Page 132

4

Onderlinge ligging van rechten of ⊥.

Vul in met het best passende symbool. Kies uit //,

TOM4.1

d

a

d

c

d

b

c

e c

r

Hoofdstuk 4

a 3

aa

b

Zijn de lijnen in werkelijkheid evenwijdig, snijdend of kruisend? Vink aan.

TOM4.2

snijdend

5 TOM5

Evenwijdigen tekenen

em

pl



kruisend



evenwijdig

1

D D C C

A A

G G

FF B B

E E

In k

ijk

ex

Teken door E een rechte e evenwijdig met AB.



6

TOM6

2

Loodlijnen tekenen Teken hierboven door D een rechte d loodrecht op AB.

7 TOM7

2

Coördinaten a Bepaal de coördinaten van punt A. A( , )

4

b Plaats het punt B met de gegeven coördinaten in het rooster. B(4,0)

2

A

3 1 0

1

2

3

4

2

130

Formule 1B_2019.indb 130

13/06/19 12:15

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1