Page 61

3 Kijk in de gevoelenslijst op p. 130 en schrijf onder de tekstfragmenten bij vraag 2 minstens twee gevoelens die Jezus op die momenten gehad zou kunnen hebben. 4 Als Jezus een superheld geweest was, hoe zou je dan verwachten dat hij reageerde?

  5 Vergelijk Simson met Jezus en zet een kruisje als het bij de persoon past. Simson

Jezus

ar

wraakzuchtig man van God vergevingsgezind

pl a

kiest voor zichzelf blijft God trouw

ondergaat wat komen moet vernederd fysiek sterk

em

smeekt om God

ex

al van bij de geboorte iemand van God

6 Lees Lucas 6, 19 en beantwoord de vragen.In kijk

a Waarom kwamen mensen naar Jezus?

b Wat wordt hier bedoeld met kracht?c

Wat is het verschil met Simson?

 

TERUGBLIK Vul de zinnen aan.

Jezus bezat een enorme           kracht door God. In Jezus was           aan het werk. Jezus blijft           trouw en aanvaardt zijn lot, ook al moet hij daarvoor

          en uiteindelijk           om zijn hoger doel te bereiken.

BLIK 2 

My superhero

63

Profile for VAN IN

Curieus 1 - inkijkexemplaar (juni 2019)  

Surf naar www.vanin.be voor meer info.

Curieus 1 - inkijkexemplaar (juni 2019)  

Surf naar www.vanin.be voor meer info.