Page 1

Voorjaar 2014


Geheimtip voor het voorjaar! Mijn geheime tuin Kleur- & Zoekboek isbn 978 90 6868 629 6 € 10,90

• Voor creatievelingen en tuinliefhebbers van alle leeftijden • Tegelijkertijd kleurboek en zoekboek in de beste ‘Waar is Wally-traditie’ • Prachtig cadeauboek!

en Tek

mooie bloemblaadj

es

en

ma ak

de

blo eie n de

tuin af


Inhoud Kunst 4 Muziek 12 Geschiedenis 14 Fotografie 18 Design 20 Architectuur en Stedenbouw 22 Sport 24 Speciale aanbieding 26 Bestellijst voorjaarsaanbieding 2014 27

illustratie voorzijde omslag: Lou Loeber, Molen, 1922, gouache op papier op karton, 56 ∑ 47 cm, Singer Laren


Sluijters wist beter. Hij genoot in Laren en liet zich inspire­ ren door het landschap, dat hij met Greet – net als Bosch

Reitz en Hart Nibbrig eerder – per fiets verkende. Op het schilderij Larens landschap met oktoberzon uit 1910 zien we haar fietsen op een zonnige oktoberdag (afb. p. xx)

Hoewel Sluijters het landschap in een vrije opvatting heeft geschilderd, is de plaats goed te lokaliseren: Greet fietst naar de blauw weergegeven villa ‘Vita Nuova’, links in beeld, en langs de weg ligt het spoor van de Gooische Stoomtram. Het doek oogt als een variatie op Van Goghs Zaaier uit 1888 (afb. 9), wat goed kan kloppen omdat het

werk van Van Gogh een grote inspiratiebron voor Sluijters was. De hele voorstelling, met de stralende zon en het landschap eronder, lijkt door ritmisch geplaatste kleur­

toetsen in beweging gezet. Het is in al z’n expressie precies wat het luminisme beoogde te zijn: een sterke ‘geestelijke’ gevoelsuiting van de ter plekke waargenomen lichtsensatie.

te koop’. Toch kon de knipoog naar de traditionele Larense schilders de goede verstaander niet ontgaan.50 Dat Sluijters in deze experimentele fase van zijn carrière soms letterlijk voorrang gaf aan de ‘superioriteit van geest’

uit onmacht om realistisch te schilderen maar ‘excentriek, onrealistisch, visionair te willen schijnen’. Hij wilde het ‘ernstig meenen’ met zijn werk en omschreef zijn schilder­

van huizen, bomen, fietsers en elektriciteitspalen heeft hij weggelaten (er is wellicht nog een boom te zien in de grillige groene vlakjes links), en wat overblijft is een

Of, zoals Sluijters het zelf in een brief aan Kees Spoor formuleerde, lag het verschil met andere schilders niet in het omwille van het effect ‘met kleuren te patsen’ of om

kunst als een gevolg van ‘een heviger voelen, van een supe­ rioriteit van geest, die ontroerd wordt door de dingen, die boven het gewoon optisch waarneembare staan.’48 Om heel

concreet het verschil met de andere schilders te onderstre­ pen, met ‘de kliek’, zoals hij ze noemde, exposeerde Sluij­ ters bij het behoudende Arti et Amicitiae in Amsterdam

een zeer vergelijkbaar Larens landschap met fietsers, onder de titel ‘Het Land van Mauve’. 49 Hij had het niet bedoeld als persiflage, aldus de schilder, maar als een opgewekt schilderij van een landschap met een bord ‘bouwterrein

boven het ‘optisch waarneembare’ blijkt uit zijn drie volgende stralende oktoberlandschappen, waarvan het laatste vrijwel abstract is (afb. p. xx). Iedere aanduiding

wer velend ‘landschap’ van toetsen blauw, groen, rood en geel onder een uitbundige zon. Dit is pure expressie.

Ook Sluijters’ schildersplezier, zijn ‘joie de peindre’, waarom hij zijn leven lang bekend stond, vindt hier zijn uitdrukking.

Vergelijkbaar is de serie maannachten die Sluijters in Laren schilderde, waarvan hij de laatste pas in 1912 in Amsterdam zou voltooien.51 Hier voltrok zich een stilistische verande­ ring van luminisme naar een meer gestileerde expressie. Drie eerdere versies maakte Sluijters nog ter plekke – ’s avonds vanachter de gordijnen naar buiten turend –

waarbij hij het nachtelijk uitzicht als een luministisch land­ schap weergaf: met kleurtoetsen schilderde hij de licht­ reflecties van het maanlicht. In de laatste versie zijn de

details weggelaten en is de compositie teruggebracht tot grote, intense kleurvlakken. De lichtsensatie is gesubli­ meerd tot een poëtische beleving (afb. p. xx).

Jan Sluijters, Maannacht IV, 1912, olieverf op doek, 80 x 126 cm, Caldic Collectie, Wassenaar < afb. 9 Vincent van Gogh, Zaaier, 1888, olieverf op doek, 64,2 x 80,3 cm, Kröller­Müller Museum, Otterlo

80

MADE IN lArEN

> Jan Sluijters, Staand naakt, op de rug gezien, 1910, olieverf op doek, 124 x 78 cm, Singer Laren

< Bart van der Leck, Compositie, 1918, olieverf op doek,   40 x 32 cm, particuliere collectie, in langdurig bruikleen  bij Singer Laren

4 kunst

Bart van der Leck, Compositie ‘18-’21, 1921, olieverf   op doek, 42,5 x 42,5 cm, Centraal Museum, Utrecht


Mauve tot Mondriaan Made in Laren Emke Raassen-Kruimel en Caroline Roodenburg-Schadd Uitgave in samenwerking met Singer Laren Laren was in de periode 1880-1930 een bruisende kunstenaarskolonie. Haagse School-schilders trokken naar het pittoreske Laren en Blaricum om het onbedorven boerenbestaan vast te leggen. Het grote succes van deze schilderijen trok kunstenaars uit binnen- en buitenland naar het Gooi. De schilderijen van bijvoorbeeld Anton Mauve waren zeer succesvol in Amerika, zo ontstond de term ‘Made in Laren’. Ook de wereldberoemde Duitse impressionist Max Liebermann schilderde gedurende vier zomers in Laren vele imposante stukken. Tegelijkertijd werd de kunstenaarskolonie vanaf 1900 ook een broedplaats van vernieuwing. Kunstenaars als Jan Sluijters, Gustave de Smet, Bart van der Leck en Piet Mondriaan verbeeldden de traditionele onderwerpen op een geheel nieuwe en verfrissende wijze. Achtereenvolgens wisselden symbolisme, pointillisme, luminisme, expressionisme en uiteindelijk totale abstractie elkaar af. Dit alles vond plaats op één plek gedurende een betrek-

MAUVE TOT MONDRIAAN

kelijk korte periode. De kunstenaarskolonie Laren/Blari-

Paperback | 22 ∑ 28 cm

cum bevond zich op een scharnierpunt in de Nederlandse

160 pagina’s met 110 illustraties in kleur

kunstgeschiedenis waar de traditionele, figuratieve schil-

isbn 978 90 6868 641 8 | nur 646

derkunst razendsnel werd ingehaald door de avant-garde.

Februari 2014

De lezer van dit boek krijgt een helder beeld van deze

€ 24,95

fascinerende ontwikkeling aan de hand van het beste dat er in de kunstenaarskolonie Laren is gemaakt.

promotie Tentoonstelling Singer Laren, 1 februari tot en met 18 mei 2014

kunst 5


6 kunst


Mondriaan en het kubisme Parijs 1912-1914 Hans Janssen Uitgave in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag De grootsheid van Piet Mondriaan komt het beste tot uiting in het werk waarmee de kunstenaar, die zeventig jaar geleden overleed, zich ging meten met wat er internationaal gaande was. In 1912 vertrok Mondriaan (1872-1924) richting Parijs. Hij wilde zijn eigen werk vernieuwen, en het experiment van een volledig abstracte kunst aangaan, door zich te meten met het werk van vooral Pablo Picasso. Terug in Nederland toonde Mondriaan in 1914 in een Haagse galerie zestien werken die hij in Parijs maakte. Mondriaan en het kubisme – Parijs 1912-1914 laat zien hoe eigenzinnig dit nieuwste werk van Mondriaan was, en hoe divers de werken zijn die onder de noemer kubisme vallen. Want voor het eerst wordt de doorwerking van het kubisme in Nederland in kaart gebracht. Het rijk geïllustreerde boek vergelijkt Nederlandse kunstenaars als Sluijters, Toorop, Schelfhout, Gestel en Van Heemskerck, die voelden dat in het kubisme iets

Paperback | 22 ∑ 28 cm

schuil ging, met de diverse aanvoerders van het

128 pagina’s met 120 illustraties in kleur

Frans kubisme, kunstenaars als Picasso, Braque

isbn 978 90 6868 643 2 | nur 646

en Léger.

Januari 2014 € 22,50

promotie Tentoonstelling Gemeentemuseum Den Haag, 25 januari tot en met 11 mei 2014

Lodewijk Schelfhout, Stilleven met kruik, wijnglas en boeken, 1911, olieverf op karton, 81,5 ∑ 61 cm, collectie Gemeentemuseum Den Haag, schenking Conrad Kickert, 1934

kunst 7


Jheronimus Bosch, Het Uilennest, ca. 1505-1515, pen en bruine inkt, 14 â&#x2C6;&#x2018; 19,6 cm, collectie Boijmans Van Beuningen, Rotterdam


Bosch to Bloemaert Early Netherlandish Drawings Yvonne Bleyerveld, Albert Elen en Judith Niessen Uitgave in samenwerking met de Fondation Custodia, Parijs en Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is in het bezit van een bijzonder rijke verzameling vroeg-Nederlandse tekeningen die loopt van de late middeleeuwen tot de periode die wel wordt aangeduid als de Dageraad van de Gouden Eeuw. Sleutelnamen zijn Jheronimus Bosch, Lucas van Leyden, Pieter Bruegel, Hendrick Goltzius, Karel van Mander, Jacques de Gheyn en Abraham Bloemaert. Die groep van zo’n 400 bladen is de afgelopen jaren gecatalogiseerd en een keuze van 140 van de mooiste werken wordt in dit boek met verhelderende teksten gepubliceerd en paginagroot in kleur afgebeeld, voorzien van steunillustraties. Nagenoeg alle functies van tekenkunst komen aan bod: het zoeken naar een compositie of een figuurgroep voor een schilderij, het oefenen van plooival, portrettekenen, het ontwerpen van een glas-inloodruit of een prent, het vastleggen van de natuur en het uit het hoofd verbeelden van fantastische of aan de literatuur en aan de bijbel ontleende voorstel-

Paperback met flappen | 22,5 ∑ 28 cm

lingen. De gebruikte technieken vertonen een grote

288 pagina’s met 235 illustraties in kleur

schakering zodat het boek een perfect overzicht biedt

Engelse tekst

van de vroege tekenkunst.

isbn 978 90 6868 644 9 | nur 646 Maart 2014 € 39,90 (na de tentoonstelling in Parijs € 49,90)

promotie Tentoonstelling Fondation Custodia, Parijs (22 maart tot en met 22 juni 2014) en Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (1 november 2014 tot en met 25 januari 2015)

kunst 9


Anoniem, Hortulus Animae, St. Apollonia, 1516, houtsnede, met de hand gekleurd en gehoogd met goud, boekdruk, 9,8 â&#x2C6;&#x2018; 6,9 cm

10 kunst


Tandheelkunde in de prentkunst 275 prenten in 100 taferelen Dr. G.J. Schade Uitgave in samenwerking met de Stichting Vrienden Tandheelkundig Erfgoed De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) heeft in 1960 de prenten uit de collectie Kalman Klein en in 1996 die uit de collectie De Maar aangekocht. De Haagse tandheelkundige Klein (1885-1947) had een grote historische tandheelkundige verzameling, uiteenlopend van prenten en instrumenten tot een collectie kostbare boeken. Deze collectie werd in 1960 door F.E.R. de Maar, oprichter en conservator van de tandheelkundige collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht, verworven. De collecties Klein en De Maar vormen nu de grootste verzameling op het gebied van tandheelkundige prenten ter wereld. Uit de ruim 600 prenten van de NMT zijn voor dit boek de 275 mooiste geselecteerd. Ze zijn verdeeld over 100 taferelen. Kaakchirurg Gert Schade heeft ze opgenomen in vier hoofdstukken, waarin martelares en patroonheilige Apollonia haar entree doet, kwakzalvers hun middelen en behandelingen aanprijzen

Gebonden uitgave | 24,4 â&#x2C6;&#x2018; 30 cm

op kermissen en jaarmarkten, het tandheelkundig

416 paginaâ&#x20AC;&#x2122; met 280 illustraties in kleur

metier zijn werkzaamheden verplaatst van markt

isbn 978 90 6868 650 0 | nur 646, 888

naar salon en het ontstaan van de spotprent aan de

Februari 2014

orde komt, uitmondend in de politieke satire.

â&#x201A;Ź 69,50

Tandheelkunde in de prentkunst verschijnt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de NMT en schetst op een levendige en soms geestige wijze een schitterend beeld van de boeiende geschiedenis van de tandheelkunde uit de periode 1470-1870.

kunst 11


Hans Vonk A conductor’s life Luuk Reurich Uitgave in samenwerking met de Stichting Hans Vonk In de Verenigde Staten maakte Hans Vonk furore als chef-dirigent van het Saint Louis Symphony Orchestra, in Duitsland werkte hij als chef-dirigent bij de Staatskapelle und Staatsoper Dresden en bij het orkest van de Westdeutsche Rundfunk in ­Keulen. Daarvoor was hij chef bij het Residentie Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en de Nederlandse Operastichting. In deze Engelse vertaling is de tekst van de Nederlandse versie volledig herzien en uitgebreid met analyses van Vonks stijl van dirigeren. Wie was de musicus Vonk? Hoe creëerde hij het heldere muzikale weefsel waarmee hij naam kreeg als de ‘Vermeer onder de dirigenten’? Wat verklaart de innige verwantschap van zijn stijl van dirigeren met die van Van Beinum? In dit boek worden deze

Hans Vonk A conductor’s life

luuk reurich

vragen besproken tegen de achtergrond van de muzikale en muziekpolitieke culturen waarin Vonk werkzaam is geweest. Hans Vonk – a conductor’s life schetst het beeld

Omslag Hans Vonk6.indd 1

Gebonden uitgave | 16 ∑ 23,5 cm | met dvd

van een succesvolle Amerikaanse maestro, van zijn

192 pagina’s met 80 illustraties

tocht naar Dresden in een tijd waarin de Staats­

Engelse tekst

sicherheit haar greep op het orkest en zijn dirigent

isbn 978 90 6868 649 4 | nur 661

trachtte te versterken en waarin de val van de

Augustus 2014

Berlijnse muur van invloed was op de muzikale

€ 29,50

gebeurtenissen. Het boek schetst een beeld van een complexe man voor wie muziek alleen voor zichzelf spreekt. Een dirigent die de ‘afstand’ tussen partituur en uitvoering minimaliseerde en die bevlogenheid verbond aan precisie. De analyse van Vonks stijl van dirigeren is met name gericht op werken van Brahms, Bruckner en Stravinsky waarvan (dvd)-opnames bij het boek zijn gevoegd.

25-11-13 16:45


‘Als je het een beroep kunt noemen’ Gesprekken met Bernard Haitink Niek Nelissen Bernard Haitink (1929) hoopt in september 2014 zijn zestigjarig dirigentenjubileum te vieren. Vanaf 1954 heeft hij met een groot aantal symfonieorkesten gewerkt, eerst in Hilversum en Amsterdam, en al vroeg op belangrijke muziekpodia in München, Berlijn, Wenen, Londen, Boston en Chicago. Zijn indrukken als luisteraar gaan zelfs terug tot de tijd van Willem Mengelberg. Over dat alles vertelt hij in een reeks gesprekken met historicus en muziekjournalist Niek Nelissen. In de gesprekken komen uiteenlopende facetten van zestig jaar dirigeren aan bod, de goede momenten en ook de in elke loopbaan onvermijdelijke min-

‘A ls je het een beroep kunt noemen.’

der prettige momenten. Er wordt uitvoerig ingegaan op Haitinks langdurige band met het Concert­ gebouworkest en de grote plaatprojecten in Amsterdam. Ook wordt gesproken over Haitinks jarenlange

Gesprekken met Bernard Haitink N I E K N E LIS SE N

opera-ervaring als Music Director in respectievelijk Glyndebourne en Covent Garden. Andere hoofdstukken zijn gewijd aan zijn vaste dirigentschappen bij orkesten in Londen, Dresden en Chicago en aan de

Gebonden uitgave | 13,5 ∑ 21 cm

dirigentencursussen die hij sinds enkele jaren geeft.

224 pagina’s met 30 illustraties in kleur

Als musicus is Bernard Haitink wars van elke vorm

isbn 978 90 6868 647 0 | nur 661

van effectbejag en overdrijving. In de gesprekken

September 2014

legt hij een vergelijkbare authenticiteit aan de dag.

€ 22,50

Hij komt eruit naar voren als een sensibel kunstenaar die, soms met verwondering, omkijkt naar bijzondere belevenissen uit een veelbewogen leven in de muziek.

muziek 13


Bezoek Van Mook aan Mohamad Hatta op het Republikeinse hoofdkwartier in Batavia, 21 juni 1948

14 geschiedenis


H.J. van Mook 1894-1965 Een vrij en gelukkig Indonesië Tom van den Berge Een vrij en gelukkig Indonesië is de biografie van de controversiële laatste landvoogd van NederlandsIndië, H.J. van Mook (1894-1965), die in juli 1947 een grootscheepse militaire actie tegen de Republiek Indonesië ontketende. Desondanks was Van Mook

tom van den berge

H.J. van Mook

1894–1965

Een vrij en gelukkig Indonesië

de man die gedurende zijn hele carrière ‘een vrij en gelukkig Indonesië’ – dekolonisatie – tot zijn lijfspreuk had. Goed bestuur was volgens hem de basis voor een onafhankelijk Indonesië, maar ook de legitimatie van het Nederlandse gezag in Indië. Deze biografie toont de zware innerlijke strijd van de bestuurder pur sang die Van Mook was. Ook in zijn persoonlijke leven streed Van Mook een zware innerlijke strijd. Hij liet zijn echtgenote achter in Nederland waar hij na zijn ontslag in 1948 neergestreken was en emigreerde naar Amerika. Daar was hij enige jaren hoogleraar openbaar bestuur in het prestigieuze Berkeley, vervulde hij tot zijn pensioen een topfunctie bij de Verenigde Naties, maar leed hij een teruggetrokken bestaan. Een vrij en gelukkig Indonesië laat zien hoe Van Mooks politieke en persoonlijke leven op een drama-

Gebonden uitgave | 17 ∑ 24 cm

tische wijze met elkaar verbonden zijn.

400 pagina’s met 100 illustraties in kleur

Tom van den Berge heeft voor deze biografie als

isbn 978 90 6868 626 5 | nur 681, 686, 691

enige gebruik kunnen maken van het omvangrijke

April 2014

persoonlijke archief van Van Mook.

€ 29,90

geschiedenis 15


Doorkijk in de suite

16 geschiedenis


Het huis op de Brink Een geschiedboek Krijn van den Ende, Anne van Grevenstein, Richard Harmanni, Paula van der Heijden, Clemens Hogenstijn, Eloy Koldeweij, Adriaan de Mol van Otterloo, Annette de Mol van Otterloo, Henk Povée, Mariet Voûte In 1649 verrees op de Brink in Deventer een monumentaal woonhuis. Indrukwekkend aan de buitenkant met zijn statige façade, respect af­ dwingend door zijn natuurstenen gebogen dubbele bordestrap en smeedijzeren stoephek. Een juweel aan de binnenkant door zijn uitzonderlijk gave interieurs, boeiende tijdslagen en betoverende charme: gestuukte krullen, geschilderde bossages, eigenzinnige betegelingen, robuuste vloeren, superbe gaslampen, overweldigende lichtvallen en verrassende hoekjes en doorzichten. In de loop der eeuwen is het huis door verschillende, achtereenvolgende generaties aangepast en gemoderniseerd. Het oorspronkelijke karakter ging echter niet verloren en de voorname ruimtes bleven

HET HUIS OP DE BRINK

vrijwel intact; waardevolle aspecten en karakteristieke elementen bleven behouden. Het huis op de Brink doet verslag van de bouw- en bewoningsgeschiedenis, het interieur en de restaura-

Gebonden uitgave | 17,8 ∑ 22,2 cm

tie van dit unieke monument. Het huis neemt een

176 pagina’s met 100 illustraties in kleur

belangrijke plaats in op het gebied van Nederlandse

isbn 978 90 6868 645 6 | nur 648, 693

woonhuismonumenten en de binnenruimten worden

Februari 2014

terecht gerekend tot de mooiste, best bewaarde en

€ 24,50

meest authentieke woonhuisinterieurs in Nederland.

geschiedenis 17


Kom dichtbij. En nog dichterbij.

COMPOSITIE

Dichtbij komen

Martin Parr is een fotograaf die pakken slaag, scheld­ partijen en vuile blikken riskeert, omdat hij vaak ongemakkelijk dicht bij zijn onderwerpen komt. Maar daarmee weet Parr wel onze aandacht te vestigen op kleine, maar veelbetekenende details, die in een grotere compositie verloren zouden gaan.

Voor andere voorbeelden: Shikhei Goh p. 98

Door dichtbij te komen en het kader met het onderwerp te vullen, duwt de fotograaf ons met de neus op de subtiliteiten die deze plaat zo eigenaardig maken: de scharlaken lippenstift op die licht getuite, zure lippen, de gouden juwelen, de ovalen beschermbril met hagedis­ achtige gaatjes. Al die details zorgen ervoor dat je je wel een mening over deze vrouw móét vormen. Welkom in Benidorm!

Heel vaak gaat een foto de mist in omdat je afstand bewaart. Benidorm, Spanje Martin Parr 1997

Door dichtbij te komen – echt dichtbij – en het kader met je onderwerp te vullen, leg je die ene, allerbelangrijkste observatie vast die je belangstelling in eerste instantie opwekte. Maar waarom mag je niet gewoon wat verder af gaan staan en de foto later onbeschaamd bijsnijden? Je moet bijsnijden zien als een fijnafstemming, en niet als een manier om je foto fundamenteel te veranderen. Het is belangrijk dat Parr zichzelf in de vuurlinie plaatst om de foto te maken. Als hij dat niet zou doen, zouden zijn foto’s hun humor verliezen en een wat geniepige ondertoon krijgen.

19

3 p001-029 ReadThis_Section1 NL.indd 18-19

20-11-13 17:18

Je kunt het niet oppakken. Je kunt er niet tegenaan lopen. Je kunt het geen knuffel geven. Licht is ontastbaar. Maar wil je geweldige foto’s maken, dan moet je licht gaan zien als een object, een object met de ongrijpbare macht van een shapeshifter, een ‘vormveranderaar’.

licht

licht is je onderwerp

Licht is allesbepalend. Wat het ene moment fascinerend is, kan een minuut later totaal geen indruk meer maken, gewoon door de verandering van het licht. Het alledaagse kan prachtig worden en het prachtige alledaags. Kijk maar eens naar het licht in deze plaat van Tom Hunter. Welke sfeer wordt er geschapen?

Of je nu je camera bij je hebt of niet, de enige manier waarop je iets over licht kunt leren is er voortdurend op te letten. Of je nu achter je bureau zit, over straat loopt of in je auto rijdt, stel jezelf de vraag: ‘Welke invloed heeft het licht op de ruimte en de atmosfeer om me heen?’ Merk op hoe licht texturen, kleuren en details ophaalt. Hoe het je aandacht vestigt op een specifiek punt binnen een tafereel. Hoe het een ruimte diepte geeft of juist helemaal vlak lijkt te maken. Maar ondanks al die oneindige vormen en variaties kun je licht in twee fundamentele types onderscheiden: hard en zacht. Ze hebben allebei specifieke eigenschappen die van invloed zijn op de algehele sfeer van je opname. In dit hoofdstuk gaan we eerst enkele van de meest voorkomende eigenschappen met elkaar vergelijken en tegenover elkaar plaatsen. Woman Reading Possession Order (Vrouw die uitzettingsbevel leest) tom hunter 1997 61

2 p060-081 ReadThis_Section3.indd 60-61

20-11-13 17:31


LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S WILT MAKEN Henry Carroll

LEES DIT ALS JE TO P FOTO’S WILT MAKEN. hENry cArrOLL

Paperback | 14,4 ∑ 20 cm 128 pagina’s met 100 illustraties in kleur isbn 978 90 820387 2 9 | nur 653, 652, 370 Februari 2014 € 14,95

Geen intimiderende grafieken. Geen fotoclubjargon.

50 topfotografen onder wie:

LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S WILT MAKEN voert je

• René Burri

stap voor stap door de grondbeginselen van compositie, belichting, licht, lenzen en de uiterst belangrijke kunst van het kijken, zonder je te overspoelen met technische vaktaal.

• Robert Capa • Henri Cartier-Bresson • Elaine Constantine • Elliot Erwitt

Dit boek staat boordevol praktische technieken en nuttige tips om je foto’s onmiddellijk een ander aanzien te geven. Het bevat ook tal van iconische foto’s van topfotografen, die je zullen inspireren om je

• Robert Frank • Lee Friedlander • Dorothea Lange

camera te pakken en alles wat je hebt geleerd in de

• Martin Parr

praktijk toe te passen.

• Alec Soth

fotografie 19


DESIGNOBJECTEN 2

beton krukken KlEmENS SChIllINGEr Dit zijn eenvoudige krukjes, waarvan de zitting is gemaakt door een doodgewone bouwemmer als mal te gebruiken. houten restbalkjes zijn vastgeklemd in de emmer. Vervolgens is er beton in de emmer gegoten. Binnen een paar uur zitten de houten poten muurvast. Er waren twee inspiratiebronnen voor het idee voor deze krukjes: het feit dat omgekeerde bouwemmers vaak worden gebruik om op te zitten en de restjes pleister en ander uitgehard gietmateriaal die na een dag in het atelier op de bodem van een bouwemmer achterblijven. De eenvoudige materialen belichamen de geest en de esthetiek van de informele ontwerptaal. het project biedt ook suggesties voor het gebruik van informele mallen voor andere producten, zoals lampenkappen en schalen: het zijn snelle en goedkope alternatieven voor het bewerkelijke, formele proces om mallen te maken.

Benodigdheden Materialen – betonmix – drie houten balkjes (ca. 40 cm) Gereedschap – handzaag – drie G-klemmen – twee bouwemmers – bruin inpaktape – stanleymes

62 | Betonkrukken

DesiGNOBJeCteN 2

zitmeuBels

1

Fig. 1

40

x3 Krukpoten – zaag de houten balkjes in drie gelijke delen. Ca. 40 cm is een conventionele hoogte voor een kruk. – zaag een kleine groef in elke poot. Deze groef zorgt ervoor dat de poot in het beton blijft vastzitten. – Plak bruin inpaktape om het deel van de poten dat in het beton komt (dit voorkomt dat het hout het water absorbeert, waardoor het zou kunnen uitzetten en het beton doen barsten).

2

3

Fig. 2

4

5

Fig.3 – Neem de tweede emmer en meng het beton. Als het beton grondig gemengd is (figuur 2), giet je het in de emmer met de poten (figuur 3). schud een paar seconden met de emmer, zodat het vloeibare mengsel gelijk verdeeld wordt. tip: je kunt voorgemengd beton bij de doe-hetzelfzaak kopen, maar je mag ook zelf beton maken: gebruik één deel cement en één deel zand en voeg er dan water aan toe; meng het geheel, totdat je een substantie hebt die niet te droog en niet te nat is. – Je kunt ter versteviging ook wat houtlijm aan het mengsel toevoegen. – Plaats de drie poten in een lege emmer. – Klem de poten vast met een blokje hout (zo’n 2-3 cm dik) tussen de wand en de poten (zie figuur 1). – zorg ervoor dat de poten niet de bodem van de emmer raken en dat de poten gelijk verdeeld zijn. Je kunt eventueel het beton versterken door draad om de poten te vouwen als ze al in de emmer vastgeklemd zitten.

64 | Betonkrukken

20 design

– zo, en nu lekker zitten!

– Wacht totdat het beton uitgehard is. Afhankelijk van het beton kan dat tot 24 uur duren. – Verwijder de kruk uit de mal. snijd met een stanleymes de tape die rondom de poten zichtbaar is gebleven weg.


Designobjecten om zelf te maken 2

Na het internationale succes van deel 1 biedt Design­ objecten om zelf te maken 2 dertig spiksplinternieuwe ontwerpen van toonaangevende ontwerpers-makers uit van eenvoudige technieken unieke designmeubels maakt. Designobjecten om zelf te maken 2 bevat heden­daagse

Design objecten 2 om zelf te maken

Christopher Stuart

om zelf te maken

de hele wereld. Dit boek laat zien hoe je met behulp

Designobjecten 2

Christopher Stuart

ontwerpen die gemakkelijk zijn uit te voeren met Christopher Stuart An industrial designer and artist based in the US, Christopher Stuart is founder and principal designer at Luur, a multidisciplinary design studio.

zelfzaak kunt vinden. Van eettafels, stoelen en lampen Including both conceptual pieces and contemporary designs in readily available materials, the book showcases a selection of open-source projects from dining tables and lighting to bedroom furniture and storage. Each project features hand-drawn diagrams with short, easy-to-follow instructions on how to build the piece.

Christopher Stuart

Featuring 30 all-new designs by leading designer-makers, DIY Furniture 2 builds on the international success of the earlier title, showing you how to use simple techniques to make unique designer furniture.

gewone materialen die je in de plaatselijke doe-hettot slaapkamermeubels, kasten en een b ­ uitenkeuken. www.thoth.nl

Het boek laat zien hoe je de ontwerpen aan je eigen smaak kunt aanpassen. Elk project wordt verduidelijkt aan de hand van tekeningen en korte, eenvoudig te volgen bouwinstructies. Zo maak je unieke meubel-

Paperback | 21 ∑ 24,5 cm

stukken tegen een fractie van de normale kosten.

144 pagina’s met 150 illustraties in kleur isbn 978 90 6868 646 3 | nur 656, 467 April 2014 € 22,50

Eveneens verkrijgbaar:

Paperback | 21 ∑ 24,5 cm

Paperback | 20 ∑ 24,5 cm

144 pagina’s met 150 illustraties in kleur

128 pagina’s met 200 illustraties in kleur en zw/w

isbn 978 90 6868 617 3 | € 22,50

isbn 978 90 6868 280 9 | € 22,50


Le Corbusier spreekt op CIAM 4, aan boord van

22 architectuur en stedenbouw

het cruiseschip Patris II, juli/augustus 1933


Atlas of the Functional City CIAM 4 and Comparative Urban Analysis Redactie Gregor Harbusch, Kees Somer, Daniel Weiss, Evelien van Es, Muriel Pérez Uitgave in samenwerking met de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting en gta Archiv/ETH Zürich

Gebonden uitgave | 24 ∑ 30 cm 480 pagina’s met 300 kleurillustraties Engelse tekst isbn 978 90 6868 648 7 | nur 648 Mei 2014 € 89,50 De in 1928 opgerichte CIAM (Congrès Internationaux

mene inzichten met betrekking tot de stad en de

d’Architecture Moderne) was een toonaangevende

stedenbouw. In 1935 toonden zij de resultaten in de

vernieuwingsbeweging op het gebied van architec-

succesvolle expositie ‘De Functionele Stad’ in het

tuur en stedenbouw die zich vanaf 1928 tot 1959 in

Stedelijk Museum in Amsterdam. Voorbereidingen

een reeks van werkcongressen organiseerde.

van een wetenschappelijke publicatie van het con-

CIAM 4, het legendarische vierde congres dat in 1933

gres werden in de oorlog gestaakt, waardoor het

aan boord van een schip op de Middellandse Zee

materiaal tot nu toe ongepubliceerd bleef.

plaatsvond, werd geleid door architect Le Corbusier,

De vergelijkende analyse en mapping als moderne

stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren en kunst-

ideeën en hulpmiddelen voor het begrijpen van de

historicus Sigfried Giedion.

stad, zoals die tijdens CIAM 4 werden toegepast,

Het congres stond in het teken van ‘De Functionele

vormden het onderwerp van recent internationaal

Stad’ en vormde door zijn universele programmati-

onderzoek. Het materiaal wordt alsnog gepubliceerd.

sche agenda een climax in het denken over steden-

Atlas of the Functional City is het eerste systematische

bouw. De congresgangers analyseerden in totaal 34

overzicht van de stadskaarten van CIAM 4 en biedt

steden op basis van speciaal voor dit congres ver-

een nieuw perspectief op een cruciaal moment in de

vaardigde kaarten en extrapoleerden hieruit alge-

geschiedenis van de moderne stedenbouw.

architectuur en stedenbouw 23


24 sport


2014 FIFA World Cup Brazil Het officiële boek

Het meest doeltreffende boek van 2014 voor op de bank bij de buis!

Jon Mattos Uitgeverij THOTH is opnieuw de Nederlandse uitgever geworden van het officiële FIFA-boek voor het wereldkampioenschap voetbal. Het twintigste toernooi uit de geschiedenis vindt plaats hEt oFFICIëlE BoEK

in het meest voetbalgekke land ter Brazilië. Het Officiële toernooigids voor wereld, de 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL™ is een gezaghebbende en uitgebreide vooruitblik op het grootste voetbaltoernooi ter wereld. Met zijn verbluffende foto’s en zijn deskundige analyses van de ploegen, hun sterspelers en hun kansen op dit WK is dit een essentiële uitgave voor voetbalfans over de hele wereld. Het boek bevat ook een gids voor alle stadions en gaststeden, een geschiedenis van de FIFA World Cup en een wedstrijdschema van het toernooi, dat kan worden ingevuld naarmate het toernooi vordert.

begint op 12 juni 2014 in São Paulo en eindigt met de finale in het Maracana Stadion in Rio de Janeiro.

RHYTHM™ • Het officiële FIFA-boekALLisINdéONE gezaghebbende vooruit-

hEt oFFICIëlE BoEK

blik op het populairste sportevenement ter wereld. overzicht van de kwalificatieroute van elk van de 32 ploegen, analyses van de sterke en zwakke punten van elke ploeg, topscorers, sterspelers, de kansen in het toernooi en de WK-prestaties van het land in het www.thoth.nl

verleden.

Foto’s achterzijde: ALL PREss AssOCIATION IMAgEs (Lionel Messi) Victor R. Caivano/AP; (Andres Iniesta) Mike Egerton; (Neymar) Eugenio savio/AP

© The Official Emblem and Official Mascot of the 2014 FIFA World Cup Brazil™ and the FIFA World Cup Trophy are copyrights and trademarks of FIFA. All rights reserved.

hEt oFFICIëlE BoEK

• Een handzame gids voor het WK in Brazilië, met een

sPELERsPROFIELEN TEAMANALYsEs TOURNOOIsCHEMA gAsTsTEDEN EN sTADIONs WK-gEsCHIEDENIs UITgEBREIDE sTATIsTIEKEN

Manufactured under licence by Carlton Books.

PRACHTIgE ACTIEFOTO’s

• Geschreven door een van ’s werelds beste voetbaljourwww.FIFA.com

nalisten en geïllustreerd met 125 prachtige actiefoto’s. NL_FIFA Official Book_Cover_(Final)_v1-2.indd 1

26-11-13 17:36

• Het boek bevat een speelschema van het toernooi, dat kan worden bijgehouden naarmate de wedstrijden

Paperback | 18,9 ∑ 24,6 cm

vorderen.

128 pagina’s met 125 illustraties in kleur

• Ook is de geschiedenis van het wereldkampioenschap

isbn 978 90 6868 642 5 | nur 482

opgenomen die fantastische momenten uit het WK-

April 2014

verleden doet herleven.

€ 12,95

• Deze uitgave vormt de optimale voorbereiding op het toernooi en is hét boek voor op de bank bij de buis.

promotie WK-voetbal Brazilië, 12 juni - 13 juli 2014

Keeper Iker Casillas houdt de wereldbeker vast nadat Spanje Nederland in de verlenging heeft verslagen in de WK-finale 2010 in Johannesburg, Zuid-Afrika

sport 25


speciale aanbieding Vanaf 1 februari 2014 van € 29,90 voor €

9,90

Amsterdam – 365 stadsgezichten laat 365 schilderijen zien die een beeld geven van het ‘Venetië van het Noorden’ van 1600 tot nu. Bij dagelijks gebruik betekent dit een jaar lang genieten van de schoonheid van Amsterdam, de stad die elke dag van het jaar opnieuw inspireert.

Carole Denninger Gebonden uitgave | 22 × 14 cm 744 pagina’s met 365 illustraties in kleur isbn 978 90 6868 490 2

G.H. Breitner (1857–1923) Op het heetst van een zomerse dag schilderde Breitner met de zon in de rug op de brug van de Rozengracht deze schoolmeisjes die in de richting van de Bloemstraat lopen. De schaduwen zijn heel kort, de zon staat bijna loodrecht aan de hemel. De vrolijkheid van de scène uit zich in het voor Breitner opvallend lichte kleurenpalet met pasteltinten. Het rode jurkje van het middelste meisje trekt daarbij meteen de aandacht. Breitner schilderde dit paneeltje toen hij van 1893 tot 1899 aan de Lauriergracht woonde en regelmatig de Prinsengracht afslenterde richting het IJ. Doorgaans beeldde hij de grachten uit in donkere kleuren, vaak bij sneeuwval vanwege de fraaie licht-donker contrasten. Op zijn tochten door de Jordaan nam hij steevast zijn camera mee. Zijn foto’s vormden vaak de basis voor zijn grotere werken in olieverf. Kleinere paneeltjes zoals dit kon hij echter ter plekke ‘plein air’ schilderen.

123

Drie schoolmeisjes, ca 1895. Olieverf op paneel, 24,5 ∑ 32,5 cm. Particuliere collectie, courtesy Kunsthandel Ivo Bouwman-Den Haag

26 speciale aanbieding


bestellijst voorjaarsaanbieding 2014 ex. isbn ... 978 90 6868 641 8 Mauve tot Mondriaan – Made in Laren Roodenburg-Schadd/Raassen-Kruimel € 24,95 ... 978 90 6868 643 2 Mondriaan en het kubisme – Parijs 1912-1914 Hans Janssen € 22,50 ... 978 90 6868 644 9 Bosch to Bloemaert – Early Netherlandish Drawings € 39,90 ... 978 90 6868 650 0 Tandheelkunde in de prentkunst – 275 prenten in 100 taferelen Dr. G.J. Schade € 69,50 ... 978 90 6868 649 4 Hans Vonk – A conductor’s life Luuk Reurich € 29,50 ... 978 90 6868 647 0 ‘Als je het een beroep kunt noemen’ – Gesprekken met Bernard Haitink Niek Nelissen € 22,50 ... 978 90 6868 626 5 H.J. van Mook 1894-1965 – Een vrij en gelukkig Indonesië Tom van den Berge € 29,90 ... 978 90 6868 645 6 Het huis op de Brink – Een geschiedboek Van den Ende/Harmanni/Povée e.a. € 24,50 ... 978 90 820387 2 9 LEES DIT ALS JE TOPFOTO’S WILT MAKEN Henry Carroll € 14,95 ... 978 90 6868 646 3 Designobjecten om zelf te maken 2 Christopher Stuart € 22,50 ... 978 90 6868 648 7 Atlas of the Functional City – CIAM 4 and Comparative Urban Analysis

Harbusch/Somer/Weiss e.a. € 89,50

... 978 90 6868 642 5 2014 FIFA World Cup Brazil – Het officiële boek Jon Mattos € 12,95 ... 978 90 6868 490 2 Amsterdam – 365 stadsgezichten Carole Denninger € 9,90

Aanbiedingsbestellingen en nabestellingen ‘fonds’ geschieden via het Centraal Depot van het CB te Culemborg. Aantal pagina’s, prijzen en verschijningsdata in enkele gevallen onder voorbehoud.

Boekhandel

CB Relatie-ID

bestellijst 27


π Uitgeverij THOTH Nieuwe ’s-Gravelandseweg 3 1405 hh Bussum telefoon 035.694.4144 fax 035.694.3266 info@thoth.nl www.thoth.nl

Geef Amsterdam cadeau!

isbn 978 90 6868 635 7 (Nederlandse editie)

π Vertegenwoordiging Jan Smit Boeken Eikbosserweg 258 1213 se Hilversum telefoon 035.621.9267 fax 035.623.8905 jan@jansmitboeken.info π Importeur voor België Uitgeverij EPO Lange Pastoorstraat 25–27 B-2600 Berchem Antwerpen telefoon +32 3 2396874 fax +32 3 2184604 uitgeverij@epo.be www.epo.be π Distributie in Groot-Brittannië Art Data 12 Bell Industrial Estate 50 Cunnington Street London W4 5HB England telefoon +44 20 8747 1061 fax +44 20 8742 2319 info@artdata.co.uk

isbn 978 90 6868 640 1 (Engelse editie) Tot 5 januari 2014 € 99,50; daarna € 119,50 www.thoth.nl www.grachtenboek.nl

‘Het schitterende boek De grachten van Amsterdam beschrijft de veertien kilometer gracht die in 2010 tot Unesco-werelderfgoed werd verklaard. De complete gevelrijen zijn in kleur afgebeeld, zonder passanten. Verder biedt het boek zo’n 700 illustraties van interieurs, tuinen, vroegere bewoners en historische gebeurtenissen.’ – NRC Handelsblad ‘Prachtig uitgegeven. Om wintermiddagen lang in te verdrinken’. – de Volkskrant

Foto Edwin van Eisden

π Overige distributie buiten Nederland Idea Books Nieuwe Herengracht 11 1011 rk Amsterdam telefoon 020.622.6154 fax 020.620.9299 peter@ideabooks.nl

Op 3 oktober jl. overhandigde burgemeester Van der Laan in een afgeladen

28

Westerkerk de eerste vijf exemplaren aan bewoners van de grachten

uitgeverij Thoth - nieuwe boeken voorjaar 2014  

uitgeverij Thoth - nieuwe boeken voorjaar 2014

Advertisement