Page 11

kortom kortom kort Emigratie = immigratie Eerder een bericht over de kortetermijntoekomst van emigratie, nu een bericht over de recente emigratiegeschíédenis. In de eerste helft van 2012 verlieten bijna vijfenzestigduizend personen ons land. Dat zijn er ruim zesduizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van het totaal aantal emigranten in de eerste helft van 2012 is een derde in Nederland geboren. Sinds 2010 vertrekken steeds meer mensen uit Nederland. Het aantal personen dat zich in de eerste helft van dit jaar in ons land heeft gevestigd, bedroeg vijfenzestigduizend. Dit is een daling van 1600 personen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee was de immigratie even hoog als de emigratie. 739 geboren Nederlanders emigreerden naar China Van de in totaal 2661 mensen die in 2011 van Nederland naar China emigreerden, waren er 739 geboren Nederlanders. Twee jaar eerder waren dat er nog 564. Conclusie 1: de grootste groep emigranten naar China zijn geboren Chinezen die zich in Nederland gevestigd hadden. Conclusie 2: 31 procent meer Nederlanders emigreerden in 2011 naar China dan in 2009. Stukje duiding van hoogleraar macro-economie Henk van Gemert van de Universiteit van Tilburg: “Dat er meer Chinezen teruggaan naar het land van herkomst komt wellicht omdat het hier allemaal minder wordt. Het verschil in groei van de economie tussen China en Europa is zo’n 7 procent per jaar.”. n

Meer voordeel met VertrekNL

V

olgend jaar start VertrekNL speciaal voor haar abonnees met de VertrekNL-voordeelpas. Met deze pas krijgen abonnees voordeel op bijvoorbeeld verzekeringen, advies, taaltrainingen en verhuizingen, en maakt u kans op mooie cadeaus. Bovendien gaat VertrekNL magazine vaker verschijnen, namelijk van viermaal naar zesmaal per jaar. Dit om u als lezer nog beter op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van wonen en werken in het buitenland, en u nog meer handige tips en interessante ervaringsverhalen over emigreren te bieden. Naast het magazine, is ook de website van VertrekNL uitgebreid. U kunt daar nu online ervaringen delen en vragen stellen aan mede (aspirant) emigranten. Ga hiervoor naar www.vertreknl.nl/forum/vraag-antwoord. n

Post voor later

S

inds dit jaar is het mogelijk ‘post voor later’ te laten maken. Joga Brouwers, al jaren werkzaam in de media en momenteel werkzaam als samensteller van de radioprogramma’s Casa Luna en ZomerNachten, is bedenker van dit concept. “PostVoorLater ontstond toen ik om mij heen hoorde en las dat vertellen wat je op je hart hebt niet zo simpel is. Soms wil je dat, maar hoe doe je dat dan? Ik ben omringd met schrijvers, radio- en filmmakers. Ze maken iedere dag verhalen, en daar zijn ze heel goed in. Dus die twee, de verhalenverteller en de

maker, kan ik bij elkaar brengen. Want ieder verhaal verdient ogen en oren die de inhoud kwaliteit geven. Die ervoor zorgen dat het verhaal jaren later nog indruk maakt.” PostVoorLater is er voor iedereen. Zo kunt u bijvoorbeeld een gedenkwaardige brief of reportage sturen aan de ouders van uw pasgeboren kind of aan uw geliefden die voor langere tijd naar het buitenland gaan, of een andere droom hebben waar gemaakt. Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op www.postvoorlater.nl. n

Ex-expats missen waardering

W

erknemers van multinationals die een tijd in het buitenland hebben gewerkt, verlaten de organisatie relatief vaak zodra ze weer in eigen land zijn. Uit onderzoek van het Amerikaanse Tippie College of Business blijkt nu dat dit met name komt omdat voormalige expats

niet het gevoel hebben dat hun buitenlandse ervaring gewaardeerd wordt. Het thuisland is niet veranderd, maar de expat zelf wel. Na een lange periode in een hele andere cultuur te hebben gewoond en gewerkt voelen veel van hen zich fundamenteel anders. Deze persoonlijke ontwikkeling zien ze echter niet terug in de manier waarop hun bedrijf hen

benadert. Dat is de reden waarom ze vervolgens vaak snel op zoek gaan naar een andere baan. Maar liefst 38 procent vertrekt binnen een jaar na terugkeer uit het buitenland. Daar internationale opdrachten vaak toegewezen worden aan de beste werknemers, betekent dit een substantieel verlies voor werkgevers. n

NOVEMBER 2012 VERTREK NL

| 11

vnl-8-12-voor-web  
vnl-8-12-voor-web  
Advertisement