Page 1

Voorjaarsaanbieding 2011 van de volgende uitgeverijen

Alle genoemde uitgeverijen maken deel uit van Uitgeefmaatschappij Kok ten Have Adresgegevens

Informatie over de uitgaven

IJsseldijk 31, 8266 AD Kampen

Secretariaat

Postadres

T 038 339 25 99

Postbus 5018, 8260 GA Kampen Telefoon 038 339 25 55 Fax

Verkoop België

038 331 17 76

Veen Bosch & Keuning Uitgevers

E-mail verkoop

Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

verkoop@kok.nl

Fax 03/355 28 40

Distributie

Verkoop binnendienst

Centraal Boekhuis, Culemborg

Nikki Nauwelaerts T (0032) (0)3/355 28 42

Commercieel directeur

E verkoop@vbku.be Marianne Poupaert

F 038 331 17 76

T 03/355 28 36

E tharkema@koktenhave.nl

E m.poupaert@vbku.be

Verkoop Binnendienst

Promotie & Publiciteit

Harrie van Zuthem

Christine Van Steerteghem

T 038 339 25 37

T 03/355 28 44

F 038 331 17 76

E c.vansteerteghem@vbku.be

Promotie & Publiciteit

Vertegenwoordiging

Fictie: Marloes Zalm

Julien Stessens

T 038 339 25 35

T 0476/54 40 94

E mzalm@koktenhave.nl

E julien.stessens@telenet.be

Non-fictie: Margaretha Oostinga

Sales Manager

Wijzigingen in prijs,

T 038 339 25 41

Dirk Vanoutryve

omvang en uitvoering

E moostinga@koktenhave.nl

T 03/355 28 45

voorbehouden.

E d.vanoutryve@vbku.be

Vertegenwoordiging René Slotboom

Verkoopdirecteur

T 06 155 397 19

René van Loon

www.vclserie.nl

E rslotboom@koktenhave.nl

T 03/355 28 32

www.spiegelserie.nl

E r.vanloon@vbku.be

www.citerreeks.nl

Elisabeth van Munster-Algra

www.nederlandsechiclit.nl

T 06 200 344 20 E evanmunster@koktenhave.nl

kokBOvoorjaarsaanbieding2011-1010.indd 1

www.kok.nl

2011 Voor jaar

Î

T 038 339 25 87

grafisch ontwerp  www.garage-bno.nl

Tom Harkema

Omniboek VCL-serie Zomer & Keuning Citerreeks Westfriesland redrose Friese pers boekerij noordboek

15-10-10 12:30


Inhoud Actueel  |  2 Geschiedenis  |  4 Beeld- en fotoboeken  |  10 Chicklit  |  15 Romans  |  20

2011

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 1

Î

Voorjaar

Omniboek VCL-serie Zomer & Keuning Citerreeks Westfriesland redrose Friese pers boekerij noordboek

15-10-10 08:52


Jan Dijksma & Caroline Bieckmann

Topsportjongens Succesvol coachen met Foppe, Hans en Henk

Topcoaches Foppe de Haan, Hans Westerhof en Henk Gemser onthullen de geheimen achter hun aanpak. Een onmisbaar boek voor iedereen die leiding geeft, waar dan ook!

Î Voor trainers en managers Î Wat leert de harde praktijk van de topsport?

finish in zicht, komen ze weer samen om gedrieën in kaart te brengen wat ze in de harde praktijk van de topsport hebben geleerd. Bijvoorbeeld dat het zonder

In de jaren zeventig stonden Foppe de Haan, Hans

mensenkennis niet gaat… Een goede coach blijft altijd

Westerhof en Henk Gemser op de gloednieuwe sport-

ook een leraar. De ervaringen van Foppe, Hans en

opleiding cios in Heerenveen bekend als de ‘top-

Henk zijn leerzaam voor iedereen die goed leidingge-

sportjongens’. Als docenten mikten zij op de mooiste

ven belangrijk vindt, waar dan ook.

prestaties van hun leerlingen, als beginnende coaches in het voetbal en het schaatsen vroegen zij het uiter-

auteurs  Jan Dijksma en Caroline Bieckmann werken

ste van hun sporters. Later voerden hun imposante

beiden als redacteur bij de Leeuwarder Courant.

carrières langs verschillende wegen. Nu, met de

Actueel

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 2

2

15-10-10 08:52


Van de schrijvers van Hartstikkene Foppe

Omslagfoto   Jan Dijksma Omslagontwerp   De Vries & Luiks Uitvoering paperback Formaat  14 x 21 cm Omvang  128 blz. NUR  801 ISBN  978 90 330 0949 5 Verschijnt  mei 2011 Prijs  ca. € 14,95

3

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 3

Actueel

15-10-10 08:53


Gevaarlijk ijs: diepmenselijk verhaal over de bezetting

Tiny Mulder

Gevaarlijk ijs Twee jonge zussen zitten in het verzet en helpen geallieerde piloten onderduiken en ontsnappen. Hun ouders laten joodse kinderen onderduiken. Î Een authentiek beeld van de bezetting op het platteland De bekende Friese schrijfster Tiny Mulder publiceerde in 1981 haar roman Tin iis. Weinig boeken over de Tweede Wereldoorlog zijn zo van binnenuit geschreven als dit meesterwerk. De vertaling Gevaarlijk ijs werd een groot succes. Tiny Mulder, dichteres, schrijfster en journaliste, schrijft in deze oorspronkelijke uitgever  Leopold

roman over haar eigen verzetservaringen. Ze laat

oorspronkelijke titel  Tin iis

zien hoe groot het aandeel van vrouwen en meisjes

vertaling  Tiny Mulder

is geweest in de strijd om mensen te redden. Een

omslag  uit de film De Overval

warm en diepmenselijk boek, geschikt voor lezers

Omslagontwerp  De Vries & Luiks

van veertien jaar en ouder.

Uitvoering  paperback Formaat  12,5 x 20 cm

auteur  Tiny Mulder werd in Beetsterzwaag gebo-

Omvang  288 blz.

ren, in 1921. Ze werd bekend als verzetstrijdster,

NUR  284

schrijfster en journaliste. In 1986 werd haar literaire

ISBN  978 90 330 1160 3

werk bekroond met de Gysbert Japicxpriis.

Verschijnt  maart 2011 Prijs  ca. € 19,50

Geschiedenis

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 4

4

15-10-10 08:53


Spannender dan ooit: Van Houten en De Wilde “Een uniek historisch document over 3

de moordfabriek van de Nazi’s” Marc Jacobs & Marike Vreeker

Het ondergronds kwaad Rechercheteam Van Houten en De Wilde

Vrouwenhandel in internationaal verband houdt rechercheurs Erik van Houten en Sigrid de Wilde in een bloedstollend avontuur bezig. Î Politieverhaal gebaseerd op realiteit Î Over de vrouwenhandelmaffia Een jonge vrouw wordt dood aangetroffen door de

Omslagontwerp  De Vries & Luiks

deurwaarder in een pand dat hij moet ontruimen. Ze

Uitvoering  paperback

is zwaar mishandeld. Het rechercheteam Van Hou-

Formaat  14 x 21 cm

ten en De Wilde ontdekt dat de vermoorde vrouw

Omvang  350 blz.

via vrouwenhandel naar Nederland is gekomen.

NUR  332

Zit de meedogenloze mensenhandelaar Meir Harel

ISBN  978 90 330 0946 4

achter deze zaak? Als Erik van Houten en zijn collega

Verschijnt  maart 2011

Sigrid verder in deze zaak doordringen, worden ze

Prijs  ca. € 19,50

zelf ook bedreigd. Sigrid gaat undercover in een privéclub en wordt ontvoerd. Erik stelt alles in het werk om haar te bevrijden en de zaak op te lossen. auteurs  Marc Jacobs was commissaris van politie in Leeuwarden en criminoloog. Marike Vreeker is in het dagelijks leven communicatieadviseur. Het Koepelmysterie en De Turkse Connectie zijn de eerste twee misdaadromans van het schrijversduo.

5

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 5

Romans

15-10-10 08:53


De juwelen van het Friese landschap

Wiebe Hoekstra & Abe de Vries

De mooiste boerderijen van Friesland Statige kop-hals-rompen, stevige stelpen en fraaie gardeniersboerderijtjes: Friesland staat er vol mee. De prachtige fotografie in dit boek,

Omslagontwerp  De Vries & Luiks

vergezeld van korte teksten en duidelijke route-

Uitvoering  genaaid gebonden

kaarten, voert u langs de hoogtepunten van de

Formaat  22 x 22 cm

boerderijbouw in Friesland.

Omvang  160 blz. NUR 693

Î  Met foto’s van 75 boerderijen Î  Gebonden uitgave

ISBN  978 90 330 0953 2 Verschijnt  mei 2011 Prijs  ca. € 22,50

Of ze nu als Arken van Noach in het open landschap liggen of zich juist verschuilen achter heg en boomsingel in een dorpskom: na het grote succes van het informatieve standaardwerk De Friese boerderij is er nu een uitgave die de juwelen van het Friese landschap in al hun pracht laat zien. Ook de vaak stoere, oude en antieke interieurs van de boerderijen krijgen aandacht in deze rijke publicatie. Niet te missen voor iedereen met belangstelling voor de cultuurhistorie van het platteland en boerenerfgoed!

Geschiedenis

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 6

6

15-10-10 08:53


Het aangrijpende verhaal van een liefde in oorlogstijd “Een uniek historisch document over

de moordfabriek van de Nazi’s” Wil Legemaat

Jouw hart sta ik nooit meer af De liefde van Jans en Martha, 1939-1945

Aan de vooravond van de oorlog schrijven twee jonge mensen elkaar liefdesbrieven. Ze trouwen, maar dan slaat het noodlot toe. De wereldoorlog breekt uit, Jans komt om in een concentratiekamp en Martha blijft alleen achter. Î Waargebeurd Î Over liefde als alles tegenzit Dit boek vertelt het aangrijpende verhaal van Jans

omslagontwerp  De Vries & Luiks

Zwinderman en Martha Hoven, twee jonge mensen

Uitvoering paperback

uit het Drentse Gieten die een mooie liefdesrelatie

Formaat  17 x 24 cm

ontwikkelen in een moeilijke tijd: de jaren voor en

Omvang  304 blz.

tijdens de Tweede Wereldoorlog. De mobilisatie en

NUR 689/740

de oorlog doorkruisen hun idealen. Jans en Martha

ISBN  978 90 330 0952 5

moeten leren leven met onmacht, onzekerheid en

Verschijnt  april 2011

beperkingen. De verzetsactiviteiten van Jans worden

Prijs  ca. € 19,50

hem noodlottig: hij wordt in 1945 gearresteerd en komt om in een concentratiekamp. Zijn dochter zal hem nooit kennen…

7

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 7

Geschiedenis

15-10-10 08:53


Standaardwerk nu in twee delen verkrijgbaar

Peter Karstkarel

Alle middeleeuwse kerken in Friesland Veel van de mooiste en gaafste vroeg-middeleeuwse kerken van Europa staan in het vlakke land van Friesland. Architectuurkenner Peter Karstkarel bezocht, beschreef en fotografeerde zo’n 200 van deze vroegste getuigenissen van de christelijke cultuur in het noorden.

Omslagontwerp  Barbara Jonkers Uitvoering paperback

Î Paperback speciaal over de Friese kerken Î Adembenemende fotografie!

Formaat  22 x 22 cm Omvang  320 blz. NUR 648/613 ISBN  978 90 330 0959 4

Na het overdonderende succes van het monumen-

Verschijnt  november 2010

tale standaardwerk Alle middeleeuwse kerken: Van

Prijs  ca. € 22,50

Harlingen tot Wilhelmshaven is de titanenarbeid van topauteur Karstkarel nu beschikbaar in de vorm van twee vriendelijk geprijsde paperbacks: een deel over Friesland en een deel over Groningen en Drenthe. Een absolute aanrader voor iedereen die de duurdere, gebonden en inmiddels uitverkochte totaaluitgave heeft gemist.

Geschiedenis

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 8

8

15-10-10 08:53


“Een uniek historisch document over de moordfabriek van de Nazi’s” Peter Karstkarel

Alle middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe Ook in Groningen en de kop van Drenthe zijn de schitterendste voorbeelden van vroeg-middeleeuwse kerkbouw in Europa te vinden. Architectuurkenner Peter Karstkarel bezocht, beschreef en fotografeerde ze allemaal. Topstukken van de christelijke cultuur in het noorden!

Omslagontwerp  Barbara Jonkers Uitvoering paperback Formaat  22 x 22 cm Omvang  320 blz. NUR 648/613

Î Paperback over de Groningse en Drentse kerken Î Adembenemende fotografie!

ISBN  978 90 330 0960 0 Verschijnt  november 2010 Prijs  ca. € 22,50

Na het overdonderende succes van het monumentale standaardwerk Alle middeleeuwse kerken: Van Harlingen tot Wilhelmshaven is de titanenarbeid van topauteur Karstkarel nu beschikbaar in de vorm van twee vriendelijk geprijsde paperbacks: een deel over Friesland en een deel over Groningen en Drenthe. Een absolute aanrader voor iedereen die de duurdere, gebonden en inmiddels uitverkochte totaaluitgave heeft gemist.

9

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 9

Geschiedenis

15-10-10 08:53


Van de fotograaf van Boerenwerk

Johannes Doedes de Jong

Water Ontdek de verdwenen wereld van het Friese water in de jaren zestig en zeventig in dit nostalgische kijkboek vol schitterende fotografie. Over stoere schippers, stille palingvissers, sluwe stropers en boeren met natte voeten. omslagillustraties  J.D. de Jong omslagontwerp  De Vries & Luiks Uitvoering  genaaid gebonden

Î Een eerbetoon aan de watermens Î Sublieme zwart-witfoto’s

Formaat  28 x 21 cm Omvang  144 blz.

Johannes Doedes de Jong (1912-1996) was de be-

NUR 521

kendste Friese plattelandsfotograaf van zijn tijd. Zijn

ISBN  978 90 330 0947 1

archief bij de Leeuwarder Courant telt tienduizen-

Verschijnt  mei 2011

den negatieven en is van onschatbare documentaire

Prijs  ca. € 22,50

waarde bij het in beeld brengen van de jaren zestig en zeventig. De Jong ging altijd in weer en wind op pad met boeren, vissers, schippers of stropers. Zijn liefde voor het platteland en zijn fijne gevoel voor licht en compositie spatten van iedere pagina in dit rijke boekwerk, dat een onvergetelijk beeld schetst van een al bijna verdwenen waterwereld.

Beeld- en fotoboeken

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 10

10

15-10-10 08:53


Koekkoeks “Een illustratiewerk deel uit document van het collectieve uniekmaakt historisch overgeheugen van Nederlandse degeneraties moordfabriek vanschoolkinderen de Nazi’s”

Maartje Brattinga & Jacques Dane

In sloot en plas Leven en werk van illustrator M.A. Koekkoek

Î Met alle beroemde schoolplaten in kleur Î Plus tekeningen uit De vogels van Nederland Illustrator Marinus Adrianus Koekkoek had het tekenen niet van een vreemde. Zijn overgrootvader, zeeschilder J.H. Koekkoek (1778-1851), gaf zijn artistieke genen door aan drie generaties. Marinus werd

Omslagillustraties   M.A. Koekkoek

beroemd met zijn schoolplaten, zoals het bekende In

Omslagontwerp   Garage BNO

sloot en plas. Tot de jaren zeventig werden ze gebruikt

Uitvoering   gebonden, in vier kleuren

tijdens de biologieles. Het Nationaal Onderwijsmu-

Formaat   22 x 22 cm

seum organiseert in maart een grote tentoonstel-

Omvang   128 blz.

ling, die later in vier andere musea te zien valt. In

NUR   641/430

dit boek zijn voor het eerst alle schoolplaten bijeen-

ISBN   978 90 5977 617 3

gebracht, beschreven aan de hand van de originele

Verschijnt   maart 2011

handleiding en in een bredere context geplaatst door

Prijs   ca. € 24,95

de auteurs. auteur  Drs. Maartje Brattinga studeerde Geschiedenis (MA) en Kunstgeschiedenis (BA) aan de Universiteit van Amsterdam. Dr. Jacques Dane publiceerde meerdere boeken over o.a. Cornelis Jetses en is werkzaam voor het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam.

11

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 11

Beeld- en fotoboeken

15-10-10 08:54


Het unieke verslag van de overlevingsdrang van een groep kinderen in een concentratiekamp

Hetty E. Verolme

De kinderbarak van Bergen-Belsen Het meisje Hetty Werkendam verbleef veertien maanden in de kinderbarak van vernietigingskamp Bergen-Belsen. Met haar broertjes, maar gescheiden van haar ouders. Ze wist zeker dat ze het niet zou overleven. Maar dat gebeurde wel. Dit is haar verhaal. Als een van de oudste kinderen werd Hetty ‘de Kleine Moeder’ van zo’n veertig kinderen in de armzalige barak 211 van vernietigingskamp Bergen-Belsen op de toch zo mooie Lüneburger Heide. Met haar veertien jaar een onmenselijke taak. Maar nog onmenselijker waren de Oorspronkelijke uitgever  Fremantle Arts Centre Press

verschrikkingen waar zij en haar lotgenootjes aan werden

Oorspronkelijke titel  The Children’s House of Belsen

blootgesteld. Maar ze bood weerstand tegen honger, ziek-

Vertaling  Roelof Posthuma

tes en slaag. Op vrijdag 13 april 1945 werd ze bevrijd. Een

Omslagillustraties  British Imperial War Archives

aangrijpend en indrukwekkend relaas over haar verblijf

omslagontwerp  Garage BNO

van Westerbork tot Bergen-Belsen.

Uitvoering paperback Formaat  13,5 x 21 cm

auteur  Hetty Verolme-Werkendam is 80 jaar oud en

Omvang  304 blz

woont in goede gezondheid in Australië. In haar werk-

NUR 681/689

zame leven was zij projectontwikkelaarster. In 1972 ont-

ISBN  978 90 5977 620 3

ving zij een prijs voor de succesvolste immigrant in haar

Verschijnt  april 2011

nieuwe vaderland. In 2000 publiceerde zij dit boek, dat in

Prijs  ca. € 16,50

veel talen is verschenen. Vorig jaar herschreef zij passages en dit voorjaar verschijnt deze geheel herziene druk.

Geschiedenis

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 12

12

15-10-10 08:54


Negenennegentig bekende document Nederlanders uit “Een uniek historisch over Nationale Portrettengalerij dedemoordfabriek van de Nazi’s”

Diverse auteurs

Gezichten uit het verleden Beroemde vaderlanders in beeld Nederland heeft vanaf november 2010, in navolging van onder meer Groot-Brittannië, de VS, Denemarken en Zweden, een nationale portrettengalerij. Dit boek is een greep uit die galerij, met 99 bekende vaderlanders: van Erasmus tot Anne Frank. Î De geschiedenis verbeeld Hoe Willem van Oranje eruitzag, weten de meeste Nederlanders nog wel. Maar de gelaatstrekken van ‘onze’ Erasmus, Joost van den Vondel of Abraham

omslagillustraties  Hans Holbein de Jongere

Kuyper roepen meestal geen enkele herkenning op,

Omslagontwerp  Garage BNO

net zo min als een biografie van hun levens. Maar de

Uitvoering  paperback, in vier kleuren

nationale helden maken een comeback. Hun jubilea

Formaat  22 x 18 cm

worden gevierd, in musea en op internet is van alles

Omvang  128 blz.

over hen te vinden, het Nationaal Historisch Mu-

NUR 688

seum brengt maar liefst drie portrettengalerijen.

ISBN  978 90 5977 619 7

Dit boek herbergt de beelden en portretten van 99

Verschijnt  mei 2011

beroemde vaderlanders. Gezichten die het verleden

Prijs  ca. € 16,50

dichterbij brengen.

13

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 13

Geschiedenis

15-10-10 08:54


Een gids over de grootste beschavingen, van Mesopotamië tot de Inca’s

John Haywood

De klassieke oudheid De beschavingen van Mesopotamië tot de Inca’s De tien meest invloedrijke beschavingen uit de geschiedenis worden aan de hand van beelden, kaarten en vondsten door de auteur beschreven. Historici zijn het erover eens dat hun invloed op de mensheid onmetelijk is. Î Een indrukwekkend naslagwerk De moderne beschavingen in het westen en het oosten kennen allemaal hun oorsprong in Mesopotamië, Egypte, India, de minoïsche beschaving, Griekenland, China, Perzië, Rome en de beschavingen van de Maya’s en de Inca’s. Haywood beschrijft meeslepend en met kennis van zaken hun ontstaan, bloei en ondergang. Tevens vertelt hij Oorspronkelijke uitgever  Quercus Publishing

over de religie, het schrift en legt hij de link naar het

Oorspronkelijke titel  The ancient world

heden.

Vertaling  Geraldine Damstra Omslagontwerp  Garage BNO

auteur  Dr. John Haywood studeerde in o.a.

Uitvoering  gebonden, in kleur

Cambridge en Kopenhagen. Hij promoveerde op

Formaat  30 x 21 cm

vroegmiddeleeuwse geschiedenis. Inmiddels is de

Omvang  224 blz.

historicus fulltimepublicist. in Nederland verschenen

NUR 683

van hem boeken over de Kelten bij Tirion en Pear-

ISBN  978 90 5977 618 0

son, een atlas over de wereldgeschiedenis bij Unie-

Verschijnt  april 2011

pers en bij Omniboek was hij een van de auteurs van

Prijs  ca. € 29,50

het standaardwerk Legendarische Veldheren.

Geschiedenis

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 14

14

15-10-10 08:55


Boeken van top 60-auteurMariëtte Middelbeek nu met actieprijs

ISBN 978 90 5977 403 2

ISBN 978 90 5977 149 9

Van  € 12,50

Van  € 11,95

voor  € 7,50

voor  € 7,50

OP

=O

P!

Chicklit Van Eigen Bodem! Leuke boeken voor jonge vrouwen en stoere meiden! www.nederlandsechicklit.nl

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 15

15-10-10 08:55


Rijk én aantrekkelijk. Beter kan niet!

Mariëlle Bovenkamp

Prins Heerlijk Om van te smullen! Jilly’s leven ziet er bepaald niet zo uit als ze zou willen. Haar relatie is voorbij en haar werk vindt ze vreselijk. Dan krijgt Jilly interessant nieuws: in het dorp waar ze opgroeide, komt een rijk echtpaar wonen. Mét een knappe zoon! Î Hoe perfect is de perfecte man? Î Hilarisch en romantisch Of hij echt zo knap is, willen Jilly en haar vriendinnen met eigen ogen beoordelen. Ze gaan samen naar de villa, proberen hem in de stad op te sporen… En hun plannetje werkt. De jongen, Ruben, merkt Jilly op en valt voor haar. Zij is ook smoorverliefd op hem en stelt zich al voor hoe ze samen een luxeleventje Omslagontwerp  Julie Bergen

leiden met al dat nieuwe geld. Maar er komt een

Uitvoering paperback

eind aan haar geluk als Prins Heerlijk niet zo heer-

Formaat  14 x 21 cm

lijk blijkt als hij leek. Zal Jilly’s leven ooit weer zo

Omvang  224 blz.

sprookjesachtig mooi worden, of moet ze accepteren

NUR 301

dat er voor haar geen droomprins is?

ISBN  978 90 5977 610 4 Verschijnt  april 2011

auteur  Mariëlle Bovenkamp is een echte chicklit-

Prijs  ca. € 11,95

schrijfster. De komische en romantische verwikkelingen in haar boeken stapelen zich op, om uiteindelijk tot een verrassende climax te komen. Van haar verschenen eerder Vakantiepret?!, Dubbel verliefd en Holiday blues.

Chicklit

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 16

16

15-10-10 08:55


Wat doeuniek je als je verloofdedocument niet de ware is? “Een historisch over

de moordfabriek van de Nazi’s” Jolanda Hazelhoff

Soaps & sombrero’s Jesse kent haar verloofde Peter al haar hele leven. Dat ze met hem trouwt, is voor niemand een verrassing. Wat wél heel verrassend is, is dat ze hem bij het altaar laat staan en er als een ware Runaway Bride vandoor gaat. Î Zinderende chicklit in zwoel Mexico Vlak voor haar bruiloft heeft Jesse namelijk via internet contact gekregen met Duncan, de ster van een soap waaraan ze als tiener verslaafd was. Duncan heeft haar laten inzien dat Peter niet de ware voor haar is. Peter is helemaal niet romantisch, terwijl ze er nu achterkomt dat ze daar wel van houdt: een man die op die speciale manier naar haar kijkt. Na haar neewoord vlucht Jesse met Duncan naar Mexico.

Omslagontwerp  Julie Bergen

Daar ontdekt ze wie ze is en wat ze wil in het leven,

Uitvoering paperback

en dat dat heel iets anders is dan zij dacht.

Formaat  14 x 21 cm Omvang  256 blz.

auteur  Jolanda Hazelhoff debuteerde met de

NUR 301

heerlijke chicklit Party in Parijs. Deze keer neemt ze

ISBN  978 90 5977 615 9

haar lezers mee naar een heel ander decor… Maar de

Verschijnt  april 2011

verwikkelingen zijn er niet minder meeslepend om!

Prijs  ca. € 11,95

17

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 17

Chicklit

15-10-10 08:55


Marijke van den Elsen

Pretty Perfect! Eva is een ware carrièretijger en een superperfectioniste. Logisch dus, dat ze het niet pikt als haar baas vertelt dat ze ontslagen is en haar opvolger al klaarstaat. Ze krijgt een laatste kans om zich te bewijzen tegenover deze Vincent, die net zo bevlogen is als zij.

Î Eén baan, twee gegadigden Î Verwaand, verliefd, verraden, verrast! Alsof Eva’s leven hierdoor nog niet genoeg op zijn kop

auteur  Marijke van den

staat, maakt haar vriend het uit omdat hij een ander

Elsen heeft met haar twee

heeft en wordt haar moeder ziek. Dan wordt haar zus

eerdere chicklits Gek van jou!

ook nog verliefd op Vincent, zodat hij haar niet alleen

en Leuk voor één nacht bewezen

op kantoor in de weg loopt, maar ook privé. Eva raakt

dat zij over een rijke fantasie

de kluts kwijt en begint een relatie met de tien jaar

beschikt en onvoorspelbare

jongere Rick, die op haar afdeling werkt. Niet erg han-

verhaallijnen kan uitzetten.

dig: ze komt in nogal wat gênante situaties terecht

Ook de hoofdpersoon in dit nieuwe boek komt weer

door haar irrationele gedrag. De kans dat zij de baan

in allerlei vreemde situaties terecht, waar ze zich niet

krijgt, lijkt steeds kleiner te worden.

zomaar uit kan redden.

Chicklit

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 18

18

15-10-10 08:55


Ambitie en liefde zijn soms moeilijk te rijmen

Omslagontwerp  Julie Bergen Uitvoering paperback Formaat  14 x 21 cm Omvang  256 blz. NUR 301 ISBN  978 90 5977 616 6 Verschijnt  april 2011 Prijs  ca. € 11,95

19

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 19

Chicklit

15-10-10 08:55


Hoe ver wil je gaan om je gezicht te redden?

Denise Hunter

Haar grote dag Een dag om niet te vergeten… of wel?!

Kate - oftewel dr. Kate, dé relatietherapeut - is echt klaar voor haar trouwdag. De locatie is prachtig, de media komen, haar boek wordt gelanceerd en haar bruidegom is echt de ware. Totdat hij haar op de ochtend van de bruiloft belt met de mededeling dat hij niet komt. Î Trouwen doe je nooit zomaar! Kate hangt na dit telefoontje verbouwereerd op. Ze was net aan het kijken naar het trouwkoepeltje en Lucas, die het gemaakt heeft, vraagt wat er aan de hand is. Omdat de geheime identiteit van de bruidegom een van de redenen was voor de media om Oorspronkelijke uitgever  Thomas Nelson

naar de bruiloft te komen, stelt hij voor dat hij als

Oorspronkelijke titel  The Convenient Groom

invaller met haar trouwt. Kate is te radeloos om iets

Vertaling  Annet Landon

beters te bedenken en stemt ermee in. Ze spreken af

Omslagontwerp  Julie Bergen

dat ze een jaar getrouwd blijven, om daarna weer uit

Uitvoering paperback

elkaar te gaan. Dat rationele besluit is in geen enkel

Formaat  14 x 21 cm

opzicht makkelijk, maar wel in de laatste plaats in het

Omvang  ca. 288 blz.

emotionele.

NUR 302 ISBN  978 90 5977 575 6

auteur  Denise Hunter is een populaire auteur van

Verschijnt  maart 2011

christelijke romans. Zij woont met haar man en en

Prijs  ca. € 15,95

drie zoons in de staat Indiana, in de Verenigde Staten.

RedRose - Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 20

20

15-10-10 08:55


Nergens zijn de tegenstellingen zo groot “Een uniek historisch document over als op de Filippijnen de moordfabriek van de Nazi’s”

Cindy Martinusen

De verloren orchidee Wanneer Julia naar de Filippijnen reist om haar opa te begraven, verwacht ze niet veel bijzonders. Een kort avontuur, wat afleiding van de puinhoop die haar leven is sinds haar relatie stukliep, misschien een ontmoeting met familieleden die ze niet kende - meer niet. Î Verliefd op een land Wat ze aantreft, is verrassend: een smeltkroes die net zo kleurrijk is als de paëlla van haar familie. Julia krijgt te horen dat ze een huis heeft geërfd, Haciënda Esperanza, waar ze in aanraking komt met de legende van haar Spaanse voorouders. De cryptische aanwijzingen van haar grootvader sturen haar op zoek naar

Oorspronkelijke uitgever  Thomas Nelson

een orchidee die een tante enkele generaties geleden

Oorspronkelijke titel  Orchid House

ontdekte en die een helende werking zou hebben.

Vertaling  Tineke Yürümez

Tijdens haar zoektocht wordt Julia verliefd op het

Omslagontwerp  Julie Bergen

land en hoe meer ze ervan ziet, hoe meer ze ervan

Uitvoering paperback

overtuigd raakt dat ze hier haar bestemming heeft

Formaat  14 x 21 cm

gevonden.

Omvang  ca. 320 blz. NUR 302

auteur  Cindy Martinusen is schrijfster in hart en

ISBN  978 90 5977 607 4

nieren. Ze is de auteur van acht romans, twee non-

Verschijnt  maart 2011

fictieboeken en meer dan honderd artikelen, korte

Prijs  ca. € 15,95

verhalen en toneelstukken. Eerder verschenen van haar Vervlogen dromen en Avondtij.

21

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 21

RedRose - Romans

15-10-10 08:56


De pioniers trekken verder, op weg naar een nieuwe toekomst. Met een vast geloof in Zijn leiding

Janette Oke

Erfenis van de liefde Vervolgdelen op Band van de liefde omnibus

Î Historische romans, levensecht en eerlijk Î Over de pioniers van Noord-Amerika In De sterke band van de liefde zijn Missie, de dochter van Marty en Clark Davis, en haar man Willie op bezoek als vader Clark een ongeval krijgt en een been moet missen. Hoe moet het gezin nu een toekomst opbouwen? Als dochter Ellie Davis in Liefde als mooiste erfenis een aanzoek krijgt van boerenknecht Lane, die bij haar vader in dienst is, wijst ze dat resoluut van de hand. Moeder kan haar immers niet missen. Maar het Oorspronkelijke uitgever BakerBooks

hart is sterker. Ze zegt toch ja en volgt Lane naar het

Omslagontwerp BakerBooks

westen. Belinda, de jongste dochter van Marty en

Uitvoering gebonden

Clark, is de hoofdpersoon in boek drie: De liefde leert

Formaat 14 x 22 cm

wachten.

Omvang ca. 590 blz. NUR 302

auteur Janette Oke was een van de ‘pioniers’ op

ISBN 978 90 5977 606 7

het gebied van christelijke fictie. Zij heeft inmiddels

Verschijnt februari 2011

meer dan 75 titels op haar naam staan; historische

Prijs ca. € 15,95

romans en bijbelse romans. Samen met haar man woont ze vlak bij Alberta, Canada.

RedRose-Omnibus

kokBWomniboekVJ2010-1010.indd 22

22

20-10-10 14:08


Sterke vrouwenromans: voor elk document moment, steeds “Een uniek historisch overweer!

de moordfabriek van de Nazi’s” Sandra Berg

Dertien dagen Als je met iemand opgescheept zit, leer je hem pas goed kennen

Ondanks haar moeilijke jeugd heeft de achtentwintigjarige Nikita zich opgewerkt tot een succesvolle, stijlvolle vrouw. Ze is makelaar en heeft een druk bestaan, waarin alles draait om presteren. Of ze daar echt gelukkig mee is, weet ze zelf niet eens. Î Wie kent zichzelf nu werkelijk? Met haar drukke baan heeft ze niet veel tijd voor een sociaal leven, maar ze is al jaren bevriend met de oude Tom Burger, die haar een paar keer heeft geholpen als het slecht met haar ging. Hij is helaas ook bevriend met een slonzige politieagent met wie Nikita het

Omslagontwerp  Julie Bergen

bepaald niet kan vinden. Maar als Tom op sterven ligt,

Uitvoering paperback

geeft hij deze twee de opdracht om samen op zoek te

Formaat  14 x 21 cm

gaan naar een geheim. Ze botsen continu met elkaar

Omvang  ca. 200 blz.

en kunnen het bijna nergens over eens worden. Toch

NUR 301

zullen ze wel moeten, als ze ooit willen ontdekken

ISBN  978 90 5977 600 5

wat Tom hun op zijn sterfbed duidelijk wilde maken.

Verschijnt  maart 2011 Prijs  ca. € 13,50

auteur  Sandra Berg woont en werkt in Zweden, waar zij alle rust en ruimte heeft om te schrijven. Zij besteedt veel aandacht aan haar verhalen en weet daarmee steeds weer te verrassen.

23

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 23

Romans

15-10-10 08:56


Sterke vrouwenromans van Nederlandse bodem

Hetty Luiten

De nalatenschap Twee vrouwen, twee overhoopgegooide levens Twee vrouwen die elkaar niet kennen, Stela en Elise, verliezen allebei hun man. Ze hebben moeite om om te gaan met de drastische wending die dit aan hun levens geeft, vooral omdat er veel onduidelijkheden zijn. Maar ze weten dat ze verder moeten. Î De dood is ook een nieuw begin Stela is door haar man uit Roemenië naar Nederland gehaald en heeft haar weg gevonden als huisvrouw. De dood van haar man is voor haar aanvankelijk beangstigend, maar al snel merkt ze dat het een bevrijding is. Nu ze plotseling meer moet doen dan alleen het Omslagontwerp  Julie Bergen

huishouden, ontdekt ze dat de wereld groter is dan

Uitvoering paperback

haar gezin. Elise daarentegen verandert van een za-

Formaat  14 x 21 cm

kenvrouw in een wrak, en ze weet niet hoe ze de draad

Omvang  ca. 200 blz.

weer moet oppakken. Pas wanneer Stela en Elise met

NUR 301

elkaar in contact komen, kunnen ze allebei echt begrij-

ISBN  978 90 5977 593 0

pen wat er gebeurd is en daarmee in het reine komen.

Verschijnt  maart 2011 Prijs  ca. € 13,50

auteur  Voor Hetty Luiten is schrijven zoiets als ademen: ze kan geen moment zonder. Haar fantasie is constant aan de gang en haar voelsprieten staan altijd uit, zodat ze nieuwe verhalen kan opvangen en natuurlijk opschrijven. Dit doet ze met veel plezier én succes.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 24

24

15-10-10 08:56


er eenhistorisch grens aan de liefde? over “EenIsuniek document de moordfabriek van de Nazi’s”

Olga van der Meer

Happy End Joyce heeft diverse mislukte relaties achter de rug, maar als ze Matthijs ontmoet, maakt het niets meer uit. Ze voelt dat hij de ware voor haar is en dat ze eindelijk haar happy end heeft gevonden. Maar zo simpel ligt het niet. Integendeel: dit is nog maar het begin. Î Een ware liefde met een flinke bagage Al vrij snel vertelt Matthijs haar dat hij twee dochters heeft. Dat vindt Joyce geen probleem. Wat hij er niet bij vertelt, is dat zijn ex-vrouw, de moeder van zijn kinderen, een onmogelijk type is. Daar komt Joyce pas achter als ze bij Matthijs intrekt. Matthijs buigt als een rietje voor zijn veeleisende ex en heeft het moeilijk op zijn werk, maar voor de gevoelens van Joyce lijkt hij weinig oog te hebben. Zij houdt

omslagontwerp  Bas Mazur

ondertussen nog steeds zielsveel van Matthijs en

Uitvoering gebonden

wil er alles aan doen om hun relatie te laten slagen.

Formaat  14 x 22 cm

Daarbij heeft ze echter wel wat medewerking van

Omvang  ca. 192 blz.

zijn kant nodig.

NUR 344 ISBN  978 90 2053 036 0

auteur  Olga van der Meer is de bekende auteur van

Verschijnt  maart 2011

vele moderne familieromans, waarin lastige thema’s

Prijs  ca. € 13,50

niet geschuwd worden.

25

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 25

Romans

15-10-10 08:56


Een simpele mollenvanger werkt zich op tot erfgenaam - of niet?

Catalijn Claes

Een erfgenaam voor Deo Gloria Atze Bartels wordt gevraagd om iets te doen aan de mollenplaag in zijn dorp. Zo belandt hij onder andere op Deo Gloria, de boerderij van de rijke boer Verbrugge. Deze op het eerste gezicht ontoegankelijke man raakt steeds meer op Atze gesteld. Î Familiegeheimen worden ontrafeld Î Pure streekroman uit Noord-Holland Verbrugge en zijn vrouw hebben een dochtertje, Josientje, een nogal zonderling meisje. Losarbeider Atze komt er hoe langer hoe meer achter waar haar waanbeelden vandaan komen. Ook ontdekt hij meer over de geschiedenis van dit gezin, die deels Omslagillustratie  Jack Staller

verbonden blijkt te zijn met zijn eigen verhaal. Van

Omslagontwerp  Bas Mazur

een simpele mollenvanger verandert Atze welhaast

Uitvoering gebonden

in een lid van dit ongewone gezin, en zo komt hij

Formaat  14 x 22 cm

ook steeds meer in aanraking met de Deo Gloria.

Omvang  ca. 224 blz.

Dan duiken er plotseling een paar schimmen uit het

NUR 344

verleden op om alles overhoop te gooien.

ISBN  978 90 2053 004 9 Verschijnt  maart 2011

auteur  Catalijn Claes is de succesvolle auteur van

Prijs  ca. € 13,50

vele streek- en volksromans, waaronder Boven alle vragen, De griendwerkers en Neem mij zoals ik ben.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 26

26

15-10-10 08:57


Een“Een gesloten gemeenschap en een frisseover wind uniek historisch document

de moordfabriek van de Nazi’s” Mattie ScherstraLindeboom

Ontembaar als de zee De jonge, ambitieuze Amber krijgt een baan als dierenarts op een eiland. Ze werkt samen met de oude dierenarts Jonno Helder, die het werk vanwege zijn gezondheid niet meer alleen aankan. Eenmaal op het eiland lijkt het Amber wel alsof de tijd heeft stilgestaan. Î  Roman over breken met vastgeroeste tradities De traditioneel ingestelde eilandbewoners vinden dat een vrouw geen mannenwerk behoort te doen. Maar Amber had de beste papieren voor de baan, en wat is daar dan mis mee? Heel wat, vindt het Dorpsbelang. Dierenarts Helder ziet dat anders: Amber is een aan-

omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

winst voor de praktijk en het eiland. Helaas is een an-

Uitvoering gebonden

dere eilandbewoner, Merel van Kammen, minder blij

Formaat  14 x 22 cm

met de ‘aanwinst’. Zij ziet met lede ogen aan hoe haar

Omvang  ca. 224 blz.

zoon Wieger verliefd wordt op Amber en doet er alles

NUR 344

aan om de jonge vrouw dwars te zitten. Het wordt

ISBN  978 90 2053 035 3

Amber werkelijk van alle kanten moeilijk gemaakt.

Verschijnt  maart 2011 Prijs  ca. € 13,50

auteur  Mattie Scherstra-Lindeboom is na enkele jaren radiostilte terug met een gloednieuwe roman. En wat voor een! Ontembaar als de zee is een prachtig verhaal over tradities en de moed om daartegen in te gaan.

27

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 27

Romans

15-10-10 08:57


Je kunt de wereld niet naar je hand zetten…

Clemens Wisse

Het berouw van een rijke boer De boer van de kapitale Kruishoeve, Fried Huisman, is getrouwd met een vrouw die een wankele gezondheid heeft. Hij moet voorzichtig met haar omspringen en dat doet hij ook - echter wel ten koste van knechtsvrouw Gonnie. Î Het is nooit te laat voor berouw Fried beschouwt zijn personeel als zijn eigendom, dus hij veroorlooft zich met Gonnie dingen die niet door de beugel kunnen. Tegelijkertijd kijkt hij erg neer op haar gezin. Als Frieds zoontje Dirk met Gonnies dochter Jaantje samenspant tegen Antje, de oudste dochter van een andere kapitale boerderij omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

uit de buurt, zint hem dat niet. Hij denkt vooruit en

Uitvoering gebonden

vindt dat Dirk beter met Antje zou kunnen optrek-

Formaat  14 x 22 cm

ken. Dirk trekt zich daar niets van aan. Fried blijft

Omvang  ca. 192 blz.

erop hameren dat alles moet gebeuren zoals hij het

NUR 344

wil, maar het leven loopt nu eenmaal niet volgens

ISBN  978 90 2053 037 7

wens. Zal hij ooit tot dat inzicht komen?

Verschijnt  mei 2011 Prijs  ca. € 13,50

auteur  Clemens Wisse is met meer dan dertig titels een veelgelezen auteur van streekromans over het boerenleven in ’t Groene Hart, in al zijn facetten. Achter de deuren van de boerderij speelt zich veel meer af dan op het eerste gezicht te vermoeden valt.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 28

28

15-10-10 08:57


Vrienden door de jaren heen, hoe verschillend “Een uniek historisch document over ook

de moordfabriek van de Nazi’s” Louise d’Anjou

Vriendschapsbanden Tjeerd Huizinga is als hovenierszoon opgegroeid met landgoedeigenaar Henry de Nimes, directeur van het huidige hotel. Ondanks hun verschillende achtergrond zijn het altijd vrienden gebleven. Op het bankje onder de esdoorn spreken ze elkaar om herinneringen op te halen. Î Oude vriendschap roest niet Tjeerd woont in het portierhuis met zijn zoon en schoondochter en hun drie kinderen. Lotte, de jongste van acht, heeft de belangstelling voor de natuur van haar opa geërfd en aan haar kan hij zijn verhalen kwijt. Lotte maakt op een dag kennis met de enige kleindochter van Henry. Tussen hen klikt het niet meteen; ze verschillen in alle opzichten te veel van elkaar. Uiteindelijk ontstaat er toch een vriendschap

omslagillustratie en -ontwerp  Jack Staller

tussen de meisjes, maar die vriendschap wordt

Uitvoering gebonden

danig op de proef gesteld door de altijd aanwezige

Formaat  14 x 22 cm

rivaliteit, zeker als ze op de leeftijd komen dat de

Omvang  ca. 192 blz.

liefde een rol gaat spelen.

NUR 344 ISBN  978 90 2053 039 1

auteur  Louise d’Anjou had zelf ook jarenlang een

Verschijnt  mei 2011

goede vriendin: Leni Saris. Nu zij is overleden, heeft

Prijs  ca. € 13,50

Louise het stokje overgenomen. Ze werkt verhaalopzetten van haar vriendin uit, maar schrijft ook haar eigen verhalen. Deze romanuitgave is daar een prachtig voorbeeld van.

29

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 29

Romans

15-10-10 08:57


Kies je voor jezelf of voor de lieve vrede?

José Vriens

Papieren noodzaak Madelon en haar vader Jerom runnen samen met knecht Seb een bakkerij, die al jaren bekendstaat om kwaliteit en vakmanschap. Tot Jerom een vrouw ontmoet. Nu hij Leida heeft, wil hij met pensioen. De zaak heeft een vervanger nodig. Î Een emotionele spagaat Sinds haar moeders overlijden werkt Madelon met veel plezier in de bakkerij, maar ze voelt er niet zoveel voor om dat de rest van haar leven te blijven doen. Toch voelt ze zich bijna gedwongen om de zaak over te nemen. Seb heeft namelijk geen ondernemerspapieren en haar vader heeft ineens haast om te stoppen. Maar hoe hard Jerom ook roept dat hij in Madelon en Seb het ideale duo ziet, zij gaat liever op zoek naar iets anders. Die andere oplossing omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

is helaas niet zo makkelijk te vinden als Madelon

Uitvoering gebonden

zou willen.

Formaat  14 x 22 cm Omvang  ca. 192 blz.

auteur  José Vriens heeft zich de afgelopen jaren in

NUR 344

de kijker gespeeld als topauteur van familieromans.

ISBN  978 90 2053 0407

Haar boeken, waaronder Bestemming bereikt, Volg

Verschijnt  mei 2011

je droom en Kasteel te koop, worden door veel lezers

Prijs  ca. € 13,50

verslonden.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 30

30

15-10-10 08:57


twee succesvolle delen, over “Een Na uniek historisch document nude hetmoordfabriek derde drieluikvan overde DeNazi’s” Familie

Leni Saris

Een ware familie trilogie De Familie is een van de populairste series van Leni Saris Î Vervolg op de trilogieën ‘De Gouden Generatie’ en ‘De volgende Generatie’ De liefde tussen Pippa en Jesse krijgt pas een kans als het duo in Gesloten schakels een Oost-Duitse vrouw van haar tirannieke echtgenoot, een voormalige officier van de Stasi, weet te ‘redden’. Pippa’s broer David speelt een grote rol in het deel Weg van Wolkensteyn. Hij wil de veiligheid van zijn schoonzusje Lauri verzekeren en krijgt daarbij hulp van Imree. Ook dit tweetal lijkt samen voor het geluk geboren te zijn. In Martha brazieltje is het achternichtje van Pippa en David de hoofdpersoon. Samen met haar vriend Fabio is ook

omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

Martha druk bezig Laurie te bevrijden haar belager…

Uitvoering paperback Formaat  14 x 21 cm

auteur  Leni Saris schreef vijftien delen in deze

Omvang  ca. 528 blz.

beroemde serie over de familie Prinsen en hun nako-

NUR 343

melingen, die altijd klaarstaan om mensen in nood

ISBN  978 90 2053 025 4

bij te staan. De Rotterdamse auteur verkocht meer

Verschijnt  februari 2011

dan zeven miljoen exemplaren van haar boeken.

Prijs  ca. € 13,95

31

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 31

Romans - Omnibus

15-10-10 08:57


Diverse auteurs

Jubileumomnibus 107 In de jubileumomnibussen worden steeds drie complete romans en twee korte verhalen bij elkaar gevoegd tot een heerlijke omnibus, die gegarandeerd voor urenlang leesplezier zorgt. Al ruim honderd uitgaven lang brengt uitgeverij Westfriesland deze romanbundels. Voor elk wat wils en voor een prima prijs!

Leni Saris opent deze Jubileumomnibus 107 met het boek De troost van het stille volk. De Zeeuwse Karin Peters vervolgt dan met het werk Waar liefde is, blijft hoop. Margreet van Hoorn tekent voor de derde roman Eenzaam zijn de wegen. José Vriens scheef het splinternieuwe verhaal Een tweede kans en Julia Burgers-Drost besluit met het ongepubliceerde Omslagillustraties  Jack Staller

korte verhaal Het kind.

Omslagontwerp  Van Soelen Communicatie Uitvoering gebonden Formaat  14 x 22 cm Omvang  ca. 512 blz. NUR 344 ISBN  978 90 2053 032 2 Verschijnt  maart 2011 Prijs  ca. € 13,95

Romans - Omnibus

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 32

32

15-10-10 08:58


“Een uniek historisch document over deauteurs moordfabriek van de Nazi’s” Diverse

Jubileumomnibus 108

In deze nieuwe omnibus start Margreet van Hoorn met de klassieker Als de schoven zijn geborgen. Dan volgt Wij drieën van topauteur Leni Saris, waarna van Hans de Groot-Canté Christien gaat pionieren is opgenomen. Reina Crispijn schreef, speciaal voor deze omnibus, de vertelling Huis te koop, en Julia Burgers-Drost besluit met Die ene bloem, een prachtig nieuw kort verhaal.

Omslagillustraties  Jack Staller Omslagontwerp  Van Soelen Communicatie Uitvoering gebonden Formaat  14 x 22 cm Omvang  ca. 512 blz. NUR 344 ISBN  978 90 2053 033 9 Verschijnt  mei 2011 Prijs  ca. € 13,95

33

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 33

Romans - Omnibus

15-10-10 08:58


Hetty Luiten

Verleden en toekomst Dubbelroman Twee realistische en ontroerende vervolgdelen die vertellen over diepe wonden die in het verleden zijn geslagen en die nog steeds niet verwerkt zijn. Î Dubbelroman van graaggelezen auteur Î Vol emotie en herkenning In Last van het verleden is Louise 35 jaar en in verwachting van haar eerste kind. Als de baby geboren is, krijgt Louise last van een postnatale depressie die een diepere oorzaak heeft dan gedacht. Het vervolgdeel Open voor de toekomst brengt de relatie van moeder Akke met Freek in beeld. Louise Omslagontwerp  Bas Mazur

heeft er moeite mee, maar wil haar moeders geluk

Uitvoering paperback

niet in de weg staan. In de familie valt deze keuze

Formaat  14 x 22 cm

echter helemaal verkeerd. Als tante Geertje vertelt

Omvang  ca. 416 blz.

waarom, trekt Akke haar conclusies.

NUR 344 ISBN  978 90 2053 021 6

auteur  Hetty Luiten schrijft jaarlijks een Z&K

Verschijnt  maart 2011

sterke vrouwenroman. Naast haar nieuwe werk is

Prijs  ca. € 13,95

deze bundel meer dan de moeite waard. De auteur woont en werkt in Groningen.

Romans - Omnibus

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 34

34

15-10-10 08:58


Nieuwe“Een streekromanverhalen Overijsselse uniek historischvan document overauteur

de moordfabriek van de Nazi’s” Johan van Dorsten

Het kleine geluk omnibus

Drie complete romans worden nu voor het eerst gebundeld. Drie levensverhalen van harde werkers en hun families in de seizoenen van het leven. In En daar was Jeruzalem is het leven van Harm en Zwaantje op hoeve Kloosterboer zwaar. Als hun zoon Henk de boerderij gaat runnen, verandert er veel voor de ouders. In boek twee, Het mocht een wonder heten, staat vrachtwagenchauffeur Anton centraal. Hij is wel-eens verliefd geweest, maar dat liep op niets uit. Als hij onderweg de eigenares van een koffiehuis ontmoet, slaat de vlam over.Ten slotte Zwoegers zonder geld, een roman over Harm van Straten en zijn gezin. Ze hebben de tijd niet mee en al proberen ze alle veranderingen te aanvaarden, het blijft ploeteren om te overleven. omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

auteur  Johan van Dorsten beschrijft in zijn boe-

Uitvoering gebonden

ken het boerenleven en het zorgen voor elkaar. Ook

Formaat  14 x 22 cm

veel romans met waargebeurde levensverhalen zijn

Omvang  ca. 500 blz.

bekend en veel gelezen. Met zijn vrouw woont hij in

NUR 344

de omgeving van Wijhe. Door zijn gesprekken met

ISBN  978 90 2052 803 9

ouderen kan hij verhalen over een vaak voorbije,

Verschijnt  april 2011

maar herkenbare tijd.

Prijs  ca. € 13,95

35

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 35

Romans - Omnibus

15-10-10 08:58


Twee jonge detectives op zoek naar de waarheid

Anke de Graaf

Een verborgen waarheid Op haar eerste schooldag ontmoet Kelly de mysterieuze Jinse, met wie ze een vriendschap sluit. Jinse vertelt haar dat zijn vader niet zijn echte vader is. Zijn verhaal raakt Kelly en samen gaan ze op zoek naar Geert van Berkel, zoals zijn vader waarschijnlijk heet. Î Pubers met een missie De tieners richten een eigen ‘detectivebureau’ op voor dit doel. Zonder dat hun ouders het weten, plegen ze onderzoekende telefoontjes en komen ze steeds dichter bij de man die Jinses vader is. Ondertussen worden ze echter behoorlijk in de weg gezeomslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

ten. Eerst wordt hen verteld dat Geert van Berkel een

Uitvoering gebonden

maniak is met wie ze absoluut geen contact moeten

Formaat  14 x 22 cm

zoeken, dan houdt Geert de boot zelf een beetje af.

Omvang  216 blz.

Maar Jinse en Kelly houden vol, want ze willen hoe

NUR 344

dan ook de waarheid weten.

ISBN  978 90 5977 589 3 Verschijnt  maart 2011

auteur  Anke de Graaf heeft een voorkeur voor het

Prijs  ca. € 13,50

geheimzinnige. De ondoorgrondelijke karakters en mysterieuze gebeurtenissen die zo kenmerkend zijn voor haar verhalen, zijn in Een verborgen waarheid weer ruim vertegenwoordigd.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 36

36

15-10-10 08:58


Een ramp zet drie levens op een ander spoor

Ina van der Beek

Enkele reis Harmelen In de treinramp bij Harmelen, 1962, raken drie jonge vrouwen ernstig gewond. Ze kennen elkaar niet, maar ontmoeten elkaar op de ziekenhuiszaal waar ze alle drie naartoe worden gebracht. Î  Eén gebeurtenis met duizenden gevolgen Î  Roman gebaseerd op historische feiten Wat ze op dat moment nog niet beseffen, is dat deze opeenvolgende omstandigheden verstrekkende gevolgen hebben op hun levens. De ramp zelf en de verwondingen, maar vooral de ontmoeting met elkaar. De drie wegen scheiden zich desondanks weer en ieder bouwt een eigen leven op, tot vijfenveertig jaar later. Dan ontmoeten ze elkaar weer en begrij-

omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

pen ze pas echt hoezeer hun levens beïnvloed zijn

Uitvoering gebonden

door die ene gebeurtenis zoveel jaren geleden.

Formaat  14 x 22 cm Omvang  216 blz.

auteur  Ina van der Beek groeide op in Delft, waar

NUR 344

ze al vroeg kennismaakte met lezen en schrijven.

ISBN  978 90 5977 592 3

Haar liefde voor het geschreven woord heeft uit-

Verschijnt  maart 2011

eindelijk geresulteerd in familieromans. Als vaste

Prijs  ca. € 13,50

auteur van de boekenseries verschijnen jaarlijks nieuwe romans van haar hand.

37

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 37

Romans

15-10-10 08:58


Prachtige familieroman over zorgboerderij Het Brabants Hof en haar bewoners

Ria van der Ven-Rijken

Toekomstplannen De extroverte Sanne van Gemert werkt sinds kort bij het plaatselijke ANWB/VVV-kantoor als ze Jeroen Prinsen leert kennen. De imker die wekelijks potjes bijenhoning voor de verkoop brengt, doet haar hart sneller kloppen. Î Vervolgdeel op Zwijgplicht Î Hoe gaat het verder op Het Brabants Hof? De liefde blijkt wederzijds en al snel is Sanne een goede bekende op zorgboerderij Het Brabants Hof, waarvan Jeroen eigenaar is. De stille Jeroen heeft altijd een grote droom gehad: werken op de grote Afrikasavanne in de dierentuin. Door het overlijden van zijn ouders is het daar nooit van gekomen. Nu de nabijgelegen camping wil uitbreiden en eigenaar omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

Berend Hulsebos hem een voorstel doet, zou Jeroen

Uitvoering gebonden

alsnog zijn droom kunnen waarmaken. Maar is dat

Formaat  14 x 22 cm

echt wat hij wil? En Sanne dan? Heeft die ook nog

Omvang  216 blz.

inspraak in dit alles?

NUR 344 ISBN  978 90 5977 590 9

auteur  Ria van der Ven-Rijken uit Waalwijk

Verschijnt  maart 2011

schrijft sinds 1996 jaarlijks een roman in de VCL-

Prijs  ca. € 13,50

serie en heeft daarmee een grote lezerskring opgebouwd. Haar indringende familieromans zijn sprankelend en eigentijds, doordacht en romantisch.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 38

38

15-10-10 08:58


droom van hun opa wordt over “EenDeuniek historisch document de van twee van jongedevrouwen dedroom moordfabriek Nazi’s”

Julia Burgers-Drost

Jij bent mijn doel Na het overlijden van zijn vrouw vinden de kinderen van meneer De Groot het tijd om hem naar een verzorgingshuis te verhuizen. Zijn kleindochters Jasmijn en Bonnie steken daar een stokje voor. Zij willen hun opa helpen om een oude droom van hem en zijn vrouw te verwezenlijken. Î Roman over liefdevolle familiebanden Opa en oma De Groot hadden plannen om het voormalige schoolgebouw waarin ze woonden, te verbouwen tot een bed & breakfast. Jasmijn en Bonnie komen hierachter en raken geïnspireerd. Ze ontvoeren hun opa uit het verzorgingshuis en gaan samen met hem aan de slag om de droom waar te maken. De oude school wordt verbouwd en de nichtjes komen dichter bij elkaar, totdat Jasmijn een

omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

praatje over Bonnie de wereld in helpt waar die niet

Uitvoering gebonden

zo blij mee is. En dat is nog maar de eerste kink in de

Formaat  14 x 22 cm

kabel. Zal het ze ooit lukken om van de oude school

Omvang  216 blz.

een bed & breakfast te maken? En is dat nog wel wat

NUR 344

ze willen?

ISBN  978 90 5977 591 6 Verschijnt  mei 2011

auteur  Julia Burgers-Drost is de succesvolle auteur

Prijs  ca. € 13,50

van vele prachtige romans, zoals De weg terug, De schaduwen voorbij en Verrast door de liefde.

39

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 39

Romans

15-10-10 08:58


Kun je een goede vader zijn als je die zelf niet hebt gehad?

Marja van der Linden

Rotonde van het leven Tim en Aafke vormen samen met hun dochtertje Lisanne een gelukkig gezin. Maar wanneer ze een tweede kindje krijgen, Stijn, raakt Tim erg met zichzelf in de knoop. Het lukt hem niet om van zijn zoon te houden zoals van zijn dochter, en hij weet diep vanbinnen wel waarom. Î Beetje bij beetje vormen zich herinneringen Î Vervolg op Strepen op de weg Zelf heeft Tim namelijk nooit echt een vader gekend. Zijn zussen en hij groeiden op met alleen een moeder, nadat hun vader vertrok toen Tim nog maar een peuter was. De komst van Stijn in zijn leven herinnert omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

hem hieraan. Tim vraagt zich af hoe hij een goede

Uitvoering  gebonden met stofomslag

vader kan zijn als hij nooit een voorbeeld heeft gehad.

Formaat  14 x 22 cm

Mede door deze tobberige gedachten krijgt hij een

Omvang  ca.224 blz.

burnout. Met behulp van een psycholoog probeert hij

NUR 344

zijn gedachten over vroeger en nu op een rij te krij-

ISBN  978 90 5977 542 8

gen. Dat lukt echter pas als zijn zus Tirza samen met

Verschijnt  februari 2011

Aafke op zoek gaat naar Tims biologische vader.

Prijs  ca. € 13,50

auteur  Marja van der Linden schreef met haar debuutroman Strepen op de weg een verhaal over tegenslag en de kracht om door te gaan. Ze kreeg hiervoor lovende recensies en reacties. Haar realistische kijk op het leven is in Rotonde van het leven al net zo prachtig neergezet.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 40

40

15-10-10 08:58


Ansuniek was een droom die uitkwam,over “Een historisch document maarde voor haarzelf is het eendenachtmerrie moordfabriek van Nazi’s”

Gerda van Wageningen

Onvoltooid verleden Als Ans een weekend bij haar ouders is, staat ineens haar studiegenoot Doortje op de stoep. Ze is overstuur omdat ze net heeft gehoord dat haar vader niet haar biologische vader is. Ans en haar ouders vangen Doortje op. Die heeft echter geen idee wat ze in gang zet. Î Zoeken naar antwoorden en identiteit Ans’ eigen vader is namelijk óók niet haar verwekker. Haar ouders vertellen dit hun dochter niet veel later, maar ze moet beloven dat ze er met niemand over praat. Ans heeft het hier erg moeilijk mee. Ze helpt Doortje met de zoektocht naar haar biologische vader, terwijl ze zelf geen idee heeft wie de hare is. Op internet probeert Ans meer informatie te vinden. Ondanks dat de zoektocht moeizaam verloopt, probeert Ans de

omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

moed erin te houden. Maar ze betwijfelt steeds meer

Uitvoering  gebonden met stofomslag

of haar verleden ooit voltooid zal worden.

Formaat  14 x 22 cm Omvang  216 blz.

auteur  Gerda van Wageningen schrijft al decennia-

NUR 344

lang romans over bijzondere gebeurtenissen in het

ISBN  978 90 5977 543 5

alledaagse leven. Zij schrijft zowel over de historische

Verschijnt  februari 2011

als de moderne tijd, zoals in deze roman. Met haar in-

Prijs  ca. € 13,50

levingsvermogen en fijne schrijfstijl beweegt zij zich schijnbaar moeiteloos door de generaties heen.

41

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 41

Romans

15-10-10 08:58


Het verhaal gaat dat haar opa ‘fout’ was in de oorlog, maar was dat echt zo?

Johanne A. van Archem

Het verraad De jonge Nolly werkt op de administratie van een supermarkt. Haar ideeën zijn nogal vooruitstrevend en feministisch, maar ze is dan ook nog steeds vrijgezel. Als haar zus Riet uit haar bandje wordt gezet vanwege een duister familieverleden, gaat Nolly op onderzoek uit. Î Een familiegeheim ontrafeld Î Twentse streekroman op z’n best! Nolly heeft nooit anders gehoord dan dat haar grootvader in de oorlog is overleden omdat hij ziek werd. Maar dat kan geen reden zijn om haar zus uit een band te zetten, en trouwens, waarom heeft de familie van haar moeder alle contact verbroken? Nolly schakelt een journalist in om samen met haar omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

op zoek te gaan naar antwoorden. Ze trekken naar

Uitvoering  gebonden met stofomslag

Twente, waar Nolly’s familie vandaan komt, en daar

Formaat  14 x 22 cm

ontvouwt zich stap voor stap de waarheid. Maar zal

Omvang  216 blz.

die waarheid wel door iedereen aanvaard worden?

NUR 344 ISBN  978 90 5977 545 9

auteur  De verhalen van Johanne A. van Archem

Verschijnt  april 2011

zijn zeer realistisch, gebaseerd op historische gege-

Prijs  ca. € 13,50

vens en doorspekt van mysterieuze gebeurtenissen. De auteur woont in Nijverdal, op de grens tussen Salland en Twente.

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 42

42

15-10-10 08:58


Greetje van den Berg

Voltooid en vergeten Ooit was Marius Goedhardt een buitenbeentje als zoon van een verbitterde, alleenstaande moeder. Maar als kok heeft hij in de afgelopen jaren zijn sporen verdiend.

Marius wordt eigenaar van een hotel en weet daarna een oud ziekenhuis om te bouwen tot het imponerende hotel en conferentiecentrum ‘Hotel Emma’, samen met zijn vrouw en rechterhand Vera. Dan doet Jacco Dupeur zijn intrede in het imperium van Marius. Met hem komen voor Vera veel onverwerkte herinneringen boven. Er klopt iets niet met Jacco. Of laat ze zich te veel door haar verleden leiden? Marius heeft er geen oog voor. Die heeft heel andere zaken aan zijn hoofd. Zijn droom wankelt door

omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

tegenvallende resultaten, maar hij weigert dat onder

Uitvoering  gebonden met stofomslag

ogen te zien…

Formaat  14 x 22 cm Omvang  ca. 224 blz.

auteur  Greetje van den Berg schrijft al ruim vijfen-

NUR 344

twintig jaar familieromans. Prachtige boeken met

ISBN  978 90 5977 546 6

een thema dat voor veel lezers herkenning geeft. Als

Verschijnt  april 2011

auteur in de Spiegelserie heeft zij een rijke titellijst

Prijs  ca. € 13,50

bijeengebracht. Met haar man woont Greetje van den Berg in de Noordoostpolder.

43

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 43

Romans

15-10-10 08:58


Wat niet verwerkt is, komt vroeg of laat terug

Thea ZoetemanMeulstee

Onverwerkt verleden Het leven lacht Femke toe als ze wordt aangenomen bij de zorginstelling waar ze graag wilde werken. Haar geluksgevoel hierover slaat in één klap om als ze ontdekt dat een van haar collega’s Gijsbert is, haar vroegere pestkop. Î Heftige roman over de confrontatie met jezelf Femkes onzekerheid steekt weer de kop op en ze ziet haar leven steeds somberder in, vooral als ze ook nog te horen krijgt dat ze diabetes heeft. Zelfs de aantrekkelijke man die ze ontmoet als ze aan de waterkant zit te peinzen, kan haar maar moeilijk opbeuren. Femke zit veel te veel met zichzelf in de knoop. Bovendien blijft die akelige Gijsbert haar omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

in de weg zitten. Het lijkt wel alsof ze wordt terug-

Uitvoering  gebonden met stofomslag

geworpen in de tijd om dingen uit haar verleden

Formaat  14 x 22 cm

opnieuw mee te maken. Wat Femke nog niet beseft,

Omvang  ca. 216 blz.

is dat ze zelf haar schouders eronder moet zetten om

NUR 344

dat verleden eindelijk af te sluiten.

ISBN  978 90 5977 562 6 Verschijnt  februari 2011

auteur  Thea Zoeteman-Meulstee debuteert met

Prijs  ca. € 13,95

deze roman in de Citerreeks. Een aanwinst!

Romans

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 44

44

15-10-10 08:59


“Een uniek historisch document over de moordfabriek van de Nazi’s” Mies Vreugdenhil

De verlatene Mies Vreugdenhil schrijft over de andere kant van een scheiding: hoe voelt het en wat gebeurt er als je wordt verlaten? Als je alleen achterblijft, terwijl je dit niet wilt? Een ingrijpend boek, dat laat zien dat God nooit loslaat. Het valt niet mee voor Loes om verder te moeten als ze door haar man Paul wordt verlaten. Kort na hun vijfentwintigjarig huwelijk besloot hij om niet verder te willen met haar. Hij koos voor een ander! Loes is er kapot van, ze functioneert niet meer normaal en moet volledig opnieuw beginnen: een ander huis, een ander leven. Hoe nu verder? Zij houdt toch van Paul? Met hulp van vrienden en familie probeert ze er de schouders onder te zetten, maar kan ze hem vergeven en haar leven accepteren? Kan ze blijven

omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

geloven dat God een plan met haar heeft?

Uitvoering  gebonden met stofomslag Formaat  14 x 22 cm

auteur  Mies Vreugdenhil uit Waalwijk schreef

Omvang  ca. 216 blz.

een indringende roman. In de Citerreeks versche-

NUR 344

nen eerder van haar hand Een veilig huis en Opnieuw

ISBN  978 90 5977 580 0

beginnen. Daarnaast zijn de trilogieën Eva, Saskia en

Verschijnt  februari 2011

Irene opnieuw uitgegeven.

Prijs  ca. € 13,95

45

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 45

Romans

15-10-10 08:59


Prachtige omnibus van drie thematische romans

J.F. van der Poel

In de schaduw van het leven Omnibus In drie boeken neemt de schrijver u mee in de levens van Bianca, Jelle en Marjon. Elk met hun eigen verhaal en moeilijkheden, maar ook alle drie met een zekerheid van het geloof.

In Een niemandskind wordt Bianca door een verkeersongeluk blind. In het gezin waar ze woont krijgt ze weinig steun, maar er komt hulp uit onverwache hoek. Ze leert een vriend kennen die zijn geloof ook in de praktijk brengt! Boek twee, Beschadigd voor het leven, vertelt het verhaal van Jelle, die als kind is misbruikt. De liefde van Rita kan hij moeilijk beantwoorden en een lange omslagillustratie en -ontwerp  Bas Mazur

weg van herstel volgt.

Uitvoering gebonden

Ten slotte Gedwongen liefde, waarin Marjon en Ru-

Formaat  14 x 22 cm

dolf van elkaar houden. Maar als jeugdvriend Gerbo

Omvang  ca. 576 blz.

verschijnt, komt alles op losse schroeven te staan.

NUR 344

Ziet Marjon in wie de ware voor haar is?

ISBN  978 90 5977 614 2 Verschijnt  april 2011

auteur  J.F. van der Poel schrijft romans in de Citer-

Prijs  ca. € 14,95

reeks en jeugdboeken in de Dolfi en Wolfi-serie bij De Groot Goudriaan. Zijn inmiddels veel verkochte romans kennen hedendaagse maatschappelijke thema’s. Samen met zijn vrouw woont en werkt de auteur in Veenendaal.

Romans - Omnibus

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 46

46

15-10-10 08:59


Auteursregister Achternaam

Titel

Anjou, Louise d’ Archem, Johanne A. van Beek, Ina van der Berg, Greetje van den Berg, Sandra Bovenkamp, Mariëlle Brattinga, Maartje en Jacques Dane Burgers-Drost, Julia Claes, Catalijn Dijksma, Jan en Caroline Bieckmann Diverse auteurs Diverse auteurs Diverse auteurs Dorsten, Johan van Elsen, Marijke van den Graaf, Anke de Haywood, John Hazelhoff, Jolanda Hoekstra, Wiebe en Abe de Vries Hunter, Denise Jacobs, Marc en Marike Vreeker Jong, Johannes Doedes de Karstkarel, Peter Karstkarel, Peter Legemaat, Wil Linden, Marja van der Luiten, Hetty Luiten, Hetty Martinusen, Cindy Meer, Olga van der Mulder, Tiny Oke, Janette Poel, J.F. van der Saris, Leni Scherstra-Lindeboom, Mattie Ven-Rijken, Ria van der Verolme, Hetty E. Vreugdenhill, Mies Vriens, José Wageningen, Gerda van Wisse, Clemens Zoeteman-Meulstee, Thea

Vriendschapsbanden Het verraad Enkele reis Harmelen Voltooid en vergeten Dertien dagen Prins Heerlijk In sloot en plas Jij bent mijn doel Een erfgenaam voor Deo Gloria Topsportjongens Gezichten uit het verleden Jubileumomnibus 107 Jubileumomnibus 108 Het kleine geluk Pretty Perfect Een verborgen waarheid De klassieke oudheid Soaps & sombrero’s De mooiste boerderijen van Friesland Haar grote dag Het ondergronds kwaad Water Alle middeleeuwse kerken in Friesland Alle middeleeuwse kerken in Groningen en Drenthe Jouw hart sta ik nooit meer af Rotonde van het leven De nalatenschap Verleden en toekomst De verloren orchidee Happy End Gevaarlijk ijs Erfenis van de liefde In de schaduw van het leven Een ware familie Ontembaar als de zee Toekomstplannen De kinderbarak van Bergen-Belsen De verlatene Papieren noodzaak Onvoltooid verleden Het berouw van een rijke boer Onverwerkt verleden

47

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 47

Aanbiedingspagina 29 42 37 43 23 16 11 39 26 2 13 32 33 35 18 36 14 17 6 20 5 10 8 9 7 40 24 34 21 25 4 22 46 31 27 38 12 45 30 41 28 44

Voorjaarsaanbieding 2011

15-10-10 08:59


februari 2011

november 2010

Verschijningskalender 9

22

31

40

41

44

45

4

5

11

20

21

23

24

25

26

27

32

34

36

37

38

7

12

14

16

17

18

35

42

43

46

2

6

10

13

28

29

30

33

39

mei 2011

april 2011

maart 2011

8

Voorjaarsaanbieding 2011

kokBWomniboek voorjaar1010.indd 48

48

15-10-10 09:00


Voorjaarsaanbieding 2011 van de volgende uitgeverijen

Alle genoemde uitgeverijen maken deel uit van Uitgeefmaatschappij Kok ten Have Adresgegevens

Informatie over de uitgaven

IJsseldijk 31, 8266 AD Kampen

Secretariaat

Postadres

T 038 339 25 99

Postbus 5018, 8260 GA Kampen Telefoon 038 339 25 55 Fax

Verkoop België

038 331 17 76

Veen Bosch & Keuning Uitgevers

E-mail verkoop

Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

verkoop@kok.nl

Fax 03/355 28 40

Distributie

Verkoop binnendienst

Centraal Boekhuis, Culemborg

Nikki Nauwelaerts T (0032) (0)3/355 28 42

Commercieel directeur

E verkoop@vbku.be Marianne Poupaert

F 038 331 17 76

T 03/355 28 36

E tharkema@koktenhave.nl

E m.poupaert@vbku.be

Verkoop Binnendienst

Promotie & Publiciteit

Harrie van Zuthem

Christine Van Steerteghem

T 038 339 25 37

T 03/355 28 44

F 038 331 17 76

E c.vansteerteghem@vbku.be

Promotie & Publiciteit

Vertegenwoordiging

Fictie: Marloes Zalm

Julien Stessens

T 038 339 25 35

T 0476/54 40 94

E mzalm@koktenhave.nl

E julien.stessens@telenet.be

Non-fictie: Margaretha Oostinga

Sales Manager

Wijzigingen in prijs,

T 038 339 25 41

Dirk Vanoutryve

omvang en uitvoering

E moostinga@koktenhave.nl

T 03/355 28 45

voorbehouden.

E d.vanoutryve@vbku.be

Vertegenwoordiging René Slotboom

Verkoopdirecteur

T 06 155 397 19

René van Loon

www.vclserie.nl

E rslotboom@koktenhave.nl

T 03/355 28 32

www.spiegelserie.nl

E r.vanloon@vbku.be

www.citerreeks.nl

Elisabeth van Munster-Algra

www.nederlandsechiclit.nl

T 06 200 344 20 E evanmunster@koktenhave.nl

kokBOvoorjaarsaanbieding2011-1010.indd 1

www.kok.nl

2011 Voor jaar

Î

T 038 339 25 87

grafisch ontwerp  www.garage-bno.nl

Tom Harkema

Omniboek VCL-serie Zomer & Keuning Citerreeks Westfriesland redrose Friese pers boekerij noordboek

15-10-10 12:30

Voorjaarsaanbieding 2011 Uitgeverij Omniboek  

Catalogus van het voorjaar 2011 met de nieuwste boeken van uitgeverij Omniboek

Advertisement