Page 108

Lijnstuk Teken met een lat op het bord op de vorige pagina een rechte lijn van E tot aan F. De lijn start in E en eindigt in F. Deze lijn heet een lijnstuk. Een lijnstuk heeft twee grenspunten. Notatie: [EF] of [FE]

E

F

Lees: lijnstuk [EF] of [FE]

r

P

aa

Hoofdstuk 4

Op de foto hieronder zijn een aantal lijnen in het rood aangeduid. Benoem ze. Noteer voor iedere lijn de punten waardoor de lijn loopt en de grenspunten. Geef ten slotte de juiste notatie.

4

1

R

pl

2

C

N

E

5

em

M

3

L

ex

K

punten

grenspunt(en)

notatie

          

      

        

   en   

2

ijk

benaming

          

   en   

      

        

3

          

   en   

      

        

4

          

   en   

      

        

5

          

   en   

      

        

In k

1

Vul de tabel aan. naam

notatie

1

          

[AB]

2

          

     

3

          

[MN]

voorstelling A

B L

K

106

Formule 1B_2019.indb 106

13/06/19 12:14

Profile for VAN IN

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1

Formule 1 1B (editie 2019) - Inkijkexemplaar  

Meer weten over Formule 1? Ga naar https://www.vanin.be/nl/secundair-onderwijs/wiskunde/formule-1