Page 1

AnkhHermes Utrecht

BP

Nieuw van AnkhHermes Bruce H. Lipton

In het licht van sterven

Spontane evolutie

Ervaringen op de grens van leven en dood

Positiviteit bepaalt onze toekomst

De dood is niet één enkele gebeurtenis, maar een intensief proces dat vaak wordt ingeluid door bijzondere bewustzijnservaringen. Op verzoek van neuropsychiater Peter Fenwick deed ervaren hospicewerker Ineke Koedam onderzoek naar deze zogeheten levenseinde-ervaringen. Daarvoor interviewde ze collega-hospicewerkers door heel Nederland en bundelde hun ondervindingen in dit unieke boek.

Het wetenschappelijk onderzoek van de auteurs op het gebied van de cel laat zien dat wij ons vandaag in een bijzondere fase van de evolutie bevinden: het menselijk bewustzijn kan de loop der dingen drastisch veranderen. Niet alleen op het niveau van een persoon, maar ook op het niveau van de hele samenleving. We hebben de positieve toekomst zelf in de hand. De vraag is: Zijn wij het ons ook bewust?

€ 19,95 | gebonden | 176 blz.

€ 29,95 | paperback | 400 blz.

Catherine G. Lucas

Judith Morrison

Spirituele crisis

Ayurveda in je leven

Herkenning, bewustwording, groei

Handleiding voor persoonlijk welzijn

Een sterfgeval, verlies van je geloof en zelfs het krijgen van een kind kunnen ervoor zorgen dat je geestelijk in de war raakt. Juist begrepen en behandeld, biedt zo’n crisis een enorm potentieel aan groei en vervulling. Helaas biedt de reguliere gezondheidszorg vaak niet de juiste hulp bij dit soort crises. Ze worden gezien als psychose, depressie of burn-out en men gaat aan het spirituele aspect voorbij. Dit boek is een bemoedigende gids over eerste hulp bij spirituele levensvragen.

Ayurveda bestaat al duizenden jaren en is de oudst bekende gezondheidsleer. Het komt van oorsprong uit India en gaat uit van de totale gezondheid van lichaam en geest, op basis van een unieke en persoonlijke combinatie van energieën. Deze geïllustreerde gids maakt ayurveda helder en toegankelijk en legt heel praktisch alle energieën in woord en beeld uit. Met een vitale energie die in balans is blijf je fit en gezond!

€ 21,95 | paperback | 224 blz.

€ 19,95 | paperback | 192 blz.

€ 6,95 tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap

De wijsheid van het lichaam

www.ankh-hermes.nl 130620-PRANA-2.indd 1

198

Verkrijgbaar in de boekhandel – Prijswijzigingen voorbehouden - 130620-PRANA-2

Ineke Koedam

aug. / sept. 2013

prana 198  |  De wijsheid van het lichaam

Een uitgave van

Volg Prana ook op 20-06-13 16:43


PRANA 198  01 1

Inhoud 3 Ten geleide

33 Het lichaam als tempel van God

Hein van Dongen

Wim van der Zwan

5 De spiegel van ziel en geest

41 Het grote verdoven van onze zintuigen Luisteren naar de signalen en de dynamiek van je lichaam

Peter Kampschuur

Aat-Lambèrt de Kwant

13 Vanbinnen weet je alles

50 Het eigen licht van de mens

Bikram Lalbahadoersing

Eduard van Wijk en Roel Van Wijk

19 Mijmering De wijsheid van het lichaam

59 Van mechaniek naar klankruimte Hein van Dongen

Paul Kluwer

22 Lichamelijke klacht als spirituele wegwijzer

66 De wijsheid van twee Bianca Hiemcke Schriek

Christina Moormann

29 Lichamelijke signalen in de droom Het werk van Arnold Mindell

71 Thich Nhat Hanh: Noem mij bij mijn ware namen

Karen Hamaker

Rinus van Warven


03

Ten geleide De wijsheid van het lichaam – die uitdrukking gebruiken we wanneer we merken dat het lichaam wijzer is dan de wil. In situaties waarin het lichaam ons signalen geeft van wat we (niet) zouden moeten doen, signalen die naar heel andere dingen kunnen wijzen dan onze bewuste plannen. Soms kunnen mensen lichamelijke klachten lezen als een aanwijzing dat ze op de verkeerde weg zijn met hun bewuste levensinstelling. Maar het lichaam geeft ook symbolische aanwijzingen omtrent zijn eigen toestand, die ook kunnen doorwerken in dromen (zie het artikel van Karen Hamaker). Eeuwenlang stond het lichaam symbool voor de vergankelijkheid, en was de spiritualiteit erin gelegen aan de begeerten van het lichaam te ontstijgen. In de kerken werd gepreekt over de strijd tussen de geest en het vlees. Tegenwoordig is er juist veel aandacht voor spiritualiteit die het lichaam niet buitensluit, maar die vol liefde, respect, zorg en toewijding is voor het geïncarneerde bestaan. Het lichaam als tempel van de geest. In een tempel is, om de bouwmeester Berlage te parafraseren, een deel van de oneindige ruimte afgezonderd om het heilige te dienen. Ook in ons lichaam is een deel van de oneindigheid afgezonderd. Sommige oude filosofen, mystici en dichters treurden om die afgescheidenheid. Maar door onze afgescheidenheid kunnen we de essentiële fenomenen van ons bestaan ontdekken. Zoals de Mexicaanse dichter Octavio

Paz ooit schreef: ‘Zonder ziel – of hoe je de adem die van elke man of vrouw een persoon maakt zou willen noemen – bestaat er geen liefde, maar ook niet zonder lichaam.’ Het lichaam leert ons de waarde van toewijding, aandacht, overgave en ontvankelijkheid, leert ons de betekenis van daden, energie en liefde, juist omdat het voor het lichaam niet zomaar vrijblijvend is wat we doen en waar we onze aandacht aan geven niet zomaar vrijblijvend is. Wat zou bezieling betekenen als er geen lichamelijk bestaan is om haar tot uitdrukking te brengen? We hopen dat deze Prana bijdraagt aan het gevoel van verwondering en respect voor dat meest concrete en doorleefde niveau van ons bestaan. HvD


Oproep aan onze lezers

Gezocht: Auteurs voor Prana nummer 200 ‘In verbinding’, december 2013 In december 2013 verschijnt het 200ste nummer van Prana. Vanaf 1975 hebben we ons blad gewijd aan spiritualiteit, wijsheid en nieuwe wetenschap. In Prana 200 willen we (ondermeer) ingaan op de thematiek van verbinding en verbondenheid. Wat betekent leven vanuit je hart, je wezen, je kern? Hoe sta je dan in je omgeving? We willen iets ‘ontsluiten’ om de zorg voor de aarde, voor onze omgeving, onszelf en anderen als vanzelfsprekend en natuurlijk te doen ervaren. Maatschappelijke discussies over de kwaliteit van de samenleving belanden vaak in een gesprek over straffen of belonen, over geld. Het belang van de houding van zorg, menselijkheid, wederkerigheid, innerlijke beschaving wordt zo opgelegd als iets van buitenaf en daarmee niet voelbaar gemaakt. Is het niet zo dat ervaringen van schoonheid, hoop en bewustwording tot veel meer duurzame veranderingen leiden dan regels en dogma’s? Omtrent dit onderwerp doen wij graag een beroep op onze lezers voor bijdragen (max

2000 woorden). Voelt u zich geïnspireerd om over deze thema’s te schrijven, stuur dan uw tekst (voor 1 oktober 2013) naar VBK|media, Redactiesecretariaat PRANA t.a.v. José van Blokland, Postbus 13288, 3507 LG Utrecht. De mooiste teksten worden geplaatst in Prana 200; het beste artikel maakt ook kans om, uitgebreid, als Ankertje te verschijnen bij uitgeverij AnkhHermes.

Prana 198, augustus 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you