__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Wijs

Magazine voor en door leerkrachten

“Einstein zou vandaag in de zorgklas zitten”

Nr. 2 - jaargang 1 - juni 2016

Over de grens - Engeland

State school Een uniform uit de supermarkt Het Duel

Twee maanden vakantie: van het goede teveel? De Expert

Akoestiek

Hoe verminder je het lawaai op school?

Dossier: evaluatie

Evalueren, dat kan je leren Snuffel, de leesmascotte 3 • Fijne fundraisers voor op school 8


Telex Met je leerlingen naar de film

Lessen in het donker

Leerlingen enthousiast maken voor goeie film en filmtaal, dat is waar ‘Lessen in het donker’ voor gaat. Jaarlijks kies je als leerkracht uit een prikkelend filmaanbod en krijg je er een brede educatieve omkadering bij. Er zijn vertoningen voor basis- en secundair onderwijs op 84 locaties in Vlaanderen. Op de website vind je een schat aan informatie. Het kortfilmpakket ‘Kleine helden en rare kwasten’ richt zich bijvoorbeeld op het basisonderwijs. Als thema’s komen onder meer eten, honger, vriendschap, dieren, nachtmerrie, verliefd zijn, de zon, het bos, gekke vormen, de brandweer, heldendaad, ongehoorzaam, virtuele wereld… aan bod. Lessen in het donker vzw Sint-Jakobsstraat 36, 8000 Brugge tel 050/ 34 91 93, info@lesseninhetdonker.be www.lesseninhetdonker.be

Het duel Volgens experts zouden vooral kans- en taalarme kinderen door de lange onderbreking vergeten wat ze geleerd hebben. We vroegen de mening van twee collega's.

Is een zomervakantie van 8 weken te lang? Lieve Junius

Leerkracht zesde leerjaar in Grimbergen

Sandrine Pattyn

Leerkracht eerste graad secundair in Avelgem

Neem een vliegende start

De zomerschool nieuwe formule Het is ondertussen een fijne traditie geworden, zo’n beetje zoals dennengeur bij Kerstmis hoort: aan het einde van de zomervakantie organiseert Plantyn een ­opstartdag voor leerkrachten die het volgende schooljaar starten met een Plantyn methode. Ook deze zomer staat er weer een editie op het programma. Maar omdat stilstaan achteruitgaan is, introduceren we twee nieuwigheden. Zo is de zomerschool voor het eerst in haar geschiedenis een driedaags evenement. Daarnaast verwelkomen we niet langer enkel de leerkrachten die starten met de taalmethode De ­Taalbende, maar ook de Wiskanjers onder ons. ZOMERSCHOOL PLANTYN

Gratis voor leerkrachten die starten met De Taalbende of De Wiskanjers - Meer info: basisonderwijs.plantyn.com/zomerschool

Oproep: samen werken aan beter rekenonderwijs Als het over rekenonderwijs gaat, dan delen leerkrachten, scholen en Plantyn eigenlijk hetzelfde doel: het rekenonderwijs zo kwaliteitsvol mogelijk maken. Met de Wiskanjersscholen proberen we dat idee een duwtje in de rug te geven. We zoeken partnerscholen die de Wiskanjers gratis kunnen uitproberen en de kans krijgen om vrijblijvend feedback te geven op de lessen en oefeningen. Ga het partnerschap voor een beter rekenonderwijs aan. Kijk voor meer info op www.dewiskanjers.be

2 | Wijs

“Ik ervaar niet dat de lange vakantie problemen geeft bij het leren.”

“Waarom niet denken aan een alternatief: de vierdagenweek?”

Eerst maar eens over de essentie: merk je zelf dat kinderen de leerstof vergeten? Bij ons is het de gewoonte om alles grondig te herhalen de eerste maand na de grote vakantie. Wie het daarna nog moeilijk heeft, kan terecht bij de zorgleerkrachten. Ik heb zelf nog nooit ervaren dat dat een probleem opleverde bij een leerling.

Toch niet. Natuurlijk is het na de zomervakantie wel eens nodig om enkele zaken te herhalen. Maar dan merk je ook dat de leerstof snel terugkomt, wat betekent dat er toch een zekere assimilatie is gebeurd. Dat lijkt me echt niet het probleem te zijn.

Zijn die 8 weken vakantie echt nodig? In de eerste twee weken van de zomervakantie ruimen we onze klas op en zetten we die startklaar voor het nieuwe schooljaar. Twee weken voor het schooljaar starten we alweer op om dingen samen voor te bereiden. Tussen mid-juni en mid-augustus vind ik dus wel dat we even de tijd mogen nemen om de batterijen op te laden voor een nieuw schooljaar.

Voor mij is dat geen must, maar dan moet er iets tegenover staan. Met een collega heb ik eens de berekening gemaakt wat het zou betekenen om les te geven op vier dagen. Dat zijn natuurlijk langere dagen, maar je hebt wel een lang weekend. Iedereen klaagt over werkdruk, maar dit zou wel eens een oplossing kunnen zijn, zeker als ook andere sectoren het voorbeeld volgen.

En hoe zit het met spreiding van de andere vakanties doorheen het jaar? Die vinden we wel goed verdeeld. Tijdens de vakanties moeten kinderen kunnen ontspannen. Onze rapportperiodes duren allemaal even lang en houden geen rekening met vakanties. Mijn leerlingen weten ook dat ik hen nooit huiswerk mee zal geven.

Ik ben persoonlijk geen fan van de krokusvakantie. Die komt al erg snel na de eindejaarsfeesten en de Paasvakantie volgt ook kort nadien, inclusief de vele vakantiedagen in mei. In Nederland is het ritme 8 weken les, 2 weken vakantie. Dat vind ik goed gezien.

Vind je 8 weken zomervakantie te lang of te kort? Geef ook je mening: surf naar wijs-magazine.be


Pimp je klas

Snuffel en het snuffelhuis Voor € 250

Boek­ opbergers

Kussens

Ikea

20

Ikea

60

Het kinderparlement van VBS Ouwegem Vrije Basisschool Ouwegem

T

wee jaar geleden mochten de leerlingen een leesmascotte ontwerpen voor een wedstrijd van de ouderraad. Die leesmascotte kreeg de naam ‘Snuffel’. Sindsdien zeggen ze in Ouwegem steevast: “Met Snuffel, ons boekenbeest, wordt lezen elke dag een feest!”. Al snel kwam de vraag of de school geen hoekje kon inrichten voor Snuffel. Een plaats waar kinderen een boekje konden lezen. De ouderraad bouwde dan het Snuffelhuis: een gezellig ingerichte chalet die dienst doet als rustige leeshoek. Kinderen kunnen er tijdens de speeltijd terecht als ze rustig een boekje willen lezen. Ook zonder toezicht van een leerkracht is het er altijd rustig. En gezellig, natuurlijk!

Snuffel

Zitbanken

stof en materiaal

25

Ikea

164

Zelf een idee? Mail ons je project en maak kans op een waardebon van

Poll

47 53 NEE

VERKIES JE % ENGELS JA ALS TWEEDE TAAL? % Op de website van Wijs peilen we naar jullie mening over een actueel onderwerp. Deze keer vroegen we of je Engels of Frans als tweede taal verkiest. De meningen waren gelijk verdeeld.

Nieuwe poll nu online: horen frisdranken thuis op school? Geef jouw mening op wijs-magazine.be

€ 25 0 basisonderwijs@plantyn.com

FEEL GOOD Kus van de juf en een bank vooruit

Waarom je trots mag zijn op je job Ook al hebben we allemaal wel eens een mindere dag: heel veel leer­ krachten zijn blij met hun beroep en ontzettend trots om leerkracht te zijn. We sommen enkele goede redenen op. Reden 1: je laat je niet leiden door geld of winstbejag. In het bedrijfsleven draait veel, zoniet alles, om geld. Elke economische activiteit heeft nu eenmaal het doel om winst te maken. In het onderwijs is dat niet zo: alles gaat daar om menselijke ontwikkeling. De contacten tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, die primeren.

Reden 2: je bent echt een vakman/vrouw E en goede leraar moet heel wat in zijn mars hebben. Want de verwachtingen liggen hoger dan enkel de leerstof kennen: je moet die zéér goed kennen én ook weten over te dragen zodat ze begrijpbaar wordt voor je leerlingen. Om dat met succes te doen,

is het cruciaal om een sterke band op te bouwen met de klas en de leerlingen. Om een klasdynamiek te vatten, heb je jaren van ervaring nodig.

Reden 3: je hebt geen 9-to-5-mentaliteit Jouw verantwoordelijkheden als leraar zijn niet te beperken tot een specifieke zone op het uurwerk. De buitenwereld ziet wel al die vakantiedagen, maar is er niet bij als je een keer ’s avonds tot elf uur werkt aan de rapporten of een andere keer nog je lesvoorbereidingen afwerkt op zondagvoormiddag. De voorbereidingen op het schoolfeest, die doe je dan maar op een weekavond. Kortom, Als leraar doe je wat nodig is om je klas en school vooruit te helpen.

Wijs | 3


Dossier

e i t a u l a Ev

Punten, rapporten, leerlingvolgsystemen. Hoe doe je het?

Tiny de Bock, projectcoördinator bij Plantyn, ziet steeds vaker doelenrapporten opduiken.

Evoluties in evaluatie?

D

e tijd van één A4’tje waarop je punten voor maaltafels en dictee stonden, ligt duidelijk achter ons. Tiny de Bock: "Ik zie steeds vaker doelenrapporten: daarin vertalen leraren de eindtermen naar doelen in toegankelijke taal. Elke toets wordt dan aan zo’n doel gekoppeld.” Leraren evalueren ook meer gedifferentieerd. “Een zes voor de ene leerling is goed, voor de andere niet. Daarom koppelen ze enkele woorden commentaar of een passend icoontje aan een punt. Of ze geven elk kind een toets op zijn niveau. Zo wordt het rapport een individueel

c­ ommunicatie-instrument naar ouders én kinderen toe.” Wat is de rol van een uitgever als Plantyn hierin? “Een leermethode van Plantyn biedt altijd aanpasbare evaluatiemodellen aan. Het is de school die hieruit kiest. Om een uitgebreide evaluatie door leraren haalbaar te houden, biedt een pakket als iOmniwize soelaas. Een school kan hierin het rapport volledig personaliseren via een gebruiksvriendelijke sjabloonontwikkelaar. Maatwerk is ook mogelijk. Daarnaast bundelt iOmniwize ook zorg en agenda, zo krijg je eigenlijk een mooi zicht op de totaalontwikkeling van elke leerling.”

Hoeveel is genoeg? WIJS schotelt je enkele bedenkingen bij evalueren voor.

“Einstein zou vandaag in de zorgklas zitten” Hoe beoordelen we een leerling optimaal? Focussen we vooral op zijn bovenste vier centimeter? Of kunnen we meer? Koen Mattheeuws en Saskia Vandeputte van het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent, wikken en wegen onze evaluatiegewoontes.

H

et basisonderwijs heet niet voor niets basis-onderwijs”, benadrukt Koen Mattheeuws. “Hoe breder we daar evalueren hoe beter. Vaardigheden, attitudes en kennis met andere woorden. Maar ook dingen die zich niet gemakkelijk in een hokje laten plaatsen, maar er evenzeer toe doen. In welk vak of op welke schaal vat je bijvoorbeeld een zesde zintuig voor dieren? We mogen evalueren niet verengen tot beoordelen. Ken je de uitspraak ‘die geraakt er wel’? Waarop is die gebaseerd als de punten op het rapport iets anders weerspiegelen? Los van het rapport zouden we dus meer in gesprek moeten gaan met onze leerlingen over hun leerweg. Dan zijn ook je observaties belangrijk.”

Weg met het klas­ gemiddelde Breed evalueren is niet hetzelfde als de lat lager leggen of lakser zijn. Koen Mattheeuws: “Het ­betekent differentiëren naar boven

Hoe hou je breed evalueren haalbaar? Hoe begin je eraan? We polsten bij enkele leerkrachten uit het basisonderwijs naar hun ervaringen met breed evalueren. Wat staat je te wachten? Wat zijn de valkuilen? En hoe begin je eraan?

4 | Wijs

en naar beneden. Je moet altijd, overal en voor elk kind ambitieus zijn. Maar wel aansluitend op hoe het kind nu is. Een leerling met spreekangst die bibberend een spreekoefening houdt voor haar drie beste vriendinnen? Knap. En van een leerling die geen moeite heeft om te spreken voor de hele klas, mogen we verwachten dat hij de ouders toespreekt. Misschien zelfs in het Frans. Elke leerling zijn doel dus. Dan zijn klasgemiddeldes overbodig.” Saskia Vandeputte voegt toe: “Je mag ambitie ook niet uitsluitend linken aan wiskunde en taal. Als ambitie zich vertaalt in onbereikbare dingen van iemand verwachten, dan zal het alleen tot demotivatie en faalangst leiden. Maar die les geldt voor iedereen, ook voor jezelf en je collega’s.”

Geen Kind en Gezin-reflex Koen Mattheeuws: “We zien en waarderen het vele harde werk en de goede wil om het goed te doen in scholen. Goed evalueren betekent echter niet alles ob-

jectiveren. ­Leraren doen dat uit een soort angst om afgerekend te worden. Bovendien hebben we een natuurlijk drijfveer om de dingen te willen ‘pakken’. Professor Van Avermaet spreekt hier over de Kind en Gezin-reflex. Je vergelijkt een kind op vaste tijdstippen met welomschreven ijkpunten en er gaan knipperlichten af als het van de norm afwijkt. Als het over leren gaat, mogen we niet dezelfde reflex hebben. Een leerproces is immers grilliger, meer ongrijpbaar. Het verloopt met horten en stoten.” Saskia Vandeputte: “De overheid vat de minimumdoelen in eindtermen die leerlingen op het einde van de rit, op het

Joke Vanvaeck Zorgcoördinator

Basisschool Heilig-Hart

W

e startten vorig schooljaar met een traject over breed evalueren. Het technisch systeem achter ons rapport was immers aan vervanging toe. Dat was een uitgelezen kans om ons ruimer te bezinnen over de manier waarop we evalueerden. Het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs en VLAJO hebben ons daarbij begeleid. Zo ontdekten we een systeem om de eindtermen voor Leren Leren en Sociale Vaardigheden duidelijk te visualiseren in de klas. Alle collega’s probeerden iets uit en we pikten daaruit de ideeën die we praktisch zagen zitten. Die hebben we nu toegepast in ons nieuwe rapport. Het is een groeigericht

doelenrapport geworden dat meer ruimte biedt voor zelfevaluatie. We classificeren daarin minder met punten en zullen meer werken met symbolen zoals een kiempje van een plantje, een groter plantje, eentje met een bloempje… We willen dat het nieuwe rapport motiverend werkt en tegelijk inzicht geeft in waar een kind nog vooruitgang kan boeken. Bij elk rapport is er ook tijd voor een kindcontact om alles te bespreken. Soms vragen we ons af dit nieuwe exemplaar zo verschilt van het vorige. Het is geen grootse verandering, maar wel een haalbare die ervoor zorgt dat iedereen mee is. Ook zo sluipt de nieuwe visie stilaan in de school. ”


5 TIPS VAN JEROEN VAN BAAR Nederlandse psycholoog

Een kind moet hoge cijfers behalen, muzikaal talent hebben én sportief uitblinken. Herkenbaar? In zijn boek De Prestatiegeneratie houdt Jeroen van Baar een vurig pleidooi voor middelmatigheid.

1

Breed evalueren is niet hetzelfde als de lat lager leggen. Koen Mattheeuws"Je moet altijd, overal en voor elk kind ambitieus zijn. Maar wel aansluitend op hoe het kind nu is."

Je mag ambitie niet uitsluitend linken aan wiskunde en taal einde van het zesde leerjaar dus, moeten behalen. Durf van die speelruimte gebruik te maken en verruim de context. Waarom geen spelletjes aan andere kinderen uitleggen op het schoolfeest? Ook dat is een spreekopdracht.”

Jij kan beter “Wij, mensen, vergelijken ook graag met anderen”, aldus Saskia Vandeputte. “Met klasgenoten, met zussen of broers. Daar worden kinderen ongelukkig van. Vergelijk enkel met hun eigen voorgaande prestatie. Dat is voor

leraren een stevige uitdaging in de communicatie naar ouders. Einstein was trager dan zijn klasgenoten omdat hij diep over de dingen nadacht. Als hij nu als zevenjarige hier school zou lopen, dan zat hij in de zorgklas. Je doet kinderen het grootste plezier door hun tempo te respecteren en hen vertrouwen te geven.” Koen Mattheeuws: “Mag je ondertussen kritisch zijn naar een jong kind toe? Ik vind billijk een beter woord. Open in het bevestigen dus en opbouwend in het kritisch zijn. Stip werkpunten aan, maar maak ze ook heel concreet. Zo geef je een kind aanknopingspunten over hoe het beter kan.”

Stop met uniek en perfect te willen zijn Het levert imagostress op: wat vinden anderen van mij, van mijn kinderen? We jutten elkaar op en zijn stiekem jaloers op de ander en ontevreden met onszelf.

2 Vergelijk niet

Als je iets doet, dan moet je beter zijn dan de anderen. Door continue te vergelijken, voel je je sneller opgejaagd. En dan wint niet de meest vaardige, maar de meest stressbestendige.

3

4 Focus niet te veel op nut Dingen gewoon mogen doen voor de lol, ligt vaak moeilijk. Je moet je nuttig bezighouden. Maar die focus maakt ons selectief in de manier waarop we onze tijd besteden.

5

Laat twijfel en teleurstelling toe Twijfelen is geen vorm van zwakte. En een teleurstelling overkomt iedereen wel eens. Dat is normaal. Maar zolang we dat verzwijgen, maken we elkaar gek

Beperk de keuzes Kinderen mogen al op jonge leeftijd veel zelf kiezen. Maar daar krijgen ze keuzestress van. Want wat als ze verkeerd kiezen? En wie te veel opties heeft, geraakt sneller gedemotiveerd en is minder tevreden met wat hij heeft.

Bart Machtelinkx

Michèle Van Wynsberghe

Freinetschool De Muze in Haacht

Sint-Aloysius, Ninove

GBS De Schakel, Linkebeek

I

E

Patty Naets Kleuterjuf

k probeer ieders talent te benadrukken. Is er iets wat minder goed lukt, dan moet een leerling voelen dat hij tijd krijgt om het te leren. Ik vertrek dus meer vanuit de behoefte van een kind dan puur vanuit mijn agenda. Onze evaluaties zijn nooit op punten. Onze ouders geloven ook zonder die cijfers dat we hun kind goed en genoeg opvolgen. We schrijven wel alles uit in een persoonlijk boekje voor elke leerling. Dat is een heel werk. Maar een 7 op 10 geven heeft in mijn ogen geen zin als je als leraar niet verder werkt met dat stukje dat nog niet lukte.”

Leerkracht

valueren is een intens werk geworden. Ik test niet alleen kennis, maar ook processen en de vooruitgang van de leerling. Ik werk bovendien met zelfevaluaties van de leerlingen. Zo vullen we het attituderapport samen in. Kinderen kunnen zichzelf echt wel goed inschatten en appreciëren het als je ze au sérieux neemt. Als ik alleen zou afgaan op de cijfers, dan zou ik een jongen met zware dyslexie of een kind dat pas twee jaar in België is, anders oriënteren. Maar ik kijk breder: naar hoofd, handen én hart. En ik probeer de groeimarge op langere termijn te zien.”

We geven 5 x “De Prestatiegeneratie” weg. Mail naar basisonderwijs@ plantyn.com om jouw exemplaar te winnen!

Leerkracht

E

en basisschool is onderverdeeld in leerjaren. Dat woordje ‘leren’ is voor mij belangrijk. Fouten maken hoort daarbij. Mijn leerlingen geven hun voorbereiding bij een toets af. Ik bekijk die en zie zo wat ze vergaten te oefenen, welke fouten altijd terugkeren. Een klasgemiddelde op een rapport? Doen we niet. Ouders zetten een kind nu al erg onder druk. Ik vind zijn welbevinden veel belangrijker dan zijn toetsresultaten. Er zijn kinderen die niet gemakkelijk studeren maar andere dingen goed kunnen. Ook hen probeer ik altijd in de bloemetjes te zetten.”

Wijs | 5


Meest gelezen online

Over de grens Op bezoek in de Engelse staatsschool

Koen Daniëls tweeted

Een uniform uit de supermarkt

@koendaniels – 26 april

In overleg met Coordinerend directeurs basis en secundair onderwijs over samenwerking bao-so @Plantyn. Boeiend !

Zeven procent van de lagere­ schoolkinderen gaat er naar een peperdure private school. De rest zit in het gratis staatsonder­ wijs. “Maar een uniform dragen ze allemaal”, lacht Veerle Bellers. Zoek de zeven verschillen tussen Vlaamse en Britse onderwijs­ gewoontes.

Plantyn posted basisonderwijs.plantyn.com - #basisonderwijsplantyn

Sociale media in de klas: ja of nee?

V

eerle geeft les in een state school in Billericay, een dorp op 35 mijl van London. “Elke school heeft hier een eigen embleem en uniform. De hoofdkleuren zijn steeds groen, rood of blauw. Je koopt die broeken, jurken, petten en dasjes gewoon in de lokale supermarkt. Ze zijn helemaal niet duur. Het Briste ministerie van onderwijs hoopt zo discipline en gelijkheid te onderstrepen.”

Hobby’s? Die doe je op school “Onze schooldagen beginnen rond 9 uur en zijn afgelopen om iets over drie. Ervoor, erna en tijdens de middagpauze organiseert de school allerlei clubs. Van piano en notenleer tot toneel of tennis. Je hoeft hier dus na het avondeten niet van de muziekschool naar de voetbaltraining te hollen. En de vrije woensdagnamiddag? Die kennen wij ook niet.”

In ons eerste nummer van Wijs gaf pedagoog en social media expert Pedro De Bruyckere zijn visie op hoe je als leerkracht best omgaat met sociale media. Omdat nog niet alles gezegd is over de gevaren en kansen van deze media, lichtte Pedro nog wat tips toe in video.

Plantyn posted basisonderwijs.plantyn.com - #basisonderwijsplantyn

Leerlingen met 75 stickers worden in de bloemetjes gezet tijdens de assembly, een wekelijks samenkomstmoment voor heel de school.

75 stickers verzamelden voor goed klaswerk, doorzettingsvermogen of aanwezigheid? Die worden in de

Brons, zilver en goud “Uit het hoofd leren is hier veel minder ingeburgerd dan in België. De Britten leggen de klemtoon dan weer meer op creativiteit en op positieve bekrachtiging. Jonge leerlingen die

Hoe heet je een vluchteling welkom in je klas? Vijf extra tips.

bloemetjes gezet tijdens de assembly. Dat is een wekelijks moment waarop de hele school samenkomt.”

In de vorige editie van het magazine Wijs gaf het Centrum voor Taal en Onderwijs enkele tips en advies voor een vlottere integratie van anderstaligen in je klas. Omdat het thema actueel blijft, doen ze er op onze blog nog vijf bovenop. Kijk op wijs-magazine.be.

Nationale stress

Uit het hoofd leren is hier veel minder ingeburgerd

“De primary school start op vijfjarige leeftijd. In year 6, als je 11 bent, leg je centrale examens af. Dat zijn drie of vier dagen van nationale stress. Die resultaten worden immers doorgegeven aan de secundaire school en blijven je (achter)volgen. Wil je binnen geraken in een Grammar School, te vergelijken met ons ASO, dan moet je slagen voor een ingangsexamen.”

Al het laatste nieuws op Twitter.com/plantyn zoek naar “Plantyn” facebook.com/plantyn

Actueel Verslag van de CODI-dag

Hoe bouw je bruggen tussen basis en secundair? De overgang van basis naar secundair is een grote stap. Hoe overbrug je de kloof tussen die twee werelden? Die vraag lag op de laatste CODIdag op de discussietafel. 70 coördinerende di­ recteurs en vier leden van de ­Vlaamse onderwijscommissie schoven hun stoel bij. De heetste hangijzers? WIJS zet ze voor je op een rij.

2. Er is nood aan gespecialiseerde leraren in de basisschool.

1. De leerstof loopt niet logisch door.

3. Waar blijven de vrijgekomen paramedici na het M-decreet?

Waar leerlingen uit verschillende netten en scholen in het secundair samen komen, wordt de pedagogische afstemming complex. ­Wereldoriëntatie blijkt zo’n moeilijk leerstofgebied. De eindtermen in het basis zijn hiervoor te vrij. Elke leraar kiest zelf hoe hij die invult. Een duidelijker en afdwingbaar kader, is dat nuttig of betuttelend?

6 | Wijs

Niet elke onderwijzer blijkt beslagen genoeg om wiskunde, Frans, techniek én muziek naar boven toe te differentiëren. In het vijfde en zesde leerjaar is de nood het hoogst. Waarom is het uitwisselen van leraren zo moeilijk? Waarom staan er geen bachelors voor Frans in het zesde leerjaar?

Voorlopig levert het M-decreet nog geen grote leerlingverschuiving op. De vrijgekomen middelen en mensen zijn dus nog beperkt. Pre-waarborgteams helpen leraren al op vraag. Maar ook deze mensen zijn geen allesweters en hebben hun specialisatie. Hoe professionaliseer je dan al die leraren met bijzondere leerlingen?

4. Vervang 6 jaar lagere school en 6 jaar secundair onderwijs door een 4-4-4-systeem. Onnodig, zeggen tegenstanders. Het is geen prioriteit, zeggen politici. Graag, menen anderen, maar de bestaande infrastructuur maakt dit onmogelijk. Nieuwbouwprojecten met een gemeenschappelijke speelplaats en refter, is dat de toekomst? En waarom wachten scholen op ‘Brussel’ als samenwerken nu al perfect kan?

Waarom wachten op ‘Brussel’ om initiatief te nemen?

5. De continuïteit van de zorg is niet gegarandeerd. Al is ze wel geëvolueerd - vooral in middenscholen - er blijft een verschil. De BASO-fiche is een nuttig instrument dat ook voor discussie zorgt: Speel je alle gegevens uit het verleden door of vermeld je alleen wat werkt voor het kind en gun je het zo een tweede kans?

6. Schaalvergroting is het antwoord. Scholen die hun financiële krachten bundelen, kunnen meer dan kleine schoolbesturen. Een centrale boekhouding ontlast directeurs. Een gezamenlijk en professioneel HR-beleid ligt binnen handbereik.

Lees meer op wijs-magazine.be


De expert Hoe krijg je een aanvaardbaar geluidsniveau op je school?

Akoestiek op school: maak er geen dovemansgesprek van Roger De Craecker

adviseur bij Senior Consultants Vlaanderen VZW

Een vereniging van adviseurs op rust, die op vrijwillige basis hun ervaring ter beschikking stellen aan kmo’s.

Is er echt zo’n groot probleem met geluid op school?

Waar komt al dat lawaai vandaan?

Roger De Craecker: “Absoluut, het lawaai in de refter, op de speelplaats of in de turnzaal speelt menig leraar parten, al geeft niet iedereen dat toe. Ten onrechte, want vier uur lang 78 decibel, dat levert al gehoorschade op. In kleuterklassen piekt het lawaai soms op 89 decibel en op speelplaatsen meet ik zelfs nog hoger.”

De Craecker: “Spelende kinderen gillen en passen hun stemvolume nog niet aan de omgeving aan. Bovendien zie je in veel nieuwbouwscholen niets anders dan glas en bloot beton. Mooi, maar het weerkaatst het geluid in plaats van het te absorberen. We moeten meer bouwen voor het oor, dan voor het oog. Als er bovendien te veel kin-

deren in één ruimte moeten zitten, dan kan je het geluidsniveau nooit op een aanvaardbaar peil krijgen. Zelf niet met aanpassingen.”

Kinderen stilhouden is geen optie, welke oplossingen stel je dan voor? De Craecker: “Met tapijten en gordijnen kom je er niet. Je hebt in scholen de grove middelen nodig zoals geluidsabsorberende

panelen aan de muren en het plafond. Goede panelen absorberen 95 tot 100% en zijn minstens vier centimeter dik. Begin er niet onoordeelkundig aan, anders is het een verloren kost.”

Bekijk het video-­ interview met Roger en lees meer tips op wijs-magazine.be

Vroeger en nu

Feestzaa l

Sint-An

gela

Tildonk

School lopen in een filmdecor “Hou ouder onze leerlingen, hoe meer ze beseffen in wat voor een unieke omgeving ze les volgen. Naast de vele bezoeken van cameraploegen, vragen oud-leerlingen vaak of ze hier mogen trouwen,” opent adjunct-directeur Jan Van den Wouwer. De art nouveauzaal komt u misschien bekend voor van de Eén-reeks 'In Vlaamse Velden'. "De ruimte deed in de vroegere kostschool dienst als een soort ontvangstzaal. Zovele jaren later gebruiken wij de zaal nog steeds voor bijvoorbeeld onze restaurantdagen, maar ook om de leerlingen te verzamelen voor ze naar de klas gaan. De jaren beginnen door te wegen en de fondsen voor renovatie staan klaar, maar omdat de zaal beschermd is als monument, wordt dat een minutieuze klus."

Wijs | 7


Gespot

Fundraising met franjes

We moeten allemaal wel eens op zoek naar bijkomende fondsen voor uitstapjes, nieuwe meubels of een ander concreet project. Hoe vind je gulle gevers die bereid zijn om te sponsoren? We zochten en vonden vijf originele, inspirerende initiatieven.

2

3

4

Ontdek meer ideeën voor fundraisers op onze lerarenblog: wijs-magazine.be

5 1

1

Doe het met planten

Sint-Maartenschool, Hombeek

2

Kroko-funding Heilig Graf in Turnhout Een opgezette krokodil is al negentig jaar lang de ­mascotte van het Heilig Graf in Turnhout.

Een lentedag vol planten, met concertbands, een drankje en een echte hamburger? Dat beleef je al 26 jaar op de Nationale Plantenbeurs in Hombeek. Met 300 vrijwilligers, 150 standhouders en 15.000 bezoekers is dit daarenboven een uit de kluiten gewassen fundraisingsproject. Leraren leiden alles in goede banen, maar de hulp van ouders, Chiroleden, de parochieploeg en spelers van de plaatselijke voetbalclub is onmisbaar.

Het beestje verkeert echter in slechte staat en de restauratie kost 5.000 euro. Twee studenten kwamen met een originele idee op de proppen: een crowdfunding! Ze rekenen daarbij vooral op de bijdragen van oud-Graffers. Wie vijf euro doneert, krijgt een sleutelhanger. Met twintig euro koop je een exclusieve rondleiding door de school en het oude klooster. Schenk je vijftig euro, dan wordt je naam vereeuwigd op de muur, achter de krokodil.

Welke collega mogen we van jou in de bloemetjes zetten?

3

Bordspellen - Go! Basisschool Eureka, Torhout Basisschool Eureka in ­Torhout organiseert samen met de plaatselijke bordspellenclub elk jaar een bordspellenavond. Voor twee euro testen geïnteresseerden vanaf acht jaar spelletjes uit in gezelschap van kenners. Geen overbodige luxe, want Alhambra, Saboteur en War of the Ring klinken op z’n minst ietsje ingewikkelder dan ganzenspel. Ook een tombolalot zit in de prijs begrepen. De hoofdprijs? Raad eens? Voor de hongerigen, ten slotte, zijn er croques en streekbieren.

4

De eerste fuif

Basisschool Sint-Amandus, Malderen Fuiven op je zesde? Het kan in Malderen. Daar zijn de kinderen de helden op de dansvloer. Ze worden ontvangen op een rode loper vol met paparazzi, om dan volledig uit de bol te gaan op de door hen gekozen muziek. Voor de ouders en grootouders is er een cavabar zodat iedereen een geweldige avond heeft. Wees wel gewapend tegen een overdosis Gangnam Style, 10.000 Luchtballonnen en Let it Go. Oordopjes, iemand?

Onder het motto ‘krijgen is leuk, geven ook’ nodigen we je uit om die éne, uitzonderlijke collega voor te dragen als eerste leerkracht in de bloemetjes. In de volgende editie van WIJS zetten wij misschien wel jouw collega, in jouw naam, letterlijk in de bloemetjes.

5

Tegels te koop Basisschool Oogappel, Lo-Reninge Net zoals je in het New Yorkse Central Park een typische groene bank kan sponsoren, kon je in het West-Vlaamse Lo een tegel voor de nieuwe speelplaats financieren. Kostprijs? Tien euro voor een erg duurzaam stukje speelplezier. De 425 tegels vlogen virtueel de deur uit. De namen van schenkers en hun korte persoonlijke boodschap sieren een kunstwerk dat nu aan de schoolpoort prijkt. Dat noemen ze dan je steentje bijdragen!

Eeuwige – en ongetwijfeld verdiende – roem verzekerd! Aarzel geen seconde, stel jouw collega kandidaat via e-mail naar basisonderwijs@plantyn.com. Vergeet niet om de kandidatuur te motiveren. Succes!

Over ons - Wijs is een publicatie voor en door leerkrachten, uitgegeven met de steun van uitgeverij Plantyn. Alles uit deze publicatie mag worden overgenomen en gedeeld, maar vermeld ‘Wijs’ als bron van informatie. De verantwoordelijke uitgever is Ivan Coeckelbergh, Motstraat 32, 2800 Mechelen. Ideeën? Suggesties? Mail naar basisonderwijs@plantyn.com. Heeft u een verhaal dat u absoluut wil vertellen? Een tip voor een topreportage? Wij zijn er voor u en dankzij u, dus deel uw ideeën met ons. U kunt onze redactie het makkelijkst bereiken via e-mail op basisonderwijs@plantyn.com. Credits: Redactie en redactieraad: Plantyn en Talk of the Town. Fotografie: Karel Duerinckx, Jan Van de Vel, Graham Oliver. Word nog meer “Wijs” op wijs-magazine.be. Bezoek onze blog of discussieer mee op Facebook.com/plantyn of Twitter.com/plantyn.

8 | Wijs

Profile for Uitgeverij Plantyn

Wijs editie 2  

Wijs editie 2  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded