Page 1

Pagina 1 van 2

INHOUDSOPGAVE Financieel-economische oefeningen met Excel Woord vooraf ........................................................................................................................ 7 1

Een reclamebudget verdelen........................................................................................ 8

2

Financiële analyse: verticale analyse ........................................................................ 10

3

Financiële analyse: horizontale analyse.................................................................... 16 Opgave A: de procentuele verandering berekenen ....................................................... 16 Opgave B: een basisjaar gebruiken .............................................................................. 19

4

Financiële analyse: ratioanalyse ................................................................................ 22 Opgave A: berekening voor 1 jaar ................................................................................. 22 Opgave B: berekening voor meer jaren (evolutie) ......................................................... 26

5

Afschrijvingen: een afschrijvingstabel maken .......................................................... 32 Opgave A: afschrijvingstabel volgens de lineaire methode ............................................ 32 Opgave B: afschrijvingstabel volgens de degressieve methode .................................... 34 Opgave C: afschrijvingstabel volgens de ‘som van de jaarnummers’ ............................ 36 Opgave D: grafische voorstelling van de verschillende afschrijvingsmethodes.............. 38

6

Overlopende rekeningen ............................................................................................ 39

7

Voorraadwaardering handelsgoederen ..................................................................... 42

8

Analyse van de btw-aangifte ...................................................................................... 45 Opgave A: een verkoopdagboek maken ....................................................................... 45 Opgave B: een aankoopdagboek maken ...................................................................... 47 Opgave C: de bedragen naar de btw-aangifte overbrengen .......................................... 50 Bijkomende opgave 1 .................................................................................................... 52 Bijkomende opgave 2 .................................................................................................... 52

9

Leningen: aflossingstabellen maken en grafisch voorstellen ................................. 56

10 Publicatiekosten en neerleggingstermijn van een jaarrekening .............................. 64 11 Accounting tool: de soort vennootschap en het model van de jaarrekening bepalen ............................................................... 66 12 Simulator overbruggingskrediet ................................................................................ 71 13 Afrekening ziekenhuiskosten ..................................................................................... 74 Bijkomende opgave....................................................................................................... 81 14 Commissieberekening: schijven gebruiken .............................................................. 86 15 De behaalde omzet analyseren met draaitabellen en -grafieken ............................. 89 16 Inventory management system .................................................................................. 98

Uitgeverij VAN IN - De Boeck


Pagina 2 van 2

17 Omzetanalyse: de omzet van scheepsreizen analyseren ....................................... 103 18 Prestatiestaten verwerken: factureren en een vakantieplanner opstellen ............ 110 19 Omzetanalyse: rapporteren met een interactief dashboard ................................... 115 20 Transportkosten minimaliseren ............................................................................... 123 21 De kost van de algemene vergadering: scenario’s gebruiken ............................... 125 22 Een autofinanciering simuleren ............................................................................... 128 23 Factureren op basis van een sjabloon .................................................................... 136 24 Creatieve grafieken ................................................................................................... 141 Alle gevallenstudies vertrekken van een beginsituatie (die u kunt downloaden op de site www.knooppunt.net), waardoor het typewerk tot een minimum wordt beperkt. Op dezelfde tijd kunt u dus meer oefeningen maken.

Uitgeverij VAN IN - De Boeck

Profile for VAN IN

Inhoudsopgave Financieel-economische oefeningen met Excel  

Inhoudsopgave Financieel-economische oefeningen met Excel  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded