Page 1

Het groeiend gebruik van social media, en de enorme impact daarvan op de manier waarop mensen met bedrijven, merken en organisaties communiceren, vormt een uitdaging voor elke ondernemer.

morgen is permanent verbonden via het mobiele internet. Offline en online zijn begrippen die ze niet langer zullen gebruiken, een fenomeen dat men nu al bij de generatie Y ziet. Een professionele online aanwezigheid uitbouwen met een focus op klantgerichte marketing is nodig als het bedrijf mee wil evolueren met de maatschappij. Online met je zaak wil op een heldere en beknopte manier een leidraad geven in het uitbouwen van een efficiënte online strategie. De lezer kan dit boek van voor naar achter lezen of kan er de hoofdstukken uitkiezen die op dit moment relevant zijn. Elk hoofdstuk is opgevat als een op zichzelf staand onderdeel.

Kurt Goossens is zaakvoerder van webbureau Wasabi en ontwikkelt online strategieën voor merken, bedrijven en organisaties. Hij is ook een veelgevraagd spreker over social media.

Kurt Goossens

relatie met hen op te bouwen, is een duurzame online strategie nodig. De klant van

De ONDERNEMERSBIB

Om deze klanten te bereiken en de bedrijfsleider toe te laten een waardevolle

ONLINE MET JE ZAAK

De ONDERNEMERSBIB

ONLINE MET JE ZAAK

Kurt Goossens

ISBN 978-94-91463-08-2

AANBEVOLEN DOOR

www.uitgeverijminerva.be

9

789491 463082


Online met je zaak


Online met je zaak Reeks De Ondernemersbib Kurt Goossens

Š 2012, Uitgeverij Minerva nv Ravensteingalerij 28, 1000 Brussel www.uitgeverijminerva.be Omslagontwerp: www.frisco-ontwerpbureau.be D/2012/12.823/9 ISBN 978-94-91463-08-2 NUR 800/802 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieÍn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de uitgever.


Kurt Goossens

Online met je zaak


Inhoud

Voorwoord 11 Hoofdstuk 1.   Een website die werkt

13

„„ Hoe begin je eraan? Eerst denken, dan doen!

14

XX Het doel van je website

14

XX Call-to-action 15 XX Een kleine haalbaarheidsstudie

15

XX Hoeveel kost een website?

18

„„ Het recept voor een website die werkt

19

XX Stap 1. Een domeinnaam kiezen

19

XX Stap 2. Tijd voor creativiteit!

22

„„ Waar en hoe vind ik een goede webdesigner?

31

XX Ik maak mijn website toch gewoon zelf?

31

XX Waar beginnen?

31

XX Maar hoe herken je nu een goede webdesigner?

32

„„ Permanent online: de opkomst van het mobiele internet

35

XX Smartphones 35 XX Tablets 36 XX Een mobiele website naast je bestaande of 2-in-1?

36

XX QR codes

36

„„ Wettelijke vermeldingen en verplichtingen

37

XX Je gegevens

37

XX De privacy policy

37

„„ Dit hoofdstuk in 100 woorden

37


6

Online met je zaak

Hoofdstuk 2.   Social media „„ Waarom zijn we actief op sociale netwerken?

39 40

XX Om “iemand” te zijn en om een verhaal te vertellen

40

XX Om deel uit te maken van een online gemeenschap

40

„„ Hoe kan jij hier op inspelen en er voordeel uit halen voor je zaak?

41

XX Kennen 42 XX Appreciëren 42 XX Vertrouwen 42

„„ Sociale netwerksites

43

XX LinkedIn 43 XX Facebook 51 XX Twitter 60 XX Foursquare 64 XX YouTube 65 XX Pinterest 66 XX Google+ 67

„„ Content strategy

67

XX De ideale mix

67

XX Technische aspecten van content

69

XX Emotionele aspecten van content

69

XX Conversie 69 XX Take it to the next level

„„ Content calendar

70

70

XX Planning 70 XX Consequent 70 XX Consistent 71 XX Tijdlijn 71 XX Voorbeeld van communicatieplanning (voor project/campagne)

71

„„ Monitoring 72 „„ Dit hoofdstuk in minder dan 100 woorden

73


Inhoud

Hoofdstuk 3.   Promoot je zaak via Google „„ Google tools

75 76

XX Google Adwords

76

XX Google keywords

79

XX Google Places

80

XX Google Alerts

82

„„ SEO of Search Engine Optimalisatie

82

XX Filosofie van Google

83

XX Waarom webpagina’s optimaliseren?

83

XX Hoe bepaalt Google nu eigenlijk op welke positie mijn website verschijnt?

83

„„ Dit hoofdstuk in minder dan 100 woorden

Hoofdstuk 4.   E-mailmarketing werkt!

86

87

„„ E-mailcampagnes zijn geen spam

88

„„ Succesvolle e-mailmarketing, de praktische zaken

88

XX Noem je nieuwsbrief niet “nieuwsbrief”

88

XX Ken je doelpubliek

89

XX Het design

90

XX Hoe schrijf je een nieuwsbrief?

90

XX Hoe meer registraties verzamelen?

91

XX Regelmaat is goud waard

93

XX Zelf verzenden?

94

XX Een klantgerichte aanpak

94

XX Het belang van unieke links en analyse

96

XX Soft bounce versus hard bounce

97

XX Laat je (liefst) niet verleiden tot aankoop van e-mailadressen

97

XX Adverteren in nieuwsbrieven van partners

98

XX Landingpage 98 XX Single opt-in versus double opt-in

99

XX Opt-out 99

„„ Dit hoofdstuk in minder dan 100 woorden

99

7


8

Online met je zaak

Hoofdstuk 5.   Schrijven voor het web

101

„„ Twee belangrijke doelen: Google optimalisatie en conversie

102

„„ Hoofdtaak en hoofddoel van je website bepalen

103

„„ Doelstellingen voor elke pagina bepalen

103

„„ Schrijftips 104 XX De 5 W’s

104

XX Prikkel met je titel

105

XX Eén idee of stelling

105

XX Je lezer is gemiddeld 15 jaar

105

XX Hou de tekst visueel luchtig

106

XX Schrijven is schrappen

106

XX Schrijf actief

107

XX Maak het persoonlijk

107

XX Het leven is aan de optimisten

107

XX Proffesionele service en gemakkelijk te bestelen?

108

„„ Dit hoofdstuk in minder dan 100 woorden

Hoofdstuk 6.   E-commerce, verkopen via een webshop

108

109

„„ Wat wil je verkopen?

110

„„ Wie zijn je klanten?

110

„„ Je webshop promoten

111

„„ Distributie en logistiek

114

„„ Hoe werkt een webshop?

114

XX De winkelzone

114

XX Het winkelkarretje

115

XX Het betaalgedeelte

115

„„ Een kant-en-klare webshop, of een shop op maat?

115

XX Een kant-en-klare webshop

115

XX Je eigen shop ontwikkelen

116


Inhoud

„„ Hoeveel budget heb je nodig voor een webshop?

116

„„ Dit hoofdstuk in minder dan 100 woorden

118

Bijlagen „„ Internet woordenlijst

119

„„ Checklist online marketing

123

Over de auteur

127

9


Voorwoord

Internet en de opkomst van ‘social media’ hebben voorgoed de verhoudingen tussen bedrijven en hun klanten, politici en hun kiezers, machthebbers en hun burgers, kranten en hun lezers, … veranderd. Mensen zijn online verbonden met gelijkgestemde zielen, maken deel uit van een online gemeenschap en worden assertiever en geëmancipeerder. De tijd dat een bedrijf bepaalt wat we kopen, een zender beslist naar welk programma we kijken en een krant kiest wat we moeten lezen, ligt definitief achter ons. Vele consumenten zijn “reclamemoe” en filteren de marketingboodschappen die bedrijven en merken op hen af sturen. Om deze consumenten te bereiken is een andere aanpak nodig. Je moet hen op een authentieke manier benaderen en hen voldoende meerwaarde bieden wil je deze consumenten én hun netwerk bereiken. De consument van de 21ste eeuw baseert zich immers op het advies uit zijn netwerk en onmiddellijke omgeving om zijn keuze te maken. En dat netwerk is vaak grotendeels virtueel en bevindt zich dus online. De evolutie op de B2C markt maakt dat consumenten zich online uitgebreid informeren en dat ze interactie verwachten via sociale netwerksites. Schattingen spreken over 40% van alle aankoopbeslissingen die online genomen worden in België. Als je online niet wordt gevonden, besta je dan ook niet in de ogen van deze klanten. Uit onderzoek naar de evolutie op de B2B markt in de V.S. blijkt dat het percentage B2Baankoopbeslissers dat online, via websites en sociale netwerksites, op zoek gaat naar informatie sterker groeit dan de B2C-markt. Het groeiend gebruik van social media en de enorme impact daarvan op de manier waarop mensen met bedrijven, merken en organisaties communiceren, vormt daarom een uitdaging voor elke ondernemer. Om deze klanten te bereiken en je toe te laten een waardevolle relatie met hen op te bouwen, is een duurzame online strategie nodig. De klant van morgen is permanent verbonden via het mobiele internet. Offline en online zijn begrippen die ze niet langer zullen gebruiken, een fenomeen dat je nu al bij de generatie Y ziet. Een professionele online aanwezigheid uitbouwen met een focus op klantgerichte marketing is nodig als je met je bedrijf wil evolueren met de maatschappij.


12

Online met je zaak

Met dit boek wil ik op een heldere en beknopte manier een leidraad geven in het uitbouwen van een efficiĂŤnte online strategie. Ik hoop dat je na het lezen van dit boek beter beslagen op het ijs komt en zo met kennis van zaken de juiste beslissingen kan nemen. Je kan dit boek van voor naar achter lezen of je kan er de hoofdstukken uitkiezen die op dit moment relevant voor je zijn. Elk hoofdstuk is opgevat als een op zichzelf staand onderdeel. Maar ik raad je aan om het hele boek te lezen zodat je alle leuke weetjes en nuttige achtergrondinfo meekrijgt op je pad naar een succesvolle online aanwezigheid! Leg het na het lezen niet te ver weg, maar herlees af en toe nog eens een hoofdstuk op momenten dat je bezig bent met je online strategie en voor je met je websitebouwer rond de tafel gaat zitten.

DISCLAIMER Voor de leesbaarheid wordt in dit boek steeds de derde persoon mannelijk enkelvoud hij/hem/zijn gebruikt. Uiteraard gaat het dan niet enkel over mannen. Hij/zij, hem/haar, zijn/haar gebruiken zou de leesbaarheid van het boek niet ten goede komen.

DANK AAN Nadia, mijn immer geduldige steun en toeverlaat. Zij heeft nog heel wat weekendjes te goed. Pablo, mijn nalezer en sparringpartner. Uitgever Joost Van de Vijver die me de kans gaf jullie op deze manier te informeren en te helpen.


Hoofdstuk 1. Een website die werkt

Een website voor je zaak is een belangrijk onderdeel van je online aanwezigheid. Een website die werkt, kan je zaak een enorme boost geven, maar er komt heel wat bij kijken vooraleer het zover is. Om tot een efficiënt en bevredigend resultaat te komen is het dan ook belangrijk om jezelf een aantal strategische vragen te stellen voor je eraan begint. In het eerste deel van dit hoofdstuk bekijken we welke vragen je jezelf best even stelt voor je met een website start en welke bijdrage je zelf dient te leveren om de site een succes te laten worden. Je maakt een website immers niet voor jezelf, maar voor je klanten en je doelpubliek. Vervolgens gaan we wat dieper in op een aantal vereisten waaraan een “website die werkt” moet voldoen. In het tweede deel gaan we op zoek naar de juiste professionele partner. We overlopen een aantal criteria waaraan een goede webdesigner moet voldoen en geven een aantal suggesties om je zoektocht te starten. Na het lezen van dit hoofdstuk ben je klaar om de juiste partner te kiezen en met kennis van zaken rond tafel te gaan zitten om een geweldige website op poten te zetten.

IN HET KORT In dit hoofdstuk leer je… ‰‰ waar je rekening mee moet houden voor je start met je online zaak. ‰‰ de basisprincipes van een goed werkende website. ‰‰ waar je moet op letten bij het kiezen van een goede webdesigner. ‰‰ waarom je rekening moet houden met het mobiele internet. ‰‰ wat de wettelijke vermeldingen en verplichtingen zijn.

Online met je zaak  

Ontdek hier de eerste bladzijden uit het boek Online met je zaak.

Advertisement