Page 13

Rang en waarde van een cijfer in een getal

Hoofdstuk 1

2

Dit zijn twee gelijke getallen want ze zijn even lang en hebben dezelfde cijfers.

Welke fout maakt deze jongen?

Wat loopt er verkeerd in zijn denkwijze?

Afhankelijk van de rang van een cijfer in een getal, krijgt dat cijfer een bepaalde waarde.

r aa pl

h

honderdsten

Honderdtallen

t

em

Duizendtallen

E ,

tienden

Honderdduizendtallen

Vul aan.

T

Eenheden

H

Ik ben hoger in rang, dus ik ben meer waard!

ex

D

Tientallen

HD TD Tienduizendtallen

M

Miljoentallen

Schrijf het getal 4 562 397,18 in de tabel.

Rang is lang.

heeft als RANG de

en heeft als WAARDE

miljoentallen

4 000 000

ijk

Het cijfer 4

Waarde is altijd een getal.

In k

6 3 7 8

Schrijf het getal 521 374,06 in de tabel en vul hieronder aan. Het cijfer

heeft als RANG de

en heeft als WAARDE

2 0 7

11

Formule 1B_2019.indb 11

13/06/19 12:09

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1