Page 302

Vierhoeken 15 a b c

Kleur van deze vierhoeken: een zijde rood, een hoekpunt blauw, twee overstaande hoeken groen.

r

3

ex

em

pl

aa

16 Plaats het figuurnummer bij de juiste benaming.

Parallellogram:

Rechthoek:

Vierkant:

ijk

Trapezium:

Hoofdstuk 10

In k

17 Duid de passende eigenschappen aan. Geef daarna de best passende benaming voor de vierhoek.



één paar evenwijdige zijden



één paar evenwijdige zijden



één paar evenwijdige zijden



twee paar evenwijdige zijden



twee paar evenwijdige zijden



twee paar evenwijdige zijden

 

alle hoeken even groot

 

alle hoeken even groot

 

alle hoeken even groot

alle zijden even lang

alle zijden even lang

alle zijden even lang

300

Formule 1B_2019.indb 300

13/06/19 12:26

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1