Page 1

Lieke Marsman

BIJ UITGEVERIJ PLUIM VERSCHIJNT: NOVEMBER 2020

IN MIJN MAND

APRIL 2021

ALEX HALBERSTADT

TAMSIN CALIDAS

De jonge helden van de Sovjet-Unie

Ik ben een eiland

POËZIE

JEROEN PEN ESTHER KINSKY

De meest besproken man

Langs de rivier

van Nederland

DIMITRI VERHULST

Trek je je terug uit de wereld of houd je de wereld een spiegel voor?

MEI 2021

De pruimenpluk – midprice HANS STEKETEE De Warnow – midprice JANUARI 2021 EMMA CURVERS Melktanden LIEKE MARSMAN In mijn mand FEBRUARI 2021 HANNA BERVOETS BOEKENWEEKAUTEUR Welkom in het Rijk der zieken – midprice DIMITRI VERHULST In weerwil van de woorden

MAARTEN VAN DER GRAAFF Onder asfalt MAJA GÖPEL Onze wereld nieuw denken MATHIEU SEGERS Machten van licht en duister JUNI 2021 AGNES CREMERS EN MARK BERGSMA De geschiedenisles die je nooit hebt gehad KARIN SITALSING Lessen van Martin Luther King

JAAP GOUDSMIT In strijd met het coronavirus TOINE HEIJMANS Zuurstofschuld

@liekemarsman

@liekemarsman

@liekemarsman

PUBLICITEIT EN MARKETING NEDERLAND Siemen Ingelse / 06 22 70 82 64 singelse@uitgeverijpluim.nl

FOTOGRAFIE AUTEUR Merlijn Doomernik

VERKOOP NEDERLAND Emilie Franse / 06 17 13 80 18 emiliefranse@uitgeverijpluim.nl

VERKOOP EN PUBLICITEIT VLAANDEREN Barbara Geenen / 04 94 65 68 69 bgeenen@uitgeverijpluim.nl

PLUIM_VJ21_Marsman_V1.indd 1-2

VORMGEVING BROCHURE Frank August Volg Uitgeverij Pluim op:

Uitgeverij Pluim VOORJAAR 2021

VOLG LIEKE MARSMAN OP:

www.uitgeverijpluim.nl

23-10-2020 11:28


POËZIE

ZIEKTE

DOOD

HOOP

Hoe leef je met een levensbedreigende ziekte?

In mijn mand, de derde bundel van Lieke Marsman, behan-

OVER HET EERDERE WERK VAN LIEKE MARSMAN

delt de grootste thema’s die het menselijke bestaan kenmerken: de waarde van het leven en de plek van de dood in een

‘Dat levert hoogst relevante filosofische literatuur op – die

mensenleven. Hoe leef je met een levensbedreigende ziekte?

raakt aan alles waar je als intellectueel mee bezig kunt zijn,

Hoe verandert dat je blik op de wereld, op wat van waarde

in de binnen- of buitenwereld, en die je raakt.’

is, op wat je je herinnert en het verloop van de tijd? En hoe

– NRC HANDELSBLAD

verhoud je je tot de wereld in dergelijke omstandigheden? Trek je je eruit terug, of laat je je juist gelden en houd je die

‘Ze schrijft op een toegankelijke wijze mooie, gevoelige,

wereld een spiegel voor? Lieke Marsman kiest resoluut voor

kwetsbare poëzie. Maar die wordt er wel meer geschreven,

het laatste.

zeker ook door jonge vrouwen. Het extra zit ’m in Marsmans peuren door lagen van beschaving en alledaagse handelingen naar de grondzeeën van het menselijk bewustzijn.’

OVER DE AUTEUR

– VRIJ NEDERLAND

Lieke Marsman (1990) debuteerde op twintigjarige leeftijd

‘Het tegenovergestelde van een mens is een roman die exis-

met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. Ze won

tentiële vraagstukken loepzuiver uiteenrafelt. [...] Dichte-

meteen de C. Buddingh’-prijs, de Lucy B. en C.W. van der

res? Misschien is het tijd te stoppen met stempeltjes en Lieke

Hoogtprijs en de Liegend Konijn Debuutprijs. Drie jaar la-

Marsman vanaf nu enkel nog als woordkunstenares aan te

ter verscheen De eerste letter en in 2017 volgde de roman

duiden.’ – TZUM

Het tegenovergestelde van een mens, waarin ze proza met poëzie en essayistiek vervlecht in een stilistische zoektocht

‘Helder, weloverwogen en met gevoel voor de kracht van rit-

over klimaatverandering. In 2018 verscheen De volgende

miek en herhaling.’ – HET PAROOL

scan duurt vijf minuten, gedichten en een essay over haar kankerdiagnose. In haar werk gaan het persoonlijke en po-

‘Van De volgende scan duurt vijf minuten heb ik enorm geno-

CA. € 21,99

litieke hand in hand, en ze weet altijd haar vinger op de

ten! Een combinatie van pamflet en dichtbundel, ’t slaat ner-

PAPERBACK, 64 BLZ.

zere plek in de samenleving te leggen.

gens op, maar voelt volstrekt logisch.’ – CLAUDIA DE BREIJ

FORMAAT 13,5 X 21 CM OMSLAG JANINE HENDRIKS

‘De wanhopige wil om de wetenschap aansluiting te laten

ISBN 978 90 830 9535 6

vinden op het gevoel. De totale mengeling van essayistiek,

NUR 306 POËZIE

poëzie en fictie. Wat een boek!’ – MARC VAN OOSTENDORP

E-BOOK ISBN 978 90 830 9536 3 € 14,99 VERSCHIJNT JANUARI 2021

‘Niet alleen in de poëzie is Lieke Marsman een talent om in de gaten te houden.’ – DE VOLKSKRANT ‘De volgende scan leest alvast strijdvaardig en optimistisch in de wil om het leven actiever vorm te geven, en is tevens een uitnodiging voor de lezers om dat vooral te gaan doen.’ – DE REACTOR

PLUIM_VJ21_Marsman_V1.indd 3-4

23-10-2020 11:28


Lieke Marsman

BIJ UITGEVERIJ PLUIM VERSCHIJNT: NOVEMBER 2020

IN MIJN MAND

APRIL 2021

ALEX HALBERSTADT

TAMSIN CALIDAS

De jonge helden van de Sovjet-Unie

Ik ben een eiland

POËZIE

JEROEN PEN ESTHER KINSKY

De meest besproken man

Langs de rivier

van Nederland

DIMITRI VERHULST

Trek je je terug uit de wereld of houd je de wereld een spiegel voor?

MEI 2021

De pruimenpluk – midprice HANS STEKETEE De Warnow – midprice JANUARI 2021 EMMA CURVERS Melktanden LIEKE MARSMAN In mijn mand FEBRUARI 2021 HANNA BERVOETS BOEKENWEEKAUTEUR Welkom in het Rijk der zieken – midprice DIMITRI VERHULST In weerwil van de woorden

MAARTEN VAN DER GRAAFF Onder asfalt MAJA GÖPEL Onze wereld nieuw denken MATHIEU SEGERS Machten van licht en duister JUNI 2021 AGNES CREMERS EN MARK BERGSMA De geschiedenisles die je nooit hebt gehad KARIN SITALSING Lessen van Martin Luther King

JAAP GOUDSMIT In strijd met het coronavirus TOINE HEIJMANS Zuurstofschuld

@liekemarsman

@liekemarsman

@liekemarsman

PUBLICITEIT EN MARKETING NEDERLAND Siemen Ingelse / 06 22 70 82 64 singelse@uitgeverijpluim.nl

FOTOGRAFIE AUTEUR Merlijn Doomernik

VERKOOP NEDERLAND Emilie Franse / 06 17 13 80 18 emiliefranse@uitgeverijpluim.nl

VERKOOP EN PUBLICITEIT VLAANDEREN Barbara Geenen / 04 94 65 68 69 bgeenen@uitgeverijpluim.nl

PLUIM_VJ21_Marsman_V1.indd 1-2

VORMGEVING BROCHURE Frank August Volg Uitgeverij Pluim op:

Uitgeverij Pluim VOORJAAR 2021

VOLG LIEKE MARSMAN OP:

www.uitgeverijpluim.nl

23-10-2020 11:28

Profile for Uitgeverij Pluim

Lieke Marsman - In mijn mand  

Lieke Marsman - In mijn mand  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded