Page 1

AnkhHermes Utrecht

BP

Nieuw van AnkhHermes M.A. Guru

Marcus Aurelius

Het Egyptische dodenboek

Overpeinzingen

Het Egyptische dodenboek bestaat uit een unieke verzameling teksten die al stammen uit de periode 1500 tot 400 voor Christus. Het zijn rituele teksten, bezweringen, gebeden en ook spreuken, die men de doden in het oude Egypte meegaf in de sarcofaag, bedoeld om hen te helpen bij hun tocht door het hiernamaals. Verzameld en hedendaags vertaald door M.A. Geru.

Overpeinzingen is een filosofisch dagboek dat de laatste vertegenwoordiger van de Stoa zelf bijhield tijdens zijn veldslagen. Extra interessant omdat Marcus Aurelius bekendstaat als een uitzonderlijk nobel man. Zijn aantekeningen zijn het resultaat van een levenslange spirituele zoektocht naar zichzelf en de zin van het universum.

€ 27,95 integraalband | 208 blz.

€ 16,95 integraalband | 176 blz.

Jacob Slavenburg & John van Schaik

Hans Stolp

Bronnen van de westerse esoterie

Wat gebeurt er als je doodgaat?

€ 29,95 paperback | 496 blz

www.ankh-hermes.nl

ankBOprana197.indd 1

€ 12,95 paperback | 144 blz.

€ 6,95 tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap

Verkrijgbaar in de boekhandel – Prijswijzigingen voorbehouden - 130423-PRANA-2

Van 25 mei – 25 juni is de trilogie verkrijgbaar voor de speciale prijs van € 64,95 (normale prijs € 89,95): Geheimen en onthullingen van de westerse esoterie, Westerse esoterie en oosterse wijsheid en Bronnen van de westerse esoterie.

Sterven is niet het einde, zoals we vaak vrezen. Het is juist de eerste stap op weg naar een nieuw leven. En dat – aldus Hans Stolp – is een moment van diepe vreugde. In het geruststellende Wat gebeurt er als je doodgaat legt hij precies uit door welke fases we moeten gaan en waarom. En daar is niets engs of duisters aan.

197

De onbekende kosmos

Magie, mythen en mystiek Deel 3 in de serie van Slavenburg en Van Schaik over westerse esoterie, waarin de auteurs zich richten op de bronnen van de westerse esoterie.

juni / juli 2013

prana 197  |  DE ONBEKENDE KOSMOS

Een uitgave van

Interview met Coen Vermeeren Rupert Sheldrake 14-05-13 11:05


Abonnementen

tijdschrift voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap

Abonnementen - VBK|media Postbus 6088 4000 HB Tiel T: 034 4637085 E: abonnementen@ankh-hermes.nl I: ankh-hermes.nl Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij minimaal 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode een schriftelijke opzegging ontvangen is. Een jaargang loopt van oktober tot oktober.

nr. 197 juni / juli 2013 38e jaargang nr. 5 Verschijning: 6 x per jaar Abonnementen lopen van okt. tot okt.

Redactie

Prijzen

Dr. Hein van Dongen Prof. dr. Hans Gerding Drs. Karen Hamaker-Zondag José van Riemsdijk-van Blokland Paul Kluwer

Abonnement € 30,50 Buitenland € 41,50 Losse nummers € 6,95, te bestellen via onze abonnementenadministratie Voor abonnees: voorgaande nrs. € 5,10

Bijdragen

Advertenties

Voor bijdragen aan Prana dient u contact op te nemen met het redactiesecretariaat: prana@ankh-hermes.nl

Tarieven op aanvraag Bureau Sjoerdsma T: 0263 817658 E: info@bureau-sjoerdsma.nl

Prana werd in 1975 opgericht door prof. H. van Praag (1916-1988).

Volgend nummer Het volgend nummer van de Prana (198) verschijnt in augustus 2013 en heeft als thema:

DE WIJSHEID VAN HET LICHAAM

Boekentips De Onbekende Kosmos Erich von Däniken

Red. Ervin Laszlo

Waren de goden kosmonauten

De Akasha ervaring

Eeuwenoude mysteries komen in een fascinerend licht te staan. Overal op aarde vinden we merkwaardige objecten die niet vanuit de conventionele wetenschap te verklaren zijn. Waarom komen goden toch altijd op vurige wagens aanvliegen? Erich von Däniken heeft er zijn hele leven aan gewijd om te bewijzen dat onze prehistorische voorouders bezoek moeten hebben gekregen van buitenaardse wezens.

Wetenschap en het kosmisch geheugenveld Twintig vooraanstaande deskundigen op het terrein van psychiatrie, natuurkunde, filosofie, antropologie, bijnadoodervaring en spiritualiteit vertellen in dit boek over hun ervaring en interactie met het kosmisch geheugenveld. Hun ervaringen worden ondersteund met nieuw wetenschappelijk onderzoek.

€19,95 integraalband | 224 blz.

€ 29,95 paperback | 276 blz.

Coen Vermeeren

Susan Joy Rennison

Ufo’s bestaan gewoon

Afstemmen op de kosmos

Een wetenschappelijke visie

Elektromagnetisme en spirituele evolutie

Wetenschapper Coen Vermeeren vindt dat er onterecht weinig serieuze aandacht is voor ufo’s. Dit boek is zijn eerste stap in de richting van een open discussie. Uitgebreid, met gedegen informatie over onbekende vliegende objecten, hun bestuurders en hoe de wereld

Er is een grote transformatie op komst in de evolutie van de mens. Evolutionaire verandering wordt aangedreven door kosmische energie. De volgende stap op de evolutionaire ladder is dat wij de balans en harmonie leren vinden in ons leven, onze relaties en met de aarde. Om dit te bereiken moeten we de ‘nieuwe (kosmische) energie’ op aarde gebruiken en onze energievelden versterken. Zo leren we om te gaan met de constante veranderingen in het elektromagnetische veld.

hiermee omgaat.

€ 19,95 paperback | 224 blz.

€ 39,95 paperback | 376 blz.

Verkrijgbaar in de boekhandel – Prijswijzigingen voorbehouden - 130423-PRANA-1

Prana

www.ankh-hermes.nl

ankBOprana197.indd 2

14-05-13 11:05


PRANA 197  01 1

Inhoud 3 Ten geleide Hein van Dongen

7 Wij zijn de kosmos Roger Rundqvist

47 Jij bent groter dan de kosmos als jij jou van jezelf bevrijdt Osho over het innerlijk Universum Rinus van Warven

16 Graancirkels aan de rand van de wetenschap

54 Mijmering Paul Kluwer

Klaas van Egmond

25 Ruimtevaartdeskundige Coen Vermeeren over UFO’s Buitenaards leven kan ons helpen de aarde te redden

57 Het koude en het warme universum Peter Kampschuur

Een interview door Rinus van Warven

34 Het universum schept uit Zichzelf Aat-Lambèrt de Kwant

64 Verander de kosmos, begin bij het bewustzijn... Hein van Dongen

41 De zeven stadia van de nafs De ontdekkingsreis naar binnen

72 Rupert Sheldrake tegen wetenschappelijke dogmatiek

Wim van der Zwan

Els van Es

ankBWprana197.indd 1

14-05-13 11:03


ankBWprana197.indd 2

14-05-13 11:03


03

Ten geleide Hein van Dongen

De kosmos waarin wij leven is ons voor een groot deel onbekend. Dat merken we aan de onzekerheid die ons alledaagse doen en laten omgeeft. Dat merken we ook wanneer we geconfronteerd worden met getuigenissen over graancirkels, buitenaardse wezens en natuurkrachten zoals morfogenetische velden. Kosmische cosmetica Het Griekse woord kosmos betekent ‘wereld’, maar ook ‘sierraad’, hetgeen nog doorklinkt in ons woord cosmetica. Van oudsher heeft de mens geprobeerd de wereld te doorgronden en haar schoonheid te ervaren. Bij oude filosofen als Pythagoras (572-500 v.Chr.) waren de kennis en de schoonheid nog innig verbonden. De filosofie was volgens Pythagoras: ‘de beschouwing van het allerschoonste’: ‘de participatie van alles (…) aan de natuur van getallen en verhoudingen die alles doorstroomt, waarnaar dat alles harmonisch is ingericht en op passende wijze geordend’. De kosmos ontleende haar pracht dus aan haar ordening. De ingewijde wiskundige ‘doorzag’ deze ordening in haar wiskundige bouw. Ook het menselijk lichaam had deel aan deze patronen. Soms zag men het lichaam als een kosmos in het klein, wat natuurlijk impliceert dat we als we naar een lichaam kijken ook weten hoe de kosmos er ongeveer uitziet. Mathematische en muzikale opbouw van de kosmos

ankBWprana197.indd 3

14-05-13 11:03


04  DE ONBEKENDE KOSMOS

Jaïnistische weergave van de kosmos in de vorm van een menselijk lichaam

Zo boven, zo beneden Tussen de wereld van de melkwegstelsels, die we nooit zelf zullen waarnemen, en de wereld van de moleculen, atomen en elektronen, die we evenmin kunnen zien, ligt de wereld waarin wij leven en doen. De natuur, de stoffelijke en de levende wezens, planten, dieren en mensen – die hele wereld lijkt een middenpositie in te nemen tussen het megagrote en het ultrakleine. Die werelden hebben in het oude denken veel met elkaar te maken. Dat was zelfs nog zo in de twintigste eeuw, toen men dacht dat de subatomaire wereld er net zo uitzag als planetenstelsels.

Kosmologie Pythagoras en zijn tijdgenoten staan aan het begin van de kosmologieën in de westerse traditie: theoretische modellen, die alles trach-

ankBWprana197.indd 4

ten te ‘verklaren’. Meestal gebruik makend van wiskunde, en kennelijk met de behoefte om niet alleen het ware, maar ook het schone en het goede in kaart te brengen. Kaarten gaan op het eerste gezicht altijd over iets ‘out there’: iets wat we aantreffen of tegenkomen. Het oude adagium uit de filosofie is, dat alleen roerloos water de wereld kan spiegelen. De geest die niet door belang en alledaagse emoties wordt bewogen, is in staat de wereld te reflecteren. In veel theorieën in de wetenschap is de mens een toeschouwer, die afwezig is op de kaart die hij tekent. Maar dit betekent toch dat de kaart niet compleet is. Onze kaarten verwijzen niet alleen naar de wereld, maar ook naar degenen die de kaarten hebben vervaardigd. Wat wilden zij afbeelden, welk territorium

14-05-13 11:03


PRANA 197  05

De mens als middelpunt van de kaart

wilde zij ‘mappen’? Het is opvallend dat de mens in zijn kosmologie zijn eigen leefwereld vaak passeert. In de twintigste-eeuwse kwantummechanica is deze eenzijdigheid tot op zekere hoogte gecorrigeerd. ‘We onderzoeken niet de natuur, maar de natuur zoals die onderworpen is aan onze methode van vraagstelling’, schreef haar pionier Werner Heisenberg. Natuurwetenschappelijke fenomenen zijn als edelstenen. We vatten deze voor het gemak op als dingen die we vinden en aantreffen, als ‘feiten’. Maar ze worden niet zomaar ontdekt, ze worden gezocht en gevormd. Dat betekent dat de menselijke cultuur invloed heeft op wat

ankBWprana197.indd 5

wij van de kosmos (menen te) weten. En cultuur is, zoals we maar al te vaak ervaren, veranderlijk. Het serieus nemen van bijzondere ervaringen (onderzoek naar ufo’s, graancirkels enz.) vraagt om een cultuuromslag.

Verschijnen en verdwijnen De wetenschap wordt al eeuwenlang gedreven door de onderzoekende geest. Soms echter ook door de drang om alles overzichtelijk en beheersbaar te maken. Dit kan ertoe leiden dat men op het laatst geen verschil meer ziet tussen de werkelijkheid en de kaart, tussen de kosmos en de kosmologie. Men zegt dan van verschijnselen dat ze ‘niets anders zijn dan

14-05-13 11:03


06  DE ONBEKENDE KOSMOS

(vult u maar in): hersenprocessen, genetische patronen, natuurkundige wetten, sociale constructies et cetera. Een andere visie op de kosmos begon zich enige eeuwen geleden te ontwikkelen. De filosoof Leibniz vermaakte in de achttiende eeuw de hofdames in ordelijke vorstentuinen met de vraag of ze hem twee gelijke boomblaadjes wilden laten zien. Dat lukte die deftige dames natuurlijk niet, en dan kon Leibniz uitleggen dat er in de natuur geen enkel ding aan een ander ding gelijk was. Al had ook hij een mathematische geest, hij zag van de natuur juist de schoonheid van het unieke en het bijzondere. In de wereld van het wetenschappelijk onderzoek is heel bekend dat het maar zelden voorkomt dat een onderzoek strikt herhaald kan worden. Als men bijvoorbeeld medicijnen wil testen zijn de uitkomsten van het onderzoek steeds anders. Van sommige middelen die al lang en breed op de markt zijn, blijken de positieve testresultaten van pakweg tien, twintig jaar geleden totaal niet repliceerbaar te zijn. De feiten van de wetenschap verschijnen en verdwijnen. Steeds opnieuw hebben de wetenschappers het gelijke en het gelijkblijvende gezocht. Zou het kunnen zijn dat we daarmee over de verschillen heen kijken en we te snel bij algemene patronen terechtkomen? Dan hebben we een Leibniz nodig die ons erop wijst dat elk boomblad anders is dan alle andere ‌

ankBWprana197.indd 6

Leibniz demonstreert het unieke van elk boomblad. Ingekleurde kopergravure van Christian Schule, 1796.

De mens hoort bij de kosmos. In de menselijke kennis onderzoekt de kosmos zichzelf. Maar de wereld en de mensen zullen nooit samenvallen met de kaarten die we hebben getekend. Voor wie zich ervoor openstelt, roept het onbekende steeds weer verwondering en inspiratie op.

14-05-13 11:03

Prana 197, april mei 2013