Page 212

Even samenvatten • Wiskundetaal het product

de factoren

30 x 8 = 240 de vermenigvuldiger

aa

r

het vermenigvuldigtal

de vermenigvuldiging

pl

keer, maal, dubbel, viervoud …

em

• Hoofdrekenen Splitsen 73 x 2 = (70 + 3) x 2 = (70 x 2) + (3 x 2) = 140 + 6 = 146 Om een getal te vermenigvuldigen met 4, vermenigvuldig je tweemaal met 2.

85 x 4 = 85 x 2 x 2 = 170 x 2 = 340 21 x 10 37 x 100 72 x 1 000

= 210 = 3 700 = 72 000

3,75 x 10 5,64 x 100 8,37 x 1 000

= 37,5 = 56,5 = 8 370

ex

Hoofdstuk 7

Om een natuurlijk getal te vermenigvuldigen met 10, 100 of 1 000 voeg je één, twee of drie nullen toe.

ijk

Om een kommagetal te vermenigvuldigen met 10, 100 of 1 000 schuif je de komma één, twee of drie plaatsen op naar rechts.

In k

Om een getal te vermenigvuldigen met 5 vermenigvuldig je eerst met 10 en neem je dan de helft.

84 x 5 = 84 x 10 : 2 = 840 : 2 = 420 Het totale aantal cijfers na de komma

• Schatten • Cijferen

1

2

4

2

8

9

9

2

2

4

8

.

3

4

7

2

x

+

in de opgave, is het aantal cijfers na de komma in het product! 2

3

,

7

2

,

1

2

3

7

4

7

4

.

4

9,

7

7

x

+

210

Formule 1B_2019.indb 210

13/06/19 12:19

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1