Page 116

4 Onderlinge ligging van rechten of ⊥.

Vul in met het best passende symbool. Kies uit //,

BIM4.1

d

b     c

a

a     c

b

c     d

c

3

r

 snijdend

aa

Hoofdstuk 4

Zijn de lijnen in werkelijkheid evenwijdig, snijdend of kruisend? Vink aan.

BIM4.2

 kruisend

1

pl

 evenwijdig

5 Evenwijdigen tekenen

Teken door P een rechte e evenwijdig met f.

em

BIM5

f

ex

P

ijk

2

6 Loodlijnen tekenen

Teken op de tekening hierboven door P een rechte g loodrecht op e. Kies een punt Q op f. Teken door Q een rechte h loodrecht op e.

In k

BIM6

2

7 Coördinaten

BIM7

a Bepaal de coördinaten.     (   ,   ) b Bepaal de plaats van het vakje in het rooster.     (D,2)

5 4 3 2 1

114

Formule 1B_2019.indb 114

2

A

B

C

D

E

F

13/06/19 12:14

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1