin;

• een gepaste keuze maken: actieve of passieve zinnen gebruiken.

350 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
+
tip waarheen ©VANIN

Word reporter: schrijven, interviewen en presenteren

1 Je bereidt een kort nieuwsitem over een vluchtmisdrijf voor. Je schrijft een korte tekst om voor te lezen in een journaal. Daarnaast werk je een interview uit met iemand die getuige was van een vluchtmisdrijf.

2 Werk in duo’s en verdeel de rollen: een journalist en een getuige die geïnterviewd wordt.

3 Bekijk het fragment Wat is vluchtmisdrijf?

4 Werk in duo’s.

Maak een kort item dat geschikt is om in een journaal voor te lezen. Daarin komt nieuws over een ongeval met vluchtmisdrijf. Zorg ervoor dat in je korte tekst minstens vier passieve zinnen met een handelend voorwerp voorkomen. Dat hoeft niet echt gebeurd te zijn en je mag dus iets verzinnen.

Verdeel dan de rollen. Een journalist stelt een getuige van het ongeval ter plaatse enkele vragen. De antwoorden van de getuige bevatten enkel actieve zinnen. Stel duidelijke vragen. Beschrijf het ongeval zo gedetailleerd mogelijk. Je luisterpubliek zijn onbekende volwassenen, want het gaat om een televisiereportage. Gebruik de standaardtaal en verzorg je uitspraak.

Beoordeel elkaar: laat een ander duo de tekst lezen en het interview beluisteren. Draai daarna de rollen om.

reflectereN

5 Hoe verliep het?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je gebruikt passieve zinnen in een verslag.

Je gebruikt actieve zinnen in een getuigenis.

Je gebruikt standaardtaal en je verzorgt je uitspraak.

Je verslag of getuigenis heeft voldoende nieuwswaarde.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 41 2 3 4

351 LES 5 actIef of passIef?
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r uItvoereN ovu r
©VANIN

Uitdaging: maak een nieuwsverslag of een boekentrailer

Schrijven of filmen over een jeugdboek? Lees beide opdrachten en geef je keuze door aan de leraar.

1 Schrijf een nieuwsverslag op basis van een jeugdboek. Je verslag kan als item in een journaal komen.

Ontwerp een boekentrailer. Dat is een korte filmversie van de achterflap. Met beeld en geluid creëer je een bepaalde sfeer. Zo kun je de nieuwsgierigheid van een lezer opwekken.

2 Kies een jeugdboek waarvan je denkt vlot een verslag of trailer te kunnen ontwerpen. Dat doe je:

• door de cover en de flaptekst te lezen;

• door te zoeken naar informatie over je boek op websites;

• door het boek (bij voorkeur) zelf te lezen.

Inspiratie vind je op verschillende websites. Daar kun je ook enkele eerste pagina’s van boeken of recensies lezen.

Leef je zo goed mogelijk in het verhaal in.

uItvoereN

3 Werk verder volgens de keuze die je maakte.

Ook boekentrailers over een jeugdboek kun je online bekijken. Je vindt er veel op YouTube, maar ook op websites van uitgeverijen.

Keuze 1 Een nieuwsverslag over een jeugdboek Maak je verslag zelfstandig. Beschrijf kort wat er in het boek gebeurt of nog kan gebeuren. Kies zelf of je de ontknoping prijsgeeft of niet. Gebruik de informatie die je vond om de inhoud vorm te geven. Je verslag zou zo in een journaal kunnen komen. Doe ook het volgende:

©VANIN

• Omcirkel twee betrekkelijke voornaamwoorden.

• Schrijf en onderstreep twee passieve zinnen.

• Markeer twee actieve zinnen met geel.

• Markeer twee keer een kernwoord met blauw.

• Omcirkel één aanwijzend voornaamwoord.

Lees en beoordeel het werk van een klasgenoot.

352 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
OF
tip
tip
orIëNtereN o vur o v ur voorbereIdeN ov u r

Keuze 2 Een boekentrailer ontwerpen

Werk per twee of in kleine groepjes. Bekijk vooraf via de links enkele voorbeelden. Overleg welke beelden je gebruikt. Bepaal vooraf de tijd en de ruimte voor je beelden. Varieer je camerastandpunt (vogelperspectief, kikkerperspectief, close-up …).

Kies voor gesproken tekst door de acteurs of voor ondertiteling van je (bewegende) beelden.

Verwerk in je tekst of ondertiteling deze zaken:

• twee betrekkelijke voornaamwoorden;

• twee passieve zinnen;

• twee actieve zinnen;

• één aanwijzend voornaamwoord.

Een ander duo of groepje bekijkt jullie boekentrailer en onderzoekt of je dit goed uitgevoerd hebt. Beoordeel elkaars werk.

ovu r reflectereN

4 Hoe verliep het?

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je leeft je goed in een verhaal in.

Je hebt voldoende informatie verzameld om te verwerken in je verslag of boekentrailer.

Je gebruikt de opgegeven elementen in je verslag of boekentrailer.

Je kunt in het verslag of de boekentrailer van een ander duo de te gebruiken elementen achterhalen/onderzoeken.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

Dit deel is nu afgerond. Bekijk ook de werkpuntjes en de criteria bij elke pitstop of leesstop van dit deel. Vul aan voor jezelf:

• dit gaat vlot:

353 uItdagINg: maak eeN NIeuwsverslag of eeN boekeNtraIler
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
• dit vraagt training: ©VANIN

De laatste ronde

OPDRACHT 1 Welk woord of welke uitdrukking associeer je met deze afbeeldingen?

Schrijf die woorden of uitdrukkingen onder de afbeelding. Gebruik ze daarna in een duidelijke context. Noteer die in de onderste rij.

OPDRACHT 2 Welk synoniem kun je gebruiken voor wat onderstreept is?

1 Een mooie zege dus voor de jongste Nys. ‘Ik had van deze wedstrijd niet speciaal een doel gemaakt, maar het is altijd mooi om voor eigen volk te winnen’, vertelde Nys na afloop bij de organisatie. ‘Na de snelle eerste ronde van Cortjens heb ik vanaf de tweede ronde zelf druk gezet.’ www.wielerkrant.be

2 Vorig jaar in september kregen Alinga en Maka al een eerste kleintje, dat in maar t van dit jaar uit de buidel naar buiten kwam en volgens Planckendael intussen al een eigen stek heeft in het koalaverblijf. Koala’s leven immers meestal eenzaam, wat in een dierentuin meestal betekent dat ze elk over een eigen boom beschikken. www.hln.be

3 Wat is er dit weekend in de wereld allemaal gebeurd? We geven u een kort overzicht in de rubriek buitenlands nieuws. www.sporza.be

OPDRACHT 3 Vul de zin aan met een geschikte context die je zelf kiest.

1 De mening van de leraar vond ik wel erg subjectief, want

2 Als je altijd wilt domineren,

3 Het is goed om aandachtig te obser veren, omdat

©VANIN

4 Een stadsmus kun je haar niet echt noemen, aangezien

354 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN

De laatste ronde

OPDRACHT 4 Welk woord of welke uitdrukking verbind je met de woordgroep?

Noteer dat in de middelste kolom. Gebruik het woord of de uitdrukking in een nieuwe, passende woordgroep of context in de rechterkolom.

uitzoeken hoe iets precies in elkaar zit

op een korte of beknopte manier beschrijven met woorden berispt worden, een vermaning krijgen omdat je iets fout deed ogen die lijken op die van een hert

iemand die ergens opvallend veel moeite voor doet wat er gebeurt als een groep zich mengt met een andere groep en één geheel wordt

OPDRACHT 5 Schrijf bij de foto’s een korte, passende context.

De opgegeven woorden moet je erin verwerken.

1 2 3 4

bekroond worden – onverwacht

afloop – trainen

met de vingers in de neus – enthousiast

aan je lot overgelaten – helpen

©VANIN

355 DE LAATSTE RONDE

De laatste ronde

OPDRACHT 6 Welk van de volgende woorden past het best bij de onderstaande contexten?

Ze hebben allemaal met kiezen te maken. Soms passen meerdere keuzes bij de context. Kies uit: kiezen – verkiezen – uitkiezen – sorteren – selecteren – schiften – uitpikken

De peren werden geoogst, maar niet elk stuk fruit was geschikt voor de veiling. De beschadigde peren werden verwijderd. De goede werden behouden.

De goochelaar houdt een pakje kaarten in een waaier open voor het publiek. Hij vraagt een dame er een kaart uit te nemen.

Op dat terras heb je een schitterend zicht op de vallei. Daarvoor moet je uiteraard wel een stoel hebben die uitzicht geeft op die vallei. Kijk, die vriendelijke man laat zijn echtgenote bepalen waar ze wil plaatsnemen.

In het publiek zat een dame telkens heel opvallend te lachen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de artiest, toen hij er iemand uit het publiek bij wilde, net die dame vroeg om op het podium te komen.

De agenten lieten heel wat wagens passeren, maar toen er eentje met zware bassen en luid motorgeluid kwam aangereden, lieten ze die toch stoppen.

De trainer beschikte over heel wat goede spelers, maar hij kon er maar elf aan de wedstrijd laten beginnen. De reservespelers kregen allemaal hun kans tijdens die wedstrijd.

Plaats je alle boeken waarvan de eerste letter van de naam van de auteur begint van a tot en met m, in de grijze rekken? Van n tot en met z mogen in de blauwe rekken geplaatst worden. Alfabetisch als het kan. Dank je wel, hoor!

OPDRACHT 7 Creatieve opdracht in duo’s

Zoek een aantal afbeeldingen die je per twee naast elkaar kunt plaatsen: twee ruimtes, twee voorwerpen, twee stukken fruit … om het even wat.

Stel elkaar voor de keuze en geef aan waarom je die keuze maakt.

Als je het eens bent met de keuze van je klasgenoot, dan laat je dat weten. Ben je het niet eens, geef dan aan waarom en gebruik passende argumenten.

356 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 7 kIezeN
©VANIN

deel 8 Spelen

1 Wat gebeurt er in dit beeld? Vertel wat je ziet en waardoor je dat zegt.

2 Waar bevindt het meisje zich? Waar kijkt ze naar?

3 Waar zou jij jezelf willen plaatsen: bij het meisje op de voorgrond of bij de personages op de achtergrond? Waarom?

4 Welk gevoel roept dit beeld bij je op? Vertel.

5 Hoe zou het beeld gemaakt zijn? Door wie? Voor wie? Met welk doel?

©VANIN

357

Durf je?

Karla stoefs

Gwen buigt zich over de dakrand heen en kijkt in de diepte. De speelplaats ligt er verlaten bij. Midden in de nacht is dat niet zo verwonderlijk.

Jammer dat er aan deze zijde van het gebouw geen brandladder is. Ze zal zonder beveiliging tot bij het getraliede raam moeten klimmen. Daar kan ze haar musketon vasthaken waar haar touw doorheen kan, zodat ze de rest van het parcours beveiligd is. Gwen klimt goed, maar vrij klimmen is nooit zonder risico. ‘Dit is ellendig. Waarom heb ik de opdracht niet geweigerd?’

Na de Franse les kreeg ze een snapchat bericht van Ilias: zijn gestrekte hand met daarin een witte steen. En dan de vraag ‘Durf je?’

‘Ja.’

‘Om vier uur bij de fietsstalling.’

Waarom heeft ze ja gezegd zonder te weten waar het om ging? Wil ze zichzelf bewijzen? Nee, het ging haar om Ilias.

Ilias is nieuw op school. Gitzwart haar en groene panterogen. Niet overdreven sociaal; hij zegt nauwelijks wat. En doet hij dat toch, dan komen de woorden er in schokjes uit; hij stottert. Maar hij intrigeert; ondanks zijn spraakgebrek is hij zelfzeker.

Ze moesten in de Franse les per twee een gesprek voeren over hun hobby’s.

Gwen volgt al sinds de kleuterklas tekenacademie en is al vier jaar lid van een klimclub. In de club noemen ze haar ‘Gekko’, want ze kleeft als zo’n diertje tegen de klimmuur.

Ilias verzamelt stenen. Saai? Niet als je hem erover hoort vertellen. Hij maakt verre fietsreizen, in zijn eentje. Vorige vakantie fietste hij tot in Oostenrijk om daar in een bergrivier een maansteen op te rapen. Een witte steen die magisch fluoresceert. Het viel Gwen op dat hoe aandachtiger ze luisterde, hoe minder hij stotterde.

‘Ken je het spel van de witte steen?’ vroeg hij haar bij de fietsstalling.

Het oude spel gaat als volgt: diegene die de steen bezit, bedenkt een opdracht voor de andere. Voert de andere de opdracht goed uit, dan krijgt die de steen en is het zijn beurt om een opdracht te bedenken. Eenvoudig, maar tricky. De uitdaging zit hem in het verzinnen van een goede opdracht, die moet voor de andere moeilijk zijn, maar niet onmogelijk.

Haar eerste opdracht kon al tellen: ‘Schilder iets vrolijks op de muur van het asielcentrum.’

Vanuit de klas aan de overkant van de speelplaats kijken ze op die muur: rode baksteen, drie verdiepingen hoog met slechts een enkel getralied raam helemaal bovenaan. Soms staat er een man met een roze tulband achter het raam. Maar als Gwen naar hem zwaait, zwaait hij nooit terug. De muur is een triestig geval. De directie had enkele graffitikunstenaars aangesproken om de muur in te kleuren. Maar geen van hen wil voor niets in opdracht werken. Alleen als ze er fors voor betaald worden. En daarvoor is er geen budget

Gwen kijkt opnieuw in de diepte. Kan ze nog terug? Ja, maar dan verbreekt ze haar woord. Voor klimmers is een gegeven woord heilig; hang je aan hetzelfde touw, dan moet je elkaar tot in het uiterste kunnen vertrouwen. Ze haalt diep adem. Hoe langer ze wacht, hoe onzekerder ze wordt. Ze trekt haar klimschoenen aan en haar klimgordel met een zogenaamde ‘grigri ’ om zichzelf te zekeren. Haar rode geluksmusketon mag ze niet vergeten. Ja, ze is bijgelovig, want als je ergens hoog tegen een steile wand hangt, dan heb je bijzondere

de musketon: klimhaak met een schuivend deel dat de opening volledig afsluit tricky: verraderlijk, hachelijk, sluw, listig, lastig, moeilijk de tulband: hoofddeksel, om het hoofd gewonden doek het budget: begroting, raming; som geld die voor bepaalde (groepen van) uitgaven ter beschikking gesteld wordt de grigri: apparaat waar het (klim)touw door geleid wordt

358 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN
woord 1 5 10 15 20 25 30 35
©VANIN

krachten nodig om niet te gaan gillen. Ze wrijft haar klamme handen in met magnesiumpoeder. Touw, rugzak met spuitbussen ... Ze is klaar. Met beide handen houdt ze zich stevig aan de dakrand vast, haar voeten zoeken grip. Concentratie, kracht, evenwicht en geduld. Pas als ze een steunpunt vindt, laat ze een hand los. Ze heeft niet veel nodig, anderhalve centimeter grip tussen twee bakstenen is voldoende. Acrobatenwerk. De afdaling duurt. Iedere keer als ze een beweging maakt, versnelt haar hartslag en suist de adrenaline door haar heen. Wanneer ze met beide voeten op de vensterbank van het raam staat, herademt ze. Snel haakt ze haar geluksmusketon aan een tralie vast en haalt haar touw erdoor. Nu kan ze zich laten afzeilen. Ze weet precies wat ze op de muur zal tekenen. Ze begint rechts van het raam, dan laat ze zich wat zakken. De tekening moet over heel de muur komen. In goud, zwart en bruin. Het gaat goed en snel. Maar wanneer ze bijna klaar is, glipt er een bus kletterend de grond op. In de school gaat er een licht aan. De nachtwaker?

Heeft ze nog de tijd om terug naar boven te klimmen? Nee, vliegensvlug laat ze zich tot op de grond zakken. Plots verschijnt ook de man met de roze tulband achter het raam. Gwen gebaart dat hij haar moet helpen. Wonderlijk genoeg begrijpt hij haar. Hij opent het raam, maakt het touw los en gooit het naar beneden. ‘Wie is daar?’ roept de nachtwaker. Haastig scharrelt ze het touw bij elkaar en zet het op een lopen.

De volgende ochtend is het verdacht stil op de speelplaats. Iedereen kijkt naar de muur. Op de muur staat een reusachtige boom waarin een vogelkooi hangt, maar de kooi is open en een gouden vogel vliegt in zeven vleugelslagen op naar het getralied raam. Het vensterglas weerkaatst de wolkenhemel, waardoor het lijkt alsof de vogel via het venster ontsnapt. Gwen speurt de tralies af, maar haar geluksmusketon hangt er niet meer.

De directrice is de eerste die wat zegt. ‘Ik hoop dat de maker hiervan op onze school zit. Dit is meesterlijk.’ Er volgt een uitbundig applaus.

‘De steen is van jou’, fluistert Ilias in Gwens oor.

‘Om vier uur bij de fietsstalling’, antwoordt ze.

©VANIN

‘Dit is ellendig’, vloekt Ilias. Hij staat voor de deur van het asielcentrum. Waarom heeft hij de opdracht niet geweigerd? Hij haalt diep adem. Hoe langer hij wacht, hoe onzekerder hij wordt. Hij veegt zijn klamme handen aan zijn broek droog. Hij moet aanbellen, Gwens geluksmusketon terugvragen. Mus-ke-ton, drie struikelblokken. Zijn keel is kurkdroog. Kan hij nu nog terug? Of durft hij?

Beluister het verhaal en maak kennis met de auteur Karla Stoefs.

de grip: greep, houvast, steun de adrenaline: hormoon dat de hartfunctie stimuleert en dat opgewekt wordt in gevaarlijke of spannende situaties

359
woord
40 45 50 55 60 65 70 75

Spelen met teksten

voorlees- en verteltechnieken gebruiken

het grote voorleesoNderzoek

OPDRACHT 1 Hoe lees je goed voor? Ga in groepen van vier op onderzoek.

Bekijk en beluister de fragmenten op diddit en beantwoord de vragen. Je mag het werk verdelen. Leg daarna alle bevindingen samen en noteer een besluit.

Fragmenten: A Matilda (Danira Boukhriss)

B Dichterbij (Bart Moeyaert)

C Verhalen uit de Heksenkeet (Femke Dekker en Marieke Nelissen)

D Poppentheater Froefroe

Wat wordt

voorgelezen?

Aan wie?

fragment A – B – C – D (Markeer het fragment dat jij bekijkt.)

intonatie monotoon – levendig

verschillende stemmetjes: ja/nee

volume zachter op deze momenten: luider op deze momenten:

tempo trager op deze momenten: sneller op deze momenten:

articulatie duidelijk – eerder binnensmonds

Besluit:

©VANIN

Voorleestechnieken

Om op een aangename manier voor te lezen of te vertellen, is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Dat doe je door rekening te houden met de communicatiesituatie en stil te staan bij de vragen van het communicatiemodel. Wat ga je voorlezen? Aan wie? Met welk doel?

360 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN les 1
1 hoe
voorleesonderzoek voeren meester-verteller worden

Het is ook belangrijk om rekening te houden met deze spreektechnieken:

• articulatie: beweeg je mond en je lippen voldoende tijdens het spreken, zodat alle klanken duidelijk verstaanbaar zijn.

• intonatie: varieer je toonhoogte en vertel niet het hele verhaal op dezelfde toon. Soms is het nodig voor het verhaal om stemmen na te bootsen.

• volume: pas je volume aan de inhoud van het verhaal aan. Spreek luider wanneer een personage bijvoorbeeld enthousiast is of fluister wanneer er een geheim wordt verteld.

• tempo: pas ook het tempo aan de inhoud van het verhaal aan. Spreek sneller op spannende momenten en vertraag het tempo bij dreigend gevaar.

OPDRACHT 2 Je leraar vertelt je met welke tekst je aan de slag zult gaan. Werk in groepen van vier.

1 Wat ga je voorlezen? Aan wie? En met welk doel?

2 Breng de nodige aantekeningen aan in je tekst. Let op deze elementen.

a Waar in de tekst zul je extra aandacht besteden aan intonatie? Waarom?

b Waar en hoe pas je je volume aan?

c Houd ook rekening met je verteltempo. Waar spreek je sneller? Waar vertraag je? Waar las je een pauze in?

Zorg voor een persoonlijke legende bij je tekst.

• aandacht voor intonatie:

• volume: luider zachter

3 Oefen het voorlezen een paar keer.

• tempo: sneller trager

• pauze:

4 Wil je de tekst liever vertellen? Dat kan, maar oefen goed. Houd rekening met je voorbereiding. Probeer de tekst een paar keer in je eigen woorden te vertellen. Wees kritisch. Wat lukt het best: voorlezen of vertellen?

5 Tijdens het voorleesmoment beoordeel je een klasgenoot met behulp van het reflectieschema.

Teksten A, B, C en D

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

bepaalt vooraf de voor te lezen tekst en het doelpubliek.

bereidt de tekst grondig voor en je brengt aanduidingen aan.

intonatie is levendig. Je gebruikt stemmetjes waar nodig.

articuleert duidelijk. Je bent goed verstaanbaar.

Werkpuntje voor jezelf:

kunt:

• de delen van het commmunicatiemodel op een voorleessituatie toepassen;

• je tekst vooraf doornemen en notities aanbrengen waar nodig;

• duidelijk articuleren;

• je intonatie aanpassen aan de situatie;

• je volume en tempo aanpassen aan de inhoud van de tekst.

361 LES 1 speleN met teksteN
Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4
past je spreekvolume aan de situatie in de tekst aan.
past je spreektempo aan de situatie in de tekst aan.
Je
hoe waarheen ©VANIN

Zoek een kortverhaal of verhaalfragment dat je wilt voorlezen of vertellen. Bepaal zelf je doelgroep. Je kiest zelf of je de opdracht alleen, per twee of in groep voorbereidt.

1 Voor welk doelpubliek wil je voorlezen of vertellen?

2 Waar ga je op zoek naar een geschikte tekst?

3 Op welke tekst valt je keuze? Wees specifiek. Waarom kies je daarvoor?

4 Is het voor jouw doelpubliek nodig om het voorlezen of vertellen te ondersteunen met beelden? Zo ja, waar vind je geschikte beelden?

voorbereIdeN

orIëNtereN o vur o v ur

5 Bepaal of je de tekst wilt voorlezen of vertellen. Werk je per twee of in groep? Maak dan een evenwichtige verdeling. Iedereen neemt ongeveer evenveel tekst voor zijn rekening.

6 Bereid je tekst goed voor. Breng de nodige aantekeningen aan. Let op deze elementen.

a Waar in de tekst zul je extra aandacht besteden aan intonatie? Waarom?

b Waar en hoe pas je je volume aan?

c Houd ook rekening met je verteltempo. Waar spreek je sneller? Waar vertraag je? Waar las je een pauze in?

d Wil je ergens een prent/foto tonen? Waar? Zorg voor een persoonlijke legende bij je tekst.

• aandacht voor intonatie:

• volume: luider zachter

• tempo: sneller trager

• pauze:

• beeld:

7 Oefen het voorlezen of vertellen een paar keer.

8 Tijdens het voorleesmoment beoordeel je een klasgenoot met behulp van het reflectieschema.

Houd bij de beoordeling rekening met de doelgroep die je klasgenoot voor ogen heeft. Probeer je in de doelgroep in te leven.

uItvoereN

ov u r

9 Breng je tekst voor de klas.

©VANIN

evenwichtig: in evenwicht zijn, een goede balans hebben

362 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN
woord
Word meester-verteller

10 Vul het reflectieschema in.

In orde Je traject naar succes jij je klasgenoot

Je bepaalt vooraf het doelpubliek en kiest welke tekst je zult voorlezen. Je tekst past bij je publiek.

Je bereidt de tekst grondig voor door notities aan te brengen in de tekst.

Je intonatie is levendig. Je gebruikt stemmetjes waar nodig.

articuleert duidelijk. Je bent goed verstaanbaar.

past je spreekvolume aan de situatie in de tekst aan.

past je spreektempo aan de situatie in de tekst aan.

Werkpuntje voor jezelf:

Werkpuntje voor je klasgenoot:

363 LES 1 speleN met teksteN
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4
1 2 3 41 2 3 4 Je
1 2 3 41 2 3 4
Je
Je
ovu r reflectereN ©VANIN

Teksten binnenstebuiten

leesstrategieën inzetten

schema’s lezen en maken

als journalist aan de slag gaan tekststructuren herkennen en gebruiken

buIteN speleN oNder de loep

OPDRACHT 1 Ga aan de slag met de tekst ’Waarom kinderen buiten moeten spelen’.

1 Beantwoord de vragen en markeer waar nodig de juiste strategie.

a Som drie tekstkenmerken op.

b Welke tekst herken je?

c Met welk doel lees je de tekst?

Leesstrategie: oriënterend lezen – globaal lezen – zoekend lezen – intensief lezen – studerend lezen – kritisch lezen – genietend lezen

d Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?

Leesstrategie: oriënterend lezen – globaal lezen – zoekend lezen – intensief lezen – studerend lezen – kritisch lezen – genietend lezen

e Lees de tekst nu helemaal.

Leesstrategie: oriënterend lezen – globaal lezen – zoekend lezen – intensief lezen – studerend lezen – kritisch lezen – genietend lezen

2 Werk per twee. Maak op een apart blad een schematische voorstelling van deze tekst. Voor welk schema kies je en waarom? Maak een weloverwogen keuze en verduidelijk die keuze onder je schema

Leesstrategie: oriënterend lezen – globaal lezen – zoekend lezen – intensief lezen – studerend lezen – kritisch lezen – genietend lezen

Verduidelijking:

©VANIN

a Welke woorden uit de tekst konden je helpen bij het maken van het schema?

b Hoe noem je die woorden?

364 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN les
1 2

Waarom

kinderen

buiten moeten spelen

De mooiste herinneringen van een kind en ook de strafste verhalen zijn vaak gelinkt aan het ravotten in de tuin. Samen met kinderen uit de buurt of bij de jeugdbeweging kampen bouwen, wedstrijden organiseren, spelletjes improviseren en fantaseren rond gevonden voorwerpen … Het zijn stuk voor stuk activiteiten die inherent zijn aan een gelukkige jeugd.

Goed voor lichaam en geest

Buiten spelen heeft alleen maar positieve effecten en die zijn zowel van individuele als sociale aard. Het beïnvloedt niet alleen de fysieke, maar ook de mentale gezondheid van het kind. Spelen en dan vooral buiten spelen is even belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als andere elementaire behoeften. Via het spel ontdekt het kind zijn omgeving en tast het de verhouding tot anderen af.

In het tablet- en smartphonetijdperk waarin de kinderen nu opgroeien, verdwijnt buiten spelen spijtig genoeg naar de achtergrond. Bovendien zijn buren over het algemeen minder tolerant voor lawaaihinder van joelende kinderen … Daarom hebben een aantal televisiezenders zoals onder andere Nickelodeon, Studio 100 TV, Ketnet, en VTMKZOOM, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, de buitenspeeldag in het leven geroepen. Alle kinderen naar buiten!

Vier redenen waarom kinderen buiten moeten spelen

Blije kinderen

Ten eerste wordt volgens een Nederlandse studie ruim 80 % van de kinderen vrolijk en blij van vrij buitenspelen met andere kinderen. Een omgeving met veel prikkels daagt het kind uit tot bewegen. Volgens dezelfde studie werd aangetoond dat kinderen die veel buiten spelen en bewegen, meer kans hebben om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze lopen relatief minder risico op botbreuken en herstellen sneller bij ziekte. Het kind leert zelf zijn (on)mogelijkheden inschatten en is zodoende minder vaak het slachtoffer van een ongeluk(je).

Creatieve kinderen

Ten tweede leren kinderen tijdens het buiten spelen ook creatief zijn en ontwikkelen ze hun fantasie. Ze bedenken ad hoc oplossingen, spelregels en allerlei scenario’s.

Kinderen met nieuwe vriendjes

Buiten spelende kinderen komen ook los uit het isolement van de vertrouwde omgeving die de klas en het gezin vormen. Ze maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.

Socialere kinderen

Ten slotte komen kinderen tijdens het spel in contact met andere kinderen. Samen doen ze een activiteit waarbij ze samenwerken of elkaar beconcurreren. Ze leren hoe het voelt om te winnen of te verliezen en hoe zij zelf en anderen daarmee omgaan. Daardoor ontwikkelen ze ook sociale en emotionele vaardigheden zoals empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn. En daar ligt de basis voor het oefenen van sociale vaardigheden en sociaal adequaat handelen.

Redenen genoeg dus om je kind naar buiten te sturen!

www.gezondheid.be

inherent aan: onafscheidelijk verbonden met mentaal: wat met de geest te maken heeft elementair: de basis, de eerste beginselen omvattend tolerant: verdraagzaam relatief: betrekkelijk, vergeleken met iets anders ad hoc: voor dit doel in het bijzonder adequaat: geschikt voor het beoogde doel

365 LES 2 teksteN bINNeNstebuIteN
woord ©VANIN

tekststructureN oNder de loep

OPDRACHT 2 Onderzoek de structuur van de tekst.

1 Werk per twee. Welke structuur herken je in de volgende korte tekstjes?

De naam van de tekststructuur verraadt meestal al iets over de inhoud van de tekst.

Kies uit deze mogelijkheden: chronologische structuur – opsommende structuur –oorzaak/gevolgstructuur – vergelijkende structuur – beschrijvende structuur. Noteer er ook bij waarom je voor die structuur kiest.

2 In elk tekstje werd minstens één signaalwoord gemarkeerd. Markeer er telkens nog één.

Op Madagaskar vind je niet alleen stukken regenwoud, je vindt er ook drogere gebieden. Hier leven verschillende dieren. Eerst en vooral heb je de Madagaskar-grondboa. Die kruipt ’s nachts rond, op zoek naar eten. Razendsnel wikkelt hij zijn lange lijf om zijn slachtoffer. De slang knijpt zo hard dat zijn prooi alleen nog kan uitademen en uiteindelijk stikt. Een andere opvallende verschijning op Madagaskar zijn de verreauxsifaka’s. De mensen op het eiland hebben hen vernoemd naar hun roep die klinkt als ‘Si-fa, si-fa!’ Door hun platvoeten lopen de dieren moeilijk. Ze ‘dansen’ daarom met hun gespierde achterpoten in grote sprongen over de grond, terwijl ze met hun voorpoten hun evenwicht bewaren.

Naar: National Geographic Junior

Een professionele duiker komt zonder zuurstoffles 100 meter diep. Dat is niets vergeleken bij de 500 meter die de keizerspinguïn haalt. Normaal slaat zijn hart 60 tot 70 keer per minuut, maar vlak voor een duik verdriedubbelt dat. Zo krijgt hij extra zuurstof in zijn lijf om langer onder water te kunnen blijven. In tegenstelling tot een menselijke duiker is de keizerspinguïn tijdens de duik zuinig met zuurstof en slaat zijn hart maar 20 keer per minuut.

Naar: National Geographic Junior

©VANIN

Toen het baasje van de hulphond Faith bewusteloos neerviel, wist de viervoeter meteen wat haar te doen stond. Eerst liep ze naar de telefoon en daarna toetste ze het alarmnummer in. Faith blafte vervolgens, de hulpdiensten kwamen meteen in actie en haar baasje werd gered.

Naar: National Geographic Junior

366 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN
A
omdat B
omdat C
omdat 2
tip

Als orang-oetang Princess honger heeft, pakt ze gewoon even de kano van het opvangcentrum waar ze woont op het eiland Borneo. Met haar handen roeit ze dan een eindje verder, op zoek naar lekker fruit dat niet in het kamp te vinden is. Vervolgens keert de aap weer terug naar huis, maar dan met een volle buik.

Naar: National Geographic Junior

De Europese wilde kat krabt met zijn achttien nagels aan bomen, ten eerste om ze messcherp te houden voor de jacht. Maar het is ook een waarschuwing voor soortgenoten. Zij zien de krassen én ruiken de geursporen die de kat met zijn nagels achtergelaten heeft. De boodschap is duidelijk: ‘Wegwezen! Dit is mijn plek!’

Naar: National Geographic Junior

OPDRACHT 3 Maak op een apart blad

een schematische voorstelling van een van de teksten van opdracht 2. Werk per twee.

Het ontdekken van de tekststructuur en de signaalwoorden kan een hulpmiddel zijn bij het maken van een schema.

Verschillende tekststructuren

Een tekst is dikwijls opgebouwd volgens een bepaalde structuur. Het ontdekken van die structuur kan je helpen om de tekst te begrijpen en een schematische voorstelling van de tekst te maken.

• Opsommende structuur

De schrijver wil een aantal zaken oplijsten en er uitleg bij geven. De schematische voorstelling van de tekst ziet er dan uit als een lijstje. Je somt de sleutelwoorden (of hoofdpunten) op en je laat de uitleg weg.

Mogelijke sleutelwoorden: ten eerste, ten tweede, ook, en, ten slotte

• Chronologische structuur

De schrijver wil iets vertellen in volgorde van tijd. Wat eerst gebeurde, vertelt hij eerst. Wat later gebeurde, komt ook later in de tekst voor.

Mogelijke schematische voorstelling: een tijdlijn.

Mogelijke signaalwoorden: eerst, daarna, vervolgens, dan, ten slotte

©VANIN

• Vergelijkende structuur

De schrijver wil in zijn tekst twee of meer zaken met elkaar vergelijken.

Mogelijke schematische voorstelling: een tabel, een kolommenschema, een T-schema.

Mogelijke signaalwoorden: in vergelijking met, vergeleken met, zoals, net als

Een tekst bevat niet altijd één duidelijke structuur. Soms wordt een tekst in zijn geheel opgebouwd rond een bepaalde structuur, maar vind je in de afzonderlijke alinea’s nog andere structuren terug.

367 LES 2 teksteN bINNeNstebuIteN D
omdat E
omdat
tip wat

vaN speleN ga je … geeuweN!

OPDRACHT 4 Ga aan de slag met deze langere tekst.

1 Lees eerst de inleiding. Kun je ontdekken rond welke structuur de tekst opgebouwd werd? Onderstreep de zin die de structuur prijsgeeft.

2 Lees nu de rest van de tekst. Kruis de tekstdelen aan die aanwezig zijn. { inleiding { midden { slot

3 Onderstreep in het midden van de tekst de signaalwoorden die duiden op de structuur die je al ontdekte bij vraag 1.

4 Welke andere structuur herken je in het weetje? Markeer de signaalwoorden.

Het geheim van de geeuw

Sommige dieren genieten echt van een geeuw. Misschien doe jij nu hetzelfde, want gapen is aanstekelijk. En als je aan een geeuw begint, kun je hem niet meer stoppen.

Je geeuwt wat af op een dag, vaak wel vijftien keer. Tijdens een saaie les. Of ’s ochtends als je veel te vroeg je bed uit moet. Je bent niet de enige. De natuur zit vol gapers! Bijna alle gewervelde dieren geeuwen: van stokstaartjes tot struisvogels. Hoe dit bekkentrekken is ontstaan, dat weten biologen niet. Wél is duidelijk dat een geeuw verschillende functies kan hebben.

Hoektanden

Hoe verloopt een geeuw?

Een geeuw begint vanzelf, daar kun je niets aan doen. Een beetje zoals een nies. Als je gaapt, trek je eerst je onderkaak ver naar beneden, tot hij echt niet meer verder kan. Daarbij adem je diep in. Dan, na een korte pauze, adem je weer uit en sluit je je mond. Bij een écht goede gaap rek je je ook nog eens lekker uit!

Ten eerste mag in de dierenwereld een goede gaap gezien worden! Sterker nog: hij moet gezien worden. Dikwijls is het een boodschap voor andere dieren. Zoals bij de baardaap. Die zegt met een geeuw tegen vijanden: nog één stap verder en je maakt kennis met mijn scherpe hoektanden.

Bedtijd

Bij dieren die in groepen leven, heeft het gapen een andere functie. Biologen denken dat het helpt bij het zoeken van een goed slaapmoment. Veel groepsdieren nemen het geeuwen van elkaar over. Struisvogels zijn daar bijvoorbeeld erg gevoelig voor. Als de leider begint te gapen, volgt de rest van de groep snel. Tijd om een slaapplaats te zoeken!

368 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN
3
©VANIN

Aflossen

En ook bij stokstaartjes bewijst geeuwen zijn nut. Het stokstaartje gaat geeuwen als hij moe is. En dat is wel handig. Het Afrikaanse diertje staat bekend om zijn waakzaamheid en staat op de uitkijk. Maar dan moet hij wel wakker blijven! Het gapen helpt hem daarbij. Als hij blijft geeuwen, weten de andere stokstaartjes hoe laat het is: tijd om hem af te lossen!

Ontwrichte kaken

Een slang geeuwt niet als hij moe is, maar als hij zijn buikje rond heeft gegeten. Het reptiel slikt zijn prooi in één keer door. En daarbij ontwricht hij zijn kaken. Door zijn bek extreem ver open te trekken, schiet alles weer op de juiste plaats. Een ander reptiel, de krokodil, lijkt wel uren achter elkaar te gapen als hij lekker in de zon ligt. Als zijn kop oververhit dreigt te raken, houdt hij zijn bek open. Zo koelt hij lekker af.

Stress

Ten slotte zijn niet alle gapers zo relaxed als een zonnebadende krokodil. Veel dieren – én mensen – gaan juist geeuwen als ze gestrest zijn. Honden gapen als ze iets moeten doen wat ze niet leuk vinden, zoals in bad gaan. Siamese kempvissen geeuwen als ze vechten met een concurrent. Bij mensen is dat niet anders. Zo gapen sporters opvallend vaak voor een belangrijke wedstrijd.

Gapen is een mysterie dat wetenschappers graag willen oplossen. Maar ook na jaren van onderzoek hebben ze nog veel vragen over die oeroude gewoonte. De geeuw geeft zijn geheimen maar langzaam prijs …

Naar: National Geographic Junior

Tekststructuren herkennen

Om de tekststructuur in een tekst te herkennen, lees je eerst de inleiding aandachtig. Soms wordt daar al prijsgegeven rond welke structuur de tekst werd opgebouwd.

Als de tekst geen inleiding heeft of als de inleiding geen info over de structuur biedt, ga je op zoek naar signaalwoorden in de tekst. Op basis van die signaalwoorden kun je de tekststructuur bepalen.

Je kunt:

• in een tekst signaalwoorden ontdekken;

• op basis van de inleiding van een tekst of de signaalwoorden de tekststructuur herkennen;

• een schematische voorstelling maken van een tekst die past bij de tekststructuur;

• een kor t tekstje schrijven bij een opgegeven tekststructuur;

• de nodige signaalwoorden aanbrengen in een tekst.

369 LES 2 teksteN bINNeNstebuIteN
hoe waarheen ©VANIN

Schrijf een kort tekstje (vijf à acht zinnen) met een bepaalde structuur rond het thema ‘spelen’. Je leraar bepaalt met welke structuur jij aan de slag zult gaan.

orIëNtereN

1 Werk per twee. Bedenk zelf een onderwerp of kies uit deze titels.

• Nadelen van het beroep van acteur

• Spelverloop van tikkertje

• Hoe speelden kinderen vroeger en hoe spelen ze nu?

2 Voor welk doelpubliek zul je een tekstje schrijven?

3 Welke structuur zal je tekst bevatten?

o

4 Brainstorm: schrijf alle ideeën in een spinschema. Werk op een apart blad of met het spinschema dat je op diddit vindt.

5 Selecteer: welke ideeën wil je in je tekst gebruiken? Markeer ze.

6 Welke moeilijke woorden kun je in je tekst gebruiken? Probeer minstens twee moeilijke woorden te gebruiken.

7 Maak een eerste versie van je tekst.

8 Voeg de nodige signaalwoorden toe aan je tekst.

9 Herlees je tekst nog een keer en maak dan een definitieve versie.

370 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN
o vur
v ur
10 Wissel je tekst met die van een ander groepje. Maak op een apart blad een schematische voorstelling van de tekst die je nu voor je krijgt. u r uItvoereN
voorbereIdeN ov
Journalist zoekt structuur ©VANIN

ovu r

11 Vul het reflectieschema in. In orde Je traject naar succes jij

past bij de titel of je titel sluit goed aan bij het

371 LES 2 teksteN bINNeNstebuIteN
Je tekst
‘spelen’. 1 2 3 41 2 3 4 Je tekst bevat de opgegeven structuur. 1 2 3 41 2 3 4 Je tekst bevat minstens drie signaalwoorden die duiden op de opgegeven structuur. 1 2 3 41 2 3 4 Je tekst bevat twee moeilijke woorden. 1 2 3 41 2 3 4 Je zinnen volgen vlot op elkaar. Je tekst leest vlot. 1 2 3 41 2 3 4 Je verzorgt je spelling. 1 2 3 41 2 3 4
je klasgenoot
thema
Werkpuntje voor jezelf:
Werkpuntje voor je klasgenoot: reflectereN ©VANIN

zoeken

INformatIe verwerveN

informatie noteren

info presenteren en vragen stellen informatie beluisteren/lezen

OPDRACHT 1 Lees dit fragment. Beantwoord de vragen mondeling.

Op zoek naar informatie

Wil je iets te weten komen, dan kun je het aan iemand vragen of opzoeken. Boeken zijn jarenlang de belangrijkste bron van informatie geweest. Misschien bezit je zelf zulke boeken of je kunt ze in de bibliotheek raadplegen.

Sinds de komst van het internet is informatie wereldwijd raadpleegbaar in een mum van tijd. Ervaren internetsurfers weten dat er ook onjuistheden of halve waarheden op het net staan. Daarom is het nodig dat je verstandig leert surfen. Je bron onderzoeken is belangrijk. Bevraag en vergelijk je bron met een tweede bron. Dat levert altijd voordelen op.

Wil je snel informatie vinden op het internet, dan kun je makkelijk gebruikmaken van een zoekmachine. Kies altijd eerst je taal (het Nederlands) om artikels op te sporen.

Wil je bijvoorbeeld weten of soldaten van Napoleon ook al konden fietsen, dan moet je meer dan één zoekopdracht uitvoeren.

• Je moet weten waar en wanneer Napoleon leefde.

• Je moet weten wanneer en waar de fiets voor het eerst gebruikt werd.

1 Waarom moet je verstandig leren surfen?

2 Hoe kun je de juistheid van een bron controleren?

3 Wat zijn nog belangrijke criteria als je een bron wilt onderzoeken?

4 Geef een voorbeeld van een zoekmachine.

5 Welke zoekmachine gebruik je zelf dikwijls?

Informatie zoeken

• Zoek online, via verschillende zoekmachines, of in boeken, bijvoorbeeld in de bibliotheek.

• Gebruik de gepaste zoektermen.

• Controleer je bronnen (tweede bron, betrouwbaar, recent, tekstdoel …).

372 NIEUW TRAJECT NederlaNds 2 DEEL 8 speleN les
1
hoe Informatie presenteren 3 informatie
©VANIN

INformatIe preseNtereN

OPDRACHT 2 Zoek de informatie.

1 Probeer met de klas zicht te krijgen op de geschiedenis van het theater, op acteren en het leven van acteurs. Werk daarvoor in groepjes.

Maak straks ook een planning op. Presenteer samen de informatie. Zorg ervoor dat iedereen evenveel aan bod komt.

a Verzamel informatie over het onderwerp en rangschik die info in een spreekplan door een schema te maken. Werk op een apart blad.

• Wat breng je in de inleiding?

• Wat wil je aan bod laten komen in het midden?

• Vind je een leuke afsluiter?

Zoek ook beeldmateriaal om je presentatie kracht bij te zetten.

b Noteer de bron.

Waar heb je de informatie gevonden?

Wees kritisch: is de bron betrouwbaar? Recent?