Page 210

25 Driss doet mee aan een sponsortocht van 12 km voor het goede doel. Zijn sponsors betalen hem 23 euro per gewandelde kilometer. Hoeveel euro kan Driss inzamelen als hij de tocht uitwandelt? Schatten: Berekening:

Antwoordzin:

r

26 Michiel heeft zeven rollen isolatiemateriaal nodig. Eén rol kost € 33,65. Hoeveel betaalt hij voor de zeven rollen?

aa

Schatten:

pl

Berekening:

em

Antwoordzin:

Hoofdstuk 7

27 Vissersclub ‘De Lustige Lijnvissers’ organiseert een tombola. Er worden 800 loten van € 3 verkocht. De hoofdprijs is een volledige vissersuitrusting van € 1 000. Iedereen die een lot kocht, krijgt een sticker ter waarde van € 1. Hoeveel winst maakt de vissersclub?

ijk

Berekening:

ex

Schatten:

In k

Antwoordzin:

28 Voor een vakantiejob heeft Aaron 21 dagen 7 uur per dag gewerkt. Zijn uurloon bedraagt € 9,75 per uur. Hoeveel moet de baas Aaron betalen? Schatten:

Berekening:

Antwoordzin:

208

Formule 1B_2019.indb 208

13/06/19 12:19

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1