Page 308

2 Driehoeken Voer de opdrachten uit en vul aan.

TOM2

Welk soort driehoek is dit volgens de zijden?

6

aa

Welk soort driehoek is dit volgens de hoeken?

r

Kleur een hoekpunt groen en een zijde rood.

3 Vierhoeken

Geef de best passende benaming voor deze vierhoeken.

b

waar

niet waar

Een vierhoek met twee paar evenwijdige zijden is altijd een rechthoek.





Een ruit met vier rechte hoeken is een vierkant.





Alle vierkanten zijn trapeziums.





Een ruit is een parallellogram met vier even lange zijden.





In k

Hoofdstuk 10

c d

4ijk

aex

Waar of niet waar?

TOM3.2

em

pl

TOM3.1

2

4 Cirkels

TOM4

Noteer de best passende benaming bij de juiste kleur.

2

306

Formule 1B_2019.indb 306

13/06/19 12:26

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1