Page 9

kortom

Kernprognose: op korte termijn meer emigranten verwacht

O

nlangs heeft het CBS zijn zogeheten kernprognose tot 2060 geactualiseerd. Onderdeel van deze kernprognose zijn de immigratie- en emigratiecijfers. De recentste CBS-bijstelling bevat om te beginnen een aardige observatie: “Omdat immigranten vaak na een aantal jaren weer terugkeren, hangen ontwikkelingen in immien emigratieaantallen met elkaar samen. Een toename van het aantal in het buitenland geboren immigranten veroorzaakt in de volgende jaren een toename van het aantal in het buitenland geboren emigranten. Op

dezelfde wijze veroorzaakt een toename van het aantal in Nederland geboren emigranten in de jaren daarna een toename van het aantal in Nederland geboren immigranten. Deze onderlinge afhankelijkheid betekent dat veranderingen in de immi- en emigratieaantallen op den duur zichzelf weer deels teniet doen.” Wat de keiharde cijfers betreft, meldt het rapport dat het aantal in het buitenland geboren emigranten door de eerdere prognose met ruim zevenduizend is onderschat. Deze onderschatting betrof voor een aanzienlijk

deel emigranten uit andere lidstaten van de Europese Unie. Daarnaast is het aantal in Nederland geboren emigranten met iets meer dan vijfduizend onderschat. Als alle cijfers, variabelen, factoren en effecten op één hoop worden gegooid, betekenen de jongste cijfers voor de korte termijn, dat is de periode tot 2020, dat de immigratie gemiddeld vierduizend personen per jaar hoger dan is dan eerder verwacht en de emigratie zevenduizend personen per jaar hoger. n

Overheidscampagne Gambia: boeren, emigreer niet naar Europa!

D

e Gambiaanse overheid wil de armoede in het Afrikaanse land aanpakken door te investeren in een belangrijke sector: de landbouw. Als gevolg daarvan willen ze boeren die overwegen naar Europa te emigreren behouden voor het land en de sector. Hoe ze dat doen? Door in de buidel te tasten. Jonge boeren verdienen nu vrijwel evenveel als een minister. Een Gambiaanse minister welteverstaan, want de balkenendenorm halen ze niet met hun 300 euro per maand. Minstens zo belangrijk als het behoud van de boeren om armoede te bestrijden, is dat het grote aantal sterfgevallen onder emigranten afneemt. Op een gegeven moment probeerden zeshonderd jongeren per jaar te emigreren. Daarbij zijn tweehonderd jongeren omgekomen. Volgens statistieken van de immigratiedienst is het aantal pogingen ondertussen gedaald tot zestig per jaar. n

NOVEMBER 2012 VERTREK NL

| 9

vnl-8-12-voor-web  
vnl-8-12-voor-web  
Advertisement