Page 1

© Uitgeverij Callenbach – Utrecht, 2012 www.uitgeverijcallenbach.nl Oorspronkelijk verschenen onder de titel Two-Minute Parables bij Lion Hudson plc, Oxford, England © 2011, Lion Hudson plc © Illustraties omslag en binnenwerk Nicola Smee © Tekst Elena Pasquali Vertaling Nelleke Scherpbier Omslagontwerp Spaansenmedia Layout/dtp Spaansenmedia ISBN 978 90 266 0124 8 NUR 224 Alle rechten voorbehouden.


de twee minuten

gelijkenissen Opnieuw verteld door Elena Pasquali Ge誰llustreerd door Nicola Smee


Inhoud De zaaier 6 De koopman en de parel 10 De toren 14 De man die niet kon betalen 18 De domme rijke man 22 De vriend in de nacht 26 Tien bruidsmeisjes 30 Het grote feest 34 De weggelopen zoon 38 De werkers in de wijngaard 42


De zaaier

E

r kwamen vaak mensen naar Jezus luisteren. Hij vertelde hun verhalen. ‘Er was eens,’ zei hij, ‘een man die naar zijn akker ging om te zaaien. Hij liep heen en weer over de akker en strooide handen vol zaad om zich heen. Een deel van het zaad viel op de weg. Vogels kwamen en pikten het weg. Sommige zaadjes vielen op een stuk grond vol stenen. Uit de 6


De zaaier

zaadjes groeiden plantjes, maar hun wortels konden de grond niet in. De zon scheen en de plantjes lieten hun kopjes hangen. Ze gingen dood. Andere zaadjes vielen tussen het onkruid. Ze groeiden snel, maar het onkruid hield het zonlicht tegen, en deze plantjes gingen ook dood. Maar er viel ook zaad in de bruine, vruchtbare grond. De plantjes groeiden, hoger en hoger, tot het tijd was om ze te oogsten.’

pik pik

7


De twee minuten gelijkenissen

Het was een mooi verhaal, maar zelfs Jezus’ vrienden vonden het moeilijk. ‘Wat betekent het?’ vroegen ze. ‘Het gaat over mensen die naar mij komen luisteren,’ zei Jezus. ‘Sommigen zijn als de zaadjes op de weg. Ze horen mijn woorden, maar onthouden ze niet. Het is alsof de Weg woorden worden weggepikt.

Ik geef het op

Anderen zijn als de zaadjes op de grond vol stenen. Ze horen wat ik zeg. Ze proberen te gehoorzamen. Maar als het even moeilijk wordt, geven ze het op. 8


De zaaier

Weer anderen zijn als de zaadjes tussen het onkruid. Ze proberen Gods wil te doen, maar hun zorgen en de moeilijke dingen die ze meemaken staan in de weg.

Ik moet harder werken

Laten we delen

Maar er zijn er ook die, net als de zaadjes die in de goede aarde vallen, naar mijn woorden luisteren, en ze gehoorzamen. Hun levens zijn als een oogst van goede daden.’ 9

leesfragment De TWEE minuten gelijkenissen  

leesfragment De TWEE minuten gelijkenissen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you