Page 8

Volgens de verklaring van een dienstdoende verpleegkundige bij de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis heeft Valerie ‘veel geluk’ gehad. ‘Er is een goede kans dat ze het zal halen, maar we zijn voorzichtig. Zeker nu er zo veel mensen met haar willen praten.’ Getuigenverklaringen verschillen. Sommigen zeggen dat Valerie een van de slachtoffers is, anderen noemen haar een held, weer anderen zeggen dat zij met Nick Levil plannen heeft gesmeed om een aantal leerlingen aan wie zij beiden een hekel hadden om te brengen. Jane Keller, een van de leerlingen die getuige waren van de schietpartij, had de indruk dat het op Valerie geloste schot een ongeluk was. ‘Het leek of ze struikelde en tegen hem aan viel, maar dat weet ik niet zeker,’ vertelde zij verslaggevers ter plaatse. ‘Ik weet wel dat het daarna heel snel voorbij was. En doordat zij tegen hem aan viel, kregen anderen de kans om weg te komen.’ De politie houdt er rekening mee dat het schot dat Valerie trof mogelijk geen ongeluk, maar een mislukte dubbele zelfmoordpoging was. Het politieonderzoek naar de toedracht en de aanleiding van de schietpartij op de Garvin High School is in volle gang. Er zijn aanwijzingen dat Valerie en Nick Levil met elkaar spraken over zelfmoord; bronnen uit de onmiddellijke omgeving van het stel hebben het ook over moord. ‘Ze hadden het vaak over de dood,’ zo liet Mason Markum, een goede vriend van zowel Valerie als Nick Levil, weten. ‘Nick meer dan Valerie, maar ja, Valerie ook. Iedereen dacht dat het een soort spel was, maar kennelijk bedoelden ze het serieuzer dan we dachten. Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik bedoel: ik heb Nick een paar uur geleden nog gesproken en hij heeft niets gezegd, geen woord. Niet hierover.’ Of Valerie nu per ongeluk of met opzet is verwond, de politie is er vrijwel zeker van dat Nick Levil, na eerst een half dozijn 10

Hate_list_BROWN_druk1_binnenwerk_drukklaar_2-7-2012_NS.indd 10

02-07-12 11:09

leesfragment Hate List - Jennifer Brown  
leesfragment Hate List - Jennifer Brown  

leesfragment Hate List - Jennifer Brown

Advertisement