HetMoet-Menard Voorjaarsbrochure 2023

Page 1

boeken voorjaar

2023

Voorjaarsgroet

7 De Baaierd

Trivo Marjanovic, Christine Ruppert, Willem van Vliet et al.

9 Twee liefdes / Two Loves

Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas

11 Schijnfeminisme

Sam Mills

13 Mijn lichaam, jouw geheimen

Lucia Osborne-Crowley

15 Niet nu niet hier

Erri De Luca

HETMOET–MENARD

19 On Being Ill

Virginia Woolf, Audre Lorde et al.

21 Mind the Music

Artur C. Jaschke

22 Reeds verschenen leverbare titels

5
HETMOET

instagram.com/hetmoet_publishing facebook.com/uitgeverijhetmoet twitter.com/hetmoet_nl tiktok.com/@hetmoet instagram.com/menardpress_hetmoet twitter.com/HetmoetMenard

Voorjaarsgroet van het team

Ilse van Oosten

We zijn heel blij en dankbaar dat de boeken van HetMoet lezers vinden via onze liefste boekwinkels! Met veel plezier bieden wij jullie dan ook deze voorjaarsbrochure aan, waarin we extra aan dacht besteden aan non-fictie van jonge schrijvers die recht voor zijn raap de onderwerpen aansnijden waarvan wij vinden dat die steeds opnieuw aandacht verdienen, en waarmee we het gesprek hopen te bevorderen. Thema’s als #MeToo, seks en macht komen bij zowel Schijnfeminisme als Mijn lichaam, jouw geheimen onomwonden aan de orde, kritisch onderbouwd en geschreven op een manier die een breed publiek aanspreekt.

Ook is er weer een uitgave binnen onze ambachtelijk vervaardigde Singersteek Serie (over Oscar Wilde en zijn spraakmakende minnaar Lord Alfred Douglas), presenteren wij het tweede, extra dikke nummer van het literaire tijdschrift De Baaierd en publiceren wij opnieuw een heerlijk zonnige novelle van de Italiaanse Erri De Luca, Niet hier niet nu – zijn debuut uit 1989, waarvoor hij zelf een voorwoord schreef.

HetMoet heeft ondertussen ook koers gezet op nieuwe horizons en voer het afgelopen seizoen regelmatig naar Engeland. Al enige tijd was uitgever Elte Rauch bezig met het opzetten van een Britse imprint, en vol trots bieden we in deze brochure dan ook onze eerste Engelstalige titels aan, uitgebracht onder onze Britse vlag: HetMoet-Menard. Deze titels zijn zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Nederland verkrijgbaar. HetMoet-Menard is te volgen op eigen socialemedia kanalen zoals Twitter en Instagram, als je op de hoogte wil blijven van wat er aan de andere kant van het Kanaal gebeurt.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of kom een keer langs bij ons kantoor op de NDSM-werf in Amsterdam. Voor evenementen rondom publicaties weten jullie ons te vinden. Of vaar een keertje mee met onze ZeilSchrijfZomerCursus.

De beste literatuur gaat soms met de stroom mee, soms tegen de stroom in.

Welkom aan boord!

Team HetMoet

5

december 2022 ISBN 9789083206004 | NUR 324 €6,50 | ca. 60 p. | literair tijdschrift

De Baaierd

Tijdschrift voor Zeeuwse literatuur

Trivo Marjanovic, Christine Ruppert, Willem van Vliet et al.

Literair tijdschrift

Jaargang 1/#2

‘Baaierd’ is een vergeetwoord: bijna uitgestorven en zeker aan adoptie toe. Oorspronkelijk had het woord twee betekenissen: de ongevormde chaos vóór de schepping en een gasthuis of gelagkamer. Hebben we beide dingen, die chaos en dat gasthuis, niet nodig om tot schrijven te komen? Het uitgangspunt van tijdschrift De Baaierd is dat literatuur niet zozeer begint met een leeg vel papier, maar met baaierds van contexten, vragen en ontmoetingen.

Tijdschrift De Baaierd is een nieuw initiatief van het gelijknamige podium voor Zeeuwse schrijvers. Een gasthuis van papier voor velerlei genres, met in elk nummer meesterschrijvers en beginners, een ‘bekentenis’, een rubriek ‘beeldtaal’ en weblinks naar opnames in de vorm van voordracht of filmmateriaal.

In december verschijnt er een extra dik nummer met wederom een brede selectie aan teksten – waaronder gedichten, liedteksten en diverse verhalen voor volwassenen en kinderen – door onder meer de Zeeuwse debutanten Trivo Marjanovic, Christine Ruppert, Dianne Hoogstrate, Willem van Vliet, Liesbeth Kooiman, Cathrien Berghout, Coby Aarnoudse en Dinie Sophie Fintelman.

Tijdschrift De Baaierd verschijnt tweemaal per jaar en wordt mede moge lijk gemaakt door steun van de Provincie Zeeland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland.

Trivo Marjanovic, Christine Ruppert, Dianne Hoogstrate, Willem van Vliet, Liesbeth Kooiman, Cathrien Berghout, Coby Aarnoudse, Josephine Rombouts, Maaike Looijen, Anne van Damme, Bert Kreeft, Ans Schilders en Dinie Sophie Fintelman.

7VOORJAARSAANBIEDING HETMOET
AUTEURS

” Only to build one crystal barrier

Against this sea which beats upon our days; To ransom one lost moment with a rhyme!

Of passionate protest or austere demur,

To clutch Life’s hair, and thrust one naked phrase Like a lean knife between the ribs of Time.

februari 2023 | Singersteek Serie ISBN 9789083206066 | NUR 306 €17,50 | 48 p. | paperback met flappen, handgebonden

” Om één kristallen wal te doen verrijzen tegen de levenslange golven in; één oud moment al dichtend los te breken, vol van verhit verzet of streng misprijzen, het Leven grijpend één vlijmscherpe zin tussen de ribben van de Tijd te steken.

Twee liefdes / Two Loves

Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas

Poëzie en correspondentie Vertaald door Maarten Asscher en Gerlof Janzen

Dit nieuwe deel in de Singersteek Serie, waarin eerder al schrij vers als Charles Baudelaire, Herman Gorter en Paul Verlaine aan bod kwamen, wil de essentie voelbaar maken van een van de meest tot de verbeelding sprekende literaire liefdesgeschie denissen – die tussen de dichter, estheet en toneelschrijver Oscar Wilde en zijn zeventien jaar jongere vriend, de dichter Lord Alfred Douglas. Naar buiten toe vormden zij tussen 1891 en 1900, Wilde’s sterfjaar, het meest scandaleuze liefdespaar van het hypocriete Victoriaanse tijdperk. Voor elkaar waren zij nu eens onmisbaar, dan weer onver zoenlijk. In elkaars gezelschap schreven zij hun beste werk, waarvan in deze kleine bundel enkele wederzijdse hoogtepunten zijn opgenomen.

Twee liefdes / Two Loves bevat poëzie en brieven, en tevens een biografische inleiding van de hand van Maarten Asscher. Dit deel van de Singersteek Serie is uitgegeven ter gelegenheid van de voorstelling ‘Two Loves’ over Oscar Wilde en Lord Alfred Douglas, door collectief Het Feest der Poëzie.

Oscar Wilde (1854–1900) was een Iers-Engelse schrijver en estheet. Zijn spraakmakende toneelstukken en vrijwel openlijke affaires met jongemannen zoals Britse dichter en journalist Lord Alfred Douglas (1870–1945), bijgenaamd ‘Bosie’, maakten hem beroemd en berucht.

Wilde werd na een smaadzaak om zich tegen de beschuldiging van sodomie te verweren tot twee jaar dwangarbeid veroordeeld. Hij verweet Douglas zijn ellende in de lange brief De Profundis, maar woonde na zijn vrijlating toch een tijd met hem samen in Napels en schreef zijn beroemde Ballad of Reading Gaol. Hij leefde nog enkele jaren in armoede en overleed in Parijs. Daarna bekeerde Douglas zich tot het katholicisme, trouwde, wees zijn verleden met Wilde af en voerde rechtszaken wegens smaad. Hij stierf als een vergeten dichter.

Gerlof Janzen (1951–2022) was klinisch psycholoog, maar vertaalde daarnaast ook een ruime selectie uit de brieven van Oscar Wilde en uit die van John Keats. Tevens zette hij zich als vertaler en pleitbezorger in voor het werk van William Beckford, Walter Pater en Percy Bysshe Shelley.

Maarten Asscher (1957) is schrijver en poëzievertaler. Hij publiceerde diverse artikelen over Oscar Wilde, onder andere in Maatstaf en de Nederlandse Boekengids. In 2021 verscheen zijn metrische en berijmde vertaling van The Ballad of Reading Gaol bij Boom Uitgevers.

9VOORJAARSAANBIEDING HETMOET
AUTEURS
VERTALERS

” Een pakkende combinatie aan feministische theorieën, memoir, een psychologische zoektocht en zelfhulp [...] Mills is een innemende en kritische verteller, vooral omtrent de gevolgen van ‘gaslighten’. — Mika Ross-Southall, The Spectator

” Het alledaags feminisme kan wel weer wat scherper, wat strenger. Sam Mills maakt met Schijnfeminisme ruimte voor zo’n verdiepingsslag. Daan Borrel

maart 2023 ISBN 9789083206080 | NUR 320 ca. €22,50 | ca. 130 p. | paperback

Schijnfeminisme

Over seks, macht en #MeToo Sam Mills

Non-fictie

Vertaald door Nathalie Tabury en Jet Zegers

Schijnfeminisme is een lang essay waarin Sam Mills de werking van ‘schijnfeministen’ onderzoekt. We zijn ze allemaal wel eens tegengekomen: mannen die zichzelf naar buiten toe projecteren als feministisch, liberaal en zachtaardig. Publiekelijk steunen ze zaken rondom vrouwenrechten, maar achter gesloten deuren blijken ze seksistische denkwijzen nog lang niet achter zich gelaten te hebben. Het seksisme heeft een andere weg gevonden, een die subtiel naar voren komt door middel van gaslighten en het misbruiken van machtsposities. In dit essay verweeft Mills haar persoonlijke ervaring met een schijnfeminist met een weten schappelijk onderzoek naar de algemene ervaringen met zulke mannen. Zo kijkt ze bijvoorbeeld ook naar bekende gevallen als Harvey Weinstein en gaat ze het gesprek aan met vrouwen en mannen uit haar omgeving. Beide kanten, de per soonlijke en de algemene, zijn kundig verweven en versterken elkaar om iets wat moeilijk te traceren is pijnlijk scherp naar de voorgrond te brengen.

Sam Mills (1975) studeerde Engelse taal en literatuur aan de Universiteit van Oxford en werkte daarna als journalist en correspondent. Niet veel later besloot ze zich volledig op haar schrijfwerk te richten, en in 2012 debuteerde ze met haar roman The Quiddity of Will Self. Sindsdien zijn er vijf andere boeken van haar verschenen die een grote diversiteit aan genres omvatten, zoals horror, essay, young adult en persoonlijke memoires. Schijnfeminisme is haar meest recente werk en haar introductie in het Nederlandse taalgebied.

Nathalie Tabury (1976) was na haar bachelor Drama aan de Universiteit van Exeter lange tijd werkzaam als dramaturg en productieleider in het theater. In 2015 volgde zij de Master Literair Vertalen aan de KU Leuven en de Universiteit Utrecht. Sindsdien is ze voltijd vertaler vanuit het Frans en het Engels. Daarnaast leidt ze de Vertalersvakschool van Amsterdam en Antwerpen en is ze bestuurslid van de Vereniging van Nieuwe Vertalers. Ze woont en werkt in Leuven. Jet Zegers (1958) werkt na haar studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en haar specialisatie aan de Universiteit van Birmingham als huisarts. Hier raakte ze geïnspireerd door patiënten die vertelden over hun vertaalwerk, waarna ze in 2016 besloot zelf naar de Vertalersvakschool te gaan. Daarna is ze, naast haar werk als huisarts, ook actief als literair vertaler vanuit het Engels.

11VOORJAARSAANBIEDING HETMOET
VERTALERS AUTEUR

” Mijn lichaam, jouw geheimen is meeslepend en krachtig en getuigt van het intellect en talent van de schrijver […] Osborne-Crowley speelt zonder twijfel een belangrijke rol in het belichten van gemarginaliseerde ervaringen met genderongelijkheid

— Zoya Patel, The Guardian

april 2023 ISBN 9789083131610 | NUR 320 / 770 ca. €25,99 | ca. 350 p. | hardback met stofomslag

Over Ik kies Elena:

” Ik kies Elena is een groots en indringend boek […] Het is een boek voor mensen die, ook los van de sportwereld, niet geloven dat geweld en grensoverschrijdend gedrag in de breedste zin van het woord een systemische stoornis is. […] voor alles is het een steun voor meisjes en vrouwen, opdat ze gezien en gehoord worden.

— Els van Swol, Literair Nederland

Mijn lichaam, jouw geheimen

Traumasporen en herstel Lucia Osborne-Crowley

In Mijn lichaam, jouw geheimen beschrijft journalist en auteur Lucia Osborne-Crowley wat de invloed van trauma is op ons lichaam, op onze relatie met seks, en op de mate waarin we ons met anderen durven verbinden. Ze doet dat niet alleen aan de hand van haar eigen ervaringen – een verkrachting in haar tienertijd – maar deelt ook de aangrijpende verhalen van ruim honderd vrouwen en trans-individuen van over de hele wereld. Zij voelen zich gedefinieerd door hun lichaam en worden gemarginaliseerd door de sociale en politieke systemen waarin ze zich staande moeten houden. Meer nog dan getuigenissen over wreedheden en onverdraag zaamheid zijn dit verhalen over moed, kracht en het overwinnen van schaamte.

Trauma-ervaringen hebben een fysiek, tastbaar effect op het lichaam – dat maakt deze elegant geschreven combinatie van memoires, academische proza en journalistiek meer dan duidelijk. En hoe meer we dat proberen te verheimelijken, hoe zwaarder de schaamte weegt, en des te groter het effect.

Mijn lichaam, jouw geheimen is een meeslepend, onverschrokken en compassie vol werk, waarmee Lucia Osborne-Crowley bewijst dat ze een belangrijke inter sectionele feministische denker is met een urgente boodschap.

Lucia Osborne-Crowley is journalist, essayist, schrijver en juridisch onderzoeker. Haar artikelen verschenen o.a. in The Guardian, Huffington Post, Granta en The Wall Street Journal. Haar debuutroman, Ik kies Elena, verscheen in 2020 bij HetMoet. In haar tweede boek, Mijn lichaam, jouw geheimen, doet ze journalistiek onderzoek naar deze thematiek en verweeft ze haar persoonlijke ervaringen op een inzichtelijke manier met die van anderen.

Jolanda Treffers studeerde communicatiewetenschappen aan de University of Iowa. Daar leerde ze scenario’s schrijven voor televisie en film. Sinds 2010 is ze werkzaam als zelfstandig vertaler. In die functie heeft ze met name boeken vertaald over psychotrauma en de behandeling daarvan. Daarnaast volgt ze sinds drie jaar een opleiding aan de Schrijversvakschool in Amsterdam, waar ze zich specialiseert in proza.

13VOORJAARSAANBIEDING HETMOET
Non-fictie Vertaald door Jolanda Treffers
VERTALER AUTEUR

” Een poëtische vertelling met zo’n enorme aantrekkingskracht dat je er niet aan kunt en wilt ontsnappen.

— Süddeutsche Zeitung

juni 2023 ISBN 9789083206073 | NUR 302 ca. €22,50 | ca. 130 p. | paperback met flappen

” Erri De Luca laat hiermee zien hoe een persoonlijke ervaring tot de kern kan worden teruggebracht: tot een handjevol woorden, een paar briljante zinnen – een andere kijk op dingen die ons allemaal wel eens zijn overkomen.

— Diario de Navarra

Niet nu niet hier

Autofictie

Vertaald door Annemart Pilon

Ingeleid door de auteur

Erri De Luca Kijkend naar oude foto’s die zijn vader maakte voordat hij blind werd, herinnert Erri De Luca zich in Niet nu niet hier zijn jeugd in het naoorlogse Napels, in een lange brief aan zijn moeder. Met zijn bitterzoete herinneringen neemt de schrijver ons mee naar de don kere steeg waar hij zijn gelukkige kindertijd beleefde, en naar het grote huis vol licht en kleur dat daarop volgde. De tijd werpt nieuw licht op de onbegrepen relatie tussen een moeder en haar stotterende zoon. Niet alleen zijn ouders en de stad worden liefdevol herinnerd, de brief is ook een ode aan de vriend die hij op jonge leeftijd verloor en aan zijn vrouw, die na een paar jaar huwelijk overleed. Deze debuutnovelle is een klein maar intens boek over wat je in het leven verliest en wat je daarvan bij je blijft dragen, geschreven in de ken merkende poëtische stijl van De Luca, waarbij hij met bijzonder weinig woorden een heel universum weet op te roepen.

Niet nu niet hier wordt uitgegeven met de inleiding die de auteur er twintig jaar na verschijning bij schreef.

Erri De Luca (1950) is een Italiaanse schrijver, vertaler en dichter. Zijn oeuvre omvat meer dan zestig boeken, waarvan de meeste titels bestsellers werden en in vertaling verschenen in onder andere de VS, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Als gezegevierd schrijver, en volgens Corriere della Sera zelfs ‘de enige daadwerkelijke eersteklas schrijver die het nieuwe millennium ons heeft gebracht’, ontving De Luca de Europese Literatuurprijs voor zijn boek Il più e il meno (2016).

Annemart Pilon (1988) is vertaler en docent Italiaans en Spaans. Nadat ze twee jaar in Napels verbleef won ze tijdens haar Master Literair Vertalen de Talentenbeurs van het Nederlands Letterenfonds. Eerder vertaalde zij al Erri De Luca’s novelle De dag voordat het geluk kwam voor Uitgeverij HetMoet.

15VOORJAARSAANBIEDING HETMOET
VERTALER AUTEUR

HETMOET–MENARD

LONDEN–AMSTERDAM

” These essays and provocations in On Being Ill are profoundly moving and take us on a journey of the body in literature [...] I hope this book gains many readers [...] if you’re interested in writing that situates the drama of the body and how it’s transmuted into language, if you’re interested in what happens to language under the pressure of pain, this book is illuminating.

— Mona Arshi, poet and author of Somebody Loves You

Tweede druk

” De bloemlezing kaart een wonderbaarlijk aantal kwesties aan […]. Ik lijd niet aan een chronische ziekte, […] maar dit boek gaf me de kans om in iemand anders’ schoenen te staan.

— Sanja Gligorić, Anglozine

april 2023 ISBN 9789083131658 | NUR 323

€ 22,50 | 170 p. | paperback met flappen

” Wat er vooral uit de bundels spreekt, is het belang van zorg: niet de stress-reducerende zelfzorg uit de glossy’s, maar de basisvoorwaar den voor een menswaardig ziekteverloop.

— De Nederlandse Boekengids

On Being Ill

Virginia Woolf, Audre Lorde et al.

Non-fictie

Deels vertaald door Sophie Collins

Iedereen weet inmiddels dat ziekte geen ondergeschikt onderwerp is in het leven van een mens. Door de wereldwijde confrontatie met een pandemie hebben we geleerd om niet alleen met ziekte om te gaan als een dagelijkse werkelijkheid, maar ook met alles wat erbij komt kijken: isolatie, immuniteit, herstel en verlies van controle. Tegelijkertijd blijft ziekte, hoewel niet meer taboe, nog wel een onpopulair thema in de literatuur. In haar essay uit 1926, ‘On Being Ill’ – dat zij kort na een pandemie schreef – vraagt Virginia Woolf zich af of ziekte niet meer literaire aandacht verdient, net als veel voorkomende thema’s als liefde, oorlog en jaloezie.

Deze gelijknamige bundel, On Being Ill, geeft het die aandacht. Virginia Woolfs essay wordt vergezeld door essays van hedendaagse Britse, Ierse, Amerikaanse en Nederlandse schrijvers. Zij hebben samengewerkt om hun gedachten over ziek zijn te delen – gedachten die, bijna honderd jaar na de originele publicatie van ‘On Being Ill’, nog even relevant zijn voor de generatie van vandaag. Elke bijdrage is een uniek en persoonlijk stuk en bevat aangrijpende inzichten over de wereld van ziek zijn, van binnenuit. Deze bloemlezing roept op tot waardering en zorg voor elkaar omdat zowel schrijven als lezen over ziek zijn, in de woorden van Lucia Osborne-Crowley, een vorm van liefde is. On Being Ill is een eigentijdse en tegelijkertijd tijdloze bundel met een thema waar niemand meer omheen kan.

Het essay van Virginia Woolf wordt ingeleid door een voorwoord van Deryn Rees-Jones en aangevuld door contemporaine bijdragen van Nafissa Thompson-Spires, Jameisha Prescod, Sinéad Gleeson, Lucia Osborne-Crowley, Mieke van Zonneveld, Nadia de Vries en Lieke Marsman De bundel wordt afgesloten met de introductie van Audre Lorde’s The Cancer Journals uit 1980. Sophie Collins vertaalde de essays van Mieke van Zonneveld en Lieke Marsman naar het Engels.

Sophie Collins is docent aan de universiteit van Glasgow, dichter en vertaler. Ze groeide op in Bergen, Nederland, en woont tegenwoordig in Schotland. Naast twee eigen poëziebundels te hebben uitgegeven vertaalt ze voornamelijk het werk van Nederlandse dichters naar het Engels.

19VOORJAARSAANBIEDING HETMOET–MENARD
VERTALER AUTEURS

” As a performing orchestral bass player, I see the positive effects that music has on people every day, but it is wonderful to be able to understand the science behind this miracle a little more. Artur is a rare beast – an intelligent bass player. I am inspired to read his findings and find it fascinating to discover more about the workings of the brain with relation to music.

— Dominic Seldis, Royal Concertgebouw Orchestra

” Er zijn veel mensen met kennis over de hersenen. En veel, heel veel mensen met kennis over muziek. Kennis van beide, en liefde voor beide, is zeldzaam. Artur Jaschke is een van die zeldzame paradijsvogels: neurowetenschapper, muzikant, musicoloog. In dit boek deelt hij zijn unieke kennis van beide vlakken. Zijn boek inspireert en daagt uit. Het laat je dingen doen die je eerder niet durfde.

— Iris Sommer, psychiater, in Toekomstmuziek

juni 2023 ISBN 9789083206097 | NUR 664 ca. € 22,50 | ca. 200 p. | paperback met flappen

Non-fictie

Mind the Music

On Improvisation, Music and the Brain Artur C. Jaschke

In Toekomstmuziek bracht neurowetenschapper en jazzmuzikant Artur C. Jaschke zijn inzichten over de relatie tussen improvisatie, de hersenen en muziek voor het eerst naar een breder publiek, en in Mind the Music doet hij dat nu ook voor een Engelstalig publiek. Zijn kennis van muzikale cognitie en de neurowetenschap komt samen met een toegankelijke, inspirerende beschrijving van ons oer-menselijk vermogen tot improvisatie, een vermogen dat zijn weerklank vindt in elk aspect van de samen leving. Hoewel improviseren vaak in de eerste plaats geassocieerd wordt met theater of jazzmuziek hebben we de creatieve vaardigheden die eraan ten grond slag liggen elke dag nodig. Door zich eerst te richten op de manier waarop de hersenen ons in staat stellen om naar muziek te luisteren, en vooral ook om zelf te musiceren, past Jaschke dit onderwerp vervolgens toe op andere aspecten van het leven. Of we nou een brood bestellen bij de bakker of een praatje maken met de buurman, we improviseren de hele dag door.

In Mind the Music laat Jaschke zien hoe belangrijk het is om ons brein levens lang te blijven trainen in het maken van intuïtieve beslissingen. Durf te improvi seren! Niet alleen worden we daar gezondere mensen van; het zorgt ook voor een mooiere toekomst in een steeds meer door algoritmen gedomineerde wereld.

” Improviseren is als een vrije val maken en vertrouwen dat de parachute uitklapt. Vertrouwen versus angst geeft kracht en groei. Improviseren is dus goed voor je algemene ontwikkeling! Dit boek kan helpen om de angst ervoor te overkomen.

Artur C. Jaschke studeerde contrabas en slagwerk aan het Dartington College of Arts in de VK. In 2019 behaalde hij zijn doctoraat in Musicology and Music Cognition aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij lector op de afdeling muziektherapie aan ArtEZ, gastonderzoeker cognitieve muziek neurowetenschappen aan het UMCG en onderzoeker klinische neuromusicologie aan de VU. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten bij internationale partners als het UCLH in Londen, Mount Sinai Hospital in New York en het Cambridge Institute for Music Therapy Research.

21VOORJAARSAANBIEDING HETMOET–MENARD
AUTEUR

Reeds verschenen leverbare titels

Groningen / Grunnen

Huub Oosterhuis (vert. Marten van Dijken) | poëzie ISBN 9789083018324 | NUR 306 | € 17,50 | 48 p. | paperback met flappen, handgebonden

Mijn liederen / Majne lider Mordechai Gebirtig (vert. David Omar Cohen) | poëzie ISBN 9789083018362 | NUR 306 | € 17,50 | 48 p. | paperback met flappen, handgebonden

Glanzende Geheimenis P.C. Boutens | poëzie ISBN 9789083018379 | NUR 306 | € 17,50 | 48 p. | paperback met flappen, handgebonden

Een rood lied zingt er Herman Gorter | poëzie ISBN 9789083131665 | NUR 306 | € 17,50 | 48 p. | paperback met flappen, handgebonden

Volmaakt moment / L’heure exquise Paul Verlaine (vert. Simon Mulder) | poëzie ISBN 9789083206035 | NUR 306 | €17,50 | 48 p. | paperback met flappen, handgebonden

Everness

Jorge Luis Borges (vert. Paul Claes) | poëzie ISBN 9789083131603 | NUR 306 | €17,50 | 48 p. | paperback met flappen, handgebonden

22

De zachte krachten zullen zeker winnen

Henriette Roland Holst | biografische bloemlezing ISBN 9789083018300 | NUR 306 | €22,50 | 119 p. | paperback ISBN 9789083018317 | NUR 306 | €10,99 | 119 p. | e-book

Vormen van vrede

Elte Rauch | non-fictie ISBN 9789083018355 | NUR 320 | €20,99 | 100 p. | hardback met stofomslag ISBN 9789083131689 | NUR 320 | €7,99 | 107 min. | audioboek

Ik kies Elena

Lucia Osborne-Crowley (vert. Callas Nijskens) | non-fictie ISBN 9789083018348 | NUR 320 | €22,50 | 168 p. | hardback met stofomslag

Thuis. Een bloemlezing over verbondenheid

Tommy Wieringa, Aleid Truijens, Hélène Gelèns et al. | bloemlezing ISBN 9789083131641 | NUR 309 | €20,99 | 85 p. | hardback met stofomslag

Wat ik me herinner

Sinéad O’Connor (vert. Irwan Droog) | autobiografie ISBN 9789083131696 | NUR 661 | €27,50 | 300 p. | illustraties | hardback met stofomslag

Toekomstmuziek. Muziek, improvisatie en de hersenen Artur C. Jaschke | non-fictie ISBN 9789083131672 | NUR 664 | €20,99 | 192 p. | paperback met flappen

De dag voordat het geluk kwam

Erri De Luca (vert. Annemart Pilon) | fictie ISBN 9789083206028 | NUR 302 | €22,50 | 152 p. | paperback met flappen

De Baaierd #1 Wim Hofman, Hanneke Middelburg, Marielja de Geus et al. ISBN 9789083206042 | NUR 324 | €6,50 | 50 p. | literair tijdschrift

Hemellichamen. Spiegelingen uit het leven Sinéad Gleeson (vert. Astrid Huisman) | non-fictie | poëzie ISBN 9789083206011 | NUR 320 | €24,50 | 260 p. | hardback met stofomslag ISBN 9789083206059 | NUR 320 | €22,50 | 260 p. | paperback met flappen

audioboek
e-book
paperback paperback hardback hardback
DE DAG VOORDAT HET GELUK KWAM uitgeverijHetMoet

Contactgegevens

UITGEVERIJ HETMOET

Oosterdok 95, 1011 VZ Amsterdam KvK 64296741

BEZOEKADRES

NDSM-Treehouse t.t. Neveritaweg 55 A1 1033 WB Amsterdam

UITGEVER

Elte Rauch info@hetmoet.com +31 6 34336822

REDACTIE

Ilse van Oosten ilse@hetmoet.com Fannah Palmer fannah@hetmoet.com

DISTRIBUTIE NEDERLAND

Centraal Boekhuis, Culemborg

VERTEGENWOORDIGING

NEDERLAND EN VLAANDEREN New Book Collective Niasstraat 6D, 3531 WP Utrecht 020 2260238 verkoop@newbookcollective.com www.newbookcollective.com

VERTEGENWOORDIGING

VERENIGD KONINKRIJK Inpress Books Milburn House, Newcastle upon Tyne NE1 1LF, United Kingdom +44 191 230 8104 enquiries@inpressbooks.co.uk

www.hetmoet.com

instagram.com/hetmoet_publishing facebook.com/uitgeverijhetmoet twitter.com/hetmoet_nl tiktok.com/@hetmoet instagram.com/menardpress_hetmoet twitter.com/HetmoetMenard