Page 1

2 september | Inleiding Vergeven Matteüs 18:21-35 Iemand vergeven. Misschien is dat wel het moeilijkst. Of heb jij daar nooit moeite mee? Ik vind het soms erg lastig. Want iemand kan je veel pijn doen. Door gemene opmerkingen. Je helemaal in een hoek duwen. Nou, dan kun je zo iemand wel wat doen! Toch hoort vergeving bij geloven. Het heeft alles te maken met Jezus. Hij vergeeft mijn zonden. En daarom vergeef ik anderen. Niet makkelijk, maar wel nodig. Want wie niet vergeeft, wordt niet vergeven… Goed om daar deze week mee bezig te zijn. En daarna je hele leven.

kokBWyes0412.indd 287

19-04-12 10:42


3 september | Uitleg Matteüs 18:21-22 Hoe vaak? Kijk, iemand een keer vergeven? Dat is geen punt. Maar als het constant doorgaat? Als dat gepest maar niet stopt? Moet ik hem dan steeds maar weer vergeven? Jezus’ antwoord hierop is duidelijk. Je vergeeft in principe altijd. Omdat jou alles vergeven is. Dat geldt voor iedere gelovige. Voor iedereen die Jezus kent als Redder. Maar er zit ook een andere kant aan. Soms wil de ander niet vergeven worden. Is iemand bikkelhard tegen je. En vraagt diegene ook geen vergeving. Dan kun je het ook niet geven. Soms moet er veel uitgepraat worden. Omdat iemand heel erg ‘beschadigd’ is. Soms zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. En moet iemand eerst gestraft worden. Ik denk aan iemand die seksueel misbruikt is. Dan kan vergeving bijna onmogelijk zijn. Dat is een vreselijk moeilijk iets. Dan heb ik makkelijk praten met die mooie woorden. Maar in het algemeen: wees bereid om te vergeven.

kokBWyes0412.indd 288

19-04-12 10:42


4 september | Wat zegt het jou? Matteüs 18:23-27 De schuld kwijtgescholden Een man staat in de schuld. Het is een enorm bedrag, dat hij nooit kan afbetalen. Hij zit diep in de problemen. Zeker als hij bij de koning wordt geroepen. Want van hem heeft hij geld geleend. Eerst wil de koning zijn hele bezit verkopen. Inclusief vrouw en kinderen. Ja, zo ging dat in die tijd. Maar de man valt op zijn knieën. Hij vraagt uitstel. De koning krijgt medelijden. De man hoeft niks te betalen. Alle schuld kwijtgescholden! Nou, dan heb je echt wel geluk! Je begrijpt het verhaal vast wel. Het heeft alles met jou en mij te maken. Wij hebben een grote schuld bij God. Onze zonden kunnen we nooit goedmaken. Eigenlijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Allemaal veroordeeld. Maar God houdt van ons. Hij wil onze dood niet. En daarom stuurt Hij Jezus. Die sterft voor ons… Een ongelofelijk verhaal. Wie op Jezus vertrouwt, krijgt vrijspraak. Geen schuld meer. Vrij!

kokBWyes0412.indd 289

19-04-12 10:42


5 september | Uitleg Matteüs 18:28-34 Wie vergeven is… Het verhaal gaat verder. De man loopt blij over straat. Op weg naar huis, om alles te vertellen. Wat een geweldige koning heeft hij! Geen schuld meer. Maar dan ziet hij een collega. Hé, daar krijgt hij nog honderd denarie (ongeveer tien euro) van! Hij spreekt hem erop aan. Maar de collega kan niet betalen. Hij smeekt of het een andere keer mag. Maar hij eist het geld nu, vandaag. Hij laat zijn collega zelfs arresteren! Als de koning dat hoort, is hij razend. De man wordt alsnog opgehaald. En hij wordt in de gevangenis gegooid. Totdat zijn schuld betaald is. Nooit dus… Wie vergeven is, vergeeft ook de ander. Duidelijker kan Jezus het niet maken. En nu nog de praktijk. Hoe vergevensgezind ben ik?

kokBWyes0412.indd 290

19-04-12 10:42


6 september | Mail Matteüs 18:35 Beste Matteüs, Dat laatste vers houdt me bezig. Daar staat nogal wat. Als je niet vergeeft, dan zal het jou slecht vergaan. Er zit wel dreiging in die woorden. Als ik niet vergeef, vergeeft God mij ook niet… En dan ook nog van harte. Niet omdat het nou eenmaal zo hoort. Omdat je christen bent. Nee, met je hele hart. Omdat ik zo vol liefde ben… Nou, dat blijf ik heel lastig vinden. Een moeilijke opdracht. Tot ziens, Anna.

Hallo Anna, Niet voor niks vertelt Jezus dit verhaal. Het staat dichter bij ons dan we zouden willen. We hebben vaak onze bedenkingen. Ik zou hem wel willen vergeven, maar… En dan vertel je waarom je dat toch niet doet. Ik weet dat het soms ontzettend moeilijk is. Maar toch blijft deze uitspraak staan. En die moeten we heel serieus nemen. Wees vergevensgezind. Zoals Jezus dat is! Hij is en blijft ons voorbeeld. Hartelijke groeten, Matteüs.

kokBWyes0412.indd 291

19-04-12 10:42


7 september | Gebed Goede Vader, Wat vind ik het moeilijk. Om altijd te vergeven. En ook nog welgemeend. Niet omdat het moet. Maar omdat ik van mensen houd. Net zoals U van ons houdt. U vergeeft mij veel meer. En toch heb ik er meer moeite mee. Help me om te vergeven. Om weer vrede te sluiten. Leer me de minste te zijn. Om Jezus’ wil. Amen

kokBWyes0412.indd 292

19-04-12 10:42

Yes - Gerrit ten Berge - week 36  

Yes - Gerrit ten Berge - week 36

Yes - Gerrit ten Berge - week 36  

Yes - Gerrit ten Berge - week 36

Advertisement