Page 388

41 Schrijf als een onvereenvoudigbare breuk. breuk

breuk

breuk

0,37

1,5

0,82

0,18

1,20

0,74

0,55

2,50

aa

r

0,97

pl

42 Duid binnen eenzelfde rooster de breuken, procenten en kommagetallen aan die horen bij de gekleurde opgave. Met de letters maak je een woord. Code: R

M

0,10

100 %

1

1 euro

0,02

ijk

1%

10 100

200 200

In k

Letter:

N

E

A

50 %

0,50

5 100

50 cent

50 10

1 2

5 10

5

0,05

50 %

5%

0,50

5%

50 100

5 cent

50 100

5 100

0,05

ex

100 100

T

em

U

Letter:

Letter:

0,01

1%

10 cent

1 cent

2 200

10 100

10 50

1 5

2 100

5 20

5 50

10 %

5 500

0,01

0,10

20 %

20 cent

0,02

0,10

10 100

1

1%

1 100

10 %

0,20

20 100

2%

Letter:

Letter:

Letter:

Hoofdstuk 13

Woord:

386

Formule 1B_2019.indb 386

13/06/19 12:37

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1