Page 1

PROGRAMMA 28 september 2011 | Boekpresentatie Golfslag van de tijd Opening en welkom: Hijme Stoffels, namens de Sectie Praxis Dr. Hijme Stoffels is hoogleraar godsdienstsociologie aan de VU en voorzitter van de sectie Praxis. Presentatie van het boek: Gerben Heitink Dr. Gerben Heitink was als hoogleraar praktische theologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Inhoudelijke reacties: Hans Alma Mevrouw dr. Hans Alma is rector en hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Siebren Miedema Dr. Siebren Miedema is als hoogleraar algemene pedagogiek en hoogleraar godsdienstpedagogiek verbonden aan de Vrije Universiteit. Sake Stoppels Dr. Sake Stoppels is als universitair docent praktische theologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Reacties en nagesprek Aanbieding eerste exemplaar door de heer Coen Verboom, uitgeverij Kok Gerben Heitink Golfslag van de tijd | Europa’s niet te stillen verlangen naar God Uitgeverij Kok | paperback, 372 blz. | ISBN 978 90 435 1962 5 | prijs € 23,50 _____________________________________________________________________ Mensen zijn op zoek naar hun wortels en vragen zich af: Hoe komt het dat wij denken zoals wij denken, leven zoals wij leven en geloven zoals wij (al dan niet) geloven? Kan dat nog wel, gelovig zijn in een postmoderne cultuur? Wat hebben gelovigen en niet (meer) gelovigen elkaar te zeggen? Bestaat er een God? Welke rol speelt religie binnen de publieke ruimte? Is dan niets meer heilig in deze tijd? Op zulke vragen zijn korte en langere antwoorden mogelijk. Korte antwoorden zijn in onze tijd populair. De een verwijst naar het brein, een ander naar de evolutie, een derde naar de secularisatie. Dit boek kiest voor een langere, historische interpretatie, die past bij geesteswetenschappen als de theologie en de filosofie. Wat het laatste betreft oriënteert de schrijver zich op het werk van de filosoof Charles Taylor. Wie wij mensen zijn, met onze West-Europese identiteit en hoe wij zo geworden zijn, hangt samen met de cultuur waarin we geworteld zijn. De bronnen zijn te vinden in de klassieke oudheid, het christendom en het humanisme. Het boek heeft een essayistisch, beschouwend, karakter. Het verstaat geloven als een zoektocht. De inhoud is opgebouwd met behulp van vijfenveertig bouwstenen, verdeeld over twee delen en negen hoofdstukken. Elk hoofdstuk telt vijf schetsen, die ieder een aspect van een ontwikkeling belichten. Het eerste deel gaat in op De Golfslag van de tijd en beschrijft vijf culturele golfbewegingen die zich binnen de Europese cultuur voltrokken hebben: Kerstening, Hervorming, Verlichting, Revolutie, Ontplooiing. Het tweede deel heet De hartslag van het verlangen. In De golfslag van de tijd tekent zich een onderstroom van Verlangen af, die zichtbaar wordt langs drie lijnen: de zelfinterpretatie van de mens, het geloof in God en de heiliging van het leven. Het boek eindigt met de balans van deze zoektocht. Het boek wil een bijdrage leveren aan het levensbeschouwelijk gesprek tussen christenen en andersdenkenden, tussen gelovigen en niet (meer) gelovigen binnen de huidige (post-)moderne samenleving.

bijlage persbericht Golfslag van de tijd  
bijlage persbericht Golfslag van de tijd  

bijlage persbericht Golfslag van de tijd

Advertisement