Page 196

2.2 Hoofdrekenen met kommagetallen • Splitsen lukt altijd

Los op door te splitsen.

3 x 2,81 = 3 x (2 + 0,80 + 0,01) a = (3 x 2) + (3 x 0,80) + (3 x 0,01) = 6 + 2,40 + 0,03 = 8,43 b

5 x 21,3

= =

16,5 x 4

= =

c

3,75 x 10 = 37,5 5,64 x 100 = 564 8,37 x 1 000 = 8 370

3 x 17,05

=

aa

d

r

=

=

Los op. a

3,7 x 10

=

b

5,7 x 100

=

Hoofdstuk 7

em

• Vermenigvuldigen met 10, 100 of 1 000

=

pl

Splits één factor. Vermenigvuldig elk deel apart. Tel de producten op.

36,23 x 2

c

0,03 x 10

=

d

12,6 x 100 =

e

5,2 x 1 000 =

ijk

ex

Om een kommagetal te vermenigvuldigen met 10, 100 of 1 000, schuif je de komma één, twee of drie plaatsen op naar rechts.

In k

• Vermenigvuldigen met 5 4,8 x 5 = 4,8 x 10 : 2 = 48 : 2 = 24

Los op. a

4,6 x 5

= =

b

22,8 x 5

Maal 10 en delen door 2

= =

c

1,20 x 5

= =

d

1,64 x 5

= =

194

Formule 1B_2019.indb 194

13/06/19 12:18

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1