__MAIN_TEXT__

Page 1

Inhoud DEEL 1 – DE WERELD VAN DE KINESITHERAPIE

7

1

Definitie van kinesitherapie

9

2

ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health

13

3

Methodisch handelen 1 Verwijzing van de arts 2 Anamnese 3 Kinesitherapeutisch onderzoek 4 Handelingsplan 4.1 Handelingsdoelen 4.2 Voorgenomen verrichtingen en strategieën 5 Afsluitgegevens

21 22 22 23 23 24 26 27

DEEL 2 – VLAKKEN, ASSEN EN BEWEGINGEN

29

1

31 32 32 32 32

2

Terminologie: bewegingen in de verschillende gewrichten 1 Vlakken en assen 1.1 De hoofdvlakken 1.2 Bijkomend vlak 1.3 Assen 2 Specifieke terminologie om de plaats van een structuur aan te duiden 2.1 T.o.v. het mediane vlak 2.2 T.o.v. het breedtevlak 2.3 T.o.v. het transversale vlak 2.4 Dieptebepaling 2.5 Specifieke termen ter hoogte van de ledematen

34 34 34 34 34 34

Benamingen van de verschillende bewegingen 1 Bewegingen van het heupgewricht 2 Bewegingen van het kniegewricht 3 Bewegingen van het enkelgewricht 4 Bewegingen van de tenen 5 Bewegingen van het schoudergewricht 6 Bewegingen van het ellebooggewricht en de voorarm 7 Bewegingen van het polsgewricht 8 Bewegingen van de vingers 9 Bewegingen van het hoofd en de wervelkolom 10 Bewegingen van het bekken

37 38 40 41 42 44 46 47 48 51 53


6 3

Het klinisch-kinesitherapeutisch onderzoek Spierwerk en spierbaan 1 Soorten spierwerk 2 Spierbaan 3 Voorbeelden van bewegingsanalyse 3.1 Radiale en ulnaire deviatie van het polsgewricht 3.2 De endo- en exorotatoren van de heup

55 56 57 62 62 63

DEEL 3 – HET KLINISCH-KINESITHERAPEUTISCH ONDERZOEK

65

1

Anamnese 1 Algemene anamnese 1.1 Administratieve anamnese 1.2 Sociale en familiale anamnese 2 Specifieke anamnese 2.1 Vragen over pijn 2.2 Vragen over bewegingsstoornissen 2.3 Vragen over gevoelsstoornissen 2.4 Vragen over vegetatieve stoornissen

68 69 69 69 70 70 70 71 71

2

Inspectie en palpatie

73

3

Het basisfunctieonderzoek (BFO) en de objectieve metingen 1 Het basisfunctieonderzoek (BFO) 1.1 Het actievebewegingsonderzoek 1.2 Het passievebewegingsonderzoek 1.3 Weerstandstests 1.4 Toegevoegde tests 1.5 Interpretatie 2 Het objectieve onderzoek 2.1 Het meten van atrofieën, hypertrofieën en zwellingen 2.2 Lenigheid: gewrichtsbeweeglijkheid en spierlenigheid 2.3 Het meten van de gewrichtsbeweeglijkheid 2.4 Het bepalen van de spierlenigheid 2.5 Het meten van spierkracht 2.6 Het functionele onderzoek

75 76 76 77 82 84 85 86 86 87 88 90 91 95

4

Kinesitherapeutische diagnose

101

Referentielijst

103

Lijst van de figuren

105

Lijst van de tabellen

105

Andere uitgaven kinesitherapie

107

Profile for VAN IN

Inhoudsopgave het klinisch kinesitherapeutisch onderzoek  

Inhoudsopgave het klinisch kinesitherapeutisch onderzoek