Page 1

boeken go d sdien st en s am en le v ing

2014

1


A B

  

Lessen voor welwillende kapitalisten ‘Wij mensen zelf zijn het antwoord op de financiële crisis, op weg naar een kapitalisme dat wél werkt.’ Arjan Broers onderzoekt hoe geld weer dienstbaar kan worden aan ‘goed’, hoe we kunnen zorgen dat niet alleen de ‘winnaars’, maar de hele wereld toekomst heeft. Hij gaat te rade bij economen, filosofen en een theoloog. En hij toont de lessen van Oikocredit, een bank die op voet van vertrouwen én zakelijkheid geld leent aan organisaties van en voor armen in ontwikkelingsgebieden. Arjan Broers () is journalist en theoloog; auteur van o.a. Leven met Dominicus ()

978-94-90708-73-3 gebonden in linnen met goudopdruk 152 pagina’s

16.50 NIEUW

2

Broers is een scherpe ondervrager.[…] Geld & goed’ is een zeer toegankelijk boek, ook voor lezers die geen kaas hebben gegeten van economie en financiën. Broers daagt ons uit om weer in het wonder te geloven: een wereld waarin bankier en klant het beste met elkaar voorhebben.

T


R W

     Religie en geloof – in al hun variaties – leveren een constructieve bijdrage aan een morele en verantwoordelijke samenleving. Ze zijn onmisbaar in de politiek en het openbare leven. Averechtse effecten ontstaan juist als een staat het geloof uit de openbare ruimte wil weren. Vanuit een diepgaande kennis van de geschiedenis, de filosofie en de huidige politiek toont Williams – in  thematische hoofdstukken – de religieuze identiteit van Europa, het belang van gemeenschap en pluralisme, en de effecten van secularisme. Ook behandelt hij oa: mensenrechten, godslastering, duurzaamheid, economie, spiritualiteit en de participatiemaatschappij.

978-94-90708-77-1 paperback met flappen 416 pagina’s

33.50 NIEUW

Rowan Williams () – theoloog, bisschop en dichter – is hoogleraar, lid van het Britse Hogerhuis en was van  tot  het hoofd van de anglicaanse kerk. Hij oogst internationaal veel waardering voor zijn heldere analyses en zijn samenbindende kracht, en wordt door velen beschouwd als een groot spiritueel denker.

3


NIEUW A  N  M V



Profetische berichten uit  en  Koningen De profeten Elia en Elisa bieden tegengif tegen de mening dat sommige zaken ‘nu eenmaal zo zijn’. De auteurs – beiden predikant (PKN) – behandelen tien representatieve perikopen uit  &  Koningen en twee ‘doorwerkingen’ in Marcus. Van Nieuwpoort en Visser laten zien dat de bekende verhalen ons meer te zeggen hebben dan we tot dusver dachten. Het boek leest als een roman. K   B,    (PKN)

D. A  N

14.50 978-94-90708-75-7 paperback 96 pagina’s

4

  Actuele bespiegelingen bij Ezechiël 978-94-90708-34-4 paperback 96 pag.

14.95


NIEUW A J H

 

Een briljant onderzoek naar de oudtestamentische profeten. Rabbijn Heschel (-) toont de hartstochtelijke betrokkenheid van God en de profeet bij de geschiedenis van de mensheid. Religie is meer dan rituelen, religie vraagt om betrokkenheid bij de werkelijkheid van alledag. R A S: Het is de hoogste tijd dat dit meesterwerk van rabbijn Heschel in vertaling verschijnt. Profeten, schrijft Heschel, hebben het vermogen om zich te vereenzelvigen met G’ds pathos. Heschel zelf heeft dit overtuigend voorgeleefd in zijn niet aflatende strijd voor gelijkheid, samen met Martin Luther King. 

978-94-90708-74-0 gebonden met stofomslag en leeslint 654 pagina’s



50.-

H V: Een profeet verlangt niet naar mystieke ervaring in de nacht maar naar historische gerechtigheid overdag. Hartstochtelijk herschept Heschel dit bijbelse uitgangspunt. C B: Een magistraal boek. Glashelder, vlot geschreven en meeslepend.

5


NIEUW

978-94-90708-47-4 paperback 152 pagina‘s

978-94-90708-71-9 paperback 112 pagina’s Skandalon | De Nieuwe Liefde

16.95

15.-

A B  A-M K (.)

   Tien vrouwelijke theologen over de ervaring van vrouwen met heiligheid in het alledaagse leven, vroeger en nu. Velen denken dat tegenwoordig niets meer heilig is. Dit boek maakt duidelijk dat er een overvloed is aan heiligheid. E B Dat God zich openbaart tussen potten en pannen, in de badkamer, het atelier en de tuin, blijft inspirerende lectuur. V

6

H D

  

Zeventig gedichten gekozen en vertaald door Kees Kok Domins gedichten verwoorden nuchter heimwee: altijd onderweg, overal wonen maar nergens helemaal thuis zijn. In Duitsland is Domin (-) een grootheid, vergelijkbaar met ‘onze’ Judith Herzberg. Haar werk verscheen in meer dan twintig talen. Nu voor het eerst in het Nederlands. Uitmuntend vertaald. De kenmerkende dichtersstem van Domin blijft zorgvuldig bewaard. NBD B


NIEUW

K B

   

Protestantse mystiek van Abraham Kuyper tot Maria de Groot

32.50 978-94-90708-78-8 paperback 320 pagina’s

De Nederlandse protestantse mystiek ontwikkelde zich krachtig in de twintigste eeuw. Dr. Kick Bras schrijft de geschiedenis van deze onderstroom van het protestantisme in portretten van Kuyper, Henriëtte Roland Holst, Miskotte, Van Ruler, Bavinck, Maria de Groot en andere denkers en dichters. Protestanten hebben veel meer met mystiek dan algemeen wordt aangenomen. Ze schaften weliswaar de kloosters – broedplaatsen van mystiek – af en uitten vaak scherpe kritiek op de mystiek, maar het verlangen naar eenheid met God ging ook aan hen niet voorbij. Een mooi en informatief boek, dat een verborgen rijkdom opdelft. Wie geïnteresseerd is in sporen van mystiek in het recente Nederlandse protestantisme kan hier uitstekend terecht. ..

7


NIEUW

J  S

   

De christengemeenschap van Zuid-India is ouder dan de westerse en oosterse kerk! Haar wortels liggen bij de apostel Thomas, die in het jaar  dat gebied bezocht. Dr. Van Slageren beschrijft haar geschiedenis en gebruiken, waarin joodse, hindoeïstische en vroegchristelijke elementen te herkennen zijn. Met een nawoord van oudkatholiek aartsbisschop Joris Vercammen. Van dezelfde auteur 978-94-90708-80-1 paperback ca. 320 pagina’s

29.50

    978-94-90708-19-1 300 pagina’s uitgave: paperback

8

24.50


HER

NIEUW

D

G N

  Het oerboek van het hindoeïsme is een van de mooiste boeken uit de wereldliteratuur. Dit ‘lied van de Heer’ – na de Bijbel het meest vertaalde boek ter wereld – vertolkt het gesprek tussen de twijfelende boogschutter Arjuna en zijn liefdevolle wagenmenner Krishna. Krishna openbaart Arjuna de schoonheid van het leven en de zin van de strijd. De bekende vertaling van Nooteboom heeft grote zeggingskracht, de woordkeuze is getrouw en doorleefd. De tekst is metrisch en poëtisch, en benadert daarmee op unieke wijze het origineel.

978-94-90708-76-4 derde druk gebonden met leeslint 322 pagina’s

39.50



9


NIEUW

978-94-90708-72-6 full color 336 pagina’s

978-94-90708-81-8 96 pagina’s paperback VANAF DECEMBER

34.95

   Kloosterkerk Ter Apel 1604-2013

Het boeiende verhaal van een katholieke gemeenschap die langzaam protestants werd en zich later ontwikkelde in vrijzinnige richting. Een prachtvoorbeeld van Nederlandse kerkgeschiedenis én sociaal-maatschappelijke samenhangen. Dit verhaal vergroot de kennis over de geschiedenis van de protestantse vrijzinnigheid. Een prachtig dik monument van een boek, rijk geïllustreerd. T

10

13.50

   Ons leven wordt gedragen door Gods zegen, die mensen elkaar geven in grote en kleine gebaren. Dit boek beschrijft deze zegeningen, met een toespitsing op de bijbellezingen die daarbij klinken. Bijvoorbeeld bij een huiszegen, jubilea, een dierenzegen, de zegening van een kruis of Mariabeeld, de ziekenzalving. Deze bijbelgedeelten worden geëxegetiseerd en krijgen voorbeelden van verkondiging mee. In deze verschenen eerder: Rouwvieringen, Trouwvieringen en Doopvieringen

reeks


NIEUW

978-94-90708-58-0 paperback 680 pagina’s

978-94-90708-64-1 paperback 820 pagina’s

39.95

54.50

K H

J  H

Het subversieve Marcusevangelie na de verwoesting van Jeruzalem

Jezus’ Geestkracht wereldwijd

   Het Marcusevangelie is een bundel vertellingen vanuit de ontreddering van het judeese volk, na de verwoesting van stad en tempel. Hanhart ontcijfert de geheimtaal van deze joodse midrasjiem, die als een griekse tragedie worden gepresenteerd.

NIEUW

   Ik werd aangenaam verrast door de zorgvuldige exegese. Het bijzondere van dit commentaar is ook de combinatie van wetenschap en persoonlijke (gelovige) betrokkenheid. De openheid en plezierige schrijfstijl maken dit boek toegankelijk voor een brede kring van lezers, zowel individueel als in een gesprekskring. D. A Z, U  N T, VU Van Jos de Heer verschenen in dezelfde serie drie delen Commentaar op Lucas, elk ca  pag, € , per deel.

11


DERDE DRUK

978-94-90708-44-3 full color paperback met flappen 160 pagina’s

978-94-90708-15-3 full color paperback met flappen 144 pagina’s

19.50

19.50

C B-S

 

Toekomst van een stervende zwaan Europa overleeft elke crisis. De veerkracht van ‘de stervende zwaan’ is eigen aan de Europese culturele traditie. Ontdek nu de negen kernwaarden van het Oude Continent, waaronder verwondering, tolerantie en schoonheid. U vindt een kostbaar bezit aan beeldende kunst, literatuur, muziek en films. Van Plato tot De kleine prins en van Arvo Pärt tot Le ballon rouge. Een prettig leesbare tekst, ideaal voor wie in vogelvlucht kennis wil nemen van de cultuur waarin hij is opgegroeid. F D

12

C B-S  A A

   

Twaalf kernwaarden uit het christendom en hun invloed op de Europese cultuur. Christiane Berkvens-Stevelinck () is predikante en em. hoogleraar Europese cultuur. Het is ontroerend te ervaren hoe de schrijvers erin slagen om de kern van compassie te raken. R A S Een van de vier beste theologische boeken van  T


E J  W

    Bijbel & bestsellers

Het bestverkochte boek ter wereld, de Bijbel, vertoont veel parallellen met moderne romans als Tonio, Bonita Avenue, Het diner en de Vijftig tinten-reeks. Met scherpte en humor vergelijkt dr. Evert Jan de Wijer () ze en geeft zo een verhelderend inzicht in onze huidige samenleving – én in de Bijbel. Hij doet dit met grote kennis van bijbeluitleg en met liefde voor de moderne literatuur. Wat een lezer onderweg tegenkomt aan levensoriëntatie, hoop en verlangen noteert hij.

18.50 978-94-90708-68-9 paperback 208 pagina’s

Moderne romans in gesprek brengen met bijbelse verhalen, het is een waagstuk dat hem prima afgaat en een speelse kruisbestuiving oplevert. Predikant De Wijer schrijft met vaart en humor. V

NIEUW

13


978-94-90708-53-5 gebonden met stofomslag en leeslint 716 pagina’s

978-90-76564-80-7 gebonden 974 pagina’s

52.50

99.50

P O  R D

   Een literaire vertaling van alle deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken, dicht bij de grondtekst, door de vertaler van de Naardense Bijbel. Veertig boeken waaronder Makkabeeën, Judit en evangeliën van Tomas en Judas: Zie ook www.skandalon.nl. De grootste literaire prestatie van . T Een uniek boek […] nauwkeurig vertaald en prachtig uitgegeven! I  

14

J M

   Het meest complete woordenboek bij het Nieuwe Testament. Alle (!) Griekse woorden staan erin: hun betekenissen, grammaticale vormen, hun Hebreeuwse en Aramese equivalenten én vindplaatsen in OT en NT. Voor predikanten, vertalers, onderzoekers en studenten. Een onmisbaar naslagwerk I Een prachtboek N  L


R Z

 

Over vertaling en betekenis van het Onze Vader Hoe kan het Onze Vader klinken zoals het oorspronkelijk geklonken heeft? Zuurmond onderzoekt vele vertalingen; van de Nieuwe Bijbelvertaling tot vertalingen uit de Oudheid. Hij toont hun beperkingen én sterke punten, en legt achterliggende beweegredenen uit. Zuurmond geeft zo het Onze Vader zijn diepgang en veelzijdigheid terug. Prof. dr. Rochus Zuurmond is em. hoogleraar Bijbelse Theologie. De toelichtingen op de afzonderlijke beden van het Onze Vader zijn juweeltjes om te lezen. K  I  Van dezelfde auteur:

   978-94-90708-40-5 paperback 160 pagina’s

16.50

Apostolische geloofsbelijdenis en Bijbel 978-94-90708-02-3 paperback 160 pagina’s

16.50

15


NIEUW

978-94-90708-60-3 paperback 164 pagina’s

978-90-76564-82-1 gebonden in linnen, met leeslint 272 pag.

14.-

24.50

G   B

  ,     De wijsheid van Spreuken in haiku’s en tanka’s ‘Wie zal haar vinden,/ de kloeke vrouw?/ Meer waard dan koralen is zij.’ Meesterlijk! D R Met bewondering en bijna jaloezie zie ik hoe hij van elke ‘spreuk’ een sprekend beeldhouwwerkje maakt. P O Fris van taal en uiterst leesbaar! V

16

 

F W

    Aan de hand van het bijbelboek Ester laat de auteur de grondstructuur van de Bijbel zien. Ook al lijkt alles toeval, de verborgen God blijkt toch zijn stempel te drukken. Weinreb geeft inzicht in de overleveringen uit ‘het oude weten’. Van dezelfde auteur:



Hoogtepunt in de joodse mystiek. Toont de grondstructuur van Bijbel en mens.

 

   

978-90-76564-30-2 784 pag.

49.50


J  L

  Tractaat Zegenspreuken

Eindelijk, voor het eerst in het Nederlands toegankelijk! De Babylonische Talmoed is met de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het vormt de uitleg van de Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. Het Talmoedtractaat Berachot (Zegenspreuken) is nu compleet vertaald, verklaard en toegelicht, inclusief de commentaren van Rasji. De negen thematische Talmoedhoofdstukken zijn gebundeld in vijf boeken. Hoofdstuk 6 & 7, bijvoorbeeld, behandelen zegenspreuken over voedsel en de broodmaaltijd. VANAF

Hoofdstuk 1/2, 4/5, 6/7, 8/9: elk € 49,50 Hoofdstuk 3: € 32,50 gebonden Vijf delen samen: 1626 pagina’s € 230,50, nu: € 184,40

32.50

Jacob de Leeuwe () is arts, voorganger en groot kenner van de joodse traditie.

COMPLETE SERIE ZEGENSPREUKEN MET 20% KORTING

17


978-94-90708-69-6 paperback 128 pagina’s

978-94-90708-59-7 gebonden, met stofomslag en leeslint 608 pagina’s

14.-

44.50

N   P, H N, D  K

R  D

Voorbeelden uit de praktijk

Biografie van ds. Hans van der Werf

  Het diaconaat krijgt nieuwe impulsen door de inzet van kunstenaars en andere creatieven, van binnen en buiten de kerk. Voorbeelden, tips en valkuilen. Het is een ongekend informerend en inspirerend boek, voor elke kerkelijke en zeker diaconale medewerker een boeiend en uitzonderlijk leerzaam geheel.  

18

  

Hans van der Werf (-), de eerste citypastor van de Domkerk, inspireerde met zijn geïntegreerde manier van werken (vieren, leren, dienen) een generatie predikanten en kerkgangers. Iedereen vraagt zich af wat er te doen is tegen kerkverlating en krimp. Laten we eerst eens lezen over Hans van der Werf! P O


S  V

     De  mooiste Engelse kerkliederen nu met een Nederlandse tekst van Sytze de Vries. In combinatie met de poëzie nodigen deze melodieën tot vreugdevol en hooggestemd zingen. Zing nu in fraai Nederlands Morning has broken en het meeslepende And did those feet in ancient time – waarin de Engelsen hun tweede volkslied hebben

16.95

Sytze de Vries is theoloog, dichter en schrijver. Hij publiceerde Bij gelegenheid ,  en , Zingend geloven en Tussentijds Tussentijds. Een geduchte concurrent van het nieuwe liedboek. Alle zestig goed. K S – I,  M R 978-94-90708-48-1 | paperback | 126 pagina’s

‘C G’ ... D R

18.50

       Engelse hymnes, gekozen uit Het liefste lied van overzee. Dit is een cd waaraan alles klopt ***** (bekroond met vijf sterren, de hoogste score) N D 978-94-90708-66-5 | in luxe cadeauverpakking met tekstboekje

19


        Essays voor de ziel

    Over modern geloven

S  J

J O

Het geloof in actie, in de lijn van denkers uit de oude christelijke traditie die dat met subtiliteit, diepte, ruimte en grootsheid deden. Met aanstekelijke anekdotes.

Predikant Jan Offringa verkent een moderne manier van geloven die twijfel integreert en te boven komt.

paperback | e druk  pag.  ,

20

paperback | e druk  pag.  ,

,     W H  E J T (.)

Het vrijzinnige geloof toont zijn kleurrijke veren.  NPB-voorgangers geven hun visie op verschillende geloofsonderwerpen. Ze bevragen, betwijfelen en verrassen. paperback | e druk  pag.  ,

   Autobiografie van de westerse mens E. R-H

Het avontuurlijke geschiedenisboek van Europa. Waar komen de westerse waarden vandaan? Wat is de ziel van Europa? Wat is haar plaats te midden van andere culturen? Een klassieker in heel Europa. paperback | e druk  pag.  ,




 e



   Ethiek, communicatie, spiritualiteit

  

Waarden vanuit verschillende culturele tradities kunnen bewust ingezet worden in organisaties. Op tijd kunnen ophouden is een christelijke inspiratie.

Over Gods spreken en zwijgen in de Bijbel en oudoosterse geschriften.

paperback | e druk  pag.  ,

paperback | e druk  pag.  ,

O K

D. M K  . . J  M

‘De zwijgende God’ is zo zuiver en poëtisch geschreven dat God bijna hoorbaar is. J S

    Over de dood van onze dierbaren

      

W J

A  L

Een verhelderend perspectief voor wie zich niet meer kan vinden in het traditionele hemelgeloof, maar evenmin genoegen neemt met ‘dood is dood’.

Deze bijbelse prekenbundel is aantrekkelijk door z’n eenvoud en compleetheid: elk bijbelboek wordt apart behandeld. Geschreven met grote kennis van zaken, vol relativerende humor, kritisch opporrend.

paperback  pag.  ,

paperback | e druk  pag.  ,

21


W J

  bekentenissen

Dit verhaal is de bron en het geheim van mijn persoonlijke leven, mijn godsbeeld en mijn predikantschap. W J Vlammend Paradijs is een openhartige en liefdevolle reeks bekentenissen over een adolescente crisis, over erotiek en God. Wim Jansen beschrijft met ontroering en ironie zijn volwassenwording in de jaren zestig en zeventig. Hij maakt de lezer deelgenoot van de worsteling met het onvolmaakte en van de vlammende liefde voor het schone, de poëzie en Naomi. Wim Jansen is predikant van de vrijzinnig hervormden in Delft en van de Koorkerk in Middelburg. Talrijke boeken schreef hij, waaronder Popmuziek en Geloof en Waar ben je nu? (zie pagina ).

18.50 978-94-90708-82-5 paperback 216 pagina’s

22

Deze eigentijdse ‘confessio’ leest als een roman. Oek de Jong meets Augustinus.

NIEUW




14.95

      978-94-90708-55-9 140 pagina’s | Paperback Uitgeverij Het Zuiden

Het aangrijpende levensverhaal van George den Boon, een van Jan Camperts ‘Achttien Dooden’. Een boeiende en integere biografie.  

©   |  

P  K

A   A   A   B G C    C  H C  D B   D      D       D  ,     D P D   I (vanaf dec. ) D   D   E   E   (vanaf dec. ) E   E E E G  G G     G    H    ,  H    ,  I  I       L   L N  N    N   T,  … T V P



, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  ,  ,

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

DE COMPLETE TEKST VAN DE NAARDENSE BIJBEL OP WWW.NAARDENSEBIJBEL.NL


Bij deze bestel ik de titels van de achterzijde van deze bon waarbij ik een aantal heb vermeld. Ik machtig Skandalon eenmalig om het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te laten schrijven*.   



 - Ja, ik ontvang graag de maandelijkse Skandalon nieuwsbrief via dit emailadres. Met nieuws en aanbiedingen.

 ( .) 

Alle titels zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en www.skandalon.nl. Of stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar: SKANDALON, Hoge Akkers ,  AA Ruinerwold. Bestellingen tot . uur via www.skandalon.nl worden nog dezelfde dag verzonden. * Vanaf €,- gratis thuisbezorgd; daaronder €,-. In het buitenland worden werkelijke verzendkosten in rekening gebracht.

go d sdi e n st e n s am e n l e v ing

Boekenfolder Skandalon 2014  
Boekenfolder Skandalon 2014  
Advertisement