Page 213

Test op mezelf Naam:  Nr.:     Klas:       

Datum:   /   / 20  

   / 35

1 Wiskundetaal TOM1.1

35 en 4 noem je de  35 x 4 = 140

Het resultaat, 140, noem je het 

aa

35, het eerste getal, noem je het 

r

De bewerking zelf noem je een 

4, het tweede getal, noem je de 

2,5

Schrijf de volgende zinnen als een vermenigvuldiging en bereken. a Het zesvoud van 8.

         =     

b Zevenmaal een aankoop van € 12.

pl

TOM1.2

         =     

2 Hoofdrekenen

Bereken uit het hoofd. =          a 8 x 7

g 97 x 2

=         

=         

=         

=         

i 43 x 4

=         

=         

j 84 x 5

=         

h 45 x 3

e 32 x 100

=         

k 55 x 11

=         

f 167 x 10

=         

l 67 x 9

=         

e 3 x 41,6

=         

b 7 x 6 c 4 x 8

ijk

d 6 x 9

Bereken uit het hoofd. =          a 3,4 x 100

In k

TOM2.2

1,5

ex

TOM2.1

Hoofdstuk 7

em

c Tim scoorde 14 punten. Pamela scoorde drie keer zoveel.          =     

b 0,007 x 1 000

=         

f 7,6 x 5

=         

c 30,04 x 1 000

=         

g 42,7 x 5

=         

d 52,45 x 2

=         

h 5 x 38,36 =         

12

8

3 Schatten TOM3

De voetbalwedstrijd bijwonen kost € 19,95 per persoon. We gaan met 19 personen kijken. Schat in tientallen hoeveel dit uitstapje aan inkomtickets zal kosten. Berekening: Antwoordzin:                            

2

211

Formule 1B_2019.indb 211

13/06/19 12:19

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1