Page 125

5

Evenwijdigen tekenen 26 a Duid met rood op iedere geodriehoek de tekenzijde aan. b Welke met blauw aangeduide lijnen op de geodriehoek gebruik je om evenwijdig te tekenen? Duid het juiste antwoord aan.

Â

r

Hoofdstuk 4

Â

aa

27 Teken telkens met je geodriehoek een rechte b evenwijdig met a.

pl

a

em

a

a

28 Teken met je geodriehoek een rechte b door A evenwijdig met a.

a

a

ex

a

A

A

In k

ijk

A

29 Controleer met de geodriehoek welke rechte evenwijdig is met de groene rechte. Markeer.

123

Formule 1B_2019.indb 123

13/06/19 12:15

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1