Ontdek de vernieuwde Pienter 2e graad tso

Page 1

ONTDEK DE VERNIEUWDE PIENTER 2e GRAAD tso

Pi enter

OPTIMALE ONDERSTEUNING BIJ EEN SLIMME REEKS Pienter is een duidelijke wiskundemethode voor de A-stroom, het aso en het tso, geschikt voor zowel theoretisch als praktisch georiĂŤnteerde leerlingen. Met Pienter beschik je over het ideale instrument om je lessen volgens je eigen inzicht in te vullen. Je maakt gebruik van ICT-toepassingen en oefeningen volgens de behoefte van je leerlingen, je hebt ruime keuzemogelijkheden voor differentiatie en legt een link met de realiteit wanneer jij dat wilt.

1 2 3 4 5 6

Kortom: Pienter is berekend op jouw aanpak en vult jouw expertise als wiskundeleerkracht perfect aan.


PIENTER

Vanaf september 2018: herwerkte editie van Pienter 4 tso!

2 GRAAD tso e

het online leerplatform bij Pienter

Herwerking Pienter 2e graad tso

Vanaf september 2018 is de herwerkte editie van Pienter 4 tso beschikbaar. Na de herwerking van Pienter 3 tso in 2017 zorgt deze update ervoor dat de volledige tweede graad geactualiseerd is. Bovendien krijgt Pienter tweede graad tso op vraag van de gebruikers een frissere, hedendaagse lay-out. De verschillende leerwerkschriften vormen een volledig aanbod voor alle verschillende leerplannen in de tweede graad tso.

Maximale ondersteuning van de leerkracht Het ruim aanbod aan taken en toetsen helpt je bij je voorbereiding

Sterk concept en duidelijke structuur

Het sterk didactisch concept van Pienter werd bij de vernieuwing van de tweede graad tso behouden. Aangevuld met het online leerplatform diddit ondersteunt Pienter jou optimaal bij je lessen wiskunde.

100-tal instructiefilmpjes illustreren de variëteit aan onderwerpen Per hoofdstuk worden ingevulde pdf, oplossingen ROEF, lesfiche en een overzicht van alle oefeningen voorzien

Elk hoofdstuk start met een duidelijke inhoudstafel en een leuke cartoon. Zo betrek je de leerling meteen bij je lessen en breng je een heldere structuur aan. De realistische inleidingen bij elk onderdeel zorgen ervoor dat je de link met de leefwereld van de leerling kan duiden. Vervolgens leg je de theorie stap voor stap uit met behulp van korte en krachtige theoriebladen. Wanneer je aan de slag gaat met de oefeningen kan je deze per leerling afstemmen op zijn of haar niveau: eenvoudig, basis- of verdiepingsniveau. Tot slot wordt per hoofdstuk in de studiewijzer aangegeven wat de leerling moet kennen en kunnen.

Je beschikt meteen over jaarplannen en een begrijpelijk overzicht van alle doelstellingen en bijhorende oefeningen per doelstelling

Ruim aanbod oefeningen

Het ruime aanbod aan oefeningen in de leerwerkschriften van Pienter bleef bewaard. Aangevuld met de remediëringsoefeningen (ROEF) en de online oefeningen op diddit ben je klaar om jouw leerlingen aan de slag te zetten.

De troeven van Pienter Een heldere structuur in de hoofdstukken zorgt voor overzicht tijdens de lessen Realistische inleidingen leggen de link met de leefwereld van je leerlingen

Alle oefeningen zijn up-to-date en ingedeeld in 3 niveaus. De eenvoudige oefeningen behandelen rechtstreekse toepassingen van definities, eigenschappen, … op het meest elementaire niveau. Daarnaast heb je het basisniveau met oefeningen die elke leerling zou moeten kunnen maken. Ten slotte biedt Pienter verdiepingsoefeningen die hogere eisen stellen aan de leerling: moeilijkere toepassingen, meer inzichtelijke verwerking en hogere complexiteit voor leerlingen die een sterker pakket wiskunde aankunnen.

De verschillende oefenniveaus zorgen voor optimale differentiatie De studiewijzers geven per hoofdstuk perfect aan wat de leerling moet kennen en kunnen Je beschikt over een ruim aanbod aan oefeningen, zowel in het leerwerkschrift als online Digitale ondersteuning met diddit, hét online leerplatform voor het secundair onderwijs

De remediëringsoefeningen die je zowel in leerwerkschrift als online vindt maken het aanbod compleet. Dit stelt je in staat om sterk te differentiëren en steeds een traject op maat aan te bieden voor jouw leerlingen.

2.1

aan voor

prijz efinitie volgende oning: 2.1.1 D rekent de n gezinsw ebedrijf en

het argu functie benoem ment en het beeld re je met ële geta een klei llen zijn ne letter een fun , is een : f, g, h ctie op reële fu , ... twee m nctie. anieren noteren . functie voorsc hrift f(x) = 2 x−1 f(x) = x 2 functie vergelijk ing f(x) = f: y = 2 x−1 f: y = Bij een f: y = x 3 functie noem je + x2+ Vervan x−1 het beel g je in h d ook de et funct ievoorsc functie waarde. hrift x Notatie door − 2, dan bereke n je de f(− 2) functie waarde in − 2. Voorbee x ld f(x) = 2 25 000 x+1 20 000 15 000 10 000 f(− 1) = g (x) = x 3 5 000 2 (− 1) − 2x +1=− 1 g beeld (− 2) = or vo t ? di lijke f(2) = Wat is in verander

800 700 600

5 000

500

10 000

400 300

15 000

200 100

20 000 25 000

waarde

van de

ke

randerlij

elijke ve

onafhank t.

Je kunt

nkelijke

de afha

beeld dit voor erlijke? Wat is in e verand hankelijk de onaf

Leerlingen krijgen feedback aan de hand van theoriekaders en instructiefilmpjes Leerlingen kunnen zelf vrij oefenen of je kan als leerkracht opdrachten klaarzetten voor je leerlingen

Eenvoudig aan de slag

n reële

gi in ee Een ener aardgas ; ling van 125 euro de bede e kost = r kWh. ik x. kse vast 5 euro pe e verbru 03 0, • jaarlij = t jaarlijks le kost be y en he ria • va kosten de en d tuss kWh. t verban 30 000 Geef he 0 kWh en ssen 5 00 zin ligt tu ge n ee jaar van iek. ruik per n de graf Het verb en teke y bel aan Vul de ta 1 000 y (euro) h) x (kW 900 0

De oefeningen worden aangepast op basis van het niveau van de leerlingen

Volg de vooruitgang van je leerlingen op

2.1.2 B enamin gen en notatie Een fun ctie waa s rbij Ee

ncties

Reële fu

Adaptieve oefeningen

2.1.3 G rafiek v an een functie

lijke verander nkelijke de afha rde van Een waa Je d. ku el nt een een be functie noem je voorstel len door elden: Voo een Voorbe rb

g (0) =

Bekijk in het dashboard in een oogopslag de resultaten en vooruitgang van je leerlingen

Makkelijke toegang voor leerlingen met de code in hun leerwerkschrift

Geef persoonlijke feedback aan je leerlingen

Met 1 code toegang voor het volledige lerarenteam

Op basis van de resultaten van je leerlingen stelt diddit automatisch een remediëringstraject voor

Al je lesmateriaal op 1 plek: eenvoudig zoeken en delen Opdrachten klaarzetten in een handomdraai Leerlingen eenvoudig opvolgen: geef hen feedback en ondersteun hen met een persoonlijk oefentraject Koppeling met smartschool, schoolonline, WISA, …


HET AANBOD

Prijzen en meer informatie: school.vanin.be

3e JAAR

Pienter 3 tso leerplan ABC deel 1 - leerwerkschrift Pienter 3 tso leerplan AB deel 2 - leerwerkschrift Pienter 3 tso leerplan C deel 2 - leerwerkschrift Pienter 3 tso leerplan D - leerwerkschrift Pienter 3 tso leerplan ABCD - comfort pack diddit Pienter 3 tso leerplan ABCD - comfort plus pack diddit

4e JAAR

Pienter 4 tso leerplan ABC deel 1 - leerwerkschrift Pienter 4 tso leerplan ABC deel 2 - leerwerkschrift Pienter 4 tso leerplan AB deel 3 - leerwerkschrift Pienter 4 tso leerplan C deel 3 - leerwerkschrift Pienter 4 tso leerplan D - leerwerkschrift Pienter 4 tso leerplan ABCD – comfort pack diddit Pienter 4 tso leerplan ABCD - comfort plus pack diddit

Bordboeken 2e graad

De bordboeken voor Pienter tweede graad tso worden per jaar aangeboden en zijn te gebruiken voor alle leerplannen. Eenvoudig voor iedereen! Leerjaar 3 - Pienter 3 tso - leerplan ABCD Leerjaar 4 - Pienter 4 tso - leerplan ABCD

Bekijk het volledige aanbod van Pienter op www.vanin.be.

CONTACTGEGEVENS Meer informatie of een presentatie op school?

We komen graag persoonlijk onze methodes, handleidingen, boeken en digitaal lesmateriaal voorstellen op school. Contacteer je educatief adviseur per mail of via telefoon voor een voorstelling op maat.

V.U.: Winfried Mortelmans – Nijverheidsstraat 92/5 – BE-2160 Wommelgem

Ingrid Stes Provincie Antwerpen 0496 12 95 07 ingrid.stes@vanin.be Jean-Pierre Deklerck Provincie West-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen (postcodes 9600-9990) 0478 80 90 15 jean-pierre.deklerck@vanin.be Diane Segers Provincie Oost-Vlaanderen (postcodes 9000-9590) Provincie Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (postcodes 1000 -1990) 0478 80 90 14 diane.segers@vanin.be Stijn Forier Provincie Limburg Provincie Vlaams-Brabant (postcode 3000-3990) 0498 91 19 10 stijn.forier@vanin.be Uitgeverij VAN IN - Nijverheidsstraat 92/5 - 2160 Wommelgem - tel. 03 432 95 02 secundair.onderwijs@vanin.be - www.vanin.be