Page 301

12 Geef de best passende benaming voor elke driehoek. Meet als dat nodig is.

volgens de hoeken

pl

aa

r

volgens de zijden

em

volgens de hoeken volgens de zijden

In k

Hoofdstuk 10

ijk

ex

13 Teken een driehoek met twee stompe hoeken.

14 Juist of fout ? Duid aan. Met de gevonden letters maak je een woord. juist

fout

a

Een driehoek die gelijkbenig is, is altijd gelijkzijdig.

A

S

b

Een stomphoekige driehoek heeft een scherpe hoek.

P

R

c

Een rechthoekige driehoek kan ook stomphoekig zijn.

K

T

d

Een gelijkbenige driehoek is altijd scherphoekig.

L

M

e

Een rechthoekige driehoek kan ook gelijkzijdig zijn.

B

O

Woord:

299

Formule 1B_2019.indb 299

13/06/19 12:26

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1