Page 152

15 Elke steen van de piramide is gelijk aan de som van de getallen op de twee stenen eronder. Welke getallen ontbreken? 607

381 214

120

229 94

91

17

25

16 Bereken uit het hoofd.

11

52

20

r

70

72

=

e 23,16 – 7,9

=

b 12,6 – 8,24

=

f 62,4 + 138,21

=

c 13,24 + 8,9

=

g 100 – 14,62

=

d 96,37 + 45,74

=

pl

a 5,38 – 3,42

h 26,28 + 134,83 =

em

Hoofdstuk 5

aa

10

77

138

17 Bereken uit het hoofd. a –2+3

=

b 3–4

=

f –6–2

=

=

g 7–9

=

=

h –2–7

=

ijk

d 5+8

=

ex

c –8–1

e –7+9

In k

18 Een wrak van een schip ligt 12 m onder de zeespiegel. De bergers halen het 8 m omhoog. Op welke diepte ligt het schip nu? Berekening:

Antwoordzin:

19 Met Kerstmis was het ’s morgens – 3 °C. Tegen de middag was de temperatuur met 7 °C gestegen. Hoe warm was het die middag? Berekening: Antwoordzin:

150

Formule 1B_2019.indb 150

13/06/19 12:16

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1