Page 18

Hoofdstuk 1

6.2 Positieve getallen en negatieve getallen Welke dag was de koudste van de week? maandag donderdag

dinsdag

woensdag

aa

Duid op de thermometer telkens de gemeten temperatuur aan.

r

... was kouder dan ...

Op welke dag werd de temperatuur gemeten? Vul aan.

30

20

20

20

20

10

10

10

0

0

0

-10

-10

-10

ijk

-10

30

ex

10 0

30

em

30

pl

Welk symbool kun je tussen de temperaturen zetten? Kies uit. <, > of =.

-3°C

0°C

In k

-5°C

5°C

Opmerking: ga je naar rechts op de getallenas, dan worden de getallen steeds groter; ga je naar links op de getallenas, dan worden de getallen steeds kleiner.

-5 -4 -3 -2 -1 0 -5 < -4 < -3 < -2 < -1 < 0 <

1 1 <

2 2 <

3 3 <

4 4 <

5 5

Schrap wat niet past. Vul in met het juiste symbool. Kies uit <,> of =. -2°C is warmer / kouder dan 0°C

-2

0

3°C is warmer / kouder dan 5°C

5°C is warmer / kouder dan -5°C

5

-5

0,5°C is warmer / kouder dan -1°C

-7°C is warmer / kouder dan -10°C -7

3

5

0,5

-1

-10 -2,5°C is warmer / kouder dan -1,8°C -2,5

-1,8

16

Formule 1B_2019.indb 16

13/06/19 12:09

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1