Page 255

Aan de slag 1 Wiskundetaal 1.1 Benamingen bij de deling Op school organiseer je een quiz om geld in te zamelen voor een goed doel. Er schreven zich al 52 mensen in. Er worden ploegjes gemaakt van zes personen.

THE

BIG

Hoeveel ploegjes van zes personen kun je al maken?

QUIZ

r

Berekening:

aa

Antwoordzin: 

Hoeveel personen zijn er nog over? Berekening: 

pl

 Antwoordzin: 

het quotiënt

em

ex

52 : 6 = 8 rest 4 de deling

de deler

ijk

het deeltal

de rest

Hoofdstuk 9

de factoren

Hoeveel personen zijn er nog te kort om een extra ploegje te maken?

In k

1.2 Wiskundetaal en de deling

Schrijf de volgende zinnen als een deling en bereken. a De helft van 12.

       =    

b Een derde van 18.

       =    

c Het quotiënt van 25 en 5.

       =    

d Een negende van 45.

       =    

e Een achtste van 72.

       =    

f 64 gedeeld door 8.

       =    

g 42 cm splitsen in 7 gelijke stukken.

       =    

h 24 euro verdelen over 6 mensen.

       =    

253

Formule 1B_2019.indb 253

13/06/19 12:22

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1