Page 1

Pastoraat en Gemeenteopbouw September 2012 - nummer 1029 - Jaargang 90

Niet alleen Teamwerk: (hoe) werkt dat? In gesprek over de kerkdienst Werkwoord Onder elkander eensgezind

OuderlingenBlad, september 2012, nummer 1029

1


Redactioneel is, wat meer tijd en ruimte heeft voor het Als één van de grote heerlijkheden van een Ouderlingenblad. vakantieperiode ervaar ik het ontbreken van Een andersoortige bijdrage komt ook vanaf dit vergaderingen! Als je in de gelegenheid bent om nummer van de hand van Ferdinand Borger. buiten de schoolvakanties er op uit te trekken Hij was predikant en is nu theoloog, die als is het dubbel genieten. Haast elk jaar komt de theatermaker en programmamaker onder vraag bij me boven welke schade we in de kerk meer voor de publieke omroep werkt. Onlangs zouden lijden als we voor een bepaalde periode verscheen van zijn hand een mooi boek met de eens om het jaar gaan vergaderen: het ene jaar titel Hemelse oorden. Daarin laat hij de lezer wel en het andere jaar niet. Verder dan het af kennismaken met tien bijzondere spirituele en toe stellen van die vraag en als reactie een pleisterplaatsen. Soms hoef je niet zo ver van enkele glazige blik is het nog niet gekomen. huis, maar kun je zomaar ineens in het dagelijks We zullen er dus wel weer aan moeten geloven, leven een ervaring opdoen die je verbindt aan al die vergaderingen over zoveel belangrijke met God. Voor het Ouderlingenblad schrijft onderwerpen. Hoewel er mensen bestaan, zowel Ferdinand Borger in deze nieuwe jaargang een binnen als buiten de kerk, die juist een groot aantal korte artikelen onder de titel Alledaagse behagen scheppen in het vergaderen. Ze dragen spiritualiteit. soms met recht de erenaam ‘vergadertijger’. Nadat enkele jaren geleden alweer de lay-out Maar laat ik eerlijk zijn: het is me ook wel van het Ouderlingenblad ingrijpend werd overkomen, dat ik door een vergadering nieuwe vernieuwd, is nu de tijd gekomen om weer eens moed vatte en geïnspireerd weer naar huis andere kleuren te gebruiken. De redactie heeft fietste. Het vergaderseizoen is inmiddels weer verschillende combinaties onder ogen gehad begonnen. en samen met de uitgever gekozen voor paars Deze jaargang zal Jaap de Lange, eindredacteur en geel. We hopen dat de nieuwe van het Ouderlingenblad in elk kleuren ook bij de lezers in goede nummer met losse artikelen een aarde zullen vallen en het blad er nog bijdrage schrijven over achtergronden aantrekkelijker door is geworden! bij vergaderen. Daarin probeert hij Nu na de vakantie op veel plaatsen het handzame inzichten te geven en kerkenwerk in al zijn vaak zo boeiende daarbij probeert hij ook praktische facetten weer van start gaat, wensen we vragen te stellen. Uiteraard met de elkaar inspiratie, vreugde en zegen van bedoeling om de kwaliteit van het God toe bij ons werk. vergaderen in de kerk te verhogen. De redactie is blij dat Jaap nu hij sinds februari jl. emeritus hoogleraar Richard Vissinga

2

OuderlingenBlad, september 2012, nummer 1029


4

Alledaagse spiritualiteit Niet alleen

20

Ontmoetingsbijeenkomsten in de gemeente rond een thema – Nelle-Mieke Drop

Zo maar een onverwachte ontmoeting die de dag anders maakt– Ferdinand Borger

24 6

In vergadering bijeen Vergaderen 29

BudgetMaatjes aan het werk

Teamwerk: (hoe) werkt dat? Aandachtspunten voor het samenwerken in teamverband – André Drost

Werkwoord Onder elkander eensgezind Teksten en gedachten van de ‘zusters des gemeenen leven’ – Nelleke Boonstra

Het begeleiden van mensen met financiële problemen – Rikie Dommerholt

15

Predikanten in de Inrichtingen van Justitie Pastoraat aan gedetineerden, mensen onder druk – Roel Knol

Vergaderen: mensen en ideeën bij elkaar brengen ter wille van de ‘zaak’ – Jaap de Lange

10

In gesprek over de kerkdienst

2 9 19 28 33

Redactioneel Gedicht Boeken Cursief Prikbord

In dit nummer Volgend nummer Thema: ‘Als leven eindigt’

Loslaten na zelfdoding Omgaan met beladen gevoelens

Rouw: wat is dat?

Het zelf gekozen einde

Vormen van rouw

Wat betekent dat voor pastoraat en liturgie?

(On)Voltooid leven

Kan een leven voltooid zijn?

Pasen is niet los verkrijgbaar Aan Pasen gaat lijden vooraf

Rouw in jonge gezinnen ... bij het verlies van een kind ...

OuderlingenBlad, september 2012, nummer 1029

3

Ouderlingenblad 1029, september 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you