Page 97

Test op mezelf Naam:  Nr.:     Klas:       

Datum:   /   / 20  

   / 30

Hoofdstuk 3

1 Wiskundetaal Vul de juiste benamingen aan.

TOM1.1

376 en 25 noem je de 376 + 25 = 401

aa

Het resultaat, 401, noem je de

r

De bewerking zelf noem je een 1,5

Schrijf de volgende zinnen als een optelling en bereken.

TOM1.2

       =      

a 38 meer dan 64.

       =      

c Jana is 14 cm groter dan Emma, die 149 cm meet.

       =      

2 Hoofdrekenen

em

pl

b Alex deed 16 minuten langer over de wandeltocht van 10 km dan Michiel. Karel deed er 116 minuten over.

1,5

Los deze optellingen op met hoofdrekenen. a 533 + 6 b 15,8 + 4,5 c 4,2 + 5,75

f 12,7 + 15,8 + 3,3 = 

= 

g 278 + 199

= 

= 

h 16,98 + 32,24

= 

= 

i 497 + 366

= 

j 14,37 + 22,95

= 

ijk

d 73 + 88

= 

ex

TOM2

e 156 + 83 + 14 = 

10

In k

3 Schatten

TOM3

Mila gaat naar de supermarkt. Zij zou graag deze artikelen kopen. Schat in tientallen hoeveel dit zou kosten. prijs € 21,95€ 58,65€ 23,15schatting totaal

Formule 1B_2019.indb 95

afgeronde prijsAntwoordzin:  

5

95

13/06/19 12:14

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1