Page 1

boeken

woensdag 31 juli 2013 Reformatorisch Dagblad

11

meeleesboek Dikkie Dik – meeleesboek, Jet Boeke; uitg. Gottmer, Haarlem, 2013; ISBN 978 90 257 5442 6; 32 blz.; € 9,95.

tekst Mariëlle Oussoren-Buys

Dikkie Dik bestaat 35 jaar en daar speelt de uitgever van de verhalen over de populaire oranje poes natuurljk op in met heruitgaven, nieuwe boeken, een eigen tjdschrift (”Dikkie Dik Magazine Zomer”, 3,95 euro) en onlangs zelfs een verjaardagsfeest in Ouwehands Dierenpark waar 12.500 bezoekers op af kwamen. Het verrassendst is het ”Dikkie Dik Meeleesboek”. De verhalen hebben –zoals

jeugdboek 11+

sociale media De sociale netwerk kerk. De verbindende kracht van Facebook, YouTube, Twitter en LinkedIn, Robin Effing (red.); uitg. Kok Utrecht, 2013, ISBN 978 90 43521 406; 192 blz.; € 17,50.

Dotterbehandeling voor de kerk tekst Pieter Ariese beeld RD, Janneke Paalman

De kerk kan sociale media niet negeren. Netwerken zoals Facebook en Twitter bieden kansen om onkerkelijken te bereiken en de gemeente te bouwen, betogen protestantse en rooms-katholieke ervaringsdeskundigen in hun boek ”De sociale netwerk kerk”.

O

nze maatschappj is veranderd in een netwerksamenleving. De kerk is niet langer het vanzelfsprekende cement dat mensen met elkaar verbindt. Jongeren hebben nauweljks nog iets met het instituut kerk. Daarom bieden sociale media uitgelezen kansen om als kerk naar buiten te treden en mensen (opnieuw) te bereiken of juist vast te houden. Gemeenteopbouw, evangelisatie en zelfs pastoraat: het kan én het gebeurt via sociale media. Daarbj is het verstandig niet over één nacht js te gaan. Verschillende auteurs, onder wie hervormd predikant Jan Holtslag en priester Anton ten Klooster, geven onder redactie van docent sociale media

meestal bj Dikkie Dik– weinig om het ljf. Het leuke zit ’m in de plaatjes die bepaalde woorden vervangen. Zo kan een kind zelf ”hek”, ”paraplu” en ”ladder” ‘lezen’. Soms lastig, want de ”boomhut” oogt als een schuurtje en de ”staart” ljkt nergens op. Maar over het algemeen is het samen bekjken van het boek een leuke bezigheid. Bovendien staat er boven aan de pagina een uitleg van de plaatjes, dus met de hulp van de voorlezer lukt het altjd.

Robin Efing tal van handvatten om aan de slag te gaan met Facebook, Twitter, LinkedIn en andere netwerken. Ze beschrjven valkuilen en succesfactoren, geven een aanzet tot een strategisch stappenplan en zelfs een rekenmodel om het effect van sociale media achteraf te meten. Ook gaan ze in op het –spaarzame– wetenschappeljk onderzoek op dit gebied. Aangevuld met een tweetal casestudies bevat het boek praktisch materiaal te over voor kerkeljke gemeenten die worstelen met de vraag of, en zo ja hoe ze zich op sociale media moeten wagen. En wie kan hen beter over de streep trekken dan de succesvolle rooms-katholieke mediapriester Roderick Vonhögen uit Amersfoort? In een uitgebreid interview deelt hj zjn ervaringen en beschrjft hj hoe hj er via sociale media in slaagt verbindingen te leggen met gelovigen en niet-gelovigen over de hele wereld. Op de vraag of nieuwe media wel bj het eeuwenoude instituut van de kerk passen, zegt Vonhögen: „Je kunt de communicatieljnen vergeljken met de bloedtoevoer naar het hart van de kerk. Naar Christus. Ik vind sociale media een fantastische dotterbehandeling voor de kerk, om al die verkalkte communicatiekanalen weer eens goed door te prikken.” Het enthousiasme werkt aanste-

keljk, maar het is wel jammer dat de mogeljkheid om als kerk juist níét actief te zjn op sociale media voor de meeste auteurs eigenljk geen optie is. Terwjl daar ook valide argumenten voor aan te voeren zjn. Fysieke ontmoeting en Woordverkondiging dienen immers centraal te staan. Het streven naar een ”sociaal koninkrjk”, waar Efing mee afsluit, zal menigeen nogal ambitieus in de oren klinken. Er zjn nog altjd kerkeljke gemeenten die niet eens een website hebben. Laat staan dat ze hebben nagedacht over de inzet van sociale media. Toch zouden ook zj kennis moeten nemen van dit boek. Met name jongeren begeven zich met het grootste gemak in twee werelden: die van de zondag, en die van doordeweeks waarin ze 24 uur per dag bereikbaar zjn en heel hun leven –óók hun levensvragen– delen op sociale media. Ze vormen online allerlei verbintenissen en ontdekken nieuwe gemeenschappen. Hun wereld is grenzeloos. Het gevaar dat hun kerkeljke gemeente daardoor naar de marge wordt gedrongen is reëel. Investeren in jeugdwerk is cruciaal voor de toekomst van de gemeente. En dan is een (besloten) groep op Facebook, waar catechisanten elkaar ontmoeten en de drempel om hun geloofsvragen te delen lager is dan in de fysieke wereld, helemaal zo gek nog niet.

Ondersteboven, Hans Mijnders; uitg. Den Hertog, Houten, 2013; ISBN 978 90 331 2524 9; 134 blz.; € 8,90.

tekst Annette van der Plas

Hans Mjnders ontving half juni voor de zesde keer de EigenWjsPrjs, de publieksprjs voor christeljke kinderboeken. Zjn vlotte schrjfstjl met de vele dialogen spreekt tieners aan en de problemen waar de hoofdpersonen mee kampen zjn voor hen herkenbaar. Ook ”Ondersteboven”, verschenen bj Den Hertog maar met een aantrekkeljk foto-omslag in de stjl van de boeken

van uitgeverj Columbus, heeft deze kenmerken. Carmen krjgt het moeiljk als haar vader werkloos raakt. Een leven met luxevakanties en cadeaus is er niet meer bj. Haar klasgenoten mogen van niets weten! Gelukkig ontdekt Carmen dat geld en aanzien niet het belangrjkst zjn. Vriendschap, geloof en vertrouwen zjn veel meer waard. Met deze duideljke moraal past ”Ondersteboven” goed in de rj van 28 (!) boeken die Mjnders schreef.

jeugdboek 12+ Verscheurd, Sally Grindley; uitg. Callenbach, Utrecht, 2013; ISBN 978 90 266 0692 2; 160 blz.; € 13,95.

tekst Annette van der Plas

”Verscheurd” is het ontroerende verhaal van een 13-jarig meisje dat als aidswees moet overleven in Afrika. Ze is vastbesloten voor haar jongere broertje en zusje te zorgen, ondanks tegenslag en een oma die hun het leven zuur maakt. Het liefdevolle dagboek van haar moeder vol met dromen en adviezen voor een betere toekomt geeft hoop. „Bljf alert. Bljf in jezelf geloven en op een dag zul je keuzes kun-

nen maken, je vleugels uitslaan en wegvliegen.” Die dag ljkt nog ver weg als oma het spaargeld voor de kinderen voor zichzelf uitgeeft en ze daardoor het schoolgeld niet meer kan betalen. Sally Grindley schreef een mooi, uitgebalanceerd verhaal. Met haar inlevingsvermogen en zorgvuldige, gevoelige schrjfstjl weet ze de sympathie van de lezer voor de moedige Lydia vanaf de eerste bladzjde te winnen. Een boek dat indruk maakt.

RD 130731 recensie Verscheurd - Sally Grindley  
RD 130731 recensie Verscheurd - Sally Grindley  
Advertisement