Page 1

ben je rechtshandig?

ben je linkshandig?

LEERJAAR 1

letterschrift ISBN 978-90-306-8675-0 579521

vanin.be

naam: klas:

nr.:


Æ

Æ

Ê

·

Ê

·

Î

ï

j

Î

ï

j

ç

|

Ó

ç

|

Ó

ı

Œ

°

ı

Œ

°

s

s

ª

ª

Å

Å


LEERJAAR 1 letterschrift


Coördinator: Stefaan Casier Auteur: Rina Pasque Bij Handschrift D’haese.nu voor het 1e leerjaar horen de volgende materialen: Voor de leerling: - Letterschrift - Verbindingsschrift Voor de leraar: - Handleiding - Kopieermap 1 Voor de klas: - Letterkaarten kleine letters - Wandplaat kleine letters Digitale ondersteuning: Bingel Plus

Vormgeving en opmaak: De Witlofcompagnie|Gert Degrande Tekeningen cover en binnenwerk: Lise Vanlerberghe

Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van die mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hun dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toestemming te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www.reprobel.be. Ook voor het digitale lesmateriaal gelden deze voorwaarden. De licentie die toegang verleent tot dat materiaal is persoonlijk. Bij vermoeden van misbruik kan die gedeactiveerd worden. © Uitgeverij VAN IN, Wommelgem, 2018 De uitgever heeft ernaar gestreefd de relevante auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Wie desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot de uitgever te wenden.

Eerste druk 2018 ISBN 978-90-306-8675-0 D/2018/0078/79 Art. 579521/01 NUR 194


LEERJAAR 1

letterschrift Coรถrdinator: Stefaan Casier Auteur: Rina Pasque


BLOK 1

les 1

ik schrijf de arcering

4


ik schrijf de arcering

5

les 1

BLOK 1


BLOK 1

Œ

Œ

Œ

les 2

Œ

ik schrijf het ovaal

Œ

Œ

ΠΠΠ6


ik schrijf het ovaal

Œ

Œ

Œ

Œ

ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠ7

les 2

BLOK 1


BLOK 1

les 3

ik schrijf de open guirlande

8


ik schrijf de open guirlande

9

les 3

BLOK 1


BLOK 1

les 4

ik schrijf de open arcade

10


ik schrijf de open arcade

11

les 4

BLOK 1


BLOK 1

les 5

ik schrijf de arcade

12


ik schrijf de arcade

13

les 5

BLOK 1


BLOK 1

les 6

ik schrijf de guirlande

14


ik schrijf de guirlande

15

les 6

BLOK 1


BLOK 1

les 7

ik schrijf de i

ï

i

1

ï ï ï ï ï ï ï

2

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

16

ï

ï

ï


ik oefen de i

ï ï ï

3

ï ï 4

5

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

ï

17

les 8

BLOK 1


BLOK 1

les 9

ik schrijf de u

ª

u

1

2

ª ª ª ª ª ª ª ª ª

ª

ª ª

ª

ª

ª

ª

18

ª

ª

ª


ik oefen de u

ª ª ª

3

ª ª 4

ª ª

ª

ª ª 5

ª

ª

ª

19

les 10

BLOK 1


BLOK 1

les 11

ik schrijf de t

t

1

2

™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™

™ ™

20


ik oefen de t

™ ™ ™

3

™ ™ 4

™ ™

™ ™ 5

21

les 12

BLOK 1


BLOK 1

les 13

ik schrijf de r

r

1

2

‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚

‚ ‚

22


ik oefen de r

‚ ‚ ‚

3

‚ ‚ 4

‚ ‚

‚ ‚ 5

23

les 14

BLOK 1


BLOK 1

les 15

ik schrijf de v

v

1

2

√ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √

24


ik oefen de v 3

√ √ √ √ √

4

√ √

√ √ 5

√ √

25

les 16

BLOK 1


BLOK 2

les 1

ik schrijf de w

› w 1

2

› › › › › › › › › › › › › › › › › › 26


ik oefen de w 3

› › › › ›

4

› › › › ›

5

› ›

27

les 2

BLOK 2


BLOK 2

les 3

ik schrijf de n

ı

n

1

2

ı ı ı ı ı ı ı ı ı

ı

ı ı

ı

ı

ı

ı

28

ı

ı

ı


ik oefen de n 3

ı ı ı ı ı

4

ı ı

ı

ı ı 5

ı ı

ı

29

les 4

BLOK 2


BLOK 2

les 5

ik schrijf de m

Ó m 1

2

Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó 30


ik oefen de m 3

Ó Ó Ó Ó Ó

4

Ó Ó Ó Ó Ó

5

Ó Ó

Ó

31

les 6

BLOK 2


BLOK 2

1

ik schrijf de o

les 7

Œ

Œ

Œ

o

Œ Œ

Œ

ΠΠ2

Œ

Œ

Œ

Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

Œ

Œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

32

Œ

Œ

Œ


ik oefen de o

Œ Œ Œ

3

ΠΠ4

Œ Œ

Œ

ΠΠ5

Œ

Œ

Œ

33

les 8

BLOK 2


BLOK 2

1

Œ Œ Œ Œ Œ

ŒŒ

2 2

ik schrijf de a

les 9

Æ

a

Œ

Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ Æ

Æ

Æ Æ

Æ

Æ

Æ

Æ

34

Æ

Æ

Æ


ik oefen de a 3 3

Æ Æ Æ Æ Æ

4

Æ Æ

Æ

Æ Æ 5

Æ Æ

Æ

35

les 10

BLOK 2


BLOK 2

1

Œ

Œ

ŒŒ 2

les 11

Œ

Œ

ik schrijf de d

d

Œ

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

∆ ∆

36


ik oefen de d 3

∆ ∆ ∆ ∆ ∆

4

∆ ∆

∆ ∆ 5

∆ ∆

37

les 12

BLOK 2


BLOK 2

les 13

ik schrijf de e

Ê

e

1

2

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê

Ê Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

38

Ê

Ê

Ê


ik oefen de e

Ê Ê Ê

3

Ê Ê 4

Ê Ê

Ê

Ê Ê 5

Ê

Ê

Ê

39

les 14

BLOK 2


BLOK 2

les 15

ik schrijf de l

|

l

1

| | | | | | |

2

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40

|

|

|


ik oefen de l

| | |

3

| | 4

5

|

|

|

|

à

|

à

|

41

les 16

BLOK 2


BLOK 3

les 1

ik schrijf de b

b

1

2

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

42


ik oefen de b 3

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

4

∫ ∫

∫ ∫ 5

∫ ∫

43

les 2

BLOK 3


BLOK 3

les 3

ik schrijf de f

·

f

1

2

· · · · · · · · ·

·

· ·

·

·

·

·

44

·

·

·


ik oefen de f

· · ·

3

· · 4

· ·

·

· · 5

·

·

·

45

les 4

BLOK 3


BLOK 3

les 5

ik schrijf de h

Î

h

1

2

Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Î Î

Î

Î Î

Î

Î

Î

Î

46

Î

Î

Î


ik oefen de h 3

Ú Ú Ú Ú Ú

4

Î Î

Î

Î Î 5

Î Î

Î

47

les 6

BLOK 3


BLOK 3

les 7

ik schrijf de k

ç

k

1

2

ç ç ç ç ç ç ç ç ç

ç

ç ç

ç

ç

ç

ç

48

ç

ç

ç


ik oefen de k 3

Ë ç ç Ë ç

4

Ë Ë

Ë

Ë Ë 5

Ë ç

Ë

49

les 8

BLOK 3


BLOK 3

ik schrijf de j

les 9

j

j

1

2

Í

Í Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í Í

Í Í

Í Í

50

Í Í

Í

Í Í


ik oefen de j 3

4

5

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

Í

51

les 10

BLOK 3


BLOK 3

les 11

ik schrijf de g

g

ŒŒ

1

ŒŒ 2

fl fl fl fl g fl fl g fl

g fl

52


ik oefen de g

fl fl fl

3

fl fl 4

fl fl

fl fl 5

53

les 12

BLOK 3


BLOK 4

les 1

ik schrijf de ij

ij

1

2

≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

≤ ≤

54


ik oefen de ij

≤ ≤

3

≤ ≤ 4

5

55

les 2

BLOK 4


BLOK 4

les 3

ik schrijf de s

s

s

1

s s s s s s s

2

s

s

s

s

s

s

s

s

s

56

s

s

s


ik oefen de s

s s s

3

s s 4

5

s

s

s

s

s

s

s

s

57

les 4

BLOK 4


BLOK 4

les 5

ik schrijf de z

Å

z

1

2

Å Å Å Å Å Å Å Å Å

Å

Å Å

Å

Å

Å

Å

58

Å

Å

Å


ik oefen de z

Å Å Å

3

Å Å 4

Å Å

Å

Å Å 5

Å

Å

Å

59

les 6

BLOK 4


BLOK 4

les 7

ik schrijf de p

p

1

2

째 p p p p p p 째 p

p

째 p

p

p

p

p

60

p

p

p


ik oefen de p 3

° p p ° p

4

° p

p

° p 5

° p

°

61

les 8

BLOK 4


schrijflijnen

62


schrijflijnen

63


schrijflijnen

64


Æ

Æ

Ê

·

Ê

·

Î

ï

j

Î

ï

j

ç

|

Ó

ç

|

Ó

ı

Œ

°

ı

Œ

°

s

s

ª

ª

Å

Å


ben je rechtshandig?

ben je linkshandig?

LEERJAAR 1

letterschrift ISBN 978-90-306-8675-0 579521

vanin.be

naam: klas:

nr.:


ben je rechtshandig?

ben je linkshandig?

LEERJAAR 1

letterschrift ISBN 978-90-306-8675-0 579521

vanin.be

naam: klas:

nr.:

Handschrift D'haese.nu letterschrift leerjaar 1  

Werkschrift a voor het eerste leerjaar.

Handschrift D'haese.nu letterschrift leerjaar 1  

Werkschrift a voor het eerste leerjaar.