Page 122

4

Onderlinge ligging van rechten 18 Vul in met evenwijdig, snijdend of loodrecht.

De rechten die op het openstaande raam zijn aangeduid zijn

r

De aangeduide lijnen op de davidsster zijn

ex

em

pl

aa

Hoofdstuk 4

De aangeduide strepen die de vliegtuigen achterlaten zijn allemaal

De stijlen van de ladder lopen

De spijlen en de dwarslat van het hek staan

ijk

De aangeduide lijnen op de parking zijn

19 Verbind met je lat wat bij elkaar hoort.

a⊥b

snijdend

a // b

loodrecht

a

In k

evenwijdig

b

20 Zijn deze rechten snijdend? Zo ja, duid het snijpunt aan. e

d

c

b

a



ja



nee

f



ja



nee



ja



nee

120

Formule 1B_2019.indb 120

13/06/19 12:15

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1