Page 1

Wijs

Magazine voor en door leerkrachten

Nr. 7 - jaargang 3 - oktober 2018

Actua

Flexibele leerkrachten: de toekomst? Expert

Wat met de nieuwe privacywet?

Dossier zorg

Samen zorg haalbaar maken Het Duel - Vakspecialist of allround leraar? • Gespot - Ook dit is zorg

PTY00002_WIJS_08.indd 1

Wijs | 1

24/09/18 19:53


Telex

Het duel Meer vakleerkrachten in het basisonderwijs inschakelen zou de werkdruk beter moeten verdelen, zodat er tijd is voor extra zorg. Wijs vroeg aan twee leraren wat ze van dat idee vinden.

Leuk leren voor de jongsten Digitaal kleutermateriaal op Scoodle, iKklik en iOmniwize Al enkele jaren kunnen leerkrachten bij Plantyn terecht voor leuke en aantrekkelijke materialen voor het kleuteronderwijs. Vanaf nu kan je dit materiaal via lerarenkits ook digitaal raadplegen op iKklik. De voordelen? Die zijn zo goed als eindeloos. Alle materialen (liedjes, luisterfragmenten, vertelplaten, kopieerbladen,...) zijn eenvoudig te gebruiken en ook online bereikbaar. Daarnaast kan je de fiches heel snel in je agenda of planning slepen met automatisch aangevinkte leerplandoelen (ook de nieuwe ZILL-doelen). En als kers op de spreekwoordelijke taart kan je de fiches heel eenvoudig aanpassen en aanvullen met je eigen materiaal. Handig toch?

Vakspecialist of allround leraar?

Pascale Deceulaer klasleraar 6de leerjaar in Wommelgem

Lennart Dreesen

“Als vakleerkracht is het gemakkelijker een leertraject op maat te geven.”

“Een klasleraar leert zijn leerlingen op alle vlakken kennen.”

klasleraar 6de leerjaar in Rotselaar

MEER INFO: Lerarenkits Wiskracht Kleutertaal - Kleutersprokkels: methodes.plantyn.com/kleuters

Woordjes leren met Lana Educatief kijkboek voor kleuters Uitgeverijen Plantyn en Bakermat brengen samen het kartonnen kijkboek ‘Woordjes leren met Lana’ op de markt. Het opzet is om schooltaal op een speelse manier te bevorderen bij taalarme of anderstalige kleuters. Dat gebeurt tijdens leuke activiteiten, die ondersteund worden met een kijkboek, met woordkaarten in 6 talen. Alle activiteiten die bij het boek passen werden geschreven en uitgetest door kleuterjuf Silke Snoeck. De tekeningen in het boek zijn van Marjolein Pottie. De activiteiten zijn enkel digitaal beschikbaar via een lerarenkit en je kan ze vlot gebruiken in Scoodle, iKklik of iOmniwize. Natuurlijk bevatten de digitale fiches de nodige leerplandoelen van alle netten, waaronder ook het kleuterdoelenboek en ZILL. De woordkaarten, bijlages en uitgeschreven lesvoorbereidingen vind je ook in de digitale fiches. Via Plantyn kan je een actiepakket bestellen waarbij je het kijkboek en de lerarenkit samen aankoopt. MEER INFO: methodes.plantyn.com/kleuters

Auteurs gezocht Plantyn is altijd op zoek naar gemotiveerde leerkrachten om de auteursteams te versterken. Verwerk je lesideeën op een creatieve manier? Kan je die ideeën goed verwoorden? Ben je een krak in je vak? Dan is Plantyn naar jou op zoek. Laat iets van je horen via

basisonderwijs@plantyn.com

Hoe pakt jouw school het aan? Op een bepaald moment had onze school minder leerlingen en ging een aantal leraren deeltijds werken. Die organisatorische uitdaging hebben we opgevangen met graadklassen en leraren die in het vierde, vijfde en zesde leerjaar een vak voor hun rekening namen.

Iedereen heeft zijn eigen klas, maar we zijn flexibel om aan elkaar hulp te vragen en te bieden. Ik zit in de STEM-werkgroep op school. Als een collega enthousiast is om rond techniek te werken, maar zich niet zeker voelt om het helemaal alleen te doen, ga ik wel eens ondersteunen tijdens een vrij uur.

Welke voordelen zie je aan die aanpak? Ik voel me er goed bij, het geeft een zekere mate van rust. Als vakleraar ben je niet meer de enige eindverantwoordelijke voor je klas. Een moeilijke boodschap hoef je dus niet meer alleen aan ouders te brengen. Dat voelt veilig. Je inzicht in de leerstof en je manier van lesgeven worden er ook beter door. Zo kan je beter detecteren waar de oorzaak van een probleem zit en is het gemakkelijker om kinderen een leertraject op maat te geven.

Als klasleraar blijf je verantwoordelijk voor alles. Ik denk dat veel leerkrachten niet graag dingen uit handen geven. Ik ook niet. Je leert je leerlingen ook op alle vlakken kennen. Het vraagt echt tijd om ze te doorgronden, om de juiste aanpak voor elk kind te vinden. Tegenwoordig wordt er ook gehamerd op geïntegreerd werken. Dat lijkt me moeilijker te organiseren als je alles in vakken met aparte leraren splitst.

Waarom zou je overwegen over te schakelen? Je moet wisselen van lokaal, je materiaal verhuizen. Dat vraagt organisatie. En je kan een les geen tien minuten laten uitlopen om iets af te ronden. Sommige kinderen hebben op deze jonge leeftijd ook moeite met die wisselmomenten. Die zijn altijd wat rommelig en een andere leraar betekent andere afspraken. Als klasleerkracht ben je ook wat autonomer in de klas, en dat is natuurlijk wel fijn.

Ik kan me voorstellen dat er leraren zijn die het ene vak liever geven dan het andere. Een leraar met een passie voor het muzische bijvoorbeeld, zal als vakleraar heel mooie dingen kunnen verwezenlijken. Je kan dan de volledige leerlijn opstellen en goed bewaken. Dat is moeilijker als er verschillende collega’s bij betrokken zijn. Moesten ze mij vragen om de STEM-leraar van de school te worden, dan zou ik daar toch even over moeten nadenken.

Wat verkies jij: vakleraar of klasleerkracht? Geef je mening op de Facebookpagina van Wijs.

2 | Wijs

PTY00002_WIJS_08.indd 2

24/09/18 19:53


Actua

Flexibel lesgeven kan je werk weer leuk en haalbaar maken Klasgroepen worden steeds diverser. Daardoor komt het traditionele idee van één leraar voor elke klas onder druk te staan. Elke Struyf, hoogleraar aan de UA en lerarenopleider praat over technieken om zorg haalbaar te houden, zoals flexibel lesgeven.

W

e hebben in ons onderzoek verschillende goedepraktijkvoorbeelden bezocht. Drie manieren om leraren flexibel in te schakelen komen dan aan de oppervlakte. Een eerste mogelijkheid is meer handen in de klas brengen. Dat kan via team-teaching of co-teaching. Belangrijk daarbij is dat co-teachers elkaar aanvoelen en dezelfde visie op onderwijs delen. Anders komt er frustratie van. Scholen kunnen ook ouders en verenigingen uit de buurt betrekken om bijvoorbeeld bij talentontwikkeling te helpen. Of de lerarenopleiding kan een partner worden.”

“Sommige scholen kiezen voor vak-ankers of vakspecialisten die zich concentreren op een leergebied, bv. Frans. Als specialist ben je creatiever, zie je gemakkelijker leerlijnen, kan je ook de sterkere leerlingen uitdagen. Bij de derde manier organiseert de school klasoverschrijdend flexibele, homogene groepen. Zonder de veilige klas met vertrouwde leraren helemaal overboord te gooien.”

Tijd alstublieft! “Zorg is een schoolopdracht. Vernieuwingen starten wel vaak vanuit een leraar of een leergebied, maar om ze te doen slagen is een open dialoog nodig met en ondersteu-

ning vanuit het beleid. Creatieve en alternatieve werkvormen vergen overleg tussen leraren. Ze moeten daarvoor tijd krijgen in hun lesopdracht. Ook een goede aanvangsbegeleiding is cruciaal. Zet ervaren leraren in als co-teacher. Flexibel lesgeven kan het lerarenberoep weer haalbaar en leuk maken.”

De beste zorgaanpak “De beste aanpak om zorg in een school te realiseren bestaat wellicht niet. Over het muurtje kijken en iets kopiëren, lukt zelden. Je moet op maat van je school werken. Probeer iets stapsgewijs uit, reflecteer samen op vaste, regelmatige momenten en stuur bij. En het is niet altijd zo dat een betere zorgaanpak zichtbaar wordt in betere leerresultaten. Als je leerlingen openbloeien, gemotiveerd zijn, als ouders positieve feedback geven en je zelf energie uit je aanpak haalt, dan ben je goed bezig.”

Elke Struyf: “Een betere zorgaanpak wordt niet altijd zichtbaar in betere leerresultaten.”

Wijs | 3

PTY00002_WIJS_08.indd 3

24/09/18 19:53


Dossier

d Hoe houg je zor ? haalbaar

Hoe maak je van zorg een succesverhaal? En welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst?

Inspectie 2.0: wat verandert er? Sinds 1 september 2018 is de inspectie ‘nieuwe stijl’ een feit. Hoe zal die zorg evalueren? Onderwijsinspecteur Ingrid Ocket schetst de grote lijnen.

“Z

org zal op verschillende manieren aan bod komen tijdens een doorlichting. Zo hebben we een gesprek met het beleid. Daarin komt de visie en het strategisch beleid ter sprake dat richting geeft aan de leerlingenbegeleiding. Op klasniveau onderzoeken we de onderwijsleerpraktijk op verschillende domeinen. Als we het leer- en ontwikkelingsgericht aanbod of het leer- en leefklimaat bekijken, dan is de link met brede basiszorg nooit ver weg. Bij elk bezoek staat er ook

een kwaliteitsgebied in de focus. Dat kan leerlingenbegeleiding zijn. Dan zoomen we specifieker in op onderwerpen als beeldvorming. Kent de school de onderwijsbehoeften van de leerlingen? Ook leren en studeren, het fysiek welzijn, de socio-emotionele ontwikkeling, een passende begeleiding, de leerloopbaan en de samenwerking met het CLB op het vlak van schoolondersteuning en van individuele leerlingbegeleiding komen aan bod. In alles wat we bevragen staan de leerlingen centraal. We zullen ook gesprekken hebben met hen en met de ouders. Onderwijsmensen werken hard. Kan al dat werk door een andere aanpak misschien een groter effect hebben? Daar willen we samen met de school over nadenken.”

De cruciale schakels van een werkbaar zorgbeleid

Het lukt niet vanaf dag 1. Blijf zoeken. Veel leraren hebben het gevoel dat het water hen aan de lippen staat. Hun klas lijkt in niets meer op die van 15 jaar geleden: ze is een pak diverser, met meer zorgkinderen die vaak grotere zorgnoden hebben. Hoe speel je daarop in en hoe hou je het werkbaar?

M

eer middelen zouden welkom zijn. Altijd met twee voor de klas is een droom. Maar realisme dringt zich op. “En dus komt het erop neer om het heel slim aan te pakken. We moeten ons anders organiseren en we mogen daarvoor creatiever zijn dan we denken.” Dat zegt Kaat Delrue, opleidingsdirecteur van de Gentse Arteveldehogeschool voor de bachelor lager onderwijs en de bachelor-na-bacheloropleidingen Zorgverbreding & Remediërend Leren, buitengewoon onderwijs en schoolontwikkeling.

Lerarenopleiding is cruciaal

Ingrid Ocket over zorg in een doorlichting: “In alles wat we bevragen staan de leerlingen centraal. We zullen gesprekken hebben met hen en hun ouders.”

Hoe pakken zij het aan? We polsten bij enkele leerkrachten basisonderwijs naar hoe zij omgaan met zorg in de klas. Wat is het verschil met vroeger? Hoe verloopt de implementatie van zorg? En wat loopt er fout in sommige scholen?

Waarom lukt het in de ene school beter dan in de andere? Het kan te maken hebben met de zorgleraar. Is die goed geschoold? En in hoeverre zijn de andere teamleden gericht geprofessionaliseerd om in te spelen op kinderen met

onderwijsbehoeften? “Ook het beleidsvoerend vermogen van de directeur speelt een grote rol”, stelt Delrue. “Als die, ondanks de bedroevende omkadering van directies, mee zoekt naar een nieuwe schoolorganisatie, je ondersteunt en met je overlegt, kansen geeft om bij te scholen en met collega’s samen te zitten, dan helpt dat enorm.” Zorg dragen voor je leraren levert dus ook een betere leerlingenzorg op. De realiteit van elke school is anders en je klas van dit jaar kan

er volgend schooljaar helemaal anders uitzien. Een systeem dat nu fantastisch werkt, doet dat dan misschien niet meer. Delrue: “Het komt er dus op neer dat we leraren zo generiek opleiden dat

“Vroeger betekende zorg af en toe leerlingen uit de klas halen.”

Joke Philips

Carine Mestdagh

Basisschool Leieparel, Deinze

Basisschool Blijdhove, Menen

ZorgLeraar

I

k ben gaan nadenken over hoe de zorg anders kan in onze eerder traditionele school. Ik richt nu tijdens 12 vaste lesuren een open-klas in. Dat is een zorgklas waar leerlingen uit alle klassen voor verdieping of remediëring heen kunnen komen als dit voor de klasleerkracht past. Het kind is er eigenaar van zijn eigen leerproces. Hij bepaalt de koers. De mix van leeftijden en zorgbehoeften creëert een boeiende sfeer. Leerlingen overstijgen er zichzelf en ook de ouders reageren positief. De school bouwt deze zorgklas nu verder uit. We ontvangen zelfs een subsidie van 3000 euro van Veranderwijs.nu en de Koning Boudewijnstichting.

ZorgCoÖrDINaTor

I

k ben een Banaba Zorgverbreding gaan volgen omdat we steeds meer zorgkinderen krijgen. Ik wilde voor hen niet zomaar iets doen, maar mijn aanpak wetenschappelijk onderbouwen. Uiteindelijk dateert mijn diploma van ’85. Je kunt onmogelijk blijven voortdoen zoals we het toen geleerd hebben. We zouden een manier moeten vinden om opleidingen structureel in te bouwen zodat vervangingen geen struikelblok meer zijn. Volgend jaar word ik zorgcoördinator voor de hele school. Vanuit mijn extra opleiding wil ik mijn collega’s ondersteunen door mee naar oplossingen te zoeken.

4 | Wijs

PTY00002_WIJS_08.indd 4

24/09/18 19:53


5 TIPS VAN CAROLINE VANDENBERGHE Zorgcoördinator in het basisonderwijs

Welke taken geef je leerlingen met leervoorsprong? Hoe daag je hen echt uit? Zorgcoördinator Caroline Vandenberghe geeft 5 tips.

1

Geen extra, maar ander werk

“Open communiceren met de ouders is belangrijk. Als zij beseffen dat jij aan het zoeken bent om hun kind goed te helpen, is dat al de helft van de geruststelling.”

ze een zeer sterke bagage hebben, goed kunnen differentiëren en een goed fundament hebben om die zaak wendbaar en weerbaar aan te pakken. Dus ja, ook de lerarenopleiding is cruciaal.”

Zorg is een ‘samen’-verhaal

Vroeger betekende zorg af en toe leerlingen uit de klas halen. Dat kan verlichting bieden, maar een zorgleraar die in de klas teamteacht, ondersteunt de leraar effectiever. Delrue: “We zien mooie voorbeelden van scholen die inzetten op teamteaching. Met twee weet je meer dan alleen,

kan je dingen bespreken en zo de onderwijsbehoefte die je opmerkt beter beantwoorden. Maar ook dat is een leerweg. Het lukt niet vanaf dag 1. Het slechtste wat je kan doen, is je kop in het zand steken en niet willen zien dat een kind een nood heeft.” “Open communiceren met de ouders is ook belangrijk. Als zij beseffen dat jij aan het zoeken bent om hun kind goed te helpen, dan is dat al de helft van de geruststelling. Met een streep op de speelplaats waar ouders niet over mogen komen, kun je geen zorgbeleid uitwerken.” En wat met het ondersteunings-

netwerk met leraren van het buitengewoon onderwijs? Dat moet zich nog settelen. In de toekomst kan ook dat mogelijkheden bieden om meer expertise op school en in de klas te brengen. Ook dat moet een samen-verhaal worden zodat het goede ondersteuning oplevert. Goede en haalbare zorg is dus niet de verantwoordelijkheid van een individuele leraar. Die wordt in de klas wel met de steeds complexere zorgvragen van leerlingen geconfronteerd, maar niemand mag verwachten dat die ook pasklare antwoorden heeft. Alleen een samen-verhaal zal een goede ondersteuning opleveren.

Zorg voor een compacte leerroute: na een korte instructie, maken deze leerlingen enkele kernoefeningen. Lukt dat? Dan schakelen ze over naar ander werk op een hoger denkniveau. Verrijking is een moettaak. Ze werken dus even hard.

2 Niet ‘meer van hetzelfde’

Dat geeft alleen maar frustratie. Goed verrijkingswerk laat zoeken naar verbanden, hypotheses opstellen en besluiten formuleren of nieuwe ideeën ontwerpen en uitbouwen. De taxonomie van Bloom zet je op weg.

3

lastig met taken plannen, aandacht vasthouden… Leer hen doelgericht werken. Succesvol leren is immers het resultaat van talent én inzet én strategie.

4 Maak tijd voor feedback

Volg ook verrijkende taken op. Sta vooral stil bij het proces dat ze hebben gelopen. Vaak bewandelen ze een creatieve weg. Toon hen dan hoe de omwegen in hun denk­proces en de verdwaalkans vergroten.

5

Ze kunnen niet alles zelfstandig

Begeleid hen daarom stapsgewijs en planmatig naar een hogere zelfstandigheid. Leer hen omgaan met frustratie, hulp vragen en doorzetten.

Op maat van hun noden

Vaak hebben deze leerlingen nood aan een grotere autonomie. Tegelijk hebben ze het soms

Anoniem

Maureen Van Vynckt

Sophie Baeke

Basisschool in de Brusselse rand

Klim Op School, Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Fransiscus, Waasmunster

Zorgjuf

B

ij ons op school loopt het echt niet zoals het moet. Het beleid rammelt en de directrice wil onze problemen niet zien. Ze blijft de kinderen met een multiproblematiek inschrijven, waardoor de balans in enkele klassen en eigenlijk in de hele school zoek is. We missen een gezamenlijke visie en er is geen duidelijke taakomschrijving. Sommige collega’s willen de problemen ook niet zien waardoor kinderen lang onder de radar blijven. De sfeer is hier dus niet meteen leuk te noemen. Ik doe als zorgjuf wat ik kan en focus me op de ‘ergste’ zorgvragen, maar mijn job voelt steeds meer als vogelpik spelen.

Leraar

I

k sta in het buitengewoon onderwijs. De zorgondersteuning gebeurt bij ons op school zowel in de klas als in een aparte zorgklas. Beide systemen zijn nodig en hebben hun voor- en nadelen. In de klas kan je gemakkelijker op elkaar inspelen, maar in een kleiner klaslokaal zorgt dat al eens voor een druk gevoel. In een apart lokaal durft de leerling soms net meer te vertellen of te vragen omdat de setting rustiger is. Om te voorkomen dat het voor mij als klasleraar niet duidelijk is wat er tijdens de zorg gebeurde, is een goede communicatie met de zorgleraar nodig. Bij ons zijn dat zowel kinesisten als logopedisten.

Download gratis lesmateriaal op www.plantyn. com/zorg.

Zorgjuf

I

k ben vier jaar geleden afgestudeerd als kleuterjuf en ben sindsdien vooral als zorgleraar aan de slag. Ik vind dit wel een leuke job om in te starten: ik kan hier veel ervaring opdoen zonder de verantwoordelijkheid te hebben over een klas. Ik geef bijvoorbeeld Schrijfdans om de grove motoriek te oefenen als voorbereiding op het echte schrijven. Of ik werk kleuters bij die onder of boven het niveau zitten. Daar kom je als juf in de klas niet altijd toe. Soms worden zorguren ingezet om onverwachte, korte afwezigheden op te vangen. Ik begrijp dat, al zorgt structuur en regelmaat wel voor een betere ondersteuning.

Wijs | 5

PTY00002_WIJS_08.indd 5

24/09/18 19:53


Meest gelezen online

Over de grens Alle leerlingen stappen dezelfde school binnen

Ontario: waar inclusie vanzelfsprekend is

‘Wij zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig’. Dat is de gedachte die achter het inclusief onderwijs in Ontario zit. “Inclusie wordt hier gelinkt aan diversiteit. Onder die paraplu zit etnische achtergrond, religie en geestelijke of lichamelijke beperkingen. Alle kinderen

Meer dan 800 leerkrachten werden omgetoverd tot echte Kanjerleerkrachten.

Een nieuw schooljaar, daar hoort een nieuwe klasinrichting bij. Laat je inspireren: www.pinterest.com/wijs0107/klasinspiratie

K

Niet gelijk, wel gelijkwaardig

Zomerschool 2018

Wijs posted

Inclusief onderwijs kan vanzelfsprekend zijn. Al gaat het nooit vanzelf. Dat bewijst de Canadese provincie Ontario. ees de Zeeuw van het Nederlands Instituut voor Studiereizen trok er al verschillende keren met onderwijsmensen naartoe. Wat valt hem keer op keer op? “Hoe normaal inclusief onderwijs er is. Als je aan pubers vraagt ‘Hoe vonden jullie het om met kinderen met een beperking in de basisschool te zitten?’, dan kijken ze je vreemd aan. In hun ogen is het een overbodige vraag. Ze hebben nooit anders gekend. Hen moet je niet leren dat je de deur openhoudt voor een klasgenootje in een rolstoel.”

Wijs posted

Wijs blogged

Happy #Mindfulnessday “Canadese kinderen moet je niet leren dat je de deur openhoudt voor een klasgenootje in een rolstoel.”

stappen binnen in dezelfde school en zitten zoveel als mogelijk in de reguliere klassen. Het oude klassikaal denken waarbij een groep leerlingen een heel schooljaar hetzelfde programma in dezelfde klas krijgt, is hier verleden tijd.”

Veel handen in de klas Daarvoor is natuurlijk meer nodig dan alleen een

leraar. “Het is opvallend hoeveel handen er in de klas zijn. Zo zag ik een slechtziend kind met een fysieke beperking die mee kon met de klas dankzij een assistent. Voor een meisje met autisme stond er een tipi in de klas. Daar kon ze zich in terugtrekken en af en toe kwam er antwoord uit dat tentje”, vertelt de Zeeuw. “De hele kennis is in de scholengroepen bin-

Scholengroepen zijn kenniscentra geworden die leraren coachen en ondersteunen

nengehaald. Dat zijn echte kenniscentra geworden die leraren coachen en ondersteunen. Zo werkt het ook voor leraren verrijkend.”

Verjaardagsfeestje Onderzoek in Ontario wees uit dat inclusief onderwijs geen invloed heeft op de schoolprestaties van de ‘gewone’ leerling. Het heeft wel een duidelijk bewezen positief effect op kinderen die ondersteuning nodig hebben. “Dat bijna blinde kind in haar rolstoel is er onderdeel van de sociale gemeenschap en gaat naar alle verjaardagsfeestjes toe. Want er is meer in het leven dan alleen het cognitieve.”

3 makkelijke oefeningen om jouw klas helemaal ZEN te maken: basisonderwijs.plantyn. com/wijs

Wijs shared

“De oudste leerkracht is 77 en de jongste is 17”

Al het laatste nieuws op Twitter.com/plantyn zoek naar “Plantyn” facebook.com/wijsmagazine

ACTIE 11 MAPPEN + 2 GRATIS

Jouw zorgoplossing voor taal

Bestel nu de volledige reeks aan deze voordeelprijs. www.plantyn.com/zorgactie

13 methode-onafhankelijke schoolzorgmappen met prikkelarme werkbladen

6 | Wijs

PTY00002_WIJS_08.indd 6

24/09/18 19:53


De expert GDPR en de nieuwe privacywet: wat moet je weten?

“Jij beslist wat er met je gegevens gebeurt” Kristof Thijssens

DIreCTeur VaN GEWU, GroeP EDuCaTIeVe eN WeTeNSCHaPPeLIjKe UITgeVerS

Wat is GDPR? GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Het is een Europese regelgeving die wij kennen als de privacywet. Die beschermt de gegevens van elke persoon. Ze legt maatregelen op aan alle organisaties -ook scholen- die persoonsgegevens verwerken. Vanaf 25 mei 2018 wordt die wet strenger en is ze beter aangepast aan kanalen als

Facebook en Twitter. Hoe zal een school die nieuwe wetgeving voelen? Een school verzamelt heel wat gegevens over leerlingen, maar ook over haar personeel. Denk maar aan het leerlingendossier, de personeelsbestanden, smartschool, buslijsten… Ze zal heel duidelijke procedures moeten hebben over wat ze met die gegevens doet, met

wie ze die deelt, hoelang ze die bewaart, wat er moet gebeuren bij een datalek… Scholenkoepels ondersteunen de scholen bij het uitwerken van die procedures. Wat moet je als leraar weten? Zonder het te beseffen delen we vaak gegevens van onszelf. Met een simpele klik aanvaard je bijvoorbeeld cookies op een website. Even gemakkelijk zal je

je toestemming nu terug moeten kunnen intrekken. Soms deel je ook foto’s uit je klas op je tijdlijn. Daar is dan weer toestemming van je leerlingen voor nodig. De nieuwe wetgeving zegt immers dat iedereen vanaf 13 jaar zelf moet kunnen beslissen wat er met zijn gegevens gebeurt. Onder de 13 jaar moeten de ouders instemmen. Op elke regel bestaan natuurlijk ook uitzonderingen.

Vroeger en nu

Klasloka al Don Bos Mechele co n

Meesters in de minderheid Sinds het begin van de jaren 70 is er aan de gebouwen weinig veranderd. De leerlingen, die zijn wel veel mondiger geworden”, vertelt voormalig directeur Tim Van Aeken. “De school bestaat al van voor 1950, maar niet in de huidige vorm. Bij het ontstaan van de school gaven meesters les aan de jongens, de meisjes kregen les van de zusters van ’s Gravenwezel. Nadat de school gemengd werd, verminderde het aantal meesters jaar na jaar. Vandaag kunnen we het aantal meesters schaars noemen.” Ook de manier van lesgeven is sterk veranderd. “De klasgroepen zijn kleiner geworden, maar de inbreng van de leerlingen en ouders is veel groter geworden. Moderne technologieën veranderen het lesgeven en schoolleven ook voortdurend.”

Wijs | 7

PTY00002_WIJS_08.indd 7

24/09/18 19:53


Gespot

Ook dit is zorg !

1

Leerlingen verdienen altijd en overal onderwijs op maat. Zorg is dan ook zoveel meer dan extra hulp in de klas.

2 4

3

5

Wat is voor jou nog zorg? Mail ons via basisonderwijs@ plantyn.com

1

Thuis, in de klas

2

Les in het ziekenhuis

Zieke kinderen blijven moeiteloos bij de les dankzij Bednet. Geen overbodige luxe, zo blijkt, want vorig schooljaar begeleidde Bednet 507 kinderen.

Een verblijf in het ziekenhuis is nooit fijn, zeker niet voor een kind. Als ze te lang niet naar school gaan, lopen ze het risico dat ze een achterstand oplopen.

Zieke leerlingen kunnen live via het internet de lessen in hun klas volgen. Op die manier behouden ze hun schoolritme en het contact met hun klasgenootjes, waardoor ze hun ziekte even kunnen vergeten. Uiteindelijk kunnen 9 op 10 Bednetters over naar het volgende jaar, zonder te dubbelen.

Ziekenhuisscholen zorgen ervoor dat kinderen ook in het ziekenhuis kunnen genieten van onderwijs op maat. Er worden gemiddeld 1 tot 2 lesuren voorzien en de leerinhouden en gebruikte methode wordt afgestemd met de school van het kind.

3

School zonder hokjes Een inclusieve school is toegankelijk. Al is dat vaak nog niet gegarandeerd. Toch is het noodzakelijk dat er liften, brede gangen en toegankelijke lokalen en toiletten op school aanwezig zijn, zodat rolstoelgebruikers zich eenvoudig kunnen verplaatsen. Door hen te betrekken bij de ruimtelijke (her)inrichting van scholen krijg je een unieke blik op hoe zij gebouwen (en hun gebreken) ervaren en kan je al een eerste stap zetten richting meer inclusiviteit.

4

Juf in de woonkamer

5

Financiële ondersteuning

Zieke leerlingen hebben onder bepaalde voorwaarden tijdelijk recht op wekelijks 4 lestijden onderwijs aan huis.

Schoolkosten kunnen stevig oplopen. De Vlaamse overheid biedt in bepaalde gevallen een schooltoelage.

En dat helemaal gratis. De school van de leerling is verplicht om dit soort onderwijs te voorzien wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan. Ze beslist zelf welke leraar welke vakken op welke dag(en) geeft. Dat doet ze in overleg met de ouders en rekening houdend met het advies van de arts, zodat het kind ook thuis geniet van onderwijs op maat.

Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan, zoals inkomen en school- en studiekeuze. Voor kleuters bedraagt de toelage € 94,98, voor leerlingen lager onderwijs kan dat bedrag oplopen tot € 160,28.

Over ons - Wijs is een publicatie voor en door leerkrachten, uitgegeven met de steun van uitgeverij Plantyn. Alles uit deze publicatie mag worden overgenomen en gedeeld, maar vermeld ‘Wijs’ als bron van informatie. De verantwoordelijke uitgever is Bart Dooms, Posthofbrug 6-8 Bus 3, 2600 Berchem. Ideeën? Suggesties? Mail naar basisonderwijs@plantyn.com. Heeft u een verhaal dat u absoluut wil vertellen? Een tip voor een topreportage? Wij zijn er voor u en dankzij u, dus deel uw ideeën met ons. U kunt onze redactie het makkelijkst bereiken via e-mail op basisonderwijs@plantyn.com. Credits: Redactie en redactieraad: Plantyn en Serviceplan. Fotografie: Koen Bauters Word nog meer “Wijs” op wijs-magazine.be. Bezoek onze blog of discussieer mee op Facebook.com/wijsmagazine.

8 | Wijs

PTY00002_WIJS_08.indd 8

24/09/18 19:53

Wijs editie 7  
Wijs editie 7  
Advertisement