Page 60

14 Teken van elke blokkenstapeling het vooraanzicht, het bovenaanzicht en het linkerzijaanzicht. Houd rekening met de kleur van de blokken. vooraanzicht

bovenaanzicht

linkerzijaanzicht

b

vooraanzicht

bovenaanzicht

linkerzijaanzicht

pl

aa

r

Hoofdstuk 2

a

em

15 Duid van de blokkenstapeling het passende vooraanzicht, bovenaanzicht en linkerzijaanzicht aan.

ex

vooraanzicht

£

£

£

£

£

£

£

In k

ijk

bovenaanzicht

£ linkerzijaanzicht

£

58

Formule 1B_2019.indb 58

13/06/19 12:12

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1