Page 1

Auteur: Jolanda Drent-Van den Akker jolanda@otmij.nl

Body and mind language

Sinds 1993 werk ik als oefentherapeut Mensendieck. Daarnaast ben ik psychosomatisch oefentherapeut en als hoofd opleiding verbonden aan het Body en Mind Language instituut in IJsselstein.

Van extern gecorrigeerd naar intern bewogen De taal van jouw lijf vertelt een verhaal, jij hoeft het niet opnieuw te vertellen en er niet over te praten, het is al geschreven. Welk verhaal vertelt jouw lichaam? Lichaam, geest en ziel zijn verbonden en beïnvloeden elkaar, veelal onbewust. De uitdrukking hiervan is zichtbaar in onze houding, gedrag en emotie. Wat druk jij uit; welke levenshouding laat jij zien? Ook komen we signalen van onze lichaamshouding tegen onder stress, in de vorm van klachten of symptomen. Wat wil je lichaam je eigenlijk duidelijk maken? Door binnen jouw mogelijkheden in beweging te komen, kom je thema’s tegen als flexibiliteit en balans, daadkracht en inhouden, vertrouwen en overgave. Leer je de code en betekenis van je eigen lichaam in houding en beweging, dan spreek je een nieuwe taal; lichaamstaal. Als oefentherapeut breng je correcties aan in houding en beweging, die gekoppeld zijn aan dat wat je aan de buitenkant van het lichaam kunt waarnemen. Datgene wat jij en je cliënt kunnen waarnemen, gebruik makend van de spiegel, wordt gekoppeld aan de hulpvraag. In de loop der jaren ervoer ik dat je lichaam zelf de spiegel is. In mijn beginperiode als oefentherapeut leerde ik houding en beweging vooral door observeren van spieractiviteit en de stand van de gewrichten waar te nemen. In de loop der jaren werd het voor mij steeds 22 | BEWEEGREDEN | mei 2014

duidelijker dat houding in relatie staat tot de manier waarop de mens door het leven is gevormd. In onze fysieke houding wordt onze levenshouding weergegeven.

Wat betekende dit voor mijn werk in de praktijk? Mijn werkwijze veranderde. Van een methode waarbij de houding en de werking van het fysieke systeem voornamelijk van buitenaf werden gecorrigeerd, ging ik over naar een aanpak waarbij de innerlijke wereld


Verbazingwekkend is het feit dat vaak blijkt dat, indien de cliënt en therapeut zich minder met de beperking bemoeien (minder aangeven wat wel en niet kan) er regelmatig meer mogelijk is dan gedacht. van de cliënt bij die correctie werd betrokken. Door open te staan voor de innerlijke reden van de houding, blokkade of blessure wordt de cliënt meer betrokken bij zijn weg naar heling. Deze heling betreft niet alleen lichaamshouding, maar is ook een beschouwing op de manier waarop de cliënt omgaat met datgene wat het leven brengt; levenshouding. Naast een genetische component blijkt vooral de dominante overlevingsstrategie zichzelf te tonen in het fysieke systeem. Hier ligt de uitnodiging ook te kijken naar de achterliggende, weggedrukte behoeften of innerlijke kwetsuren, om te voorkomen dat de aangeleerde houdingswijze in korte tijd weer word ondergesneeuwd. Naast de PSOT-specialisatie vond ik in de BML (Body & Mind Language) methode, ontwikkeld door Jos Dolstra, het ontbrekende lichaamsinterventie element in mijn behandelwijze. In plaats van te analyseren vanuit “klachten” werkte ik meer en meer aan het verbreden van de aanwezige mogelijkheden van mijn cliënt en natuurlijk ook van mijzelf als coach en therapeut. Want vaak genoeg bepaalt niet alleen de cliënt de grens van beweging, dit is onbewust met het bewegingsideoom van de therapeut in overdracht en tegenoverdracht. De oorspronkelijke houding- en bewegingscholing werd vervangen door de vraag: “waarom drukt het lichaam zich in deze houding en beweging uit en wat heeft het nu nodig?” Body & Mind Language ziet problematiek als een stagnatie. Deze stagnatie drukt zich uit in ons denken, gevoelsleven en fysieke systeem. Door verbinding te maken met de stagnatie en deze door de cliënt weer te laten geven in een houding, beweging, woord of gebaar, kan de mogelijkheid worden gefaciliteerd om de cliënt zelf in een nieuwe beweging te laten komen; uit de stagnatie. De nieuwe beweging staat in directe relatie tot de verandering die de cliënt in het dagelijks leven mag inzetten. Binnen BML wordt gesproken over het decoderen van de klacht, hulpvraag of blokkade. Decoderen betekent hier contact maken met de aanwijzing en informatie die hierin verscholen zit. De klacht is niet het probleem, de hulpvraag vaak bij cliënt nog niet duidelijk, coaching en therapie begeleiden hierin. De cliënt kan in zijn dagelijks leven zo zijn eigen hulpbronnen aanspreken. Zo kun je mogelijk een verschil maken tussen helpen genezen en helend bewegen. BML werkt in het hier en nu en in samenwerking met de cliënt, waardoor er een unieke beweging ontstaat, die leidt tot inzicht en bewustwording.

Naast ons immuunsysteem dat ons beschermt tegen ziekte, bestaat er een geestelijk immuunsysteem dat er op gericht is de mens te behoeden voor het opnieuw ervaren van verdrongen pijnlijke stimuli. Wanneer we een houding uiterlijk veranderen en deze houding roept onbewust weerstand op, zal dit vaak leiden tot het opnieuw corrigeren van de verandering. Door begrip te hebben voor het waarom van een houding en beweging en dit niet los te zien van het pantser dat door de loop van het leven is gevormd, kan gekomen worden tot een integrale verandering. Bij een aangeboren of chronische beperking zal BML meer de nadruk leggen op de aanwezige mogelijkheden. Zie je bij cliënten dat de beperking zich niet slechts uit in het lichaam, maar zich vastzet in denken en voelen. De mens gaat zich steeds meer naar zijn beperking gedragen, vaak in relatie met omgevingsfactoren en houdt deze onbewust in stand. De cliënt doet zichzelf tekort en vermijdt veranderingen. De interventies van BML richten zich ook hier op het zelf ontdekken van mogelijkheden en grenzen, de therapeut faciliteert. Verbazingwekkend is het feit dat vaak blijkt dat, wanneer de cliënt en therapeut zich minder met de beperking bemoeien (minder aangeven wat wel en niet kan) er regelmatig meer mogelijk is dan gedacht. Het opnieuw inprenten van het verhaal in woorden wordt beperkt. In de loop van de jaren ben ik steeds blijer en vrijer geworden in mijn vak. Binnen het BML-instituut ontmoet ik veel collega oefentherapeuten en fysiotherapeuten die de opleiding volgen of deelnemen aan een BML-themadag of nascholing, BML wordt als bijzonder aanvullend op oefentherapie ervaren. Ik werk in mijn praktijk met individuele behandelingen oefentherapie en geef groepstrainingen. Daarnaast werk ik op locatie individueel en met groepen, o.a. binnen de GGZ. De BML-opleiding is geaccrediteerd bij stichting ADAP voor 80 studiepunten voor deel 1 en wordt gegeven aan het BML-instituut in drie delen zie www.bmli.nl.

Hoe is in de oefentherapeutische behandeling BML vorm te geven? De anamnese wordt van oorsprong gezien als het vergaren van informatie. Volgens BML wordt tijdens de kennismaking al ruimte geboden direct aan de slag te gaan omdat de benodigde informatie aanwezig is. De stagnatie laat zich direct in stem, houding, beweging en gedrag zien en horen. Door studie en aangeleerde manier van werken blijkt het in het begin moeilijk om los te komen van de “wat kan ik voor oplossing aanreiken methode”. Hierbij bepaalt de begeleider voornamelijk wat nodig is aan de hand van de klacht en eerste presentatie van de hulpvraag. Door de koppeling van oefentherapie en BML ontstaat er een bewegings- en houdingsverandering die vanuit de cliënt zelf komt. In contact met zijn of haar onbewuste beweegredenen. BEWEEGREDEN | mei 2014 | 23

Recensie coachen met BML  

Recensie in blad voor Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you