Page 3

3.5 Metacommuniceren .............................................................................................................................................................................................. 108 3.6 Oefening ....................................................................................................................................................................................................................... 109 4 De axioma’s van Watzlawick .................................................................................................................................................................................. 111 4.1 Je kan onmogelijk niet communiceren ...................................................................................................................................................... 111 4.2 Communicatie kent een inhouds- en een betrekkingsniveau ..................................................................................................... 112 4.3 Door verschillende interpretaties heeft iedereen zijn eigen waarheid ................................................................................... 115 4.4 Mensen communiceren zowel digitaal als analoog ............................................................................................................................ 115 4.4.1  Digitale taal ...................................................................................................................................................................................................... 116 4.4.2  Analoge taal .................................................................................................................................................................................................... 116 4.5 Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair ........................................................................................... 118 5 De invloed van socioculturele factoren op communicatie ..........................................................................................................  120 5.1 Ruimtelijke zones .....................................................................................................................................................................................................  120 5.2 Culturele verschillen ...............................................................................................................................................................................................  122

Hoofdstuk 2 - Actie en reactie .......................................................................................................................................................................................  123 1 Actief luisteren .................................................................................................................................................................................................................  125 1.1 Wat is actief luisteren? ...........................................................................................................................................................................................  125 1.1.1  Verbaal actief luisteren ..............................................................................................................................................................................  127 1.1.2  Non-verbaal actief luisteren ..................................................................................................................................................................  130 1.2 De basisprincipes van actief luisteren .........................................................................................................................................................  131 1.3 Rollenspel .....................................................................................................................................................................................................................  132 2 Assertiviteit ........................................................................................................................................................................................................................  133 2.1 Wat is assertiviteit? ..................................................................................................................................................................................................  133 2.2 De ik-boodschap ......................................................................................................................................................................................................  136 3 De Roos van Leary .........................................................................................................................................................................................................  139 3.1 Inleiding .........................................................................................................................................................................................................................  139 3.2 Opbouw van de Roos ...........................................................................................................................................................................................  139 3.3 Interactieprincipes ..................................................................................................................................................................................................  143 3.4 Toepassing ................................................................................................................................................................................................................... 144

Hoofdstuk 3 - Relaties en seksualiteit .....................................................................................................................................................................  147 1 Relaties ..................................................................................................................................................................................................................................... 149

6

1.1 Het begrip relatie ....................................................................................................................................................................................................... 149

1.2 Soorten relaties ........................................................................................................................................................................................................... 151

1.3 Relaties zijn noodzakelijk om te ontwikkelen ........................................................................................................................................... 153

Inhoudstafel

Code Gedrag 4 VO_LWB.indb 6

Code 2/06/17 12:05

Code Gedragswetenschappen 4 (KathOndVla) Inhoudstafel  
Code Gedragswetenschappen 4 (KathOndVla) Inhoudstafel