Page 142

2.3 Hoofdrekenen met positieve en negatieve getallen Je start op verdieping – 3. Plaats een blauwe stip bij – 3.

6

6

5

Abdel start op verdieping 1. Plaats een blauwe stip bij 1.

Je zakt nog twee verdiepingen.

4

Hij stijgt vier verdiepingen.

4

Duid met een rode stip aan op welke verdieping je aangekomen bent.

3

Duid met een rode stip aan op welke verdieping Abdel aangekomen is.

3

Noteer dit vraagstuk als een bewerking. Bereken.

0

Noteer dit vraagstuk als een bewerking. Bereken.

0

            

2 1 -1 -2

           

-3 -4

Duid met een rode stip aan op welke verdieping vader terechtkomt.

2

Noteer dit vraagstuk als een bewerking. Bereken.

-1

3 1 0

-2

ex

           

-3

-4

-5

ijk

-2 -3

r aa

4

-1

-5 -6

6

Karen vergat haar handtas en daalt 8 verdiepingen om die op te halen.

4

Duid met een rode stip aan op welke verdieping Karens handtas ligt.

1

pl

De sportwinkel is 4 verdiepingen hoger.

5

1

Karen staat op verdieping 5. Plaats een blauwe stip bij 5.

em

Hoofdstuk 5

-6

6

2

-4

-5

Vader parkeert op verdieping –2 Plaats een blauwe stip bij – 2.

5

Noteer dit vraagstuk als een bewerking. Bereken.            

-6

5 3 2 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6

In k

Noteer als een bewerking. Bereken. a Het was deze morgen 5 °C. Nu is de temperatuur met 3 graden gestegen. Hoeveel graden is het nu?

       =      

b Je hebt voor € 3 schulden bij Bram. Ook bij Ine heb je € 2 geleend. Hoeveel schulden heb je in totaal?

       =      

c Een duiker bevindt zich op 7 meter onder de zeespiegel. Hij stijgt 3 meter. Op hoeveel meter bevindt hij zich dan?

       =      

d Inse duikt met haar flyboard 2 meter diep. Daarna schiet ze 5 meter omhoog. Op hoeveel meter zit Inse nu?

       =      

140

Formule 1B_2019.indb 140

13/06/19 12:15

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1