Page 40

B Eind goed al goed? In het verhaal ‘Mensen vangen’ lezen we dat Jezus al snel enkele mannen rond zich krijgt die met Hem op pad gaan. Zijn vrienden zijn gewone mannen, vissers, werklui die zo geboeid zijn door Jezus dat ze Hem overal mee volgen. Hij wordt hun meester (rabbi) en zij Zijn leerlingen. Wat eerst lijkt op een spannend avontuur, mondt uit in een nachtmerrie doordat een van hen, Judas, Jezus verraadt. Jezus

ar

wordt opgepakt en ter dood veroordeeld. Als een misdadiger wordt Jezus aan het kruis genageld. Zijn trouwe vrienden

pl a

blijken iets minder trouw dan ze zelf dachten te zijn. Totaal ontredderd en overweldigd door schrik sluiten ze zich op in een huis in Jeruzalem.

Maar het is dan dat Petrus vanuit zijn vriendschap met Jezus zijn kracht hervindt en de andere leerlingen overtuigt dat het niet voorbij is. De geest van Jezus is terug onder hen. Dit moment noemen we Pinksteren. De vrienden kiezen een vervanger voor Judas en zijn zo terug met twaalf. Petrus wil aan iedereen vertellen welke wondere dingen ze hebben meegemaakt. Ook de anderen raken zo enthousiast dat ze overal de

em

‘Blijde Boodschap’ verkondigen. De twaalf zwermen naar alle hoeken van de toenmalige wereld uit. Petrus zwijgt voor niemand: ook al belandt hij in de gevangenis; het deert hem niet. Zijn vriend Jezus is bij hem. Uiteindelijk zal Petrus in 64 in Rome ook aan het kruis belanden. Volgens de overlevering gebeurt dat omgekeerd, met zijn hoofd naar beneden, omdat hij zei: ‘Ik ben niet waardig te sterven als Jezus.’ De twaalf, ook apostelen genoemd, stichten overal kleine gemeenschappen. Die vormen het begin van de

ex

huidige wereldkerk van ongeveer 2 miljard christenen.

Petrus wordt beschouwd als de eerste paus. Hij ligt begraven onder de huidige Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Is Petrus de rots geworden die Jezus gewild had?

zeker niet

jk

1

In ki

zeer zeker

2 Waar haalde Petrus de kracht vandaan om zich zo te herpakken?

 

TERUGBLIK

Waarom kun je zeggen dat de vriendschap tussen Petrus en Jezus eigenlijk sterker is geworden?

   

42

PETRUS

Profile for VAN IN

Curieus 1 - inkijkexemplaar (juni 2019)  

Surf naar www.vanin.be voor meer info.

Curieus 1 - inkijkexemplaar (juni 2019)  

Surf naar www.vanin.be voor meer info.